Deprese a kvalita
života u pacientů s
CHOPN
Zpracování dotazníků
MUDr. Šárka Prachařová
Plicní klinika Fakultní nemocnice v Hradci
Králové
Deprese
stav psychiky projevující se dlouhodobě
pokleslými náladami jedince
 dotyčný pociťuje často úzkost a osamocenost,
pocity bezcennosti nebo viny, malou
sebedůvěru, únavu, zhoršené soustředění, má
problémy s pozorností
 jedna z komorbidit CHOPN

Deprese

objektivizování míry deprese a úzkosti
u pacientů pomocí řady dotazníků:
(nejznámější)
- Hamiltonovy škály (HAMA, HAMD)
- Zungova sebeposuzovací stupnice
- Beckova sebeposuzovací stupnice
Zungova sebeposuzovací
stupnice
„zaškrtávací“ typ
 celkem 20 položek
 pacient zaškrtává na stupnici:
- nikdy nebo zřídka
- někdy
- dosti často
- velmi často nebo stále
jak se cítil v průběhu posledního týdne

Zungova sebeposuzovací
stupnice
Vyhodnocení
každá položka obodována body 1-4
 dle odpovědi pacienta přiřadit bodové
ohodnocení
 sečtení bodů = HRUBÝ SKÓR
 dle tabulky odečíst SDS INDEX
 dle SDS indexu určit závažnost
onemocnění

celkem:
42
Beckova sebeposuzovací
stupnice

„číselný“ typ

celkem 13 tvrzení

pacient vybírá číslo ke každému tvrzení,
které ho nejlépe charakterizuje
Beckova sebeposuzovací
stupnice
Vyhodnocení

sečíst číselné hodnoty:
- 00 – 08
norma
- 09 - 24
lehká až střední deprese
- 25 a více
těžká deprese
Deprese

dle zjištěné přítomnosti deprese a její
tíže zvážit léčbu:
-
antidepresiva (SSRI, IMAO, …)
-
psychoterapie
-
psychiatrické vyšetření
Kvalita života u pacientů s
CHOPN


-
objektivizována pomocí dotazníku
St. George respiratory questionnaire
rozdělen do 2 částí, odráží:
část 1 symptomy
část 2 pacientův stav
za poslední měsíc či jeden rok
(záleží na pracovišti, validizováno pro obě periody)
St. George respiratory
questionnaire
„zaškrtávací“ typ
 různé typy odpovědí, zaškrtává se:

a, pouze jedna odpověď
b, pro každou otázku jedno okénko
c, souhlasím x nesouhlasím (u každé nabízené
otázky)
Ukázky správného zaškrtání
Vyhodnocení
pomocí Kalkulátoru v Excel programu:
 otázky 1-7
kde pacient zaškrtne = 1
ostatní = 0
 otázka 8
ano = 1, ne = 0
 otázky 9, 10, 17
kde pacient zaškrtne = 1
ostatní = 0
 otázky 11-16
souhlasím = 1
nesouhlasím = 0
 výsledek vygenerován automaticky na 2. listu
(SGRQ Scores)

ID
test
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c 4d 4e 5a 5b 5c 5d 5e
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c 7d 7e 8
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
9a 9b 9c 9d 10a 10b 10c
0 0 1 0 0 1 0
11a 11b 11c 11d 11e 11f 11g
0 0 0 0 0 1 1
12a 12b 12c 12d 12e 12f
0 0 0 0 0 0
13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g 13h
0 1 0 1 0 0 1 0
14a 14b 14c 14d
0
1
0
1
15a 15b 15c 15d 15e 15f 15g 15h 15i
0 0 1 0 1 1 0 0 0
16a 16b 16c 16d 16e
0 0 0 1 1
17a 17b 17c 17d
0 1 0 0
Vyhodnocení
na 2. listě (SGRQ Score):
ID
test
Symptoms score Activity score Impacts score Total score
48,54
30,01
32,88
34,61
čím nižší číslo, tím je na tom pacient lépe
? Dotazy ?
Děkuji za pozornost.
Download

Deprese a kvalita života u pacientů s CHOPN