MINITAB ADVANCED
Modul Advanced 1
Korelace a lineární
regrese
Vícerozměrná regrese
Logistická regrese a
Probit model
Modul Advanced 2
1. den:
DoE- úvod, Příklad
DoE- faktoriální
experiment
DoE dokončení +
optimalizace
Hra – Katapult
2. den:
DoE + Optimizer
DoE – 3 úrovně
DoE Směsové plány
Modul Advanced 3
Test normality,
stratifikace
Regrese (délka 1 den), 12 900,–
Modelování závislosti množstevní veličiny. Např. vztah mezi náklady a cenou
výrobků, vztah mezi tvrdostí a výrobku a dobou tepelného ošetření.
Modelování závislosti množstevní veličiny na více vstupech. Např. modelování
ceny zakázky v závislosti na rozsahu, vzdálenosti od firmy, množství materiálu
a době přípravy.
Modelování závislosti atributivní veličiny. Např. úspěšnost prodeje vzhledem
k nákladům na reklamu, detekce trhliny vzhledem k její velikosti.
Design of Experiment – DOE (délka 2 dny), 18 200,–
DOE – Plný a částečný faktorový experiment:
Co je to plánovaný experiment? Proč používat plánovaný experiment? Jak ho
provést?
Plný faktorový plán. Úspora počtu měření pomocí částečného faktorového
plánu.
Optimalizace.
Demonstrace praktického použití plánovaného experimentu.
DOE – Optimizer, více úrovní a směsové plány:
Jak nalézt optimální nastavení stroje nebo parametry procesu. Odezvové
plochy. Minimalizace variability odezvy. Vyhodnocení více odezev.
Vyhodnocení experimentu kde vstupní faktor má 3 a více úrovní (např. tři
dodavatelé).
Optimální návrh směsí – směsové plány.
Nenormální data (délka 1 den), 12 900,–
Testování normality a pátrání po možných příčinách nenormality.
Test dobré shody
Určení vhodného rozdělení pravděpodobnosti, kterým lze nasbíraná data
modelovat.
Způsobilost pro
nenormální data
Jak určit způsobilost pro nenormální data v Minitabu.
Transformace
Formulace a testování hypotéz pro nenormální data a teaké pro práci s malými
soubory.
Využití transformací pro převod nenormálních dat na normální.
Modul Advanced 4
životnost a
spolehlivost
Životnost a spolehlivost (délka 1 den), 12 900,–
Co je to spolehlivost? Jaké je pravděpodobnost, že výrobek vydrží alespoň
dobu t ? V jakém čase přestane fungovat např. 10% výrobků?
Neparametrické testy
Vyberte si témata, která Vás zajímají. Každý si může nakombinovat kurz podle svých představ a
potřeb.
Množstevní slevy:
Při objednání dvou a více dnů poskytujeme našim zákazníkům výrazné množstevní slevy. Výsledná
zvýhodněná cena na jednoho účastníka se stanoví podle počtu objednaných dnů v blocích ADVANCED
takto:
ADVANCED:
1 den z bloku ADVANCED: 12 900,– Kč
2 dny z bloku ADVANCED: 18 200,– Kč (9 100,– / den)
3 dny z bloku ADVANCED: 23 300,– Kč (7 767,– / den)
4 dny z bloku ADVANCED: 30 900,– Kč (7 725,– / den)
5 dnů z bloku ADVANCED: 37 500,– Kč (7 500,– / den)
Cena (bez DPH) zahrnuje:






účast na vybraných modulech kurzu,
tréninkový manuál,
sadu tréninkových dat,
česky psaného praktického průvodce uživatele s komentovanými příklady,
možnost zapůjčení tréninkového notebooku se softwarem Minitab,
obědy a občerstvení po celou dobu konání kurzu.
Download

MINITAB ADVANCED