PRO BOHATOU SKLIZEŇ V ROCE 2015
Akční cenová nabídka přípravku:
TRISOL OSIVO
do
Přípravek TRISOL OSIVO je určen především pro aplikaci na osivo formou společné
aplikace s mořidlem, nebo samostatné aplikace. Přítomnost aminokyselin, huminových látek, směsí syntetických auxinů, NPK, S, Mg, mikroprvků a ostatních složek poskytuje klíčícím rostlinám energii potřebnou pro počáteční růst a dodává jim základní
stavební látky. Tím jsou rostliny odolnější vůči stresovým faktorům. Konečným výsledkem je pak vitální, dobře zapojený porost, vytvářející podmínky pro dobrý výnos
a tím vyšší ekonomický výsledek produkce.
15
. 1.
20
15
Akční sleva přípravku činí 250 Kč/litr:
cena po slevě:
725 Kč/l v balení 10 litrů
745 Kč v balení 1 litr
Tato cenová nabídka je platná do 15. 1. 2015.
Poznámka: běžná cena pro konečného spotřebitele
platná pro rok 2015 činí 975 Kč/litr v balení 10 l,
995 Kč v balení 1 l.
Při doporučené aplikaci 0,5 litru přípravku
na tunu osiva činí náklady na ošetření
cca 72,50 Kč na hektar.
PŘÍPRAVEK TRISOL OSIVO VÁM POSKYTNE TYTO ÚČINKY:
• posiluje energii klíčení,
• pomáhá pří vzcházení,
• stimuluje růst kořenů a tvorbu kořenového vlášení,
• urychluje tvorbu a růst nadzemní části,
• podporuje syntézu chlorofylu,
• podporuje metabolismus rostlin.
Infoservis Trisol:
tel.: 603 164 755 mail: [email protected]
Aktuální informace o přípravcích Trisol:
www.trisol.farm
Tuto mimořádnou prodejní akci jsme se rozhodli vyhlásit na základě nejnovějších výsledků pokusů s přípravkem TRISOL OSIVO na ozimé pšenici (viz dále) a chceme Vám vytvořit podmínky pro použití přípravku
k osivu jarního ječmene a dalších plodin v nejbližší zemědělské sezóně.
POKUSY PROKAZUJÍCÍ ÚČINEK PŘÍPRAVKU TRISOL OSIVO:
Rýmařov:
Plodina: pšenice ozimá, odrůda: Magister.
ř
M
ag
i st e
r o š e tře n á
př
ůd
r
íp
O dr
Od
Kořen
čerstvá hm.
100,0
170,0
et
em
Kořen
délka cm
100,0
110,2
a g i st e r b e z o š
vk
1 kontrola
2 TRISOL Osivo 0, 5 l/t
ů
M
da
ra
Nadzemní
sušina
100,0
153,8
í
Nadzemní
čerstvá hm.
100,0
134,5
en
V %
1 kontrola
2 TRISOL Osivo 0, 5 l/t
a
Datum setí: 18. 9. 2014, počátek vzcházení: 29. 9. 2014, úplné vzejití: 1. 10. 2014.
Hodnocení odběrů: 16. 11. 2013 ve fázi BBCH 18.
Při odběrech rostlin šly ošetřené rostliny hůře z půdy, jelikož byly lépe zakořeněny. U neošetřené kontroly šly rostliny při vypichování vytáhnout i bez pomoci vypichovátek, viz foto kořenů a rostlin.
Kujavy:
Plodina: pšenice ozimá, odrůda: Arkeos.
d
a
o s o š e tře n á př
rů
ře
ke
Ar
Od
dr
et
Poznámka:
Pokus byl financován z programu „Podpora
podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“.
Česká republika
Prodej a odborné poradenství:
739 589 554
604 674 010
737 328 579
Slovensko
Jižní a střední Morava:
Ing. Jana Lužová, tel.: 737 328 579
+421 905 459 152
Ing. Eva Baleková, tel.: 604 674 010
Podpora prodeje
a prodej Slovensko:
Fyziologie a prodej SK:
České kraje:
Ing. Miloslav Mikla, tel.: +421 905 459 152
Olomoucko a severní Morava:
Ing. Václav Lochman, A-V Stimul s.r.o.,
tel.: 739 589 554, e-mail [email protected]
ípr
m
ke
Nadzemní
hmota
100,0
129,9
A r ke o s b e z o š
av
Kořenová
hmota
100,0
115,4
a
ůd
ní
V %
1 kontrola
2 TRISOL Osivo 0,5 l/t
O
Datum setí: 7. 10. 2014, počátek vzcházení: 15. 10. 2014, úplné vzejití: 17. 10. 2014.
Hodnocení odběrů: 20. 11. 2014 ve fázi BBCH 13-21.
Pokusy, výzkum a vývoj:
Ing. Miroslava Hájková, tel.: 777 901 226
Download

v letáku