w w w.ABZ.cz: slovník cizích slov
PERMEANCE – magnetická vodivost látek
Revoluční schopnost PERMEANCE
•
•
•
•
•
•
Homogenní difuze
Nové fyzikální vlastnosti
Jedinečná permeance v tkáních
Dlouhodobý estetický efekt
Maximální elasticita
Bez otoků
Novinka
Revoluční schopnost PERMEANCE
Haequeo, transparentní gel je tvořen troj a čtyřnásobně
zasíťovanou kyselinou hyaluronovou.
Haequeo otevírá nové možnosti pro aplikaci v místech,
kde se doposud kyselina hyaluronová používala zřídka:
Jedinečný, patentovaný výrobní postup dodává gelu
Haequeo revoluční schopnost PERMEANCE.
•Haequeo je vhodné na korekci velkých oblastí tváře, krku,
dekoltu, rukou.
PERMEANCE je schopnost filleru HAEQUEO roztáhnout se ve
vnitřních oblastech dermis, při zachování si vysoké kohezivity
a očekávaného objemu.
•Haequeo Plus je vhodné na aplikaci i do podkoží a
supraperiosteálně.
Tradiční výplňový materiál
HAEQUEO
osvědčené složení, nové fyzikální vlastnosti...
Tradiční fillery mohou mít nedostatky v efektivitě
HAEQUEO se roztáhne do intradermálních vrstev
a estetickém výsledku. V některých případech jsou
a obsáhne celou požadovanou oblast. Výsledný efekt
nutné další korekce po aplikaci anebo v místě aplikace
je plnější a dlouhotrvající s přirozeným vzhledem.
vzniknou objemové deformace. V ojedinělých
případech vůbec nemusí být dosažen požadovaný
estetický efekt.
HAEQUEO
Tradiční
výplňový
materiál
Rozmístění tradičního filleru v intradermálních vrstvách
Rozmístění tradičního filleru po aplikaci
– možné objemové deformace
Homogenní difuze gelu Haequeo v intradermálních vrstvách
Haequeo si po aplikaci zachovává jedinečné kohezivní
a volumetrické vlastnosti
Revoluční schopnost PERMEANCE
Použití:
• aplikace do povrchové a střední hloubky dermis
•korekce středně hlubokých až hlubokých vrásek a záhybů na tvářích ( např.
glabelární vrásky )
• konturování rtů
• periorální a periorbitální konturování
• korekce velkých oblastí ( tvář, krk, dekolt, ruce )
Revoluční schopnost PERMEANCE
Použití:
•aplikace do střední a hluboké dermis, podkoží
anebo supraperiosteálně
• remodeling obrysů a kontur tváře
• zvětšení objemu rtů
• remodeling vrásek na tváři a kožních prohlubní
Na získání optimálního efektu může lékař produkty vzájemně kombinovat.
VÝSLEDKY
Korekce nasolabiálních vrásek
PŘED
Korekce prohlubně nad horním rtem
PO
Korekce vrásek okolo úst
PŘED
PŘED
PO
PŘED
PO
Korekce horního rtu
PO
Revoluční schopnost PERMEANCE
C H E M I C K O – F Y Z I K Á L N Í PA R A M E T R Y
Aktivní komponent
Původ Koncentrace
Retikulační činidlo
Stupeň zasíťování
Vzhled
Molekulární hmotnost
Dynamická viskozita
Elasticita
Osmolalita
Objem / ampule
pH
Jehla
Sterilizace
Hladina proteinů
Endotoxiny
Hloubka aplikace
příčně zasíťovaná kyselina hyaluronová
bakteriální bio-fermentace
2,3% (23 mg/ml)
BDDE (< 0.5 ppm)
••• HA
transparentní gel
2.7 Mio Da
500.000 mPa.s
< 0,450 w ( w = 1 1/s )
290 - 310 mOsml/Kg
1,0 ml
7,1
27 G ½
autokláv
< 12 ppm
< 0,05 EU/g
superficiální a střední dermis
Aktivní komponent Původ
Koncentrace
Retikulační činidlo
Stupeň zasíťování
Vzhled
Molekulární hmotnost
Dynamická viskozita
Elasticita
Osmolalita
Objem / ampule
pH
Jehla
Sterilizace
Hladina proteinů
Endotoxiny
Hloubka aplikace
příčně zasíťovaná kyselina hyaluronová
bakteriální bio-fermentace
2,3% (23 mg/ml)
BDDE (< 0.5 ppm)
•••• HA
transparentní gel
2.7 Mio Da
1.000.000 mPa.s
< 0,490 w ( w = 1 1/s )
290 - 300 mOsml/Kg
1,0 ml
7,1
27 G ½
autokláv
< 1O ppm
< 0,05 EU/g
střední a hluboká dermis, podkoží a supraperiosteálně
Dovozce a výhradní zastoupení pro ČR:
VIVAX Management (CZ) s.r.o.
Pobřežní 16/18
186 00 Praha 8
Tel.: +420 283 880 711
E-mail: [email protected]
Pro bližší informace a objednávky kontaktujte, prosím:
oblast Čechy +420 731 503 311 +420 731 612 361
oblast Morava +420 731 612 367 +420 731 612 364
E-mail objednávky: [email protected]
+420 731 612 381
Revoluční schopnost PERMEANCE
Revoluční schopnost PERMEANCE
Download

ZDE - vivax.cz