JAN BLAŽEJ SANTINI-AICHEL,
GÉNIUS BAROKNÍHO STAVITELSTVÍ
Vážení parkinsonici, vážení přátelé !
Společnost Parkinson přistoupila na pozvání od Městského úřadu Plasy k účasti na projektu
„Jan Blažej Santini-Aichel – génius barokního stavitelství“. Při Velké výstavě hub Plasy 2012
se uskuteční projekt, který umožní účastníkům navštívit významné stavební památky, projektované Santinim. Mgr. Anna Schejbalová připravila pro Vás krátký text, týkající se osobnosti
Santiniho.
Rozsáhlý klášterní komplex v Plasích, který měl být největším
klášterem na území Čech a Moravy, byl budován od 13. do 18. století několika architekty, z nichž nejvýznamnějším je Jean Baptista Mathey a hned po něm Jan Blažej Santini-Aichel (narozen 3. 2.
1677 v Praze). Tento geniální architekt italského původu, proslulý
stylem barokní gotiky, pracoval podmanivě se světlem, zvukem a
hmotou nosných konstrukcí, které vytvářejí různě koncipované
prostory s vlastní světelnou a akustickou charakteristikou.
Santini navazoval na architekta konce 17. století Jeana Baptistu Matheye. Pro tělesnou vadu nemohl pokračovat v kamenickém řemesle svého otce. Vyučil se malířem u Kristiána Schrödera
(v r. 1707 se stala Schröderova dcera Santiniho první manželkou).
Sílu architektury pochopil při tovaryšském vandru Rakouskem a
Itálií. Oduševnělé stavitelství mohl ovládat díky znalostem matematiky, geometrie, astrologie a filozofických nauk. Od roku 1700
vytvořil několik významných paláců a kostelů a tím si získal bezvýhradnou důvěru významných cisterciáckých opatů a mnoha
předních šlechtických donátorů, kteří až na výjimky považovali
jeho projekty za módní.
Byl žádaným architektem. Pro plaského opata Eugena Tyttla pracoval od roku 1711. Současně pracoval na přestavbě staré baziliky v Kladrubech pro benediktinského opata Mauruse
Fintzguta. Za 23 let tvůrčí práce Santini vytvořil téměř stovku
sakrálních, palácových a hospodářských staveb. Řada z nich byla
realizována a dokončena až po jeho smrti (zemřel 7. 12. 1723 v
46 letech).
Vytvořil a realizoval nadčasové projekty díky hlubokým znalostem, velké fantazii a jedinečné improvizační schopnosti. Svou
tvorbou zušlechtil krajinný ráz západních Čech. Jeho projekty
u nás těžko hledají konkurenci, a už máme na mysli konventní
komplex v Plasích či přestavbu kladrubského kostela – ideální
souznění gotiky a baroka. Výčet může pokračovat zřejmě první
doloženou stavbou pro plaské opatství – mladotickou kaplí Jména Panny Marie, nebo hospodářskými dvory Kalec a Hubenov
– jedněmi z mnohých. Neméně významné jsou jeho drobné sakrální stavby začleněné do krajiny tak, aby ji dotvářely v duchu
barokních zásad ideálního a harmonického tvarování přírody.
Konvent cisterciáckého kláštera v Plasích
Cisterciácké proboštství v Mariánské Týnici
Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích
Vážení parkonsonici, vážení přátelé!
Po úspěšném zvládnutí projektu Vladař (27. až 25. 5. 2012 – 519 účastníků, 27 přednášek, 8 exkurzí, zpráva v ČT a regionálním tisku) Vám nabízíme další akci, která bude vedlejším programem při Velké výstavě hub Plasy 2012.
Akce se uskuteční v neděli 23. září a je určena především pro parkonsoniky a jejich doprovod z Prahy, Českých Budějovic a Plzně. Rádi uvítáme i parkonsoniky, kteří nejsou dosud organizováni v klubech.
Odjezdy a příjezdy vlaků:
Účastníci z Prahy:
Účastníci z Českých Budějovic:


Praha, Hlavní nádraží
Plzeň, Hlavní nádraží
odjezd
příjezd
6.10
7.50
České Budějovice, Hlavní nádraží
Plzeň, Hlavní nádraží
odjezd
příjezd
6.01
7.58
Zakupte si zpáteční jízdenku (zpáteční sleva) do nástupní stanice ČD.
Účastníci z Plzně se shromáždí na parkovišti před Hlavním nádražím ČD a vyčkají příjezdu rychlíku z Prahy a z Českých
Budějovic. Nastoupí do připraveného autobusu, označeného nápisem PARKINSON, odjezd 8.10 hodin (vedoucí autobusu
p. Vlasta Holá)
Program zájezdu:
9.00 Příjezd do Plas, uvítání představitelem města
9.00–9.25 Hygienická přestávka
9.30–10.30 Prohlídka Kláštera Plasy, zaměřená na dílo Santiniho, v kapli sv. Bernarda (součást kláštera) umělecký
přednes Martiny Hladíkové – část eseje Sylvy Kročákové „Klášter mezi dvěma lesy“
10.30–11.30 Oběd v Zámecké pivnici (hovězí guláš s chlebem a pivo)
11.30 Odjezd do Mariánské Týnice
12.00–13.00 Prohlídka kláštera Mariánská Týnice opět zaměřená na dílo Santiniho (vstup zdarma)
13.00 Přejezd do Mladotic, prohlídka kaple Jména Panny Marie (vstup zdarma) postavené Santinim (Santiniho
první stavba pro cisterciáky z Plas), návrat do Plas. Během úseku této cesty pohled z vyhlídky do údolí
řeky Střely meandrující v prvohorních fylitech. Sjezd autobusem horskou silnicí do údolí (jen pro odvážné, ale ostatní pojedou také). Zastávka u Werku – výroba surového železa ve vysoké peci, Muzeum litiny.
Hygienická přestávka
14.30–15.30 Prohlídka výstavy hub s mykology Svatoplukem Holcem, Mgr. Tomášem Kučerou a Mgr. Lubošem Zeleným
15.30–16.00 Přestávka (občerstvení u stánku)
16.00–16.45 Plaské věžní hodiny, setkání s Robertem Drozdou, který o tyto hodiny pečuje více než 30 let (a opravuje
je kladivem). K hodinovému stroji vede mnoho schodů, trénujte po večerech, výstup však bude na základě
Vašeho zájmu zcela dobrovolný.
17.00 Odjezd autobusem do Plzně
Vedoucím exkurze po Santiniho památkách bude Ing. Petr Brodský, lesní inženýr, který vedl skupinu parkonsoniků při
výstupu na Vladař a který skvělým způsobem objasnil všechny otázky z geologie, archeologie, historie. Opět se na setkání
s Vámi předem připraví. Po trase je možné v krátkých zastávkách vzpomenout i další důležitá místa. Já se nemohu zájezdu
zúčastnit, protože mám povinnosti na výstavě. Srdečně Vás zvu k návštěvě.
Potvrte svoji účast do 12. září nejlépe písemně nebo e-mailem a uvete svoje jméno, adresu, telefon, e-mail.
Snažte se získat k účasti na zájezdu Vaše přátele a známé.
Vše pro zdar projektu Santini – génius barokního stavitelství.
V Plasích 10. 8. 2012
Mgr. Zdeněk Sadílek, Lipová 244, 331 01 Plasy, tel. 728 720 429, e-mail: [email protected]
Download

Akce Plzeň.pdf - PARKINSON KLUB PRAHA