Úvod
Střídače Danfoss TripleLynx
TLX
TLX
TLX
TLX
8k
10k
12,5k
15k
TLX+
TLX+
TLX+
TLX+
8k
10k
12,5k
15k
TLX
TLX
TLX
TLX
Pro
Pro
Pro
Pro
8k
10k
12,5k
15k
TLX
TLX
TLX
TLX
Pro+
Pro+
Pro+
Pro+
8k
10k
12,5k
15k
byly testovány podle norem IEC 61000-3-2 a IEC61000-3-12. Testy byly prováděny na Spitzenbergerově simulátoru.
Závěr
Střídače vyhověly testu.
Podmínky testu
Datum
2010-12-02
2010-12-03
2011-01-21
Parametr střídače
12,5 kW a 15 kW
10 kW
8 kW
Testovací zařízení
Č.
1
Datum
Zařízení
Simulátor sítě - Danfoss Drives
Schválil
2011-05-23
Per Østergaard Nielsen
Director, Global Test
Page 1 of 5
Výrobce
Spitzenberger
1. Certifikát pro Danfoss TLX - EN61000-3-12
Obsah harmonických
1
Výsledek
Datum:
Zařízení:
Typ:
2010-12-02
TLX
TLX 15k,
TLX+ 15k,
TLX Pro 15k,
TLX Pro+ 15k
230 V, fáze L1 (totožné hodnoty pro L2 a L3)
230,47 Vrms
THDv:
21,921 Arms
THDi:
5046,5 W (15,0 kW celkem)
-0,999
EN 61000-3-12 Analýza harmonických
Vyhověl
Napětí:
Proud:
Výkon:
Účiník:
Test:
Výsledek:
Harmonická
složka
Limit podle normy
EN 61000-3-12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1,6000 A
0,8000
2,1400
0,5333
1,4400
0,4000
A
A
A
A
A
0,3200
0,6200
0,2667
0,4000
A
A
A
A
Nejhorší průměr za 2,5
min.
21,7367 A
0,0645 A
0,0225 A
0,0409 A
0,0098 A
0,0598 A
0,0140 A
0,0330 A
0,1782 A
0,0383 A
0,2332 A
0,0337 A
0,2935 A
0,0373 A
0,0497 A
0,0412 A
0,1547 A
0,0297 A
0,1596 A
0,0258 A
0,0279 A
0,0226 A
0,0757 A
0,0165 A
0,0697 A
0,0230 A
0,0712 A
0,0222 A
0,0535 A
0,0193 A
0,0539 A
0,0124 A
0,0468 A
0,0150 A
0,0186 A
0,0081 A
0,0181 A
0,0066 A
0,0289 A
0,0074 A
Page 2 of 5
VYHOVĚL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,02 %
2,48 %
NEVYHOVĚL
1. Certifikát pro Danfoss TLX - EN61000-3-12
Obsah harmonických
Výsledek
Datum:
Zařízení:
Typ:
2010-12-02
TLX
TLX 12,5k,
TLX+ 12,5k,
TLX Pro 12,5k,
TLX Pro+ 12,5k
230 V, fáze L1 (totožné hodnoty pro L2 a L3)
230,46 Vrms
THDv:
17,707 Arms
THDi:
4071,2 W (12,5 kW celkem)
-0,998
EN 61000-3-12 Analýza harmonických
Vyhověl
Napětí:
Proud:
Výkon:
Účiník:
Test:
Výsledek:
Harmonická
složka
Limit podle normy
EN 61000-3-12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1,4135 A
0,7068
3,0299
0,4712
1,9240
0,3534
A
A
A
A
A
0,2827
1,1059
0,2356
0,6413
A
A
A
A
Nejhorší průměr za 2,5
min.
17,4630 A
0,0672 A
0,0226 A
0,0669 A
0,0099 A
0,0868 A
0,0154 A
0,0403 A
0,1788 A
0,0336 A
0,2122 A
0,0259 A
0,2218 A
0,0328 A
0,0348 A
0,0344 A
0,1022 A
0,0158 A
0,1035 A
0,0208 A
0,0475 A
0,0265 A
0,0472 A
0,0130 A
0,0496 A
0,0168 A
0,0836 A
0,0179 A
0,0293 A
0,0106 A
0,0241 A
0,0071 A
0,0539 A
0,0126 A
0,0325 A
0,0048 A
0,0285 A
0,0075 A
0,0357 A
0,0114 A
Page 3 of 5
VYHOVĚL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,02 %
2,52 %
NEVYHOVĚL
1. Certifikát pro Danfoss TLX - EN61000-3-12
Obsah harmonických
1
Výsledek
Datum:
Zařízení:
Typ:
2010-12-03
TLX
TLX 10k,
TLX+ 10k,
TLX Pro 10k,
TLX Pro+ 10k
230 V, fáze L1 (totožné hodnoty pro L2 a L3)
230,75 Vrms
THDv:
14,709 Arms
THDi:
3383,1 W (10,0 kW celkem)
-0,997
EN 61000-3-2 Analýza harmonických
Vyhověl
Napětí:
Proud:
Výkon:
Účiník:
Test:
Výsledek:
Harmonická
složka
Limit podle normy
EN 61000-3-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1,0800
2,3000
0,4300
1,1400
0,3000
0,7700
0,2300
0,4000
0,1840
0,3300
0,1533
0,2100
0,1314
0,1500
0,1150
0,1324
0,1022
0,1184
0,0920
0,1071
0,0836
0,0978
0,0767
0,0900
0,0708
0,0833
0,0657
0,0776
0,0613
0,0726
0,0575
0,0682
0,0541
0,0643
0,0511
0,0608
0,0484
0,0577
0,0460
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Nejhorší průměr za 2,5
min.
14,5319 A
0,0661 A
0,0233 A
0,0335 A
0,0103 A
0,0370 A
0,0159 A
0,0275 A
0,0627 A
0,0345 A
0,1951 A
0,0271 A
0,1512 A
0,0373 A
0,0608 A
0,0268 A
0,0518 A
0,0252 A
0,0844 A
0,0243 A
0,0354 A
0,0177 A
0,0372 A
0,0116 A
0,0526 A
0,0101 A
0,0825 A
0,0172 A
0,0461 A
0,0129 A
0,0170 A
0,0103 A
0,0551 A
0,0078 A
0,0408 A
0,0063 A
0,0354 A
0,0044 A
0,0266 A
0,0054 A
Page 4 of 5
VYHOVĚL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,02 %
2,35 %
NEVYHOVĚL
1. Certifikát pro Danfoss TLX - EN61000-3-12
Obsah harmonických
Výsledek
Datum:
Zařízení:
Typ:
2011-01-21
TLX
TLX 8k,
TLX+ 8k,
TLX Pro 8k,
TLX Pro+ 8k
230 V, fáze L1 (totožné hodnoty pro L2 a L3)
230.50 Vrms
THDv:
11.441 Arms
THDi:
2630.8 W (8.0 kW celkem)
-0.998
EN 61000-3-2 Analýza harmonických
Vyhověl
Napětí:
Proud:
Výkon:
Účiník:
Test:
Výsledek:
Harmonická
složka
Limit podle normy
EN 61000-3-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1.0800
2.3000
0.4300
1.1400
0.3000
0.7700
0.2300
0.4000
0.0458
0.3300
0.1533
0.2100
0.1314
0.1500
0.1150
0.1324
0.1022
0.1184
0.0920
0.1071
0.0836
0.0978
0.0767
0.0900
0.0708
0.0833
0.0657
0.0776
0.0613
0.0726
0.0575
0.0682
0.0541
0.0643
0.0511
0.0608
0.0484
0.0577
0.0460
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Nejhorší průměr za 2,5
min.
11.4112 A
0.0327 A
0.0256 A
0.0365 A
0.0039 A
0.0494 A
0.0083 A
0.0139 A
0.1486 A
0.0371 A
0.2641 A
0.0174 A
0.1815 A
0.0151 A
0.0329 A
0.0128 A
0.0725 A
0.0091 A
0.0587 A
0.0070 A
0.0366 A
0.0084 A
0.0909 A
0.0091 A
0.0673 A
0.0054 A
0.0175 A
0.0063 A
0.0545 A
0.0047 A
0.0477 A
0.0032 A
0.0253 A
0.0037 A
0.0476 A
0.0044 A
0.0433 A
0.0028 A
0.0255 A
0.0032 A
Page 5 of 5
VYHOVĚL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.01%
3.67%
NEVYHOVĚL
Download

Úvod Střídače Danfoss TripleLynx TLX 8k TLX 10k TLX 12,5k TLX