Verze 1.20
Instalační pokyny
FISCON Bluetooth
Handsfree sada
„Basic-Plus“
položka-ID 36431
řídící jednotka
položka-ID 36431-1
řídící jednotka
„Basic“
položka-ID 36430
řídící jednotka
RNS-E
BNS 5.0
Concert (A4 8K, A5 8T, Q5 8R)**
Symphony (A4 8K, A5 8T, Q5 8R)**
Chorus II
Concert II
Symphony II
„Basic“
položka-ID 36430-1
řídící jednotka s BNS 4.X navigací
Chorus II
Concert II
Symphony II
„Basic“
položka-ID 36429
řídící jednotka
řídící jednotka
Chorus III (Doppel DIN)
Concert III (Doppel DIN)
Symphony III (Doppel DIN)
RNS-E
BNS 5.0
Audi A3 (8P) Sportback, Cabrio
Audi A4 (8E) B6, B7
Audi A6 (4B)*
Audi A8 (4D)* from SW-index 1.65
Audi TT (8J) Roadster, Coupe´
Audi A4 (8K)
Audi A5 (8T)
Audi A5 (8F - Cabrio from SW-index 1.69)
Audi Q5 (8R)
*od modelové řady 2000
*od software 1.43
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Obsah
Bluetooth Hands free verze ........................................................................................ 3 Bezpečnostní pokyny ................................................................................................. 4 Návod k montáži - A3 (8P), A4 (8E), A6 (4B), A8 (4D), TT (8J).................................. 5 Návod k montáži - A4 (8K), A5 (8T), A5 (8F), Q5 (8R) ............................................... 7 Návod k montáži - A4 (8K), A5 (8T), A5 (8F), Q5 (8R) ............................................... 8 FISCON nastavení pomocí mobilního telefonu........................................................ 14 Často kladené dotazy ............................................................................................... 20 Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Bluetooth Hands free verze
Ovládání pomocí
Basic
Basic-Plus
Řídící jednotka
ne
ano
Multifunkční volant
ano
ano
Vozy, které nejsou vybavené multifunkčním volantem (MFSW) nepodporují naváděcí menu
zobrazené v informačním systému řidiče (palubní počítač). Systém bude i tak zobrazovat
volajícího (záleží na telefonu) v informačním systému řidiče. V případě, že kontakt volajícího
není uložen v telefonu, zobrazí se telefonní číslo. Bez multifunkčního volantu je potřeba
ovládat systém pomocí telefonu.
Bluetooth Hands free sada

Dokonalá integrace do systému vozu.

Ovládání pomocí Rádia Concert, Symphony (A4 8K, A5 8T, A5 (8F), Q5 8R) a
řídícími jednotkami RNS-E, BNS 5.0 (pouze pro verzi Basic-Plus)

Ovládání pomocí multifunkčního volantu - MFSW (pokud je k dispozici)

A2DP Audiostreaming přehrávání hudby v reproduktorech vozu

Četné možnosti nastavení:

o
Nastavení mikrofonu - optimalizace kvality zvuku
o
Ovládání hlasitosti u A2DP, hovorů, vyzvánění ...
o
Nastavení jazyka
Ovládání následujících telefonních funkcí:
o
Zobrazení telefonního seznamu (záleží na telefonu, zobrazení v informačním
systému řidiče)
o
Vytáčení zvoleného čísla, přijetí a ukončení telefonického hovoru
o
Ovládání hlasitosti

Snadná instalace díky Plug & Play kabeláži

Neomezené aktualizace softwaru
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Součástí balení

Bluetooth rozhraní

Kabeláž

Mikrofon

Návod pro instalaci
Poznámka: S ohledem na destinaci země FISCON rozhraní podporuje různé jazyky (od
FISCON software verze 1.46).
Bezpečnostnípokyny
Gratulujeme Vám k pořízení Vaší nové Hands free sady.
Děkujeme, že jste si pořídili produkt od AMILO Car, a. s.
Prosím vemte na vědomí, že montáž může být provedena pouze u vozidel, která používají
12V baterii. V nákladních a terénních vozech a v podnikových naftových vozidlech včetně
vozidel taxislužby se často používají 24V baterie a do těchto vozidel nelze sadu namontovat.
Před začátkem montáže musí být baterie odpojena! Ujistěte se, že žádná zařízení, která jsou
důležitá pro bezpečnost nebo bezpečný provoz vozidla nejsou poškozena. Tento přístroj je
k použití pouze v následujících vozech. Jsou povolena nebo vyžadována pouze připojení
popisovaná v tomto návodu. AMILO Car, a. s. nezodpovídá za škodu způsobenou
nesprávnou instalací, či nevhodnými připojeními do nevhodných vozidel. Doporučujeme, aby
tato zařízení načetla data z CAN protokolu vozidla. Jako dodavatelé tohoto zařízení
neznáme celý systém, se kterým pracujete. Pokud naše zařízení způsobí škody kvůli jiným
změnám udělaným ve vozidle, AMILO Car, a.s. za tuto škodu nezodpovídá. AMILO Car, a. s.
nezodpovídá za to, pokud výrobce automobilu nesouhlasí s montáží našeho zařízení kvůli
záruce.
Prosím zkontrolujte podmínky a záruku než začnete s montáží.
AMILO Car, a. s. dodavatel si vyhrazuje právo změnit specifikace zařízení bez předchozího
upozornění.
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Poznámka: Během řízení se vždy plně soustřeďte na dopravní situaci. Nastavení telefonu
pouze za vhodných povětrnostních podmínek a provozu. Hlasitost musí být nastavena tak,
aby řidič slyšel zvukové signály z okolí (např. troubení nebo sirény).
Poznámka: Před instalací FISCON systému je třeba zkontrolovat, zda auto je dovybaveno
video
rozhraním, které nevyrobila společnost Kufatec. V tomto případě nemůžeme
garantovat absolutní provoz FISCON systému. Je možné, že bude třeba toto jiné video
rozhraní odstranit.
Abyste dosáhli správné komunikace všech komponent, je třeba dodržet následující
posloupnost montáže:
Vozidlo → FISCON → Multimedia (Kufatec Multimedia, TV in motion, Adapter)
FISCON systém může být použit v kombinaci s Kufatec Multimedia adaptérem (od verze
softwaru 2.53). Dále je potřeba odstranit jakékoliv přípravy pro mobilní telefon, které
komunikují s CAN Bus systémem vozidla!
Návodkmontáži‐A3(8P),A4(8E),A6(4B),A8(4D),TT(8J)
Prosím vyjměte řídící jednotku s použitím vhodného nářadí, po vyjmutí odpojte nezbytnou
kabeláž. S plug & play připojením dokončete montáž handsfree sady. Mezi řídící jednotku a
kabely vedoucí z vozidla připojte svazek kabelů, který je součástí balení. Příslušný konektor
QUAD-LOCK je znázorněn na obrázku (Obr. 1). Veďte kabel pro připojení rozhraní směrem
ke schránce před spolujezdcem. Najděte ve voze vhodné umístění pro krabičku rozhraní.
Ujistěte se, že bude rozhraní kdykoliv snadno dosažitelné (kvůli aktualizacím softwaru).
Obr. 1
Obr. 2
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Vodič s konektorem k mikrofonu veďte podél A-sloupku směrem k sluneční cloně.
Pozor: Pokud má vůz airbagy podél A-sloupku, je důležité protáhnout vodič k mikrofonu ZA
těmito airbagy. Kabel mikrofonu protáhněte volně – nenapínejte.
Poznámka pro vozy s Navigací BNS 4.X
U navigací BNS 4.X montovaných v továrně, kabely pro TEL+, TEL- stejně jako mute, je
třeba připojit k 20-PIN konektoru navigačního zařízení.
Protáhněte kabely směrem k navigačnímu
zařízení v kufru vozu.
Přípojka 20 PIN Mini-Iso.
Kódování
Po instalaci je třeba spárovat (propojit) handsfree sadu s telefonem. Prosím, kontaktujte
dealera Audi, VW nebo servis s diagnostickým systémem.
RNS-E
Address 56
→
0xxx?xx
→
nastavit na 7 (pro USA 6)
Řídící jednotka musí mít software verzi alespoň 350.
RNS-E RESET
Po spárování je třeba dokončit RESET řídící jednotky RNS-E. Prosím,
vypněte zařízení. Při opětovném zapínání řídící jednotky prosím
podržte tlačítko (asi 45sec) dokud se jednotka nerestartuje.
BNS 5.0
Address 56
→
0xx?xxx
→
+02 (add 2)
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Concert III
Address 56
→
0?xxxxx
→
+04 (add 4)
Symphony III
navíc Audi A4 8E
Address 17 (přístrojová deska) → kanál 62 → +02 (add 2)
Audi A6 4B
navíc Audi A4 8E
Address 16 (volant)
→
02xxx
→
03xxx
navíc Audi A6 4B
Address 16 (volant)
→
0xxx2
→
0xxx1
Address 19 (CAN Gateway)
→
Byte 03 Bit 7
→ Telefon
V některých případech Byte 05 Bit 2
→ Telefon
Audi A8 4D
navíc Audi A3 8P
Audi TT 8J
Address 16 (volant)
→
02xxx
→
03xxx
Návodkmontáži‐A4(8K),A5(8T),A5(8F),Q5(8R)
Prosím odstraňte kryt displeje pomocí vhodného nářadí, abyste se vyhnuli poškozením
(Obr. 1). Odpojte připojení k airbagu.
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Pomocí vhodného nářadí odpojte ventilátor (Obr. 2) i ovladač klimatizace (Obr. 3).
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Odšroubujte 4 šroubky řídící jednotky a vyjměte ji. Poté odpojte všechnu nezbytnou kabeláž.
Mezi řídící jednotku a kabely vedoucí z vozidla připojte svazek kabelů, který je součástí
balení. Příslušný konektor QUAD-LOCK je znázorněn na obrázku dole. Pomocí plug & play
připojení dokončete připevnění hands free sady. Veďte kabel pro připojení rozhraní směrem
ke schránce před spolujezdcem. Najděte ve voze vhodné umístění pro krabičku rozhraní.
Ujistěte se že, bude rozhraní kdykoliv snadno dosažitelné (kvůli aktualizacím softwaru).
Vodič s konektorem k mikrofonu veďte podél A-sloupku směrem k sluneční cloně.
Pozor: Pokud má vůz airbagy podél A-sloupku, je důležité protáhnout vodič mikrofonu ZA
těmito airbagy. Kabel mikrofonu položte volně – nenapínejte.
Návodkmontáži‐A4(8K),A5(8T),A5(8F),Q5(8R)
Uvolněte nezbytné šroubky schránky spolujezdce (Obr. 4 - 6). Začněte protahovat vodič k
mikrofonu směrem k osvětlení interiéru.
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Vyjměte znak airbagu pomocí vhodného nářadí (abyste se vyhnuli poškozením) a uvolněte
šroubek umístěný za ním (Obr. 8).
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
Poznámka: Pokud má vůz airbagy podél A-sloupku, je nezbytné vést vodič k mikrofonu
ZA těmito airbagy. Položte kabel volně, nenapínejte jej. Vložte kabel bez vlivu na airbag
a jeho funkci.
Otevřete schránku pro osvětlení interiéru a uvolněte šroubek (Obr. 10). Připevněte mikrofon
dovnitř schránky pro světlo interiéru – řidičova strana (Obr. 12).
Obr. 10
Obr. 11
Obr. 12
Kódování A4 (8K), A5 (8T), A5 (8F), Q5 (8R)
Po instalaci je třeba spárovat systém s telefonem. Prosím, kontaktujte dealera Audi, VW
nebo servis s diagnostickým systémem.
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Kódování Diagnostického rozhraní - adresa 19
Abyste zakódovali systém vozidla, je třeba vybrat menu Self-Diagnosis.
Prosím kódujte krok za krokem podle obrázků dole.
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Kódování A4 (8K), A5 (8T), A5 (8F), Q5 (8R)
Kódování Radio adresa 56
Opět je třeba vybrat menu Self-Diagnosis.
Prosím kódujte krok za krokem podle obrázků dole.
Kódování sound systému adresa 47
Pouze pro vozy vybavené Audi sound systémem a Bang & Olufsen sound systémem!
Adresa 47
-
Byte 0 →
Bit 0 třeba nastavit na 1
Bit 1 třeba nastavit na 0
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Ovládací prvky
Multifunkční volant
(A4 B7, TT 8J, A3 8P, A4 8K, A5 8T, A5 8F, Q5 8R)
Zmáčknutím
tlačítka
MODE
na
multifunkčním
volantu,
se
dostanete na menu handsfree sady. Použitím rolovacího tlačítka si
vyberete jednotlivé možnosti i zadáte různá nastavení.
Multifunkční volant
(A4 B6, A6 4B, A8 4D)
Zmáčknutím tlačítka „<“ se dostanete na menu. Pomocí šipek „Λ“ - „v “ si vyberete jednotlivé
možnosti.
Zmáčknutím tlačítka „>“ potvrdíte jednotlivé možnosti. Pro opuštění menu prosím zmáčkněte
tlačítko „<“.
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Fiscon menu (omezeno na A4 8K, A5 8T, A5 8F, Q5 8R)
Dis
Popis
TELEFONNÍ
Přístup k telefonnímu seznamu mobilu. Možnost telefonního seznamu
SEZNAM
není podporována všemi mobilními telefony. Pokud je tato funkce
podporována vaším telefonem, budete mít k telefonnímu seznamu
přístup. U telefonních seznamů s velkým množstvím záznamů může
synchronizace trvat delší dobu. Prosím vyhněte se stornu během
synchronizace. Telefonní seznam má limit 1000 položek.
VOLANÁ ČÍSLA
Pomocí menu DIALLED NUMBERS můžete vybrat telefonní čísla,
která jste vytočili dříve (pokud tuto funkci podporuje váš telefon).
PŘIJATÉ
Pomocí menu ACCEPTED CALLS
můžete vybrat telefonní čísla,
HOVORY
která jste dříve přijali (pokud je tato funkce podporována vaším
telefonem).
NEPŘIJATÉ
Pomocí menu MISSED CALLS můžete vybrat telefonní čísla, ze
HOVORY
kterých vám bylo dříve voláno, ale vy jste je nepřijali (pokud je tato
funkce podporována vaším telefonem).
A2DP
Pomocí menu START A2DP systém má přístup k hudebním souborům
uloženým v mobilním telefonu (pokud je tato funkce podporována
vaším telefonem). Pomocí multifunkčního volantu můžete vybrat
jednotlivé stopy (NEXT TRACK, PREVIOUS TRACK). Pomocí menu
STOP A2DP bude přehrávání hudby zastaveno.
NASTAVENÍ
Pomocí menu MICROPHONE ADJUSTMENT máte možnost zvýšit
MIKROFONU
hlasitost mikrofonu z 0DB až na 30DB.
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] FISCONnastavenípomocímobilníhotelefonu
Můžete nastavit rozhraní pomocí vašeho mobilního telefonu. Podmínkou je, že
mobil přenáší číslo do řídící jednotky. V případě, že váš mobil nepodporuje
danou funkci, je třeba použít telefon, který ji podporuje.
Natavení

Zahajte Bluetooth spojení mezi telefonem a FISCON jednotkou.

Použijte následující kód: *582#xxyy

Viz. tabulka dole pro hodnoty xx a yy.
Funkce
xx
yy
Příklad
Hlasitost telefonu
10
(01-15)
*582#1009
Hlasitost vyzvánění
11
(01-15)
Hlasitost upozornění
12
(01-15)
Hlasitost A2DP
13
(01-63)
Nastavení mikrofonu
14
(01-15)
Aktualizace softwaru
20
25
Tovární nastavení
21
77
Nastavení jazyka
30
(00-07)
*582#1346
Jazyk – 30
00 = Jazyk vozidla
01 = Němčina
02 = Angličtina
03 = Španělština
04 = Italština
05 = Francouzština
06 = Holandština
07 = Portugalština
• Po zadání hodnot, prosím, zmáčkněte tlačítko Volání.
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Návod k obsluze „Basic-Plus“ - RNS-E
Následující návod k obsluze je vhodný pro řídící jednotku BNS 5.0, tak také pro rádio Concert,
Symphony pro Audi A4 8K, A5 8T, A5 8F, Q5 8R
Pokud vozidlo není vybaveno hands free sadou objeví se výběrem talčítka TEL obrázek 4. Jakmile je
zařízení i kódování dokončeno, zobrazí se na obrazovce obrázek 5.
Obr. 4
Obr. 5
Spárování
1. Zmáčkněte tlačítko TEL na RNS-E rádiu.
2. Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté.
3. Zvolte spárování na mobilním telefonu.
4. Vložte kód 1234 do mobilního telefonu.
Obr. 6
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] V případě, že chcete přidat 6. zařízení je potřeba obnovit tovární nastavení. V případě aktivace
továrního nastavení, všechny spárované přístroje budou odpojeny.
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
Návod k obsluze „Basic-Plus“ - RNS-E
Příchozí hovory
Příchozí hovor spustí následující operace systému:
1. Aktivace Mute – Zazní vyzváněcí tón mobilního telefonu.
2. Zobrazení jména volajícího (záleží na telefonu). V případě, že volající není uložen dle
jména, zobrazí se telefonní číslo.
Příjem hovoru
Pro přijetí hovoru prosím vyberte tlačítko Annehmen
(odpověď). Pro ukončení hovoru zmáčkněte tlačítko
Auflegen (konec).
Obr. 10
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Příjem druhého hovoru
V případě, že během již započaté konverzace obdržíte
druhý hovor, na displeji se zobrazí – viz. Obr. 11.
Pomocí tlačítka můžete přepnout na druhý hovor nebo
druhý hovor ignorovat.
Obr. 11
Zahájení hovorů
Vzhledem k funkcím vašeho mobilu máte několik možností jak zahájit hovor.
Číselník
1. Zmáčkněte tlačítko TEL.
2. Pomocí tlačítka můžete navolit telefonní číslo, na
které chcete volat.
Obr. 12
Návod k obsluze „Basic-Plus“ - RNS-E
Volaná čísla (pokud je funkce podporovaná mobilním telefonem)
1. Zmáčkněte tlačítko TEL.
2. Zmáčkněte tlačítko Speicher.
3. Výběrem menu položky Dialed numbers můžete volat
na číslo, které jste volali předtím.
Obr. 13
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Můžete také vytáčet čísla uložená jako:
„Přijaté hovory“ (pokud je funkce podporovaná mobilem).
„Nepřijaté hovory“ (pokud je funkce podporovaná mobilem).
Telefonní seznam
Poznámka: Tato funkce není podporována všemi mobilními telefony. Pokud váš mobil
podporuje tuto funkci, budete mít přístup k telefonnímu seznamu. Telefonní seznam je
limitován na 1000 záznamů.
Poznámka: U telefonních seznamů s velkým počtem záznamů může trvat delší dobu, než se
synchronizují. Prosím, nepřerušujte během synchronizace.
1. Zmáčkněte tlačítko TEL.
2. Zmáčkněte tlačítko Speicher.
3. Výběrem menu položky Phonebook můžete
volat na telefonní číslo uložené ve vašem
telefonním seznamu.
Obr. 14
Poznámka: Rychlým rolováním tlačítka se dostanete na další počáteční písmeno telefonního
seznamu.
Hledání kontaktů
1. Zmáčkněte Phonebook.
2. Zmáčkněte Eintrag suchen.
3. Pomocí tlačítka můžete hledat kontakty.
Obr. 15
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Návod k obsluze „Basic-Plus“ - RNS-E
A2DP Audiostreaming
Pomocí multifunkčního volantu vyberte menu A2DP. Výběrem menu
START A2DP bude mít systém přístup k hudebním souborům uloženým
v mobilním telefonu (pokud je funkce podporována telefonem). Pomocí
rolovacího tlačítka můžete vybírat jednotlivé soubory. Pro vozidla bez
multifunkčního volantu je třeba vybrat hudební soubory pomocí telefonu.
Jakmile
pustíte
hudbu
na
vašem
mobilu,
bude
se
přehrávat
v reproduktorech vozidla.
Výběrem menu STOP A2DP bude přehrávání hudby zastaveno.
Poznámka: U Audi A4 8K, A5 8T, A5 8F, Q5 8R je třeba zapnout A2DP funkci z vašeho
mobilu.
Vložení Bluetooth PIN
Pokud chcete změnit Bluetooth PIN prosím zmáčkněte SETUP a Telephone settings.
Dokončete proces jako na obrázcích Obr. 16 – 18. Pomocí tlačítka můžete zadat a uložit
nový Bluetooth PIN.
Obr. 16
Obr. 18
Obr. 17
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] Vložení Mailbox čísla
Zmáčkněte SETUP a vyberte Mailbox number. Teď můžete zadat své osobní mailbox číslo
(Obr. 19).
Obr. 19
Obr. 20
Častokladenédotazy
Proč se nezobrazí telefonní seznam na displeji řídící jednotky?

Funkce telefonního seznamu není podporována všemi mobilními telefony. Prosím
zkontrolujte si seznam kompatibility!

U telefonních seznamů, které mají velký počet záznamů, může synchronizace trvat
delší dobu.
Nemám přístup k menu telefonu jako „Volaná čísla“, „Přijaté hovory“, „Nepřijaté hovory“.

Tato funkce není podporována všemi mobilními telefony. Prosím zkontrolujte si
seznam kompatibility!

Systém je třeba specificky spárovat s rádiem a vozidlem (viz. Kódování str. 3, 5, 6).

Naváděcí menu řízené pomocí palubního počítače je možné jen u vozidel
s multifunkčním volantem.
Vozidlo nechce přijmout FISCON systém.

V případě, že je nainstalováno jiné video rozhraní než Kufatec nemůžeme garantovat
absolutní provoz FISCON systému.
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] 
Jakékoliv přípravy pro telefon, které komunikují s CAN Bus systémem vozidla, musí
být vyjmuty!

Systém je třeba specificky spárovat s rádiem a vozidlem (viz. Kódování str. 3, 5, 6).

Po kódování je třeba dokončit RESET řídící jednotky RNS-E.
Na palubním počítači nejsou zobrazena čísla volajícího (Audi A4 8E, A6 4B).

Palubní počítač musí být kódován. (viz. Kódování str. 3)
Nemůžu ovládat hands free sadu pomocí tlačítek řídící jednotky RNS-E / BNS 5.0.

Ovládání pomocí originálních tlačítek řídící jednotky je možné pouze s FISCON verzí
„Basic Plus“.
Nemám naváděcí menu na palubním počítači.

Naváděcí menu na palubním počítači je k dispozici pro vozidla s multifunkčním
volantem.

U vozů nevybaveným multifunkčním volantem je potřeba ovládat handsfree sadu
mobilním telefonem.

Systém je třeba specificky spárovat s rádiem a vozidlem (viz. Kódování str. 3, 5, 6).
Proč DIS neustále mění displej?

Vozidlo je již vybaveno handsfree sadou. Tato musí být vyjmuta.
Proč funkce mute nefunguje správně?

Vozidlo je již vybaveno handsfree sadou. Tato musí být vyjmuta.
Prštné 526, Zlín 760 01 tel: +420 571 118 078 [email protected] [email protected] 
Download

- Fiscon Mobile