... because we care
URČENÍ:
Průmyslové provozy
PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA
POUŽITÍ
4
Pro filtraci lehkých a těžkých prachů
4
V kovovýrobě, dřevovýrobě a potravinářských provozech
KONSTRUKCE
BLOWER FILTER
4
755 - 40 800 m3/h
SUPER BLOWER FILTER
4
20 280 - 135 840 m3/h
4
Spodní část - přizpůsobená pro vyprazdňování zařízení přes rotační podavač
Plně automatický provoz
4
Střední část - kompletní filtrace vzduchu
4
Se zpětnou kontrolou
4
Horní část - prostor pro regeneraci filtračních textilních hadic
TECHNOLOGIE
provozních podmínek
4
Výhradní zastoupení
dánské firmy A - vent
4
Pomocí cyklónového efektu dochází k usazování hrubších částic na dně filtru
4
Prachové částice jsou ve vznosu zachytávány na vnějším povrchu filtračních hadic
4
Vrstva prachu na filtračních hadicích je využívána pro zvýšení účinnosti filtrace
4
Regulace výkonu ventilátoru je řízena frekvenčním měničem
4
Stabilní výkon udržuje regenerační ventilátor v závislosti na okamžitém podtlaku
VÝHODY KONSTRUKCE
4
Malé nároky na prostor bez potřeby obslužných lávek a dalších nosných konstrukcí
4
Osazení bezpečnostními prvky - požární klapky, explozivní membrány
4
Vysoká životnost ventilátorů - nepřichází do styku se znečištěným vzduchem
Navíc u řady SUPER BLOWER FILTER
4
Možnost rozšiřování výkonu vložením modulových filtračních sekcí do stávajícího bloku
4
Minimální investice při zvyšování výkonu
ÚSPORA
4
Minimální nároky na obsluhu - automaticky řízený provoz v závislosti na produkci prachu
4
Vysoká životnost ventilátorů díky práci s výhradně čistým vzduchem
4
Výměnu lamp je možné provádět bez nutnosti odstávky zařízení
4
Minimální stavební nároky
4
Odpadají doprovodné konstrukce a jejich následná údržba
4
Snížení nákladů na vytápění vracením ohřátého vzduchu do filtrovaného prostředí
ČSN EN
ISO 9001
ČSN EN
ISO 14001
ČSN BS
OHSAS 18001
PŘÍKLADY REALIZACE
Dřevozpracující průmysl
Typ ventilátoru:
A - vent Super Blower 120 - 4.0
Výkon 50 400 m3/h
ENVI-PUR, s.r.o.
Hlavní kancelář a výroba
Wilsonova 420
392 01 Soběslav
tel.: 381 203 211
381 203 237
fax: 381 251 739
e-mail: [email protected]
Kancelář Praha
Sídlo společnosti
Na Vlčovce 13/4
160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: 220 923 068
fax: 220 972 305
e-mail: [email protected]
Výrobní program společnosti:
4
Biologické čistírny odpadních vod
4
Úpravny vody
4
Plastové jímky, septiky, nádrže
4
Odlučovače ropných látek
Kancelář Brno
Zemkova 4
602 00 Brno
tel.: 541 217 868
731 629 742
e-mail: [email protected]
4
Lapáky tuků
4
Vzduchotechnická zařízení
4
Zámečnická výroba
Další informace na:
www.envi-pur.cz
© ENVI-PUR, s.r.o. 2012. Všechna práva vyhrazena. Design © Vovec 2009.
Download

PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA - ENVI-PUR