UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
INSTITUT MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ
U kříže 8, 158 00 Praha 5
Tel. 00420/251080250
Fax 00420/251620294
Kurz: mezinárodní teritoriální studia – specializace pro obor mezinárodní teritoriální
studia
Koná se vždy ve čtvrtek v budově FSV UK v Jinonicích, místnost 1034, od 17.00 do 19.30
hod. Cena kurzu činí 2500 kč.
Cíl kurzu: Kurz slouží k zopakování a procvičení znalostí potřebných pro přijímací řízení na
různé obory studijního programu mezinárodní teritoriální studia a může být prospěšný též pro
přípravu na přijímací řízení na další studijní programy na fakulty humanitního a společenskovědného směru. Hlavní důraz bude kladen na poválečné dějiny a na současné problémy zemí
Evropské unie, zemí bývalého Sovětského Svazu a na Spojené státy americké. Tematizovány
jsou i problémy evropské integrace a bezpečnosti.
Každá přednáška bude uvedena krátkým, společně opravovaným testem, který si účastníci
ponechají. K němu bude připojena stručná bibliografie tématu.
Program kurzu:
19.2. Seznámení se studiem na IMS a s profilem absolventa MTS (doc. PhDr. Jiří Vykoukal,
CSc.)
26.2. Středovýchodní Evropa v druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)
5.3. Hospodářská a politická geografie severní polokoule (mgr. Maxim Kucer)
12.3. Západní Evropa ve druhé polovině 20. století (PhDr. Zuzana Kasáková, PhD.)
19.3. Rusko ve druhé polovině 20. století (PhDr. Jan Šír, PhD.)
26.3. Aktuální problémy zemí západní Evropy (Mgr. Tomáš Weiss, PhD.)
2.4. Velikonoční prázdniny na středních školách v ČR
9.4. Německo a Rakousko v druhé polovině 20. století (PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
16.4. USA a Kanada v druhé polovině 20. století (Mgr. Jana Sehnálková)
23.4. Aktuální situace a problémy Německa a Rakouska (PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
7.5. Aktuální problémy středovýchodní Evropy (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)
14.5. Aktuální situace a problémy postsovětského Ruska (Mgr. Daniel Heler)
21.5. Aktuální situace a problémy USA a Kanady (Mgr. Jana Sehnálková)
V případě dalších otázek ohledně přípravných kurzů kontaktujte Marcelu Bílkovou
([email protected]; 251080251), sekretariát Institutu mezinárodních studií FSV UK.
Pokud máte o místo v kurzu zájem, napište na tentýž email a uveďte prosím své jméno,
aktivní emailovou adresu a telefonní číslo!
Download

Kurz: mezinárodní teritoriální studia - IMS