Stránka 1/8
On-line služba statistiky hovorů SkyNet Web Care
Přehled o aktuální výši provolané částky hovorů umožňuje on-line služba statistiky hovorů Web Care
(https://webcare.skynet.cz). Jedná se o www přístup (webové rozhraní) k informacím o stavu telefonního
účtu (on-line informace).
Pro vyzkoušení služby můžete použít demo účet (pro přihlášení do autentizované části použijte tyto údaje):
Login: skynet_webcare
Heslo: ucet_skynet
Přihlášení vyžaduje, aby Váš prohlížeč podporoval a měl povoleny cookies. Pokud cookies nemáte či
nechcete, použijte přihlášení pomocí HTTP basic autentizace.
SkyNet, a.s. | IČO 25346687 | DIČ CZ25346687 | zapsána v OR u Krajského soudu v Brně | oddíl B | vložka 2367 | dne 7. 8. 1997 | číslo účtu 43-3434490207/0100 | Komerční banka, a.s.
Sídlo | Millenium Center | Hybešova 726/42 | CZ 602 00 Brno | telefon +420 541 594 159 | fax +420 541 594 100 | www.skynet.cz | e-mail [email protected]
Zastoupení | Budova City Tower | Hvězdova 1716/2b | CZ 140 78 Praha 4 | telefon +420 227 030 636 | fax +420 227 030 600
Stránka 2/8
Návod na používání služby Web Care
Po přihlášení do systému si vyberte z dostupných smluv (demo účet obsahuje):
• Předváděcí smlouva č. 0001
• Předváděcí smlouva č. 0002
Menu systému se skládá z těchto položek:
1) Základní informace o firmě:
•
Název společnosti
•
ID zákazníka
•
Smlouva uzavřena dne
•
Adresa společnosti
2) Přehled hlasových služeb:
•
SkyTel ID
•
Název služby
•
Typ služby
•
Platný ceník
•
Čísla na službě
SkyNet, a.s. | IČO 25346687 | DIČ CZ25346687 | zapsána v OR u Krajského soudu v Brně | oddíl B | vložka 2367 | dne 7. 8. 1997 | číslo účtu 43-3434490207/0100 | Komerční banka, a.s.
Sídlo | Millenium Center | Hybešova 726/42 | CZ 602 00 Brno | telefon +420 541 594 159 | fax +420 541 594 100 | www.skynet.cz | e-mail [email protected]
Zastoupení | Budova City Tower | Hvězdova 1716/2b | CZ 140 78 Praha 4 | telefon +420 227 030 636 | fax +420 227 030 600
Stránka 3/8
3) Detailní výpis hovorů:
Zde můžete zobrazit a vyexportovat detailní výpis hovorů za zvolené období.
Vyberte fakturační období (pro demo účet jsou oceněná data za měsíc 03/2012 a 04/2012).
Dále lze nastavit tyto filtry výběru:
•
Začátek hovoru (datum od – do ve formátu DD.MM.YYYY, čas od – do HH:MM:SS)
•
Fakturační směr (špička / mimo špičku místní volání, meziměstské, mobilní sítě, mezinárodní,
neografická, služby se speciálním tarifem)
•
Volané číslo
• Stránkovat po (výchozí nastavení 50 hovorů)
V případě, že požadujete vybrat více směrů, podržte při označování myší klávesu CTRL.
Kliknout na tlačítko „Zobrazit“.
Možnost exportu výpisu hovorů do formátů CSV nebo XSL (Excelu) pomocí tlačítek vpravo dole.
Detaily výpisu hovorů:
•
Datum hovoru
•
Začátek hovoru
•
Volající
•
Volaný
•
Trvání hovoru
SkyNet, a.s. | IČO 25346687 | DIČ CZ25346687 | zapsána v OR u Krajského soudu v Brně | oddíl B | vložka 2367 | dne 7. 8. 1997 | číslo účtu 43-3434490207/0100 | Komerční banka, a.s.
Sídlo | Millenium Center | Hybešova 726/42 | CZ 602 00 Brno | telefon +420 541 594 159 | fax +420 541 594 100 | www.skynet.cz | e-mail [email protected]
Zastoupení | Budova City Tower | Hvězdova 1716/2b | CZ 140 78 Praha 4 | telefon +420 227 030 636 | fax +420 227 030 600
Stránka 4/8
•
Směr (místní volání, meziměstské, mobilní sítě, mezinárodní, neografická, služby se speciálním
tarifem)
•
Pásmo (špička / mimo špičku)
•
Cena (uvedená v Kč bez DPH)
SkyNet, a.s. | IČO 25346687 | DIČ CZ25346687 | zapsána v OR u Krajského soudu v Brně | oddíl B | vložka 2367 | dne 7. 8. 1997 | číslo účtu 43-3434490207/0100 | Komerční banka, a.s.
Sídlo | Millenium Center | Hybešova 726/42 | CZ 602 00 Brno | telefon +420 541 594 159 | fax +420 541 594 100 | www.skynet.cz | e-mail [email protected]
Zastoupení | Budova City Tower | Hvězdova 1716/2b | CZ 140 78 Praha 4 | telefon +420 227 030 636 | fax +420 227 030 600
Stránka 5/8
V případě, že je na hlasové službě více čísel, zobrazí se ještě možnost výběru konkrétního telefonního čísla
volajícího:
SkyNet, a.s. | IČO 25346687 | DIČ CZ25346687 | zapsána v OR u Krajského soudu v Brně | oddíl B | vložka 2367 | dne 7. 8. 1997 | číslo účtu 43-3434490207/0100 | Komerční banka, a.s.
Sídlo | Millenium Center | Hybešova 726/42 | CZ 602 00 Brno | telefon +420 541 594 159 | fax +420 541 594 100 | www.skynet.cz | e-mail [email protected]
Zastoupení | Budova City Tower | Hvězdova 1716/2b | CZ 140 78 Praha 4 | telefon +420 227 030 636 | fax +420 227 030 600
Stránka 6/8
4) Souhrn fakturace:
Vyberte fakturační období (pro demo účet jsou oceněná data za měsíc 03/2012 a 04/2012).
Kliknout na tlačítko „Zobrazit“.
Zobrazí se souhrn fakturace za fakturační období:
•
Směr (špička / mimo špičku místní volání, meziměstské, mobilní sítě, mezinárodní, neografická,
služby se speciálním tarifem)
•
Počet hovorů
•
Trvání
•
Cena (uvedená v Kč bez DPH)
•
Celkem (součet všech hovorů)
Kliknutím na jednotlivé směry se zobrazí detailní výpis hovorů.
SkyNet, a.s. | IČO 25346687 | DIČ CZ25346687 | zapsána v OR u Krajského soudu v Brně | oddíl B | vložka 2367 | dne 7. 8. 1997 | číslo účtu 43-3434490207/0100 | Komerční banka, a.s.
Sídlo | Millenium Center | Hybešova 726/42 | CZ 602 00 Brno | telefon +420 541 594 159 | fax +420 541 594 100 | www.skynet.cz | e-mail [email protected]
Zastoupení | Budova City Tower | Hvězdova 1716/2b | CZ 140 78 Praha 4 | telefon +420 227 030 636 | fax +420 227 030 600
Stránka 7/8
V případě, že je na hlasové službě více čísel, zobrazí se ještě možnost výběru těchto detailů:
•
Celá smlouva
•
Po službách
•
Po číslech
SkyNet, a.s. | IČO 25346687 | DIČ CZ25346687 | zapsána v OR u Krajského soudu v Brně | oddíl B | vložka 2367 | dne 7. 8. 1997 | číslo účtu 43-3434490207/0100 | Komerční banka, a.s.
Sídlo | Millenium Center | Hybešova 726/42 | CZ 602 00 Brno | telefon +420 541 594 159 | fax +420 541 594 100 | www.skynet.cz | e-mail [email protected]
Zastoupení | Budova City Tower | Hvězdova 1716/2b | CZ 140 78 Praha 4 | telefon +420 227 030 636 | fax +420 227 030 600
Stránka 8/8
5) Výběr ze smluv:
Výběr z dostupných smluv (demo účet obsahuje):
• Předváděcí smlouva č. 0001
• Předváděcí smlouva č. 0002
6) Odhlášení:
Ukončení služby SkyNet Web Care.
SkyNet, a.s. | IČO 25346687 | DIČ CZ25346687 | zapsána v OR u Krajského soudu v Brně | oddíl B | vložka 2367 | dne 7. 8. 1997 | číslo účtu 43-3434490207/0100 | Komerční banka, a.s.
Sídlo | Millenium Center | Hybešova 726/42 | CZ 602 00 Brno | telefon +420 541 594 159 | fax +420 541 594 100 | www.skynet.cz | e-mail [email protected]
Zastoupení | Budova City Tower | Hvězdova 1716/2b | CZ 140 78 Praha 4 | telefon +420 227 030 636 | fax +420 227 030 600
Download

On-line služba statistiky hovorů SkyNet Web Care