Mistři robotiky a řízení pohybu
YASKAWA Electric Corporation
Č.1 v automatizaci
YASKAWA Electric Corporation je předním světovým výrobcem střídačových měničů, servopohonů, ovladačů strojů,
středněnapěťových střídačů a průmyslových robotů MOTOMAN. Společnost YASKAWA byla založena v roce
1915; stala se průkopníkem v technologii řízení pohybu a pohonů a uvádí na trh inovační výrobky, které optimalizují
produktivitu a efektivitu strojů i systémů.
Během téměř stoleté historie společnosti YASKAWA pomohly její výrobky a řešení při automatizaci postupů
v mnoha různých odvětvích, mezi něž patří například těžební průmysl, ocelárenský průmysl, obráběcí stroje,
balicí průmysl, dřevařský průmysl, textilní průmysl a polovodiče.
Partner pro kompletní
• Založena v roce 1915
Pohony a pohyb
• 13 600 zaměstnanců po celém světě
• Instalované jednotky:
- 16 mil. střídačových měničů
- 9 mil. servopohonů
- 230 000 průmyslových robotů
• Více než 1,8 mil. vyrobených střídačů ročně
• Více než 800 000 vyrobených servomotorů ročně
• 20 000 vyrobených robotů ročně
Společnost YASKAWA nabízí širokou
řadu univerzálních a zakázkových
střídačových měničů a výrobků
na řízení pohybu a poskytuje
automatizační řešení pro všechny
typy průmyslových aplikací.
• Více než 60 dceřinných společností po celém světě
(FR 2010/2011)
Projektování
YASKAWA nabízí širokou řadu řešení
a dokáže uspokojit potřeby moderní
po veřejná zařízení.
1915
2
1954
Založena YASKAWA
Electric Manufacturing
Co. jako komanditní
společnost
Založena společnost
YASKAWA Electric
Manufacturing Co. Ltd.
1919
Technické spojení
se společností
Brown, Boveri & Co., Ltd.
(Švýcarsko) pro výrobu
stejnosměrných pohonů
Otevřen závod ve městě
Yukuhashi
1957
YASKAWA Europe
Evropský partner
Společnost YASKAWA se sídlem v německém Eschbornu nabízí profesionální mechatronická a robotická řešení
společnostem z celé Evropy, Středního východu, Afriky a zemí bývalého Sovětského svazu. Zastoupení v těchto
regionech a výrobní zařízení ve čtyřech zemích zaručují, že společnost YASKAWA je svým zákazníkům neustále
nablízku a může vyřizovat naléhavé požadavky do 24 hodin.
Více než 1 000 zaměstnanců v Evropě
řešení se třemi hlavními
oblastmi působnosti
Robotika
• 30 zastoupení
• 5 výrobních závodů
• Evropský vývoj výrobků
s globálními zdroji
Továrny po celém světě používají průmyslové
roboty MOTOMAN. Společnost YASKAWA
nabízí široký výběr různých typů průmyslových
robotů pro jakoukoliv aplikaci nebo jakýkoliv trh,
stejně jako řešení na klíč.
Mechatronics (registrovaná ochranná známka od roku 1972).
systémů
Společnost YASKAWA Electric Corporation zavedla výraz
"Mechatronics", který je dobře znám technikům ze všech odvětví.
K ovládání strojů využívá elektroniku a informační technologie,
čímž zvyšuje účinnost strojních zařízení.
v projektování systémů v moderní technologii
společnosti od velkých průmyslových závodů
1958
Vyvinuty stejnosměrné
servomotory „Minertia motor“
Otevřen závod ve městě Kokura
1964
První stejnosměrný diskový motor
1961
Otevřen závod v Tokiu
3
YASKAWA
Pohony a pohyb
Mechatronická technologie a výrobky společnosti YASKAWA se používají v široké řadě průmyslových aplikací
od systémů na výrobu elektronických součástek po těžební zařízení a od všeobecných strojních zařízení
po specifické zákaznické systémy. Moderní mechatronická zařízení a bohaté zkušenosti společnosti YASKAWA
do značné míry přispívají ke zvyšování produktivity a efektivity v mnoha oborech po celém světě.
Střídač řady A1000, V1000, J1000
1/3~ 200 – 400 V, 0,1 – 630 kW
Střední napětí: 3 kV a 3,7 MVA, 6 kV
a 7,5 MVA, 11 kV a 12,0 MVA
• Standardní a zakázkové střídače
• Měniče pro speciální aplikace ve výtahovém
a textilním průmyslu
• Funkce na úsporu energie
• Funkční bezpečnost
Řada ovladačů strojů
• Standardní řada MP2000 a řada
MP2000iec s vysokým výkonem
• Deskový, měničový a
kompletní typ ovladače stroje
• Řízení polohy, synchronizované
fázové řízení, regulace otáček,
řízení momentu, vačkový hřídel
Cup-Motor – první stejnosměrný
servopohon s velkým výkonem
4
1966
1968
Řada střídavých servopohonů Sigma-5
Standardní rotační motory: 0,05–75 kW
Lineární motory: 40–7500 N
Rotační přímý pohon: 6,0–600 Nm
• Prostorově úsporná celková velikost
• Šířka pásma smyčky otáček 1,6 kHz
• Vysoké rozlišení enkodéru
• Moderní tlumení vibrací
• Moderní bezpečnostní a ladicí funkce
• Lineární kluzné kontakty a systémy
Vyvinuty rotační odpojovače
zátěže SF6 s plynovým
zhášením oblouku
Vyvinuty NC stroje
s pevným zapojením
1969
1972
Otevřen závod ve městě Nakama
Registrace ochranné
známky „Mechatronics“
YASKAWA
Robotika
Průmyslové roboty MOTOMAN od společnosti YASKAWA jsou proslulé svým vysokým výkonem a vynikající kvalitou.
MOTOMAN představuje účinné rozhraní člověk-stroj a nabízí optimální řešení pro širokou řadu potřeb.
Průmyslové roboty
• První 15osé roboty se dvěma rameny
• Standardní 4–6osé článkové roboty
• Speciální 7osé roboty
• Kinematické delta roboty
Systémy
• Standardní systémy pro obloukové svařování
• Speciální systémy pro obloukové svařování
• Specializované systémy pro oblokové svařování
při výrobě automobilů
•
•
•
•
•
Spojovací systémy
Systémy na opravy palet
Systémy pro ohýbací lisy
Manipulační systémy
Systémy PPP (sbírání, balení, paletizace)
Zahájena domácí výroba disketových
jednotek
Vyvinut NC stroj „YASNAC“ obsahující
mikropočítač
1974
1977
• Kinematické roboty SCARA
• Lakovací roboty s osvědčením ATEX
• Roboty s bezpečnostním řízením
(ISO 13849-1)
• Roboty s vysokou přesností
• Roboty se dvěma rameny
Aplikace
• Obloukové svařování
• Montáž
• Řezání, dávkování
• Obsluha strojů, vyjímání, manipulace
• Lakování
• Sbírání, balení, paletizace
• Obsluha ohýbacích lisů
• Bodové svařování
Představen vertikálně
propojený, článkový
robot MOTOMAN-L10
První společnost,
která vyvinula střídač
s vektorovým řízením
1979
5
YASKAWA
Místní vývoj
Základem úspěchu společnosti YASKAWA jsou nejvyšší kvalita, tržně orientované výrobky a zakázková řešení.
Zejména na evropských trzích platí, že toto tvrzení vyžaduje nejvyšší úroveň kompetence a flexibility na straně pracovníků
ve výzkumu a vývoji společnosti YASKAWA. Klíčovými faktory, v nichž YASKAWA vyniká, jsou technická odbornost,
práce v mezinárodních sítích a podrobná znalost trhů i konkrétních zákaznických aplikací. YASKAWA zaměstnává více
než 50 odborníků na šesti evropských pracovištích, s jejichž přispěním je schopna poskytovat komponenty a řešení
na uspokojení poptávky místních trhů a konkrétních potřeb zákazníků.
Hlavní oblasti působnosti:
• Adaptace systémů a technologií
na evropské trhy
• Studie proveditelnosti
• Simulace a analýza včetně testování
• Dodávky zakázkových řešení
• Poradenské služby pro zákazníky
• Řízení projektů
• Výměna technologií s ostatními odděleními
výzkumu a vývoje po celém světě
• Interní školení
• Vývoj pro konkrétní zákazníky
Zaměření:
• Lokalizace výrobků
• Adaptace/vylepšení pro
evropské trhy
• Přizpůsobení pro evropské OEM
• Vývoj pro konkrétní zákazníky
• Dodávky řešení na klíč
1981
6
Založena společnost
YASKAWA Electric Europe
GmbH
V Evropě byl prodán první
robot MOTOMAN
1983
Lokalizace
YASKAWA
Europe
Výzkum
a vývoj
YASKAWA
Global
Návrh
hardwaru
První řada střídavých
servopohonů pro trh
obráběcích strojů a
robotických systémů
Adaptace Přizpůsobení
Divize
vývoje
a řízení
Návrh
softwaru
1984
Divize
robotiky
Mechanická
konstrukce
Poradenství
Uděleno ocenění
Deming Prize
Otevřeno Centrum Motoman
1985
Testování
zařízení
a systémů
První společnost,
která představila střídače
s plně digitálním řízením
YASKAWA
Evropská výrobní síť
Společnost YASKAWA patří mezi přední výrobce pohonů a robotických systémů v Evropě. S ohledem na tuto pověst vybudovala
evropskou výrobní síť, jejímž účelem je dodávat zakázková zařízení podle potřeb místních trhů. Výrobní zařízení společnosti
YASKAWA jsou nejmodernějšími představiteli svého druhu a zahrnují špičkové výrobní vybavení včetně specializovaných
zkušebních zařízení.
Torsas, Švédsko
• Počet zaměstnanců: 200
• Výrobní plocha: 20 000 m 2
• Výroba standardních
systémů a regulátorů,
přizpůsobování
robotů a regulátorů
pro evropské trhy
Allershausen, Německo
• Počet zaměstnanců: 200
• Výrobní plocha: 15 000 m 2
• Výroba speciálních systémů,
přizpůsobování robotů
a regulátorů pro evropské trhy
Niedernberg, Německo
• Počet zaměstnanců: 20
• Výroba standardních a zakázkových
kluzných kontaktů a systémů
pro lineární motory
Cumbernauld, Skotsko
• Počet zaměstnanců: 150
• Výrobní zařízení na výrobu
střídačů a servopohonů
• Kapacita 30 000 jednotek za měsíc
• Automatizovaná, zákaznicky
orientovaná výroba
• Flexibilní přizpůsobení kapacity
potřebám zákazníků
• Montáž pro konkrétní zákazníky
Otevřeno Tokijské
centrum Mechatronics
1987
Vývoj
podtlakových robotů
1988
První společnost, která
implementovala moduly
IGBT do univerzálních
střídačů
Ribnica, Slovinsko
• Počet zaměstnanců: 100
• Výrobní plocha: 10 000 m 2
• Výroba standardních
komponent a systémů
Vyvinut robot na údržbu
vedení pod napětím
1989
Otevřen závod
na výrobu
zařízení na
rozvod energie
První plně digitální
střídavý servopohon
s přesnou regulací
momentu, otáček a polohy
1990
1991
Změna názvu společnosti na
YASKAWA Electric Corporat ion
Vyvinuta řada střídavých
serv Σ (Sigma)
7
YASKAWA
Podpora prodeje a aplikací
Prodejní síť
• Přímé prodejní kanály
• Distributoři
• Systémoví integrátoři
• Prodejní kanál OEM
• Koncoví zákazníci
• Automobilový průmysl, kanál Tier 1
Předprodejní aktivity a podpora aplikací
• Programování softwaru
• Dimenzování a volba variant
• Integrace
• Uvedení do provozu
Specializované týmy zkušených techniků
• Sortiment pohonů
• Sortiment servopohonů a regulátorů
• Sortiment robotů
Zaměření:
• Technická podpora pro konkrétní sortiment výrobků
• Podpora pro konkrétní aplikace
• Školení zákazníků
• Vývoj softwaru pro konkrétní zákazníky/aplikace
• Podpora aplikací přímo v provozu
1992
Řada Σ-I – velmi
kompaktní zesilovače
a motory
8
1992
Založena společnost YASKAWA
Electric UK Ltd. na místní
výrobu střídavých měničů
1995
Otevření zastoupení
v Šanghaji a servisních
středisek v Pekingu
Dodávky střídavých
servomotorů dosáhly
jednoho miliónu kusů
1994
V USA a ve Švédsku byla
zahájena místní výroba robotů
První společnost,
která vyvinula střídače
s vektorovým řízením
pro všeobecné aplikace
1996
V Šanghaji a Malajsii
byl založen
společný podnik na
výrobu univerzálních
střídavých měničů
YASKAWA
Plná zákaznická podpora
YASKAWA Europe poskytuje specializovaný servis a podporu pro stroje a systémy používané v řadě odvětví.
Jsou propojené s podporou zákazníků, kteří díky tomu mohou optimalizovat provozní náklady a dosáhnout nejlepších
výsledků ve vztahu ke svým vlastním zákazníkům. Technici a odborníci na servis a podporu ze společnosti YASKAWA
jsou vysoce kvalifikovaní a zaručují rozsáhlé odborné znalosti po celou dobu provozní životnosti výrobků. Nabízíme rovněž
vývoj zakázkových řešení pro firmy našich zákazníků, stejně jako podporu pro instalaci, montáž a uvádění do provozu.
Rozsáhlá síť servisních zastoupení společnosti YASKAWA
a místních partnerů po celé Evropě a ve světě zaručuje
vysoce kvalitní poprodejní služby a technickou podporu.
Tato celosvětová síť, která se opírá o více než 25 let
zkušeností, vám poskytne pomoc se zahájením provozu,
nabízí komplexní servisní balíky a usnadňuje modernizaci.
Servis a podpora společnosti YASKAWA
zahrnuje položky:
• Podpora aplikací výrobků
• Optimalizace postupů a modernizace výrobků
• Instalace a uvádění do provozu
• Smlouvy o servisu, záruce a údržbě
• Preventivní údržba
• Školení o výrobcích, aplikacích a údržbě
• Opravy v servisu a v provozu
• Obsáhlé zprávy o poruchách
• Náhradní díly
• Inventární a logistický program
• Analýza a eliminace poruch
Úplná
zákaznická
podpora
1997
Vývoj za účelem komercionalizace
neobyčejně energeticky úsporného
pohonu s proměnnými otáčkami
„VS-686SS5“
Vývoj za účelem
komercializace robotu pro
„řadu MOTOMAN CR“ ve
třídě s vysokou čistotou
1998
Výroba MOTOMAN dosáhla
mezníku 50 000 kusů
Výroba střídavých servopohonů
dosáhla mezníku 2 mil. kusů
1999
V Japonsku byl založen
společný podnik na výrobu
průmyslových pohonných
systémů se společností
Siemens AG (Německo)
9
YASKAWA Academy
Evropská školicí střediska
Optimalizujte své výrobní postupy a zvyšte svou efektivitu tak, že necháte vyškolit personál v YASKAWA Academy.
Naši instruktoři a lektoři se neustále vzdělávají, aby mohli poskytovat
technické znalosti a zkušenosti ve školicích střediscích po celé Evropě.
• Jedno z největších školicích středisek v celé
Evropě se zaměřením na řízení pohybu
a robotiku v klimatizovaných prostorech
německého sídla společnosti na ploše 1 700 m 2
• Koncepce školení s osvědčením „AZWV“
• Praktické školení
• Nejmodernější předváděcí jednotky
• Moderní prezentační technologie
• Školení v mnoha jazycích
• 16 školicích středisek v Evropě
2000
10
První společnost, která vyvinula
univerzální stídač s trojúrovňovým
řízením, vhodný pro motory
Založeno Centrum řešení
YASKAWA
Společný podnik na výrobu CNC systémů
se společností Siemens AG
2002
2003
Výroba střídavých servopohonů
dosáhla mezníku 3 mil. kusů
Výroba MOTOMAN dosáhla
mezníku 100 000 kusů
Výroba střídavých
servopohonů dosáhla
mezníku 4 mil. kusů
Otevřen závod ve městě
Yahatahigashi
Založen Motoman
Robotec Czech s.r.o.
2004
YASKAWA
Česká republika
Yaskawa Czech s. r. o. je dceřinnou společností německé pobočky Yaskawa Europe GmbH (sekce robotiky),
která spadá do velké nadnárodní skupiny Yaskawa Electric Corporation v Japonsku a patří mezi přední světové
dodavatele robotů a systémových technologií ve všech odvětvích nejen průmyslové automatizace.
Díky přizpůsobování se požadavkům zákazníků a flexibilitě
si nás jako dodavatele vybírá stále více firem.
Na českém a slovenském trhu využívá služeb české
pobočky společnosti Yaskawa více než 100 významných
společností s téměř 2 000 roboty.
Mezi největší zákazníky společnosti
Yaskawa Czech s. r. o. patří mimo jiné:
Futaba Czech s. r. o., Tower Automotive a. s.,
Faurecia Group, Eberspaecher spol. s r. o.,
Dura Automotive CZ k. s.
nebo Koito Czech s. r. o.
MPL160
ES160D
SIA20D
YASKAWA Czech s.r.o
West Business Center Chrášťany
Chrášťany 206
252 19 Rudná u Prahy
ČESKÁ REPUBLIKA
Samozřejmou součástí
koncepce naší firmy je rovněž zajišťování
servisních zásahů a plná technická
podpora všem společnostem, které využívají
technologii a roboty Yaskawa Motoman.
Česká pobočka společnosti Yaskawa
také působí jako školicí centrum systémů robotů Motoman.
Otevřena MOTOMAN STATION
2005
Komercializována nová
generace průmyslových
robotů (s jedním
a dvěma rameny)
2006
Výroba střídavých servopohonů
dosáhla 5 mil. kusů.
Souhrnné dodávky MOTOMAN
dosáhly 150 000 kusů.
První pohon s maticově řízeným usměrňovačem
2007
Tel.: +420 257 941 718
Email: [email protected]
Web: www.yaskawa.eu.com
www.motoman.cz
MH5
Souhrnné dodávky
střídavých měničů dosáhly
10 mil. kus
100 let
YASKAWA
Otevřeno Centrum pohonů
YASKAWA
2015
11
YASKAWA Europe GmbH
YASKAWA Europe GmbH
YASKAWA Europe GmbH
Sídlo
Divize pohonů a pohybu
Divize robotiky
Hauptstr. 185
Hauptstr. 185
Kammerfeldstr. 1
65760 Eschborn
65760 Eschborn
85391 Allershausen
NĚMECKO
NĚMECKO
NĚMECKO
+49 6196 569 300
+49 6196 569 300
+49 8166 90 0
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.yaskawa.eu.com
www.yaskawa.eu.com
www.yaskawa.eu.com
YASKAWA Europe GmbH
YASKAWA Czech s.r.o.
YASKAWA Finland oy
YASKAWA France SARL
Am Concorde Park 1
West Business Center
Messinkikatu 2
Rue Nungesser et Coli
B6/108-110
Chrášťany 206
20380 Turku
D2A Nantes Atlantique
2320 Schwechat-Wien
252 19 Rudná u Prahy
FINSKO
44860 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
RAKOUSKO
ČESKÁ REPUBLIKA
+358 403 000 600
FRANCIE
+43 (0) 1 707 93 24-14
+420 257 941 718
www.yaskawa.fi
+33 2 40131919
www.yaskawa.eu.com
www.yaskawa.eu.com
YASKAWA Italia S.r.l.
YASKAWA Europe Technology Ltd.
YASKAWA Benelux BV
YASKAWA Nordic AB
Strada del Portone 75/A
13 Hamelacha
Science Park Eindhoven 5031
2B Otradnaya Building 2
10137, Torino
St. Afeq Ind. Park
Industrieterrein Ekkersrijt
127237 Moscow
ITÁLIE
Rosh Ha´ayin 48091
5692 EB Son
RUSKO
+39 011 9005833
IZRAEL
NIZOZEMSKO
+7 495 6442409
www.yaskawa.it
+972 3 9004114
+31 40 2895500
[email protected]
www.yaskawa.co.il
www.yaskawa.eu.com
YASKAWA Slovenia d.o.o./
YASKAWA Iberica S. L.
YASKAWA Nordic AB
YASKAWA UK Ltd.
YASKAWA Ristro d.o.o.
Avenida Marina 56 b, Parcela 90
P.O. Box 504
Johnson Park
Lepovče 23
ES-08830 St. Boi de
Verkstadsgatan 2
Wildmere Road, Banbury Oxon
1310 Ribnica
Llobregat (Barcelona)
38525 Torsas
OX 16 3JU
SLOVINSKO
ŠPANĚLSKO
ŠVÉDSKO
VELKÁ BRITÁNIE
+386 1-8372 410
+34 93 6303478
+46 480 417 800
+44 1295 272755
www.yaskawa.eu.com
www.yaskawa.es
www.yaskawa.se
www.yaskawa.co.uk
04/2012
www.yaskawa.fr
Download

Mistři robotiky a řízení pohybu