Stejně jako u řady PL1600 je i tento stroj postaven na poctivém základu. Jedná se rovněž o monolitický silnostěnný litinový odlitek s minimem dutin, kde není prostor pro
jakékoliv montované či svařované prvky.
vysoce výkonné mimoosé vrtání, závitování,
frézování kontur atd. Revolverová hlava vykonává obousměrný pohyb a čas potřebný
pro výměnu mezi po sobě jdoucími pozicemi je pouhé 0,2 s.
Vysoká spolehlivost
Řídicí systémy Fanuc dosahují vysoké kvality
a spolehlivosti. Podle statistických údajů je jejich střední doba mezi poruchami 14 let. To
znamená, že pokud obráběcí stroj pracuje
normálním způsobem, dojde k závadě způsobené řídicím systémem statisticky pouze jednou za 14 let. Uživatelé potvrdili tuto
spolehlivost v řadě průzkumů. Řídicí systémy
Fanuc jsou používány dokonce i v automobilovém průmyslu, který je známý svými mimořádně vysokými nároky. Uvedená statistická poruchovost získala různá ocenění od
mnoha výrobců obráběcích strojů. Úspěch je
odrazem spolehlivosti a kvality. K dnešnímu
dni bylo na celém světě distribuováno více
než 1,4 milionu řídicích systémů Fanuc CNC.
Navzdory inovacím v nejnovějším hardwaru
a softwaru společnost Fanuc vždy udržovala
návaznost ve vývoji svých produktů. V maximální možné míře jsou dodržovány montáž-
Pohled na soustružnické centrum
Samsung PL240LM
Odkrytovanému centru PL240LM dominuje
monolitický odlitek
Vřeteno je uloženo na ložích nakloněných
o 45 stupňů
Celé lože je nakloněno pod sklonem 45°
a díky tomu ideálně absorbuje veškeré vibrace i během obráběni vysokými řeznými podmínkami. Tento náklon je také velmi
důležitý pro efektivní odvod třísek.
Řídicí systém
Mozkem celého stroje je řídicí systém Fanuc. Nabízené jsou dvě úrovně – základní
0i-Mate TD a vyšší 0i-TD.Tento pro strojaře
známý řídicí systém zaručí plynulý a stabilní
chod s minimálními nároky na údržbu. Dále je možné systém rozšířit o dialogové programování v podobě Manual guide –i.
ní rozměry, aby byl usnadněn přechod výrobců strojních zařízení na nové generace řídicích
systémů. Pamatováno je především na uživatele. Každý, kdo se naučil pracovat s CNC systémem Fanuc, velice rychle zvládne i obsluhu
dalších modelů. Díky tomu dochází i k úsporám nákladů na školení.
-JR-
KOMERČNÍ PREZENTACE
SOUSTRUŽNICKÁ
CENTRA SAMSUNG
V minulém vydání jsme se věnovali nejmenším z řady soustružnických center
společnosti Samsung. Jednalo se o řadu PL1600 a její modifikace. Nyní bychom se
posunuli dále a zaměřili se více na další z rodiny CNC soustružnických center PL240LM.
Jde o velice kompaktní stroj s vysokou užitnou hodnotou, jehož tuhá konstrukce
zajišuje vysokou a dlouhodobou stabilitu celého procesu obrábění.
BMT revolverová hlava (typ M)
PL 240LM je vybaven standardní BMT hlavou s 12 upínacími pozicemi, v níž mohou
být upevněny poháněné (rotační) držáky
v jakékoliv pozici, čímž je zajištěno flexibilní obrábění pomocí různých obráběcích
operací při jediném nastavení. Každý držák BMT je bezpečně upevněn pomocí čtyř
šroubů, což umožňuje, aby hlava prováděla
Revolverová BMT hlava
64 | MM Průmyslové spektrum | 3 | 2014
Technické parametry soustružnického centra PL240LM
Točný průměr nad ložem [mm]
Ø 510
Max. točný průměr x pracovní délka [mm]
Ø 350 x 540
Max. průměr obráběné tyče (volitelné) [mm]
Ø 52 (Ø 66)
Průměr hydraulického sklíčidla [palce]
8
Otáčky vřetena [min –1]
4 000
Ústí vřetena [ASA]
A2-6‘‘
Výkon vřetena (kont./30 min) [kW]
11/15
Rychloposuv (X/Z) [m.min –1]
18/24
Osové pojezdy (X/Z) [mm]
200/560
Počet nástrojových pozic
12 (BMT55)
Kvadrát upínaných nástrojů [mm]
25 x 25
Průměr upínací stopky vyvrtávacích nástrojů [mm]
Ø 40
Posuv pinoly [mm]
80
Hmotnost stroje [kg]
4 300
Zastavěná plocha stroje [mm]
2 753 x 1 560
Řídicí systém
Fanuc 0i-Mate TD, 0i-TD
Download

Soustružnické centrum PL240LM.pdf