Poradíme Vám
způsob nejvhodnějšího řešení Vašich problémů
při hledání zaměstnání na základě odborného
individuálního poradenství
vhodnou profesi pro rozšíření kvalifikace pomocí
pracovní COMDI diagnostiky a bilanční
diagnostiky
nejvhodnější aktivity k uplatnění na trhu práce
Připravíme Vás
Realizátor projektu:
Česká republika – Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Brně
Křenová 25/27, 659 59 Brno
Dodavatel projektu:
Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM
KRAJI A JE VÁM MÉNĚ NEŽ 30 LET?
Zapojte se do projektu
PŘÍLEŽITOST PRO MLADÉ
DO 30 LET
CZ.1.04/2.1.00/70.00015
Projekt je realizován ve všech okresech
Jihomoravského kraje.
INFORMAČNÍ SCHŮZKA
na vstup do nového zaměstnání
k úspěšnému zahájení podnikání
jak se orientovat na trhu práce
Zaškolíme Vás
KONTAKTNÍ OSOBA
ve zvolené profesní kvalifikaci
v kurzech zaměřených na administrativu a služby
v obsluze osobního počítače
v kurzech k získání oprávnění k výkonu činnosti
Zaměstnáme Vás
pomocí mzdových příspěvků pro zaměstnavatele
a s využitím zkušeného realizačního týmu
projektu
Další informace získáte na všech kontaktních
pracovištích Úřadu práce ČR v Jihomoravském
kraji
na internetových stránkách projektu
WWW.PRILEZITOSTPROMLADE.CZ
na informační lince
poradíme
připravíme
zaškolíme
zaměstnáme
533 381 222
WWW.PRILEZITOSTPROMLADE.CZ
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
CHCETE ZÍSKAT PRÁCI?
V projektu
Příležitost pro mladé do 30 let
najdete širokou škálu rekvalifikačních kurzů.
PODMÍNKY SPOLUPRÁCE
zúčastnit se výběru do projektu
Profesních kvalifikace:
CHCETE ZÍSKAT NOVOU
KVALIFIKACI?
CHCETE BÝT ÚSPĚŠNÍ?
Projekt
Příležitost pro mladé do 30 let
je pro Vás tou správnou volbou
Manažer prodeje, Barman, Montér suchých staveb,
Zedník, Příprava teplých pokrmů, Vazačské práce,
Evidence zásob zboží a materiálu, Obsluha CNC
obráběcích strojů, Průvodce cestovního ruchu, Výroba
zákusků a dortů.
souhlasit se zařazením do projektu
sepsat dohodu o vzájemné spolupráci
dodržovat podmínky spolupráce po celou
dobu účasti v projektu
CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ
Kurzy administrativní a služby:
Administrativní pracovník, Obchodní zástupce, Základy
podnikání, Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou
péči, Pracovník v sociálních službách s evropským
certifikátem, Projektový manažer, Manikúra a pedikúra
vč. nehtové modeláže, Holičské a kadeřnické práce,
Kosmetické služby.
volba vhodné profese
poznání svých schopností a dovedností
odborné individuální poradenství
získání osvědčení ve
s celostátní platností
O projektu
Tento projekt je financován z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu České
republiky.
Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti cílové
skupiny osob.
Projekt
bude
realizován
v období od 10.12.2012 do
31.12.2014.
Tento projekt realizuje Úřad práce
České republiky.
Kurzy počítačové:
Počítačová gramotnost ECDL, Účetnictví s využitím
výpočetní techniky, Mzdové účetnictví s využitím
výpočetní techniky, Správce počítačové sítě, Pracovník
grafického studia, Tvorba www stránek.
zvolené
profesi
pomoc při zajištění pracovního místa
možnost úhrady nákladů na cestovné, na
hlídání dětí, na zdravotní prohlídky apod.
CO OD VÁS OČEKÁVÁME
Kurzy k získání oprávnění k výkonu činnosti:
Řidičské oprávnění sk. C, C+E, D a T, Odborná
způsobilost řidičů dle zák. 247/2000 Sb., Vstupní školení
odborné způsobilosti řidičů dle vyhl.č. 156/2008 Sb.,
Kurzy svařování, Obsluha elektrovozíku a motovozíku,
Elektrikář se zkouškou podle vyhlášky 50/1978 Sb. o
odborné způsobilosti v elektrotechnice (§5, §6, §7, §8 a
§9).
přihlásit se do projektu
mít odpovědný
spolupráci
přístup
ke
vzájemné
spolupracovat s odborníky realizačního týmu
Download

Informační leták v PDF formátu - Příležitost pro mladé do 30 let