Výběr DG - 1
Zkrácené dg pro KPZ
Infekce
A029 salmonelozy
A059 potravní bakteriální infekce
(botulismus, clostridia, vibria
A080 rotaviry
A099 jiné virové enteritidy
A169 TBC, tuberkulóza NS
A399 meningokoková infekce NS
A46
erisipel
A499 neurčená bakteriální infekce
A89
virová infekce CNS
B029
pásový opar NS
B199
hepatitida NS
Zhoubné novotvary
C169
žaludek
Výběr DG - 2
C179
tenké střevo
C189
tlusté střevo
C20
rektum
C229
játra
C259
pankreas
C329
hrtan
C399
neurčená lokalizace dýchacího
ústrojí NS
C509
prs NS
C52
vagina
C55
děloha
C56
vaječník
C61
prostata
C639
mužské pohlavní orgány NS
C64
ledvina mimo pánvičku
C65
ledvinná pánvička
C719
mozek NS
C759
žlázy s vnitřní sekrecí NS
Výběr DG - 3
C779
mízní uzliny
C947
neurčená leukemie
Nemoci krve a krvetvorných
orgánů
D649 anemie NS
D65
DIC
D689 poruchy koagulace NS
D699 krvácivé stavy při poruchách
koagulace
Nemoci endokrinní, výživy a
přeměny látek
E039
hypothyreósa, myxedém NS
E059
hyperthyreósa, thyreotoxikóza NS
E100
DM inzulin dependentní s
kómatem
E106
DM inzulin dependentní s
neurčenými komplikacemi
E110
DM nezávislý na inzulínu s
Výběr DG - 4
kómatem
E116
DM nezávislý na inzulínu s
neurčenými komplikacemi
E46
podvýživa
E86
dehydratace, snížení objemu
plasmy
Duševní poruchy a poruchy
chování
F009
demence při Alzheimerově
chorobě
F019
vaskulární demence
(arteriosklerotická demence)
F03
neurčená demence (senilní)
F100
akutní intoxikace alkoholem
F110
akutní intoxikace opioidy
F120
akutní intoxikace kanabioidy
F209
schizofrenie
F239
akutní psychotické poruchy
F319
bipolární afektivní porucha
Výběr DG - 5
F409
anxiozně fobická porucha
F429
obsedantně nutkavá porucha
F439
reakce na těžký stres
F453
somatoformní vegetativní
dysfunkce (NCA)
F489
neurotická porucha NS
F604
histrionská porucha osobnosti
Neurologické nemoci
G039 meningitida NS
G049 encefalitida
G20
Parkinsonova nemoc
G309 Alzheimrova nemoc
G379 demyelinizujcí onemocnění CNS
NS
G409 epilepsie
G419 status epilepticus
G439 migrena
G448 bolest hlavy jiná neurčená
Výběr DG - 6
G459 (TIA) přechodný mozkový
ischemický záchvat NS
G729 myopatie
G819 hemiplegie
G822 paraplegie NS (obrna DKK)
Nemoci oka
H109 conjuctivis
H113
krvácení do spojivky
H409 glaukom
Nemoci ucha
H669 zánět středního ucha
H810 menierova choroba
H819 vertiginosní sy NS (porucha
vestibulární funkce)
H920 bolest ucha, otalgie
H922 krvácení z ucha (otoragie)
Výběr DG - 7
Nemoci oběhové soustavy
I10
hypertenze
I110
hypertenzní nemoc se srdečním
městnáním
I200
nestabilní angína pectoris
I219
angína pectoris NS
I229
pokračující (subakutní) IM
I259
ICHS, NS
I269
plicní embolie
I429
kardiomyopatie
I459
poruchy vedení NS
I469
srdeční zástava
I479
paroxysmální tachykardie NS
I482
chronická fibrilace síní
I489
fibrilace a flutter síní
I509
selhání srdce NS
I64
CMP NS (neurčené)
I672
AS cerebri
Výběr DG - 8
I744
embolie a trombóza tepen
končetin NS
I803
flebitis a tromboflebitis DK, NS
I830
bércové vředy
I839
varixy bez vředů nebo zánětu
I850
jícnové varixy krvácející
I959
hypotenze NS
Nemoci dýchací soustavy
J039
tonsilitida
J040
akutní zánět hrtanu
J050
akutní laryngitida
J051
akutní epiglotitída
J069
akutní infekce HCD
J111
chřipka NS
J189
pneumonie NS
J209
akutní bronchitida
J36
peritonzilární absces
J42
chronická bronchitida
Výběr DG - 9
J439
emfyzém plic NS
J449
CHOPN
J459
astma bronchiale NS
J46
status astmaticus
J81
plicní edém
J931
spontánní pneumothorax
J942
hemothorax
J950
špatná funkce tracheostomie,
krvácení, ucpání, sepse
Nemoci trávicí soustavy
K229 nemoci jícnu NS (vředy, stenosy,
eroze, spasmus, krvácení) jícnové
varixy I850
K27
peptický vřed neurčené lokalizace
K297 gastritida NS
K30
dyspepsie
K359 akutní apendicitida
K439 břišní kýla NS
Výběr DG - 10
K567 ileus
K590 zácpa
K591 funkční průjem
K659 perotonitida
K709 alkoholické onemocnění jate
(hepatitis, fibrosa, selhání)
K729 selhání jater
K746 neurčená cirhosa
K808 cholelithiasa
K819 cholecystitis
K831 obstrukční ikterus (obstrukce
žlučových cest)
K859 akutní pankreatitida
K869 jiné nemoci slinivky (chronická
pankreatitida)
K920 hematemeza
K921 melena
K922 krvácení ze žaludku a střev
Výběr DG - 11
Nemoci kůže a podkoží
L029
absces, furunkl, karbunkl
L039
flegmona
L509
kopřivka
L559
spálení sluncem
L899
dekubitus NS
Nemoci svalové a kosterní
soustavy
M109dna
M139artritis NS
M199artrosa NS
M549dorzalgie NS
M703burzitida lokte
M705burzitida kolene
M766tendinitis achilovy šlachy
M869osteomyelitida
Výběr DG - 12
Nemoci pohlavní a močové
N009 glomerulonefritida NS
N029 recidivující a přetrvávající
hematurie
N10
pyelonefritida
N129 akutní selhání ledvin
N189 chronické selhání ledvin
N209 močový kámen NS
N23
neurčená ledvinná kolika
N308 cystitída
N40
hyperplazie prostaty
N359 striktura uretry NS
N419 prostatitída NS
N459 orchitis NS
N492 zánětlivé onemocnění šourku
N61
mastitis
N649 jiné onemocnění prsu
N739 infekce ženských pánevních
orgánů
Výběr DG - 13
N768 zánět pochvy a vulvy
N920 těžké periody, menoragie NS
N939 abnormální děložní a vaginální
krvácení NS
N946 dysmenorea
Gravidita, porod, šestinedělí
O009 ektopické těhotenství (GEU)
O122 gestační edém s proteinurií
O149 preeklampsie NS
O159 eklampsie
O16
hypertenze v těhotenství
O209 krvácení v časném těhotenství
O219 zvracení v časném těhotenství
O229 žilní komplikace v těhotenství
(flebitida, tromboza)
O249 DM v těhotenství NS
O329 péče o matku pro rizikovou
patologickou polohu plodu NS
Výběr DG - 14
O429 předčasné porušení plodových
blan
O469 předporodní krvácení NS
O48
prodloužené těhotenství (po
termínu 10 dnů)
O601 předčasný porod (před 37 týdnem)
O623 překotný porod
O709 trhlina hráze při porodu
O809 spontánní porod
O849 porod při vícečetném těhotenství
O864 pyrexie neznámého původu po
porodu
Stavy v perinatálním období
P219
porodní asfyxie NS
P229
dechová tíseň novorozence
P809
hypotermie novorozence NS
P95
porod mrtvého plodu, narození
mrtvého dítěte
Výběr DG - 15
Příznaky a stavy
R000
tachykardie NS
R001
bradykardie
R002
palpitace
R040
epistaxe
R049
krvácení z dýchacích cest NS
R060
dušnost
R074
bolest na hrudi
R092
zástava dechu (kardiorespirační
selhání)
R100
akutní břicho
R104
neurčená bolest břicha
R11
nauzea a zvracení
R18
ascites
R230
cyanoza
R252
křeče, spasmy
R290
tetanie
R300
dysurie
Výběr DG - 16
R31
hematurie
R33
retence moči
R400
somnolence
R402
bezvědomí, koma
R42
vertigo
R458
sebevražedné myšlenky (emoční
stav)
R509 horečka NS
R529
bolest NS
R55
mdloba, synkopa, kolaps
R560
febrilní křeče
R568
jiné neurčené křeče
R579
šok NS
R609
edém NS
R739
hyperglykémie NS
R98
smrt beze svědků
Výběr DG - 17
Poranění
Hlava
S001
kontuze víčka a periokulární
krajiny
S010
rána ve vlasové části hlavy
S011
rána víčka a periokulární krajiny
S012
otevřená rána nosu
S013
otevřená rána ucha
S015 otevřená rána rtu a ústní dutiny
S020
fraktura lebeční klenby
S021
frakrura spodiny lebeční
S022
fraktura nosních kostí
S026
fraktura mandibuly
S029
fraktura kosti lebky, obličeje
S031
vymknutí nosní chrupavky
S034
subluxace dolní čelisti
S050
poranění spojivky a abraze
rohovky
Výběr DG - 18
S051
kontuze očního bulbu
S060
mozková komoce
S069
nitrolební poranění
Krk
S100
kontuze krku
S119
otevřená rána krku
S129
fraktura krcní páteře
S136
subluxace krčních obratlů
S159
poranění cév krku
Hrudník
S200
kontuze prsu
S202
kontuze hrudníku
S204
povrchní poranění hrudníku
S210
otevřená rána prsu
S211
rána přední strany hrudníku
S212
rána zadní strany hrudníku
S220
fraktura hrudního obratle
Výběr DG - 19
S222
fraktura sterna
S223
fraktura žebra
S224
mnohočetné fraktury žeber
S270
traumatický pneumothorax
S279
poranění nitrohrudních orgánů
Břicho a pánev
S300
kontuze dolní části zad, pánve a
hyždě
S301
kontuze břišní stěny
S302
kontuze zevních pohlavních
orgánů
S309
povrchní poranění břicha, zad a
pánve NS
S310
rána dolní části zad a pánve
S311
rány břišní stěny
S320
fraktura lumbálního obratle
S321
fraktura křížové kosti
S328
fraktura LS páteře, pánve NS
Výběr DG - 20
S337
podvrtnutí, natažení bederní
páteře a pánve
S369
poranění nitrobřišních orgánů
Horní končetina
S400
kontuze ramene
S410
otevřená rána ramene
S411
otevřená rána paže
S420
fraktura klíční kosti
S421
fraktura lopatky
S429
fraktura ramenního pletence,
neurčená část
S430
luxace ramene
S510
otevřená rána lokte
S519
otevřená rána předloktí
S531
luxace lokte
S534
subluxace lokte
S559
poranění cév předloktí
S610
kontuze prstu ruky
Výběr DG - 21
S619
otevřená rána zápěstí a ruky
S620
fraktura ossis navicularis
S625
fraktura palce ruky
S628
fraktura neurčených částí zápěstí a
ruky
S635
podvrtnutí a natažení zápěstí
S636
podvrtnutí a natažení prstu ruky
S669
poranění svalu a šlachy zápěstí a
ruky
S680
traumatická amputace palce ruky
S681
traumatická amputace jiného
jednoho prstu ruky
S682
traumatická amputace více prstů
ruky
Horní končetina
S700
kontuze kyčle
S710
otevřená rána kyčle
S711
otevřená rána stehna
S720
fraktura colli femoris
Výběr DG - 22
S729
fraktura humeru NS
S730
luxace kyčelního kloubu
S800
kontuze kolene
S810
otevřená rána kolene
S819
otevřená rána bérce
S829
fraktura bérce
S900
kontuze kotníku
S910
otevřená rána kotníku
S929
fraktura nohy pod kotníkem
S930 luxace kotníku
S936
podvrtnutí nohy pod kotníkem
Otravy a následky vnějších
příčin
Cizí tělesa
T159
v oku
T16
v uchu
T170
v nosní dutině
Výběr DG - 23
T179
v dýchacích cestách bez
lokalizace
T180
v ústní dutině
T189
v GIT bez lokalizzace
T190
v močové trubici
T200
v pochvě
Popáleniny a poleptání
T200
popálenina hlavy a krku bez
určení stupně
T204
poleptání hlavy a krku
T210
Popálení trupu neurčeného stupně
T214
poleptání trupu neurčeného stupně
T220
popálení ramene a HK bez určení
stupně
T224
poleptání ramene a HK bez určení
stupně
T230
popálení zápěstí a ruky
neurčeného stupně
T234
poleptání zápěstí a ruky
Výběr DG - 24
neurčeného stupně
T240
popálení kyčelní krajiny a DK bez
určení stupně
T244
poleptání kyčelní krajiny a DK
bez určení stupně
T250
popálení kotníku a nohy bez
určení stupně
T254
poleptání kotníku a nohy bez
určení stupně
T260
popálení očního víčka a
periokulární krajiny
T264
poleptání očního víčka a
periokulární krajiny
T273
popálení dýchacích cest NS
T277
poleptání dýchacích cest NS
T282
popálení části trávicího ústrojí
T285
poleptání úst a hltanu
T286
poleptání jícnu
Výběr DG - 25
Poškození chladem (místní)
T339
povrchní omrzlina
T349
omrzlina s nekrózou
Otravy
T369
antibiotika
T388
hormony a jejich syntetické
náhrady
T399
analgetika, antipyretika,
antirevmatika
T409
narkotika a halucinogeny
T427
barbituráty, antiepileptika,
sedativa, hypnotika
T439
psychotropní léčiva
T455
antikoagulancia
T469
léky kardiovaskulárního systému
T487
léky dýchacích cest
Toxické účinky
T542
toxický účinek kyselin
Výběr DG - 26
T543
toxický účinek zásad
T55
toxický účinek mýdel a čisticích
prostředků
T593
toxický účinek slzného plynu
T599
toxický účinek plynu, dýmu, par
NS
T620
toxický účinek požitých hub
T622
toxický účinek částí rostlin
T630
toxický účinek hadího jedu
T634
toxický účinek hmyzího žihadla,
nebo kousnutí
T652
toxický účinek tabáku a nikotinu
Celkové termické poškození
T670
úpal tepelný, nebo sluneční
T671
mdloba z horka
T672
křeče z horka
T675
vyčerpání z horka
T68
hypotermie
Výběr DG - 27
Jiné
T700
ušní barotrauma
T71
zadušení strangulací, škrcením,
rdoušením, nízký obsah kyslíku
T749
syndrom týrání
T751
tonutí a utonutí
T754
zásah elektrickým proudem (smrt,
šok)
T782
anafylaktický šok
T784
alergická reakce NS
T794
traumatický šok
T795
traumatická anurie, Crush
syndrom
Dopravní nehody
Zraněný chodec
V01
sražený jízdním kolem
V03
sražený osobním automobilem
V04
sražený nákladním automobilem
Výběr DG - 28
V05
sražený železničním vlakem
Zraněný cyklista
V10
zraněný při srážce s chodcem
V11
zraněný při srážce s jiným
cyklistou
V13
zraněný při srážce s osobním
automobilem
V14
zraněný při srážce s nákladním
automobilem
V15
zraněný při srážce s železničním
vlakem
V18
zraněný při DN bez srážky
Zraněný motocyklista
V20
zraněný při srážce s chodcem
nebo zvířetem
V21
zraněný při srážce s jízdním
kolem
V23
zraněný při srážce s osobním
automobilem
Výběr DG - 29
V24
zraněný při srážce s nákladním
automobilem
V25
zraněný při srážce s železničním
vlakem
V28
zraněný při DN bez srážky
Člen posádky osobního automobilu
V40
zraněný při srážce s chodcem,
nebo zvířetem
V41
zraněný při srážce s jízdním
kolem
V43
zraněný při srážce s osobním
automobilem
V44
zraněný při srážce s nákladním
automobilem
V45
zraněný při srážce s železničním
vlakem
V48
zraněný při DN bez srážky
Výběr DG - 30
Člen posádky dodávkového, nebo
lehkého nákladního
automobilu
V50
zraněný při srážce s chodcem,
nebo zvířetem
V51
zraněný při srážce s jízdním
kolem
V53
zraněný při srážce s osobním
automobilem
V54
zraněný při srážce s nákladním
automobilem
V55
zraněný při srážce s železničním
vlakem
V58
zraněný při DN bez srážky
Člen posádky těžkého nákladního
automobilu
V60
zraněný při srážce s chodcem,
nebo zvířetem
V61
zraněný při srážce s jízdním
kolem
Výběr DG - 31
V63
zraněný při srážce s osobním
automobilem
V64
zraněný při srážce s nákladním
automobilem
V65
zraněný při srážce s železničním
vlakem
V68
zraněný při DN bez srážky
Člen posádky autobusu
V70
zraněný při srážce s chodcem,
nebo zvířetem
V71
zraněný při srážce s jízdním
kolem
V73
zraněný při srážce s osobním
automobilem
V74
zraněný při srážce s nákladním
automobilem
V75
zraněný při srážce s železničním
vlakem
V78
zraněný při DN bez srážky
Download

Stručné shrnutí diagnóz pro PNP