CENÍK
CENÍKSTŘEŠNÍCH
STŘEŠNÍCHKRYTIN
KRYTIN
ocelový pozinkovaný plech s odolnou úpravou
typ krytiny
materiál
tl. plechu
+ g Zn/m2
mm
povrchová úprava
Plannja AB Sweden, skupina SSAB
cena Kč/m2 skladební (efektivní) šířky
barevná škála
USS
bez DPH
MODULOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
Plannja FLEX
0,50
HARD 50 µm (HC50)
01,10,12,13,15*,20,22,42,56
ocel+Zn275
0,50
Green Coat Mica 27µm (GCM)
01,10,22,42,56
0,50
HARD Glossy 50 µm (HCG)
01,10,22,42,56
aluminium
0,60
HARD Glossy 25 µm (HC25)
01,42
0,50
Polyester 25 µm (PE)
3009,7024,8004,8017,9005
0,50
Mat Polyester 35 µm (MP)
3009,7024,8004,8017,9005
0,50
HARD 50 µm (HC50)
01,10,12,13,15*,20,22,42,56
0,50
Green Coat Mica 27µm (GCM)
01,10,22,42,56
01,10,22,42,56
sklad.šířka 1120 mm
délka 435 - 4635 mm
SSAB Sweden
vč. DPH 21%
bez DPH
vč. DPH 21%
344,371,418,492,-
416,20
448,90
505,80
595,30
347,356,363,426,-
419,90
430,80
439,20
515,50
407,80
442,90
455,00
527,60
VELKOPLOŠNÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
Plannja SMART
ocel+Zn275
sklad.šířka 1120 mm
délka 435 - 4635 mm
Plannja SCANDIC
350/400
aluminium
sklad.šířka 1100 mm
délka 1150 - 3950 mm
Plannja ROYAL
sklad.šířka 1000 mm
délka 1300 - 4500 mm
HARD 25 µm (HC25)
01, 42
0,50
Polyester 25 µm (PE)
3009,7024,8004,8017,9005
0,50
Mat Polyester 35 µm (MP)
3009,7024,8004,8017,9005
0,50
HARD 50 µm (HC50)
01,10,12,13,15*,20,22,42,56
0,50
Green Coat Mica 27µm (GCM)
01,10,22,42,56
sklad.šířka 4000 mm
délka 420 mm
298,90
303,70
0,50
HARD Glossy 50 µm (HCG)
01,10,22,42,56
0,60
HARD 25 µm (HC25)
01,42
ocel + Zn275
0,50
HARD 25 µm (HC25)
01,12,13,20,22,42,56
356,-
430,80
ocel + Zn275
0,55
HARD 50 µm (HC50)
01,12,13,20,22,42,56
426,-
515,50
SamonosnáSTŘEŠNÍ
střešní krytina
SAMONOSNÁ
KRYTINA
Plannja REGOLA
247,251,-
aluminium
délka S350 430 - 5680 mm
Plannja REGENT
HARD Glossy 50 µm (HCG)
286,80
303,70
337,366,376,436,-
ocel + Zn275
sklad.šířka 1110 mm
délka S400 480 - 5680 mm
0,50
0,50
237,251,-
ocel + Zn275
2x finanční úspora:
1/minimální odpad i na složitých střechách - 2/ montáž bez laťování-úspora na dodávce a montáži střešních latí
446,-
0,55
HARD 50 µm (HC50)
01,12,13,20,22,42,56
0,60
Green Coat 36 µm (GC)
01,10,15*,20,22,33,42,45*,56,60,80
539,70
Falcovaná STŘEŠNÍ
střešní krytina
FALCOVANÁ
KRYTINA
Plannja EMK 670**
sklad.šířka 595 mm
Plannja EMKAL 610
ocel + Zn350
hliník
HARD 25
0,80
cena na vyžádání
01,13,20,22,42,45*,60,70
ocel + Zn275
Plannja CLICK 500
sklad.šířka 500 mm
délka 700 - 7000 mm
0,50
Polyester 25 µm (PE)
3009,7024,8004,8017,9002,9005
0,50
Mat Polyester 35 µm (MP)
3009,7024,8004,8017,9005
0,50
HARD 50 µm (HC50)
01,10 12,13,15*,20,22,42,45*,55,56
0,60
HARD 50 µm (HC50)
01,10,15*
0,50
Green Coat Mica 27µm (GCM)
01,10,22,42,56
302,312,-
365,40
377,50
426,555,485,-
Plannja CLICK 300
515,50
671,60
586,90
cena na vyžádání
sklad.šířka 300 mm
volitelné možnosti Plannja CLICK
2
úprava pro zahnutí u okapu
Kč/m
tlumící vrtsva na spodní straně
Kč/m
2
12,40
99,zdarma
Plannja CLICK 500 - 2 (P2) nebo 3 (P3) podélné prolisy
2
Ceník je platný od 17.5.2014.
* příplatek pro metalické barvy (15,45,55) činí 30 Kč/m
** standardní délka svitků je 80mb, šířka 670mm; ceny svitků šířky 610mm, 570mm a 470 mm na požádání
** pronájem falcovací linky
Plannja RAPID
Plannja ROYAL
Plannja FLEX
Plannja REGOLA
Plannja SMART
15,00
119,80
Plannja SCANDIC
Plannja REGENT
Plannja CLICK
Plannja EMK click
www.skantak.cz
výhradní dodavatel Plannja pro ČR
SKANTAK s.r.o.
Blanenská 1859, 664 34 Kuřim, tel.: 541 210 777, 541 247 509, e-mail: [email protected]
PRODEJNÍ SKLADY
Skladový areál KAMPOS, Blanenská 355, 664 34 Kuřim
tel.: 725 178 978, e-mail: [email protected]
Střechy NOVOTNÝ, Průmyslová 356, 285 01 Sázava
tel./fax: 327 321 279, tel.: 602 431 728, e-mail: [email protected]
Náš prodejce:
PŘÍSLUŠENSTVÍ
cena Kč/jednotka
rozměr
mj
popis
Klempířské výrobky **
Hřebenáč taškový
1900 mm-HC, 1980 mm-PE
ks
překrytí 100 mm
Koncovka hřebenáče
Oplechování štítu
Oplechování pultu
Závětrná lišta
2000/310 mm
2000/410 mm
2000/310 mm
ks
ks
ks
ks
plochá
boční ukončení střechy, kolmé k okapu, horní
vodorovné ukončení střechy
Úžlabí jednoduché
Úhelník kolmý
Úhelník šikmý
Oplechování zlomu
Okapnice pod folii
2000/500 mm
2000/250 mm
2000/310 mm
2000/410 mm
2000/170 mm
ks
ks
ks
ks
ks
lemování stěny kolmé k okapu
lemování stěny rovnoběžné s okapem
lemování stěny rovnoběžné s okapem
bezpečné ukončení poj. hydroizolace
Okapová hrana
Hřebenáč plochý
Dilatační lišta REGOLA
2000/200 mm
2000/310 mm
2000/310 mm
ks
ks
ks
zaústění krytiny do žlabu
pro trapézové krytiny
při dilataci po 15 m
boční ukončení střechy, kolmé k okapu, spodní
průnik 2 střech
Ostatní doplňky
Rozdělovací hřebenáč
Ukončovací hřebenáč valbový
Těsnící páska profilovaná
Těsnící páska profilovaná
Těsnící páska profilovaná-REGOLA-boční
Větrací pás hřebene TEX Vent
Větrací pás hřebene ALU Vent
Těsnící pás klín
Tabule plochá s folií - Polyester 25
280x5000 mm
1000 mm
1250x2000/0,50 mm
ks
ks
ks
ks
ks
mb
mb
ks
ks
1250x2000/0,50 mm
1250x2000/0,50 mm
1250x2000/0,50 mm
1250x2000/0,60 mm
1250x2000/0,60 mm
4,8×35 mm
4,8×20 mm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
pro připevnění krytiny do latí
pro montáž klemp.výrobků
6,5×50 mm
1680 mm
4,8×35 (20) mm
ks
ks
ks
pro montáž krytiny Plannja REGOLA
pomocný profil
pro montáž krytiny Plannja FLEX (TORX)
100x100x5 mm
ks
ks
ks
výškové vyrovnání k mont. profilu
při dilataci po 30 m
pomocná lávka pro montáž
480 mm
ks
zajišťuje odvětrání a oporu hřebenáče
Montážní šroub pro Plannja CLICK
Protisněhový hák
Manžeta M3
4,2x25mm
6-102 mm
ks
ks
ks
pozinkovaný šroub do latí Plannja CLICK
protisněhový hák
pro lemování prostupů, synt.kaučuk
Manžeta M4
76-152 mm
ks
dtto
102-178 mm
127-228 mm
178-330 mm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
mb
mb
mb
Tabule plochá s folií - Matný Polyester 35
Tabule plochá s folií - HARD 50
Tabule plochá s folií - HARD 50 - METALICKÉ barvy
Tabule plochá s folií - Green Coat Mica 27
Tabule plochá s folií - HARD Glossy 50
Šroub do latí
Šroub do překrytí
Šroub REGOLA
Montážní profil REGOLA
Šroub FLEX
Vyrovnávací podložka REGOLA
Dilatační držák REGOLA
Montážní lávka REGOLA
Větrací C profil pod hřebenáč pro Plannja CLICK
Manžeta M5
Manžeta M6
Manžeta M8
Manžeta dělená RF1
Manžeta dělená RF2
Komínek VILUNodvětrávací se základnou, nezateplený
Komínek VILUN odvětrávací se základnou, zateplený
Korekční barva
Korekční barva
Zábrana proti ptákům
Ochranný větrací pás okapu
Ochranný větrací pás okapu
Ochranný větrací pás okapu
Střešní výlez UNI
Střešní výlez UNIAL
Pojistná hydroizolace kontaktní LT 130
Pojistná hydroizolace kontaktní THERMO 130
Hřebenáč taškový AlHc
Koncovka hřebenáče AlHc
Tabule plochá s folií Al- HARD 25
horní
dolní
400 mm
110mm
125mm
0,02 l
0,20 l
1000 mm
50 mm/5,0 m
80 mm/5,0 m
100 mm/5,0 m
ks
ks
1,5x50 m m2
1,5x50 m m2
1900 mm-HC ks
ks
1250x2000/0,50 mm
ks
spoj nároží a hřebene
ukmončení valbového hřebene
šířka dle šířky profilu krytiny
dtto
těsnění ke štítu a stěně, samolepící
samolep.ventilační pás pod hřebenáč s textilií
samolep.vent. pás pod hřebenáč celohliníkový
samolepící pás do úžlabí
pro klempířské výrobky
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
odvětrání kanalizace apod.
odvětrání digestoří apod.
plastový pás pod krytinu u okapu
krytí vzduchové mezery u okapu
krytí vzduchové mezery u okapu
krytí vzduchové mezery u okapu
plastový nezateplený s lemováním
nezateplený s lemováním z lakovaného Al
pro kontakt s tepelnou izolací
na tep. izolaci a bednění, vyšší tep. odolnost
překrytí 100 mm
plochá
pro klempířské výrobky
Tabulka barev:
Poznámka:
Ceny střešních lávek, žebříků a sněhových zachytačů poskytneme na vyžádání.
Cenové nabídky provádíme zdarma a nezávazně dle dodaných podkladů. Podrobné informace a prospekty rádi poskytneme na požádání.
** Klempířské prvky vyrábíme na přání do délky 3,0m, je možné zhotovení atypických prvků dle požadavku
PE, MAT
HC50, GCM (HCG +7%)
bez DPH
vč. DPH
bez DPH
vč. DPH
382,148,274,344,274,328,224,297,282,164,178,234,-
462,20
179,10
331,50
416,20
569,173,338,410,338,434,276,318,370,200,222,298,378,-
688,50
209,30
409,00
496,10
331,50
396,90
271,00
359,40
341,20
198,40
215,40
283,10
409,00
525,10
334,00
384,80
447,70
242,00
268,60
360,60
457,40
bez DPH
vč. DPH
500,420,32,25,19,155,182,29,585,617,50
882,50
927,50
915,00
940,2,20
2,00
3,25
119,3,40
1,90
17,700,78,1,10
28,438,679,745,929,1990,1125,2028,2999,3389,122,326,21,25,27,28,3215,2999,34,41,1273,274,1130,-
605,00
508,20
38,70
30,30
23,00
187,60
220,20
35,10
707,90
747,20
1067,80
1122,30
1107,20
1137,40
2,70
2,40
3,90
144,00
4,10
2,30
20,60
847,00
94,40
1,30
33,90
530,00
821,60
901,50
1124,10
2407,90
1361,30
2453,90
3628,80
4100,70
147,60
394,50
25,40
30,30
32,70
33,90
3890,20
3628,80
41,10
49,60
1540,30
331,50
1367,30
Download

Ceník střešních krytin Plannja