komunikace v obchodě a managementu
ING. JIŘÍ DENK – lektor, kouč
21 let praxe ve vzdělávání dospělých
Narozen
26. 1. 1967
Vzdělání
inženýrské studium, fakulta elektrotechnická VUT Brno
Osobní vývoj
2001 – Řešení krizových situací v pracovní praxi
1997 – Manažer jako kouč
1995 – 1997 – Rozvojový program pro manažery
Profesní vývoj
1999 – zakladatel a předseda správní rady Nadace Altego
1999 – vytvořil komplexní vzdělávací systém pro obchodní zástupce,
střední a vyšší management ve Stavební spořitelně České
spořitelny a.s.
1997 – založil poradenskou a vzdělávací firmu Altego s.r.o.
1996 – vytvořil projekt „Obchodní univerzity“ pro komplexní
vzdělávání obchodních zástupců, středního a vyššího
managementu firem v České republice, Slovenské republice a
v Polsku
1995 – training manager – ředitel divize vzdělávání
1993 – trenér a lektor obchodních a komunikačních dovedností, výběr a
trénink OZ
1992 – vedoucí obchodní skupiny obchodních zástupců a trenér OZ
1990– obchodní zástupce
Vybrané projekty
Vytvořil komplexní vzdělávací systém pro obchodní zástupce, střední a
vyšší management ve Stavební spořitelně České spořitelny a.s.
Jako lektor se podílel na vzdělávacím programu „KLIENT 2000“ pro
pracovníky společnosti ČESKÝ TELECOM a.s.
Jako lektor zajišťuje nebo zajišťoval vzdělávací programy ve firmách např.:
United Parcel Service Czech Republic, s. r. o.; Ptáček – velkoobchod, a.s.; Hempel s.r.o.;
ABBAS a.s.; STAVOSPOL s.r.o.; Mateiciuc, a.s.; Fremach Morava, s.r.o; iMi Partner, a.s.;
MEDIN a.s.; ŠKODA AUTO a.s.; NAFTA a.s.; IP Izolace Polná, s.r.o.; Barum Continental spol.
s r.o.; skupina ČEZ, Flaga spol. s r.o.; Berendsen Textil Servis s.r.o.; a další…
©ALTEGO s.r.o.
Download

ING. JIŘÍ DENK – lektor, kouč