Základní obvazový materiál na převazovém vozíku
Všeobecná chirurgie
ACTISORB = obvaz s aktivním uhlím a stříbrem, byl vyvinut pro ošetření infikovaných
exsudujících ran - bércových vředů, dekubitů, hlubokých ran a exulcerovaných karcinomů. Zbavuje
zápachu.
AQUACEL = sterilní krytí na rány. Reaguje s exsudátem rány a vytváří gel, který napomáhá
optimálnímu hojení.
ALLEVYN = polyuretanová pěna vhodná do hlubokých ran ve tvaru cavit. Primární krytí mírně až
silně secernujících ran, ve fázi granulace až epitelizace.
BACTIGRAS = mastný tyl s antiseptickou složkou, napuštěný chlorhexidin acetátem. Výrazně
snižuje riziko infekce ran.
BETADINE = Roztok Betadin je dezinfekční prostředek, který ničí řadu choroboplodných zárodků
(antimikrobiální účinek) a je vhodný k dezinfekci pokožky a sliznic. Působí na bakterie, plísně, viry
a prvoky. Přípravek je prakticky netoxický. Roztok Betadine je antimikrobiálně účinný v rozmezí
pH 1,5-6. Betadine mast se používá na popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová
onemocnění kůže způsobená špatnou výživou tkáně (např. proleženiny, bércový vřed) a různá kožní
onemocnění spojená s infekcí.
BRAUNOVIDON ung. = lokální antiseptikum k protibakteriálnímu a protiplísňovému ošetřování
ran a kůže – při popáleninách a opařeninách, u poranění s bakteriální nebo plísňovou kontaminací,
při recidivujících infekcích, při proleženinách kůže doprovázených infekcí, při infekčních vadách
kůže s nedostatečnou hojivou schopností, při zánětlivých změnách kůže.
CATRIX = kolagenní prášek na krytí ran, schopnost absorbovat tekutinu (3 – 4 ml), podporuje
hojení.
CUTINOVA CAVITY = sterilní obvaz z pěnového polyuretanového gelu s vysokou absorpční
schopností a materiálovou stabilitou. Stimuluje fyziologické čištění rány a granulaci. Vkládá se do
hlubokých ran.
CHITOSKIN = přírodní polysacharid s kolagenem, podporuje granulaci a epitelizaci při hojení
rány, hemostyptikum, velká absorpční schopnost – pojme až 50x více tekutiny, než je jeho váha.
DAGROFIL = je syntetický nevstřebatelný, nepotahovaný, pletený polyfilní šicí matriál. Vyrábí se
z polyesterových vláken v zelené nebo bílé barvě.
DERMACYN = je superoxidovaný roztok pro ošetření akutních i chronických ran, dekubitů,
odřenin, popálenin a ulcerací jiné etiologie. Roztok má v ráně selektivní účinek, kdy působí pouze
na mikroorganismy, ale nepoškozuje tkáňové buňky a proto může být použit monoteraupetický.
Může se účelně použít pro oplach a postřik. Snižuje mikrobiální zátěž v ráně a jejím okolí, pomáhá
tvořit vlhké prostředí a tím umožňuje organizmu rozvinout vlastní proces hojení.
GRANUFLEX = hydrokoloidní krytí, hydrokoloidní částice Granuflexu reagují s exudátem rány a
vytvářejí vlhké hojení rány, urychluje reepitelizaci.
HYDROALGINATE Silvercel = Hydroalginátový obvaz s obsahem stříbra určený k lokální léčbě
silně exsudujících kolonizovaných a infikovaných ran.
HYDROCOLL = Přilnavý savý hydrokoloidní obvaz s polopropustnou vrstvou z polyuretanu. Při
absorpci exsudátu z rány dochází k tvorbě gelu, který vytváří vlhké prostředí v ráně. Nepropustný
pro choroboplodné zárodky díky polyuretanové vrstvě. Podporuje granulaci a epitelizaci
vytvářením vlhkého prostředí díky přeměně exsudátu v gel. Pojímá infikovaný sekret z rány a
bezpečně jej do sebe uzavírá. Možnost sprchování.
HYDROSORB = hydrogelový obvaz, umožňuje rychlé odlučování suchých nekróz, podporuje
granulaci a epitelizaci.
INADINE = antiseptický a profylaktický obvaz impregnovaný povidone jodem – účinné
baktericidní činidlo se širokým spektrem účinnosti. Změna oranžové barvy na bílou – výměna
obvazu. Účinný proti MSRA.
KALKOSTAT = komprese z kalciummalginátových vláken, ošetření krvácejících a secernujících
ran, nepoužívat na suché rány.
KENDAL – CURIE STRIP = náplasťové stehy sterilní.
NU-GEL = hydrogelový obvaz s alginátem, rehydratuje nekrotickou tkáň, nekróza a fibrinový
povlak se odloučí a vytvoří se vlhké prostředí pro hojení ran.
LOMATUELL 4 = nepřilnavý mastný tyl, používá se k ošetření plošných ran, popálenin,
poškození při bércových vředech na obvazy po kožních transplantacích.
TEGADERM = průhledné fixační a převazové folie, prodyšné, zvenku nepropustné pro tekutiny a
bakterie. Dobře tvarovatelné s velmi dobrou adhezí, sterilní, s polštářkem nebo bez. Ideální k fixaci
i.v. jehel a centrálních katétrů, pro převazy ran, vhodné jako prevence proti otlakům a k pooperační
péči.
TENDERWET = kryt na ránu pro interaktivní terapii v mokrém prostředí s prodlouženými
intervaly mezi jednotlivými výměnami obvazu.
TIELLE = hydropolymerový obvaz, který vytváří fyziologické prostředí a udržuje ránu v klidu,
rána se nemusí vyplachovat a nezůstávají v ní žádné zbytky.
SORBALGON = Čtvercový kompres s kalciumalginátem. Sorbalgon sestává z měkkých textilních
vláken z kalciumalginátu, jež se při kontaktu se sodíkovými solemi, které se nacházejí např. v krvi
nebo v sekretu rány, přemění v gelovou hmotu.
Download

Základní obvazový materiál na převazovém vozíku Všeobecná