MARMARA ÜNİVERSİTESİ - ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
EYLÜL 2016 DÖNEMİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BAŞVURU İLANI
1. GENEL ŞARTLAR
1.1. Başvuru süreci ile ilgili her türlü resmi açıklama ve duyuru web sitemiz - http://pf.aef.marmara.edu.tr
üzerinden yapılacaktır. Kayıt ile ilgili soru / sorunlarınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz.
1.2. Kesin kaydınızın yapılabilmesi için öncelikle http://pf.aef.marmara.edu.tr adresinde 27.06.2016 tarihinden
itibaren aktif olan online kayıt formunu - http://basvuru.pf.aef.marmara.edu.tr - doldurmanız ve kesin
kayda hak kazandığınız takdirde gerekli belgeleri aşağıdaki başvuru takvimine göre Atatürk Eğitim Fakültesi Formasyon Kayıt Masalarındaki görevlilere bizzat gelerek ya da noter onaylı vekâletle temsilcileriniz
aracılığıyla elden teslim etmeniz gerekmektedir.
1.3. Pedagojik formasyon eğitimi ilgili yönergeye göre yürütülecektir. Bu nedenle derslere en az %70 devam
zorunluluğu bulunmaktadır.
1.4. Kesin kayıt işlemlerinden sonra herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılamayacaktır.
2. BAŞVURU TAKVİMİ
2.1. BAŞVURU
: 27 Haziran 2016 - 17 Temmuz 2016 tarihleri arası başvurular online olarak yapılacaktır.
2.2. LİSTELER
: 22 Temmuz 2016 / 13:00'de asıl ve yedek aday listeleri http://pf.aef.marmara.edu.tr
adresinden ilan edilecektir.
2.3. KAYIT
: 25 Temmuz 2016 / 09:30 - 03 Ağustos 2016 / 16:00 tarihleri arasında (Cumartesi - Pazar
hariç) gerekli belgeler elden alınarak kesin kayıt yapılacaktır.
2.4. YEDEKLER
: 06 Ağustos 2016 / 13:00'de boş kalan yedek kontenjanlar ilan edilecektir.
2.5. YEDEK KAYIT : 09 Ağustos 2016 / 10:00 - 11 Ağustos 2016 / 16:00 arası yedek adayların kesin kayıtları
yapılacaktır.
2.6. DERSLER
: 26 Eylül 2016 tarihinden itibaren hafta içi 3 gün saat 17:00'den sonra yapılacaktır.
2.7. PROGRAM
: Formasyon dersleri 14’er haftalık iki dönem halinde yapılacak ve dersler Haziran 2017’de
tamamlanacaktır.
3. KONTENJAN DAĞILIMI
3.1. Kontenjanın %75’i Marmara Üniversitesi’nde okuyan sadece SON SINIF öğrencilerimize ve Marmara
Üniversitesi’nden MEZUN olmuş adaylara verilecektir.
3.2. Kontenjanın %25’i ise diğer üniversitelerde okuyan sadece SON SINIF öğrencilerine ve diğer
üniversitelerden MEZUN olmuş adaylara verilecektir.
3.3. Asil ve yedek öğrenci listeleri genel ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralama yapılarak belirlenecektir.
3.4. Bu ilan döneminde açılan programlara yeterli ön kayıt olmadığı takdirde, ilgili programlar açılmayacaktır.
1/7
4. PROGRAMA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
4.1. Lisans mezunları için mezuniyet belgesi ya da diploma (kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)
4.2. Lisans mezunları için onaylı not transkripti (aslı veya kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)
4.3. Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı öğrenci belgesinin aslı (27.06.2016 tarihinden sonraki
bir tarihte alınmış)
4.4. Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı lisans not transkriptinin aslı (27.06.2016 tarihinden
sonraki bir tarihte alınmış)
4.5. Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
4.6. İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş - arka yüzüne ad, soyad ve TC kimlik No yazılmalı)
4.7. Öğrenim ücretinin ilk taksitinin (1.027 TL) aşağıdaki bilgileri belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair dekont.
4.8. Yurtdışı vb. yerlerden mezun adaylar için YÖK Denklik Belgesi (kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca
tasdikli sureti)
4.9. Felsefe programına başvurmuş Felsefe Bölümü öğrencileri / mezunları; kendi kurumlarının öğrenci işleri
veya fakülte sekreterliklerinden alacakları resmi bir belge ile en az 16 kredi Sosyoloji ve en az 16 kredi Psikoloji
alacaklarını (son sınıf öğrencileri için) / aldıklarını (mezunlar için) belgelendirmelidirler.
4.10. Felsefe programına başvurmuş Sosyoloji Bölümü öğrencileri / mezunları; kendi kurumlarının öğrenci
işleri veya fakülte sekreterliklerinden alacakları resmi bir belge ile en az 16 kredi Felsefe, en az 16 kredi
Psikoloji ve en az 8 kredi Mantık alacaklarını (son sınıf öğrencileri için) / aldıklarını (mezunlar için)
belgelendirmelidirler.
4.11. Matematik programına başvurmuş Matematik - Bilgisayar Bölümü öğrencileri / mezunları; kendi
kurumlarının öğrenci işleri veya fakülte sekreterliklerinden alacakları resmi bir belge ile kredilerinin en az
%70’ini matematik alanında alacaklarını (son sınıf öğrencileri için) / aldıklarını (mezunlar için)
belgelendirmelidirler.
5. BANKA HESAP BİLGİLERİ
HESAP
BANKA
IBAN
: Atatürk Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi
: Halkbank - Kuyubaşı Şubesi
: TR26 0001 2009 8660 0006 0000 94
Dekontların açıklama bölümünde adayın TC kimlik numarası, adı ve soyadı bulunması zorunludur.
NOT: Taksitler herhangi bir bankanın herhangi bir şubesinden veya internet bankacılığı üzerinden yatırılabilir.
Taksitler yukarıda belirtilen IBAN numaralı Halk Bankası - Kuyubaşı Şubesi hesabına yatırılmalıdır.
2/7
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA
YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE AÇILACAK BÖLÜMLER
HANGİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLANLAR VEYA
OLACAKLARIN HANGİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA BAŞVURULABİLECEKLERİ
Aşağıdaki listeler; Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergilerinde (Sayı: 2678, Sayı: 2683, Sayı: 2696, Sayı: 2697, Sayı: 2701)
yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ve Eki Çizelgeleriyle M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı’nın ilgili kararları esas alınarak oluşturulmuştur.
Kaynak (1) URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb_tebligler_dergisi_sayi_2678.pdf
Kaynak (2) URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb_tebligler_dergisi_sayi_2683.pdf
Kaynak (3) URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb_tebligler_dergisi_sayi_2696.pdf
Kaynak (4) URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb_tebligler_dergisi_sayi_2697.pdf
Kaynak (5) URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb_tebligler_dergisi_sayi_2701.pdf
MARMARA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İÇİN
BU İLAN DÖNEMİNDE BAŞVURU HAKKI TANINAN ALANLARIN LİSTESİ
MEZUN OLUNAN VEYA OLUNACAK
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE
NO
1
2
PEDAGOJİK
FORMASYON PROGRAMI
Adalet
Almanca
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
Beden Eğitimi
3
(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
Bilişim Teknolojileri
4
5
6
(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
Biyoloji
Aşağıdaki maddelerde geçen “Fakülte” ifadesi (Örneğin: İlahiyat
Fakültesi) ile ilgili fakültedeki tüm alt bölümler kastedilmektedir.
“Fakülte” ifadesi bulunmayan maddeler (Örneğin: İletişim) ile ise
sadece ilgili bölüm / program kastedilmektedir.
1. Hukuk Fakültesi
2. Kamu Yönetimi
3. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
1. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
2. Alman Dili ve Kültürü Bölümü
3. Mütercim - Tercümanlık Bölümü (Almanca)
1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2. Spor Bilimleri Fakültesi
3. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bilgi Teknolojileri
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Elektronik ve Bilgisayar Bölümü
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
Matematik-Bilgisayar Bölümü
Yazılım Mühendisliği
(Değişik: 26/01/2016 tarih ve 2 sayılı TTKK)
1. Biyoloji Bölümü
2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Coğrafya
1. Coğrafya Bölümü
3/7
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
1. Çocuk Gelişimi Bölümü
2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(İlahiyat)
3.
4.
5.
6.
7.
Dini İlimler Fakültesi
İlahiyat Bilimleri Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
9
Elektrik - Elektronik Teknolojisi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elektrik Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği
10
Endüstriyel Otomasyon
Teknolojileri
1.
2.
3.
4.
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
11
Felsefe
1. Felsefe Bölümü
(En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını
belgelendirenler)
2. Sosyoloji Bölümü
(En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık
aldığını belgelendirenler)
12
Fizik
1. Fizik Bölümü
2. Fizik Mühendisliği
13
Fransızca
1. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
2. Mütercim - Tercümanlık Bölümü (Fransızca)
Gazetecilik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Basım ve Yayımcılık
Basın ve Yayın
Gazetecilik
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
İletişim
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Medya İletişim Sistemleri
Medya ve İletişim
Medya ve İletişim Sistemleri
Televizyon Gazeteciliği
1.
2.
3.
4.
5.
Geleneksel Türk El Sanatları
Geleneksel Türk Sanatlar
Görsel Sanatlar Bölümü
Resim
Resim Anasanat Dalı
7
8
14
Görsel Sanatlar
15
(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
(Değişik: 18/09/2015 tarih ve 89 sayılı TTKK)
16
Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf
17
Grafik ve Fotoğraf / Grafik
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
1. Fotoğraf
2. Fotoğraf ve Grafik Sanatları
3. Fotoğraf ve Video
1.
2.
3.
4.
5.
Fotoğraf ve Grafik Sanatları
Grafik Bölümü / Ana Sanat Dalı
Grafik Tasarım
Grafik Tasarımı / Bölümü
Görsel İletişim Tasarımı
4/7
1.
2.
3.
4.
5.
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ebelik / Bölümü
Ergoterapi Bölümü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Hemşirelik / Bölümü
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Hemşirelik Yüksekokulu
Sağlık Memurluğu / Bölümü
İmam - Hatip Lisesi Meslek Dersleri
(İlahiyat)
1.
2.
3.
4.
5.
Dini İlimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Bilimleri Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
21
İngilizce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)
İngiliz Dil Bilimi Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
22
Kimya / Kimya Teknolojisi
1. Kimya Bölümü
2. Kimya Mühendisliği
18
19
20
23
Halkla İlişkiler ve Organizasyon
Hizmetleri
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
(Değişik: 18/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Konaklama İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm ve Büro Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik
Turizm ve Rehberlik
24
Kuyumculuk Teknolojisi
1. Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
2. Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu (Lisans)
25
Makine Teknolojisi
1. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
2. İmalat Mühendisliği
3. Makine Mühendisliği
Matematik
1. Matematik Bölümü
2. Matematik - Bilgisayar Bölümü
(Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında
belgelendirenler)
26
27
Metal Teknolojisi
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
1.
2.
3.
4.
Malzeme Bilimi Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
5/7
28
29
30
Metalürji Teknolojisi
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
Muhasebe ve Finansman
Müzik
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
Pazarlama ve Perakende
31
32
(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
Radyo - Televizyon
(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)
1.
2.
3.
4.
5.
Malzeme Bilimi Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Metalürji Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
1. İktisat
2. İşletme
3. Maliye
1. Güzel Sanatlar Fakültesi / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
/ Devlet Konservatuarının İlgili Bölümleri;
- Bando Şefliği
- Çalgı Bölümleri (Mızraplı / Nefesli / Yaylı / Vurmalı
Çalgılar, Harp, Piyano)
- Folklor ve Etnomüzikoloji
- Kompozisyon Bölümü
- Koro
- Müzik Bilimleri Bölümü
- Müzik Teknolojisi
- Müzik Teorisi
- Müzikoloji
- Opera
- Opera ve Konser Şarkıcılığı
- Ses Eğitimi Bölümü
- Şan
- Şan ve Opera
- Temel Bilimler Bölümü
- Türk Halk Müziği
- Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/Çalgı
Eğitimi Ana Sanat Dalı)
- Türk Halk Oyunları
- Türk Musikisi
- Türk Müziği
- Türk Sanat Müziği
2. Müzik Bölümü / Anabilim Dalları
3. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün İlgili Anabilim Dalları;
- Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı
- Koro
- Müzik Toplulukları Anasanat Dalı
1.
2.
3.
4.
İktisat
İşletme
Maliye
Pazarlama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
İletişim
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Medya İletişim Sistemleri
Medya ve İletişim
Medya ve İletişim Sistemleri
Radyo ve Televizyon Bölümü
Radyo - Televizyon ve Sinema Bölümü
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo - TV - Sinema
Radyo - TV - Sinema ve Görsel Sanatlar
Radyo, TV ve Sinema
Sinema ve Televizyon Bölümü
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
6/7
33
34
Rehberlik
Sağlık / Sağlık Hizmetleri
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
1. Psikoloji Bölümü
1.
2.
3.
4.
5.
Ebelik / Bölümü
Hemşirelik / Bölümü
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Hemşirelik Yüksekokulu
Sağlık Memurluğu / Bölümü
35
Sanat Tarihi
1. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı
2. Sanat Tarihi Bölümü
36
Sanat ve Tasarım / Dekoratif
Sanatlar
1. Geleneksel Türk El Sanatları
2. Geleneksel Türk Sanatları
37
Sanat ve Tasarım / İç Mekân
Dekorasyon
3. İç Mimarlık
4. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
38
Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar
1. Heykel
2. Plastik Sanatlar
39
Seramik ve Cam Teknolojisi
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
1.
2.
3.
4.
5.
Seramik
Seramik Mühendisliği
Seramik Tasarımı
Seramik ve Cam
Seramik ve Cam Tasarımı
40
Tarih
1. Tarih Bölümü
41
Teknoloji ve Tasarım
1. Endüstriyel Tasarım Bölümü
2. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
42
Tekstil Teknolojisi
1. Tekstil Mühendisliği
43
Türk Dili ve Edebiyatı
1. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
2. Türk Halkbilimi Bölümü
3. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
7/7
Download

pedagojik formasyon eğitimi başvuru ilanı