Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a
podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí
spolupráci
Závěrečná mezinárodní konference projektu
Clusters CORD; Praha 6.2.2013
Ing. Hana Zvariková, CzechInvest
Rozvoj klastrů v ČR
ANALÝZY,
BUDOVÁNÍ
POVĚDOMÍ
STRATEGIE &
IMPLEMENTACE
FINANČNÍ PODPORA
KLASTRŮM
INTERNACIONALIZACE
• Pilotní projekt na Severní Moravě 2002
• Školení
• Certifikace klastrových facilitátorů
• Propagace
2002
• Národní klastrová strategie – přijata vládou v červnu 2005
• Národní klastrová studie
• Vytváření a rozvoj klastrů
• Spuštění a realizace OPPP Klastry (2004 – 2006)
• Monitoring a evaluace projektů
• Spuštění operačního programu OPPI – Spolupráce
• Realizace OPPI – Spolupráce (2007 – 2013)
• Mezinárodní klastrové projekty
• Internacionalizace klastrů
• Příprava na OP PIK
2013
Zhodnocení dosavadních aktivit
Operační
program
Program
podporující
klastry
OPPP
Klastry Vyhledávání
Klastry Zakládání
(2004 - 2006)
OPPI
(2007 - 2013)
Alokace
(v EUR)
K
Počet
Celkem v
Počet
25.1.2013
schválených Rozhodnutích
žádostí
propaceno
projektů
(v EUR)
(v EUR)
68
41
1 260 302
1 050 849
18
12
7 920 605
5 587 822
Spolupráce 39 777 247
Klastry 1. výzva
30
17
22 817 741
14 891 864
Spolupráce 29 832 936
Klastry 2. výzva
20
10
10 464 956
1 418 000
Spolupráce 19 888 624
Klastry 3. výzva
43
9
12 990 612
0
Zdroj: Statistiky OPPP, OPPI;
1 EUR = 25,14 CZK
10 145 585
Rozvoj klastrů dle regionů ČR
Zlínský
Vysočina
Ústecký
Středočeský
Praha
Plzeňský
Pardubický
Olomoucký
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Jihomoravský
Jihočeský
Královéhradecký
Zdroj: MPO ČR;
Statistiky OPPI
1
4
2
0
4
2
4
0
0
1
1
1
4
1
6
6
1
0
7
14
4
2
3
3
11
3
0
Počet podpořených
klastrů (25)
Počet existujících klastrů
(79)
13
6
5
10
15
Aktuálně podporované klastry ČR
Podporované aktivity
Společné marketingové a PR aktivity – „low hanging fruit“
•
•
•
•
•
•
Společná účast na veletrzích, výstavách, propagace
Společné marketingové výzkumy a analýzy
Členství v asociacích, informace o odvětví v ČR i zahraničí
Posilňování image klastru a jeho členů
Internacionalizace klastru
Společná webová stránka (propagace, e-shop, přístup k interním informacím)
Výzkum, vývoj, inovace
• Společné laboratoře, sdílení vybavení – nákup společné technické
infrastruktury
• Kolektivní výzkum
• Společné mezinárodní projekty
Provoz klastru a jeho další rozvoj
Rozvoj lidských zdrojů
Identifikované bariéry rozvoje klastrů v ČR
• Nedostatečná pomoc v počáteční fázi rozvoje klastru
• Legislativa - Výběr partnera pro spolupráci na základě
„VŘ“
• Včasné zachycení okolních trendů
• Rozvoj klastrů podmíněný existencí navazujícího
programu na podporu klastrů
• „O nás bez nás“
• Jazykové bariéry
• Nedocenění přínosů spolupráce
• Částečná izolovanost
• Nízká míra propagace úspěchu
• Klastrový manažer na poloviční úvazek
Nastavení systému
a podpůrných nástrojů s výhledem pro
budoucí spolupráci
Podpora spolupráce v programu OPPI
Spolupráce Klastry
3. výzva
Smluvní výzkum,
Internacionalizace
CORNET
Semináře,
Cestovné,
Veletrhy a
výstavy,
Marketing,
Přístup k
informacím
2. výzva
1. výzva
Příklad rozvoje spolupráce z OPPI
Cíl: opětovné využití odpadních vod v průmyslových
odvětvích s vysokou spotřebou vody, jakými jsou papírenský
a celulózový, textilní a papírenský průmysl
Projektové konsorcium: CZE, DE, SLO, BEL
Rozpočet: 390 tis. EUR (1.4.2010 – 28.2.2013)
Přínosy projektu: sníží náklady na dodávky vody, náklady na
čištění odpadních vod a poplatky za vypouštění odpadních
vod a náklady na elektrickou energii. Opětovným využitím
odpadních vod se rovněž sníží závislost na dodávkách vody a
případných odstávkách dodávek vody. Navrhované řešení
nalezne také využití v zemích trpících akutní nedostatkem
vody a v zemích s přísnějšími předpisy v oblasti životního
prostředí.
Možnosti podpory klastrové spolupráce
Zapojení do
evropských
iniciativ
Podpora
na
evropské
úrovni
Národní podpora
klastrové
spolupráce
Zapojení do evropských iniciativ a sítí
Výhody:
 Bezplatný provoz
 Přístup k informacím
• Přehled o klastrech
• Informace o akcích, výzvách
• Studie, analýzy
– Cluster internationalisation,The Tactics handbook
(www.eca-tactics.eu)
 Výměna kontaktů
• Zveřejnění kontaktu a profilu
• Účast na tematických diskusních fórech
 Možnost ovlivnit dění v oblasti podpory
klastrů
European Cluster Collaboration Platform
Iniciativa Evropské klastrové excelence
Příklad spolupráce klastrů: TEXTILE 2020
Projekt financovaný DG Enterprise ve výzvě World Class Cluster
Děkuji za pozornost.
[email protected]
Tel.: 296 342 860
www.czechinvest.org/klastry
Agentura pro podporu podnikání a investic
Státní příspěvková organizace založena v roce 1992
Štěpánská 15
120 00 Praha
tel. 296 342 500
Download

Rozvoj klastrů v ČR - Clusters Cord project