Podatelna PSP ČR
Výroční finanční zpráva politické strany
podle § 18 odst. 1 a 3 zákona
č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2013
Název politické strany: STRANA ZELENÝCH
Identifikační číslo politické strany: 00409740
Sídlo politické strany: Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha 1
Telefon, fax, elektronická pošta (např. E-mail): 775 587 500, [email protected]
Politická strana je v režimu*:
normální činnosti
pozastavení činnosti
zrušení ke dni ………..
vstupu do likvidace ke dni ….
prohlášení konkursu na její majetek ke dni ….
Statutární orgán politické strany:
Razítko
politické strany
Ondřej Liška Mgr., předseda strany
Datum: 27.3.2014
* nehodící se škrtněte
Část I.
Účetní výkazy
Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce)
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní závěrka se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany.
Počet příloh k části I. 3 / počet stran 6
Část II.
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany.
Počet stran 11 v příloze k části II.
Část III.
Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany.
a) Přehled o celkových příjmech politické strany
v členění podle § 17 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Poř.
čís.
Název ukazatele
a
b
1
Příjmy celkem
v Kč
c
24,428,584
z toho:
2
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky
na úhradu volebních nákladů
3
15,902,500
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky
na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost)
4,991,500
4
Členské příspěvky
551,218
5
Kurzové zisky
108
6
Úroky z vkladů
266
7
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob
podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
8
0
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských,
sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí
95,208
9
Dary a dědictví
2,887,784
10
Půjčky a úvěry
0
Datum:
Vypracoval:
Kontroloval:
b) Přehled o výdajích politické strany
Poř.
čís.
Název ukazatele
v Kč
a
b
c
1
Výdaje celkem
16,615,083
z toho:
2
Provozní výdaje
3,017,780
3
Mzdové výdaje
1,102,672
4
Výdaje na daně a poplatky
5
Výdaje na volby
Datum:
210,000
12,284,631
Vypracoval:
Kontroloval:
Část IV.
Přehled o přijatých darech a dárcích.
Počet stran 21 v části IV.
Dary od fyzických osob
a) peněžité dary
Výše
peněžitého
daru v Kč
Jméno a příjmení
Ander Mar)n
1,800.00
Babača Jiří
2,000.00
Bajtler Mar)n
100.00
Baláčová Marie
1,000.00
Balousová Michaela
200.00
Baršová Andrea
2,000.00
Barta Jan
300,000.00
Bartek Vítězslav
.01
Bartoš Mar)n
500.00
Bartoš Lubomír
2,400.00
Bendl Milan
1,000.00
Beneš Petr
20,000.00
Benešová Jana
300.00
Benýšková Helena
5,800.00
Berg Michal
56,000.00
Bernard Bohuslav
10,000.00
Bistřický Tomáš
200,000.00
Blatná Milada
1,200.00
Blažek Petr
500.00
Blažková Zuzana
500.00
Bobek Pavel
1,000.00
Böhm Daniel
500.00
Borkovec Jiří
1,500.00
Boudná Helena
50.00
Brabcová Karolína
1,000.00
Brady Pavla
13,000.00
Brandejská Zdeňka
2,000.00
Brdička Vojtěch
3,000.00
Brodbeck Lenka Alžběta
600.00
Brom Pavel
100.00
Brož Miroslav
1,000.00
Brtníková Miriam
900.00
Brunnerová Mar)na
1,000.00
Brzobohatá Klára
1,800.00
Březinová Kateřina
5,000.00
Břicháčková Věra
6,000.00
Bubák Luděk
500.00
BuchYková Mar)na
150.00
Bunžová Monika
2,600.00
Burešová Irena
3,000.00
Buřtová Jaromíra
200.00
Cáb Michal
500.00
Cejnar Jiří
1,000.00
Cenek Radim
2,200.00
Cina Jan
1,000.00
Cuc Michal
6,200.00
Čáp Bohumil
500.00
Čapek Jiří
1,000.00
Čáslavka Mar)n
5,000.00
Čech Jakub
50.00
Černík Roman
2,400.00
Černoš Ondřej
3,600.00
Černý Mar)n
1,000.00
Černý Václav
2,500.00
Čiháková Lucie
1,000.00
Čipera Erik
2,000.00
Čížek Jiří
3,000.00
Čížkovský Matěj
1,200.00
Danihelka Jiří
1,000.00
Davídek Zdeněk
1,000.00
Dobrovodská Monika
3,000.00
Dohnal Jan
1,500.00
Dohnálková Eva
1,000.00
Doležalová Daniela
1,250.00
Doležalová Halina
1,200.00
Dopitová Michaela
500.00
Drápalová Jana
20,000.00
Drápela Jan
2,000.00
Drhová Zuzana
3,000.00
Dudová Kateřina
900.00
Ducháč Vítězslav
3,000.00
Ducháčková Chotková Pavla
5,822.00
Dukát Pavel
500.00
Dumont Anna
1,000.00
Duška Fran)šek
800.00
Dvořák Pavel
1,000.00
Elbert Tomáš
200.00
Esterka Jiří
1,200.00
Fencl Mar)n
300.00
Fendrych Matyáš
1,000.00
Filip Tomáš
1,000.00
Fišárek Lukáš
1,000.00
Fišer Daniel
1,200.00
Fišerová Mar)na
1,200.00
Flamiková Jasna
1,000.00
Florian Miroslav
1,200.00
Folková Zdeňka
300.00
Foltánek Petr
2,000.00
Freidinger Jan
3,377.00
Fridrich Jan
1,000.00
Fritscher Ludvík
400.00
Fujda Milan
1,000.00
Fürstová Jana
1,000.00
Gabčan Radek
400.00
Ganický Bohdan
4,400.00
Ghais Kamil
1,000.00
Gjuričová Adéla
1,000.00
Glöcknerová Gabriela
900.00
Goldmann Jakub
1,000.00
Grošpic Pavel
2,000.00
Grušová Anna
400.00
Guth Jarkovský Jiří
1,000.00
Habermannová Jana
300.00
HaběYnová Silva
1,200.00
Hama Ivo
200.00
Hána Kryštof
3,000.00
Hanč Petr
2,400.00
Hankus Josef
200.00
Haupt Lukáš
4,550.00
Hazlbauer Jan
300.00
Hejkal Jan
1,000.00
Hejna Radek
3,000.00
Heller Štěpán
1,000.00
Helman Karel
1,200.00
Hemrová Lucie
Hercherová Hana
Himl Pavel
Hlucháňová Horká Zuzana
Hněvsová Kristýna
Hnyk Tomáš
Holčák Ondřej
Holub Jan
Holubová Ivana
1,000.00
500.00
1,000.00
1,000.00
1,740.00
1,200.00
1,000.00
7,200.00
300.00
Holý Zdeněk
250.00
Horáček Milan
100,100.00
Horák Mar)n
1,800.00
Horák Jaroslav
20,000.00
Horký Hlucháň Ondřej
1,000.00
Houska Adam
500.00
Houška Jakub
1,200.00
Hrabec Pavel
500.00
Hradilek Jakub
500.00
Hrdina Petr
8,900.00
Hrdý Ivan
500.00
Hrnčíř Jakub
1,000.00
Hromada Jiří
6,000.00
Hronová Marie
1,200.00
Hrstková Edita
3,000.00
Hukal Petr
2,300.00
Huněk Filip
100.00
Hynek David
5,000.00
Challyjeva Gozel
3,600.00
Chmelová Mar)na
1,000.00
Christoph Thomas
9,000.00
Chromčák Stanislav
1,500.00
Chromý Heřman
100.00
Chy)l Matěj
1,000.00
Jahn Petr
1,000.00
Jahn Zdeněk
1,200.00
Jakob Michal
6,500.00
Jandora Radek
3,000.00
Janišová Ivana
7,000.00
JanošYk Ota
100.00
Janský Jan
3,000.00
Jareš Jakub
2,200.00
Jech Matouš
200.00
Jechová Kateřina
30,000.00
Jelínek Jan
1,000.00
Jelínková Marie
3,000.00
Jeníček Marek
2,600.00
Jeřábek Jiří
7,000.00
Ježek Mar)n
1,000.00
Jindra Mar)n
500.00
Jiránek Otakar
10,000.00
Jirka Radovan
1,000.00
Jirka Jan
1,200.00
Jirkovská Petra
100.00
Jirků Karel
5,000.00
Jirmásek Tomáš
3,600.00
John René
500.00
Jurek Vilém
1,000.00
Kačena Štěpán
2,200.00
Kadaník Petr
500.00
Kadlec Pavel
20.00
Kadlecová Jana
500.00
KachYk Miroslav
200.00
Kalivoda Petr
500.00
Karas Michal
300.00
Karásek Michal
1,000.00
Karasová Kris)na
1,800.00
Karpíšek Jan
1,329.41
Kinštová Eva
1,000.00
Klepetář Michal
500.00
Kletečková Marie
200.00
Kocourek Jaroslav
100.00
Kočvarová Bohuslava
1,000.00
Kokoška Tomáš
1,200.00
Kokošková Masaříková Sylva
1,500.00
Kolář Vladimír
1,200.00
Kolařík Mar)n
3,600.00
Kolínská Petra
10,050.00
Konečný Lubomír
300.00
Königová Markéta
6,000.00
Kopecký Ondřej
1,000.00
Kopečný Ondřej
1,000.00
Koplík Petr
9,600.00
Korbel Matouš
1,200.00
Korytář Jan
1,200.00
Kořán Michal
1,000.00
Kotek Michal
500.00
Kotvová Iva
4,000.00
Kotvová Tereza
555.00
Koubek Petr
2,013.00
Koubek David
1,000.00
Koutný Vladimír
500.00
Kovář Stanislav
5,000.00
Kozina Ondřej
3,600.00
Král Václav
500.00
Krčmář Jan
500.00
Krčmař Heidlerová Lucie
3,000.00
Krejčí Zuzana
2,000.00
Krejčí Michal
2,500.00
Krejčí Jaroslava
500.00
Kresaň Mario
1,000.00
Kris)n Richard Zdeněk
1,000.00
Kriš)ak Ján
1,000.00
Kronďáková Ivana
300.00
Kr)čka Jan
500.00
Kruntorád Matěj
200.00
Krýsl David
1,000.00
Krýže Pavel
500.00
Křemen Tomáš
3,600.00
Křížek Pavel
3,600.00
Kubát Milan
2,000.00
Kučera Petr
1,000.00
Kuchtová Dana
2,000.00
Kulíšek Lubomír
2,900.00
Kunc Daniel
11,000.00
Kušniráková Tereza
1,977.00
KuYlek Petr
1,000.00
Kvapil Miloslav
10,000.00
Kvasničák Josef
500.00
Lachmanová Zdeňka
200.00
Lapáčková Eva
500.00
Laštovka Adam
1,800.00
Lata Jan
1,000.00
Lauko Filip
2,350.00
Lenger David
300.00
Lesný Karol
600.00
Lešek Petr
1,200.00
Lichovník Jan
600.00
Liška Ondřej
Lobovská Alena
Lochmanová Helena
5,000.00
7,000.00
600.00
Losík Václav
1,500.00
Lukáč Karel
1,000.00
Lukášek Petr
1,000.00
Macák Jiří
500.00
Macák Ladislav
800.00
Macková Alžběta
1,000.00
Macků Lucie
400.00
Machač Jan
3,000.00
Machač Pavel
1,000.00
Macháček Jan
1,000.00
Machulda Ondřej
1,033.00
Malík Jiří
1,800.00
Marek Jiří
300.00
Marlinová Olga
4,600.00
Maršík Jiří
4,000.00
MarYnková Lenka
1,500.00
Mařík Jakub
400.00
Masare Vít
500.00
Massabo Zuzana
1,800.00
Matas Mar)n
500.00
Matějka Ondřej
4,000.00
Matoušová Hana
2,000.00
Matuchová Klára
1,200.00
Matulová Barbora
3,000.00
Matyáš Ondřej
3,000.00
Měkýš Pavel
2,500.00
Míka Marek
200.00
Mikita Tomáš
1,000.00
Mikšíček Ondřej
6,600.00
Minařík Karel
5,000.00
Mirovský Ondřej
6,660.00
Moravec Petr
1,000.00
Morávek Jan
1,200.00
Morávková Petra
1,200.00
Morbicerová Irena
1,000.00
Moudrá Wünschová Irena
4,800.00
Mráček Jakub
500.00
Musilová Pavla
1,000.00
Myslivcová Klára
2,000.00
Neckář Dalibor
400.00
Nečina Petr
3,000.00
Nehasil Ondřej
2,000.00
Nehasilová Pavla
1,000.00
Nechvátal Antonín
6,000.00
Nejedlý Fran)šek
1,200.00
Němec Jan
1,000.00
Nepraš Karel
3,600.00
Nesrstová Jitka
3,600.00
Nesvadba Zdeněk
300.00
Netal Jan
100,000.00
Neumajer Ondřej
1,500.00
Nevický Petr
68,000.00
Niklová Lenka
2,000.00
Nohejl Adam
3,000.00
Nosek Michal
2,000.00
Nováčková Zdeňka
4,500.00
Novak Peter
1,000.00
Novák Marek
100.00
Novák Matěj
1,000.00
Novák Václav
3,600.00
Novotná Naďa
1,000.00
Novotný Petr
5,000.00
Odehnalová Ivana
1,000.00
Oliva Milan
1,000.00
Orel Petr
1,000.00
Ortenová Alena
850.00
Ostrčilík Jaroslav
6,000.00
Om Libor
1,650.00
Páca Michal
3,000.00
Pacáková Pavlína
1,100.00
Pánek Jiří
2,100.00
Papež Vítězslav
1,000.00
Papoušek Jiří
1,000.00
Pavlica Jiří
2,000.00
Pavlicová Vendula
3,400.00
Pavlíková Silvie
1,000.00
Pavlosek Jiří
1,000.00
Pažin Jan
1,000.00
Pecnová Magdaléna
3,400.00
Peiskerová Mar)na
2,000.00
Peňažka Robert
25,000.00
Perla Jan
3,100.00
Pešta Kohl Drahoslava
21,400.00
Pešek Miroslav
1,200.00
Petr Josef
200.00
Petrlík Oldřich
1,200.00
Pflimpfl Ladislav
1,500.00
Picková Ilona
2,200.00
Pilzová Zuzana
100.00
Pinkas Jaroslav
7,200.00
Piorecká Dagmar
800.00
Píše Miroslav
600.00
Pišoo Petr
3,600.00
Pitek Daniel
5,000.00
Placková Renata
6,600.00
Plecháčková Zdeňka
1,332.00
Pleskot Robert
4,200.00
Plesníková Marcela
1,800.00
Pokorná Mar)na
1,400.00
Pokorný Jan
100.00
Pokorný Lukáš
2,000.00
Pokorný David
4,000.00
Polecha Jan
2,200.00
Polechová Jitka
1,000.00
Polechová Pavla
2,400.00
Polláková Staňková Danuše
400.00
Pospíšilová Králová Michaela
500.00
Prager Michal
1,100.00
Prášil Ondřej
2,400.00
Pravdová Jana
1,200.00
Průša Tomáš
1,950.00
Přidal Mar)n
5,000.00
Příplata Petr
3,600.00
Psota Václav
200.00
Pudlák Petr
500.00
Radil Jan
500.00
Rákosník Roman
20,000.00
Rameš Filip
500.00
Raška Tomáš
2,000.00
Rejchrtová Alžběta
1,000.00
Richter Tomáš
25,000.00
Rogner Roman
2,000.00
Rokůsek Petr
250,000.00
Romancovová Eva
1,000.00
Rosen Alexandr
1,000.00
Roubal Jan
1,200.00
Rozumová Iva
500.00
Ruml Jan
5,000.00
Rumlena Lukáš
2,400.00
Rut Ondřej
25,000.00
Rybníčková Kateřina
1,000.00
Rychetník Luděk
1,000.00
Řádková Marie
600.00
Řehoř Tomáš
1,000.00
Řezáč David
700.00
Saidl Filip
1,501.00
Sedláček Bohuslav
200.00
Sedlák Mar)n
3,500.00
Severová Lenka
800.00
Siegl Erik
3,000.00
Skála Jan
1,900.00
Sklenář Josef
2,000.00
Skopal Ivo
200.00
Skovajsa Jan
1,000.00
Skřivánková Věnceslava
1,200.00
Sládek Jan
3,600.00
Slavík Jakub
16,500.00
Slejška Antonín
300.00
Snopek Jakub
1,200.00
Sokolovičová Julia
2,000.00
Soudek Jan
5,100.00
Soukup Mar)n
2,500.00
Soukup Jan
1,800.00
Spurná Pavla
1,200.00
Srnová Eva
1,800.00
Standara Michal
1,000.00
Stavinoha Radek
5,000.00
Stejskal Karel
1,000.00
Straka Jakub
1,000.00
Straka Jakub
555.00
Stráník Jaroslav
300.00
Stropnický Matěj
60,000.00
Stupka Mojžíš
20.00
Stupková Helena
1,800.00
Suchánková Michaela
10,000.00
Suchna Jaroslav
500.00
Svášek Mar)n
3,000.00
Sýkora Jiří
1,000.00
Sýkorová Eliška
200.00
Synek Petr
333.00
Šabata Petr
500.00
Šafařík Radan
1,265.00
Šafářová Klára
1,000.00
Šanda Ondřej
1,000.00
Ščudla Miroslav
2,000.00
Šeborová Kamila
400.00
Šeďa Viktor
600.00
Šedivý Jan
3,000.00
Šejnoha Jiří
3,000.00
Šeterle David
1,200.00
Ševčík Daniel
600.00
Ševelová Lenka
300.00
Ševera Pavel
800.00
Šíma Fran)šek
1,200.00
Šimáčková Laurenčíková Klára
2,400.00
Šimčík Bohumil
500.00
Šimoník Milan
15,000.00
Škampa Jan
100,000.00
Škarda Petr
300.00
Škopková Hana
1,000.00
Šlosar Dušan
500.00
Šmilauer Petr
1,000.00
Šmotek René
1,200.00
Šneberger Václav
1,000.00
Špácová Kateřina
12,800.00
Špalt Zdeněk
500.00
Špičák Aleš
2,000.00
Špinar Hynek
1,000.00
Šrámek Ondřej
2,000.00
Šťastný Marek
1,000.00
Štysová Tereza
500.00
Šuba Jiří
500.00
Šůlová Karolína
5,000.00
Švarcová Valen)na
5,000.00
Tamchyna Tomáš
2,400.00
Tenglerová Hana
2,750.00
Teska Tomáš
1,200.00
Thýn Jiří
500.00
Tkáč Daniel
4,400.00
Toman Jan
500.00
Tomanová Askariová Iveta
2,400.00
Tomáš Petr
3,000.00
Tomek Bronislav
1,400.00
Továrková Jiřina
5,000.00
Tran)na Pavel
13,000.00
Trkola Stanislav
500.00
Trlica Michal
1,000.00
Trnka Jan
1,600.00
Trnková Ludmila
1,200.00
Tůma Šimon
500.00
Tůma Lukáš
1,200.00
Tylová Eva
1,500.00
Tyrnerová Jarmila
2,200.00
Uhlíř David
5,000.00
Umancová Barbora
1,000.00
Vacíř Petr
5,000.00
Vadasová Rebeka
600.00
Vajskébr Josef
1,000.00
Vamberová Olga
600.00
Vančura Jan
500.00
Vančura Michal
1,000.00
Vaněk Petr
500.00
Varga Leonard
2,000.00
Vaverka Jakub
3,600.00
Vávra Vladimír
2,000.00
Vávra Jan
1,000.00
Vávra Josef
3,000.00
Vavroušková Eva
1,000.00
Vávrová Klára
500.00
Vavřík Libor
200.00
Vedral Vladimír
1,000.00
Věchet Miroslav
500.00
Vejchodská Eliška
5,500.00
Velek Ondřej
11,000.00
Veselý Luboš
2,000.00
Veselý Miroslav
1,200.00
Veselý Václav
5,000.00
Vidímová Jana
31,000.00
Vodsloň Fran)šek
1,000.00
Vokr Michal
500.00
Vokrouhlecký Jan
300.00
Vosecký Fran)šek
40,000.00
Vrabec Ondřej
1,000.00
Vrána Petr
4,600.00
Vrchovský Ladislav
1,800.00
Vychodil Erik
1,000.00
Vyšinka Marek
3,600.00
Walek Czeslaw
12,000.00
Wawrzyniak Ewa Monika
2,000.00
Wennerholm Čáslavská Tereza
200.00
Wintr Jan
800.00
Wünschová Anna
4,800.00
Začal Mar)n
700.00
Zadina Milan
4.79
Zahálková Lenka
1,000.00
Zachariášová Lucia
4,600.00
Zeman Václav
1,200.00
Zima Michal
200.00
Zlámal Aleš
4,000.00
Znamenáček Tomáš
100.00
Zůnová Jana
1,200.00
Žalud Jan
1,000.00
Žemlík Pavel
2,400.00
Žitný Zbyněk
3,000.00
Stropnický Matěj
-­‐9,000.00
Rut Ondřej
-­‐15,000.00
2,490,937.21
Datum:
Vypracoval:
Kontroloval:
Dary od fyzických osob
b) nepeněžité dary
Výše
nepeněžitého
daru v Kč
Jméno a příjmení dárce
Talacko Valerie
4,368.10
Hrabal Ladislav
3,630.00
Hruška Jan
18,905.10
Klimeš Štěpán
14,800.00
Havrda Marek
8,500.00
Konečná Jana
12,200.00
Zubatý Jan
1,200.00
Kunc Daniel
2,587.00
66,190.20
Datum:
Vypracoval:
Kontroloval:
Dary od právnických osob
a) peněžité dary
Obchodní firma
Výše
nebo název
peněžitého
právnické osoby (dárce)
daru v Kč
Atelier P.H.A., s. r. o.
12,000.00
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol.
750.00
Colora plus, s.r.o.
10,000.00
Elyse T&C, s. r. o.
20,000.00
Enviom Servis, s.r.o.
10,000.00
JC TRANS, s.r.o.
100,000.00
Sicily, s.r.o.
2,500.00
Studio 66 & Partners, s. r. o.
5,000.00
Studio STKI, s. r. o.
2,000.00
162,250.00
Datum:
Vypracoval:
Kontroloval:
Dary od právnických osob
b) nepeněžité dary
Obchodní firma
Výše
nebo název
Nepeněžitého
právnické osoby (dárce)
daru v Kč
E-­‐sports.cz, s. r. o.
87,000.00
Netdevelo, s. r. o.
49,900.00
Sicily, s. r. o.
31,507.00
168,407.00
Datum:
Vypracoval:
Kontroloval:
Část V.
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím.
Počet stran 1 v části V.
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím
Popis majetku
Rozhodnutí příslušného
Hodnota
Jméno a příjmení
soudu
majetku
zůstavitele
(čj., datum rozhodnutí
v Kč
a den jeho právní moci)
NENÍ
Datum:
Vypracoval:
Kontroloval:
Část VI.
Přehled o členech politické strany, jejichž celkový členský příspěvek
za rok je vyšší než 50 000 Kč
za rok 2013
Počet stran 1 v části VI.
Jméno a příjmení
člena politické strany /
politického hnutí
Datum narození
nebo rodné číslo
člena politické strany /
politického hnutí
Adresa místa
trvalého pobytu člena
politické strany /
politického hnutí
NEJSOU
Datum:
Vypracoval:
Kontroloval:
Celková
roční výše
členského
příspěvku
v Kč
Download

Výroční zpráva SZ za rok 2013