Epoxidová pryskyřice L 285 - ultralight 5
Hustá nadýchaná tixotropní bílá pěnová pryskyřice na bázi epoxidové pryskyřice L 285(mgs).
Viskozitou se téměř podobá tmelu, tixotropní, nestéká ani při tloušťce nánosu 5 mm. Pěna je vhodná pro
vytváření sendvičové konstrukce přímo ve formě. 1 kg má objem téměř 2 litry. Podaří se tak snížit
hmotnost Vašich výrobků téměř o 50%. Použitím této pěny se Vám podaří také výrazně snížit cenu Vašich
výrobků, jelikož cena za litr je nižší než cena pryskyřice a výroba z této pěny je až o 30 až 50 procent
rychlejší než klasickým vrstvením rohoží nebo tkanin.
Vlastnosti pryskyřice
Skupenství
Epoxidový hmotnostní ekvivalent (g/mol)
Epoxidový index
Bod vznícení (°C)
mol/1000 g
Viskozita (mPa.s při 25°C)
Hustota (g/cm3)
Tužidlo 285
LH 285
100 ku 40 (+/- 2g)
Geltime 1mm vrstva 2 až 3 hod
při 20 až 25 oC
Hustá kaše
165 - 170
0,59 - 0,65
nad 150
neměřena
0,500– 0,700
Tužidlo 286
100 ku 40 (+/- 2g)
3 až 4 hod
Tužidlo 287
100 ku 40 (+/- 2g)
5 až 6 hod
Skladování
Pryskyřice mohou být skladovány po dobu nejméně 12 měsíců v pečlivě utěsněných
kontejnerech.
Vypracoval: ing. Vojtěch Grecman
[email protected]
Download

Epoxidová pryskyřice L 285 - ultralight 5