Maturitní zkoušky – jmenování maturitních komisí pro období podzim 2013
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Stanovení termínů ústních zkoušek SČ a povinných zkoušek PČ v souladu s odst.7, §2
Vyhl. č.177/2009Sb. v platném znění.
Termín ústních zkoušek profilové části:
Termín ústních zkoušek společné části:
2. 9. 2013
11. 9. 2013
Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části (tzv. jednotné zkušební schéma)
zveřejní CERMAT do 15. 8. 2013
Třída: 4.C - čtvrtá C
(rok nástupu 2009)
Termín: pondělí 2. 9. 2013
Předseda: Mgr. Lenka Hrbáčová
Místopředseda: Mgr. Marie Štípalová
Třídní: Mgr. Irena Šefčíková
Předměty - zkoušející /a přísedící/
pr. Z
Zeměpis - PaedDr. Jiří Dybal / PaedDr. Josef Hlavatý /
Třída: 4.D - čtvrtá D
(rok nástupu 2009)
Termín: pondělí 2. 9.
Předseda: Mgr. Zuzana Batková
Místopředseda: Mgr. Tomáš Krchňák
Třídní: Mgr. Jana Gajdušková
Předměty - zkoušející /a přísedící/
pr. Zsv
Základy společenských věd – PhDr. Petr Nezdařil / Mgr. Hana Želazková /
pr. Ch
Chemie - Mgr. Tomáš Krchňák / Mgr. Pavel Czernek /
pr. M
Matematika - Mgr. Jana Gajdušková / Mgr. Tomáš Krchňák /
Třída: 4.E - čtvrtá E
(rok nástupu 2008)
Termín: pondělí 2. 9. 2013
Předseda: Mgr. Andrea Kremzerová
Místopředseda: Mgr. Jan Mlčoch
Třídní: RNDr. Michal Vavroš, Ph.D.
Předměty - zkoušející /a přísedící/
pr. Z
Zeměpis – PaedDr. Josef Hlavatý / Mgr. Jiří Dybal /
sp. Aj
Anglický jazyk - Mgr. Marcela Zezulková / Mgr. Monika Hradecká /
Třída: 8.A - oktáva A
(rok nástupu 2005)
Termín: středa 11. 9. 2013
Předseda: Mgr. Lenka Marková
Místopředseda: Mgr. Miroslava Pišková
Třídní: Mgr. Jaroslava Indrová
Předměty - zkoušející /a přísedící/
sp. Čj
Anglický jazyk - Mgr. Jaroslava Indrová / Mgr. Veronika Koutná /
V Ostravě dne 24. 6. 2013
Č.j. WG/1215/2013
PaedDr. Antonín Balnar, PhD.
Download

Maturitní zkoušky – jmenování maturitních komisí pro období podzim