TAC závitořezné nástroje
Řady produktů jsou řazeny následovně: Závitořezné nástroje typu SN pro závity malého průměru
závitořezné nástroje typu TT závitořezné frézy
V každé sekci jsou tělesa a destičky řazeny dle typu obráběného závitu.
závotořezné nástroje typu ST
Kat. č. tělesa typu ST
Vyobrazení tvaru destičky
Kat. č. závitořezných destiček TAC
Vyobrazení obráběného závitu
Typ závitu
Obrázek hlavní aplikace
Rozsah velikostí
obráběných závitů
Produktový název závitořezného nástroje
Název řady závitořezného nástroje
Tělesa typu ST
ISO metrické
Vnitřní závitování
Uchycení typu šroub
SN R/L
Kompatibilní tělesa
5.56
ød
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnější závitování.
1.5
1.75
2.0
0.5
0.75
1.0
1.25
16 1.5
1.75
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
27 6.0
22
Provedení
Stoupání
1.25
11
R
R
R
R
R
R
R
R
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
R
R
L
R
L
R
L
R
R
L
R
R
L
R
R
R
R
R
22
27
CER/L䊐䊐䊐䊐䊐16䊐䊐
B-SER/L䊐䊐䊐16
B-CER/L䊐䊐䊐16
BC-SER/L䊐䊐䊐16
CER/L䊐䊐䊐䊐䊐22䊐䊐
CER/L䊐䊐䊐䊐䊐27䊐
Kat. č.
S povlakem
Rozměry (mm)
Bez povlaku
ød
AH725 T313V TH10
16ER05ISO
16ER075ISO
16ER10ISO
16EL10ISO
16ER125ISO
16EL125ISO
16ER15ISO
16EL15ISO
16ER175ISO
16ER20ISO
16EL20ISO
16ER25ISO
16ER30ISO
16EL30ISO
22ER35ISO
22ER40ISO
22ER45ISO
22ER50ISO
27ER60ISO
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
0.5 1.2
0.06
0.09
0.9 0.7 0.16
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
0.19
9.525
0.22
0.25
1.6 1.2
0.31
0.38
0.44
0.50
0.56
0.63
15.875 3.2 2.2 0.75
12.7 2.5 1.7
Kat. č.
rε
0.13
䊉
䊉
䊉
t r3
Karbid
S povlakem
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
Bez povlaku
Poznámka: U destičky třídy M s utvařečem (AH725) jsou odlišné
rozměry “r3” a “t” – POUZE VELIKOST 16.
Berte prosím na vědomí tyto rozdíly.
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
ød
t r3
Kat. č. tělesa
rε
䊉
0.07
0.09
䊉
䊉
6.35
0.9 0.7 0.11
䊉
0.12
䊉
0.14
0.5 1.2
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
7
7
䊉
䊉
16
20
Min.
prům.
závitu
øDs
12
16
15
f
počet
břitů
b
3
A-A
Zobrazeno těleso v pravém
provedení (R), typ TsuppariIchiban.
L1
10.6 180
13.9 200
Náhradní díly
L2
R3
h
b
40
50
59
49
15
18
-
b
Destička
Upínací šroub
Klíč
1°
16IR/L䊐䊐䊐䊐
22IR/L䊐䊐䊐䊐
CSTB-3.5
CSTB-4
T-15F
Úhel
stoupání
Destička
Upínací šroub
Klíč
11IR/L䊐䊐䊐䊐
CSTB-2.5
T-8F
16IR/L䊐䊐䊐䊐
CSTB-3.5
T-15F
22IR/L䊐䊐䊐䊐
CSTB-4
T-15F
Destička
Upínací šroub
Klíč
11IR/L䊐䊐䊐䊐
CSTB-2.5
T-8F
16IR/L䊐䊐䊐䊐
CSTB-3.5
T-15F
Úhel
stoupání
Le
R
L
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
Rozměry (mm)
Náhradní díly
L1
L2
R3
h
6.6
125
25
-
15
15.5
16
8.2
140 32.5
-
15
15.5
19
16
10.6 150
40
-
15
15.5
24
20
13.9 180
50
-
18
19
Min.
prům.
závitu
øDs
b
13
10
15
20
f
䊉
䊉
䊉
Le
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°
Karbidové těleso nože
Rozměry (mm)
Sklad
0.04
0.05
Kat. č. tělesa
R
L
0.11
0.14
0.18
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
Náhradní díly
L1
L2
R3
h
7.4
150
24
-
9
-
12
8.5
170
28
-
11
-
16
11.9 200
35
-
15
-
f
øDm
SNR/L0010M11SC
SNR/L0010M11SC-2
SNR/L0010M11SC-3
SNR/L0012P11SC
SNR/L0012P11SC-2
SNR/L0012P11SC-3
SNR/L0016R16SC
SNR/L0016R16SC-2
SNR/L0016R16SC-3
0.12
1.6 1.2
øDs
øDm
19
24
øDm
0.07
9.525
L
䊉
䊉
Sklad
Kat. č. tělesa
SNR/L0010K11
SNR/L0010K11-2
SNR/L0010K11-3
SNR/L0013L11
SNR/L0013L11-2
SNR/L0013L11-3
SNR/L0016M16
SNR/L0016M16-2
SNR/L0016M16-3
SNR/L0020Q22
SNR/L0020Q22-2
SNR/L0020Q22-3
0.9 0.7 0.09
䊉
䊉
䊉
R
Min.
prům.
závrtu
počet
závitů
0.5 ~ 6.0 mm 48 ~ 5
Ocelové těleso nože
0.5
-
h
Rozměry (mm)
Sklad
TSNR/L0016Q16
TSNR/L0020R22
0.05
0.07
0.09
0.9
0.11
0.12
0.14
0.04
0.5 1.2
0.05
-3
A
Těleso “Tsuppari-Ichiban”
Rozměry (mm)
AH725 T313V TH10
6IR075ISO
6IR10ISO
6IR125ISO
6IR15ISO
6IR175ISO
6IR20ISO
11IR05ISO
11IR075ISO
11IR10ISO
11IL10ISO
11IR125ISO
11IL125ISO
11IR15ISO
11IL15ISO
11IR175ISO
11IL175ISO
11IR20ISO
11IL20ISO
16IR05ISO
16IR075ISO
16IR10ISO
16IL10ISO
16IR125ISO
16IL125ISO
16IR15ISO
16IL15ISO
16IR175ISO
16IR20ISO
16IL20ISO
16IR25ISO
16IR30ISO
16IL30ISO
22IR35ISO
22IR40ISO
22IR45ISO
22IR50ISO
27IR60ISO
L2
A
Vnitřní destička
Vnější destička
Karbid
L1
15°
ø Dm
TAC Závitořezné nástroje
1.0
Počet závitů
Velikost destičky
Plný profil
0.75
1.0
1.25
6
1.5
1.75
2.0
0.5
0.75
Vnitřní
SNR/L000䊐K06SC-䊐
SNR/L000䊐H06-䊐
SNR/L䊐䊐䊐䊐䊐11䊐䊐
TSNR/L䊐䊐䊐䊐䊐16
SNR/L䊐䊐䊐䊐䊐16䊐䊐
TCNR/L䊐䊐䊐䊐䊐16䊐䊐
CNR/L䊐䊐䊐䊐䊐16䊐䊐
TSNR/L䊐䊐䊐䊐䊐22
SNR/L䊐䊐䊐䊐䊐22䊐䊐
TCNR/L䊐䊐䊐䊐䊐22䊐䊐
CNR/L䊐䊐䊐䊐䊐22䊐
CNR/L䊐䊐䊐䊐䊐27䊐
øDsg7
R3
6.41
4.76
11
16
Zobrazena destička v
pravém provedení pro
vnitřní závitování.
1/4P
Vnější
6
f
Velikost
destičky
t
rε
Le
t
rε
60°
TAC Závitořezné nástroje
1/8P
Stoupání
䊉
Úhel
stoupání
Le
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°
Při použití destiček v pravém nebo levém provedení, se pravé destičky (IR**)
používají s pravými tělesy (SNR**) a levé destičky (IL**) s levými tělesy
(SNL**).
0.21
0.25
0.28
0.32
0.35
15.875 3.2 2.2 0.42
12.7 2.5 1.7
䊉
䊉
䉬䊉 : Skladové položky. / Balení = 5 ks.
䊉 : Skladové položky.
Související
strany
Referenční strany souvisejících
položek
Stoupání
Tělesa
(7-19 ~ )
Technické údaje
(7-25 ~ )
79 –7
7–22
Symbol skladové
dostupnosti
Seznam kompatibilních těles
Kat . č. kompatibilních těles jsou
zobrazena podle velikosti destičky a
rozlišení vnitřního nebo vnějšího
použití.
Informace k objednávce
䊉 Při objednávání závitovacích těles specifikujte prosím Kat. č. a množství.
Příklad: TSNR0020R22 1 ks.
• Standardní balení závitovacích těles je 1 ks.
䊉 Při objednávce závitořezných destiček, specifikujte prosím Kat. č., povlak a množství.
Příklad: 16IR15ISO T313V 15 ks.
• Standardní balení závitořezných destiček je 5 ks.
Typy závitů a
kompatibilní destičky
(7-4)
Související
strany
Díly pro tělesa TAC
(14-1 ~ )
Seznam náhradních dílů
Úhel stoupání
Při použití vnitřních těles pro závitování,
které nemají vyměnitelné podložky, vyberte
správný úhel stoupání dle velikosti a typu
závitu.
7-26
Návod
Systém značení závitořezných nástrojů TAC.................................................
Přehled závitořezných nástrojů...................................................................
Typy závitů a kompatibilní destičky ............................................................
Řady utvařečů ...........................................................................................
Metody závitování a kombinace .................................................................
Základy šroubových závitů .........................................................................
Metoda výměny podložky ..........................................................................
Výběr tělesa typu ST ..................................................................................
Standardní podmínky obrábění..................................................................
Technologie obrábění závitů ......................................................................
Tabulka přídavků a počet průchodů ...........................................................
Systém značení závitořezných nástrojů TAC (typ TT) ....................................
Řešení problémů při závitování ..................................................................
7
7–2
7–3
7–4
7–6
7–24
7–25
7–26
7–28
7–37
7–37
7–38
7-40
7–46
TAC Závitořezné nástroje
1
2
3
4
5
6
7
Produkty
Závitořezné destičky
destičky s plným profilem ...................................... 7–7
ISO metrické
destičky s plným profilem ...................................... 7–9
UN americké
destičky s částečným profilem ................................ 7–10
60º metrické
destičky s plným profilem ...................................... 7–11
55º Whitworth
destičky s částečným profilem ................................ 7–12
55º
destičky s plným profilem ...................................... 7–13
PT
destičky s plným profilem ...................................... 7–14
NPT
destičky s plným profilem ...................................... 7–14
NPTF
30º Trapézový závit ............................................................................. 7–15
29º Trapézový závit ............................................................................. 7–15
destičky s plným profilem ...................................... 7–16
Kruhové
destičky s plným profilem ...................................... 7–16
Pilovitý závit
destičky s plným profilem ...................................... 7–17
Oblé (DIN405)
destičky s plným profilem ...................................... 7–17
Aerospace
Tělesa pro závitování
Typ CER/L
B-S/C E R/L
BC-SE R/L
BLM
Typ SNR/L
Typ CNR/L
vnější tělesa .......................................................... 7–19
vnější tělesa .......................................................... 7–20
vnější tělesa .......................................................... 7–21
redukce................................................................. 7–21
vnitřní tělesa (ø12 ~) ............................................. 7–22
vnitřní tělesa (ø24 ~) ............................................. 7–23
Závitořezné nástroje typu TT
destičky s částečným profilem ................................ 7–40
60º metrické
destičky s částečným profilem ................................ 7-40
55º Whitworth
.......................................................................................
7-41
Tělesa typu TT
Závitořezné nástroje řady J pro malé soustruhy
Vnější tělesa typu JSTTR/L, JS-TTL3 a destičky typu JTT ........................... 7–42
Vnější tělesa typu JSXBR/L a destičky typu JXT R/L ............................ 7–43
Závitořezné frézy
Závitořezné frézy (typ s jedním zubem) pro 60º závity............................. 7-44
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Systém značení závitořezných nástrojů TAC
Destičky
1
1
16
Velikost destičky
Symbol
I. C. (mm)
06
11
16
22
27
6.35
9.525
12.7
15.875
I R 175
2
2
3
Vnější nebo vnitřní
Provedení destičky
3
Vnější
E
I
4
R
L
Vnitřní
4
5
Stoupání (počet závitů)
Destičky s částečným profilem
Stoupání:0.5 ~ 1.5 mm
A TPI: 48 ~ 16
Stoupání:0.5 ~ 3.0 mm
AG TPI: 48 ~ 8
Stoupání:
G 1.75 ~ 3.0 mm
TPI:
14 ~ 8
N Stoupání:3.5 ~ 5.0 mm
TPI:
7~5
Z Stoupání:4.0 ~ 6.0 mm
Pravé
Levé
TPI:
6~4
Destičky s plným profilem
Poznámka: Vemte prosím na vědomí nový systém značení pro vnitřní
destičky. -i.e.“N” “I”
(Příklad) Starý: 16NR15ISO
Nový: 16IR15ISO
7
Metrický závit: stoupání (mm)×10
nebo 100 palců: TPI (TPI / 25.4 mm)
(příklady)
05: 0.5 mm stoupání×10
175: 1.75 mm stoupání×100
14: 14 TPI / 25.4 mm
ISO - B
6
5
Typ závitu
6
60°
55°
TR
ACME
Utvařeč
B
-
Destičky s částečným profilem
60° úhel profilu
Ano
Ne
55° úhel profilu
30° trapézový
29° trapézový
Destičky s plným profilem
ISO Metrický
UN
W
PT
NPT
NPTF
RAPI
BAPI
RD
UNJ
Americký UN
Whitworth
JIS kuželový
Trubkový
Trubkový
API kruhový
API pilovitý
Oblý (DIN405)
Aerospace
Tělesa pro vnější závitování
TAC Závitořezné nástroje
C E R 25 25 M 16 DT
1
3
2
4
Provedení
nástroje
1 Typ upnutí
3
C Upínka
S Šroub
R Pravé
L Levé
5
Velikost tělesa (mm)
6 Délka
Velikost tělesa (mm)
4 Výška
Velikost tělesa (mm)
5 Šířka
2 Vnější nebo vnitřní
Vnější
E
6
H
K
M
N
P
100
125
150
160
170
R
S
T
U
V
200
250
300
350
400
7
8
7 Velikost destičky
Symbol
I. C. (mm)
06
11
16
22
27
6.35
9.525
12.7
15.875
8
T S odsazením
DT S odsazením
Použitelné upnutí šroubem
nebo příložkou
Tělesa pro vnitřní závitování
S N R 00 10 K 11 -DT SC -2
1
2
3
5
“Tsuppari-Ichiban”, upínka
“Tsuppari-Ichiban”, šroub
Upínka
Šroub
6
4
00
8
8
Pro vnitřní
9
9
DT S odsazením
Použitelné upnutí
šroubem
nebo příložkou
Vnitřní
N
7
5 Prům. tělesa (mm)
2 Vnější nebo vnitřní
1 Typ upnutí
TC
TS
C
S
4
SC Karbidové těleso
Tělesa pro sdružené nože
B- S E R 12 K 16
A
1
A
B- Typ s jedním břitem
BC- Kombinovaný typ
7 –2
2
3
B
B Výška břitu (mm)
6
7
10
10 Úhel stoupání
Bez
-2
-3
1°
2°
3°
Systém závitořezných nástrojů
Upínací mechanismus a vlastnosti
Typ
Vzhled
Upínací mechanismus
Díky unikátní kombinaci upínky a tvaru otvoru destičky, je
destička přesně upnutá.
Speciálně navržené utvařeče formované na destičce, umožňují
volný odvod třísky při vnitřním i vnějším závitování.
Skladem je dostupná celá řada tvarů a velikostí destiček.
ST
Typ šroub
Typ
příložka
Zobrazen typ příložka
SN
Vlastnosti
7-19 ~
Lze aplikovat na vnitřní závity malých rozměrů (až po M10 ).
Destičky s plným profilem pro metrické (ISO), Whitworth, PT a
NPT závity a destičky s částečným profilem pro 60° a 55° úhly
profilu jsou standardně k dispozici.
Typ šroub
7-21
TT
Upínka
Šroub
Speciálně navržený upínací mechanismus umožňuje bezpečné
a přesné upnutí destičky.
Standardně jsou skladem dostupné 55° a 60° úhly.
Obrobitelné stoupání: P ≤ 3 mm.
Minimální obrobitelný průměr pro vnitřní závitování je
ø50 mm.
JSTT
Typ šroub
Závitořezné nástroje řady J pro použití na malých soustruzích.
Těleso má broušeny 4 strany pro udržení stability a přesnosti.
Destička je upnutá oboustranným šroubem, což umožňuje
rychlou výměnu nebo indexování destičky.
Nejvhodnější pro závitování malých dílů.
Typ se třemi břity. Vhodný pro závity 55 a 60° se stoupáním 0.5
až 1.0 mm.
7-42
JS-TTL3
Typ šroub
TAC Závitořezné nástroje
7-40
7
Závitořezné nástroje řady J pro použití na malých soustruzích.
Nejvhodnější pro závitování malých dílů.
Typ se třemi břity. Vhodný pro závity 55 a 60° se stoupáním 0.5
až 1.0 mm.
7-42
JSXB
Typ šroub
Závitořezné nástroje řady J pro použití na malých soustruzích.
Těleso má broušeny 4 strany pro udržení stability a přesnosti.
Destička je upnutá oboustranným šroubem, což umožňuje
rychlou výměnu nebo indexování destičky.
Nejvhodnější pro závitování malých dílů.
Typ se dvěma břity. Vhodný pro závity 55 a 60° se stoupáním 0.5
až 1.0 mm. Použitelný pro závitování do rohu.
7-43
Závitořezné
frézy
Typ s
jedním
zubem
Závitořezné frézy TAC. Vhodné pro obrábění závitů velkých
průměrů.
Jedna závitořezná fréza se 60° břitem je vhodná pro širokou
škálu průměrů závitů.
Používá se pro čelní závity a vyrábí vysoce kvalitní závity.
7-44
7 –3
9
Typy závitů a kompatibilní destičky
Typy závitů
ISO metrické
60°
1/8P
UN
60°
Obecný
60°
Whitworth
55°
Obecný
55°
Trubkové
55°
JIS kuželové
55°
1/8P
60°
60°
1/4P
1/4P
55°
55°
55°
55°
1°47
60°
M M8
G
PF
Rp
PS
W W3/4
UNC 3/8-16UNC
UNF No.8-36UNF
M8x1
Stoupání
TPI
Stoupání
TPI
Částečný
profil
Částečný
profil s
utvařečem
TAC Závitořezné nástroje
7
Vnější
závit
Plný
profil
Plný
profil s
utvařečem
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
(0.794)
(0.907)
(1.058)
(1.270)
(1.411)
(1.588)
(1.814)
(1.954)
(2.117)
(2.309)
(2.540)
(2.822)
(3.175)
(3.629)
(4.233)
(5.080)
(1.058)
(1.270)
(1.411)
(1.588)
(1.814)
(1.954)
(2.117)
(3.175)
Plný
profil s
utvařečem
* ( ) referenční
7 –4
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
(0.794)
(0.907)
(1.058)
(1.270)
(1.411)
(1.588)
(1.814)
(1.954)
(2.117)
(2.309)
(2.540)
(2.822)
(3.175)
(3.629)
(4.233)
(5.080)
(1.058)
(1.270)
(1.411)
(1.588)
(1.814)
(1.954)
(2.117)
(3.175)
TPI
32
28
24
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
20
18
16
14
13
12
8
Stoupání
TPI
Stoupání
TPI
0.5~1.5 48~16
0.5~3 48~8
1.75~3 14~8
7~5
0.5~3
6~4
4~6
0.5~1.5 48~16
0.5~3 48~8
1.75~3 14~8
0.5~3
7~5
0.5~1.5 48~16
0.5~3 48~8
1.75~3 14~8
0.5~3
7~5
1.75~3 14~8
0.5~1.5
0.5~3
1.75~3
0.5~3
4~6
0.5~1.5
0.5~3
1.75~3
Částečný
profil s
utvařečem
Plný
profil
Stoupání
32
28
24
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
24
20
18
16
14
13
12
8
Částečný
profil
Vnitřní
závit
W50/7
UNEF 1/4-32UNEF
G1/2
PF7
Rp3/4
PS7
R
R3/4
PT PT7
Rc Rc3/4
Stoupání
TPI
Stoupání
TPI
(0.907)
(0.970)
(1.270)
(1.411)
(1.588)
(1.814)
(2.117)
(2.309)
(2.540)
(2.822)
(3.175)
(3.629)
(4.233)
(5.080)
28
26
20
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
(0.907)
(0.970)
(1.270)
(1.411)
(1.588)
(1.814)
(2.117)
(2.309)
(2.540)
(2.822)
(3.175)
(3.629)
(4.233)
(5.080)
28
26
20
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
(1.337)
(1.814)
(0.907)
(2.309)
19
14
28
11
(1.337)
(1.588)
(1.814)
(2.309)
19
16
14
11
(1.337)
(1.588)
(1.814)
(2.309)
19
16
14
11
(1.337)
(1.814)
(2.309)
19
14
11
(1.337)
(1.814)
(0.907)
(0.970)
(1.270)
(1.411)
(1.588)
(1.814)
(2.117)
(2.309)
(2.540)
(2.822)
(3.175)
(3.629)
(4.233)
(5.080)
(1.337)
(1.588)
(1.814)
(2.309)
19
14
28
26
20
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
19
16
14
11
(1.337)
(1.814)
(0.907)
(2.309)
19
14
28
11
(1.337)
(1.814)
(2.309)
19
14
11
48~16
48~8
14~8
7~5
6~4
48~16
48~8
14~8
0.5~1.5 48~16
0.5~3 48~8
1.75~3 14~8
0.5~3
7~5
0.5~3
7~5
1.75~3 14~8
(1.337)
(1.814)
(0.907)
(0.970)
(1.270)
(1.411)
(1.588)
(1.814)
(2.117)
(2.309)
(2.540)
(2.822)
(3.175)
(3.629)
(4.233)
(5.080)
(1.337)
(1.588)
(1.814)
(2.309)
19
14
28
26
20
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
19
16
14
11
(1.337)
19
Typy závitů a kompatibilní destičky
American trubkový
60°
Trapézový
30°
Trapézový
29°
API - pro olejářský průmysl
Kulatý
Oblý
DIN405
Pilovitý
Aerospace
1/8P
29°
30°
60°
1°47
1°47
1°47
NPT 3/8-18NPT
Stoupání
TPI
NPTF
Stoupání
TPI
Tr
Tr10x2
TW TW20
TM
TM10
ACME 3/8-12ACME
Stoupání
1.5
2
3
4
5
6
Částečný
profil
TPI
RAPI
Stoupání
TPI
(2.117)
(2.540)
(3.175)
(4.233)
(5.080)
12
10
8
6
5
60°
30°
60°
1°47
60°
10°
BAPI
3°
Rd
Stoupání
TPI
Stoupání
TPI
(2.540)
(3.175)
10
8
(2.540)
10
Stoupání
UNJ
TPI
Stoupání
TPI
Částečný
profil s
utvařečem
27
18
14
11.5
8
(1.411)
(1.814)
(2.209)
Plný profil s (3.175)
18
14
11.5
8
(0.941)
(1.411)
(1.814)
(2.209)
(3.175)
27
18
14
11.5
8
32
28
24
20
18
16
14
12
10
8
Plný
profil
7
TAC Závitořezné nástroje
(0.941)
(1.411)
(1.814)
(2.209)
(3.175)
utvařečem
1.5
2
3
4
5
Částečný
profil
(2.117)
(2.540)
(3.175)
(4.233)
(5.080)
12
10
8
6
5
Částečný
profil s
utvařečem
(0.941)
(1.411)
(1.814)
(2.209)
(3.175)
27
18
14
11.5
8
Plný
profil
(1.814)
(2.209)
(3.175)
14
11.5
8
(2.540)
(3.175)
10
8
(2.540)
10
Destičky s částečným profilem
Závit
Destičky s částečným
profi lem
Destičky s plným profilem
Závit
Obrobený
povrch
z předchozí
operace
0.1 ~ 0.2
18
14
11.5
8
Přídavek před
závitováním
Plný
profil s
utvařečem
(1.411)
(1.814)
(2.209)
(3.175)
Hlava závitu
neobrobena
Destičky s plným
profi lem
Hřeben (dokončený
závitořeznou
destičkou)
7 –5
9
Utvařeče pro závitování
Typ destičky
Materiál
Cermet
S utvařečem
Plný profil
S povlakem
Bez
utvařeče
S povlakem,
Povlakovaný
karbid
7
TAC Závitořezné nástroje
Cermet
S utvařečem
Částečný profil
S povlakem
Bez
utvařeče
7 –6
S povlakem,
Povlakovaný
karbid
Vnější destička
Vnitřní destička
ISO metrické
Kompatibilní tělesa
1/8P
t
4.76
60°
11
16
22
27
CER/L27
ød
1/4P
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnější závitování.
0.75
1.0
1.25
6
1.5
1.75
2.0
0.5
0.75
1.25
11
1.5
1.75
2.0
0.5
0.75
1.0
1.25
16 1.5
1.75
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
22
4.5
5.0
27 6.0
Provedení
R
R
R
R
R
R
R
R
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
R
R
L
R
L
R
L
R
R
L
R
R
L
R
R
R
R
R
Vnitřní destička
Vnější destička
Kat. č.
S povlakem
Rozměry (mm)
Bez povlaku
AH725 T313V TH10
16ER05ISO
16ER075ISO
16ER10ISO
16EL10ISO
16ER125ISO
16EL125ISO
16ER15ISO
16EL15ISO
16ER175ISO
16ER20ISO
16EL20ISO
16ER25ISO
16ER30ISO
16EL30ISO
22ER35ISO
22ER40ISO
22ER45ISO
22ER50ISO
27ER60ISO
SNR/L000K06SC-
SNR/L000H06-
SNR/L11
TSNR/L16
SNR/L16
TCNR/L16
CNR/L16
TSNR/L22
SNR/L22
TCNR/L22
CNR/L22
CNR/L27
ød
t r3
0.5 1.2
Karbid
rε
0.06
0.09
0.13
0.9 0.7 0.16
9.525
0.19
0.22
0.25
1.6 1.2
Kat. č.
0.31
0.38
0.44
0.50
12.7 2.5 1.7
0.56
0.63
15.875 3.2 2.2 0.75
S povlakem
Rozměry (mm)
Bez povlaku
AH725 T313V TH10
6IR075ISO
6IR10ISO
6IR125ISO
6IR15ISO
6IR175ISO
6IR20ISO
11IR05ISO
11IR075ISO
11IR10ISO
11IL10ISO
11IR125ISO
11IL125ISO
11IR15ISO
11IL15ISO
11IR175ISO
11IL175ISO
11IR20ISO
11IL20ISO
16IR05ISO
16IR075ISO
16IR10ISO
16IL10ISO
16IR125ISO
16IL125ISO
16IR15ISO
16IL15ISO
16IR175ISO
16IR20ISO
16IL20ISO
16IR25ISO
16IR30ISO
16IL30ISO
22IR35ISO
22IR40ISO
22IR45ISO
22IR50ISO
27IR60ISO
Poznámka: U destičky třídy M s utvařečem (AH725) jsou odlišné
rozměry “r3” a “t” – POUZE VELIKOST 16.
Berte prosím na vědomí tyto rozdíly.
Související
strany
Tělesa
(7-19 ~ )
ød
t r3
rε
0.5
-
0.05
0.07
0.09
0.9
0.11
0.12
0.14
0.04
0.5 1.2
0.05
0.07
0.09
6.35
0.9 0.7 0.11
0.12
0.14
0.5 1.2
7
TAC Závitořezné nástroje
1.0
Počet závitů
Stoupání
Velikost destičky
Plný profil
Karbid
Vnitřní
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
CER/L22
5.56
Zobrazena destička v
pravém provedení pro
vnitřní závitování.
Vnější
6
6.41
R3
rε
Velikost
destičky
t
rε
0.04
0.05
0.07
0.9 0.7 0.09
9.525
0.11
0.12
0.14
1.6 1.2
0.18
0.21
0.25
0.28
12.7 2.5 1.7
0.32
0.35
15.875 3.2 2.2 0.42
: Skladové položky. / Balení = 5 ks.
Technické údaje
(7-25 ~ )
7 –7
9
ISO metrické
Kompatibilní tělesa
1/8P
t
R3
rε
Velikost
destičky
4.76
11
16
22
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
CER/L22
27
CER/L27
5.56
ød
Zobrazena destička v
pravém provedení pro
vnitřní závitování.
1/4P
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnější závitování.
Provedení
Počet závitů
0.75
R
1.0
R
11 1.25
R
1.5
R
1.75
R
2.0
R
0.5
R 16ER05ISO-B
0.75
R 16ER075ISO-B
1.0
1.25
16
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0
Rozměry (mm)
S povlakem
Bez povlaku
AH725
NS730 NS9530
ød
R 16ER10ISO-B
R 16ER125ISO-B
R 16ER15ISO-B
R 16ER175ISO-B
R 16ER20ISO-B
R 16ER25ISO-B
R 16ER30ISO-B
Související
strany
r3 rε
‹
Bez povlaku
AH725
NS730 NS9530
ød
t
r3 rε
0.5 1.2
0.04
0.05
0.08
6.35
0.10
0.9 0.7 0.12
0.12
0.14
0.6 0.6 0.08
0.5 1.2 0.09
‹
0.7 0.7 0.11
0.9 0.7 0.13
‹
0.9 0.8 0.14
0.9 0.7 0.16
‹
1.0 0.8 0.19
9.525 0.9 0.7 0.19
‹
1.2 0.9 0.20
‹
1.6 1.2 0.22
1.3 1.0 0.24
‹
1.6 1.2 0.25
1.5 1.1 0.30
‹
Tělesa
(7-19 ~ )
Rozměry (mm)
S povlakem
0.5 1.2 0.06
1.6 1.2 0.31
1.6 1.2 0.38
Poznámka: Berte prosím na vědomí odlišné rozměry u “t” & “r3”.
Je nutné upravit pozici břitu.
Cílové označení pro umístění podložky.
7 –8
t
Karbid
Kat. č.
11IR05ISO-B
11IR075ISO-B
11IR10ISO-B
11IR125ISO-B
11IR15ISO-B
11IR175ISO-B
11IR20ISO-B
R
Vnitřní
SNR/L000K06SC-
SNR/L000H06-
SNR/L11
TSNR/L16
SNR/L16
TCNR/L16
CNR/L16
TSNR/L22
SNR/L22
TCNR/L22
CNR/L22
CNR/L27
Vnitřní destička
Vnější destička
Karbid
0.5
7
TAC Závitořezné nástroje
Stoupání
Velikost destičky
Plný profil s utvařečem
Kat. č.
Vnější
6
6.41
60°
t
rε
Technické údaje
(7-25 ~ )
1.6 1.2 0.38
16IR10ISO-B
16IR125ISO-B
16IR15ISO-B
16IR15ISO-B
16IR175ISO-B
16IR175ISO-B
16IR20ISO-B
16IR20ISO-B
16IR25ISO-B
16IR30ISO-B
‹
0.7 0.6 0.05
0.9 0.7 0.08
‹
0.9 0.8 0.07
0.9 0.7 0.10
‹
1.0 0.8 0.08
‹
‹
0.9 0.7 0.12
9.525
1.2 0.9 0.10
1.6 1.2 0.14
1.3 1.0 0.12
‹
1.6 1.2 0.14
1.5 1.1 0.15
‹
1.6 1.2 0.18
1.5 1.1 0.18
1.6 1.2 0.21
: Skladové položky. / Balení = 5 ks.
Americký UN
Kompatibilní tělesa
Velikost
destičky
t
rε
-3
1/8P
60°
11
16
22
ød
Vnější
Vnitřní
SNR/L11
TSNR/L16
SNR/L16
TCNR/L16
CNR/L16
TSNR/L22
SNR/L22
TCNR/L22
CNR/L22
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
CER/L22
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnější závitování.
1/4P
Provedení
32
28
24
20
18
16
14
32
28
24
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Vnější destička
Vnitřní destička
Karbid
Kat. č.
Rozměry (mm)
S povlakem
AH725
16ER32UN
16ER28UN
16ER24UN
16ER20UN
16ER18UN
16ER16UN
16ER14UN
16ER13UN
16ER12UN
16ER11UN
16ER10UN
16ER9UN
16ER8UN
22ER7UN
22ER6UN
22ER5UN
t r3
ød
T313V
Karbid
rε
0.10
0.11
0.13
0.16
0.9 0.7
0.18
0.20
9.525
0.23
0.24
0.27
1.6 1.2 0.29
0.32
0.35
0.40
0.45
12.7 2.5 1.7 0.53
0.64
0.5 1.2
Kat. č.
Rozměry (mm)
S povlakem
AH725
11IR32UN
11IR28UN
11IR24UN
11IR20UN
11IR18UN
11IR16UN
11IR14UN
16IR32UN
16IR28UN
16IR24UN
16IR20UN
16IR18UN
16IR16UN
16IR14UN
16IR13UN
16IR12UN
16IR11UN
16IR10UN
16IR9UN
16IR8UN
22IR7UN
22IR6UN
22IR5UN
t r3
ød
T313V
0.5 1.2
6.35
0.9 0.7
0.5 1.2
0.9 0.7
9.525
1.6 1.2
12.7 2.5 1.7
rε
0.06
0.06
0.07
0.09
0.10
0.11
0.13
0.06
0.06
0.07
0.09
0.10
0.11
0.13
0.14
0.15
0.16
0.18
0.20
0.22
0.25
0.30
0.36
7
TAC Závitořezné nástroje
(0.794)
(0.907)
(1.058)
11 (1.270)
(1.411)
(1.588)
(1.814)
(0.794)
(0.907)
(1.058)
(1.270)
(1.411)
(1.588)
16 (1.814)
(1.954)
(2.117)
(2.309)
(2.540)
(2.822)
(3.175)
(3.629)
22 (4.233)
(5.080)
Počet závitů
Stoupání
referenční
Velikost destičky
Plný profil
Provedení
Počet závitů
Stoupání
(Referenční)
Velikost destičky
Plný profil s utvařečem
Vnější destička
Karbid
Kat. č.
24 R 16ER24UN-B
20 R 16ER20UN-B
18 R 16ER18UN-B
16
16 R 16ER16UN-B
14 R 16ER14UN-B
13 R 16ER13UN-B
12 R 16ER12UN-B
8 R 16ER8UN-B
Vnitřní destička
Rozměry (mm)
S povlakem
Cermet
AH725
NS730 NS9530
‹
ød
t
Karbid
Kat.č.
r3 rε
Rozměry (mm)
S povlakem
Cermet
AH725
NS730 NS9530
ød
t
r3 rε
0.8 0.7 0.11
‹
0.9 0.7 0.13
0.9 0.8 0.14
‹
0.9 0.7 0.16
1.0 0.8 0.15
‹
0.9 0.7 0.18
1.1 0.9 0.19
‹
9.525 0.9 0.7 0.20
1.2 1.0 0.22
‹
‹
1.6 1.2 0.23
16IR20UN-B
16IR18UN-B
16IR18UN-B
16IR16UN-B
16IR16UN-B
16IR14UN-B
16IR14UN-B
‹
0.9 0.8 0.06
0.9 0.7 0.09
‹
1.0 0.8 0.07
‹
9.525
0.9 0.7 0.10
1.1 0.9 0.09
0.9 0.7 0.11
‹
1.2 0.9 0.10
1.6 1.2 0.13
1.3 1.0 0.24
1.4 1.1 0.25
‹
1.6 1.2 0.27
1.6 1.2 0.41
1.6 1.2 0.40
16IR12UN-B
16IR8UN-B
Poznámka: Berte prosím na vědomí odlišné rozměry u “t” & “r3”.
Je nutné upravit pozici břitu.
Cílové označení pro umístění podložky.
‹
1.4 1.1 0.12
‹
9.525
1.6 1.2 0.15
1.5 1.1 0.19
1.6 1.2 0.22
: Skladové položky. / Balení = 5 ks.
Související
strany
Tělesa
(7-19 ~ )
Technické údaje
(7-25 ~ )
7 –9
9
60˚ částečný profil
Kompatibilní tělesa
t
t
R3
rε
rε
4.76
11
16
5.56
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnější závitování..
6
0.5~1.5 48~16
11
0.5~1.5 48~16
0.5~1.5 48~16
16
48~8
1.75~3
14~8
22
3.5~5
7~5
27
4~6
6~4
R
R
L
R
L
R
R
L
R
L
R
Kat. č.
S povlakem
Bez povlaku
27
CER/L27
Vnitřní destička
Rozměry (mm)
t r3
ød
AH725 T313V TH10
16ERA60
16ELA60
16ERAG60
16ERG60
16ELG60
22ERN60
22ELN60
27ERZ60
22
0.9
0.9
9.525 1.6
1.6
0.5
0.5
12.7
0.5
15.875 0.9
SNR/L000K06SC-
SNR/L000H06-
SNR/L11
TSNR/L16
SNR/L16
TCNR/L16
CNR/L16
TSNR/L22
SNR/L22
TCNR/L22
CNR/L22
CNR/L27
0.7
0.7
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
0.7
Karbid
rε
0.06
0.06
0.06
0.22
0.22
0.44
0.44
0.50
Kat. č.
S povlakem
Rozměry (mm)
Bez povlaku
6IRA60
11IRA60
11ILA60
16IRA60
16ILA60
16IRAG60
16IRG60
16ILG60
22IRN60
22ILN60
27IRZ60
t r3
ød
AH725 T313V TH10
-
rε
0.9 - 0.04
6.35 0.9 0.7 0.04
0.9 0.7 0.04
9.525
0.04
1.6 1.2
0.12
12.7 2.5 1.7 0.25
15.875 3.2 2.2 0.28
Vnitřní destička
Vnější destička
Karbid
Provedení
Počet závitů
Stoupání
Částečný profil s utvařečem
Velikost destičky
TAC Závitořezné nástroje
7
0.5~3.0
Provedení
Počet závitů
Stoupání
Velikost destičky
Částečný profil
Vnější destička
Karbid
Vnitřní
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
CER/L22
ød
Zobrazena destička v
pravém provedení pro
vnitřní závitování.
Vnější
6
6.41
60°
Velikost
destičky
Kat. č.
S povlakem
AH725
Rozměry (mm)
Cermet
ød
NS730 NS9530
t r3 rε
11 0.5~1.5 48~16 R
0.5~1.5 48~16 R
16 0.5~3.0
48~8 R
1.75~3.0 14~8 R
16ERA60-B
16ERA60-B
16ERAG60-B
16ERG60-B
‹
0.9 0.8
‹
-
0.9 0.7 0.06
9.525
‹
1.7 1.2
-
1.6 1.1 0.06
1.7 1.2
-
1.6 1.2 0.22
Karbid
Kat. č.
S povlakem
AH725
11IRA60-B
16IRA60-B
16IRA60-B
16IRAG60-B
16IRAG60-B
16IRG60-B
16IRG60-B
‹
Rozměry (mm)
Cermet
ød
NS730 NS9530
t r3 rε
6.35 0.9 0.7 0.04
0.9 0.8
‹
‹
-
1.6 1.1 0.04
9.525
1.7 1.2
-
1.6 1.2 0.04
1.7 1.2
-
1.6 1.2 0.14
Poznámka: Berte prosím na vědomí odlišné rozměry u “t” & “r3”.
Je nutné upravit pozici břitu.
Cílové označení pro umístění podložky.
: Skladové položky. / Balení = 5 ks.
7 –10
Související
strany
Tělesa
(7-19 ~ )
Technické údaje
(7-25 ~ )
55˚ Whitworth
Kompatibilní tělesa
t
t
R3
rε
rε
4.76
11
16
5.56
ød
Zobrazena destička v
pravém provedení pro
vnitřní závitování.
vnější
vnitřní
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
CER/L22
SNR/L000K06SC-
SNR/L000H06-
SNR/L11
TSNR/L16
SNR/L16
TCNR/L16
CNR/L16
TSNR/L22
SNR/L22
TCNR/L22
CNR/L22
6
6.41
55°
Velikost
destičky
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnější závitování.
22
Počet závitů
Provedení
19
(1.337)
19
(1.814)
14
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
L
R
R
R
R
R
R
R
R
11
16
22
(0.907)
28
(0.97)
26
(1.27)
20
(1.337)
19
(1.411)
18
(1.588)
16
(1.814)
14
(2.117)
12
(2.309)
11
(2.54)
10
(2.822)
9
(3.175)
8
(3.629)
7
(4.233)
6
(5.08)
5
Vnitřní destička
Vnější destička
Rozměry (mm)
Karbid
kat.č.
S povlakem
Bez povlaku
AH725 T313V TH10
16ER28W
16ER26W
16ER20W
16ER19W
16ER18W
16ER16W
16ER14W
16EL14W
16ER12W
16ER11W
16ER10W
16ER9W
16ER8W
22ER7W
22ER6W
22ER5W
t r3
ød
Karbid
kat.č.
rε
S povlakem
Rozměry (mm)
Bez povlaku
0.11
0.12
0.16
0.9 0.7
0.17
0.18
0.20
9.525
0.23
6IR19W
11IR19W
11IR14W
16IR28W
16IR26W
16IR20W
16IR19W
16IR18W
16IR16W
16IR14W
0.27
1.6 1.2 0.29
0.32
0.35
0.40
0.45
12.7 2.5 1.7 0.53
0.64
16IR12W
16IR11W
16IR10W
16IR9W
16IR8W
22IR7W
22IR6W
22IR5W
rε
-
0.9 - 0.17
0.17
6.35 0.9 0.7
0.23
0.11
0.12
0.16
0.9 0.7
0.17
0.18
0.20
9.525 1.6 1.2 0.23
t r3
ød
AH725 T313V TH10
7
TAC Závitořezné nástroje
(1.337)
Stoupání
6
(referenčníú)
Velikost destičky
Plný profil
0.27
0.29
1.6 1.2 0.32
0.35
0.40
0.45
12.7 2.5 1.7 0.53
0.64
16
Provedení
Počet závitů
(Referenční)
Stoupání
Velikost destičky
Plný profil s utvařečem
Vnější destička
Kat.č.
AH725
(1.337) 19 R
16ER19W-B
(1.588) 16 R
16ER16W-B
(1.814) 14 R
(2.309) 11 R
S povlakem
16ER14W-B
16ER11W-B
Vnitřní destička
Rozměry (mm)
Karbid
Cermet
NS730 NS9530
ød
‹
‹
‹
9.525
‹
t r3
Rozměry (mm)
Karbid
Kat.č.
rε
1.0
0.8
0.16
0.9
0.7
0.17
1.1
0.9
0.20
1.2
1.0
0.24
1.6
1.2
0.23
1.5
1.1
0.31
1.6
1.2
0.29
S povlakem
AH725
16IR19W-B
16IR16W-B
16IR14W-B
16IR14W-B
16IR11W-B
Cermet
NS730 NS9530
ød
‹
‹
t r 3 rε
0.9 0.7 0.17
1.1 0.9 0.20
9.525
‹
1.2 1.0 0.23
1.6 1.2 0.23
1.5 1.1 0.30
1.6 1.2 0.29
Poznámka: Berte prosím na vědomí odlišné rozměry u “t” & “r3”.
Je nutné upravit pozici břitu.
Cílové označení pro umístění podložky.
: Skladové položky. / Balení = 5 ks.
Související
strany
Tělesa
(7-19 ~ )
Technické údaje
(7-25 ~ )
7 –11
9
55˚ částečný profil
Kompatibilní tělesa
R3
rε
t
t
rε
4.76
11
16
5.56
ød
Zobrazena destička v
pravém provedení pro
vnitřní závitování.
Vnější
Vnitřní
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
CER/L22
SNR/L000K06SC-
SNR/L000H06-
SNR/L11
TSNR/L16
SNR/L16
TCNR/L16
CNR/L16
TSNR/L22
SNR/L22
TCNR/L22
CNR/L22
6
6.41
55°
Velikost
destičky
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnější závitování.
22
6
11
0.5~1.5 48~16
0.5~1.5 48~16
0.5~1.5 48~16
16
48~8
14~8
0.5~3.0
7~5
Kat.č.
S povlakem
Rozměry (mm)
Bez povlaku
16ERA55
16ERAG55
16ERG55
22ERN55
t r3
ød
AH725 T313V TH10
0.9
9.525 1.7
1.6
12.7 2.5
0.7
1.2
1.2
1.7
Karbid
Kat. č.
rε
S povlakem
Rozměry (mm)
Bez povlaku
AH725 T313V TH10
0.07
0.07
0.25
0.50
6IRA55
11IRA55
16IRA55
16IRAG55
16IRG55
22IRN55
ød
t r3
0.9 6.35 0.9 0.7
0.9 0.7
9.525 1.7 1.2
1.7 1.2
12.7 2.5 1.7
rε
0.07
0.07
0.07
0.07
0.25
0.50
Stoupání
16
0.5~3.0
1.75~3.0
Počet
závitů
48~8
14~8
Provedení
Částečný profil s utvařečem
Velikost destičky
TAC Závitořezné nástroje
7
22
0.5~3.0
1.75~3.0
R
R
R
R
R
R
Vnitřní destička
Vnější destička
Karbid
Provedení
Počet závitů
Stoupání
Velikost destičky
Částečný profil
Vnitřní destička
Vnější destička
Karbid
Kat. č.
S povlakem
AH725
R 16ERAG55-B
R 16ERG55-B
Rozměry (mm)
ød
t r3
9.525 1.7 1.2
Karbid
rε
Kat. č.
0.06 16IRAG55-B
0.23 16IRG55-B
S povlakem
AH725
Rozměry (mm)
ød
t r3
9.525 1.7 1.2
rε
0.07
0.22
Poznámka: Berte prosím na vědomí odlišné rozměry u “t” & “r3”.
Je nutné upravit pozici břitu.
Cílové označení pro umístění podložky.
: Skladové položky. / Balení = 5 ks.
7 –12
Související
strany
Tělesa
(7-19 ~ )
Technické údaje
(7-25 ~ )
PT JIS trubkový závit, kuželový
Kompatibilní tělesa
R3
rε
4.76
11
16
1°47
5.56
ød
Zobrazena destička v
pravém provedení pro
vnitřní závitování.
Vnější
Vnitřní
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
SNR/L000K06SC-
SNR/L000H06-
SNR/L11
TSNR/L16
SNR/L16
TCNR/L16
CNR/L16
6
6.41
55°
Velikost
destičky
t
rε
t
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnější závitování..
(referenční)
(1.337)
11
(1.337)
(1.814)
(0.907)
16
(1.337)
(1.814)
(2.309)
Provedení
6
Stoupání
Počet závitů
Vel. destičky
Plný profil
19
19
14
28
19
14
11
R
R
R
R
R
R
R
Vnitřní destička
Vnější destička
Karbid
Kat. č.
S povlakem Bez povlaku
AH725 T313V TH10
16ER28PT
16ER19PT
16ER14PT
16ER11PT
Rozměry (mm)
t r3
ød
Kat. č.
rε
Rozměry (mm)
Karbid
S povlakem Bez povlaku
AH725 T313V TH10
t r3
ød
rε
6IR19PT
11IR19PT
11IR14PT
0.9 - 0.14
0.14
6.35 0.9 0.7
0.16
0.09
0.14 16IR19PT
9.525
0.16 16IR14PT
1.6 1.2
0.26 16IR11PT
9.525
0.9 0.7
-
0.9 0.7 0.14
0.16
1.6 1.2
0.26
Provedení
(Referenční)
Počet závitů
Stoupání
(1.337) 19 R
16
(1.814) 14 R
(2.309) 11 R
Vnější destička
Karbid
Kat. č.
S povlakem
AH725
16ER11PT-B
NS730 NS9530
16ER19PT-B
16ER14PT-B
Cermet
‹
Rozměry (mm)
ød
t r 3 rε
1
-
9.525 1.6 1.2 0.25
1.5 1.1
Karbid
0.9 0.7 0.18
1.2
‹
Vnitřní destička
-
1.6 1.2 0.32
Kat. č.
S povlakem
AH725
16IR19PT-B
16IR14PT-B
16IR14PT-B
16IR11PT-B
Cermet
NS730 NS9530
7
Rozměry (mm)
ød
t r3
0.9 0.7
9.525 1.6 1.2
‹
1
‹
0.9
rε
0.18
0.25
1.5 1.1
-
1.6 1.2
0.32
Poznámka: Berte prosím na vědomí odlišné rozměry u “t” & “r3”.
Je nutné upravit pozici břitu.
Cílové označení pro umístění podložky.
TAC Závitořezné nástroje
Vel. destičky
Plný profi l s utvařečem
: Skladové položky. / Balení = 5 ks.
Související
strany
Tělesa
(7-19 ~ )
Technické údaje
(7-25 ~ )
7 –13
9
NPT plný profil
Kompatibilní tělesa
t
16
5.56
ød
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnitřní
závitování.
Vnější
Vnitřní
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
SNR/L000K06SC-
SNR/L000H06-
TSNR/L16
SNR/L16
TCNR/L16
CNR/L16
6
6.41
4.76
1°47
rε
R3
rε
60°
Velikost
destičky
t
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnější závitování.
R
R
(1.411) 18 R
(1.814) 14 R
(2.209) 11.5 R
(3.175) 8 R
Vnitřní destička
Vnější destička
Karbid
Provedení
Počet závitů
(referenční)
Stoupání
Velikost destičky
Plný profil
Kat. č.
S povlakem
Rozměry (mm)
Bez povlaku
t r3
ød
AH725 T313V TH10
Karbid
Kat. č.
rε
16
0.5 1.2 0.02
0.9 0.7 0.03
9.525
0.04
1.6 1.2 0.05
0.07
6IR18NPT
16IR27NPT
16IR18NPT
16IR14NPT
16IR115NPT
16IR8NPT
t r3
ød
rε
-
0.9 - 0.03
0.5 1.2 0.02
0.9 0.7 0.03
9.525
0.04
1.6 1.2 0.05
0.07
(1.814)
16
(2.209)
Provedení
(1.411)
Počet závitů
Stoupání
(referenční)
Plný profil s utvařečem
Velikost destičky
TAC Závitořezné nástroje
7
16ER27NPT
16ER18NPT
16ER14NPT
16ER115NPT
16ER8NPT
Rozměry (mm)
Bez povlaku
AH725 T313V TH10
6 (1.411) 18
(0.941) 27
S povlakem
18
R
Vnitřní destička
Karbid
Kat. č.
S povlakem
Rozměry (mm)
Cermet
R
11.5 R
8
R
16ER18NPT-B
16ER14NPT-B
16ER115NPT-B
‹
1
1.2 0.9
‹
1.5 1.1
-
1.6 1.2 0.09
1.8 1.3
Rozměry (mm)
Cermet
S povlakem
t r3 rε
ød
AH725 NS730 NS9530
-
9.525 1.6 1.2 0.08
‹
16ER8NPT-B
0.8
0.9 0.7 0.07
‹
Karbid
Kat.č.
t r3 rε
ød
AH725 NS730 NS9530
14
(3.175)
Vnější destička
-
16IR18NPT-B
16IR14NPT-B
16IR14NPT-B
16IR115NPT-B
16IR115NPT-B
16IR8NPT-B
0.9 0.7 0.07
‹
1.5 1.1
‹
9.525
-
1.6 1.2 0.08
1.2 0.9
-
1.6 1.2 0.09
‹
1.8 1.3
-
Poznámka: Berte prosím na vědomí odlišné rozměry u “t” & “r3”. Je nutné upravit pozici břitu.
Cílové označení pro umístění podložky.
NPTF
Kompatibilní tělesa
R3
60°
t
1°47
Velikost
destičky
Vnější
Vnitřní
16
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
TSNR/L16
SNR/L16
TCNR/L16
CNR/L16
ød
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnější závitování.
Stoupání
(referenční)
(0.941)
(1.411)
16 (1.814)
(2.209)
(3.175)
7 –14
Počet
závitů
27
18
14
11.5
8
Související
strany
Provedení
Velikost destičky
Plný profil
R
R
R
R
R
Vnější destička
Karbid
Kat. č.
S povlakem
AH725
16ER27NPTF
16ER18NPTF
16ER14NPTF
16ER115NPTF
16ER8NPTF
Tělesa
(7-19 ~ )
Vnitřní destička
Rozměry (mm)
ød
Karbid
t r3
rε
0.5 1.2
0.9 0.7
-
1.6 1.2
-
9.525
Technické údaje
(7-25 ~ )
Kat. č.
S povlakem
AH725
Rozměry (mm)
ød
t r3
rε
16IR14NPTF
16IR115NPTF
9.525 1.6 1.2 16IR8NPTF
: Skladové položky. / Balení = 5 ks.
30˚ trapézový závit (DIN103)
Kompatibilní tělesa
Velikost
destičky
30°
Vnější
Vnitřní
22
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
CER/L22
27
CER/L27
TSNR/L16
SNR/L16
TCNR/L16
CNR/L16
TSNR/L22
SNR/L22
TCNR/L22
CNR/L22
CNR/L27
16
R3
t
ød
16
22
27
1.5
2
3
4
5
6
Provedení
Počet závitů
Stoupání
Velikost destičky
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnější závitování.
R
R
R
R
R
R
Vnitřní destička
Vnější destička
Karbid
Kat. č.
Rozměry (mm)
S povlakem
AH725
T313V
16ER15TR
16ER20TR
16ER30TR
22ER40TR
22ER50TR
27ER60TR
ød
t r3
Karbid
rε
0.9 0.7
9.525
1.6 1.3
Kat. č.
-
12.7 2.5 2
-
15.875 3.2 2.5
-
Rozměry (mm)
S povlakem
16IR15TR
16IR20TR
16IR30TR
22IR40TR
22IR50TR
AH725
T313V
t r3
ød
rε
0.9 0.7
9.525
1.6 1.3
12.7 2.5 2
-
7
TAC Závitořezné nástroje
29˚ trapézový závit (ACME)
Kompatibilní tělesa
29°
Vnější
Vnitřní
16
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
CER/L22
TSNR/L16
SNR/L16
TCNR/L16
CNR/L16
TSNR/L22
SNR/L22
TCNR/L22
CNR/L22
R3
t
Velikost
destičky
22
Počet závitů
Provedení
Stoupání
12
10
8
6
5
R
R
R
R
R
(referenční)
Velikost destičky
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnější závitování.
(2.117)
16 (2.540)
(3.175)
(4.233)
22
(5.080)
Vnější destička
Karbid
Kat. č.
S povlakem
AH725
16ER12ACME
16ER10ACME
16ER8ACME
22ER6ACME
22ER5ACME
T313V
ød
Vnitřní destička
Rozměry (mm)
ød
t r3 rε
Karbid
Kat. č.
16IR12ACME
9.525 1.6 1.3 - 16IR10ACME
16IR8ACME
22IR6ACME
12.7 2.5 2 22IR5ACME
Rozměry (mm)
S povlakem
AH725
T313V
ød
t r3 rε
9.525 1.6 1.3 12.7 2.5 2
-
Obrábění trapézových závitů:
Trapézový závit
Výška závitu
U trapézových závitů, protože má sklon od 15º do 30º jsou ponechány na
vrcholu závitu zbytky, viz obrázek, které je nutné dokončit později.
Závity bez otřepů lze vyrábět destičkou s plným profilem.
15° ~ 30°
Část, kterou je nutné
dokončit později
: Skladové položky. / Balení = 5 ks.
Související
strany
Tělesa
(7-19 ~ )
Technické údaje
(7-25 ~ )
7 –15
9
API - závity pro olejářský průmysl
60°
1°47
rε
t
R3
Kompatibilní tělesa
Velikost
destičky
16
Vnější
Vnitřní
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
TSNR/L16
SNR/L16
TCNR/L16
CNR/L16
ød
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnitřní závitování.
16
Provedení
Vnitřní destička
Vnější destička
Kat. č.
S povlakem
AH725
(2.54) 10 R 16ER10RAPI
R 16ER8RAPI
(3.175 ) 8
Karbid
Rozměry (mm)
Karbid
t r3
ød
T313V
9.525 1.6 1.2
rε
Kat. č.
0.36 16IR10RAPI
0.43 16IR8RAPI
Rozměry (mm)
S povlakem
AH725
T313V
ød
t r3
9.525 1.6 1.2
rε
0.36
0.43
API - závity pro olejářský průmysl
Kompatibilní tělesa
TAC Závitořezné nástroje
Velikost
destičky
t
22
Vnější
CER/L22
R3
1°47
10°
3°
Vnitřní
TSNR/L22
SNR/L22
TCNR/L22
CNR/L22
ød
Zobrazena destička v pravém provedení
pro vnější závitování.
Provedení
Počet závitů
Velikost destičky
Destičky s plným profilem
Stoupání
(Referenční)
7
Počet závitů
Stoupání
(Referenční)
Velikost destičky
Destičky s plným profilem
Vnější destička
Karbid
Kat. č.
S povlakem
AH725
22 (2.54) 10 R 22ER5BAPI
Vnitřní destička
Karbid
Rozměry (mm)
r3
rε
12.7 3.72 2.2
-
ød
t
Kat. č.
S povlakem
AH725
22IR5BAPI
Rozměry (mm)
r3
rε
12.7 3.45 2.2
-
ød
t
: Skladové položky. / Balení = 5 ks.
7 –16
Související
strany
Tělesa
(7-19 ~ )
Technické údaje
(7-25 ~ )
Oblý závit (DIN405)
Kompatibilní tělesa
t
-3
rε
30°
Velikost
destičky
Vnější
Vnitřní
16
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
CER/L22
TSNR/L16
SNR/L16
TCNR/L16
CNR/L16
TSNR/L22
SNR/L22
TCNR/L22
CNR/L22
22
ød
Zobrazena destička v pravém
provedení pro vnější závitování.
60°
Počet
závitů
Stoupání
10
8
6
4
16
22
R
R
R
R
Vnitřní destička
Vnější destička
Karbid
Provedení
Velikost destičky
Plný profil
Kat. č.
Rozměry (mm)
S povlakem
t r3
ød
AH725
16ER10RD
16ER8RD
22ER6RD
22ER4RD
Karbid
rε
0.60
0.75
1.00
12.7 2.5 2.0
1.50
9.525 1.6 1.5
Kat. č.
S povlakem
AH725
16IR10RD
16IR8RD
22IR6RD
22IR4RD
Rozměry (mm)
ød
t r3
rε
0.55
0.68
0.91
12.7 2.5 2.0
1.36
9.525 1.6 1.5
Aerospace
7
t
rε
R3
1/8P
60°
Vnější
16
CER/L16
B-SER/L16
B-CER/L16
BC-SER/L16
ød
60°
Zobrazeno pravé (R) provedení.
TAC Závitořezné nástroje
Kompatibilní tělesa
Velikost
destičky
Počet závitů
Provedení
16
Stoupání
Velikost destičky
Plný profil
32
28
24
20
18
16
14
12
10
8
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Vnější destička
Karbid
Kat.č.
16ER32UNJ
16ER28UNJ
16ER24UNJ
16ER20UNJ
16ER18UNJ
16ER16UNJ
16ER14UNJ
16ER12UNJ
16ER10UNJ
16ER8UNJ
S povlakem
AH725
Rozměry (mm)
ød
t
r3
rε
0.13
0.15
0.18
0.21
0.9 0.7
0.24
9.525
0.26
0.3
0.35
1.6 1.2
0.42
0.53
0.5 1.2
: Skladové položky. / Balení = 5 ks.
Související
strany
Tělesa
(7-19 ~ )
Technické údaje
(7-25 ~ )
7 –17
9
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Náhrady podložek
AH725
Destička s
utvařečem
typu B
Prosím zkontrolujte použité položky a vyměňte v případě nutnosti
podložky (viz. následující seznam).
Běžná
podložka
Těleso
Příklad
nevhodného
provedení
Seznam výměnných podložek (Velikost 16 · Destička).
Typ
držáku
Dvojité
upnutí
šroub a
upínka
Upínka
TAC Závitořezné nástroje
7
7 –18
Úhel
Stoupání
4°
3°
2°
1° (Standard)
0°
-1°
-2°
4°
3°
2°
1° (Standard)
0°
-1°
-2°
Vnější Kat. č.
햲 Původní
GXE16-4DT
GXE16-3DT
GXE16-2DT
GX16-1DT
GXE16-0DT
GXE16-99DT
GXE16-98DT
GXE16-4
GXE16-3
GXE16-2
GXE16-1
GXE16-0
GXE16-99
GXE16-98
� Nové
AE16-4DT
AE16-3DT
AE16-2DT
A16-1DT
AE16-0DT
AE16-99DT
AE16-98DT
AE16-4
AE16-3
AE16-2
A16-1
AE16-0
AE16-99
AE16-98
Vnitřní Kat. č.
햳 Původní
GXN16-4DT
GXN16-3DT
GXN16-2DT
GX16-1DT
GXN16-0DT
GXN16-99DT
GXN16-98DT
GXN16-4
GXN16-3
GXN16-2
GXN16-1
GXN16-0
GXN16-99
GXN16-98
� Nové
AN16-4DT
AN16-3DT
AN16-2DT
A16-1DT
AN16-0DT
AN16-99DT
AN16-98DT
AN16-4
AN16-3
AN16-2
A16-1
AN16-0
AN16-99
AN16-98
Tělesa typu ST
Vnější závitování
Dvojitá metoda uchycení typu šroub a upínka
CE R/L
L1
Stoupání
L2
Počet
závitů
3
f
b
0.5 ~ 6.0 mm 32 ~ 4
Počet
břitů
h
h1
10°
Zobrazeno pravé (R)
provedení
Ocelové těleso nože (dvojitá metoda uchycení typu šroub a upínka)
Skl. dost.
Kat. č. tělesa
Rozměry (mm)
Náhradní díly
Destička
Upínací sada Podložka Šroub podložky
R
L
h
b
L1
L2
h1
f
CER/L1212H16DT
CER/L1616H16DT
CER/L2020K16DT
CER/L2525M16DT
12
16
20
25
12
16
20
25
100
100
125
150
24
24
24
28
12
16
20
25
16
20
25
32
16ER/L
CSP16
A16-1DT DTS5-3.5
CER/L2525M22DT
25
25
150 31.3
25
32
22ER/L
CSP22
GX22-1DT
Skl. dost.
L
DTS6-4 CSTB-4ST
T-15F
P-3.5
T-15F
T-20F
P-4
Rozměry (mm)
Náhradní díly
h
b
L1
L2
h1
f
12
16
20
25
32
25
32
40
25
32
40
12
16
20
25
32
25
32
40
25
32
40
100
100
125
150
170
150
170
200
150
170
200
22
22
22
25
32
28
32
36
34
34
40
12
16
20
25
32
25
32
40
25
32
40
16
20
25
32
40
32
40
50
32
40
50
Destička
Upínací sada
16ER/L
CSP16
22ER/L
CSP22
27ER/L
CSP27
Sada podl. R
Sada podl. L
Upínací
šroub
Klíč
7
A16-1
A16-1
-
T-15F
NXE22-1 NXN22-1
-
T-20F
NXE27-1 NXN27-1
-
P-4
TAC Závitořezné nástroje
CER/L1212H16T
CER/L1616H16T
CER/L2020K16T
CER/L2525M16T
CER/L3232P16T
CER/L2525M22T
CER/L3232P22T
CER/L4040R22T
CER/L2525M27T
CER/L3232P27T
CER/L4040R27T
R
CSTB-3.5ST
Klíč
Poznámka: Nová podložka se používá jak pro pravé, tak i levé držáky.
Ocelové těleso nože (typ upínka)
Kat. č. tělesa
Šroub
Poznámka:
Upínací sada pro typ CER/L se skládá z upínky a šroubu.
Sada podložky pro typ CER/L se skládá z podložky a šroubu.
Standardní podložky pro typ CER/L lze použít jak pro levé tak i pravé tělesa.
Použijte stranu tělesa dle provedení.
: Skladové položky.
Typy závitů a
kompatibilní destičky
(7-4)
Související
strany
Díly pro tělesa TAC
(14-1 ~ )
7 –19
9
Tělesa typu ST pro sdružené nože
Vnější závitování
Dvojitá metoda uchycení typu šroub a upínka
B-S/C E R/L
B-SER/L typ šroub
Počet
závitů
Počet
břitů
0.5 ~ 6.0 mm 32 ~ 4
f
b
Stoupání
L2
10°
h1 h1
3
10°
f
b
L1
B-CER/L typ upínka
h1
h
L2
h
1°
L1
Zobrazeno pravé (R)
provedení.
Ocelové těleso nože
Skl. dost.
Kat.č. tělesa
B-SER/L10H16
B-SER/L12K16
B-CER/L16M16
R
Rozměry (mm)
Náhradní díly
Upínací sada Sada podl. R Sada podl. L
Destička
L
h
b
L1
L2
h1
f
20
24
32
10
12
16
100
125
150
15
18
24
10
12
16
16
18
22
-
-
CSTB-3.5
T-15F
CSP16
A16-1
A16-1
-
T-15F
Vnější závitování
Uchycení typu šroub
BC-SE R/L
Počet
břitů
0.5 ~ 6.0 mm 32 ~ 4
20
3
f1
17
3
95°
10°
h1
b
(30)
18
f
TAC Závitořezné nástroje
Počet
závitů
Stoupání
L1
80°
h1
Klíč
-
16ER/L
Tělesa typu ST pro sdružené nože
7
Šroub
CChT09T3
Zobrazeno pravé (R)
provedení
Destička pro upnutí šroubem
h
Ocelové těleso nože
Skl. dost.
Kat. č. tělesa
BC-SER/L12K16
BC-SER/L16M16
R
L
Rozměry (mm)
Náhradní díly
h
b
L1
L2
h1
f
f1
Destička
24
32
16
20
125
150
-
12
16
23
25
7
5
16ER/L
CCT09T3
Upínací šroub
Klíč
CSTB-3.5
T-15F
: Skladové položky.
7 –20
Typy závitů a
kompatibilní destičky
(7-4)
Související
strany
Díly pro tělesa TAC
(14-1 ~ )
Tělesa typu SN
Vnitřní závitování
Uchycení typu šroub
SN R/L-2/3
počet
závitů
ø+sg7
Stoupání
počet
břitů
0.5 ~ 2.0 mm 48 ~ 16
1
M
ø+m Min. průměr závitu
32
31
O
Le
18°
Zobrazeno pravé (R) provedení s
karbidovým tělesem nože.
Ocelové těleso nože
Skl. dost.
Kat. č. tělesa
R
L
Rozměry (mm)
Min.
průměr
závitu
øDs
8
8
f
øDm
SNR/L0006H06-2
SNR/L0006H06-3
SNR/L0008H06-2
SNR/L0008H06-3
10
8
4.7
5.7
Náhradní díly
L1
L2
h
100
18
7
100
-
Úhel
stoupání
Destička
Le
2°
3°
2°
3°
7
Upínací šroub
Klíč
CSTB-2L040
T-6F
CSTB-2L
T-6F
6IR/L
Karbidové těleso nože
Skl. dost.
Kat. č. tělesa
R
L
Rozměry (mm)
Min.
průměr
závitu
øDs
8
8
f
øDm
10
8
4.7
5.7
L1
L2
h
125
30
7
125
-
7
Destička
Le
2°
3°
2°
3°
Upínací šroub
Klíč
CSTB-2L040
T-6F
CSTB-2L
T-6F
7
6IR/L
TAC Závitořezné nástroje
SNR/L0006K06SC-2
SNR/L0006K06SC-3
SNR/L0008K06SC-2
SNR/L0008K06SC-3
Náhradní díly
Úhel
stoupání
Poznámka: Při použité destičky v pravém nebo levém provedení, se pravá destička
(typ 6IR ** ) používá s pravými tělesy (typ SNR ** ).
Redukce
Typ BLM (kulaté těleso)
3-M5X0.8
b
ød
øD
Kat. č.
h
-
BLM19-08
BLM20-08
BLM22-08
BLM254-08
BLM25-08C
Komp. prům.
Skl. dost. tělesa nože
øD
8
Rozměry (mm)
ød
19.05
20
22
25.4
25
R
h
18
19
21
100
125
24
55
b
18
21
24
23
Výše je zobrazen typ BLM25-ooC.
Poznámka: Při usazování tělesa na nožový držák, vyhněte se přímému upnutí na
těleso nože pomocí šroubů.
Pro stabilní provoz se doporučuje umístit redukci mezi těleso nástroje a
nožový držák.
: Skladové položky.
Typy závitů a
kompatibilní destičky
(7-4)
Související
strany
Díly pro tělesa TAC
(14-1 ~ )
7 –21
9
Tělesa typu ST
Vnitřní závitování
Uchycení typu šroub
SN R/L
Stoupání
L1
L2
-3
h
f
øDsg7
A
A
0.5 ~ 6.0 mm 48 ~ 5
Le
Zobrazeno těleso v pravém
provedení (R), typ TsuppariIchiban.
Rozměry (mm)
Sklad
TSNR/L0016Q16
TSNR/L0020R22
R
Min.
prům.
závrtu
L
øDm
19
24
øDs
16
20
f
3
A-A
Těleso “Tsuppari-Ichiban”
Kat. č. tělesa
počet
břitů
b
15°
øDm
počet
závitů
L1
10.6 180
13.9 200
Náhradní díly
L2
R3
h
40
50
59
49
15
18
b
Destička
Upínací šroub
Klíč
1°
16IR/L
22IR/L
CSTB-3.5
CSTB-4
T-15F
Úhel
stoupání
Destička
Upínací šroub
Klíč
11IR/L
CSTB-2.5
T-8F
16IR/L
CSTB-3.5
T-15F
22IR/L
CSTB-4
T-15F
Destička
Upínací šroub
Klíč
11IR/L
CSTB-2.5
T-8F
16IR/L
CSTB-3.5
T-15F
Úhel
stoupání
Le
-
Ocelové těleso nože
Rozměry (mm)
Sklad
Kat. č. tělesa
R
L
Min.
prům.
závitu
øDs
12
16
f
øDm
SNR/L0010K11
SNR/L0010K11-2
SNR/L0010K11-3
SNR/L0013L11
SNR/L0013L11-2
SNR/L0013L11-3
SNR/L0016M16
SNR/L0016M16-2
SNR/L0016M16-3
SNR/L0020Q22
SNR/L0020Q22-2
SNR/L0020Q22-3
TAC Závitořezné nástroje
7
6.6
Náhradní díly
L1
L2
R3
h
125
25
-
15
b
15.5
15
16
8.2
140 32.5
19
16
10.6 150
24
20
13.9 180
-
15
15.5
40
-
15
15.5
50
-
18
19
Le
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°
Karbidové těleso nože
Rozměry (mm)
Sklad
Kat. č. tělesa
R
L
Min.
prům.
závitu
øDs
13
10
f
øDm
SNR/L0010M11SC
SNR/L0010M11SC-2
SNR/L0010M11SC-3
SNR/L0012P11SC
SNR/L0012P11SC-2
SNR/L0012P11SC-3
SNR/L0016R16SC
SNR/L0016R16SC-2
SNR/L0016R16SC-3
7.4
Náhradní díly
L1
L2
R3
h
150
24
-
9
b
-
15
12
8.5
170
28
-
11
-
20
16
11.9 200
35
-
15
-
Úhel
stoupání
Le
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°
Při použití destiček v pravém nebo levém provedení, se pravé destičky (IR**)
používají s pravými tělesy (SNR**) a levé destičky (IL**) s levými tělesy
(SNL**).
: Skladové položky.
7 –22
Typy závitů a
kompatibilní destičky
(7-4)
Související
strany
Díly pro tělesa TAC
(14-1 ~ )
Tělesa typu ST
Vnitřní závitování
Dvojitá metoda uchycení typu šroub a upínka
CN R/L
Vyztužené karbidem (Pouze Tsuppari-Ichiban)
L1
øDsg7
L2
-3
h
θ
ø Dm
počet
závitů
Stoupání
počet
břitů
0.5 ~ 6.0 mm 48 ~ 5
3
f
b
A
A
A-A
Le
Zobrazeno těleso v pravém
provedení (R), typ TsuppariIchiban.
Těleso nože “Tsuppari-Ichiban” (Dvojitá metoda uchycení typu šroub a upínka)
Rozměry (mm)
Skl.dost.
Kat. č. tělesa
R L
TCNR/L0020R16DT TCNR/L0025S16DT TCNR/L0032T16DT
TCNR/L0025S22DT TCNR/L0032T22DT
Min.
průměr
závitu
øDm
24
29
37
30
38
Náhradní díly
øDs
f
L1
L2
R3
h
20
25
32
25
32
14
16.5
20.1
18.2
21.9
200
250
300
250
300
30
38
48
38
48
49
64
53
64
53
18
23
30
23
30
b
θ
Úhel
stoupání
Destička
Upínka
Podložka
Šroub podložky
Upínací
šroub
Klíč
Le
-
15°
1°
16IR/L CSP16 A16-1DT
DTS5-3.5
CSTB-3.5ST
T-15F
P-3.5
-
15°
1°
22IR/L CSP22
DTS6-4
CSTB-4ST
T-15F
T-20F
P-4
GX22-1DT
Poznámka: Podložka se používá u pravého i levého provedení tělesa.
Ocelové těleso nože (Typ upínka)
Rozměry (mm)
Skl.dost.
Kat. č. tělesa
R L
Min.
průměr
závitu
f
L1
L2
20
25
32
40
50
25
32
40
50
63
40
50
63
14
16.5
20.1
24.1
29.4
18.2
21.9
26.1
31
37.5
26.9
31.9
38.7
170
200
250
300
350
200
250
300
350
400
300
350
400
30
38
48
60
75
38
48
60
75
95
60
75
95
øDm
CNR/L0020P16
CNR/L0025R16
CNR/L0032S16
CNR/L0040T16
CNR/L0050U16
CNR/L0025R22
CNR/L0032S22
CNR/L0040T22
CNR/L0050U22
CNR/L0063V22
CNR/L0040T27
CNR/L0050U27
CNR/L0063V27
24
29
37
45
55
30
38
46
56
69
46
56
70
R3
-
-
-
h
18
23
30
37
47
23
30
37
47
60
37
47
60
b
θ
19
24
31 15°
38.5
48.5
24
31
38.5 15°
48.5
61.5
38.5
48.5 10°
61.5
Set L
Upínací
šroub
Klíč
Upínka
1°
16IR/L
CSP16
A16-1
-
T-15F
1°
22IR/L
CSP22 NXN22-1 NXE22-1
-
T-20F
1°
27IR/L
CSP27 NXN27-1 NXE27-1
-
P-4
7
Le
A16-1
TAC Závitořezné nástroje
øDs
Náhradní díly
Set R
Destička
Úhel
stoupání
Poznámka: • Upínací sada pro typ CNR/L se skládá z upínky a upínacího šroubu.
• Sada podložky pro typ CNR/L se skládá z podložky a šroubu podložky.
• Standardní podložky pro typ CNR/L lze použít jak pro levé tak i pravé tělesa.
Při použití destiček v pravém nebo levém provedení, se pravé destičky (IR**) používají s pravými tělesy
(CNR**) a levé destičky (IL**) s levými tělesy (CNL**).
: Skladové položky.
Typy závitů a
kompatibilní destičky
(7-4)
Související
strany
Díly pro tělesa TAC
(14-1 ~ )
7 –23
9
Metody závitování a kombinace
Vnější závitování
Levotočivý závit
Pravotočivý závit
Pracovní rotace
Směr posuvu
Provedení tělesa
Provedení destičky
Standard. podložka
Normální
Ke sklíčidlu
Pravé
Pravé
q
Pracovní rotace
Směr posuvu
Provedení tělesa
Provedení destičky
Normální
Od sklíčidla
Levé
Levé
r
Work rotation
Směr posuvu
Provedení tělesa
Provedení destičky
Standard. podložka
Vnitřní závitování
Levotočivý závit
Pravotočivý závit
Reverzní
Ke sklíčidlu
Levé
Levé
w
Pracovní rotace
Směr posuvu
Provedení tělesa
Provedení destičky
Reverzní
Od sklíčidla
Pravé
Pravé
e
Pracovní rotace
Směr posuvu
Provedení tělesa
Provedení destičky
Standard. podložka
Normální
Ke sklíčidlu
Pravé
Pravé
w
Pracovní rotace
Směr posuvu
Provedení tělesa
Provedení destičky
Reverzní
Od sklíčidla
Levé
Levé
e
Pracovní rotace
Směr posuvu
Provedení tělesa
Provedení destičky
Standard. podložka
Reverzní
Ke sklíčidlu
Levé
Levé
q
TAC Závitořezné nástroje
7
Pracovní rotace
Směr posuvu
Provedení tělesa
Provedení destičky
Standard. podložka
Standard. podložka
Standard. podložka
Standard. podložka
Normální
Od sklíčidla
Pravé
Pravé
r
Standardní podložka
Nová
㶜.
A16-1DT
A16-1DT
A16-1
q
Pracovní rotace
Směr posuvu
Provedení tělesa
Provedení destičky
Standard. podložka
Pracovní rotace
Směr posuvu
Provedení tělesa
Provedení destičky
Standard. podložka
7 –24
Reverzní
Ke sklíčidlu
Pravé
Pravé
q
Reverzní
Od sklíčidla
Levé
Levé
r
Pracovní rotace
Směr posuvu
Provedení tělesa
Provedení destičky
Standard. podložka
Work rotation
Směr posuvu
Provedení tělesa
Provedení destičky
Standard. podložka
Normální
Ke sklíčidlu
Levé
Levé
w
Normální
Od sklíčidla
Pravé
Pravé
e
e
GX22-1DT
Nová
㶜.
A16-1
w
GX22-1DT
NXE22-1
NXN22-1
NXE27-1
NXN27-1
AE16-99DT
AN16-99DT
AE16-99
AN16-99
GXE22-99DT
r
GXN22-99DT
NXE22-99
NXN22-99
NXE27-99
NXN27-99
Základní informace k závitům
Vztah mezi stoupáním, úhlem stoupání a roztečí
Úhel profilu
Výška závitu
1. Stoupání závitu je axiální vzdálenost, o kterou se šroub posune při jedné
otáčce. U jednochodého závitu se stoupání rovná rozteči.
2. Úhel drážky závitu vůči kolmici na osu závitu se nazývá úhel stoupání. U
šroubů se stejným průměrem se úhel stoupání zvětšuje spolu s roztečí.
3. Boční strana hotové drážky závitu se nazývá šroubová plocha. Vzdálenost mezi
velkým a malým průměrem závitu se nazývá výška závitu.
Rozteč P
Rozteč P
Úhel stoupání
Seříznutí závitu
Úhel stoupání
Jedno- a několikachodé závity
L
1. Jednochodý závit má jednu drážku. Dvouchodé a tříchodé závity mají
dvě nebo tři drážky.
2. V průřezu vícechodého závitu je rozteč stejná jako u jednochodého závitu.
Stoupání dvouchodého závitu je dvojnásobkem rozteče. Vícechodý závit se
používá hlavně u lichoběžníkových závitů.
P
Třídy tolerance závitů
Třídy tolerance u šroubových závitů jsou vyjádřeny následovně:
dokončovány pomocí broušení.
Metrický vnější závit: 6h, 6g Metrický vnitřní závit: 5H, 6H
Např. M8-6g označuje metrický vnější závit s tolerancí 6g.
K těmto třídám náleží tolerance průměru závitu, rozteče, úhlu
závitu, atd. Pro upevňování se standardně používají závity třídy
6H a 6g (dříve druhá třída JIS), vyrobené pomocí obrábění
nebo válcování. Závity třídy 5H a 4h (dříve první třída JIS) jsou
7
Rozdíl mezi destičkou s plným a částečným profilem
Destička s plným profilem
U destičky s plným profilem je hlavní průměr závitu dokončován
nutné tyto části dokončit později, protože přídavky 15º až 30º jsou
profilovaným dokončovacím břitem, viz. níže uvedený obrázek. Proto ponechány na hřebenu závitu, viz. níže uvedený obrázek.
je třeba před závitováním ponechat přibližně 0.1 mm přídavek na
Pomocí destičky s plným profilem lze vyrábět závity bez otřepů.
plochu na vnějším povrchu obrobku. U lichoběžníkových závitů je
Destička s částečným profilem
Obrábění lichoběžníkových závitů:
Destička s plným profilem
Lichoběžníkový závit
Závit
Závit
TAC Závitořezné nástroje
Destičky TAC pro závitování
Destička s
částečným
profilem
Průměr
(dokončený
v předchozí
operaci)
Povrch obrobený
v předchozí
operaci
Přídavek na
dokončení
0,1 - 0,2
Výška závitu
Destička s plným
profilem
Destička s částečným profilem
Destičky s částečným profilem nelze použít k dokončování
malého průměru závitu, lze je ale aplikovat na širokou škálu
roztečí.
Průměr (dokončený
pomocí závitořezné
destičky)
15° ~ 30°
Část k pozdějšímu
dokončení
Příklad
Kat. č.
Rozteč
Počet závitů
rε
16ERA60
0.5 ~ 1.5
48 ~ 16
0.06
16ERG60
1.75 ~ 3.0
14 ~ 8
0.22
Radius špičky destiček je přizpůsoben závitům s nejmenší roztečí.
Rozdíl mezi destičkami pro vnitřní a vnější použití
U destiček s plným profilem pro metrické a UN závity, se radius
špičky a výška závitu liší od destiček pro vnější a vnitřní použití. Z
toho důvodu pravá destička pro vnější použití a levá destička pro
vnitřní použití nejsou stejné nástroje.
Protože jsou úhly hřbetu u vnějších těles -10º a -15º u vnitřních
těles, nelze vnější / vnitřní tělesa použít pro obrábění vnitřních
/ vnějších závitů.
U závitu Whitworth, přesto, že vnější závit a vnitřní závit má
stejnou formu, nejsou vnější a vnitřní tělesa kompatibilní z
důvodu odlišného úhlu čela.
Příklad
rε
Kat. č.
16ER20ISO
Kompatibilní destičky
Vnější
0.25
Výška závitu
1.52
16IL20ISO
Vnitřní
0.14
1.30
7 –25
9
Metoda výměny podložné destičky
Kompenzace úhlu stoupání a úhel hřbetu nástroje
Je-li rozteč velká nebo průměr šroubu malý, je úhel stoupání
velký a efektivní úhel hřbetu β2 je malý.
To způsobí kratší životnost destičky při obrábění trapézového
závitu s malou horní ploškou.
Je ideální, aby závitořezná destičkaměla stejný úhel hřbetu na
pravé i levé straně. Nahraďte podložnou destičku tak, aby úhel
hřbetu destičky byl ve směru drážky závitu
(tedy aby β = β3).
Úhel závitu
Rozteč P (velká)
Rozteč P (malá) = lead
Výška závitu
Úhel stoupání
(velký)
Seříznutí závitu
Úhel stoupání (malý)
Výpočet úhlu stoupání
α
θ
Těleso
P
Malá světlá výška
(možnost kolize)
α)
Podložka
θ
60°
55°
30°
29°
30°
27.5°
15°
14.5°
Řez I–I
ød Střední průměr závitu)
β1
Vnější závitování
5.8°
5.2°
2.7°
2.6°
β
β
Vnitřní závitování
8.8°
7.9°
4.1°
4°
P
2θ
Destička
β2
α standardního tělesa je 10˚ pro vnější závitování a 15˚ pro vnitřní
závitování.
Další úhly
Drážka
závitu
β
TAC Závitořezné nástroje
β1 =
tan -1 (tanθ • tan
Kompenzace
úhlu stoupání
Střední
průměr d
Úhel hřbetu β1 se vypočítá následovně:
7
I
Destička
Podložka
90
°-β
1
Výpočet úhlu hřbetu
β : Úhel stoupání
R : Stoupání
n : Počet závitů
P : Rozteč
d : Průměr závitu
β3
β = tan -1( R/πd) = tan -1( nP/πd)
I
Úhel stoupání se vypočítá následovně
πd
Efektivní úhel hřbetu se vypočítá následovně:
β2 = β1 + β3 - β
β : Úhel stoupání
β2 : Úhel hřbetu
β3 : Hodnota kompenzace úhlu stoupání
Jinými slovy β1 = β2 když úhel stoupání závitu se rovná hodnotě
kompenzace. Úhel hřbetu samotného nástroje se rovná úhlu
hřbetu.
Je-li použita nevhodná hodnota kompenzace β1 > β2. Úhel
hřbetu je pak menší. Proveďte proto kompenzaci úhlu stoupání
tak, aby bylo dosaženo následujícího rozsahu:
±1˚ je-li úhel profilu 60˚ a 55˚
±30´ je-li úhel profilu 30˚ a 29˚
3°
1°
Standardní
Standard
2°
1°
Kompenzované
Compensated
Standardní
Standard
Kompenzované
Compensated
Kompenzace úhlu stoupání u vnitřních těles bez podložné destičky
Při používání vnitřních závitovacích těles bez podložky, nelze
výše uvedenou metodu aplikovat na kompenzaci úhlu stoupání.
Pro tento případ jsou dostupné speciální tělesa pro velký úhel
stoupání, viz. níže. Poslední číslo Kat. č. (-2 nebo -3) označuje
1°
2°
SNR0016M16
7 –26
2° nebo 3° úhel stoupání tělesa. Tělesa bez tohoto označení mají
standardně 1° úhel stoupání.
3°
SNR0016M16-2
SNR0016M16-3
Podložky závitových destiček
Úhel stoupání
-2°
-1°
Kat. č. podložné destičky
a úhly stoupání jsou uvedeny Podložná destička -98 -99
v tabulce.
2°
3°
4°
-1
-2
-3
-4
Poznámka: poslední číslo v Kat. č. podl. destičky je úhel stoupání.
Podložná destička
Kat. č. tělesa
Duální tělesa s upínáním šroubem / upínkou
Podložná destička
CER/L16DT
CER/L22DT
TCNR/L16DT
TCNR/L22DT
-0
1°
Tělesa s upnutím upínkou
Tělesa a kompatibilní podložné destičky
Kat. č. tělesa
0°
R
L
AE16-DT
GXE22-DT
AN16-DT
GXN22-DT
AN16-DT
GXN22-DT
AE16-DT
GXE22-DT
Poznámka: Standardní podl. destička je AE16-1DT nebo GX22-1DT. Další typy jsou
volitelné.
CER/L16-T
CER/L22-T
CER/L27-T
CNR/L16
CNR/L22
CNR/L27
B-CER/L16
R
L
AE16-
NXE22-
NXE27-
AN16-
NXN22-
NXN27-
AE16-
AN16-
NXN22-
NXN27-
AE16-
NXE22-
NXE27-
AN16-
Poznámka: Standardní podl. destička je hhhhh-1. Další typy jsou volitelné.
Výběr podložné destičky pro duální ST-type nástroje s upnutím šroubem / upínkou
Oblast není vhodná pro obrábění
7
4
5
5
4
6
3
2
1
Standardní podložka podložka
A16-1DT
GX22-1DT
(použití pro vnitřní i vnější )
50
100
Průměr závitu (ød)
8
10
12
16
24
Pitch (No. of threads per inch)
6
150
AE16-4DT
AN16-4DT
GXE22-4DT
GXN22-4DT
AE16-3DT
AN16-3DT
GXE22-3DT
GXN22-3DT
AE16-2DT
AN16-2DT
GXE22-2DT
GXN22-2DT
Seznam výměnných podložných destiček
Sklad
Sklad
Kat. č.
Kat. č.
β2 = 4°
AE16-4DT AN16-4DT β2 = 3°
AE16-3DT AN16-3DT β2 = 2°
AE16-2DT AN16-2DT β2 = 1°Stand. podložka A16-1DT
A16-1DT
β2 = 0°
AE16-0DT AN16-0DT β2 = -1°
AE16-99DT AN16-99DT β2 = -2°
AE16-98DT AN16-98DT Kompatibilní
CER--16DT
CEL--16DT
tělesa
TCNL--16DT TCNR--16DT
materiál: D30)
Kat. č.
Sklad
GXE22-4DT GXE22-3DT GXE22-2DT GX22-1DT
GXE22-0DT GXE22-99DT GXE22-98DT CER--22DT
TCNL--22DT
Kat. č.
Sklad
GXN22-4DT GXN22-3DT GXN22-2DT GX22-1DT
GXN22-0DT GXN22-99DT GXN22-98DT CEL--22DT
TCNR--22DT
TAC Závitořezné nástroje
Pitch (mm)
7
Výběr podložné destičky pro ST nástroje s upínáním upínkou
Oblast není vhodná pro obrábění
6
4
5
5
4
6
3
8
10
12
16
24
2
1
Standardní podložka
A16-1
NXE22-1, NXN22-1
NXE27-1, NXN27-1
50
100
Průměr závitu (ød)
150
Rozteč (počet závitů na palec)
Pitch (mm)
7
AE16-4, AN16-4
N XE22-4, N XN22-4
N XE27-4, N XN27-4
AE16-3, AN16-3
N XE22-3, N XN22-3
N XE27-3, N XN27-3
Seznam výměnných podložných destiček
Kat. č. Sklad Kat. č. Sklad Kat. č.
β2 = 4°
AE16-4 AN16-4 NXE22-4
β2 = 3°
AE16-3 AN16-3 NXE22-3
β2 = 2°
AE16-2 AN16-2 NXE22-2
A16-1 AE16-0 AE16-99 AE16-98 CER--16T
Kompatibilní
CNL--16
tělesa
B-CER--16
Stand.
β2 = 1° podložka
β2 = 0°
β2 = -1°
β2 = -2°
A16-1 AN16-0 AN16-99 AN16-98 CEL--16T
CNR--16
B-CEL--16
AE16-2, AN16-2
N XE22-2, N XN22-2
N XE27-2, N XN27-2
(materiál: D30)
Sklad
NXE22-1 NXE22-0 NXE22-99 NXE22-98 CER--22T
CNL--22
Kat. č. Sklad Kat. č. Sklad Kat. č. Sklad
NXN22-4 NXN22-3 NXN22-2 NXN22-1 NXN22-0 NXN22-99 NXN22-98 CEL--22T
CNR--22
NXE27-4
NXE27-3
NXE27-2
NXE27-1 NXE27-0
NXE27-99
NXE27-98
CER--27T
CNL--27
NXN27-4
NXN27-3
NXN27-2
NXN27-1 NXN27-0
NXN27-99
NXN27-98
CEL--27T
CNR--27
: Skladové položky
7 –27
9
Výběr těles typu ST
Výběr vnitřních těles pro závitování
Symboly
Doporučeno
Lze použít
x Nutná výměna podložné destičky.
“2” znamená “nahraďte podložnou
destičkou s 2° úhlem stoupání”.
Nepoužitelné
C1
Odebrání pomocí destičky s plným profilem.
C1 ≥ 3 mm
Vnitřní závit
C2
L
Vnější
závit
Velký průměr
vnitřního závitu
Střední průměr
L/D ≤ 3¬
Malý průměr
závitu
L/D ≤ 2¬
Prům. předvrt. otvoru
Ocelové
těleso
R
Karbidové
těleso
( 1 mm pro typ SN-Mini (6IR))
øD
TAC Závitořezné nástroje
Poměr vyložení L/D
7
Vnitřní průměr
závitu
ød
Kloiz. vzdál. C1
V tabulkách od str. 7-29 dále jsou uvedeny vztahy mezi tělesy, destičkami,
obráběnými závity a podložnými destičkami. V těchto tabulkách jsou uvedeny
následující údaje.
¡Min. obrobitelný průměr.
¡Poměr L/D tělesa.
¡Úhel stoupání závitu.
¡Řezné podmínky
Zvlášte pokud obrábíte na hranicí min. obrobitelného průměru, je nutné řádně
provést kompenzaci úhlu stoupání.
Navíc vzhledem k tomu, že při závitování nemohou být třísky děleny na malé kusy, je
nutné provést výběr tělesa s ohledem na odpovídající kolizní vzdálenosti (C1).
Vnitřní závit
Jak používat tabulky
qVyhledejte jmenovitý průměr závitu, např.: M35 X 1.5
wV tabulce je uveden úhel stoupání 1°48´.
eKat. č. destičky je IR15ISO.
Označuje optimální typ tělesa. Rovněž lze použít
a
. Značka
rVyhledáním v řadě směrem doprava, nalzente značky
tělesa označené symbolem
tyto tělesa zajišťují ale méně tuhé upnutí, protože poměr průměru tělesa průměru závitu je menší
než u tělesa označených symbolem
. V tomto příkladu jsou optimální volbou tělesa CNR0025R16 a TCNR0020R16DT. Kat. č.
destičky je 16IR15ISO.
tIV případě závitu M33 X 3 je úhel stoupání 1°46ߙ. Na řádku napravo naleznete symbol x . Ten označuje, že podložnou destičku je
nutné nahradit 2° typem. Výpočet úhlu stoupání viz str. 7-26..
Metrický jemný závit (ISO)
Karbidové těleso
“Tsuppari-Ichiban”
™
™
™
™
TCNR0025S22DT
TSNR0020R22
22IR
(TCNR0032T16DT)
TCNR0025S16DT
TCNR0020R16DT
16IR
TSNR0016Q16
SNR0016R16SC-2
SNR0016R16SC
16IR
SNR0012P11SC-2
SNR0012P11SC
SNR0010M11SC
11IR
SNR0008K06SC-3
SNR0008K06SC-2
SNR0006K06SC-3
SNR0006K06SC-2
6IR
CNR0032S22
CNR0025R22
SNR0020Q22-2
SNR0020Q22
CNR0032S16
22IR
CNR0025R16
CNR0020P16
SNR0016M16-2
SNR0016M16
16IR
SNR0013L11-2
SNR0013L11
SNR0010K11-2
SNR0010K11
11IR
SNR0008H06-3
Úhel stoupání
IR15ISO
IR20ISO
IR30ISO
IR15ISO
IR15ISO
IR20ISO
IR30ISO
IR15ISO
IR15ISO
SNR0008H06-2
Střední průměr
0º51´
1º09´
1º46´
0º48´
0º47´
1º03´
1º36´
0º44´
0º43´
Kat. č.
destičky
SNR0006H06-3
Stoupání / mm
32.03
31.7
31.05
34.03
35.03
34.7
34.05
37.03
38.03
Kat. č. těl.
SNR0006H06-2
Jmenovitá velikost
1.5
2
3
1.5
1.5
2
3
1.5
1.5
6IR
Vel. destičky
SNR0010M11SC-2
Ocelové těleso
Materiál tělesa
M33⫻1.5
M33⫻2
M33⫻3
M35⫻1.5
M36⫻1.5
M36⫻2
M36⫻3
M38⫻1.5
M39⫻1.5
7 –28
(Plnou verzi této tabulky naleznete na str. 7-30.)
Výběr vnitřních těles—Vztah mezi velikostí závitu, tělesy a destičkami—Část 1
M10
1.5
9.03
3º02´
IR15ISO
M11
1.5
10.03
2º44´
IR15ISO
IR175ISO
M12 1.75
10.86
2º56´
M14
2
12.7
2º52´
IR20ISO
M16
2
14.7
2º29´
IR20ISO
M18
2.5
16.38
2º47´
IR25ISO
M20
2.5
18.38
2º29´
IR25ISO
M22
2.5
20.38
2º14´
IR25ISO
M24
3
22.05
2º29´
IR30ISO
(TCNR0032T22DT)
SNR0016R16SC-2
22IR
TCNR0025S22DT
16IR
(SNR0016R16SC-3)
11IR
SNR0010M11SC-3
SNR0008K06SC-3
SNR0008K06SC-2
SNR0006K06SC-3
6IR
SNR0006K06SC-2
(CNR0050U27)
CNR0040T27
(CNR0040T22)
27IR
CNR0032S22
CNR0025R22
SNR0020Q22-3
SNR0020Q22-2
22IR
SNR0016M16-3
SNR0016M16-2
SNR0013L11-3
“TsuppariIchiban”
Karbidové těleso
16IR
SNR0013L11-2
SNR0010K11-3
SNR0010K11-2
SNR0008H06-3
11IR
SNR0008H06-2
SNR0006H06-3
Kat. č.
destičky
6IR
SNR0006H06-2
Úhel stoupání
Střední průměr
Vel. destičky
Kat. č.
držáku.
SNR0010M11SC-2
Ocelové těleso
Materiál tělesa
Stoupání / mm
Jmenovitá velikost
Metrický závit (ISO)
M27
3
25.05
2º11´
IR30ISO
M30
3.5
27.73
2º18´
IR35ISO
M33
3.5
30.73
2º05´
IR35ISO
M36
4
33.4
2º11´
IR40ISO
M39
4
36.4
2º00´
IR40ISO
™
™
M42
4.5
39.08
2º06´
IR45ISO
™
™
M45
4.5
42.08
1º57´
IR45ISO
™
M48
5
44.75
2º02´
IR50ISO
™
™
™
™
M52
5
48.75
1º52´
IR50ISO
™
™
™
™
M56
5.5
52.43
1º55´
IR55ISO
M60
5.5
56.43
1º47´
IR55ISO
™
M64
6
60.1
1º49´
IR60ISO
™
M68
6
64.1
1º42´
IR60ISO
™
™
IR10ISO
M12⫻1
1
11.35
1º36´
IR10ISO
M12⫻1.25 1.25
11.19
2º02´
IR125ISO
M12⫻1.5
11.03
2º29´
IR15ISO
IR10ISO
M14⫻1
1.5
13.35
1º22´
M14⫻1.25 1.25
13.19
1º44´
IR125ISO
M14⫻1.5
1.5
13.03
2º06´
IR15ISO
M15⫻1
M15⫻1.5
M16⫻1
M16⫻1.5
M17⫻1
M17⫻1.5
M18⫻1
M18⫻1.5
1
1
14.35
1º16´
IR10ISO
1.5
14.03
1º57´
IR15ISO
1
15.35
1º11´
IR10ISO
1.5
15.03
1º49´
IR15ISO
1
16.35
1º07´
IR10ISO
1.5
16.03
1º42´
IR15ISO
1
17.35
1º03´
IR10ISO
1.5
17.03
1º36´
IR15ISO
IR20ISO
M18⫻2
2
16.7
2º11´
M20⫻1
1
19.35
0º57´
IR10ISO
1.5
19.03
1º26´
IR15ISO
2
18.7
1º57´
IR20ISO
M20⫻1.5
M20⫻2
SNR0012P11SC-3
1º46´
SNR0012P11SC-2
10.35
SNR0012P11SC
1
SNR0010M11SC-3
IR075ISO
M11⫻1
SNR0010M11SC-2
1º18´
SNR0010M11SC
10.51
SNR0008K06SC-3
IR125ISO
M11⫻0.75 0.75
11IR
SNR0008K06SC-2
2º29´
SNR0006K06SC-3
9.19
SNR0006K06SC-2
IR10ISO
M10⫻1.25 1.25
SNR0013L11-3
1º57´
6IR
SNR0013L11-2
9.35
1
SNR0013L11
IR075ISO
M10⫻1
SNR0010K11-3
1º26´
SNR0010K11-2
9.51
SNR0010K11
IR10ISO
M10⫻0.75 0.75
SNR0008H06-3
IR075ISO
2º11´
Karbidové těleso
11IR
SNR0008H06-2
Úhel stoupání
1º36´
8.32
SNR0006H06-3
Střední průměr
8.51
1
M9⫻1
Kat. č.
destičky
6IR
SNR0006H06-2
Stoupání / mm
Jmenovitá velikost
Vel. destičky
0.75
M9⫻0.75
1/4
Ocelové těleso
Materiál tělesa
Kat. č. těl.
x : Změňte podl. destičku na GXN22-2DT
x : Změňte podl. destičku na NXN27-2
TAC Závitořezné nástroje
™
x : Změňte podl. destičku na NXN22-2
Metrický závit - jemný (ISO)
7
Poznámka : U vnitřních závitů je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost mezi tělesem a Dmin závitu. U standardních těles je to 3 mm. U nástrojů typu SN 1 mm.
Minimální vzdálenost je 0.1 mm.
7 –29
9
Výběr těles typu ST
25.03
1º06´
IR15ISO
1
26.35
0º42´
IR10ISO
1.5
26.03
1º03´
IR15ISO
M27⫻2
2
25.7
1º25´
IR20ISO
M28⫻1
1
27.35
0º40´
IR10ISO
1.5
27.03
1º01´
IR15ISO
M28⫻2
2
26.7
1º22´
IR20ISO
M30⫻1
1
29.35
0º37´
IR10ISO
1.5
29.03
0º57´
IR15ISO
M30⫻2
2
28.7
1º16´
IR20ISO
M30⫻3
3
28.05
1º57´
IR30ISO
1.5
31.03
0º53´
IR15ISO
2
30.07
1º11´
IR20ISO
M27⫻1
M27⫻1.5
M28⫻1.5
M32⫻1.5
M32⫻2
Metrický závit - jemný (ISO)
3/4
IR15ISO
IR20ISO
IR30ISO
IR15ISO
IR15ISO
IR20ISO
IR30ISO
IR15ISO
IR15ISO
IR20ISO
IR30ISO
IR15ISO
IR20ISO
IR30ISO
IR15ISO
IR20ISO
IR30ISO
IR40ISO
IR15ISO
IR20ISO
IR30ISO
IR40ISO
IR15ISO
IR20ISO
IR30ISO
IR40ISO
“Tsuppari-Ichiban”
™
™
™
™
TSNR0020R22
22IR
(TCNR0032T16DT)
TCNR0025S16DT
TCNR0020R16DT
16IR
TSNR0016Q16
SNR0016R16SC-2
SNR0016R16SC
16IR
SNR0012P11SC-2
SNR0012P11SC
SNR0010M11SC
11IR
SNR0008K06SC-3
SNR0008K06SC-2
SNR0006K06SC-3
SNR0006K06SC-2
6IR
CNR0032S22
CNR0025R22
SNR0020Q22-2
SNR0020Q22
CNR0032S16
22IR
CNR0025R16
CNR0020P16
SNR0016M16-2
SNR0016M16
16IR
SNR0013L11-2
SNR0013L11
SNR0010K11-2
SNR0010K11
0º51´
1º09´
1º46´
0º48´
0º47´
1º03´
1º36´
0º44´
0º43´
0º58´
1º29´
0º42´
0º57´
1º26´
0º40´
0º54´
1º22´
1º51´
0º37´
0º50´
1º16´
1º43´
0º35´
0º47´
1º11´
1º36´
11IR
SNR0008H06-3
Úhel stoupání
32.03
31.7
31.05
34.03
35.03
34.7
34.05
37.03
38.03
38.7
37.05
39.03
37.8
38.05
41.03
40.7
40.05
39.4
44.03
43.7
43.05
42.4
47.03
46.7
46.05
45.4
Kat. č.
destičky
6IR
SNR0008H06-2
Střední průměr
1.5
2
3
1.5
1.5
2
3
1.5
1.5
2
3
1.5
2
3
1.5
2
3
4
1.5
2
3
4
1.5
2
3
4
Kat. č. těl.
SNR0006H06-3
Stoupání / mm
M33⫻1.5
M33⫻2
M33⫻3
M35⫻1.5
M36⫻1.5
M36⫻2
M36⫻3
M38⫻1.5
M39⫻1.5
M39⫻2
M39⫻3
M40⫻1.5
M40⫻2
M40⫻3
M42⫻1.5
M42⫻2
M42⫻3
M42⫻4
M45⫻1.5
M45⫻2
M45⫻3
M45⫻4
M48⫻1.5
M48⫻2
M48⫻3
M48⫻4
Vel. destičky
Karbidové těleso
SNR0010M11SC-2
Ocelové těleso
Materiál tělesa
Jmenovitá velikost
TAC Závitořezné nástroje
M30⫻1.5
SNR0006H06-2
7
™
™
™
™
™
x : Změňte podl. destičku na AN16-2DT
x : Změňte podl. destičku na AN16-2
x :Změňte podl. destičku na GXN22-2DT
x : Změňte podl. destičku na NXN22-2
Poznámka : U vnitřních závitů je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost mezi tělesem a Dmin závitu. U standardních těles je to 3 mm. U nástrojů typu SN 1 mm.
Minimální vzdálenost je 0.1 mm.
7 –30
TCNR0025S16DT
IR20ISO
1.5
M26⫻1.5
TCNR0020R16DT
1º32´
TCNR0025S22DT
23.7
TSNR0016Q16
IR15ISO
2
M25⫻2
16IR
(SNR0016R16SC-3)
1º08
SNR0016R16SC-2
24.03
SNR0016R16SC
IR10ISO
1.5
M25⫻1.5
SNR0012P11SC-3
0º45´
16IR
SNR0012P11SC-2
24.35
SNR0012P11SC
1
SNR0010M11SC-3
IR20ISO
M25⫻1
SNR0010M11SC-2
1º39´
SNR0010M11SC
22.07
11IR
SNR0008K06SC-3
2
SNR0008K06SC-2
IR15ISO
M24⫻2
SNR0006K06SC-3
1º11´
SNR0006K06SC-2
23.03
CNR0020P16
IR10ISO
1.5
M24⫻1.5
6IR
SNR0016M16-3
0º47´
SNR0016M16-2
23.35
SNR0016M16
1
SNR0013L11-3
IR20ISO
M24⫻1
16IR
SNR0013L11-2
1º46´
SNR0013L11
20.7
SNR0010K11-2
2
SNR0010K11
IR15ISO
M22⫻2
SNR0008H06-3
IR10ISO
1º18´
“TsuppariIchiban”
Karbidové těleso
11IR
SNR0008H06-2
0º51´
21.03
Kat. č.
destičky
SNR0006H06-3
Úhel stoupání
21.35
Kat. č. těl.
SNR0006H06-2
Střední průměr
1
M22⫻1.5
Ocelové těleso
6IR
Vel. destičky
1.5
M22⫻1
2/4
Materiál tělesa
Stoupání / mm
Jmenovitá velikost
Metrický závit - jemný (ISO)
™
Metrický závit - jemný (ISO)
53.05
1º02´
IR30ISO
M55⫻4
4
52.4
1º24´
IR40ISO
1.5
55.03
0º30´
IR15ISO
M56⫻2
2
54.7
0º40´
IR20ISO
M56⫻3
3
54.05
1º01´
IR30ISO
M56⫻4
4
53.4
1º22´
IR40ISO
1.5
57.03
0º29´
IR15ISO
M58⫻2
2
56.7
0º39´
IR20ISO
M58⫻3
3
56.05
0º59´
IR30ISO
M56⫻1.5
M58⫻1.5
55.4
1º19´
IR40ISO
59.03
0º28´
IR15ISO
M60⫻2
2
58.7
0º37´
IR20ISO
M60⫻3
3
58.05
0º57´
IR30ISO
M60⫻4
4
57.4
1º16´
IR40ISO
M60⫻1.5
SNR0006H06-2
7
2º15´
(IR7UN)
1 3/8-6UNC
6
32.17
2º24´
(IR6UN)
1 1/2-6UNC
6
35.35
2º11´
(IR6UN)
1 3/4-5UNC
5
41.15
2º15´
(IR5UN)
2-4 1/2UNC 4.5 47.14
2º11´
(IR45UN)
2 1/4-4 1/2UNC 4.5 53.49
1º55´
(IR45UN)
2 1/2-4UNC
4
59.38
1º57´
(IR4UN)
2 3/4-4UNC
4
65.73
1º46´
(IR4UN)
3-4UNC
4
72.08
1º36´
(IR4UN)
3 1/4-4UNC
4
78.43
1º29´
(IR4UN)
3 1/2-4UNC
4
84.78
1º22´
(IR4UN)
3 3/4-4UNC
4
91.13
1º16´
(IR4UN)
4-4UNC
4
97.48
1º11´
(IR4UN)
(TCNR0032T22DT)
29.39
TCNR0025S22DT
7
22IR
(SNR0016R16SC-3)
(IR7UN)
1 1/4-7UNC
SNR0016R16SC-2
2º31´
SNR0016R16SC
26.22
SNR0012P11SC-3
7
16IR
SNR0012P11SC-2
IR8UN
1 1/8-7UNC
SNR0012P11SC
2º29´
SNR0010M11SC-3
23.34
SNR0010M11SC-2
8
SNR0010M11SC
IR9UN
1-8UNC
11IR
(CNR0063V27)
2º31´
(CNR0050U27)
20.39
CNR0040T27
9
(CNR0040T22)
(IR10UN)
7/8-9UNC
27IR
CNR0032S22
2º40´
CNR0025R22
17.4
SNR0020Q22-3
10
SNR0020Q22-2
(IR11UN)
3/4-10UNC
SNR0020Q22
2º56´
“TsuppariIchiban”
Karbidové těleso
22IR
SNR0016M16-3
11 14.38
SNR0016M16-2
IR12UN
5/8-11UNC
SNR0016M16
2º59´
SNR0013L11-3
(IR13UN)
9/16-12UNC 12 12.91
16IR
SNR0013L11-2
(IR14UN)
3º07´
SNR0013L11
3º20´
Kat. č.
destičky
SNR0010K11-2
Úhel stoupání
9.93
13 11.43
Kat. č. těl.
SNR0010K11-3
11IR
SNR0010K11
Střední průměr
7/16-14UNC 14
1/2-13UNC
Ocelové těleso
Materiál tělesa
Vel. destičky
Stoupání / palec
Jmenovitá velikost
UNC závit
TAC Závitořezné nástroje
4
1.5
M58⫻4
(TCNR0032T22DT)
3
TCNR0025S22DT
IR20ISO
M55⫻3
TSNR0020R22
0º41´
(TCNR0032T16DT)
53.7
TCNR0025S16DT
2
TCNR0020R16DT
IR15ISO
M55⫻2
TSNR0016Q16
0º30´
SNR0016R16SC-2
54.03
SNR0016R16SC
IR40ISO
1.5
“Tsuppari-Ichiban”
16IR
22IR
16IR
SNR0012P11SC-2
1º29´
SNR0012P11SC
49.4
SNR0010M11SC-2
4
SNR0010M11SC
IR30ISO
M52⫻4
11IR
SNR0008K06SC-3
1º06´
SNR0008K06SC-2
50.05
SNR0006K06SC-3
3
SNR0006K06SC-2
IR20ISO
M52⫻3
(CNR0040T22)
0º43´
6IR
CNR0032S22
50.7
CNR0025R22
2
SNR0020Q22-2
IR15ISO
M52⫻2
SNR0020Q22
0º32´
(CNR0050U16)
51.03
22IR
(CNR0040T16)
IR30ISO
1.5
CNR0032S16
1º08´
CNR0025R16
48.05
CNR0020P16
3
SNR0016M16-2
IR20ISO
M50⫻3
SNR0016M16
0º45´
SNR0013L11-2
48.7
Karbidové těleso
16IR
SNR0013L11
2
SNR0010K11-2
IR15ISO
M50⫻2
Kat. č.
destičky
SNR0010K11
Úhel stoupání
0º33´
11IR
SNR0008H06-3
Střední průměr
49.03
Kat. č. těl.
SNR0008H06-2
Stoupání / mm
1.5
M55⫻1.5
Ocelové těleso
6IR
Vel. destičky
SNR0006H06-3
Jmenovitá velikost
M50⫻1.5
M52⫻1.5
4/4
Materiál tělesa
™
™
™
™
™
™
™ ™
™ ™
x : Změňte podl. destičku na NXN22-2
x :Změňte podl. destičku na NXN27-2
x : Změňte podl. destičku na GXN22-2DT
Poznámka : U vnitřních závitů je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost mezi tělesem a Dmin závitu. U standardních těles je to 3 mm. U nástrojů typu SN 1 mm.
Minimální vzdálenost je 0.1 mm.
7 –31
9
Výběr těles typu ST
Jemný závit UNF
TCNR0025S16DT
“Tsuppari-Ichiban”
16IR
TCNR0020R16DT
SNR0016R16SC-2
16IR
SNR0012P11SC-2
SNR0012P11SC
SNR0010M11SC-2
SNR0010M11SC
SNR0008K06SC-3
11IR
SNR0008K06SC-2
SNR0006K06SC-3
SNR0006K06SC-2
CNR0025R16
CNR0020P16
SNR0016M16-2
SNR0016M16
6IR
TSNR0016Q16
Karbidové těleso
16IR
SNR0013L11-2
SNR0010K11-2
SNR0008H06-3
11IR
SNR0008H06-2
Úhel stoupání
2º11´
SNR0006H06-3
Střední průměr
8.84
Kat. č.
destičky
SNR0006H06-2
Stoupání / palec
Jmenovitá velikost
24
Kat. č. těl.
6IR
SNR0016R16SC
Ocelové těleso
Materiál tělesa
Vel. destičky
(IR24UN)
3/8-24UNF
IRA60
(IR20UN)
7/16-20UNF
20 10.29
2º15´
IRA60
(IR20UN)
1/2-20UNF
20 11.87
1º57´
IRA60
(IR18UN)
9/16-18UNF
18 13.37
1º55´
IRA60
(IR18UN)
5/8-18UNF
18 14.96
1º43´
IRA60
16 18.02
1º36´
IR16UN
7/8-14UNF
14 21.05
1º34´
IR14UN
1-12UNF
12 24.03
1º36´
IR12UN
27.2
1º25´
IR12UN
1 1/4-12UNF 12 30.38
1º16´
IR12UN
1 3/8-12UNF 12 33.55
1º09´
IR12UN
1 1/2-12UNF 12 36.73
1º03´
IR12UN
Whitworth (W)
9.95
3º19´
(IR14W)
W1/2
12 2.12 11.35
3º24´
IR12W
W9/16
12 2.12 12.93
2º59´
IR12W
W5/8
11 2.31
14.4
2º55´
IR11W
W3/4
10 2.54 17.42
2º39´
IR10W
W7/8
9
2.82 20.42
2º31´
(IR9W)
W1
8
3.18 23.37
2º29´
IR8W
W1 1/8
7
3.63 26.25
2º31´
(IR7W)
W1 1/4
7
3.63 29.43
2º15´
(IR7W)
W1 3/8
6
4.23 32.21
2º24´
(IR6W)
W1 1/2
6
4.23 35.39
2º11´
(IR6W)
W1 5/8
5
5.08 38.02
2º26´
(IR5W)
™
™
W1 3/4
5
5.08
41.2
2º15´
(IR5W)
™
™
W1 7/8 4.5 5.64 44.01
2º20´
(IR45W)
W2
2º11´
(IR45W)
W2 1/4
4
6.35 53.08
2º11´
(IR4W)
W2 1/2
4
6.35 59.43
1º57´
(IR4W)
4.5 5.64 47.19
x : Změňte podl. destičku na NXN22-2
x : Změňte podl. destičku na NXN27-2
(SNR0016R16SC-3)
SNR0016R16SC-2
SNR0016R16SC
16IR
(CNR0050U27)
CNR0040T27
(CNR0040T22)
27IR
CNR0032S22
CNR0025R22
SNR0020Q22-3
SNR0020Q22-2
Kat. č.
destičky
SNR0016M16-3
Kat. č. těl.
22IR
™
x : Změňte podl. destičku na GXN22-2DT
Poznámka : U vnitřních závitů je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost mezi tělesem a Dmin závitu. U standardních těles je to 3 mm. U nástrojů typu SN 1 mm.
Minimální vzdálenost je 0.1 mm..
7 –32
TCNR0025S22DT
14 1.81
Stoupání / palec
Úhel stoupání
“Tsuppari-Ichiban”
22IR
Střední průměr
Karbidové těleso
W7/16
16IR
Vel. destičky
(TCNR0032T22DT)
Ocelové těleso
Materiál tělesa
Stoupání / mm
Jmenovitá velikost
TAC Závitořezné nástroje
1 1/8-12UNF 12
SNR0016M16-2
7
3/4-16UNF
1/2
2º25´
(IR16W)
2º19´
(IR16W)
16 1.588 12.98
2º14´
(IR16W)
W14.5 16 1.588 13.48
2º09´
(IR16W)
W15
16 1.588 13.98
2º04´
(IR16W)
W16
14 1.814 14.84
2º14´
(IR14W)
W17
14 1.814 15.84
2º05´
(IR14W)
W18
14 1.814 16.84
1º58´
(IR14W)
W19
12 2.117 17.65
2º11´
IR12W
W20
12 2.117 18.65
2º04´
IR12W
W21
12 2.117 19.65
1º58´
IR12W
W22
12 2.117 20.65
1º52´
IR12W
W23
10 2.54
21.37
2º10´
IR10W
W24
10 2.54
22.37
2º04´
IR10W
W25
10 2.54
23.37
1º59´
IR10W
W26
10 2.54
24.37
1º54´
IR10W
W28
9 2.822 26.19
1º58´
(IR9W)
W30
9 2.822 28.19
1º50´
(IR9W)
W32
9 2.822 30.19
1º42´
(IR9W)
W34
8 3.175 31.97
1º49´
IR8W
W35
8 3.175 32.97
1º45´
IR8W
™
™
™
W36
8 3.175 33.97
1º42´
IR8W
2
W38
8 3.175 35.97
1º37´
IR8W
2
W40
8 3.175 37.97
1º31´
IR8W
2
W42
8 3.175 39.97
1º27´
IR8W
W14
x : Změňte podl. destičku na AN16-2
“Tsuppari-Ichiban”
16IR
TCNR0025S16DT
TCNR0020R16DT
SNR0016R16SC-2
SNR0012P11SC-2
CNR0025R16
16IR
7
™
™
™
™
™
™
™
™
™
2
2
2
x : Změňte podl. destičku na AN16-2DT
Whitworth - jemný závit (W)
2/2
Ocelové těleso
x : Změňte podl. destičku na NXN22-2
™
™
™
(TCNR0032T22DT)
TCNR0025S22DT
TSNR0020R22
22IR
(CNR0063V27)
CNR0025R22
SNR0020Q22-2
SNR0020Q22
(22IR7W)
(22IR7W)
(22IR7W)
(22IR7W)
(22IR7W)
(22IR7W)
(22IR6W)
(22IR6W)
(22IR6W)
(22IR6W)
(22IR6W)
(22IR6W)
(22IR6W)
(22IR6W)
(22IR5W)
(22IR5W)
(22IR5W)
(22IR5W)
(22IR5W)
(22IR5W)
(22IR5W)
(22IR5W)
(22IR5W)
(22IR5W)
(22IR5W)
(22IR5W)
(27IR4W)
(CNR0050U27)
1º35´
1º33´
1º31´
1º27´
1º23´
1º20´
1º29´
1º24´
1º21´
1º18´
1º14´
1º11´
1º09´
1º07´
1º17´
1º14´
1º12´
1º11´
1º08´
1º06´
1º04´
1º03´
1º01´
0º59´
0º57´
0º55´
0º52´
CNR0040T27
Úhle stoupání
41.68
42.68
43.68
45.68
47.68
49.68
52.29
55.29
57.29
59.29
62.29
65.29
67.29
69.29
71.75
74.75
76.75
78.75
81.75
84.75
86.75
88.75
91.75
94.75
96.75
101.75
105.93
(CNR0063V22)
Střední průměr
3.629
3.629
3.629
3.629
3.629
3.629
4.233
4.233
4.233
4.233
4.233
4.233
4.233
4.233
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
6.35
(CNR0050U22)
Stoupání / mm
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Kat. č.
destičky
27IR
(CNR0040T22)
Stoupání / palec
W44
W45
W46
W48
W50
W52
W55
W58
W60
W62
W65
W68
W70
W72
W75
W78
W80
W82
W85
W88
W90
W92
W95
W98
W100
W105
W110
Kat. č. těl.
“Tsuppari-Ichiban”
22IR
CNR0032S22
Jmenovitá velikost
Materiál tělesa
Vel. destičky
TAC Závitořezné nástroje
16 1.588 11.98
W13.5 16 1.588 12.48
W13
SNR0010M11SC-2
11IR
CNR0020P16
SNR0016M16-3
SNR0016M16-2
SNR0016M16
SNR0013L11-2
SNR0013L11
SNR0010K11-2
SNR0010K11
SNR0008H06-3
16IR
TSNR0016Q16
Karbidové těleso
11IR
SNR0008H06-2
Kat. č.
destičky.
SNR0006H06-3
Kat. č. těl.
6IR
SNR0006H06-2
Úhel stoupání
Vel. destičky
SNR0016R16SC
Ocelové těleso
Materiál tělesa
Střední průměr
Stoupání / mm
Stoupání / palec
Jmenovitá velikost
Whitworth - jemný závit (W)
™
™
™
x : Změňte podl. destičku na GXN22-2
Poznámka : U vnitřních závitů je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost mezi tělesem a Dmin závitu. U standardních těles je to 3 mm. U nástrojů typu SN 1 mm.
Minimální vzdálenost je 0.1 mm.
7 –33
9
Výběr těles typu ST
30° trapézový závit (TR)
3
24.5
2º14´
IR30TR
TR28⫻5
5
25.5
3º34´
IR50TR
TR28⫻3
3
26.5
2º04´
IR30TR
TR30⫻6
6
27
4º03´
IR60TR
TR30⫻3
3
28.5
1º55´
IR30TR
TR32⫻6
6
29
3º46´
IR60TR
TR32⫻3
3
30.5
1º48´
IR30TR
TR34⫻6
6
31
3º32´
IR60TR
TR34⫻3
3
32.5
1º41´
IR30TR
TR36⫻6
6
33
3º19´
IR60TR
TR36⫻3
3
34.5
1º35´
IR30TR
2
TR38⫻3
3
36.5
1º30´
IR30TR
2
TR40⫻3
3
38.5
1º25´
IR30TR
TR42⫻3
3
40.5
1º21´
IR30TR
TR44⫻3
3
42.5
1º17´
IR30TR
TR46⫻3
3
44.5
1º14´
IR30TR
TR48⫻3
3
46.5
1º11´
IR30TR
TR50⫻3
3
48.5
1º08´
IR30TR
TR52⫻3
3
50.5
1º05´
IR30TR
TR55⫻3
3
53.5
1º01´
IR30TR
TR60⫻3
3
58.5
0º56´
IR30TR
SNR0020Q22-3
SNR0020Q22-2
SNR0020Q22
CNR0050U16
CNR0040T16
CNR0032S16
CNR0025R16
SNR0016M16-3
™
™
™
™
™
™
™
™
™
x : Změňte podl. destičku na AN16-2DT
x : Změňte podl. destičku na AN16-2
30° trapézový závit (TR)
2/2
4
98
0º45´
IR40TR
TR105⫻4
4
103
0º42´
IR40TR
TR110⫻4
4
108
0º41´
IR40TR
TR115⫻6
6
112
0º59´
IR60TR
TR120⫻6
6
117
0º56´
IR60TR
TR125⫻6
6
122
0º54´
IR60TR
TR130⫻6
6
127
0º52´
IR60TR
TR135⫻6
6
132
0º50´
IR60TR
TR140⫻6
6
137
0º48´
IR60TR
TR145⫻6
6
142
0º46´
IR60TR
TR150⫻6
6
147
0º45´
IR60TR
TR155⫻6
6
152
0º43´
IR60TR
TR160⫻6
6
157
0º42´
IR60TR
TR165⫻6
6
162
0º41´
IR60TR
TR170⫻6
6
167
0º39´
IR60TR
Poznámka : U vnitřních závitů je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost mezi tělesem a Dmin závitu. U standardních těles je to 3 mm. U nástrojů typu SN 1 mm.
Minimální vzdálenost je 0.1 mm.
7 –34
TCNR0025S22DT
IR40TR
TR100⫻4
IR40TR
TSNR0020R22
0º47´
22IR
(TCNR0032T16DT)
93
TCNR0025S16DT
4
TSNR0016Q16
IR40TR
TR95⫻4
16IR
(SNR0016R16SC-3)
0º50´
SNR0016R16SC-2
88
SNR0016R16SC
4
16IR
(CNR0063V27)
IR40TR
TR90⫻4
(CNR0050U27)
IR40TR
0º53´
CNR0040T27
0º56´
83
(CNR0063V22)
78
4
(CNR0050U22)
4
TR85⫻4
27IR
(CNR0040T22)
TR80⫻4
CNR0032S22
IR40TR
CNR0025R22
1º00´
SNR0020Q22-3
73
SNR0020Q22-2
4
SNR0020Q22
IR40TR
TR75⫻4
CNR0032S16
1º04´
“Tsuppari-Ichiban”
Karbidové těleso
22IR
CNR0025R16
1º09´
68
CNR0020P16
Úhel stoupání
63
4
SNR0016M16-2
Střední průměr
4
TR70⫻4
Kat. č.
destičky
SNR0016M16
Stoupání / mm
TR65⫻4
Kat. č. těl.
SNR0016M16-3
16IR
TCNR0020R16DT
Ocelové těleso
Materiál tělesa
Vel. destičky
(TCNR0032T22DT)
SNR0016M16-2
SNR0016M16
CNR0020P16
™
(TCNR0032T22DT)
IR50TR
TR26⫻3
TCNR0025S22DT
3º52´
TSNR0020R22
23.5
(TCNR0032T16DT)
5
22IR
TCNR0025S16DT
IR30TR
TR26⫻5
TCNR0020R16DT
2º26´
TSNR0016Q16
22.5
16IR
(SNR0016R16SC-3)
3
SNR0016R16SC
IR50TR
TR24⫻3
“Tsuppari-Ichiban”
16IR
(CNR0050U27)
Úhel stoupání
IR30TR
4º14´
27IR
CNR0040T27
Střední průměr
2º40´
21.5
Kat. č.
destičky
22IR
CNR0032S22
Stoupání / mm
20.5
5
Kat. č. těl.
Karbidové těleso
16IR
CNR0025R22
Jmenovitá velikost
3
TR24⫻5
Vel. destičky
SNR0016R16SC-2
Ocelové těleso
Materiál tělesa
TR22⫻3
Jmenovitá velikost
TAC Závitořezné nástroje
7
1/2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(TCNR0032T16DT)
0
TCNR0025S16DT
0
TCNR0020R16DT
0
TSNR0016Q16
0
16IR
SNR0016R16SC-2
0
0
SNR0016R16SC
0
0
SNR0012P11SC-2
0
0
16IR
SNR0012P11SC
0
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
SNR0010M11SC-2
0
SNR0010M11SC
0
0
SNR0008K06SC-3
0
0
“Tsuppari-Ichiban”
11IR
SNR0008K06SC-2
(CNR0050U16)
0
0
SNR0006K06SC-3
(CNR0040T16)
0
SNR0006K06SC-2
CNR0032S16
SNR0013L11
SNR0010K11-2
SNR0010K11
SNR0008H06-2
SNR0006H06-2
IR19W
IR19W
IR14W
IR14W
IR14W
IR14W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
IR11W
CNR0025R16
1º59´
1º33´
1º40´
1º31´
1º19´
1º08´
1º20´
1º09´
1º02´
0º55´
0º48´
0º43´
0º39´
0º34´
0º32´
0º29´
0º26´
0º23´
0º20´
0º18´
0º16´
0º13´
0º12´
0º11´
0º10´
0º08´
6IR
CNR0020P16
Úhel stoupání
12.30
15.81
19.79
21.75
25.08
29.04
31.77
36.42
40.43
46.32
52.27
58.14
64.23
73.71
80.06
86.41
98.85
111.55
124.25
136.95
162.35
187.35
213.15
238.55
263.95
314.75
16IR
SNR0016M16-2
Střední průměr
1.34
1.34
1.81
1.81
1.81
1.81
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
Kat. č.
destičky
Karbidové těleso
11IR
SNR0016M16
Stoupání / mm
19
19
14
14
14
14
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Kat. č. těl.
6IR
SNR0013L11-2
Stoupání / palec
PF1/4
PF3/8
PF1/2
PF5/8
PF3/4
PF7/8
PF1
PF1-1/8
PF1-1/4
PF1-1/2
PF1-3/4
PF2
PF2-1/4
PF2-1/2
PF2-3/4
PF3
PF3-1/2
PF4
PF4-1/2
PF5
PF6
PF7
PF8
PF9
PF10
PF12
Ocelové těleso
Materiál tělesa
Vel. destičky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
/ : Změňte podl. destičku na AN16-0DT
/ : Změňte podl. destičku na AN16-0
Karbidové těleso
TCNR0025S16DT
(TCNR0032T16DT)
0
0
º
0
0
º
0
0
0
º
0
0
º
PT4
0º23´
IR11PT
0
0
0
0
º
0
0
º
0
IR19PT
PT1/2 14 1.81 19.79
1º40´
IR14PT
PT3/4 14 1.81 25.28
1º19´
IR14PT
PT1
11 2.31 31.77
1º20´
IR11PT
PT1 1/4 11 2.31 40.43
1º02´
IR11PT
PT1 1/2 11 2.31 46.32
0º55´
IR11PT
PT2
11 2.31 58.14
0º43´
IR11PT
PT2 1/2 11 2.31 73.71
0º34´
IR11PT
PT3
11 2.31 111.55
TSNR0016Q16
0
0
IR19PT
1º33´
SNR0012P11SC
TCNR0020R16DT
SNR0016R16SC-2
SNR0016R16SC
SNR0012P11SC-2
SNR0010M11SC
(CNR0050U16)
0
IR11PT
1º59´
PT3/8 19 1.34 15.81
SNR0016M16
IR11PT
0º26´
PT1/4 19 1.34 12.30
SNR0013L11-2
0º29´
Kat. č.
destičky
SNR0013L11
11 2.31 86.41
PT3 1/2 11 2.31 98.85
Kat. č. těl.
SNR0010K11
(CNR0040T16)
16IR
CNR0032S16
SNR0008K06SC-3
“Tsuppari-Ichiban”
16IR
CNR0025R16
SNR0008K06SC-2
11IR
CNR0020P16
SNR0006K06SC-3
6IR
SNR0006K06SC-2
16IR
SNR0016M16-2
SNR0010K11-2
11IR
SNR0008H06-3
SNR0008H06-2
SNR0006H06-3
SNR0006H06-2
Úhel stoupání
Střední průměr
6IR
Vel. destičky
SNR0010M11SC-2
Ocelové těleso
Materiál tělesa
Stoupání / mm
Stoupání / palec
Jmenovitá velikost
Kuželový trubkový závit (PT) Tato tabulka platí rovněž pro závit typu Rc.
PT5
11 2.31 136.95
0º18´
IR11PT
0
0
0
º
0
0
º
PT6
11 2.31 162.35
0º16´
IR11PT
0
0
0
0
º
0
0
º
PT7
11 2.31 187.75
0º13´
IR11PT
0
0
0
0
º
0
0
º
0
0
0
º
0
0
º
PT8
11 2.31 213.15
0º12´
IR11PT
0
PT9
11 2.31 238.55
0º11´
IR11PT
0
0
0
0
º
0
0
º
PT10
11 2.31 263.95
0º10´
IR11PT
0
0
0
0
º
0
0
º
IR11PT
0
0
0
0
º
0
0
º
PT12
11 2.31 314.75
0º08´
/ : Změňte podl. destičku na AN16-0
7
TAC Závitořezné nástroje
Jmenovitá velikost
PF závit Tato tabulka platí rovněž pro závity G, Rp, a PS.
/ : Změňte podl. destičku na AN16-0DT
Poznámka : U vnitřních závitů je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost mezi tělesem a Dmin závitu. U standardních těles je to 3 mm. U nástrojů typu SN 1 mm.
Minimální vzdálenost je 0.1 mm.
7 –35
9
Výběr těles typu ST
NPT závity
(CNR0040T16)
(CNR0050U16)
1.81
1º19´
IR14NPT
11.5
2.21
1º17´
IR115NPT
1 1/4NPT 11.5
2.21
1º00´
IR115NPT
1 1/2NPT 11.5
2.21
0º52´
IR115NPT
2NPT
11.5
2.21
0º41´
IR115NPT
2 1/2NPT
8
3.175
0º50´
IR8NPT
3NPT
8
3.175
0º40´
IR8NPT
3 1/2NPT
8
3.175
0º35´
IR8NPT
4NPT
8
3.175
0º31´
IR8NPT
5NPT
8
3.175
0º25´
IR8NPT
0
0
0
0
6NPT
8
3.175
0º21´
IR8NPT
0
0
0
0
8NPT
8
3.175
0º16´
IR8NPT
0
0
0
0
10NPT
8
3.175
0º13´
IR8NPT
0
0
0
0
12NPT
8
3.175
0º11´
IR8NPT
0
0
0
0
14NPT
8
3.175
0º10´
IR8NPT
0
0
0
0
16NPT
8
3.175
0º09´
IR8NPT
0
0
0
0
18NPT
8
3.175
0º08´
IR8NPT
0
0
0
0
20NPT
8
3.175
0º07´
IR8NPT
0
0
0
0
24NPT
8
3.175
0º06´
IR8NPT
0
0
0
0
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
SNR0016R16SC
SNR0008K06SC-3
SNR0008K06SC-2
SNR0006K06SC-3
SNR0006K06SC-2
SNR0016M16-3
SNR0016M16-2
SNR0016M16
SNR0008H06-3
SNR0008H06-2
SNR0006H06-3
SNR0006H06-2
(TCNR0032T16DT)
CNR0032S16
14
16IR
TCNR0025S16DT
CNR0025R16
IR14NPT
3/4NPT
“Tsuppari-Ichiban”
16IR
TCNR0020R16DT
CNR0020P16
IR18NPT
1º40´
Kat. č.
destičky
6IR
TSNR0016Q16
Úhel stoupání
1º37´
1.81
Kat. č. těl.
16IR
(SNR0016R16SC-3)
Stoupání / mm
1.41
14
6IR
SNR0016R16SC-2
Stoupání / palec
Jmenovitá velikost
18
1/2NPT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
/ : Změňte podl. destičku na AN16-0DT
/ : Změňte podl. destičku na AN16-0
12 2.12 8.465
4º33´
IR12ACME
7/16
12 2.12 10.053 3º50´
IR12ACME
1/2
10 2.54 11.43
4º03´
IR10ACME
5/8
8 3.18 14.274 4º03´
IR8ACME
3/4
6 4.23 16.934 4º33´
IR6ACME
7/8
6 4.23 20.109 3º50´
IR6ACME
1
5 5.08 22.86
4º03´
IR5ACME
1-1/8 5 5.08 26.035 3º33´
IR5ACME
1-1/4 5 5.08 29.21
3º10´
IR5ACME
1-3/8 4 6.35 31.75
3º39´
IR4ACME
1-1/2 4 6.35 34.925 3º19´
IR4ACME
1-3/4 4 6.35 41.275 2º48´
IR4ACME
4 6.35 47.625 2º26´
IR4ACME
Karbidové těleso “Tsuppari-Ichiban”
Protože je tento závit charakteristický velkou roztečí a malým průměrem, (tedy velkým úhlem stoupání) nelze standardní destičky a tělesa použít pro obrábění tohoto
typu závitu. Aplikace je limitovaná mimo standard.
Poznámka : U vnitřních závitů je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost mezi tělesem a Dmin závitu. U standardních těles je to 3 mm. U nástrojů typu SN 1 mm.
Minimální vzdálenost je 0.1 mm.
7 –36
(TCNR0032T22DT)
22IR
TCNR0025S22DT
TCNR0020R16DT
TSNR0016Q16
16IR
SNR0016R16SC-3
SNR0016R16SC-2
16IR
SNR0016R16SC
(CNR0050U27)
CNR0040T27
CNR0032S22
27IR
CNR0025R22
SNR0020Q22-3
SNR0020Q22-2
SNR0020Q22
CNR0032S16
22IR
CNR0025R16
CNR0020P16
SNR0016M16-3
Kat. č.
destičky
SNR0016M16-2
Kat. č. těl.
16IR
SNR0016M16
Úhel stoupání
Střední průměr
Vel. destičky
3/8
2
Ocelové těleso
Materiál tělesa
Stoupání / mm
Stoupání / palec
29° trapézový závit (ACME)
Jmenovitá velikost
TAC Závitořezné nástroje
Karbidové těleso
3/8NPT
1NPT
7
Ocelové těleso
Materiál tělesa
Vel. destičky
Standardní řezné parametry a metody přísuvu
Standardní řezné parametry
Obráběný materiál
Tvrdost
< 200HB
> 200HB
50 ~ 60HRC
Uhlíkové oceli
Nerezové oceli
Litina
Neželezné kovy
Žárupevné slitiny
Tvrdé materiály
Řezná rychlost: vc (m/min)
AH725
80 ~ 180
60 ~ 160
50 ~ 130
-
T313V
100 ~ 200
100 ~ 150
70 ~ 130
70 ~ 150
-
NS730
150 ~ 200
100 ~ 170
-
TH10
70 ~ 90
100 ~ 500
10 ~ 40
10 ~ 30
Pokyny k závitování
Definujte přísuv na jeden průchod a počet závitů dle níže
uvedené tabulky.
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5~
Stoupání
Počet závitů
48
32
24
20
16
14
12
10
8
7
6
5.5
5~
Počet průchodů 4 ~ 6
4 ~ 7 4 ~ 8 5 ~ 9 6 ~ 10 7 ~ 12 7 ~ 12 8 ~ 14 10 ~ 16 11 ~ 18 11 ~ 18 11 ~ 19 12 ~ 24
Poznámka:
bez přísuvu u tvrdých obráběných materiálů zkrátí životnost nástroje.)
• Používáte-li destičku s plným profilem, nastavte celkový přísuv s
• Používáte-li destičku s částečným profilem nebo vnitřní destička má
dokončovací třískou 0.1mm.
malý radius špičky, snižte přísuv na průchod a zvyšte počet průchodů.
• Nastavte první přísuv v rozsahu 150 ~ 200% radiusu špičky. Tato
• Standardní hodnoty přísuvu na průchod a počet průchodů jsou
hodnota nesmí přesáhnout 0.5 mm.
uvedeny v tomto katalogu.
• Přísuv při konečném průchodu musí být minimálně 0.05 mm.
Neprovádějte průchod bez přísuvu. (Zvláště malý přísuv nebo průchod
Metoda přísuvu
Vlastnosti
• Nejjednodušší a nejběžnější metoda
Vhodná pro závity s menším stoupáním u snadno obrobitelného materiálu.
• Délka kontaktu s třískou napravo a nalevo je větší, což způsobuje vibrace a zvýšenou zátěž na
špičku nože.
• Není-li polovina úhlu symetrická na pravou nebo levou stranu, přísuv ve směru 1/2 úhlu zajistí
rovnoměrné obrábění pravými a levými břity.
TAC Závitořezné nástroje
Metody přísuvu u nástrojů ST-type
7
Přímý přísuv (radiální)
•Vhodný pro závity s velkým stoupáním nebo materiály se snadnou tvorbou trhlin. Efektivně
zabraňuje vibracím.
• Odvod třísek pouze na jednu stranu. Uspokojivé vedení třísky.
• Břit napravo (při nulovém ap) má tendence k silnému opotřebení.
Přísuv po jedné hraně
(boční přísuv)
• Vhodný pro závity s velkým stoupáním nebo materiály se snadnou tvorbou trhlin. Efektivně
zabraňuje vibracím.
• Třísky odchází pouze jedním směrem. Uspokojivé vedení třísky.
• Pravý břit je odlehčený a nedochází k jeho opotřebení.
Modifikovaný přísuv po jedné
hraně (boční přísuv)
• Vhodný pro závity s velkým stoupáním nebo materiály se snadnou tvorbou trhlin. Efektivně
zabraňuje vibracím.
• Třísky odchází střídavě napravo a nalevo, což může způsobovat jejich zapletení.
• Střídavé využití pravého a levého břitu zajišťuje rovnoměrné opotřebení nástroje a prodlužuje
jeho životnost.
Střídavý přísuv
7 –37
9
Přísuv na průchod a počet průchodů
ISO metrické destičky s plným profilem (vnější)
ISO metrické destičky s plným profilem (vnitřní)
Stoupání 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Výška
0.32 0.47 0.63 0.79 0.95 1.11 1.27 1.58 1.9 2.21 2.53 2.85 3.16 3.48 3.8
závitu
Stoupání 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Výška
0.29 0.43 0.58 0.72 0.87 1.01 1.16 1.45 1.74 2.03 2.32 2.61 2.9 3.19 3.48
závitu
Celková
hloubka řezu 0.42 0.57 0.73 0.89 1.05 1.21 1.37 1.68
Počet
průchodů
TAC Závitořezné nástroje
7
2
2.31 2.63 2.95 3.26 3.58 3.9
1 0.15 0.18 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3 0.3 0.35 0.35 0.4 0.4 0.45 0.5 0.5
Celková
hloubka řezu 0.39 0.53 0.68 0.82 0.97 1.11 1.26 1.55 1.84 2.13 2.42 2.71
Počet
průchodů
3
3.29 3.58
1 0.08 0.1 0.14 0.15 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.3 0.35 0.35 0.4 0.4
2 0.12 0.12 0.2 0.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 0.35 0.35 0.35 0.35 0.4
2 0.07 0.09 0.13 0.13 0.16 0.18 0.18 0.22 0.22 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
3 0.1 0.12 0.13 0.15 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
3 0.07 0.08 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.2 0.2 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
4 0.05 0.1 0.1 0.14 0.15 0.16 0.2 0.23 0.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
4 0.06 0.08 0.1 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.18 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5
0.05 0.05 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.2 0.21 0.2 0.2 0.25 0.23 0.25
5 0.06 0.07 0.08 0.1 0.12 0.12 0.14 0.16 0.16 0.18 0.18 0.18 0.2 0.2 0.19
6
0.05 0.05 0.1 0.12 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 0.05 0.06 0.07 0.09 0.1 0.1 0.12 0.15 0.15 0.16 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
7
0.05 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2
7
0.05 0.05 0.07 0.08 0.09 0.1 0.1 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17
8
0.05 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.18 0.15 0.15
8
0.05 0.05 0.07 0.08 0.1 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16
9
0.05 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
9
0.05 0.06 0.08 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15
10
0.1 0.1 0.13 0.15 0.15 0.15 0.15
10
0.05 0.06 0.1 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14
11
0.05 0.1 0.1 0.15 0.13 0.15 0.15
11
0.05 0.08 0.1 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14
12
0.05 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15
12
0.06 0.1 0.1 0.12 0.12 0.13 0.13
13
0.1 0.1 0.1 0.15 0.15
13
0.05 0.07 0.1 0.11 0.12 0.12 0.13
14
0.05 0.1 0.1 0.1 0.15
14
0.05 0.09 0.1 0.12 0.12 0.13
15
0.1 0.1 0.1 0.1
15
0.07 0.1 0.11 0.12 0.12
16
0.05 0.1 0.1 0.1
16
0.05 0.09 0.1 0.12 0.12
17
0.1 0.1 0.1
17
0.08 0.1 0.1 0.12
18
0.05 0.1 0.1
18
0.05 0.1 0.1 0.1
19
0.1 0.1
19
0.08 0.1 0.1
20
0.05 0.1
20
0.05 0.1 0.1
21
0.1
21
0.08 0.1
0.05
22
0.05 0.1
23
23
0.08
24
24
0.05
22
Destičky Whitworth s plným profilem
UN destičky s plným profilem
Pro vnější
Počet
závitů
24
Výška
závitu
20
18
16
14
Pro vnitřní
12
8
24
20
18
16
14
Pro vnější
12
8
0.67 0.8 0.89 1.01 1.15 1.34 2.01 0.61 0.74 0.82 0.92 1.05 1.23 1.84
Pro vnitřní
Počet
závitů
20 19 18 16 14 12 11 10 8
Výška
závitu
0.83 0.88 0.92 1.04 1.19 1.39 1.51 1.66 2.08 0.83 0.88 0.92 1.04 1.19 1.39 1.51 1.66 2.08
20 19 18 16 14 12 11 10 8
Celková
0.77 0.9 0.99 1.11 1.25 1.44 2.11 0.71 0.84 0.92 1.02 1.15 1.33 1.94
hloubka řezu
Celková
0.93 0.98 1.02 1.14 1.29 1.49 1.61 1.76 2.18 0.93 0.98 1.02 1.14 1.29 1.49 1.61 1.76 2.18
hloubka řezu
Počet
průchodů
Počet
průchodů
1 0.25 0.25 0.28 0.3 0.3 0.3 0.35 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3
2 0.22 0.2 0.23 0.25 0.25 0.25 0.3 0.16 0.16 0.18 0.18 0.2 0.2 0.25
3 0.15 0.16 0.18 0.18 0.23 0.21 0.25 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0.18 0.22
4 0.1 0.14 0.15 0.15 0.18 0.18 0.22 0.1 0.12 0.14 0.14 0.16 0.16 0.2
5 0.05 0.1 0.1 0.1 0.14 0.15 0.2 0.08 0.1 0.1 0.11 0.13 0.13 0.18
1 0.25 0.28 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.35 0.35 0.2 0.2 0.22 0.22 0.25 0.25 0.25 0.3 0.35
2 0.2 0.22 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 0.18 0.18 0.18 0.18 0.21 0.21 0.21 0.25 0.3
3 0.18 0.18 0.18 0.18 0.23 0.2 0.2 0.23 0.25 0.16 0.16 0.17 0.17 0.2 0.2 0.2 0.22 0.25
4 0.15 0.15 0.15 0.14 0.2 0.18 0.18 0.2 0.23 0.14 0.16 0.16 0.16 0.18 0.18 0.18 0.2 0.22
5 0.1 0.1 0.1 0.12 0.16 0.15 0.15 0.15 0.22 0.12 0.13 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.16 0.2
6 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.14 0.14 0.14 0.2 0.08 0.1 0.1 0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.18
6
0.05 0.05 0.08 0.1 0.12 0.2 0.05 0.08 0.1 0.1 0.1 0.1 0.16
7
7
0.05 0.05 0.1 0.16
0.05 0.05 0.08 0.08 0.1 0.14
8
0.08 0.16
0.05 0.05 0.08 0.12
9
0.05 0.12
0.08 0.12
10
0.1
0.05 0.1
11
0.05
0.1
12
13
14
7 –38
0.05
0.05 0.05 0.12 0.12 0.12 0.18 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.12 0.12 0.16
8
0.1 0.12 0.12 0.16
0.05 0.05 0.1 0.1 0.12 0.14
9
0.05 0.1 0.1 0.14
0.1 0.1 0.1 0.12
10
0.05 0.05 0.1
0.05 0.1 0.1 0.11
11
0.05
0.05 0.05 0.1
12
13
14
15
0.05
Destičky s trapézovým profilem 30˚
Pro vnější
Stoupání
Výška
závitu
2
3
4
Destičky s trapézovým profilem 29˚
Pro vnitřní
5
6
2
3
4
Pro vnější
5
Počet závitů
8
6
5
8
6
5
Výška
závitu
1.88
2.41
2.92
1.88
2.41
2.92
Celková
hloubka řezu
1.98
2.51
3.02
1.98
2.51
3.02
0.25
0.22
0.2
0.18
0.16
0.16
0.16
0.14
0.14
0.12
0.1
0.1
0.05
0.25
0.22
0.2
0.18
0.17
0.16
0.16
0.14
0.14
0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.1
0.1
0.05
0.25
0.22
0.2
0.18
0.18
0.16
0.16
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.1
0.1
0.05
0.22
0.2
0.18
0.16
0.16
0.16
0.15
0.14
0.14
0.12
0.1
0.1
0.1
0.05
0.22
0.2
0.18
0.18
0.16
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.1
0.1
0.1
0.05
0.22
0.2
0.18
0.18
0.16
0.16
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.1
0.1
0.1
0.05
1.25
1.75
2.25
2.75
3.5
1.25
1.75
2.25
2.75
3.5
1.85
2.35
2.85
3.6
1.35
1.85
2.35
2.85
3.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0.25
0.2
0.2
0.18
0.15
0.12
0.1
0.1
0.05
0.25
0.22
0.2
0.18
0.17
0.16
0.14
0.14
0.12
0.12
0.1
0.05
0.3
0.25
0.22
0.2
0.18
0.16
0.15
0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.1
0.1
0.05
0.3
0.25
0.2
0.2
0.18
0.16
0.16
0.15
0.14
0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.12
0.1
0.1
0.1
0.05
0.3
0.25
0.23
0.2
0.18
0.18
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.12
0.1
0.1
0.05
0.2
0.18
0.18
0.16
0.15
0.13
0.1
0.1
0.1
0.05
0.22
0.2
0.18
0.16
0.16
0.16
0.14
0.14
0.12
0.12
0.1
0.1
0.05
0.25
0.22
0.2
0.2
0.17
0.16
0.16
0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.1
0.1
0.1
0.05
0.25
0.22
0.2
0.18
0.18
0.16
0.16
0.15
0.14
0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.12
0.1
0.1
0.1
0.1
0.05
0.25
0.22
0.21
0.2
0.18
0.18
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.12
0.1
0.1
0.1
0.05
Destičky PT s plným profilem
Pro vnější
Počet závitů
28
19
14
11
19
0.6
0.86
1.16
1.48
0.86
Celková
hloubka řezu
0.7
0.96
1.26
1.58
0.96
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0.25
0.2
0.1
0.1
0.05
0.28
0.2
0.18
0.15
0.1
0.05
0.3
0.25
0.2
0.15
0.11
0.1
0.1
0.05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Destičky NPT s plným profilem
Pro vnitřní
Výška
závitu
Počet
průchodů
Počet
průchodů
0.3
0.25
0.22
0.18
0.15
0.12
0.11
0.1
0.1
0.05
0.22
0.2
0.18
0.16
0.1
0.05
0.05
14
Pro vnější
Pro vnitřní
11
Počet závitů
18
14
11.5
8
14
11.5
8
1.16
1.48
Výška
závitu
1.14
1.47
1.79
2.58
1.47
1.79
2.58
1.26
1.58
Celková
hloubka řezu
1.24
1.57
1.89
2.68
1.57
1.89
2.68
0.2
0.18
0.17
0.16
0.14
0.12
0.12
0.1
0.05
0.25
0.22
0.2
0.18
0.17
0.16
0.12
0.12
0.1
0.05
0.25
0.22
0.2
0.18
0.18
0.17
0.16
0.14
0.12
0.12
0.1
0.05
0.3
0.25
0.2
0.2
0.2
0.2
0.18
0.18
0.16
0.16
0.14
0.14
0.12
0.1
0.1
0.05
0.22
0.2
0.18
0.18
0.16
0.14
0.12
0.12
0.1
0.1
0.05
0.22
0.2
0.18
0.18
0.16
0.16
0.16
0.14
0.12
0.12
0.1
0.1
0.05
0.25
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.18
0.18
0.16
0.16
0.14
0.14
0.12
0.1
0.1
0.1
0.05
0.25
0.22
0.18
0.14
0.12
0.1
0.1
0.1
0.05
0.25
0.22
0.18
0.18
0.15
0.13
0.12
0.1
0.1
0.1
0.05
Počet
průchodů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
7
TAC Závitořezné nástroje
6
Celková
1.35
hloubka řezu
Počet
průchodů
Pro vnitřní
7 –39
9
Systém značení závitořezných nástrojů TAC (typ TT)
Destička
TT
R
1
2
1 Provedení
M
3
3 Typ závitu
2 Velikost destičky (mm)
Pravé
Levé
R
L
42
M 60˚ úhel profilu
W 55˚úhel profilu
Vepsaná kružnice 12.7
Tloušťka
3.2
-005
4
4 Radius špičky (mm)
Nulový
-005
0
0.05
Těleso
TT-
20
1
2
1 Výška tělesa nože (mm)
20
R
3
3 Provedení
2 Šířka tělesa nože (mm)
Pravé
Levé
R
L
E
4
4 Vnější/vnitřní
E
I
Destičky typu TT
s
5°
7
60° metrické
ød
TAC Závitořezné nástroje
60°
θ
Zobrazeno pravé (R) provedení
60°
Destičky s částečným profilem pro vnější a vnitřní závity
Materiály
≤3
≥8
≤3
≥8
R
L
R
L
Kat. č.
TTR42M
TTL42M
TTR42M-005
TTL42M-005
NS530
závitů dení
TH10
Stoupání Počet Prove-
Rozměry (mm)
Bez povlaku Cermet
Kompatibilní tělesa
θ
ød
s
12.7
3.2
60°
12.7
3.2
60°
TT-RE/LI
TT-LE/RI
TT-RE/LI
TT-LE/RI
Destičky typu TT
55° Whitworthův závit
s
ød
5°
55°
θ
Zobrazeno pravé (R) provedení
60°
Destičky s částečným profilem pro vnější a vnitřní závity.
Materiály
7 –40
≤3
≥8
≤3
≥8
R
L
R
L
Kat. č.
TTR42W
TTL42W
TTR42W-005
TTL42W-005
Rozměry (mm)
Bez povlaku Cermet
NS530
závitů
Provedení
TH10
Stoupání Počet
θ
ød
s
12.7
3.2
55°
12.7
3.2
55°
Kompatibilní tělesa
TT-RE/LI
TT-LE/RI
TT-RE/LI
TT-LE/RI
Balení po: 5 ks.
: Skladové položky.
Tělesa typu TT
TT-R/LE
Stoupání
Stoupání
~3mm
3
8~
Vnější závitování
Vnější závitování
Počet břitů
L1
L2
TT-R/LE
b
5°
f
θ f1
45°
5°
5°
h
h1
5°
Zobrazeno pravé (R) provedení.
Prove- Sklad
dení
h
Kat. č. tělesa
TT-2020RE
R
Rozměry (mm)
b
L1
L2 h1
20 20 125
TT-2020LE
L
TT-2525RE
R
TT-2525LE
L
f
f1
Náhradní díly
Upínka
Šroub upínky
Klíč
CP91
DS-6
P-3
TTR42
20 25
25
25 25 150
Kompatibilní destičky
TTL42
15
TTR42
25 32
TTL42
Tělesa typu TT
TT-R/LI
Stoupání
Stoupání
~3mm
8~
Vnitřní závitování
Vnitřní závitování
7
L1
Dmin: ø50
L2
f
b
5°
90°
3.2
θ
h
h1
5°
Zobrazeno pravé (R) provedení.
Prove- Sklad
dení
h
Kat. č. tělesa
TT-2020RI
R
TT-2020LI
L
TT-2525RI
R
TT-2525LI
L
Rozměry (mm)
b
L1
L2 h1
f
f1
Náhradní díly
Upínka
Šroub upínky
Klíč
CP91
DS-6
P-3
TTL42
20 20 160 60 20 30
Kompatibilní destičky
TAC Závitořezné nástroje
TT-R/LI
3
Počet břitů
25 25 200 70 25 35
TTR42
TTL42
TTR42
Poznámka: Při použití destičky v pravém nebo levém provedení se pravé destičky používají s levými tělesy a levé destičky s pravými tělesy.
H/4
• Vztah mezi stoupáním, hloubkou řezu a
počtem průchodů pro vnější metrické
závitování
Poznámka: Maximální obrobitelné stoupání je 3 mm.
Sestavení dílů
Destička
햲
Počet průchodů
Stoupání 1 ~ 3 mm
H/8
P
H2
H
0.1083P
R
P
H2
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
0.6
0.866
0.25
0.15
0.1
0.05
0.05
1.25
0.76
1.083
0.3
0.2
0.1
0.06
0.06
0.06
1.5
0.92
1.299
0.3
0.25
0.15
0.1
0.05
0.05
0.02
1.75
1.09
1.516
0.3
0.25
0.2
0.1
0.1
0.07
0.05
0.02
2
1.25
1.732
0.35
0.25
0.2
0.16
0.1
0.07
0.05
0.02
0.02
2.5
1.57
2.165
0.4
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.07
0.05
0.03
0.02
3
1.9
2.598
0.4
0.35
0.28
0.2
0.2
0.13
0.1
0.1
0.05
0.05
0.02
0.02
햳
: Skladové položky.
Související
strany
Náhradní díly
(14-1 ~ )
7 –41
9
Řada J pro závitořezné nástroje
JSTT R/L
Stoupání
0.5~1mm
Vnější závitování
Stoupání
48~24
Bez odsazení
Typ J • Uchycení šroubem
3
Počet břitů
L1
f
b
JSTTR/L
L2
C
h
h1
5˚
Může být upevněn zezadu pomocí oboustranného šroubu Torx. Zobrazeno pravé (R) provedení.
R
h
L
b
L1
L2
Klíč
Upínací šroub
Rozměry (mm)
Dostupnost
Kat. č. tělesa
h1
f
Kompatibilní destičky
C
JSTTR/L1010K3
10 10
JSTTR/L1212K3
12 12 125 16.5 12 11.5
JSTTR/L1616K3
16 16
10 9.5
2
16 15.5
JTTR/L3
—
CSTB-4SD
T-8F
(T-8L)
੽ Volitelné
Řada J pro závitořezné nástroje
Stoupání
0.5~1mm 48~24
3
Počet břitů
Typ J • Uchycení šroubem
Vnější závitování
L1
JS-TTL3
h
B
f
90°
øDs
TAC Závitořezné nástroje
7
JS-TTL3
Stoupání
h
Zobrazeno levé (L) provedení.
Kat. č. tělesa
Sklad
Rozměry (mm)
øDS
JS19K-TTL3
JS20K-TTL3
20
JS22K-TTL3
22
JS25K-TTL3
25.4
f
L1
19.05
L2
h
Upínací šroub
Klíč
CSTB-4S
T-15F
Kompatibilní destičky
B
18
10 125
19 11.5
21
JTTR30F
24 12.7
Destičky typu JTT (ostrý břit)
Rozměry (mm)
θ
rε
Kat. č.
JTTR/L3005F-55
Skladová dostupnost
θ
ød
s
rε
55°
0.05
ød
s
Zobrazeno pravé (R) provedení.
Cermet
S povlakem Povlakovaný cermet
JTTR/L3005F
9.525 3.18
60°
JTTR/L3010F
0.1
J740
J530
R
R
L
L
Bez povlaku
NS530
R
L
R
L
TH10
R
L
R
Poznámky: S tělesem v levém provedení se používají destičky v pravém provedení.
Rozsah obrobitelného stoupání: 0.5 až 1 mm.
:Skladové položky.
7 –42
L
Řada J pro závitořezné nástroje
JSXB R/L
Stoupání
0.5~1mm
Vnější závitování
Stoupání
2
48~24
Počet břitů
R3
b
f
JSXBR/L
Tělesa typu JSXB se používají rovněž pro
destičky typu JXB pro zpětné soustružení.
L1
40°
h
h1
L2
Typ C
• Může být upevněn zezadu pomocí oboustranného šroubu Torx.
• Teto těleso je rovněž kompatibilní s destičkou typu JSXB pro zpětné soustružení. Zobrazeno pravé (R) provedení
JSXBR/L1010K8-C
JSXBR/L1212K8-C
JSXBR/L1616K8
JSXBR/L2020K8
JSXBR/L2525K8
Upínací šroub
Rozměry (mm)
Sklad
Kat. č. tělesa
R
L
h
10
12
16
20
25
b
L1
L2
R3
h1
f
10
10 5.7
12
12 7.7
16 125 29 6.4 16 11.7
20
20 15.7
25
25 20.7
Klíč
Kompatibilní destičky
JXTR/L
CSTB-4SD
T-8F
(T-8L)
*Volitelné
Destičky typu JXT (ostré hrany)
rε
60°
0.6
rε 60°
rε
Rozměry (mm)
60° 0.6
Kat. č.
Skladová dostupnost
S povlakem
θ
ød
s
rε
J740
R
JXT1R/L6000F
s
1-Type
JXT1R
s
s
2-Type
3-Type
JXT2R
JXT3R
Zobrazeno pravé (R) provedení.
JXT2R/L6000F
60°
8
3.97
0.03
Bez povlaku
R
L
TH10
R
L
R
L
JXT3R/L6000F
Poznámky: Těleso v pravém provedení se používá s pravou destičkou a těleso v levém provedení s levou destičkou.
Rozsah obrobitelného stoupání: 0.5 až 1 mm.
7
TAC Závitořezné nástroje
ød
L
Cermet
NS530
: Skladové položky
7 –43
9
Závitořezné frézy TAC
Rozsah
M28~M95mm
Steel
øDc
Počet břitů
Nerez
øDs
2
Závitové frézy
Lf
L
Pravé provedení se 4 břity.
Kat. č. tělesa
D23-D25-45R/L
D25-D25-45R/L
D38-D32-85R/L
D50-D42-100R/L
D55-D42-100R/L
D60-D42-100R/L
D80-D42-100R/L
7
Sklad
R
L
Rozměry (mm)
Počet
zubů
øDc
øDs
Lf
L
1
1
2
4
4
4
6
23
25
38
50
55
60
80
25
25
32
42
42
42
42
45
45
85
100
100
100
100
115
115
165
190
190
190
190
Kompatibilní
destičky
Upínací šroub
Klíč
T1-R
CSTB-4
T-15F
T2-R
CSTB-5
T-20F
Rozsah vnitřních
závitů
M28 ~ M30
M32 ~ M42
M45 ~ M56
M58 ~ M68
M64 ~ M85
M70 ~ M85
M90 ~
TAC Závitořezné nástroje
Kompatibilní destičky
60°
B
rε
A
T
Sdílení pravých a levých destiček.
Kat. č.
T1-R14
T1-R28
T1-R35
T2-R14
T2-R28
T2-R35
T2-R42
Povlak
GH330
Rozměry (mm)
A
B
T
14.4
9.525
4.76
17.8
12.70
6.35
rε
0.14
0.28
0.35
0.14
0.28
0.35
0.42
Standardní podmínky obrábění
Obráběné materiály
Materiály
Řezná rychlost
vc (m/min)
Posuv na zub
fz (mm/z)
Měkké oceli • Nekalené oceli (< 200HB)
Uhlíkové oceli • Slitinové oceli (< 300HB)
Nástrojová ocel (< 50HRC)
Nerezové oceli (< 300HB)
GH330
GH330
GH330
GH330
150 ~ 200
150 ~ 200
30 ~ 50
100 ~ 150
0.3 ~ 0.4
0.17 ~ 0.26
0.14 ~ 0.2
0.2 ~ 0.4
Poznámky k obrábění
Doporučuje se postupné frézování.
Při frézování slepého otvoru, požijte řezný
nástroj v pravém provedení a rotaci
doprava. Obrábějte odspodu, zabráníte
tak nahromadění třísek.
Při obrábění vnitřních závitů od ústí, požijte
řezný nástroj v levém provedení a rotaci
doleva.
: Kontaktujte prosím naše zastoupení.
7 –44
Závitořezné frézy TAC
Závitořezné frézy
Závitořezné frézy - rozsah aplikací
Průměr řez.
nástroje
D23 X 1 břit
T1-typ destiček
Typ závitu
Hrubý šroubový
závit
Jemný šroubový závit
M28
M30
3
3.5
M32
M33
3
3.5
2
1.5
1
2
1.5
1
2
1.5
2
1.5
M36
3
4.0
M42
4.0
4
4.5
M45
M48
1.5
3
2
1.5
37.129
3
2
1.5
40.129
3
2
1.5
42.587
4
3
2
1.5
4
3
2
1.5
3
2
1.5
4
3
2
1.5
4
3
2
1.5
4
3
2
1.5
4
3
2
1.5
4
3
2
1.5
61.505
4
3
2
1.5
57.505
4
3
2
1.5
4
3
2
1.5
4
3
2
1.5
63.505
4
3
2
1.5
65.505
5.5
6.0
6.0
6
D80 X 6 břitů
T2-typ destiček
53.670
54.046
57.670
57.505
60.670
60.670
61.505
4
3
2
1.5
70.670
4
3
2
1.5
69.505
6
4
3
2
79.835
6
4
3
2
78.505
4
3
2
83.505
4
3
2
88.505
6
2
7
75.835
2
M90
M95
50.670
50.046
6
M82
M85
46.752
46.587
TAC Závitořezné nástroje
6.0
M78
M80
36.752
1.5
M75
D60 X 4 břity
T2-typ destiček
1.5
2
1.5
M70
M76
2
3
2
M65
M72
34.670
3
2
M64
M68
36.376
3
M65
D55 X 4 břity
T2-typ destiček
31.670
3
M62
M68
1.5
4
M60
M64
33.376
5.0
M58
D50 X 4 břity
T1-typ destiček
29.211
4
M55
M56
29.835
5.0
M50
M52
26.211
1.5
M40
D38 X 2 břity
T1-typ destiček
2
M38
M39
25.835
1.5
M35
D25 X 1 břit
T1-typ destiček
Menší průměr závitu s max.
stoupáním
Hrubý šroubový Jemný šroubový
závit
závit
Kompatibilní typy závitů
1.5
73.505
7 –45
9
Odstraňování problémů při závitování nástroji typu ST
Problém
Možná příčina
Nadměrné opotřebení
Opotřebení hřbetu
Nerovnoměrné opotřebení pravého a levého hřbetu nože
Různé zatížení
pravého a levého
břitu
Vylamování
TAC Závitořezné nástroje
7
Řešení
• Příliš vysoká řezná rychlost.
• Snižte řeznou rychlost.
• Nevhodný materiál destičky.
• Použijte destičku více odolnou proti opotřebení.
• Příliš mnoho průchodů.
• Snižte počet průchodů.
• Příliš malá hloubka řezu
přidokončování.
• Nedostatečný přívod chlazení.
• Zvyšte hloubku řezu při dokončování na
minimálně 0.05 mm.
• Zajistěte dostatečný přívod chlazení do místa obrábění.
• Nesprávný tvar závitu.
• Zvolte vhodnou podložnou destičku.
• Použití přísuvu do řezu.
• Změňte způsob přísuvu do řezu.
• Asymetrický závit.
• Zkontrolujte správnost přísuvu do řezu a
kolmost tělesa nože vůči ose obrobku.
• Příliš nízká řezná rychlost.
• Zvyšte řeznou rychlost.
• Geometrie břitu.
• Změňte geometrii (lisovaná, broušená VBD).
• Hromadění třísek.
• Zajistěte dostatečný přívod chlazení do místa obrábění.
Vylamování břitu
Zlomení břitu
• Zkontrolujte nájezdovou vzdálenost nástroje
• Špatné naprogramování dráhy
nástroje.
před obrobkem, délku dráhy v řezu a výjezd z
řezu do zápichu. Zápich musí být široký min.
1,5x stoupání závitu.
Praskliny břitu
Praskání destičky
• Nestabilní upnutí obrobku a nástroje.
• Vyztužte upnutí a zvolte houževnatější materiál
• Nepravidelný přívod chlazení.
• Upravte přívod chlazení do místa obrábění.
• Příliš vysoká řezná rychlost.
• Snižte řeznou rychlost.
• Nevhodný materiál destičky.
• Změňte karbid destičky (houževnatější/tvrdší).
• Příliš velká hloubka řezu na
průchod.
• Snižte hloubku řezu na průchod.
• Nedostatečný přívod chlazení.
• Zajistěte dostatečný přívod chlazení do místa
obrábění.
• Příliš vysoká řezná rychlost.
• Snižte řeznou rychlost.
• Nevhodný materiál destičky.
• Změňte karbid destičky (houževnatější/tvrdší).
• Špatný tvar závitu.
• Změňte podložku (jiný úhel).
• Příliš nízká řezná rychlost.
• Zvyšte řeznou rychlost.
• Příliš rychlé opotřebení
nástroje.
• Použijte destičku z materiálu odolnějšího vůči
opotřebení.
• Nepřesné nastavení nástroje.
• Zkontrolujte a upravte výšku břitu a nastavení
nástroje vůči ose obrobku.
• Nedostatečná výška závitu.
• Zkontrolujte a upravte hloubku řezu.
• Příliš rychlé opotřebení nástroje.
• Použijte destičku z materiálu odolnějšího vůči
opotřebení.
Praskliny břitu
Zřetelná plastická deformace
Lom způsobený
nadměrnou
plastickou
deformací
Zborcení břitu
Špatná kvalita povrchu
Nerovnoměrný povrch
nebo nalepování třísek
Nepřesný závit
Nevyhovuje při měření
7 –46
MEMO
Download

null