HS K 14001
01.2014
Nástěnný regulátor Evolution TH
Regulátor pro ovládání fancoilů, teplovzdušných jednotek, podlahových konvektorů a obdobných
spotřebičů s EC nebo 3-rychlostními asynchronními 1-fázovými motory
Technický popis
Regulátor řady Evolution-TH je určen pro místní ovládání
fancoilů v dvou i čtyřtrubkovém provedení.
Regulátor je k dispozici ve více konfiguracích a lze jím ovládat
fancoily vybavené jak ventilátory s 3-rychlostními asynchronními motory, tak ventilátory s EC motory (řízení spojité signálem
0–10 V=). Regulátory této řady umožňují ovládat ventily vybavené buď pohony 2-bodovými (řízení on/off) a nebo pohony
s řízením spojitým (0–10 V=).
Regulátor umožnuje nastavit jednu komfortní teplotu a navíc
nastavit až tři na sobě nezávislé útlumové režimy (noční útlum,
dovolená, protimrazová ochrana).
Samozřejmostí je možnost pomocí bezpotenciálového kontaktu fancoil zapnout či vypnout a nebo připojit buď čidlo
přítomnosti osob nebo čidlo okenního kontaktu.
Stejně tak je možné nastavit týdenní časový program (Timer)
s možností až 4 změn v každém dni týdne.
Regulátory této řady dále umožňují připojit externí čidlo teploty
vody v potrubí a použít jej pro automatické přepínání režimu
topení/chlazení (change-over) nebo jej použít pro vypnutí ventilátoru v zimním období (termostat minimální teploty), nebude-li
dostatečně vysoká teplota na výměníku tepla.
Nezanedbatelnou výhodou je možnost připojit externí čidlo
teploty vzduchu a použít jej samostatně nebo současně
s interním čidlem teploty v regulátoru a nastavit jejich váhu
v regulačním procesu.
Regulátor umožňuje nastavit upozornění na provedení servisní
prohlídky dle počtu provozních hodin.
Do regulátoru lze pomocí bezpotenciálového kontaktu dále připojit např. protimrazový termostat nebo snímač zanesení filtru
a informaci o jejich stavu zobrazit na displeji jako externí alarm.
Technické parametry
napájecí napětí:
příkon:
230 V~ ±10%, 50–60 Hz
max. 1,3 W
pracovní teplota:
0–50 °C
display:
podsvícený LCD
vstupy:
2× bezpotenciálový vstup
2 nebo 3 (dle typu) NTC 10K čidla
USB konektor pro update software
výstupy (dle konkrétní konfigurace):
0–3 analogové výstupy 0–10Vdc (RL>10K)
1–5 SPST relé
(230 V~, 3 A odporová zátěž / 1 A indukční zátěž)
komunikace:
krytí:
rozměry:
Modbus RTU - SLAVE (pouze TH-xMCSx1)
IP 30
128× 80× 55,5 mm (š × v × h)
instalace:
3-modulová krabice s roztečí upevňovacích otvorů 83,5 mm
CE:
EN 60730-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Rozměry [mm]
128
83,5
80
30
51
25,5
18,7
76
Montáž
1
4
3
1
2
5
2
Objednací klíč
nástěnný regulátor
Evolution TH - x x C S x 1
T
H
čidlo teploty
čidlo teploty a vlhkosti
S
M
B
bez komunikace
komunikace Modbus
komunikace BACnet *
0
1
2
3
4
digitální výstup analogový výstup analogový vstup
1
3
3
2
2
3
3
1
3
3
2
2
5
0
3
* Pro informaci o dostupnosti prosím kontaktujte Hydronic Systems.
-2-
Příklady zapojení - EC motor, pohony regulačních ventilů on/off (230 V / 50 Hz)
Fancoil vybavený EC motorem, 2 trubkové zapojení, pohon ventilu s 2-bodovým řízením (on/off)
TH-2xCSx1 (MO1=2, 3, 4)
TH-2xxSx1 (M01 = 2, 3, 4)
T3
D
3
O
D
O
M
O
D
C
-
+
N
B
1
G
N
G
1
D
N
AO
G
I2
S1
AI
1
G
N
D
AI
2
I1
N
D
D
N L
A
AI
3
D
MODBUS RTU
(TH-xMxxx)
D
S2
+-
T1
T2
L
0..
10
V
ventilátor s EC motorem (230 V / 50 Hz, řízení 0–10 V=)
pohon ventilu pro topení/chlazení (napájení 230 V~)
externí čidlo teploty vzduchu (příslušenství)
externí čidlo teploty vody (příslušenství)
externí čidlo minimální teploty topné vody (příslušenství)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
komunikační propojení v režimu Master/Slave (pouze TH-2MCSx1)
napájení regulátoru, ventilátoru a ventilu (230 V / 50 Hz)
G
M1
V1
T1
T2
T3
S1
S2
Modbus RTU
230Vac
~
V1
N
230Vac
M1
L
N
Fancoil vybavený EC motorem, 2 trubkové zapojení, pohon ventilu s 2-bodovým řízením (on/off), dodatkové elektrické
topné těleso
TH-2xCSx1 (MO1=5, 6, 7)
TH-2xxSx1 (M01 = 5, 6, 7)
T3
ventilátor s EC motorem (230 V / 50 Hz, řízení 0–10 V=)
pohon ventilu pro topení/chlazení (napájení 230 V~)
ovládání elektrického topného tělesa (230 V /50 Hz, max. zátěž 0,2 A)
externí čidlo teploty vzduchu (příslušenství)
externí čidlo teploty vody (příslušenství)
externí čidlo minimální teploty topné vody (příslušenství)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
komunikační propojení v režimu Master/Slave (TH-2MCSx1)
napájení regulátoru, ventilátoru a ventilu(230V / 50 Hz)
D
3
M
O
O
D
2
O
D
D
C
-
+
N
B
1
G
A
N
G
O
1
D
N
AO
G
1
G
N
D
AI
2
I2
S1
AI
D
D
G
N L
I1
N
D
AI
3
D
MODBUS RTU
(TH-xMxxx)
S2
+-
V
L
10
T2
0..
T1
~
V1
N
R2
M1
230Vac
M1
V1
R2
T1
T2
T3
S1
S2
Modbus RTU
230Vac
L
N
Fancoil vybavený EC motorem, 4 trubkové zapojení, pohony ventilů s 2-bodovým řízením (on/off)
TH-2xCSx1 (MO1=8)
-3-
TH-2xxSx1 (M01 = 8)
T3
S1
0..
10
T2
V
+-
~
M1
L
D
L
N
R1
V2
M
O
3
O
D
2
D
O
D
V1
C
-
+
N
B
G
O
1
A
N
S2
T1
N
G
AO
1
G
N
D
1
G
N
D
AI
2
I2
AI
D
N
D
N L
D
I1
AI
3
D
MODBUS RTU
(TH-xMxxx)
G
ventilátor s EC motorem (230 V / 50 Hz, řízení 0–10 V=)
pohon ventilu pro topení (napájení 230 V~)
alternativně ovládání elektrického topného tělesa (230 V / 50 Hz,
max. zátěž 0,2 A) namísto pohonu ventilu pro topení
pohon ventilu pro chlazení (napájení 230 V~)
externí čidlo teploty vzduchu (příslušenství)
externí čidlo teploty topné/chladicí vody (příslušenství)
externí čidlo minimální teploty vody (příslušenství)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
komunikační propojení v režimu Master/Slave (TH-2MCSx1)
napájení regulátoru, ventilátoru a ventilů (230 V / 50 Hz)
230Vac
M1
V1
R1
V2
T1
T2
T3
S1
S2
Modbus RTU
230Vac
Příklady zapojení - EC motor, pohony regulačních ventilů se spojitým řízením (0–10 V=)
Fancoil vybavený EC motorem, 2 trubkové zapojení, pohon ventilu se spojitým řízením (0–10 V=)
TH-1xCSx1 (MO1=2, 3, 4)
TH-1xxSx1 (M01 = 2, 3, 4)
T3
T2
D
2
D
O
C
O
M
-
+
N
A
B
+-
V1
L
~
N
M1
24Vac G
G0
230Vac
G
AO
G0
Y
T1
2
1
N
D
G
2
AO
1
N
D
AI
AI
S2
0..
10
V
S1
G
N L
N
D
D
I2
AI
3
G
N
D
MODBUS RTU
(TH-xMxxx)
D
I1
ventilátor s EC motorem (230 V / 50 Hz, řízení 0–10 V=)
pohon ventilu pro topení/chlazení (napájení 24 V~, řízení 0–10 V=)
externí čidlo teploty vzduchu (příslušenství)
externí čidlo teploty topné/chladicí vody (příslušenství)
externí čidlo minimální teploty vody (příslušenství)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
komunikační propojení v režimu Master/Slave (TH-1MCSx1)
napájení regulátoru a ventilátoru (230 V / 50 Hz)
napájení pohonu ventilu se spojitým řízením (24 V / 50 Hz)
G
M1
V1
T1
T2
T3
S1
S2
Modbus RTU
230Vac
24Vac
L
N
Fancoil vybavený EC motorem, 2 trubkové zapojení, pohon ventilu se spojitým řízením (0–10 V=), dodatkové elektrické topné těleso
TH-1xCSx1 (MO1=5, 6, 7)
TH-1xxSx1 (M01 = 5, 6, 7)
T3
N
D
2
O
O
D
C
O
D
~
M
1
G
A
B
2
L
10
V1
R1
N
M1
24Vac G
G0
230Vac
+
D
N
+-
V
T2
AO
1
D
N
G
G0
Y
T1
0..
S2
AO
AI
1
N
D
AI
2
AI
S1
G
I1
N
D
D
I2
N L
G
3
MODBUS RTU
(TH-xMxxx)
D
ventilátor s EC motorem (230 V / 50 Hz, řízení 0–10 V=)
pohon ventilu pro topení/chlazení (napájení 24 V~, řízení 0–10 V=)
ovládání elektrického topného tělesa (230 V / 50 Hz, max. zátěž 0,2 A)
externí čidlo teploty vzduchu (příslušenství)
externí čidlo teploty topné/chladicí vody (příslušenství)
externí čidlo minimální teploty vody (příslušenství)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
komunikační propojení v režimu Master/Slave (TH-1MCSx1)
napájení regulátoru a ventilátoru (230 V / 50 Hz)
napájení pohonu ventilu se spojitým řízením (24 V / 50 Hz)
G
M1
V1
R1
T1
T2
T3
S1
S2
Modbus RTU
230Vac
24Vac
L
N
Fancoil vybavený EC motorem, 4 trubkové zapojení, pohony ventilů se spojitým řízením (0–10 V=)
TH-0xCSx1 (MO1=8)
TH-0xxSx1 (M01 = 8)
T3
24Vac G
G0
L
N
D
N
~
M1
L
N
1
M
O
O
D
G0
V2
C
G
AO
2
N
D
AO
3
G
A
B
N
-
+
D
Y
+-
V
D
G
G0
V1
10
T2
N
1
Y
T1
0..
S2
AO
G
AI
1
N
D
AI
2
AI
S1
230Vac
-4-
I1
N
D
D
I2
N L
G
3
MODBUS RTU
(TH-xMxxx)
D
ventilátor s EC motorem (230 V / 50 Hz, řízení 0–10 V=)
pohon ventilu pro chlazení (napájení 24 V~, řízení 0–10 V=)
pohon ventilu pro topení (napájení 24 V~, řízení 0–10 V=)
externí čidlo teploty vzduchu (příslušenství)
externí čidlo teploty topné/chladicí vody (příslušenství)
externí čidlo minimální teploty vody (příslušenství)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
komunikační propojení v režimu Master/Slave (TH-0MCSx1)
napájení regulátoru a ventilátoru (230 V / 50 Hz)
napájení pohonů ventilů se spojitým řízením (24 V / 50 Hz)
G
M1
V1
V2
T1
T2
T3
S1
S2
Modbus RTU
230Vac
24Vac
Příklady zapojení - 3-rychlostní asynchronní motor, pohony regulačních ventilů on/off (230 V / 50 Hz)
Fancoil vybavený 3-rychlostním motorem, 2 trubkové zapojení, pohon ventilu s 2-bodovým řízením (on/off)
TH-4xCSx1 (MO1=2, 3, 4)
TH-4xxSx1 (M01 = 2, 3, 4)
T3
S1
D
+
N
M
O
O
3
D
O
4
O
5
D
D
C
B
G
D
-
N
A
1
2
O
D
1
N
D
G
AI
I2
AI
D
D
N L
I1
N
D
G
AI
3
MODBUS RTU
(TH-xMxxx)
G
ventilátor s 3-rychlostním asynchronním motorem (230 V / 50 Hz)
pohon ventilu pro topení/chlazení ventil (napájení 230 V~)
externí čidlo teploty vzduchu (příslušenství)
externí čidlo teploty topné/chladicí vody (příslušenství)
externí čidlo minimální teploty vody (příslušenství)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
komunikační propojení v režimu Master/Slave (TH-4MCSx1)
napájení regulátoru, ventilátoru a ventilu (230 V / 50 Hz)
S2
T1
T2
V1
II
I
R1
III
M1
230Vac
M1
V1
T1
T2
T3
S1
S2
Modbus RTU
230Vac
L
N
Fancoil vybavený 3-rychlostním motorem, 2 trubkové zapojení, pohon ventilu s 2-bodovým řízením (on/off)
TH-4xCSx1 (MO1=5, 6, 7)
TH-4xxSx1 (M01 = 5, 6, 7)
T3
D
+
N
M
O
C
D
O
3
D
O
4
O
5
2
O
D
D
B
A
G
-
D
N
1
2
O
D
G
AI
1
N
D
AI
S1
AI
I1
N
D
D
I2
D
N L
G
3
MODBUS RTU
(TH-xMxxx)
G
ventilátor s 3-rychlostním asynchronním motorem (230 V / 50 Hz)
pohon ventilu pro topení/chlazení ventil (napájení 230 V~)
ovládání elektrického topného tělesa (230 V / 50 Hz, max. zátěž 0,2 A)
externí čidlo teploty vzduchu (příslušenství)
externí čidlo teploty topné/chladicí vody (příslušenství)
externí čidlo minimální teploty vody (příslušenství)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
komunikační propojení v režimu Master/Slave (TH-4MCSx1)
napájení regulátoru, ventilátoru a ventilu(230V/50Hz)
S2
T1
T2
V1
I
R1
II
III
M1
230Vac
M1
V1
R1
T1
T2
T3
S1
S2
Modbus RTU
230Vac
L
N
Fancoil vybavený 3-rychlostním motorem, 4 trubkové zapojení, pohony ventilů s 2-bodovým řízením (on/off)
TH-4xCSx1 (MO1=8)
-5-
TH-4xxSx1 (M01 = 8)
T3
S1
+
N
D
S2
T1
T2
V1
R1
V2
I
II
M1
L
N
III
M
O
C
O
3
D
O
4
O
5
D
D
D
B
O
2
G
A
1
D
O
AI
N L
1
G
N
D
AI
2
AI
3
G
N
D
MODBUS RTU
(TH-xMxxx)
D
I1
G
N
D
D
I2
ventilátor s 3-rychlostním asynchronním motorem (230 V / 50 Hz)
pohon ventilu pro topení (napájení 230 V~)
alternativně ovládání elektrického topného tělesa (230 V / 50 Hz,
max. zátěž 0,2 A) namísto pohonu ventilu pro topení
pohon ventilu pro chlazení (napájení 230 V~)
externí čidlo teploty vzduchu (příslušenství)
externí čidlo teploty topné/chladicí vody (příslušenství)
externí čidlo minimální teploty vody (příslušenství)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
komunikační propojení v režimu Master/Slave (TH-4MCSx1)
napájení regulátoru, ventilátoru a ventilů (230 V / 50 Hz)
230Vac
M1
V1
R1
V2
T1
T2
T3
S1
S2
Modbus RTU
230Vac
Příklady zapojení - 3-rychlostní asynchronní motor, pohony reg. ventilů se spojitým řízením (0–10 V=)
Fancoil vybavený 3-rychlostním motorem, 2 trubkové zapojení, pohon ventilu se spojitým řízením (0–10 V=)
TH-2xCSx1 (MO1=2, 3, 4)
TH-2xxSx1 (M01 = 2, 3, 4)
T3
S1
S2
T2
M
D
O
1
D
O
2
D
O
3
II
I
V1
C
O
-
+
N
D
B
G
N
D
G0
Y
T1
A
1
N
D
AO
G
N
D
AI
2
G
D
I1
N
D
D
I2
N L
AI
1
G
AI
3
MODBUS RTU
(TH-xMxxx)
G
ventilátor s 3-rychlostním asynchronním motorem (230 V / 50 Hz)
pohon ventilu pro topení/chlazení (napájení 24 V~, řízení 0–10 V=)
externí čidlo teploty vzduchu (příslušenství)
externí čidlo teploty topné/chladicí vody (příslušenství)
externí čidlo minimální teploty vody (příslušenství)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
komunikační propojení v režimu Master/Slave (TH-2MCSx1)
napájení regulátoru a ventilátoru (230 V / 50 Hz)
napájení pohonu ventilu se spojitým řízením (24 V / 50 Hz)
III
M1
G
G0
230Vac
24Vac
M1
V1
T1
T2
T3
S1
S2
Modbus RTU
230Vac
24Vac
L
N
Fancoil vybavený 3-rychlostním motorem, 4 trubkové zapojení, pohony ventilů se spojitým řízením (0–10 V=)
TH-3xCSx1 (MO1=8)
TH-3xxSx1 (M01 = 8)
G
G0
V2
G0
V1
D
I
II
M
C
D
O
3
1
2
O
O
D
D
-
+
N
B
G
A
D
N
2
G
D
AO
T2
N
1
Y
T1
III
M1
G
G0
230Vac
24Vac
AO
G
S2
G
1
N
D
AI
2
I2
AI
D
S1
D
I1
N
D
N L
MODBUS RTU
(TH-xMxxx)
G0
O
Y
G
ventilátor s 3-rychlostním asynchronním motorem (230 V / 50 Hz)
pohon ventilu pro topení (napájení 24 V~, řízení 0–10 V=)
pohon ventilu pro chlazení (napájení 24 V~, řízení 0–10 V=)
externí čidlo teploty vzduchu (příslušenství)
externí čidlo teploty topné/chladicí vody (příslušenství)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
bezpotenciálový kontakt (konfigurovatelná funkce kontaktu)
komunikační propojení v režimu Master/Slave (TH-3MCSx1)
napájení regulátoru a ventilátoru (230 V / 50 Hz)
napájení pohonů ventilů se spojitým řízením (24 V / 50 Hz)
24Vac
M1
V1
V2
T1
T2
S1
S2
Modbus RTU
230Vac
24Vac
L
N
V případě požadavku na jiné využití regulátoru prosím kontaktujte Hydronic Systems.
Příslušenství
- SA-NTC10-02
nástěnné externí čidlo teploty vzduchu
- SSC-NTC10-02
externí čidlo teploty vody - příložné
- Bticino 503E
instalační krabice 3-modulová s roztečí 83,5 mm (např. EC-37003)
- TF 30
protizámrzový termostat vybavený SPDT mikrospínačem
- DBL 205C
snímač zanesení filtru (nastavitelný presostat vybavený SPDT mikrospínačem)
Bližší informace získáte na adresách:
Jesenická 513
252 44 Psáry, Dolní Jirčany
tel: +420 - 244 466 792–3
fax: +420 - 244 461 381
Šámalova 78
615 00 Brno
tel: +420 - 545 247 246
fax: +420 - 545 247 519
HS K 14001
Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry svých výrobků bez předchozího upozornění.
Aktualizované vydání naleznete na internetové adrese www.hydronic.cz
Download

Nastenny regulator_Evolution TH.pdf