Definice zkratek
Zkratka
α-amyl
α-HBDH
A
Ab
ACTH
Definice
α-amyláza
α-hydoxybutarátdehydrogenáza
stěr
protilátky
adrenokortikotropní hormon
LABOKLIN Czech
Poznámka
Zvyšuje se u akutní pankreatitidy, onemocnění slinných žláz, cholestázy a nefropatiích
izoenzym LDH, nespecifický pro postižení svalů, používá se pro diagnostiku kardiomyopatií.
používá se pro mikrobiologii a PCR diagnostiky
měří se serologickými vyšetřeními
Produkován adenohypofýzou, stimuluje kůru nadlevin, tím i produkci glukokortikoidů. ACTHstimulační test se používá při diagnostice Cushingovy nebo Addisonovy choroby. Vhodný pro
monitoring terapie Cushingovy choroby. ACTH hormon se měří při diagnostice pituitárně
dependentního hyperadrenokorticismu
AFP
alfa fetoprotein
Nádorový marker využitelný pro detekci primárních i metastatických tumorů jater. Vhodný i pro
monitoring remise jaterních neoplazií po chirurgii. Zvýšený bývá i u lymfomů, marker lze tedy
použít i pro hodnocení remise lymfomu.
Ag
Alb
antigen
albumin
ALP (AP)
alkalická fosfatáza
Nejčastěji protein, který se stanovuje serologicky.
Snížené hodnoty jsou nacházeny u hepatopatií, nefropatií, enteropatií, hladovění či rozsáhlých
popálenin.
U psů má ALP vysokou senzitivitu, ale nízkou specifitu pro játra (u koček je tomu naopak). U psů
existuje ALP ve formě 3 hlavních izoenzymů (kostní, jaterní, kortikoidy indukovaný enzym).
U koček chybí kortikoidy indukovaný izoenzym. Zvýšené hodnoty nacházíme nejčastěji u
onemocnění jater, nadledvin a kostí. Dále je jeho hodnota často zvýšená jako součást
paraneoplastického syndromu.
ALT (GPT)
alaninaminotransferáza
BHB (β-HBS)
Specifický pro játra u psů/koček. Jedná se o intracytoplazmatický enzym, který se zvyšuje nejvíce
u akutních hepatopatií.
zmetek
Vhodné tkáně na PCR analýzy a mikrobiologii jsou parenchymatózní orgány zmetku.
anti-mullerian hormon
Slouží v diagnostice nesprávně vykastrovaných zvířat a kryptorchidů. Dále se jeho hodnota
zvyšuje u klisen s nádory granulosa buněk vaječníků.
průkaz antinukleárních protilátek
screening některých autoimunitních onemocnění (např. SLE)
aktivovaný parciální tromboplastinový Vyšetření hemokoagulace -funkce vnitřní koagulační kaskády. Prodlužuje se v důsledku vrozených
čas
a získaných deficiencí faktoru XII, IX, VIII.
ascites
Označení pro výpotek v dutině břišní
aspartátaminotransferáza
Zvyšuje se při onemocnění svalů ,srdce a jater. Diferenciálně diagnosticky je vhodné současně
měřit i CK.
vitamín B12
Snižuje se při onemocnění ilea a jeho snížená hodnota bývá nalézána u enteropatií a
neregenerativních anémií spojených s nedostatkem vitamínu B12
Výživa psů a koček syrovým masem, příp. syrovou zeleninou. BARF profil je vhodný pro chovatele
používající barfování pro svá zvířata.
β-hydroxybutyrát
Měří se při detekci ketolátek u ketoacidózy.
bil
bilirubin
Zvýšené hodnoty nacházíme u hepatopatií, onemocnění žlučových cest a anémií.
BS
krevní nátěr
Je vhodné jej provádět z čerstvé krve, především pro posouzení morfologie krvinek a detekci
krevních parazitů.
Ca
vápník
Hyperkalcémie je nacházena u hyperparathyreozy, agresivních kostních procesů, jako součást
paraneoplastického procesu, nefropatií či následkem dehydratace. Hypokalcémie je spojená s
hypoparathyreozou, poporodní eklampsií, nefropatií či malabsorbcí.
CB
celková bílkovina
Je tvořena hlavně v játrech. Klesá při hepatopatiích, enteropatiích a nefropatiích. Stoupá při
zánětlivých a paraneoplastických onemocnění či při dehydrataci.
CDV
CEA
psinka - canine distemper virus,
paramyxovirus
karcinoembryonální antigen
CEM
infekční metritida koní
CK
COLA-test
kreatinkináza
Cystin,Ornithin, Lysin, Arginin-Test
CP
cPLI
citrátová plazma
psí specifická pankreatická lipáza
CPSE
psí prostatická esteráza
CPV
psí parvovirus
Způsobuje respirační a neurologické infekce psů. V diagnostice se používají jak PCR, tak
serologické testy. Pro zhodnocení imunoprofylaxe se používá serologie.
Nádorový marker, který se zvyšuje u karcinomů. Praktické použití je nejčastěji u karcinomů
mléčné žlázy a prostaty. Marker se používá pro monitoring remise onemocnění.
Způsobuje neplodnost a aborty u koní. Původcem je Taylorella equigenitalis. Onemocnění se
prokazuje kultivací či PCR metodou.
Specifický pro myopatie a kardiomyopatie, zvyšuje se u krav s metritidou
Jedná se o test, kterým lze kvalitativně i kvantitativně diagnostikovat různé formy cystinuriejmenovitě ztrátu cystinu, ornithinu, lyzinu a argininu.Odtud název COLA test.
Používá se pro hemostazeologická vyšetření.
Vhodná pro diagnostiku akutní pankreatitidy u psů. Jedná se o kvantitativní test, kterým je možné
i monitorovat průběh onemocnění.
Slouží k objektivnímu měření objemu prostatické tkáně. Je vhodná pro diagnostiku a monitoring
terapie a remise benigní hyperplazie prostaty.
Původce perakutních a závažných gastroenteritid štěňat. Diagnosticky se používá PCR izolace z
trusu. Z hlediska hodnocení imunoprofylaxe se používá serologických metod.
AM
AMH
ANA test
APTT
AS
AST (GOT)
B12
BARF
Stránka 1 z 4
Definice zkratek
CRP
C-reaktivní protein
LABOKLIN Czech
Protein akutní fáze zánětu, který se používá v diagnostice především bakteriálních infekcí.
Zvýšený může být ale i imunitních a paraneoplastických procesů.
Snížená hodnota je spojená s dermatologickými onemocněními. Zvýšená hodnota je nacházena v
parenchymu jater u hepatopatií spojených se střádáním mědi.
Jedná se o látku vylučovanou konstatně ledvinami. Používá se jako marker časného poškození
ledvin.
Používá se pro hematologii, genetiku a PCR testy.
Používá se jako protisrážlivé médium ve zkumavkách na hematologii a PCR testy.
Původci respiračních a reprodukčních infekcí koní.
viz.ELISA. Jedná se o sérologickou metodu pro stanovení protilátek či antigenu.
Používá se pro rozdělení frakcí bílkovin séra a moči v elektrickém poli. Slouží diagnostice
inflamatorních a infekčních onemocnění, hepatopatií, paraneoplastických procesů. Elektroforéza
moči se využívá v diagnostice renálních chorob.
Cu
měď
Cystatin C
Cystatin C
EB
EDTA
EHV
EIA
ELFO
EDTA-plná krev
kyselinu ethylendiamintetraoctovou
herpesviry koní
enzyme imunoassay
elektroforéza
ELISA
EMS
Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay Jedna z nejpoužívanějších imunologických metod sloužících k detekci protilátek či antigenů.
equinní metabolický syndrom
Metabolické onemocnění koní vedoucí k rezistenci na inzulin a rozvoji diabetes mellitus a
laminitidy.
EDTA-plazma
Používá se pro měření sérové hladiny léků, biochemii, serologii a endokrinologii. Jedná se o
supernatant plné EDTA-krve.
erytropoetin
Je nutný pro stimulaci erytropoézy, tvořen v ledvinách. Používá se při diagnostice chronických
neregenerativních anémií způsobených chronickým renálním onemocněním.
infekční arteritida koní
Původce respiračních a reprodukčních infekcí koní. Prokazuje se serologicky nebo pomocí PCR
testů.
peří
Používá se u ptáků pro genetické a PCR testy.
trus
Používá se pro parazitologii, mikrobiologii, mykologii a virologii trusu. Dále slouží k biochemickým
vyšetřením pro diagnostiku gastroenteropatií.
železo
Snížená hodnota je nacházena u neregenerativních anémií z nedostatku železa.
felinní coronavirus
Je původcem intestinálních infekcí koček. U predisponovanýc jedinců vede k rozvoji FIP.
Diagnostika je možná pomocí serologických a PCR testů. Díky vývoji sekvenování jsme schopní
rozeznat střevní coronavirus od viru FIP.
EP
EPO
EVA
F
FA
Fe
FeCoV
felinní FPV
panleukopenie, parvovirus
Je původcem intestinálních infekcí koček a panleukopénie. Diagnostika je možná pomocí
serologických a PCR testů.
FeLV
virus kočičí leukémie, retrovirus
Je původcem intestinálních a lymfoproliferativních onemocnění koček. Dále může způsobovat
imunosupresi a útlum kostní dřeně. Diagnostika je možná pomocí serologických a PCR testů.
FHV
felinní herpesvirus
FIP
FIV
fPLI
infekční peritonitida koček,
coronavirus
syndrom získáné ztráty imunity,
lentivirus
felinní
specifická pankreatická lipáza
Je původcem respiračních, oftalmologických a reprodukčních onemocnění koček. Diagnostika je
možná pomocí serologických a PCR testů.
Je způsobena mutovaným coronavirem. Specifická diagnostika je možná pomocí PCR a
následného sekvenování. V tkáních je možné provádět průkaz i pomocí imunohistochemie.
fruktosamin
fruktosamin
fT3
volný trijodthyronin
Vhodná pro diagnostiku akutní pankreatitidy či triaditidy koček. Jedná se o kvantitativní test,
kterým je možné i monitorovat průběh onemocnění.
Vzniká glykací proteinů při dlouhodobé hyperglykémii. Používá se v diagnostice a monitoringu
terapie diabetes mellitus.
Používá se v diagnostice hypothyreózy. Hodnota je méně ovlivněná euthyroid sick syndromem.
fT4
volný tyroxin
Používá se v diagnostice hypothyreózy. Hodnota je méně ovlivněná euthyroid sick syndromem.
GGT (ɣ-GT)
GLDH (GMD)
gama-glutamyltransferáza
glutamátdehydrogenáza
glob
glu
globulin
glukóza
Zvyšuje se při onemocnění jater, žlučovodů a ledvin
Jedná se o specifický mitochondriální enzym jater. Zvyšuje se při těžkých a chronických
hepatopatiích.
Zvyšují se u zánětlivých onemocnění, infekcí a jako součást paraneoplastického procesu.
Hyperglykémii pozorujeme při diabetes mellitus, jiných endokrinopatiích, při stresu, sepsi, jako
součást paraneoplastického procesu či při nefropatiích. Hypoglykémie je častá při hepatopatiích,
v důsledku hladovění, jako součást paraneoplastického syndromu, u inzulinomů či v
dekompenzovaném šokovém stavu.
Gw
tkáň
H
moč
HA
HCC
chlupy
infekční hepatitida psů, adenovirus
Používají se pro trichoskopii, mykologii a bakteriologii kůže.
Je původcem respiračních a jaterních infekcí. Prokazuje se serologicky či pomocí PCR.
Serologickými metodami je možné měřit i imunoprofylaxi.
HCG
humánní choriový gonadotropin
HP
heparinová plazma
HS
HT
urolit
kůže
Používá se pro detekci kryptorchidních a špatně vykastrovaných jedinců pomocí HCGstimulačního testu.
Používá se pro měření sérové hladiny léků, biochemii, serologii a endokrinologii. Jedná se o
supernatant plné heparinové krve.
Používá se v chemické kvantitativní analýze močových kamenů.
Používá se pro histopatologii a imunohistochemii. Dále se používá pro mikrobiologii a mykologii.
Používá se pro histopatologii, imunohistochemii a klonalitu lymfocytů. Dále se používá pro PCR
analýzy.
Používá se pro vyšetření moči, ale i kultivaci moči, stanovení a kvantifikaci proteinurie, včetně
elektroforézy moči či mikroalbuminurie.
Stránka 2 z 4
Definice zkratek
cholesterol
chol
LABOKLIN Czech
Zvýšené hodnoty nacházíme u hepatopatií, endokrinopatií a nefrotickém syndromu. Snížené
hodnoty jsou nalézány u hyperthyreozy, insuficience exokrinního pankreatu a hepatopatií.
CHV
herpesvirová infekce psů
IBD
inclusion body disease
IFAT
IGF
K
nepřímý imunoflorescenční test
insulinu podobný růstový faktor,
somatomedin
draslík
Je původcem respiračních a reprodukčních infekcí psů. Diagnostika je možná pomocí
serologických a PCR testů.
Je původcem virového onemocnění hadů. Průkaz je možný detekcí inkluzí viru v krvinkách. V tuto
chvíli se podílíme na přípravě PCR testu.
Jeden z důležitých serologických testů používaný k detekci protilátek.
Jedná se o růstový hormon, jehož hladina se zvyšuje u akromegálie či paraneoplastických
procesů. S nízkou hladinou se setkáváme u hyposomatotropismu.
Zvyšuje se u Addisonovy choroby, nefropatií, metabolické acidozy, hemolýzy, tkáňové destrukce,
hypertermie, horečky a šoku. Snižuje se při gastroenteropatiích, nefropatiích, endokrinopatií,
větších tělních efuzí a metabolické alkalózy.
KM
kostní dřeň
L
játra
LDH
laktátdehydrogenáza
LH
luteinizační hormon
Ln
mízní uzlina
LQ
mozkomíšní mok
M
slezina
Používá se pro histopatologii, imunohistochemii a klonalitu lymfocytů. Dále se používá pro PCR
analýzy infekcí spojených s lymfatickou tkání.
Mg
hořčík
Zvýšená hodnota je spojená s metabolickou acidozou, nefropatií, Addisonovou chorobou či
dehydratací. Snížená hodnota je spojená s hladověním, enteropatií, hyperthyreozou či
hyperaldosteronismem
MH
Mikroalbumin
ranní moč
Mikroalbumin
MIRG
MRSA
Používá se pro cytologické posouzení kostní dřeně u pancytopénií a neoplastických procesů. Dále
se využívá k PCR diagnostice hematopoetických infekcí (FeLV, leishmania, babesia).
Používá se k diagnostice hepatopatií pomocí histopatologie, imunohistochemie, dále pak v
toxikologii či diagnostice infekčních onemocnění jater.
5 izoenzymů, není orgánově specifická . Používá se v diagnostice hepatopatií, myopatií a
kardiomyopatií.
Používá se v diagnostice ovulace a plánování termínu krytí. Dále se používá k diagnostice špatně
vykastrovaných koček.
Používá se pro histopatologii, imunohistochemii a klonalitu lymfocytů. Dále se používá pro PCR
analýzy infekcí spojených s lymfatickou tkání (FeLV, leishmania).
Používá se pro cytologické a biochemické posouzení mozkomíšního moku. Dále k serologickým a
PCR metodám pro diagnostiku neurologických infekcí a inflamatorních procesů.
Vhodná pro diagnostiku kortizol/kreatininu v moči.
Zvyšuje se v moči jako časný parametr renálního poškození a to v době, kdy může být proteinurie
semikvantitativně pomocí papírku negativní.
modifikovaný poměr inzulin/glu
Používá se pro semikvantitativní posouzení rizika rezistence na inzulin a rozvoje metabolického
syndromu včetně jeho následků v podobě diabetes mellitus a laminitidy.
methicilin rezistentní Staphylococcus Jedná se o zkratku používanou v souvislosti s rezistentními kmeny stafylokoků, které mají
aureus
genetickou schopnost rozvíjet si rezistenci proti většině používaných antibiotik a schopnost
přenášet jí na další bakterie. Pomocí PCR testu jsme schopní detekovat tyto mechanismy získané
rezistence.
N
ledvina
Používá se v diagnostice nefropatií pomocí histopatologie, imunohistochemie, dále pak v
toxikologii či diagnostice infekčních onemocnění ledvin.
Zvyšuje se u nefropatií, hyperaldosteronismu, diabetes insipidus a iatrogenně. Snižuje se při
gastroenteropatiích, nefropatii, kongestivním srdečním selhání, Addisonově chorobě,
psychogenní polydypsie, při tvorbě tělních efuzí.
Na
sodík
Na/K poměr
NaFB
poměr sodík/draslík
natrium-fluoridová krev
Používá se pro diagnostiku Addisonovy choroby, kde je tento poměr snížený
Používá se v biochemii v měření substrátů, které podléhají metabolizmu erytrocytů jako je
např.glukóza či laktát. V případě optimálního měření těchto látek se doporučuje použití NaFB
zkumavek.
NEFA
NSP
PBFD
Používá se v diagnostice lipomobilizačního syndromu.
Používá se pro mikrobiologii a mykologii.
Jedná se o virové onemocnění papoušků. Diagnostika se provádí pomocí PCR metod.
PCR
PD
neesenciální mastné kyseliny
nazální laváž
Psittacine Beak and Feather Disease,
cirkoviróza exotických ptáků
polymerázová řetězová reakce
polydipsie
PMSG
PO4
sérový gonadotropin březích klisen
anorganický fosfor
pro-BNP
PT
prohormon natriuretického petidu B Používá se v diagnostice dilatační kardiomyopatie a k monitoringu progrese onemocnění.
protrombinový čas (tromboplastinový screeningový test pro vnější kaskádu koagulace
čas, Quickův test)
Měří se při podezření na intoxikaci antagonisty vitamínu K (Kumariny/Warfarinové deriváty)
Dále se používá jako monitoring terapie po podání vitamínu K
PTH
parathormon
Používá se v genetice a diagnostice infekčních onemocnění.
nadměrný příjem tekutin, který je součástí syndromu PU/PD. Tento syndrom je následek
nefropatií, hepatopatií, endokrinopatií či psychické polydypsie.
Hormon , který se používá v diagnostice časné gravidity klisen.
Zvyšuje se u selhání ledvin, endokrinopatií, agresivních procesů kostí a metabolické acidozy.
Snížená hodnota je spojená s hyperparathyreozou, hyperkalcitoninismem, inzulinomem či
metabolickou alkalózou.
Hormon produkovaný pomocí příštitných tělísek, který reguluje hladinu vápníku v krvi. Používá se
v diagnostice hypoparathyreózy a hyperparathyreózy
Stránka 3 z 4
Definice zkratek
PU
polyurie
Quick
LABOKLIN Czech
zvýšený objem vylučované moči, který je součástí syndromu PU/PD. Tento syndrom je následek
nefropatií, hepatopatií, endokrinopatií či psychické polydypsie.
protrombinový čas (tromboplastinový screeningový test pro vnější kaskádu koagulace
čas, Quickův test)
Měří se při podezření na intoxikaci antagonisty vitamínu K (Kumariny/Warfarinové deriváty)
Dále se používá jako monitoring terapie po podání vitamínu K
RISQUI
reciproční odmocnina inzulinu
rPTH
parathormonu příbuzný peptid
S
SAA
sérum
sérový amyloid A
Se
spp
SV
T3
T3-Ab
T4-Ab
TAG
selen
species, kmeny
synovie
trijodthyronin
protilátky proti Trijodthyroninu
protilátky proti thyroxinu
triacylgylceroly
TLI
trypsin-like immunoreactivity
TRH
thyreotropin uvolňující hormon
Trombinový čas Prodloužení trombinového času
Používá se pro semikvantitativní posouzení rizika rezistence na inzulin a rozvoje metabolického
syndromu včetně jeho následků v podobě diabetes mellitus a laminitidy.
Je součástí paraneoplastického syndromu některých neoplazií (lymfom, mnohočetný myelom,
karcinom paranálních váčků). Vede k rozvoji paraneoplastické hyperkalcémie.
Používá se v biochemii, endokrinologii a serologii.
protein akutní fáze zánětu, který se zvyšuje u systémových inflamatorních procesů. U koček je
možné jej použít jako alternativu k CRP.
Snížené hodnoty jsou spojené s rozvojem myopatií, kardiomyopatií a neplodnosti.
Jedná se o vyšetření všech patogenních kmenů daného druhu patogena
Používá se pro cytologické vyšetření synovie a mikrobiologické vyšetření.
Používá se v diagnostice hypothyreózy.
Jejich nález bývá pozitivní u autoimunitních hypothyreoz
Jejich nález bývá pozitivní u autoimunitních hypothyreoz
Zvyšují se u endokrinopatií, lipomobilizačního syndromu či cholestáze. Nízké hodnoty nacházíme
u některých hepatopatií.
Používá se v diagnostice insuficience exokrinního pankreatu. Je možné ho použít i v diagnostice
perakutní pankreatitidy, kdy je ještě cPLI/fPLI v normálních hodnotách.
Jedná se o hormon neurohypofýzy, který reguluje sekreci TSH. Používá se jako součást TRH
stimulačního testu v diagnostice hypothyreozy.
Prodlužuje se u hypofibrinogenémie, hypoalbuminémie či mnohočetného myelomu
TSH
hormon stimulující thyroideu
Hormon hypofýzy, který reguluje činnost štítné žlázy. Jeho hodnota se zvyšuje u primární
hypothyreozy. Používá se v kombinaci s fT4 k diagnostice hypothyreozy.
tT4
UP/UC
celkový thyroxin
protein v moči
urea
močovina
Používá se jako screeningový test pro diagnostiku hypothyreozy a hyperthyreozy.
poměr protein/kreatinin v moči se používá v kvantitativním posouzení proteinurie, která je
časným příznakem nefropatie.
Zvyšuje se u selhání ledvin, dehydratace, krvácení do střev, sepse, hyperthyreozy či nadbytku
proteinu v dietě. Snížené hodnoty jsou nacházeny u hepatopatií, enteropatií, nefrotického
syndromu či diabetes insipidus.
V
Z
Zn
zvratky
klíště
zinek
Používají se pro toxikologii.
Používá se pro PCR izolaci chorob přenášených klíšťaty.
Jeho nedostatek je spojen s dermatologickými potížemi a imunosupresí.
Stránka 4 z 4
Download

Definice zkratek LABOKLIN Czech Stránka 1 z 4 Zkratka Definice