Základy psané a obrazové žurnalistiky
Letní škola Katedry žurnalistiky pro mladé a začínající
novináře - ZRUŠENO
Základy psané a obrazové žurnalistiky
Cíl letní školy: Letní škola Katedry žurnalistiky FSV UK Základy psané a obrazové žurnalistiky je určena mladým
zájemcům, kteří jednou budou chtít pracovat v novinách nebo časopisech nebo se chtějí dozvědět informace o těchto
médiích a sami si také zpravodajské produkty vyzkoušet. V přednáškách se uchazeči dozvědí, jak by měla vypadat
zpráva, co a proč se dostane do médií, jaké formální náležitosti by měl mít titulek a perex, jak fotografovat pro noviny a
časopisy. Důraz bude kladen na etiku v žurnalistice obecně, stejně jako na etiku obrazové žurnalistiky. Cvičení budou
zaměřena prakticky. Letní škola končí vyhodnocením praktických prací a předáním certifikátů. Nejlepší zprávy budou
zařazeny do týdeníku Carolina (elektronický týdeník Katedry žurnalistiky), fotografické zprávy pak na web FSV UK.
Cílová skupina účastníků: středoškoláci, uchazeči o studium na FSV UK, mladí začínající novináři
Letní škola proběhne od pondělí 25. června do pátku 29. června 2012 v budově UK FSV Smetanovo nábř. 6, 110 01
Praha 1, učebna č. 108.
Cena letní školy: 5.500 Kč. Bankovní spojení: KB Praha 1, č.ú.: 85033011/0100, variabilní symbol 700510.
LŠ bude otevřena při minimálním počtu 10 studentů. Pokud bude uchazečů méně, peníze jim budou vráceny. Maximální
počet studentů je 15.
Přihlášku a výpis z transakce potvrzující zaplacení účastnického poplatku pošlete do 18. června 2012 na tuto mailovou
adresu nebo poštou na adresu Markéta Štechová, FSV UK v Praze, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1.
Přihláška na letní školu
zde .
Program letní školy:
1. den (PO)
•
•
•
•
•
9:00 – 9:20 Registrace
9:20 – 10:00 Zahájení + Úvod do žurnalistiky jako oboru
(Barbora Osvaldová a kol.)
10:00 – 12:00 Etika žurnalistické práce ( Václav Moravec)
12:00 – 13:00 Přestávka
13:00 – 17:00 Etika v psané a obrazové žurnalistice (Barbora Osvaldová a Alena Lábová)
2. den (ÚT)
•
•
•
9:00 – 12:00 Funkce a tvorba titulku, titulek v tištěném periodiku,v agenturním servisu a v internetovém
zpravodajství. Otevření zpravodajského textu (čelo, perex). (Ludmila Trunečková, Ondřej Trunečka)
12:00 – 13:00 Přestávka
13:00 – 17:00 Praktické cvičení v paralelních skupinách (Ludmila Trunečková, Ondřej Trunečka)
3. den (ST)
•
•
•
9:00 – 12:00 Jak fotografovat pro noviny a časopisy: obrazová aktualita, reportážní portrét a fotoreportáž. Výběr
a editování a postprodukční úpravy fotografií (Alena Lábová, Filip Láb)
12:00 – 13:00 Přestávka
13:00 – 17:00 Praktické cvičení v terénu (obrazová aktualita) v paralelních skupinách (Alena Lábová, Filip Láb)
4. den (ČT)
Compiled 27.6.2014 7:22:27 by Document Globe ®
1
•
•
•
9:00 – 12:00 Zpravodajství (co je zpráva, co je zpravodajství, struktura zprávy, druhy zpráv, zpravodajství a
publicistika, co se dostane do médií a proč) (Barbora Osvaldová)
12:00 – 13:00 Přestávka
13:00 – 15:00 Praktické cvičení v terénu (Barbora Osvaldová)
5. den (PÁ)
•
10:00 – 13:00 Vyhodnocení + závěr LŠ včetně předání certifikátů (Osvaldová, Lábová, Láb, Moravec, Trunečková,
Trunečka)
Lektoři:
Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. absolvent oborů Žurnalistika a Mediální studia na Fakultě sociálních věd University Karlovy
v Praze (2000) a Fotografie na Filmové a televizní fakultě AMU v Praze (2003). V roce 2007 dokončil doktorandské
studium na FAMU, získal titul PhD. Od 2001 spolupracuje s Fakultou sociálních věd UK v Praze, kde od roku 2005
pracuje jako odborný asistent na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Zaměřuje se na teorii a praxi klasické
a digitální fotografie a fotožurnalismu. Kromě toho se věnuje komerční a výtvarné fotografii, spolupracuje s časopisy
Komfort Mag, Aktuálně.cz. V současné době je proděkanem pro PR na FSV UK.
PhDr. Alena Lábová vystudovala audiovizuální žurnalistiku na Karlově Univerzitě v Praze (Fakulta sociálních věd a
publicistiky a Fakulta žurnalistiky, 1975). V roce 1976 získala doktorát na Fakultě žurnalistiky UK. Od roku 1990 učí na
Fakultě sociálních věd teorii, historii a etiku fotožurnalismu. Podílela se na titulech Praktická encyklopedie žurnalistiky
(1999) Praktická encyklopedie žurnalistiky (2002), Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace
(2007), Zpravodajství v médiích (2001), Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji (2008); jako fotografka vytvořila
obrazovou část katalogu k 650. výročí založení University Karlovy (1998) a publikace Universita Karlova dnes (1999).
Je autorkou skript Dějiny československé fotožurnalistiky (1977) a Základy fotožurnalistiky 1, 2 (1989, 1990).
PhDr. Václav Moravec absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal titul doktor filozofie. Nyní tam
působí jako pedagog v oblasti etiky a audiovizuálních médií. Od roku 1992 pracoval jako redaktor a moderátor, prošel
rádii Profil, Český rozhlas, Evropa 2, Frekvence 1. Od února 2001 až do jejího uzavření 31. ledna 2006 byl redaktorem
a moderátorem české sekce rádia BBC, moderoval pravidelné publicistické relace a od března 2001 také každý všední
den pořad Interview BBC.
V roce 2004 začal uvádět diskusní pořad České televize Otázky Václava Moravce. V současnosti také moderuje
každodenní interview Impulsy Václava Moravce na Rádiu Impuls.
Roku 2003 obdržel Cenu Nadace Českého literárního fondu Novinářská křepelka pro novináře ve věku do 33 let. V roce
2008 se stal nejoblíbenější osobností televizní publicistiky za rok 2007 v divácké anketě TýTý.
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová vystudovala publicistiku na FSVP UK v Praze. Od roku 1990 působí na katedře
žurnalistiky na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, kterou spoluzakládala; dnes je vedoucí katedry.
Je autorkou praktických i teoretických prací (mj. Encyklopedie praktické žurnalistiky, 1999; Zpravodajství v médiích,
2001; Praktická encyklopedie žurnalistiky, 2002, Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace, 2007)
Česká média a feminismus (2004), Vytrženo z kontextu 2009; autorka a spolueditorka knížek Než to zapomenem
(1999), O fejetonu, s fejetonem (2007), Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji (2008), Rozhovory o interview (2009).
Spolupracuje s mnoha médii, např. Mladou frontou DNES, Lidovými novinami, Reflexem ad. Je předsedkyní Komise
pro etiku při Syndikátu novinářů ČR, členkou grémia SNČR a Řídícího výboru SNČR.
PhDr. Ludmila Trunečková působí na katedře žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (KŽ IKSŽ)
Fakulty sociálních věd UK v Praze (UK FSV). V pedagogické i vědecké práci se věnuje agenturní žurnalistice,
soustřeďuje se na práci s informacemi, tvorbu zpravodajství a roli zpravodajských agentur v historii i současnosti
včetně transformačních procesů v 90. letech 20. století. V této oblasti také publikuje. V roce 1991 stála u zrodu
prvních elektronických novin v tehdejším Československu a redakci studentského e-mailového zpravodajského týdeníku
Carolina vede nepřetržitě dodnes.
Mgr. Ondřej Trunečka je vedoucím sportovní redakce zpravodajského portálu iDnes.cz. V posledních letech působil
jako zpravodaj na olympijských hrách v Pekingu, fotbalovém mistrovství Evropy v Rakousku a Švýcarsku a na mistrovství
světa v Jihoafrické republice. Externě spolupracuje s Katedrou žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky
Fakulty sociálních věd UK v Praze, kde od roku 2008 vede jeden ze seminářů předmětu Žurnalistická tvorba I a II. O
on-line žurnalistice a práci sportovního novináře přednášel na FSS MU v Brně a FF UP v Olomouci.
Compiled 27.6.2014 7:22:27 by Document Globe ®
2
Download

ve formátu PDF