RNDr. Jiří Dittrich, nar. 1961
Středoškolský učitel matematiky a fyziky, působí jako zástupce ředitele na Gymnáziu, Brno,
Slovanské náměstí.
Jeho syn je žákem 4.ag naší školy.
Více než dvacet se angažuje v Jednotě českých matematiků a fyziků – pořádání akcí pro učitele,
redakční rada časopisu Matematika, fyzika, informatika, lektor a spoluautor středoškolských
matematických sbírek a učebnic.
Download

RNDr. Jiří Dittrich, nar. 1961 Středoškolský učitel matematiky a fyziky