MLÁDEŽ
V KLUBU RYTÍŘI KLADNO
RYTÍŘI KLADNO - VŠEOBECNÉ INFORMACE
Adresa
Hokej Kladno s.r.o.
Petra Bezruče 2531, 272 01 Kladno
Majitel klubu
Jaromír Jágr ml.
Telefon
312 276 035 (sekretariát)
312 247 048-9 (ústředna)
312 246 415 (mládež)
Fax
312 248 467
E-mail
[email protected]
[email protected]
Internetové stránky
www.rytirikladno.cz
Bankovní spojení
43-9880280207/0100
Výkonný ředitel
Václav Bartoš
HISTORIE KLUBU
Rok založení
1924 jako HOSK Kladno
Další názvy klubu
Sokol Kladno (1948), Poldi SONP Kladno (1977),
HC Poldi Kladno (1995), HC Velvana Kladno
(1997), HC Vagnerplast Kladno (2000), HC Rabat
Kladno (2003), HC GEUS OKNA Kladno (2006),
HC Vagnerplast Kladno (2010), Rytíři Kladno (2011)
Největší klubové úspěchy
Vítěz PMEZ 1977
Mistr ligy 1959, 1975,1976,1977, 1978, 1980
Vítěz základní části extraligy 1994
OSOBNOSTI KLUBU
Kladenští odchovanci mistry světa
František Pospíšil, František Kaberle st., Eduard Novák, Milan
Nový, Miloslav Hořava, Vladimír Kameš, Michal Pivoňka,
František Kaberle ml., Drahomír Kadlec, Otakar Vejvoda, Jiří
Veber, Libor Procházka, Milan Hnilička, Pavel Patera, Martin
Procházka, Tomáš Kaberle, Marek Židlický, Jaromír Jágr,
Ondřej Pavelec, Jakub Voráček
Olympijští vítězové z Nagana 1998
Jaromír Jágr, Milan Hnilička, Pavel Patera, Martin Procházka,
Libor Procházka
Vítězové Stanley Cupu
Jaromír Jágr, Tomáš Kaberle, František Kaberle ml.,
Michael Frolík
ZÁSADY
Rytíři Kladno jsou všichni ti, kteří:
•
•
•
•
•
•
•
mají statečnost, čest a víru v srdci
nevzdávají se a neustupují
chtějí si zasloužit respekt
neznají já, ale my
jsou loajální a soudržní v cestě za stejnými cíli
hrají vždy fair play
nejsou legendou, ale mohou se jí stát
NÁRŮST POČTU HRÁČŮ
•
Od sezony 2011/2012 klub zaznamenal významný nárůst počtu hráčů napříč všemi
mládežnickými kategoriemi
550 hráčů
2013
2012
2011
360
NÁBOR MLÁDEŽE: „STAŇ SE RYTÍŘEM!“
•
Celosezónní propagační kampaně s Jaromírem
Jágrem na nábor hokejové mládeže – webové stránky
klubu, zpravodaj, regionální i celostátní média, TV,
plakáty a letáky, trička…
•
Zástupci klubu pravidelně navštěvovali školy a školky v
Kladně a informovali zde rodiče o výhodách, které
Rytíři nabízí začínajícím hokejistům.
•
Účast trenérů a hráčů extraligového i juniorského
mužstva na školičce bruslení.
OD SEZONY 2011 – 2012
NÁRŮST ÚČASTI HOKEJISTŮ V PŘÍPRAVCE
20
90
ZAHRANIČNÍ STYKY
Hráči Rytířů Kladno se zúčastnili největšího turnaje světa World Hockey Invite v Chicagu (U16)
• Žákovské týmy se zúčastnily několika turnajů v Rakousku
a Německu
• Klub startuje výměnné stáže se švédskými kluby,
uzavřena spolupráce s týmem Rögle BK
• Účast juniorského týmu v Red Bull Cupu
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ MLÁDEŽE
SPECIALISTÉ
GM mládeže
Josef Zajíc
Individuální trénink útočníků
Josef Zajíc
Mgr. Jan Krégl
Individuální trénink obránců
Petr Kasík
Individuální trénink brankářů
Marcel Kučera
Radek Jirátko
Sekretář oddílu
Václav Blažek
Vedoucí SCM
Technika hole
Mgr. Jan Krégl
Technika bruslení
Petr Procházka
Video
Skaut
Jindřich Lidický
Radek Jirátko
Zdeněk Müller
Kondiční trenéři Mgr. Radim Jebavý Ph.D.
PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ MLÁDEŽE
šéftrenéři kategorií
RYTÍŘI KLADNO
Trenéři
PZ KLADNO
Trenéři
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ MLÁDEŽE
RYTÍŘI KLADNO
Trenéři
PZ KLADNO
Trenéři
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Městský zimní stadion - dvě ledové plochy
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Posilovny – Zimní stadion / Sportovní gymnázium Kladno
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Tělocvičny – Sportovní hala BIOS / Sportovní gymnázium Kladno
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Kabina juniorů
Rozcvičovny
Rozcvičovna brankářů
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Městský stadion Sletiště
•
Atletický ovál
•
Víceúčelová sportovní hala
•
Víceúčelové hřiště s umělou trávou
•
Basketbalové hřiště
•
Fit park
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Sportoviště SAMK v těsné blízkosti zimního stadionu
Sportovní hala BIOS
Hokejbalová aréna
PROJEKT AKADEMIE ČSLH
Hokejový klub Rytíři Kladno je adeptem AKADEMIE ČSLH.
„Cílem projektu je výchova špičkového mládežnického
hráče schopného konkurovat nejlepším hráčům ve
světovém měřítku ve spojení s absolvováním středního
vzdělání.“
Český svaz ledního hokeje
AKADEMIE ČSLH přináší:
•
Vysoký standard vybavení a zázemí pro hráče
•
Sjednocené nároky na tréninkový proces, herní systém a mezinárodní kontakty
•
Kvalitní dohled ze strany klubu v otázkách školního prospěchu, docházky a osobní disciplíny
prostřednictvím klubového školního koordinátora
ŠKOLNÍ A STUDIJNÍ ZAPEZPEČENÍ
Zodpovědná osoba pro kontakt klubu se školou a rodiči hráčů
Mgr. Vladimír Dufek
•
•
•
•
•
•
Kontroluje školní docházku hráčů
Shromažďuje a vyhodnocuje omluvenky ze školní docházky a tréninků
Spolupracuje s rodiči a srovnává s nimi školní výsledky jejich dětí
Je povinen doporučit zastavení činnosti hráči na nejbližší herní program
Zpracuje společně se školou, rodiči, hráčem program na odstranění školního problému a termín
jeho splnění
Zodpovídá spolu s generálním manažerem mládeže za dodržování etických pravidel
ŠKOLNÍ A STUDIJNÍ ZAPEZPEČENÍ
Základním partnerem projektu AKADEMIE ČSLH z oblasti školských zařízení je
Sportovní gymnázium Kladno
Adresa: Plzeňská 3103, 272 01 Kladno
Obor: Gymnázium se sportovní přípravou /79-42-K/41/
KROKY KE ZLEPŠENÍ TRÉNINKOVÉHO PROCESU 2011 - 2012
•
Vybavení posiloven a rozcvičoven družstev mladšího a staršího dorostu, juniorů a „A“ mužstva
pomůckami a nářadím v hodnotě 3 miliony korun z grantu MŠMT
•
Výstavba posilovny pro družstva mladšího a staršího dorostu
•
Dohoda se Statutárním městem Kladnem o využívání haly BIOS (kolaudace 09/2011)
•
•
Využití služeb kondičního trenéra a fyzioterapeutky pro družstva mladšího a staršího dorostu
a juniorů
•
Obměna trenérských postů - rozšíření počtu trenérů s licencí „A“ u mládežnických družstev
•
Pořádání interních školících seminářů pro trenéry klubu za pomoci lektorů FTVS UK a ČSLH
•
Vytvoření pozice skauta klubu, videokouče a školního koordinátora
•
Změna herních systémů mladšího dorostu, staršího dorostu a juniorů v návaznosti na hru
mládežnických reprezentací ČR
•
Vytvoření úspěšného systému náborových akcí dětí ročníků 2003-2007, cca 80 dětí
KROKY KE ZLEPŠENÍ TRÉNINKOVÉHO PROCESU 2012 - 2013
•
Udržování rovnováhy mezi Rytíři a PZ Kladno – oba oddíly jsou rovnocennou součástí klubu.
•
Vytvoření týmu full-time trenérů mládeže a vytvoření struktury jejich pracovního vytížení
•
Zajištění zlepšení úrovně stravování hráčů mladšího dorostu, staršího dorostu a juniorů
•
Vytvoření systému doučování hráčů a dohledu nad školní docházkou
•
Zavedení specializovaných tréninků pro obránce a útočníky, vytvoření pozice kondiční trenér pro
kategorii 13 až 18 let
•
Zavedení výběrových tréninků s rozdílným tematickým zaměřením na herní činnosti jednotlivce
(přihrávka, osobní souboj, odebírání kotouče atd.), využití krasobruslaře pro nácvik techniky
bruslení nejmenších
•
Interní semináře pro trenéry klubu s lektory FTVS UK, ČSLH
PARTNEŘI MLÁDEŽE
Download

Mládež v klubu Rytíři Kladno