Vzduchotechnické jednotky KOMPAKT
Vzduchotechnické jednotky KOMFOVENT KOMPAKT
3
Proč jednotky KOMFOVENT KOMPAKT
4
Komfovent kompakt reGO 10
Rotační výměník tepla
11
Standardní velikosti jednotek KOMFOVENT KOMPAKT REGO
11
Příklad výběru jednotky
12
Kompakt REGO 400
14
Kompakt REGO 500
16
Kompakt REGO 700
18
Kompakt REGO 900
20
Kompakt REGO 1200
22
Kompakt REGO 1600
26
Kompakt REGO 2000
28
Kompakt REGO 2500
30
Kompakt REGO 3000
32
Kompakt REGO 4000
34
Kompakt REGO 4500
36
Kompakt REGO 7000
38
Komfovent kompakt reCU 40
Křížové rekuperační výměníky
41
Standardní velikosti jednotek KOMFOVENT KOMPAKT RECU41
Kompakt RECU 400
42
Kompakt RECU 700
44
Kompakt RECU 900
48
Kompakt RECU 1200
50
Kompakt RECU 1600
54
Kompakt RECU 2000
58
Kompakt RECU 3000
60
Kompakt RECU 4000
62
Kompakt RECU 4500
64
Kompakt RECU 7000
66
Komfovent Kompakt OTK
68
Kompakt OTK 700
68
Kompakt OTK 1200
69
Kompakt OTK 2000
70
Kompakt OTK 3000
71
Kompakt OTK 4000
72
Příslušenství73
Příslušenství systému ovládání
82
Systém ovládání
83
Funkční schémata
86
Objednávací klíč
87
Jednotky KOMFOVENT KOMPAKT
Série jednotek KOMFOVENT KOMPAKT nabízí standardizovanou řadu ventilačních jednotek s možností rekuperace
tepla pomocí rotačního nebo křížového výměníku. Rozsah
vzduchového výkonu jednotek od 400 m³/h do 7 000 m³/h.
Díky vysokému počtu funkcí a kompaktní velikosti jednotek
mohou jednotky KOMPAKT zajišťovat vyváženou ventilaci s
nebo bez rekuperace tepla v širokém rozsahu aplikací: obytná, obchodní i průmyslová prostředí.
Všechny jednotky řady KOMPAKT jsou dodávány v přípravě
PLUG & PLAY(vše na konektory): každá jednotka je vybavena
integrovaným systémem ovládání, který je připraven a zapojen uvnitř jednotky. Moderní intuitivní ovladač je součástí
každé jednotky Kompakt.
Díky chytré konstrukci a funkcím umožňují jednotky nízkonákladový provoz s vysokou bezpečností, spolehlivostí a životností provozu. Díky vysoké účinnosti filtrace je dodávaný
vzduch čistý, což ocení zejména alergici.
KOMPAKT REGO
KOMPAKT RECU
Jednotky s rotačním výměníkem tepla
Jednotky s křížovým (deskovým) výměníkem
Vzduchový výkon od 170 do 8 000 m³/h.
Účinnost rekuperace – až 89%
Vzduchový výkon od 220 do 8 000 m³/h.
Účinnost rekuperace – až 65%
os t a ús p o
i
lná úč
pe
Te
Vzduchový výkon - 700 m3/h.
Účinnost rekuperace – až 92%.
s t a ús p o
e n e r gi e a ž
92%
ra
o
nn
i
Vzduchový výkon od 100 do 4 000 m³/h.
Velmi kompaktní rozměry – výška pouze 350 mm nebo
545 mm pro 4 200 m³/h výkonu.
lná úč
Ventilační jednotky k instalaci do podhledu
65%
Jednotky s vysoce účinným protiproudým
výměníkem typu “counter cross-flow”
pe
Te
i
lná úč
pe
Te
KOMPAKT OTK
os t a ús p o
e n e r gi e a ž
e n e r gi e a ž
89%
nn
ra
ra
nn
3
Proč si vybrat jednotky typu KOMFOVENT KOMPAKT
Příprava PLUG & PLAY
Vysoká tepelná účinnost jednotek
Chytrá konstrukce:
Všechny jednotky mají plně integrované ovládání
bez venkovních elektroboxů.
Ověřené hodnoty vysoké tepelné účinnosti
Moderní a atraktivní Konstrukce ovladače umožňuje uživateli výběr
požadované funkce, změnu nebo nastavení funkčních parametrů
i sledování aktuálních provozních hodnot na LCD displeji. Tento
ovládací systém vyvinutý výrobcem přispívá k šetření energie.
V závislosti na typu použitého výměníku dosahuje rekuperace
tepla účinnosti až 92%, takže je teplo odváděného vzduchu
využito k ohřevu přiváděného vzduchu téměř dokonale. Možná je
i rekuperace chladu.
Efektivní rekuperace tepla – možnost výběru
velikosti rotačního výměníku
Rotační výměník je dostupný v třech velikostech: M, L nebo XL, a
to podle požadované účinnosti. Pro zajištění efektivního provozu s
minimálními náklady jsou rotační výměníky poháněny EC motory.
Vysoce výkonné EC motory
Nízká spotřeba energie –
EC motory ve všech jednotkách
Vysoká účinnost EC (elektronicky komutovaných) motorů spotřebuje o 50% méně energie než AC motory s plynulou regulací.
Vysoká efektivita je dosahována zejména díky nízké spotřebě energie a vysoké účinnosti motorů. Kola rotačních výměníků jsou rovněž vybaveny účinnými a tichými EC motory.
Tep. účinnost (%)
Tepelná účinnost
92
88
XL
84
L
80
M
76
72
0
300
600
M - na přání, L - standard, XL - na přání
900
1200
Vzduchový výkon, m3/h
Tichý chod a snadná instalace
Jednotky KOMFOVENT KOMPAKT mají pevné a izolované opláštění s vysoce kvalitními komponenty, které zajišťují velmi tichý
chod a snadnou instalaci. Panely opláštění jsou konstruované
ze dvou vrstev z pozinkovaného plechu, kdy mezeru mezi nimi
vyplňuje protipožární, tepelně i akusticky izolující minerání vata
(l = 0,036W/mK). Jednotka s izolací o tloušťce 45 mm a více může
pracovat v nevytápěných prostorech. Revizní otvory jednotek
jsou vyrobeny se 45 mm silnou vrstvou izolace a jsou vybaveny
zámky. Mezery všech oteviratelných a odnímatelných částí jsou
pro dokonalou izolaci vyplněné těsněním. Vnější část opláštění je
práškově lakována a to v barvě RAL 7035 jako standard. To ochraňuje jednotku před korozí.
4
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
Jednotky KOMFOVENT KOMPAKT jsou dostupné ve dvou verzích
– horizontální a vertikální. Kompaktní velikost jednotek umožňuje
jejich instalaci na půdách, ve sklepních a podobných prostorách.
Nízká výška jednotek umožňuje jejich instalaci do podhledu nebo
na zeď. Jednotky jsou konstruovány tak, aby mohly být stěhovány
dveřmi o standardní velikosti. Pokud je jednotka větší než 900 mm,
je zařízení rozloženo do vice sekcí.
Možnost připojení jednotek
REGO 1600/2000/2500
A
A
D
B
V1
D
• Jedna jednotka může mít až 14 způsobů připojení
• Hlavní výhoda je v možnosti přizpůsobení připojovacího potrubí
jednotky přímo při instalaci
• Výborné řešení pro jednotky na sklad
• Při objednávce lze specifikovat zvolený kód připojení.
Jednotky REGO o velikosti 1600, 2000, 2500 mají univerzální připojení. Hlavní výhodou je víceúčelová aplikace jednotek – stejná
jednotka může mít horizontální i vertikální připojení potrubí, při
instalaci lze vždy zvolit požadovanou pozici připojení. Jedna jednotka má tedy mnoho možností připojení.
B
C
A
D
C
A
B
HV2
V2
D
B
B
C
A
A
C
D
H4
HV3
Snadná změna pozice připojení:
odšroubování krytů připojovacího potrubí (1) a přírub otevřených
připojovacích potrubí (2), poté změna jejich pozic na požadovanou konfiguraci připojení. Žádné další kroky nejsou nutné, vše je
pro takovou změnu připraveno.
A
A
D
B
C
V5
B
1
C
B
D
H5
2
C
B
C
H1
Univerzálnost připojení jedotek
KOMPAKT REGO 1600/2000/2500
D
C
C
A
A
D
D
H2
HV1
2
A
D
1
B
A
D
C
C
B
B
V3
H3
A
B
C
A
D
D
C
B
HV5
V4
zavřené příruby
otevřené příruby
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru
Pravá revizní strana
Levá strana je zrcadlovým obrazem pravé
B Přiváděný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
5
Proč jednotky KOMFOVENT KOMPAKT
Možnost chlazení vzduchu:
vodní nebo s přímým výparníkem
Moderní automatické ovládání –
efektivní provoz jednotky
Všechny jednotky KOMPAKT mohou být vybaveny oddělenou sekcí chlazení. Konstrukce chladící sekce je shodná s konstrukcí hlavní
jednotky, je izolovaná minerální vatou, je práškově lakovaná a vybavená drenážním sifonem.
Proměnné množství vzduchu (VAV) je na přání
dostupné pro ventilaci i rekuperaci.
Pro každou velikost jednotky je nabízen vhodný typ
chladící sekce: vodní nebo
s přímým výparníkem (viz
strana 80).
Chladící sekce s přímým výparníkem
jsou dostupné i pro venkovní jednotky (str. 81).
Funkce proměnného množství vzduchu (VAV) znamená, že jednotka přizpůsobuje svou funkci proměnným požadavkům na intenzitu ventilace v různých prostředích. Ventilace je tedy spouštěna
pouze pokud je opravdu potřeba, čímž jsou redukovány provozní
náklady jednotky a zároveň se prodlužuje její životnost i životnost
filtrů.
VAV funkce je tedy navržena pro optimalizaci provozních nákladů
ventilačních a rekuperačních jednotek. Čím častěji se mění požadavky na intenzitu ventilace, tím hmatatelnější je redukce provozních nákladů jednotky.
Na základě testování lze říci, že pokud se požadavek na intenzitu
ventilace sníží o 30%, redukuje se spotřeba energie ventilátorů až
o 60%.
Níže uvedené obrázky ve zkratce popisují princip funkce VAV:
• Všechny místnosti v budově jsou využívány. Všechny klapky jsou
otevřené. Požadavky na intenzitu ventilace jsou v souladu se zadanými parametry.
• Některé místnosti nejsou využity – klapky jsou zavřené. Intenzita
ventilace je přizpůsobena aktuálnímu požadavku na množství
vzduchu.
3 000 m3/h
1 000 m3/h
10 000 m3/h
10 000 m3/h
1 000 m3/h
1 000 m3/h
3 000 m3/h
1 000 m3/h
1 000 m3/h
3 000 m3/h
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
5 000 m3/h
5 000 m3/h
3 000 m3/h
8 000 m3/h
9 000 m3/h
6
1 000 m3/h
5 000 m3/h
5 000 m3/h
1 000 m3/h
Funkce VAV může fungovat v kombinaci s jednoduchým nebo dvojitým prouděním.
• VAV kontrola dvojitého proudění
Systém plné kontroly – dodávaný i vyfukovaný vzduch je regulován odděleně pomocí tlakových čidel v potrubí. Tento systém je
použiván zejména v instalacích s nezávisle proměnnými proudy
vzduchu.
Možná řešení v implementaci VAV systému kontroly
V systému VAV jsou změny ventilačního systému řízeny vnějším
nezávislým kontrolním systémem, který určuje potřeby ventilace
v různých místnostech. Tímto kontrolním systémem mohou být
elektronicky aktivované klapky, kvalita vzduchu, pohybové senzory a jiná čidla kontrolující sledovaný parametr.
1. Nespojité ruční ovládání
Příkladem jsou klapky se servopohonem kontrolované
jednoduchým spínačem.
ΔP
ΔP
Odsávání
Přívod
• VAV kontrola jednoduchého proudění
Zjednodušená kontrola – jeden proud vzduchu je kontrolován
na základě tlakového čidla v potrubí a druhý proud vzduchu se
těmto změnám závisle přizpůsobuje. Kontrolovaný vzduchový
proud je označován jako “Master” a závislý proud je označován
jako “Slave”. Tento systém je užitečný například tehdy, pokud se
požadavky na intenzitu ventilace mohou měnit pouze jednosměrně a druhý směr je stabilní.
SLAVE
ΔP
MASTER
2. Automatické ovládání s časovačem
Klapky se servopohonem jsou regulovány časovým spínačem.
Odsávání
Přívod
3. Plně automatické ovládání
Příkladem jsou klapky se servopohonem, regulované
pohybovým čidlem.
Odsávání
Přívod
4. Automaticky přizpůsobivé ovládání
Příkladem jsou klapky se servopohonem regulované
externím ovladačem, který komunikuje s různými druhy
čidel jako je čidlo CO2, vlhkosti, kvality vzduchu, atd.
Odsávání
Přívod
Funkce konstantního množství vzduchu CAV
Ovládací režim CAV – konstantní množství vzduchu – je režim, při
němž jednotka dodává i odsává definované množství vzduchu
nezávisle na změnách ve ventilačním systému. Vzduchový proud
se automaticky přizpůsobuje podmínkám tak, aby byl vždy konstantní.
7
Proč jednotky KOMFOVENT KOMPAKT
Udržování kvality vzduchu
Indikace intenzity ventilace na displeji
Udržování stálé kvality vzduchu je zajišťováno kontrolou vlhkosti,
hladiny CO2 nebo jiných parametrů.
Kvalitní čerstvý vzduch je pro životní komfort nezbytný. Proto jsou
ventilační i rekuperační jednotky dodávány s funkcemi udržování
teploty a kvality vzduchu. Nejčastějším způsobem kontroly kvality
vzduchu je plánování režimu jednotky. Týdenní programování
jednotky umožňuje nastavení denního režimu a jeho přizpůsobení
každé události.
Kvalita vzduchu se mění odvisle od počtu osob v místnosti nebo
jiných externích faktorů. Nejlepší způsob kontroly kvality vzduchu
je použití čidel kvality ovduší, jejichž signály regulují intenzitu
ventilace.
Kontrolní panel vždy ukazuje aktuální množství dodávaného i odebíraného vzduchu. To usnadňuje regulaci a nastavení požadovaného množství přívodu i odvodu vzduchu.
CO2 800 ppm
Přesné nastavení intenzity a úprava vzduchového
množství
CO2 čidlo
Každá ze tří přednastavených úrovní intenzity ventilace může
být uživatelsky upravena a to zvlášť pro odvod i přívod vzduchu.
Úrovně mohou být nastaveny v rozmezí 20 až 100% po krocích
odpovídajících 1%.
CO2 1000 ppm
CO2 čidlo
Uživatel se tedy nemusí starat o to, jak jednotku nastavit tak, aby
byla kvalita ovduší co nejvyšší. Stačí nastavit nejnižší intenzitu ventilace a jednotka se automaticky začne přizpůsobovat požadavkům na intenzitu ventilace.
To napomáhá k šetření energie: pokud je kvalita ovzduší v místnosti dostatečná, jednotka funguje na nejnižší stupeň a tedy spotřebovává minimum energie.
Kvalitu ovzduší lze kontrolovat několika způsoby, vše záleží jen na
tom, který parametr chceme sledovat: vlhkost vzduchu, kvalitu
vzduchu (cigaretový kouř apod.), hladina CO2 aj.
8
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
Systém inteligentní kontroly provozu jednotky
pomocí Internetu přes speciální “Ping” síťový modul
Síťový modul “Ping” umožňuje připojení jednotek Komfovent k
internetu, místní nebo jiné počítačové síti. “Ping” modul pracuje
na protokolu “Modbus” a má dvě rozhraní připojení: “Ethernet” a
“RS-485”.
Po připojení jednotky k síti pomocí modulu “Ping” a poté co je
jednotce přidělena jedinečná adresa (IP nebo ID) vizualizační
software (Ventilation Control System) umožní uživateli plno­
hodnotné ovládání jednotky prostřednictvím počítače a také
mu jeho prostřednictvím dává zpětnou vazbu včetně indikace
případných závad.
9
Jednotky KOMFOVENT KOMPAKT REGO
os t a ús p o
ra
nn
pe
Te
89%
e n e r gi e a ž
lná úč
i
Jednotky KOMFOVENT KOMPAKT REGO jsou vybaveny rotačním výměníkem.
Vzduchový výkon od 170 do 8 000 m3/h
Výhody jednotek KOMFOVENT KOMPAKT REGO
Nižší potřeba topného výkonu
Vyvážená vlhkost vzduchu
V procesu ventilace se odváděný teplý vzduch využívá pro ohřev
přiváděného a čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace je až 89%.
Za normálních provozních podmínek se na rotačním výměníku
netvoří kondenzát, protože 93% vlhkosti se vrací do místnosti.
Přebývající vlhkost je odváděna ven spolu s vyfukovaným vzdu­
chem. Vzduch v místnostech je tak méně vysušený a jeho vlhkost
zůstává téměř zachována. Protože se netvoří kondenzát, neni
potřeba jej odvádět, což usnadňje montáž a instalaci jednotky.
Efektivní ohřev
Za normálních provozních podmínek rotační výměník neza­
mrzá: výměník při venkovní teplotě pod -20°C nevyžaduje žádný
dodatečný předehřev dodávaného vzduchu, což znamená úsporu
energie i při velkých mrazech. Instalace s rotačním rekuperačním
výměníkem znamená až čtyřnásobnou úsporu energie vydané na
ohřev přiváděného vzduchu.
-14°C
Nízká hlučnost
Jednotky KOMFOVENT KOMPAKT jsou vybaveny ventilátory s
tichým chodem a jsou zvukově izolované, což zaručuje velmi nízkou úroveň hlučnosti.
D
-23°C A
C
B
+20°C
(+11°C*) +20°C
A Sání venkovního vzduchu B Dodávaný vzduch C Odsávání z prostoru D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
* teplota za výměníkem
10
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
Rotační výměník tepla
Testovaný v souladu s požadavky certifikačního programu
EUROVENT CETIFICATION pro rotační výměníky a odpovídají po­ža­
davkům normy EN 308.

Œ
Ž

Účinnost až 89%: dostupné jsou tři úrovně efektivity rotoru
(výměníku). Standardní efektivita je zaručována rotorem (výmě­
níkem) typu M, vyšší hodnoty rotorem typu L a XL.
‘
’
Jednotky jsou standardně vybaveny dvěma typy rotačních
výměníků:
Výměníky tepla vyrobené z hliníkové fólie.
Rekuperuje teplo (v topné sezóně) nebo chlad (v létě při klimatizování). Rekuperuje vlhkost vzduchu.
Výměníky tepla vyrobené z hygroskopické hliníkové fólie.
Rekuperuje teplo (v topné sezóně) nebo chlad (v létě při klimatizování). Tento typ výměníku nabízí efektivnější rekuperaci vlhkosti
vzduchu

Konstrukce:
1. Hliníkový rotor je vyroben z vlnitých a plochých
pásů hliníkové fólie. Rotor má velké množství
kanálků pro laminární proudění vzduchu.
2. Rámeček z pozinkovaného plechu
3. Hřídel s ložisky
4. Těsnící pás mezi proudy vzduchu
5. EC motor
6. Pás rotoru
7. Čidlo otáček rotoru
Energeticky úsporné EC motory
Všechny rotační výměníky jsou poháněny EC motory, které zajišťují
jeho hladký a úsporný provoz i regulaci.
Výhody rotačního výměníku
•
•
•
•
Vysoká účinnost rekuperace – až 89%.
Nezamrzá
4 krát méně energie pro ohřev vzduchu
Vlhkost je převáděna do dodávaného vzduchu – není potřeba
dodatečných zvhlčovačů
• Žádná drenáž – snadná instalace
• Velmi kompaktní velikost
• Možnost rekuperace chlazeného vzduchu
Standardní velikosti jednotek KOMFOVENT KOMPAKT REGO
0
0,110,22 0,330,44 0,550,670,780,89 1 1,11 1,221,28
2,2 m3/s
7000
4500
4000
3000
2500
2000
1600
1200
900
700
500
400
0
400 800 12001600 2000240028003200 3600 4000 44004600
8000m3/h
11
KOMPAKT REGO 400Příklad
výběr
jedno u
tky
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí
Maximální provozní proud
Odstín
Systém ovládání
45 mm
48 kg
400 m3/h
1~ 230 V
6,2 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REGO 400H
8
6
54
2
310
210
1 7
210
310
D
585
С
160 (4x)
A
150
640
790
510
155
155
B
150
510
3
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Elektrický ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Zařízení automatického ovládání
8. Hlavní kabel (L = 1,5 m)
Zobrazena jako pravá
U některých jednotek je pravá a levá strana
zrcadlená ale u jiných je převrácená. Zvolte
správnou stranu instalace jednotky.
C
D
B
C
A
D
B
A
D
C
Zobrazena jako levá
D
A
C
A
B
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
str. 73
12
str. 74
str. 75
str. 78
str. 80
str. 76
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
B
str. 82
Výkon REGO 400-EC
Vzorec výpočtu
SFP pro AC motory:
Vzduchové filtry: Přívodní
/ Odvodní
SFP = P/V; kde P – kW a V – m3/s.
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
Pro výpočet P u EC motorů je použit vzorec P = SFP*V;
TypPanel
kde SFP – kW/m3/s a V – m3/s.
Statický tlak (Pa)
Rozměry ŠxVxD
Vzduchový výkon, m3/s
410x200x46 mm
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
105 W
3570 otm
IP 44
70
65
SFP 1,25
3 (XL)
SFP 1
60
2 (L)
Elektrický ohřívač
1 (M) SFP 0,75
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
1 kW
7,5°C
SFP 0,5
* Na přání
LWA/dB(A)
50
55
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro HW je přibližně 15 Pa ve 400 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7
je přibližně – 70 Pa.
3
-23
11,1
Přívod
-15
-10
-5
11,7 12,6 13,6
Odvod
20
0
15
3
Akustická data
REGO 400 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
ksum
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
9
-7
-9
-7
-24
-10
-5
-10
-5
-31
-15
-11
-15
-10
-36
-19
-14
-19
-14
-41
-23
-18
-23
-17
-45
-7
-2
-7
-2
-21
-6
-1
-6
-1
-21
-6
-1
-6
-1
-28
-4,8
-0,1
-4,8
0,0
-24,8
Tepelná účinnost
Tep. účinnost (%)
koct
90
86
3 (XL)
82
2 (L)
78
XL
L
M
74
70
150200250300350400450
Vzduchový výkon, m3/h
Pro výpočet akustického výkonu LW/dB váženého filtrem A** v oktávových pásmech*,
celkové hodnoty akustického výkonu LWA/dB(A) pro všechny výústě jednotky (bez vlivu
opláštění) a také celkového akustického tlaku Lp, dB, váženého filtrem A v oktávových
pásmech a celkové hladiny akustického tlaku LpA, dB(A) opláštění jednotky (bez vlivu
výústí) ve vzdálenosti 3 metrů pro prostředí s odrazem zvuku: podlaha (strop) a dvě
blízko stojící stěny svírající úhel 90 stupňů za standardních podmínek***, musejí být
korekční koeficienty koct a kSUM, dB(A) přičteny k nejbližší hodnotě akustické křivky
celkového akustického výkonu LWA/dB(A) vážené filtrem A** ve výkonnostním grafu
(obvykle VZT jednotky) v požadovaném pracovním bodě jednotky.
* 8-oktávové spektrum – frekvence: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 a 8000Hz,
** A-vážení: přizpůsobení citlivosti lidského sluchu v různých frekvencích,
*** standardní podmínky: atmosferický tlak 101.3kPa, teplota 20°C a relativní vlhkost vzduchu 50%.
Tlaková ztráta (Pa)
Tlaková ztráta
120
80
40
0
3 (XL)
XL
2 (L) L
150200 250300 350400450
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
Tabulky jsou určeny pro posouzení výkonu jednotek s rozdílnými typy
rotačních rekuperátorů. Údaje v grafu výkonu jednotky jsou uvedeny pro rotační rekuperátor typu M s filtrem třídy M5. Pro dosažení co
nevyšší účinnosti jsou všechny jednotky KOMPAKT REGO standardně
vybaveny rotačním rekuperátorem typu L. Na přání je možné vybavit
jednotku rekuperačním výměníkem typu XL, který pomáhá dosáhnout maximální účinnosti zpětného získávání tepla. Graf tlakové ztráty
je určen pro kontrolu toho, zda je výkon jednotky v pracovním bodě
dostatečný, na příklad:
Zvolená jednotka s výkonem 300 m3/h a statickým tlakem 120 Pa je
označena bodem 1 ve výkonovém grafu.
Pro ověření pracovní zóny jednotky se standardním rotačním rekuperátorem typu L, vypočítání aktuální spotřeby ventilátoru a akustických
dat, musí být tlaková ztráta rekuperátoru zanesena do výkonového
grafu: např. Pro získání skutečného pracovního bodu jednotky musí
být tlaková ztráta 40 Pa (údaj z grafu tlakové ztráty, bod 2) připočtena
ke statickému tlaku v bodě 1. Takže skutečné parametry této jednotky
se standardním rotačním rekuperátorem jsou: statický tlak 160 Pa (120
+ 40 Pa) pro 300 m3/h, tepelná účinnost 83,5%.
Stejný postup musí být uplatněn při použití rotačního rekuperátoru
typu XL pro dosažení 85,5% tepelné účinnosti: najít hodnotu tlakové
ztráty v grafu jednotky, přičíst ji k hodnotě v grafu výkonu k získání skutečné hodnoty bodu 3 a zjištění, zda je tato hodnota stále ještě v pracovní zóně jednotky. V případě, že je hodnota mimo pracovní zónu
jednotky, musí být vybrán jiný typ rotačního rekuperačního výměníku.
13
KOMPAKT REGO 400
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí
Maximální provozní proud
Odstín
Systém ovládání
45 mm
48 kg
400 m3/h
1~ 230 V
6,2 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REGO 400H
8
6
54
2
310
210
1 7
210
310
D
585
С
160 (4x)
A
150
640
790
510
155
155
B
150
510
3
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Elektrický ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Zařízení automatického ovládání
8. Hlavní kabel (L = 1,5 m)
Zobrazena jako pravá
C
D
B
D
C
A
B
A
D
C
Zobrazena jako levá
D
A
C
A
B
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
str. 73
14
str. 74
str. 75
str. 78
str. 80
str. 76
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
B
str. 82
Výkon REGO 400-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
TypPanel
Rozměry ŠxVxD
410x200x46 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
105 W
3570 otm
IP 44
70
65
SFP 1,25
SFP 1
Elektrický ohřívač
SFP 0,75
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
1 kW
7,5°C
SFP 0,5
* Na přání
LWA/dB(A)
50
55
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
60
-23
11,1
Přívod
-15
-10
-5
11,7 12,6 13,6
Odvod
20
0
15
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M.
Korekční faktor pro HW je přibližně 15 Pa ve 400 m3/h. Korekční faktor
pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
1k
2k
4k
8k dB(A)
-9
-7
-9
-7
-24
-10
-5
-10
-5
-31
-15
-11
-15
-10
-36
-19
-14
-19
-14
-41
-23
-18
-23
-17
-45
-7
-2
-7
-2
-21
-6
-1
-6
-1
-21
-6
-1
-6
-1
-28
-4,8
-0,1
-4,8
0,0
-24,8
Tepelná účinnost
Tep. účinnost (%)
REGO 400 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
63 125 250 500
90
86
XL
82
L
78
M
74
70
150200250300350400450
Vzduchový výkon, m3/h
Tlaková ztráta
Tlaková ztráta (Pa)
Akustická data
120
XL
80
L
40
0
150200 250300 350400450
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
15
KOMPAKT REGO 500
Tloušťka panelu
45 mm
Váha jednotky V/H
140/90 kg
Nominální vzduchové množství
500 m3/h
Přívodní napětí
1~ 230 V
Maximální provozní proud EC/AC 6,9/5,8 A
Odstín
RAL 7035
Systém ovládání
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REGO 500H
6
390
1
5 4
2
245
220
175
200 (4x)
D
700
С
A
245
930
1080
635
4
7
175
220
B
390
635
3
REGO 500V
2
940
1015
6
1
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Elektrický ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Hlavní kabel (L = 1,5 m)
Zobrazena jako pravá
5
C
3
D
B
1060
175
240
240
C
A
A
D
C
B
D
B
A
D
C
175
220
Zobrazena jako levá
B
D
635
195
D
С
250 (4x)
A
C
A
B
C
B
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
16
str. 74
str. 75
A
A
7
str. 73
D
B
str. 78
str. 80
str. 76
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 79
str. 82
Výkon REGO 500-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
TypPanel
Rozměry ŠxVxD
540x260x46 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů/AC
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
155/139 W
2940/2645 otm
IP 44
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
1 kW
6°C
60
SFP 0,5
* Na přání
LWA/dB(A)
-23
12,3
Přívod
-15
-10
-5
12,7 13,5 14,5
0
15,5
Odvod
20
55
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro H/VW je přibližně 15 Pa ve 500 m3/h. Korekční faktor pro filtr
F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Výkon REGO 500-AC
2k
4k
8k dB(A)
REGO 500 VE-EC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-10
-8
-10
-8
-24
-9
-5
-9
-5
-21
-9
-4
-9
-4
-21
-8
-4
-8
-4
-28
-12
-6
-12
-6
-31
-16
-12
-16
-12
-36
-20
-15
-20
-15
-41
-24
-19
-24
-18
-45
-6,9
-2,1
-6,9
-2,0
-24,8
REGO 500 HE-EC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-9
-7
-9
-7
-24
-7
-2
-7
-2
-21
-6
-1
-6
-1
-21
-6
-1
-6
-1
-28
-10
-5
-10
-5
-31
-15
-11
-15
-10
-36
-19
-14
-19
-14
-41
-23
-18
-23
-17
-45
-4,8
-0,1
-4,8
0,0
-24,8
REGO 500 VE-AC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-10
-8
-11
-7
-24
-9
-5
-11
-2
-21
-9
-4
-12
-1
-21
-8
-4
-11
-1
-28
-12
-6
-13
-5
-31
-16
-12
-17
-10
-36
-20
-15
-21
-14
-41
-24
-19
-25
-17
-45
-6,9
-2,1
-8,8
0,0
-24,8
REGO 500 HE-AC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-9
-7
-9
-7
-24
-7
-2
-7
-2
-21
-6
-1
-6
-1
-21
-6
-1
-6
-1
-28
-10
-5
-10
-5
-31
-15
-11
-15
-10
-36
-19
-14
-19
-14
-41
-23
-18
-23
-17
-45
-4,8
-0,1
-4,8
0,0
-24,8
Vzduchový výkon, m3/s
3
64
2
1
Výkon ventilátoru* (W)
1k
Statický tlak (Pa)
63 125 250 500
60
LWA/dB(A) 52
56
Vzduchový výkon, m3/h
1, 2, 3 – rychlost; * – výkon ventilátoru je uveden pro jeden motor.
Výkonová data: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro H/VW je přibližně 15 Pa v 500 m3/h. Korekční faktor pro filtr
třídy F7 je přibližně – 70 Pa.
Tep. účinnost (%)
Tepelná účinnost
90
88
86
84
82
80
78
76
XL
L
M
300350400450500550600
Vzduchový výkon, m3/h
Tlaková ztráta
Tlaková ztráta (Pa)
Akustická data
50
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
65
120
80
XL
40
L
0
300350400450500550600
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
17
KOMPAKT REGO 700
Tloušťka panelu
45 mm
Váha jednotky V/H
140/90 kg
Nominální vzduchové množství
700 m3/h
Přívodní napětí
1~ 230 V
Maximální provozní proud EC/AC 11,5/10,8 A
Odstín
RAL 7035
Systém ovládání
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REGO 700H
6
390
1
5 4
2
245
220
175
250 (4x)
D
700
С
A
245
930
1080
635
4
7
390
635
3
REGO 700V
2
940
1015
6
1
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Elektrický ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Hlavní kabel (L = 1,5 m)
Zobrazena jako pravá
5
C
3
240
195
635
250 (4x)
A
A
D
A
A
C
B
A
D
C
A
B
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru C
18
str. 78
str. 80
str. 76
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
A
B
B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
str. 75
B
D
B
7
str. 74
C
D
Zobrazena jako levá
D
D
С
C
175
220
240
B
D
B
1060
175
str. 73
175
220
B
str. 79
str. 82
Výkon REGO 700-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
TypPanel
Rozměry ŠxVxD
540x260x46 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů/AC
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
164/240 W
2570/2800 otm
IP 44
70
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
2 kW
8,6°C
SFP 0,5
* Na přání
LWA/dB(A)
50
55
60
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
65
-23
9,6
Přívod
-15
-10
-5
11,5 12,2 13,3
0
14,6
Odvod
20
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro H/VW je přibližně 15 Pa ve 700 m3/h. Korekční faktor pro filtr
F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Výkon REGO 700-AC
2k
4k
8k dB(A)
REGO 700 VE-EC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-10
-8
-10
-8
-24
-9
-5
-9
-5
-21
-9
-4
-9
-4
-21
-8
-4
-8
-4
-28
-12
-6
-12
-6
-31
-16
-12
-16
-12
-36
-20
-15
-20
-15
-41
-24
-19
-24
-18
-45
-6,9
-2,1
-6,9
-2,0
-24,8
REGO 700 HE-EC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-9
-7
-9
-7
-24
-7
-2
-7
-2
-21
-6
-1
-6
-1
-21
-6
-1
-6
-1
-28
-10
-5
-10
-5
-31
-15
-11
-15
-10
-36
-19
-14
-19
-14
-41
-23
-18
-23
-17
-45
-4,8
-0,1
-4,8
0,0
-24,8
REGO 700 VE-AC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-10
-12
-10
-26
-10
-5
-10
-5
-22
-10
-5
-10
-5
-24
-10
-4
-10
-4
-32
-14
-7
-14
-7
-36
-20
-15
-20
-14
-43
-25
-19
-25
-18
-50
-31
-24
-31
-23
-55
-9,2
-2,9
-9,2
-2,9
-28,5
REGO 700 HE-AC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-8
-26
-8
-2
-8
-2
-22
-6
0
-6
0
-24
-6
0
-6
0
-32
-12
-5
-12
-5
-36
-18
-13
-18
-12
-43
-24
-17
-24
-17
-50
-29
-22
-29
-21
-55
-6,2
-0,1
-6,2
0,0
-28,5
Vzduchový výkon, m3/s
75
3
2
Výkon ventilátoru* (W)
1k
Statický tlak (Pa)
63 125 250 500
72
1
LWA/dB(A) 63
65
67
70
Vzduchový výkon, m3/h
1, 2, 3 – rychlost; * – výkon ventilátoru je uveden pro jeden motor.
Výkonová data: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro H/VW je přibližně 15 Pa v 700 m3/h. Korekční faktor pro filtr
třídy F7 je přibližně – 70 Pa.
Tep. účinnost (%)
Tepelná účinnost
90
86
82
XL
L
78
M
74
70
300400 500600 700800
Vzduchový výkon, m3/h
Tlaková ztráta
Tlaková ztráta (Pa)
Akustická data
120
XL
80
L
40
0
300400 500600 700800
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
19
KOMPAKT REGO 900
Tloušťka panelu
45 mm
Váha jednotky V/H
175/165 kg
Nominální vzduchové množství
900 m3/h
Přívodní napětí (E)
3~ 400 V
Přívodní napětí (W)
1~ 230 V
Maximální provozní proud EC/AC (E)
10,2/6,6 A
Maximální provozní proud EC/AC (HW) 6,1/2,75 A
Odstín
RAL 7035
Systém ovládání
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REGO 900H
7
6
500
3
1
4
5
2
300
200
200
250 (4x)
С
795
D
8
9
100
1400
1550
300
795
REGO 900V
2
6
1270
1345
4
1
3
5
500
795
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Hlavní vypínač
8. Připojení trubek média pro jednotky W
9. Odvod kondenzátu (v letním období musí být instalována vana pro
zachycení kondenzátu h=15 mm) pouze pro jednotky s teplovodním
ohřevem W
Zobrazena jako pravá
C
1250
285
285
250 (4x)
D
795
265
B
C
A
A
D
A
240
D
C
A
B
20
str. 74
str. 75
str. 78
str. 80
str. 76
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
D
B
C
C
A
B
B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
str. 73
C
A
B
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru 240
B
D
D
Zobrazena jako levá
A
С
D
B
170
265
170
7
A
200
200
240
B
str. 79
str. 82
Výkon REGO 900-EC
Třída filtru
Typ
Rozměry pro horizontální jednotky ŠxVxD
Rozměry pro vertikální jednotky ŠxVxD
EN779:2011 M5/F7*
Panel/Kapsové filtry
700x325x96 mm
592x287x360 mm
EC motory ventilátorů/AC
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
395/310 W
2400/2725 otm
IP 44/54
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
70
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
SFP 0,5
3 kW
10°C
LWA/dB(A) 50
* Na přání
55
60
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
65
Přívod
-15
-10
-5
12,3 13,2 14,2
-23
11
Odvod
20
0
15,2
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro H/VW je přibližně 30 Pa ve 900 m3/h. Korekční faktor pro filtr
F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota
vstup/RV–výstup/RV
Léto
Vzduchový výkon, m3/s
90/70
80/60
60/40
45/35
7/12
2,95
2,95
2,95
2,95
3,83
144
0,5
144
0,5
144
0,5
1/2
252
1
658
3
11–20
11–20
7–22,5
30/50–18/80
11–20
Statický tlak (Pa)
Teplota vody
dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Výkon REGO 900-AC
Zimní
3
70
Jednotky HW mají integrovaný vodní ohřívač, k jednotkám VW je nutno dodat potrubní ohřívač typu DH
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
1
-11
-9
-12
-8
-25
-9
-5
-12
-2
-21
-9
-5
-13
-1
-22
-9
-4
-12
-1
-29
-13
-7
-14
-5
-33
-17
-13
-19
-11
-38
-22
-16
-23
-15
-44
-26
-20
-28
-18
-48
-7,7
-2,4
-9,9
0,0
-26,1
REGO 900 H-EC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-10
-8
-10
-8
-25
-7
-2
-7
-2
-21
-6
-1
-6
-1
-22
-6
-1
-6
-1
-29
-11
-5
-11
-5
-33
-16
-11
-16
-11
-38
-20
-15
-20
-15
-44
-25
-19
-25
-18
-48
-5,3
-0,1
-5,3
0,0
-26,1
REGO 900 H-AC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-10
-13
-8
-26
-11
-8
-11
-8
-26
-10
-5
-13
-2
-22
-8
-2
-8
-2
-22
-10
-5
-15
0
-24
-6
0
-6
0
-24
-10
-4
-13
0
-32
-6
0
-6
0
-32
-14
-7
-16
-5
-36
-12
-5
-12
-5
-36
-20
-15
-22
-12
-43
-18
-13
-18
-12
-43
-25
-19
-27
-17
-50
-24
-17
-24
-17
-50
-31
-24
-32
-21
-55
-29
-22
-29
-21
-55
-9,2
-2,9
-12,0
0,0
-28,5
-6,2
-0,1
-6,2
0,0
-28,5
LWA/dB(A) 63
65
67
Vzduchový výkon, m3/h
1, 2, 3 – rychlost; * – výkon ventilátoru je uveden pro jeden motor.
Výkonová data: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro H/VW je přibližně 30 Pa v 900 m3/h. Korekční faktor pro filtr
třídy F7 je přibližně – 70 Pa.
Tepelná účinnost
Tep. účinnost (%)
REGO 900 V-EC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
REGO 900 V-AC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
2
92
88
84
XL
L
80
M
76
72
5006007008009001000
1100
Vzduchový výkon, m3/h
Tlaková ztráta
Tlaková ztráta (Pa)
Akustická data
Výkon ventilátoru* (W)
Celoroční výměník tepla voda
vzduch
120
XL
80
L
40
0
5006007008009001000
1100
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
21
KOMPAKT REGO 1200
Tloušťka panelu
Váha jednotky V/H
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí (E)
Přívodní napětí (W)
Maximální provozní proud (E)
Maximální provozní proud (HW) Odstín
Systém ovládání
45 mm
180/170 kg
1200 m3/h
3~ 400 V
1~ 230 V
12,3 A
6,1 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REGO 1200H
7
6
500
3
1
4
5
2
300
200
200
315 (4x)
С
795
D
8
A
200
200
240
B
9
100
1400
1550
300
795
REGO 1200V
2
6
1270
1345
4
1
3
5
500
795
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Hlavní vypínač
8. Připojení trubek média pro jednotky W
9. Odvod kondenzátu (v letním období musí být instalována vana pro
zachycení kondenzátu h=15 mm) pouze pro jednotky s teplovodním
ohřevem W
Zobrazena jako pravá
C
D
C
285
285
D
795
265
B
D
A
С
240
22
str. 74
str. 75
str. 78
C
A
B
D
C
A
A
B
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru Příslušenství
str. 73
A
A
Zobrazena jako levá
240
7
B
170
250 (4x)
265
170
B
D
D
1250
str. 80
str. 76
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
D
B
C
C
A
B
B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
str. 79
str. 82
Výkon REGO 1200-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
Typ
Panel/Kapsové filtry
Rozměry pro horizontální jednotky ŠxVxD 700x325x96 mm
Rozměry pro vertikální jednotky ŠxVxD
592x287x360 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
405 W
2725 otm
IP 54
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
SFP 0,5
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
4,5 kW
11,1°C
LWA/dB(A) 50
* Na přání
60
65
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
55
-23
9,3
Přívod
-10
-5
12,1 13,2
-15
11
Odvod
20
0
14,5
P[kW]= SFP[kW/(m3/s)] · V[m3/s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro H/VW je přibližně 30 Pa ve 1200 m3/h. Korekční faktor pro filtr
F7 je přibližně – 70 Pa.
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota
vstup/RV–výstup/RV
90/70
80/60
60/40
45/35
7/12
4,69
4,69
4,69
4,69
6,03
216
1
216
1
216
1
1/2
396
2
1433
8
9,3–20
9,3–20
Tepelná účinnost
Léto
9,3–20
Tep. účinnost (%)
Teplota vody
dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Zimní
9,3–20
88
XL
L
84
80
M
76
500600 700 800 90010001100120013001400
30/50–18/80
Jednotky HW mají integrovaný vodní ohřívač, k jednotkám VW je nutno dodat potrubní ohřívač typu DH
Akustická data
92
72
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
REGO 1200 V
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-10
-8
-11
-7
-24
-9
-5
-11
-2
-21
-9
-4
-12
-1
-21
-8
-4
-11
-1
-28
-12
-6
-13
-5
-31
-16
-12
-17
-10
-36
-20
-15
-21
-14
-41
-24
-19
-25
-17
-45
-6,9
-2,1
-8,8
0,0
-24,8
REGO 1200 H
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-9
-7
-9
-7
-24
-7
-2
-7
-2
-21
-6
-1
-6
-1
-21
-6
-1
-6
-1
-28
-10
-5
-10
-5
-31
-15
-11
-15
-10
-36
-19
-14
-19
-14
-41
-23
-18
-23
-17
-45
-4,8
-0,1
-4,8
0,0
-24,8
Vzduchový výkon, m3/h
Tlaková ztráta
Tlaková ztráta (Pa)
Celoroční výměník tepla voda
vzduch
120
XL
80
L
40
0
500600 700 800 90010001100120013001400
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
23
KOMPAKT REGO 1200
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí
Maximální provozní proud
Odstín
Systém ovládání
45 mm
120 kg
1200 m3/h
3~ 400 V
8,7 A
RAL 9010
KOMFOVENT C3
REGO 1200PE – s odnímatelnými dveřmi
REGO 1200PES – s posuvnými dveřmi
REGO 1200PE
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
8
4
5
7 1
6 3
250
70
315 (4x)
С
450
930
450
A
B
240
240
D
215
75
1260
1410
470
2
215
470
1
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Elektrický ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Zařízení automatického ovládání
8. Hlavní vypínač
Zobrazena jako pravá
C
B
A
C
D
A
D
B
Zobrazena jako levá
A
D
A
C
D
B
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru C
B
B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
str. 73
24
str. 74
str. 75
str. 78
str. 80
str. 76
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 82
Výkon REGO 1200PE-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
TypPanel
Rozměry ŠxVxD
410x420x46 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
405 W
2725 otm
IP 54
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
SFP 0,5
4 kW
10°C
* Na přání
LWA/dB(A) 50
60
65
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
55
-23
7,7
-15
9
Přívod
-10
10,5
-5
12
0
13,3
Odvod
20
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro PW je přibližně 30 Pa ve 1200 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7
je přibližně – 70 Pa.
3
3
-9
-7
-9
-7
-24
-7
-2
-7
-2
-21
-6
-1
-6
-1
-21
-6
-1
-6
-1
-28
1k
-10
-5
-10
-5
-31
2k
-15
-11
-15
-10
-36
4k
-19
-14
-19
-14
-41
8k dB(A)
-23
-18
-23
-17
-45
-4,8
-0,1
-4,8
0,0
-24,8
Tepelná účinnost
Tep. účinnost (%)
REGO 1200 PE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
63 125 250 500
95
90
85
80
75
70
65
60
XL
L
M
200 400 600 800 1000 12001400
Vzduchový výkon, m3/h
Tlaková ztráta
Tlaková ztráta (Pa)
Akustická data
175
140
XL
105
70
L
35
0
200 400 600 800 1000 12001400
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
25
KOMPAKT REGO 1600
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí (E)
Přívodní napětí (W)
Maximální provozní proud (E)
Maximální provozní proud (W) Odstín
Systém ovládání
45 mm
270 kg
1600 m3/h
3~ 400 V
1~ 230 V
12,4 A
6,4 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REGO 1600H
6
410
71
2 4
5
410
245
260
3
260
245
300x400 (4x)
470
A
990
470
С
300x400 (4x)
B
D
8
9
1500
1565
900
7
30
REGO 1600V
3
6
900
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Hlavní vypínač
8. Připojení trubek média pro jednotky W
9. Odvod kondenzátu (v letním období musí být instalována vana pro zachycení
kondenzátu h=28 mm) pouze pro jednotky s teplovodním ohřevem W
4
990
1
2
5
Zobrazena jako pravá
1500
A
C
400x300 (4x)
A
С
D
26
400
str. 75
A
D
100
9 8
D
D
A
C
B
D
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru 7
str. 78
B
A
B
D
C
B
A
C
D
Zobrazena jako levá
900
B
750
str. 73
A
230
B
Příslušenství
C
280
str. 80
str. 76
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
C
B
B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
str. 82
Výkon REGO 1600-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
TypPanel
Rozměry ŠxVxD
800x450x46 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
420 W
2600 otm
IP 54
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
4,5 kW
8,6°C
SFP 0,5
* Na přání
LWA/dB(A) 50 55
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
60
65
70
Vzduchový výkon, m3/h
Přívod
-15
-10
-5
11,4 12,2 13,3
-23
9,4
Odvod
20
0
14,5
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro H/VW je přibližně 30 Pa ve 1600 m3/h. Korekční faktor pro filtr
F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Celoroční výměník tepla voda vzduch
Teplota vody dovnitř/
ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota vstup/RV–
výstup/RV
Tepelná účinnost
Léto
90/70
80/60
60/40
45/35
7/12
7/12
8,4
8,5
8,5
8,57
10,97
9,56
371
0,2
373
0,2
370
0,3
744
1
1883
5,6
1640
4,4
Tep. účinnost (%)
Zimní
1
90
80
XL
L
75
M
85
70
65
30/50– 26/707–22,2 7–22,4 7–22,4 7–22,5 17,7/82
17,6/89
1000
110012001300140015001600170018001900
Vzduchový výkon, m3/h
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
REGO 1600 VE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-8
-12
-8
-25
-12
-2
-12
-2
-21
-13
-1
-13
-1
-22
-12
-1
-12
-1
-29
-14
-5
-14
-5
-33
-19
-11
-19
-11
-38
-24
-15
-23
-15
-44
-28
-18
-28
-18
-48
-10,0
0,0
-9,9
0,0
-26,1
REGO 1600 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-8
-10
-9
-25
-12
-2
-7
-5
-21
-13
-1
-6
-5
-22
-12
-1
-6
-4
-29
-14
-5
-11
-7
-33
-19
-11
-16
-12
-38
-24
-15
-20
-16
-44
-28
-18
-25
-19
-48
-10,0
0,0
-5,3
-2,3
-26,1
REGO 1600 VW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-8
-12
-8
-25
-12
-2
-12
-2
-21
-13
-1
-13
-1
-22
-12
-1
-12
-1
-29
-14
-5
-14
-5
-33
-19
-11
-19
-11
-38
-24
-15
-23
-15
-44
-28
-18
-28
-18
-48
-10,0
0,0
-9,9
0,0
-26,1
REGO 1600 HW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-8
-10
-9
-25
-12
-2
-7
-5
-21
-13
-1
-6
-5
-22
-12
-1
-6
-4
-29
-14
-5
-11
-7
-33
-19
-11
-16
-12
-38
-24
-15
-20
-16
-44
-28
-18
-25
-19
-48
-10,0
0,0
-5,3
-2,3
-26,1
Tlaková ztráta (Pa)
Tlaková ztráta
Akustická data
140
120
XL
80
L
40
0
1000
110012001300140015001600170018001900
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
27
KOMPAKT REGO 2000
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí (E)
Přívodní napětí (W)
Maximální provozní proud (E)
Maximální provozní proud (W)
Odstín
Systém ovládání
45 mm
285 kg
2000 m3/h
3~ 400 V
1~ 230 V
17,4 A
7,0 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REGO 2000H
6
410
71
2 4
5
410
245
260
3
260
245
300x400 (4x)
470
A
990
470
С
300x400 (4x)
B
D
8
9
1500
1565
900
7
30
REGO 2000V
3
6
900
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Hlavní vypínač
8. Připojení trubek média pro jednotky W
9. Odvod kondenzátu (v letním období musí být instalována vana pro zachycení
kondenzátu h=28 mm) pouze pro jednotky s teplovodním ohřevem W
4
990
1
2
5
Zobrazena jako pravá
A
C
1500
400x300 (4x)
A
С
D
28
400
str. 75
A
D
100
9 8
D
A
C
B
D
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru 7
str. 78
B
D
A
B
D
C
B
A
C
D
Zobrazena jako levá
900
B
750
str. 73
A
230
B
Příslušenství
C
280
str. 80
str. 76
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
C
B
B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
str. 82
Výkon REGO 2000-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
TypPanel
Rozměry ŠxVxD
800x450x46 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
480 W
2170 otm
IP 54
SFP 1,25
65
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
SFP 0,5
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
7,5 kW
11°C
* Na přání
LWA/dB(A) 50
55
60
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
-23
8,2
-15
9,9
Přívod
-10
-5
11,1 12,4
Odvod
20
0
13,8
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro H/VW je přibližně 30 Pa ve 2000 m3/h. Korekční faktor pro filtr
F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Celoroční výměník tepla voda vzduch
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota vstup/RV–
výstup/RV
Akustická data
90/70
80/60
60/40
45/35
7/12
7/12
10,85
10,49
10,61
10,53
12,81
11,12
479
0,4
461
0,4
463
0,4
914
1,3
2199
7,4
1908
5,7
7-22,3
30/5018,5/80
26/7018,2/88
1
7-22,7
7-22,2
7-22,4
90
85
XL
L
80
75
M
70
65
1000
12001400 16001800 200022002400
Vzduchový výkon, m3/h
Tlaková ztráta
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
REGO 2000 VE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-7
-11
-7
-24
-11
-2
-11
-2
-21
-12
-1
-12
-1
-21
-11
-1
-11
-1
-28
-13
-5
-13
-5
-31
-18
-10
-17
-10
-36
-22
-14
-21
-14
-41
-26
-17
-25
-17
-45
-9,0
0,0
-8,8
0,0
-24,8
REGO 2000 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-7
-9
-8
-24
-11
-2
-7
-5
-21
-12
-1
-6
-4
-21
-11
-1
-6
-4
-28
-13
-5
-10
-6
-31
-18
-10
-15
-12
-36
-22
-14
-19
-15
-41
-26
-17
-23
-18
-45
-9,0
0,0
-4,8
-2,0
-24,8
REGO 2000 VW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-7
-11
-7
-24
-11
-2
-11
-2
-21
-13
-1
-12
-1
-21
-12
-1
-11
-1
-28
-14
-5
-13
-5
-31
-19
-10
-17
-10
-36
-23
-14
-21
-14
-41
-28
-17
-25
-17
-45
-10,0
0,0
-8,8
0,0
-24,8
REGO 2000 HW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-7
-9
-8
-24
-11
-2
-7
-5
-21
-13
-1
-6
-4
-21
-12
-1
-6
-4
-28
-14
-5
-10
-6
-31
-19
-10
-15
-12
-36
-23
-14
-19
-15
-41
-28
-17
-23
-18
-45
-10,0
0,0
-4,8
-2,0
-24,8
Tlaková ztráta (Pa)
Teplota vody
dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tepelná účinnost
Léto
Tep. účinnost (%)
Zimní
150
XL
120
90
L
60
30
0
1000
12001400 16001800 200022002400
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
29
KOMPAKT REGO 2500
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí (E)
Přívodní napětí (W)
Maximální provozní proud (E)
Maximální provozní proud (W)
Odstín
Systém ovládání
45 mm
285 kg
2500 m3/h
3~ 400 V
1~ 230 V
17,1 A
6,71 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REGO 2500H
6
410
71
2 4
5
410
245
260
3
260
245
300x400 (4x)
470
A
990
470
С
300x400 (4x)
B
D
8
9
1500
1565
900
REGO 2500V
30
7
3
900
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Hlavní vypínač
8. Připojení trubek média pro jednotky W
9. Odvod kondenzátu (v letním období musí být instalována vana pro zachycení
kondenzátu h=28 mm) pouze pro jednotky s teplovodním ohřevem W
6
4
990
1
2
5
Zobrazena jako pravá
280
С
D
400
9 8
30
str. 75
A
D
B
D
D
A
C
B
D
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru 7
str. 78
A
A
B
D
C
Zobrazena jako levá
100
str. 73
B
C
230
A
900
B
750
Příslušenství
A
C
1500
400x300 (4x)
str. 80
str. 76
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
C
B
B
A
C
D
B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
str. 82
Výkon REGO 2500-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
TypPanel
Rozměry ŠxVxD
800x450x46 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
635 W
2800 otm
IP 54
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
7,5 kW
9,4°C
SFP 0,5
* Na přání
LWA/dB(A) 55
60
65
70
75
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
-23
7
Přívod
-10
-5
10
11,5
-15
8,5
Odvod
20
0
13
P[kW]= SFP[kW/(m3/s)] · V[m3/s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro H/VW je přibližně 35 Pa ve 2500 m3/h. Korekční faktor pro filtr
F7 je přibližně – 70 Pa.
Zimní
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota vstup/RV–
výstup/RV
Akustická data
90/70
80/60
60/40
45/35
7/12
7/12
12,96
13
12,9
12,99
14,86
12,84
572
0,5
571
0,5
562
0,5
1128
1,9
2551
9,6
2204
7,4
7-22,1
30/5019,3/77
26/7018,8/87
1
7-22
7-22,1
7-22
90
85
XL
L
80
75
M
70
65
60
90013001700210025002900
Vzduchový výkon, m3/h
Tlaková ztráta
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
REGO 2500 VE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-7
-11
-7
-24
-11
-2
-11
-2
-21
-12
-1
-12
-1
-21
-11
-1
-11
-1
-28
-13
-5
-13
-5
-31
-18
-10
-17
-10
-36
-22
-14
-21
-14
-41
-26
-17
-25
-17
-45
-9,0
0,0
-8,8
0,0
-24,8
REGO 2500 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-7
-9
-8
-24
-11
-2
-7
-5
-21
-12
-1
-6
-4
-21
-11
-1
-6
-4
-28
-13
-5
-10
-6
-31
-18
-10
-15
-12
-36
-22
-14
-19
-15
-41
-26
-17
-23
-18
-45
-9,0
0,0
-4,8
-2,0
-24,8
REGO 2500 VW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-7
-11
-7
-24
-11
-2
-11
-2
-21
-13
-1
-12
-1
-21
-12
-1
-11
-1
-28
-14
-5
-13
-5
-31
-19
-10
-17
-10
-36
-23
-14
-21
-14
-41
-28
-17
-25
-17
-45
-10,0
0,0
-8,8
0,0
-24,8
REGO 2500 HW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-7
-9
-8
-24
-11
-2
-7
-5
-21
-13
-1
-6
-4
-21
-12
-1
-6
-4
-28
-14
-5
-10
-6
-31
-19
-10
-15
-12
-36
-23
-14
-19
-15
-41
-28
-17
-23
-18
-45
-10,0
0,0
-4,8
-2,0
-24,8
Tlaková ztráta (Pa)
Teplota vody
dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tepelná účinnost
Léto
Tep. účinnost (%)
Celoroční výměník tepla voda vzduch
180
XL
120
L
60
0
90013001700210025002900
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
31
KOMPAKT REGO 3000
Tloušťka panelu
45 mm
Váha jednotky
440 (140/160/140) kg
Nominální vzduchové množství
3000 m3/h
Přívodní napětí
3~ 400 V
Maximální provozní proud (E)
16,8 A
Maximální provozní proud (W)
4,2 A
Odstín
RAL 7035
Systém ovládání
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REGO 3000H
3
82
1
4 5 7
150
575
295
150
6
500
D
1215
С
8
500
A
295
B
8
615
645
570
615
645
600
1150
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Hlavní vypínač
8. Připojení trubek média pro jednotky W
100
REGO 3000V
30
8
7
1215
6
4
8
1
5
2
3
8
Zobrazena jako pravá
570
615
A
1150
100
B
D
400x400 (4x)
8
275
Příslušenství
str. 73
32
str. 75
str. 78
str. 80
C
D
B
D
C
A
B
C
D
Zobrazena jako levá
550
С
A
275
615
str. 76
C
A
B
D
B
A
A Sání venkovního vzduchu B Dodávaný vzduch
C Odsávání z prostoru D Výfuk vzduchu do
venkovního prostředí
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 82
Výkon REGO 3000-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
EN779:2011 M5/F7*
Kapsové filtry
892x490x300 mm
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Třída filtru
Typ
Rozměry ŠxVxD
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
990 W
2580 otm
IP 54
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
9 kW
9,2°C
SFP 0,5
* Na přání
LWA/dB(A) 55
60
65
70
75
Vzduchový výkon, m3/h
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
-23
9,3
Přívod
-15
-10
-5
11,1 12,1 13,3
0
14,5
Odvod
20
Výměník tepla voda vzduch, HW
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro H/VW je přibližně 15 Pa ve 3000 m3/h. Korekční faktor pro filtr
F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Tepelná účinnost
90/70
15,3
673
8
80/60
12,9
565
6
1/2
9/21,8
9/24,1
70/50
10,5
458
4
Tep. účinnost (%)
Tepelná účinnost
90
85
80
XL
L
75
M
70
65
9/20
2000
2200 240026002800 3000320034003600
Vzduchový výkon, m3/h
Tlaková ztráta
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
REGO 3000 VE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-13
-8
-13
-8
-26
-12
-2
-12
-2
-22
-14
-1
-14
-1
-23
-13
-1
-13
-1
-30
-15
-5
-15
-5
-34
-21
-12
-20
-12
-41
-26
-16
-25
-16
-47
-31
-20
-30
-20
-51
-11,1
0,0
-11,0
0,0
-27,4
REGO 3000 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-10
-8
-10
-8
-26
-7
-2
-7
-2
-22
-6
-1
-6
-1
-23
-6
-1
-6
-1
-30
-12
-5
-12
-5
-34
-18
-12
-17
-12
-41
-23
-16
-22
-16
-47
-28
-20
-27
-20
-51
-5,9
0,0
-5,8
0,0
-27,4
REGO 3000 VW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-13
-8
-13
-8
-26
-13
-2
-12
-2
-22
-15
-1
-14
-1
-23
-14
-1
-13
-1
-30
-17
-5
-15
-5
-34
-22
-12
-20
-12
-41
-27
-16
-25
-16
-47
-33
-20
-30
-20
-51
-12,3
0,0
-11,0
0,0
-27,4
REGO 3000 HW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-10
-8
-26
-8
-2
-7
-2
-22
-7
-1
-6
-1
-23
-7
-1
-6
-1
-30
-13
-5
-12
-5
-34
-19
-12
-17
-12
-41
-24
-16
-22
-16
-47
-30
-20
-27
-20
-51
-7,1
0,0
-5,8
0,0
-27,4
Tlaková ztráta (Pa)
Akustická data
140
120
XL
80
L
40
0
2000
2200 240026002800 3000320034003600
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
33
KOMPAKT REGO 4000
Tloušťka panelu
45 mm
Váha jednotky
450 (145/160/145) kg
Nominální vzduchové množství
4000 m3/h
Přívodní napětí
3~ 400 V
Maximální provozní proud (E)
25,5 A
Maximální provozní proud (W)
4,2 A
Odstín
RAL 7035
Systém ovládání
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REGO 4000H
3
82
1
4 5 7
150
575
295
150
6
500
D
1215
С
8
500
A
295
B
8
615
645
570
615
645
600
1150
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Hlavní vypínač
8. Připojení trubek média pro jednotky W
100
REGO 4000V
30
8
7
1215
6
4
8
1
5
2
3
8
Zobrazena jako pravá
570
615
A
1150
100
B
D
400x400 (4x)
8
275
Příslušenství
str. 73
34
str. 75
str. 78
str. 80
C
D
B
D
C
A
B
C
D
Zobrazena jako levá
550
С
A
275
615
str. 76
C
A
B
D
B
A
A Sání venkovního vzduchu B Dodávaný vzduch
C Odsávání z prostoru D Výfuk vzduchu do
venkovního prostředí
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 82
Výkon REGO 4000-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
EN779:2011 M5/F7*
Kapsové filtry
892x490x300 mm
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Třída filtru
Typ
Rozměry ŠxVxD
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
1000 W
2140 otm
IP 54
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
SFP 0,5
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
15 kW
11,4°C
* Na přání
LWA/dB(A) 55 60
65
70
75
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
-23
9,2
Přívod
-15
-10
-5
11,2 12,5 13,7
0
15,0
Odvod
20
Výměník tepla voda vzduch, HW
3
Tepelná účinnost
90/70
31,1
1370
7,5
80/60
26,3
1156
5,7
1/2
7,2/26,6
7,2/30
Tep. účinnost (%)
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro H/VW je přibližně 20 Pa ve 4000 m3/h. Korekční faktor pro filtr
F7 je přibližně – 70 Pa.
3
70/50
21,6
944
4
90
85
XL
80
L
75
M
70
65
7,2/23,1
60
20002500 3000 3500 40004500
Vzduchový výkon, m3/h
Tlaková ztráta
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
REGO 4000 VE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-13
-8
-13
-8
-26
-12
-2
-12
-2
-22
-14
-1
-14
-1
-23
-13
-1
-13
-1
-30
-15
-5
-15
-5
-34
-21
-12
-20
-12
-41
-26
-16
-25
-16
-47
-31
-20
-30
-20
-51
-11,1
0,0
-11,0
0,0
-27,4
REGO 4000 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-10
-8
-10
-8
-26
-7
-2
-7
-2
-22
-6
-1
-6
-1
-23
-6
-1
-6
-1
-30
-12
-5
-12
-5
-34
-18
-12
-17
-12
-41
-23
-16
-22
-16
-47
-28
-20
-27
-20
-51
-5,9
0,0
-5,8
0,0
-27,4
REGO 4000 VW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-13
-8
-13
-8
-26
-13
-2
-12
-2
-22
-15
-1
-14
-1
-23
-14
-1
-13
-1
-30
-17
-5
-15
-5
-34
-22
-12
-20
-12
-41
-27
-16
-25
-16
-47
-33
-20
-30
-20
-51
-12,3
0,0
-11,0
0,0
-27,4
REGO 4000 HW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-10
-8
-26
-8
-2
-7
-2
-22
-7
-1
-6
-1
-23
-7
-1
-6
-1
-30
-13
-5
-12
-5
-34
-19
-12
-17
-12
-41
-24
-16
-22
-16
-47
-30
-20
-27
-20
-51
-7,1
0,0
-5,8
0,0
-27,4
Tlaková ztráta (Pa)
Akustická data
200
XL
150
100
L
50
0
20002500 3000 3500 40004500
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
35
KOMPAKT REGO 4500
Tloušťka panelu
45 mm
Váha jednotky
450 (145/160/145) kg
Nominální vzduchové množství
4500 m3/h
Přívodní napětí
3~ 400 V
Maximální provozní proud (E)
27,3 A
Maximální provozní proud (W)
6,0 A
Odstín
RAL 7035
Systém ovládání
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REGO 4500H
3
82
1
4 5 7
150
575
295
150
6
500
D
1215
С
8
500
A
295
B
8
615
645
570
615
645
600
1150
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Hlavní vypínač
8. Připojení trubek média pro jednotky W
100
REGO 4500V
30
8
7
1215
6
4
8
1
5
2
3
8
Zobrazena jako pravá
570
615
A
C
D
B
D
C
A
B
C
D
275
615
A
Zobrazena jako levá
1150
550
С
100
B
D
400x400 (4x)
8
275
Příslušenství
str. 73
36
str. 75
str. 78
str. 80
str. 76
C
A
B
D
B
A
A Sání venkovního vzduchu B Dodávaný vzduch
C Odsávání z prostoru D Výfuk vzduchu do
venkovního prostředí
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 82
Výkon REGO 4500-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
EN779:2011 M5/F7*
Kapsové filtry
892x490x300 mm
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Třída filtru
Typ
Rozměry ŠxVxD
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
1700 W
2600 otm
IP 54
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
SFP 0,5
15 kW
9,8°C
* Na přání
LWA/dB(A) 55 60
65
70
75
Vzduchový výkon, m3/h
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
-23
9,2
-15
11
Přívod
-10
-5
12,3 13,5
0
14,7
Odvod
20
Výměník tepla voda vzduch, HW
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M. Korekční
faktor pro HW je přibližně 25 Pa ve 4500 m3/h. Korekční faktor pro filtr
F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Tepelná účinnost
90/70
37,1
1648
12,5
80/60
31,5
1391
9,5
6,3/31
6,3/27
70/50
25,9
1136
7,5
60/40
20,3
884
5,8
6,3/24
6,3/20
Tep. účinnost (%)
Tepelná účinnost
1
90
85
XL
L
80
75
M
70
65
60
2200
2600300034003800 4200460050005400
Vzduchový výkon, m3/h
Tlaková ztráta
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
REGO 4500 VE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-13
-8
-13
-8
-26
-13
-2
-13
-2
-22
-15
0
-15
0
-24
-13
0
-13
0
-32
-16
-5
-16
-5
-36
-22
-12
-22
-12
-43
-27
-17
-27
-17
-50
-33
-21
-32
-21
-55
-12,1
0,0
-12,0
0,0
-28,5
REGO 4500 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-8
-26
-8
-2
-8
-2
-22
-6
0
-6
0
-24
-6
0
-6
0
-32
-12
-5
-12
-5
-36
-19
-12
-18
-12
-43
-24
-17
-24
-17
-50
-30
-21
-29
-21
-55
-6,3
0,0
-6,2
0,0
-28,5
REGO 4500 VW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-14
-8
-13
-8
-26
-14
-2
-13
-2
-22
-16
0
-15
0
-24
-15
0
-13
0
-32
-18
-5
-16
-5
-36
-23
-12
-22
-12
-43
-29
-17
-27
-17
-50
-36
-21
-32
-21
-55
-13,5
0,0
-12,0
0,0
-28,5
REGO 4500 HW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-8
-11
-8
-26
-8
-2
-8
-2
-22
-7
0
-6
0
-24
-8
0
-6
0
-32
-14
-5
-12
-5
-36
-20
-12
-18
-12
-43
-26
-17
-24
-17
-50
-33
-21
-29
-21
-55
-7,7
0,0
-6,2
0,0
-28,5
Tlaková ztráta (Pa)
Akustická data
200
XL
150
100
L
50
0
2200
2600300034003800 4200460050005400
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
37
KOMPAKT REGO 7000
Tloušťka panelu
45 mm
Váha jednotky
780 (270/230/280) kg
Nominální vzduchové množství
7000 m3/h
Přívodní napětí
3~ 400 V
Maximální provozní proud
9,9 A
Odstín
RAL 7035
Systém ovládání
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REGO 7000H
6 3
1
5 4
2
7
600
D
1520
С
600
A
125
B
750
430
750
1200
1500
Konstrukce
1. Rotační rekuperační výměník
2. Vodní ohřívač vzduhu
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Připojení trubek média
Zobrazena jako pravá
C
D
A
B
Zobrazena jako levá
C
D
B
A
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
str. 73
38
str. 75
str. 78
str. 80
str. 76
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 82
Výkon REGO 7000-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
EN779:2011 M5/F7*
Kapsové filtry
592x592-12x635 mm
2 ks.
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Třída filtru
Typ
Rozměry ŠxVxD
Množství
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
2730 W
2040 otm
IP 54
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
* Na přání
SFP 0,5
LWA/dB(A) 60
65
70
75
80
Vzduchový výkon, m3/h
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
-23
9
-15
10
Přívod
-10
-5
11,3 12,6
Odvod
20
0
14
Výměník tepla voda vzduch, HW
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5, otočný rekuperační výměník – typ M.
Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Tepelná účinnost
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
80/60
28,8
1269
14,58
3/4
9/21
Tep. účinnost (%)
Tepelná účinnost
90
XL
L
85
80
75
M
70
65
60
2000
3000400050006000700080009000
Vzduchový výkon, m3/h
REGO 7000 HW-EC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
Tlaková ztráta
63 125 250 500
-12
-8
-11
-8
-26
-8
-2
-8
-2
-22
-7
0
-6
0
-24
-8
0
-6
0
-32
1k
-14
-5
-12
-5
-36
2k
4k
8k dB(A)
-20
-26
-33
-12
-18
-12
-43
-17
-24
-17
-50
-21
-29
-21
-55
-7,7
0,0
-6,2
0,0
-28,5
Tlaková ztráta (Pa)
Akustická data
160
120
XL
80
L
40
0
2000
3000400050006000700080009000
M - na přání, L - standard, XL - na přání
Vzduchový výkon, m3/h
39
Jednotky KOMFOVENT KOMPAKT RECU
Jednotky KOMFOVENT KOMPAKT RECU s křížovým rekuperačním výměníkem.
Rozsah výkonu od 220 do 8 000 m3/h
os t a ús p o
pe
Te
pe
Te
65%
e n e r gi e a ž
lná úč
i
s t a ús p o
ra
o
nn
92%
e n e r gi e a ž
lná úč
i
ra
nn
Výhody jednotek KOMFOVENT KOMPAKT RECU
Úspora topné energie
Vysoká životnost
Při procesu ventilace předává odváděný vzduch teplo dodávanému vzduchu – jednotka umožňuje až 65% účinnost zpětného získávání tepla pomocí standardního křížového výměníku a až 92%
účinnost pomocí vysoce efektivního polystyrénového výměníku.
Nepřítomnost pohyblivých částí umožňuje efektivní získávání tepla s dlouhou životností.
Úplné oddělení vzduchových proudů
Dodávaný a odváděný vzduch je oddělený, což umožňuje využití
tepla z odváděného vydýchaného vzduchu.
Nízká hladina hluku
Jednotky KOMFOVENT KOMPAKT jsou vybaveny ventilátory s nízkou hlučností a jsou zvukově izolované, což zajišťuje nízkou hladinu hluku.
C +20°C
-23°C A
+1°C
D
B
(+4°C*) +20°C
A Sání venkovního vzduchu B Dodávaný vzduch C Odsávání z prostoru D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
* teplota za výměníkem
40
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
s t a ús p o
ž
p
Te
92%
e n e r gi e a
e l n á úči
no
ra
n
n
p
Te
65%
e n e r gi e a
e l n á úči
s t a ús p o
ra
no
ž
Standardní křížové rekuperační výměníky
Křížový výměník se zvýšenou účinností
Konstrukce:
• Svazek tenkých hliníkových desek s optimální vzájemnou roztečí
• Odváděný teplý vzduch proudí každou druhou mezerou mezi
deskami a zahřívá čerstvý vzduch proudící ve zbylých mezerách.
• Aby nedošlo k deformaci plechů vlivem rozdílých tlaků a vzduchových množství, jsou mezi deskami vystužující těsnění
• Drsný povrch hliníkových desek vytváří turbulentní proudění
vzduchu a tím napomáhá posílení zpětného získávání tepla z
odváděného vzduchu.
Tento typ výměníku je dostupný pro velikost 700 (strana 46).
Výměník je kompletně zhotoven z polystyrenu – od lamel po rám.
Použita jsou pouze elastická lepidla bez obsahu rozpouštědel. Výměník lze použít v rozsahu teplot od -30 do +50°C.
Protimrazová ochrana
Při poklesu venkovní teploty pod -10° (přibližná hodnota závisející
na relativní vlhkosti vzdušného proudu a teplotě) proudění vzduchu zvyšuje nebezpečí zamrzání výměníku.
Odmrazování výměníku je tedy regulováno automaticky na
základě signálů z čidel.
Čidla teploty jsou aplikována v rámci protimrazové ochrany.
Poznámka: Je nutná instalace zajišťující odvod kondenzátu!
Trojúhelníkové kanály v rekuperátoru jsou uspořádány tak, aby
každý kanál byl obklopen paralelními kanály s protiproudým vzduchem. Každý kanál s přívodním vzduchem je obklopen třemi kanály s teplým, odváděným vzduchem. Podobně, každý kanál s odváděným vzduchem je obklopen třemi kanály s čerstvým vzduchem.
To maximalizuje plochu přes kterou může být energie efektivně
předána a znovu použita. Díky této konstrukci dosahuje tento typ
výměníku vynikající účinnosti zpětného získávání tepla.
Protimrazová ochrana
Při velmi nízkých venkovních teplotách se může objevit namrzání
rekuperátoru, hlavně v místě výstupu odváděného vzduchu pokud teplota vyfukovaného vzduchu klesne pod 0°C. Pro zabránění
tomuto jevu je v kritickém místě instalováno čidlo předávající signál řídící automatice. Pokud se po nějakou dobu teplota nezvýší,
dojde k automatickému otevření by-pass potrubí a výměníkem
začne proudit pouze teplý odváděný vzduch a tím dojde k odmrazení rizikového místa.
Proces odmrazování trvá maximálně 5 minut, poté se by-pass potrubí uzavře a přes výměník opět začne proudit i dodávaný vzduch.
Standardní rozměry jednotek KOMFOVENT KOMPAKT RECU
0
0,110,22 0,330,44 0,550,670,780,89 1 1,11 1,221,28
2,2 m3/s
7000
4500
4000
3000
2500
2000
1600
1200
900
700
500
400
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200 3600 4000 4400
4600
8000 m3/h
41
KOMPAKT REcu 400
Tloušťka panelu
45 mm
Váha jednotky V/H
62/55 kg
Nominální vzduchové množství
400 m3/h
Přívodní napětí
1~ 230 V
Maximální provozní proud EC/AC
10,7/10,1 A
Odstín
RAL 7035
Systém ovládání
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REcu 400H
6
1
4
2 8
8
145
3
A
C
600
200 (4x)
D
145
B
7
1000
195
390
1150
4
REcu 400V
5
8
3
920
780
2
1
5
6
Konstrukce
1. Deskový rekuperační výměník
2. Elektrický ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Odvod kondenzátu (v letním období musí být instalována vana
pro zachycení kondenzátu h=15 mm)
8. Hlavní kabel (L = 1,5 m)
Zobrazena jako pravá
A
7
D
900
200
200
145
B
D
С
90
390
150
145
A
A
C
C
A
B
D
Zobrazena jako levá
B
C
B
C
A
D
D
B
160 (4x)
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
str. 73
42
str. 74
str. 75
str. 78
str. 80
str. 76
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 78
str. 79
str. 82
Výkon RECU 400-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
TypPanel
Rozměry ŠxVxD
300x195x46 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů/AC
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
105/135 W
3570/2650 otm
IP 44
70
SFP 1,25
65
SFP 1
SFP 0,75
60
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
2 kW
14,4°C
SFP 0,5
* Na přání
LWA/dB(A) 50
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
Přívod
-5
9,1
-10
7,6
Odvod
20
0
10,9
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro H/VW je přibližně 20 Pa v
400 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Výkon RECU 400-AC
2k
4k
8k dB(A)
RECU 400 VE-EC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-10
-8
-10
-8
-24
-9
-5
-9
-5
-21
-9
-4
-9
-4
-21
-8
-4
-8
-4
-28
-12
-6
-12
-6
-31
-16
-12
-16
-12
-36
-20
-15
-20
-15
-41
-24
-19
-24
-18
-45
-6,9
-2,1
-6,9
-2,0
-24,8
RECU 400 HE-EC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-9
-7
-9
-7
-24
-7
-2
-7
-2
-21
-6
-1
-6
-1
-21
-6
-1
-6
-1
-28
-10
-5
-10
-5
-31
-15
-11
-15
-10
-36
-19
-14
-19
-14
-41
-23
-18
-23
-17
-45
-4,8
-0,1
-4,8
0,0
-24,8
RECU 400 VE-AC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-10
-12
-10
-26
-10
-5
-10
-5
-22
-10
-5
-10
-5
-24
-10
-4
-10
-4
-32
-14
-7
-14
-7
-36
-20
-15
-20
-14
-43
-25
-19
-25
-18
-50
-31
-24
-31
-23
-55
-9,2
-2,9
-9,2
-2,9
-28,5
RECU 400 HE-AC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-8
-26
-8
-2
-8
-2
-22
-6
0
-6
0
-24
-6
0
-6
0
-32
-12
-5
-12
-5
-36
-18
-13
-18
-12
-43
-24
-17
-24
-17
-50
-29
-22
-29
-21
-55
-6,2
-0,1
-6,2
0,0
-28,5
3
2
62
Výkon ventilátoru* (W)
1k
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
63 125 250 500
61
1
LWA/dB(A) 57
58
59
60
Vzduchový výkon, m3/h
1, 2, 3 – rychlost; * – výkon ventilátoru je uveden pro jeden motor.
Výkonová data: filtr M5. Korekční faktor pro H/VW je přibližně 20 Pa v
400 m3/h. Korekční faktor pro filtr třídy F7 je přibližně – 70 Pa.
Tepelná účinnost
Tep. účinnost (%)
Akustická data
55
70
Venkovní
68
66
64
-23oC
62
60
-10oC
58
56
0oC
+5oC
54
52
50
100150200250300350 400450500550600
Vzduchový výkon, m3/h
Použití: 21°C, relativní vlhkost 45% uvnitř
43
KOMPAKT REcu 700
Tloušťka panelu
45 mm
Váha jednotky V/H
85/75 kg
Nominální vzduchové množství
700 m3/h
Přívodní napětí
1~ 230 V
Maximální provozní proud EC/AC
13,7/12,9 A
Odstín
RAL 7035
Systém ovládání
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REcu 700H
1
4 5
2
8
8
160
3 6
A
C
600
250 (4x)
D
145
B
7
1170
245
1325
4
495
3
REcu 700V
1090
950
2
1
5
6
Konstrukce
1. Deskový rekuperační výměník
2. Elektrický ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Odvod kondenzátu (v letním období musí být instalována vana
pro zachycení kondenzátu h=15 mm)
8. Hlavní kabel (L = 1,5 m)
Zobrazena jako pravá
A
7
D
1000
220
210
170
B
D
С
156
490
156
150
A
A
C
C
A
B
D
Zobrazena jako levá
B
C
B
D
C
A
D
B
200 (4x)
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
str. 73
44
str. 74
str. 75
str. 78
str. 80
str. 76
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 78
str. 79
str. 82
Výkon RECU 700-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
TypPanel
Rozměry ŠxVxD
400x235x46 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů/AC
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
164/240 W
2570/2800 otm
IP 44
70
SFP 1,25
65
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
2,5 kW
10,7°C
SFP 0,5
* Na přání
LWA/dB(A) 50
55
60
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
Přívod
-5
9,9
-10
7,3
Odvod
20
0
11,4
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro H/VW je přibližně 20 Pa v
700 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Výkon RECU 700-AC
RECU 700 HE-EC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
1k
2k
4k
8k dB(A)
-10
-8
-10
-8
-24
-12
-6
-12
-6
-31
-16
-12
-16
-12
-36
-20
-15
-20
-15
-41
-24
-19
-24
-18
-45
-9
-5
-9
-5
-21
-9
-4
-9
-4
-21
-8
-4
-8
-4
-28
-6,9
-2,1
-6,9
-2,0
-24,8
75
3
Výkon ventilátoru* (W)
63 125 250 500
Statický tlak (Pa)
RECU 700 VE-EC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
Vzduchový výkon, m3/s
72
2
-9
-7
-9
-7
-24
-7
-2
-7
-2
-21
-6
-1
-6
-1
-21
-6
-1
-6
-1
-28
-10
-5
-10
-5
-31
-15
-11
-15
-10
-36
-19
-14
-19
-14
-41
-23
-18
-23
-17
-45
-4,8
-0,1
-4,8
0,0
-24,8
RECU 700 VE-AC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-10
-12
-10
-26
-10
-5
-10
-5
-22
-10
-5
-10
-5
-24
-10
-4
-10
-4
-32
-14
-7
-14
-7
-36
-20
-15
-20
-14
-43
-25
-19
-25
-18
-50
-31
-24
-31
-23
-55
-9,2
-2,9
-9,2
-2,9
-28,5
RECU 700 HE-AC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-8
-26
-8
-2
-8
-2
-22
-6
0
-6
0
-24
-6
0
-6
0
-32
-12
-5
-12
-5
-36
-18
-13
-18
-12
-43
-24
-17
-24
-17
-50
-29
-22
-29
-21
-55
-6,2
-0,1
-6,2
0,0
-28,5
1
LWA/dB(A) 63 65
67
70
Vzduchový výkon, m3/h
1, 2, 3 – rychlost; * – výkon ventilátoru je uveden pro jeden motor.
Výkonová data: filtr M5. Korekční faktor pro H/VW je přibližně 20 Pa v
700 m3/h. Korekční faktor pro filtr třídy F7 je přibližně – 70 Pa.
Tepelná účinnost
Tep. účinnost (%)
Akustická data
75
Venkovní
70
65
-23oC
60
-10oC
55
0oC
50
+5oC
45
100200300400 500600700 800900
Vzduchový výkon, m3/h
Použití: 21°C, relativní vlhkost 45% uvnitř
45
KOMPAKT REcu 700
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí
Maximální provozní proud
Odstín
Systém ovládání
45 mm
95 kg
700 m3/h
1~ 230 V
11,5 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
6 3
1
2
9 4
245
5
700
250 (4x)
B
D
490
1500
1540
3
9
4
8
6
7
370
REcu
700VECF
5
1040
1145
2
1
Konstrukce
1. Protiproudý výměník Counterflow
2. Elektrický ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Hlavní kabel (L = 1,5 m)
8. Odvod kondenzátu (v letním období musí být instalována
vana pro zachycení kondenzátu h=15 mm)
9. Klapka obtoku (by-pass)
Zobrazena jako pravá
700
A
90
D
1020
155
A
C
B
C
B
D
455
Zobrazena jako levá
155
160
300
C
A
8
7
200
REcu
700HECF
B
C
A
С
B
200 (4x)
410
D
C
A
D
A
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru 455
D
B
B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
str. 73
46
str. 74
str. 75
str. 78
str. 80
str. 76
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 79
str. 82
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Výkon RECU 700VECF-EC
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
TypPanel
Rozměry ŠxVxD
390x300x46 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
164 W
2570 otm
IP 44
65
SFP 1,25
60
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
SFP 0,5
2 kW
8,2°C
* Na přání
LWA/dB(A) 45
Přívod
-5
17
-10
15.8
Odvod
20
0
17.5
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro H/VW je přibližně 20 Pa v
700 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Výkon RECU 700HECF-EC
Vzduchový výkon, m3/s
1k
2k
4k
8k dB(A)
-13
-7
-13
-7
-24
-11
-2
-11
-2
-21
-14
-1
-14
-1
-21
-13
-1
-13
-1
-28
-14
-5
-14
-5
-31
-21
-10
-21
-10
-36
-25
-14
-25
-14
-41
-28
-17
-27
-17
-45
-10,9
0,0
-10,8
0,0
-24,8
RECU 700 HECF
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-13
-7
-13
-7
-24
-11
-2
-11
-2
-21
-14
-1
-14
-1
-21
-13
-1
-13
-1
-28
-14
-5
-14
-5
-31
-21
-10
-21
-10
-36
-25
-14
-25
-14
-41
-28
-17
-27
-17
-45
-10,9
0,0
-10,8
0,0
-24,8
Statický tlak (Pa)
63 125 250 500
RECU 700 VECF
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
65
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
SFP 0,5
60
LWA/dB(A) 45
50
55
Vzduchový výkon, m3/h
1, 2, 3 – rychlost; * – výkon ventilátoru je uveden pro jeden motor.
Výkonová data: filtr M5. Korekční faktor pro H/VW je přibližně 20 Pa v
700 m3/h. Korekční faktor pro filtr třídy F7 je přibližně – 70 Pa.
Tepelná účinnost
Tep. účinnost (%)
Akustická data
55
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
50
100
Venkovní
95
-23oC
90
-10oC
85
0oC
80
75
+5oC
100200300400 500600700 800900
Vzduchový výkon, m3/h
Použití: 21°C, relativní vlhkost 45% uvnitř
47
KOMPAKT REcu 900
Tloušťka panelu
45 mm
Váha jednotky V/H
90/78 kg
Nominální vzduchové množství
900 m3/h
Přívodní napětí
3~ 400 V
Maximální provozní proud EC/AC
9,3/10,3 A
Odstín
RAL 7035
Systém ovládání
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REcu 900H
1
4 5
2
8
8
160
3 6
A
C
600
250 (4x)
B
145
D
7
1170
245
1325
4
495
3
8
REcu 900V
1090
950
2
1
5
6
Konstrukce
1. Deskový rekuperační výměník
2. Elektrický ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Odvod kondenzátu (v letním období musí být instalována vana pro
zachycení kondenzátu h=15 mm)
8. Hlavní kabel (L = 1,5 m)
Zobrazena jako pravá
A
7
D
1000
220
210
170
B
D
С
156
490
156
150
A
A
C
C
B
B
D
Zobrazena jako levá
C
B
C
A
A
D
D
B
200 (4x)
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
str. 73
48
str. 74
str. 75
str. 78
str. 80
str. 76
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 78
str. 79
str. 82
Výkon RECU 900-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
TypPanel
Rozměry ŠxVxD
400x235x46 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů/AC
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
170/235 W
2900/2780 otm
IP 44
72
SFP 1,25
68
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
SFP 0,5
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
4,5 kW
15°C
* Na přání
LWA/dB(A) 52
56
60
64
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
Přívod
-5
9,7
-10
7
Odvod
20
0
11,2
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro H/VW je přibližně 30 Pa v
900 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Výkon RECU 900-AC
1k
2k
4k
8k dB(A)
-11
-9
-11
-9
-25
-8
-5
-8
-5
-21
-8
-5
-8
-5
-22
-8
-4
-8
-4
-29
-12
-7
-12
-7
-33
-20
-13
-20
-12
-38
-25
-16
-25
-16
-44
-27
-20
-27
-19
-48
-7,4
-2,4
-7,4
-2,3
-26,1
RECU 900 HE-EC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-8
-25
-8
-2
-8
-2
-21
-8
-1
-8
-1
-22
-8
-1
-8
-1
-29
-12
-5
-12
-5
-33
-20
-11
-20
-11
-38
-25
-15
-25
-15
-44
-27
-19
-27
-18
-48
-7,4
-0,1
-7,4
0,0
-26,1
RECU 900 VE-AC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-10
-12
-10
-26
-10
-5
-10
-5
-22
-10
-5
-10
-5
-24
-10
-4
-10
-4
-32
-14
-7
-14
-7
-36
-20
-15
-20
-14
-43
-25
-19
-25
-18
-50
-31
-24
-31
-23
-55
-9,2
-2,9
-9,2
-2,9
-28,5
RECU 900 HE-AC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-8
-26
-8
-2
-8
-2
-22
-6
0
-6
0
-24
-6
0
-6
0
-32
-12
-5
-12
-5
-36
-18
-13
-18
-12
-43
-24
-17
-24
-17
-50
-29
-22
-29
-21
-55
-6,2
-0,1
-6,2
0,0
-28,5
Výkon ventilátoru* (W)
63 125 250 500
RECU 900 VE-EC
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
3
2
75
1
72
LWA/dB(A) 60
63
66
69
Vzduchový výkon, m3/h
1, 2, 3 – rychlost; * – výkon ventilátoru je uveden pro jeden motor.
Výkonová data: filtr M5. Korekční faktor pro H/VW je přibližně 30 Pa v
900 m3/h. Korekční faktor pro filtr třídy F7 je přibližně – 70 Pa.
Tepelná účinnost
Tep. účinnost (%)
Akustická data
70
Venkovní
65
-23oC
60
-10oC
55
0oC
50
45
+5oC
2003004005006007008009001000
1100
Vzduchový výkon, m3/h
Použití: 21°C, relativní vlhkost 45% uvnitř
49
KOMPAKT REcu 1200
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí (E)
Přívodní napětí (W)
Maximální provozní proud (E)
Maximální provozní proud (VW) Odstín
Systém ovládání
45 mm
225 kg
1200 m3/h
3~ 400 V
1~ 230 V
14,3 A
5,6 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REcu 1200VW
9
2
3
4
3
4
1
1
1300
1300
1535
2
1535
REcu 1200VE
5
6
5
6
7
7
1360
1360
300
210
210
300
300
210
8
A
250 (4x)
70
70
Zobrazena
jako levá
Konstrukce
1. Deskový rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Odvod kondenzátu (v letním období musí být instalována vana
pro zachycení kondenzátu h=15 mm)
8. Hlavní kabel (L = 1,5 m)
9. Připojení trubek média pro jednotky W
B
C
A
Zobrazena
jako pravá
D
50
str. 75
str. 78
str. 80
str. 76
D
A
C
B
A Sání venkovního vzduchu
B Dodávaný vzduch
C Odsávání z prostoru
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
str. 73
200
D
С
8
9
200
250 (4x)
B
700
A
200
D
С
200
700
B
250
300
250
210
str. 78
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 82
Výkon RECU 1200-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
EN779:2011 M5/F7*
Kapsové filtry
592x287x360 mm
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Třída filtru
Typ
Rozměry ŠxVxD
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
405 W
2700 otm
IP 54
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
SFP 0,5
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
6 kW
14,8 °C
* Na přání
LWA/dB(A) 50
55
60
65
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
Přívod
-5
8
-10
5,7
Odvod
20
0
9,9
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro VW je přibližně 20 Pa v
1200 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Výměník tepla voda vzduch, HW
90/70
11,94
530
6,7
80/60
9,33
409
4
1/2
5,9/29
5,9/35
Tep. účinnost (%)
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
Tepelná účinnost
70/50
8,43
370
3,6
5,9/27
75
Venkovní
70
65
60
55
-23oC
-10oC
0oC
+5oC
50
Akustická data
45
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
RECU 1200 VE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-8
-24
-7
-7
-8
-23
-25
-6,7
-4
-7
-4
-21
-4
-8
-4
-28
-11
-6
-11
-6
-31
-18
-5
-7
-5
-21
-12
-18
-12
-36
-15
-23
-15
-41
-19
-25
-18
-45
-2,1
-6,7
-2,0
-24,8
RECU 1200 VW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-9
-11
-8
-24
-7
-5
-7
-5
-21
-7
-6
-7
-4
-21
-8
-5
-8
-4
-28
-11
-7
-11
-6
-31
-18
-13
-18
-12
-36
-23
-16
-23
-15
-41
-25
-21
-25
-18
-45
-6,7
-3,2
-6,7
-2,0
-24,8
300450600750 9001050
12001350
1500
Vzduchový výkon, m3/h
Použití: 21°C, relativní vlhkost 45% uvnitř
51
KOMPAKT REcu 1200
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí (E)
Přívodní napětí (W)
Maximální provozní proud (E)
Maximální provozní proud (W) Odstín
Systém ovládání
45 mm
200 kg
1200 m3/h
3~ 400 V
1~ 230 V
14,3 A
5,6 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REcu 1200HE
1
4
5
80
8
250
8
250
200
3
C
315 (4x)
860
A
B
D
220
6
7
1670
350
700
1820
2
REcu 1200HW
1
4 5
80
9
200
3
C
315 (4x)
860
A
B
D
220
6
7
1670
350
700
1820
2
Příslušenství
str. 73
52
Konstrukce
1. Deskový rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Odvod kondenzátu (v letním období musí být instalována
vana pro zachycení kondenzátu h=15 mm)
8. Hlavní kabel (L = 1,5 m)
9. Připojení trubek média pro jednotky W
str. 75
str. 78
str. 80
str. 76
Zobrazena jako pravá
A
Zobrazena jako levá
C
B
D
C
A
D
B
A Sání venkovního vzduchu B Dodávaný vzduch
C Odsávání z prostoru D Výfuk vzduchu do
venkovního prostředí
str. 78
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 79
str. 82
Výkon RECU 1200-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
EN779:2011 M5/F7*
Kapsové filtry
592x287x360 mm
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Třída filtru
Typ
Rozměry ŠxVxD
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
405 W
2700 otm
IP 54
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
SFP 0,5
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
6 kW
14,8°C
* Na přání
LWA/dB(A) 50
55
60
65
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
Přívod
-5
8
-10
5,7
Odvod
20
0
9,9
Výměník tepla voda vzduch, HW
3
Tepelná účinnost
90/70
11
482
5
80/60
9,3
409
4
1/2
4,2/27
4,2/31
Tep. účinnost (%)
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro HW je přibližně 20 Pa v
1200 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
70/50
7,7
336
3
4,2/23
75
Venkovní
70
65
60
55
-23oC
-10oC
0oC
+5oC
50
Akustická data
45
63 125 250 500
1k
2k
4k
300450600750 9001050
12001350
1500
8k dB(A)
Vzduchový výkon, m3/h
Použití: 21°C, relativní vlhkost 45% uvnitř
RECU 1200 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-7
-11
-7
-24
-7
-2
-7
-2
-21
-7
-1
-7
-1
-21
-8
-1
-8
-1
-28
-11
-5
-11
-5
-31
-18
-11
-18
-10
-36
-23
-14
-23
-14
-41
-25
-18
-26
-17
-45
-6,7
-0,1
-6,7
0,0
-24,8
RECU 1200 HW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-7
-24
-7
-3
-7
-2
-21
-7
-2
-7
-1
-21
-8
-2
-8
-1
-28
-11
-6
-11
-5
-31
-18
-12
-18
-10
-36
-23
-15
-23
-14
-41
-25
-19
-26
-17
-45
-6,7
-1,1
-6,7
0,0
-24,8
53
KOMPAKT REcu 1600
Tloušťka panelu
Váha jednotky E/W
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí (E)
Přívodní napětí (W)
Maximální provozní proud (E)
Maximální provozní proud (W) Odstín
Systém ovládání
45 mm
300/290 kg
1600 m3/h
3~ 400 V
1~ 230 V
23,2 A
6,3 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REcu 1600VE
4
7 3
REcu 1600VW
6
2
10
4
7 3
6
5
1460
1460
1
1310
2
1310
5
8
8
1470
1470
355
A
9
315 (4x)
240
С
700
B
195
10
220
D
355
D
B
A
9
315 (4x)
200
700
С
355
195
240
195
220
355
195
80
80
Zobrazena
jako levá
Konstrukce
1. Deskový rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Klapka obtoku vzduchu (by-pass)
8. Odvod kondenzátu (musí být instalována vana
pro zachycení kondenzátu h=28 mm)
9. Připojení hlavního kabelu
10.Připojení trubek média pro jednotky W
C
B
A
Zobrazena
jako pravá
D
54
str. 75
str. 78
str. 80
D
C
A
B
A Sání venkovního vzduchu
B Dodávaný vzduch
C Odsávání z prostoru
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
str. 73
200
1
10
str. 76
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 82
Výkon RECU 1600-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
EN779:2011 M5/F7*
Kapsové filtry
592x287x360 mm
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Třída filtru
Typ
Rozměry ŠxVxD
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
420 W
2760 otm
IP 54
70
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
SFP 0,5
12 kW
17,2°C
* Na přání
LWA/dB(A) 50 55
60
65
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
Přívod
-5
9,4
-10
6,6
Odvod
20
0
11
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro VW je přibližně 20 Pa v
1600 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Výměník tepla voda vzduch, HW
90/70
25,4
1121
5
-20/27,1
80/60
21,6
946
4
1
-20/20
Tep. účinnost (%)
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
Tepelná účinnost
70/50
19,5
851
2
70
Venkovní
65
60
-23oC
-10oC
55
-20/16,2
0oC
50
Akustická data
45
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
RECU 1600 VE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-10
-5
-10
-5
-22
-10
-5
-10
-5
-24
-10
-4
-10
-4
-32
-14
-7
-14
-7
-36
-20
-25
-31
-9,2
-10
-12
-10
-26
-15
-20
-14
-43
-19
-25
-18
-50
-24
-31
-23
-55
-2,9
-9,2
-2,9
-28,5
RECU 1600 VW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-8
-26
-8
-2
-8
-2
-22
-6
0
-6
0
-24
-6
0
-6
0
-32
-12
-5
-12
-5
-36
-18
-13
-18
-12
-43
-24
-17
-24
-17
-50
-29
-22
-29
-21
-55
-6,2
-0,1
-6,2
0,0
-28,5
+5oC
400 600 800 1000 120014001600 18002000
Vzduchový výkon, m3/h
Použití: 21°C, relativní vlhkost 45% uvnitř
-12
55
KOMPAKT REcu 1600
Tloušťka panelu
Váha jednotky E/W
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí (E)
Přívodní napětí (W)
Maximální provozní proud (E)
Maximální provozní proud (W) Odstín
Systém ovládání
45 mm
320/330 kg
1600 m3/h
3~ 400 V
1~ 230 V
23,2 A
6,3 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REcu 1600HE
7
1
5
4
10
80
200
200
3
C
900
A
355 (4x)
9
B
D
240
2
6
8
1900
350
700
2050
REcu 1600HW
7
1
5
4
10
80
200
200
3
C
900
A
2
11
9
355 (4x)
240
B
D
6
8
11
1900
350
700
2050
Konstrukce
1. Deskový rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Klapka obtoku vzduchu (by-pass)
8. Odvod kondenzátu (musí být instalována vana
pro zachycení kondenzátu h=28 mm)
9. Odlučovač kapek
10.Připojení hlavního kabelu
11.Připojení trubek média pro jednotky W
Zobrazena jako pravá
A
Zobrazena jako levá
C
B
D
56
str. 75
str. 78
str. 80
B
A Sání venkovního vzduchu B Dodávaný vzduch
C Odsávání z prostoru D Výfuk vzduchu do
venkovního prostředí
Příslušenství
str. 73
C
str. 76
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 82
A
D
Výkon RECU 1600-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
TypPanel
Rozměry ŠxVxD
610x350x96 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
420 W
2600 otm
IP 54
70
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
SFP 0,5
12 kW
17,2°C
* Na přání
LWA/dB(A) 50 55
60
65
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
Přívod
-5
9,4
-10
6,6
Odvod
20
0
11
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro HW je přibližně 20 Pa v
1600 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Výměník tepla voda vzduch, HW
90/70
25
1140
5
80/60
23,2
1015
4
1
-23/20
-23/25
Tep. účinnost (%)
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
Tepelná účinnost
70/50
18,3
798
2
-14/20
70
Venkovní
65
60
-23oC
-10oC
55
0oC
50
Akustická data
45
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
RECU 1600 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-8
-25
-8
-2
-8
-2
-21
-8
-1
-8
-1
-22
-8
-1
-8
-1
-29
-12
-5
-12
-5
-33
-20
-11
-20
-11
-38
-25
-15
-25
-15
-44
-27
-19
-28
-18
-48
-7,4
-0,1
-7,4
0,0
-26,1
RECU 1600 HW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-8
-25
-8
-3
-8
-2
-21
-8
-2
-8
-1
-22
-8
-2
-8
-1
-29
-12
-6
-12
-5
-33
-20
-12
-20
-11
-38
-25
-16
-25
-15
-44
-27
-21
-28
-18
-48
-7,4
-1,3
-7,4
0,0
-26,1
+5oC
400 600 800 1000 120014001600 18002000
Vzduchový výkon, m3/h
Použití: 21°C, relativní vlhkost 45% uvnitř
57
KOMPAKT REcu 2000
Tloušťka panelu
Váha jednotky E/W
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí (E)
Přívodní napětí (W)
Maximální provozní proud (E)
Maximální provozní proud (W) Odstín
Systém ovládání
45 mm
325/330 kg
2000 m3/h
3~ 400 V
1~ 230 V
32,1 A
6,4 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REcu 2000HE
7
1
5
4
10
80
200
200
3
C
900
A
355 (4x)
9
B
D
240
2
6
8
1900
350
700
2050
REcu 2000HW
7
1
5
4
10
80
200
200
3
C
900
A
2
11
9
355 (4x)
240
B
D
6
8
11
1900
350
700
2050
Příslušenství
str. 73
58
Konstrukce
1. Deskový rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Klapka obtoku vzduchu (by-pass)
8. Odvod kondenzátu (musí být instalována vana
pro zachycení kondenzátu h=28 mm)
9. Odlučovač kapek
10.Připojení hlavního kabelu
11.Připojení trubek média pro jednotky W
str. 75
str. 78
str. 80
Zobrazena jako pravá
Zobrazena jako levá
A
C
B
D
C
B
A Sání venkovního vzduchu B Dodávaný vzduch
C Odsávání z prostoru D Výfuk vzduchu do
venkovního prostředí
str. 76
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 82
A
D
Výkon RECU 2000-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
Třída filtru
EN779:2011 M5/F7*
TypPanel
Rozměry ŠxVxD
610x350x96 mm
Statický tlak (Pa)
Vzduchový výkon, m3/s
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
480 W
2170 otm
IP 54
65
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
SFP 0,5
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
18 kW
13,3°C
* Na přání
LWA/dB(A) 50
55
60
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
Přívod
-5
7,3
-10
4,1
Odvod
20
0
9,5
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro HW je přibližně 30 Pa v
2000 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Výměník tepla voda vzduch, HW
Akustická data
90/70
29,7
1308
6
80/60
25,2
1094
4
1
-17/20
-23/21
Tep. účinnost (%)
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
Tepelná účinnost
70/50
18,9
825
3
60
58
54
52
1k
2k
-10oC
48
-8/20
4k
-23oC
50
46
44
0oC
42
+5oC
40
63 125 250 500
Venkovní
56
8k dB(A)
RECU 2000 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-7
-11
-7
-24
-7
-2
-7
-2
-21
-7
-1
-7
-1
-21
-8
-1
-8
-1
-28
-11
-5
-11
-5
-31
-18
-11
-18
-10
-36
-23
-14
-23
-14
-41
-25
-18
-26
-17
-45
-6,7
-0,1
-6,7
0,0
-24,8
RECU 2000 HW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-7
-24
-7
-3
-7
-2
-21
-7
-2
-7
-1
-21
-8
-2
-8
-1
-28
-11
-6
-11
-5
-31
-18
-12
-18
-10
-36
-23
-15
-23
-14
-41
-25
-19
-26
-17
-45
-6,7
-1,1
-6,7
0,0
-24,8
500 750 100012501500 17502000
2250
Vzduchový výkon, m3/h
Použití: 21°C, relativní vlhkost 45% uvnitř
59
KOMPAKT REcu 3000
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí
Maximální provozní proud (E)
Maximální provozní proud (W) Odstín
Systém ovládání
45 mm
540 (390/150) kg
3000 m3/h
3~ 400 V
29,7 A
4,1 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REcu 3000HE
7
1
2 4
5 10
100
10
395
130
350
3
500
A
1365
С
9
6
500
D
350
B
8
REcu 3000HW
1770
885
1800
915
7
1
2 4
5 10
100
10
395
130
350
3
600
790
500
A
1365
С
9
6
500
D
350
B
8
Příslušenství
str. 73
60
1770
885
1800
915
str. 78
str. 80
11
600
790
Konstrukce
1. Deskový rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Klapka obtoku vzduchu (by-pass)
8. Odvod kondenzátu (musí být instalována vana
pro zachycení kondenzátu h=28 mm)
9. Odlučovač kapek
10.Připojení hlavního kabelu
11.Připojení trubek média pro jednotky W
str. 75
11
Zobrazena jako pravá
Zobrazena jako levá
A
C
D
B
C
B
A Sání venkovního vzduchu B Dodávaný vzduch
C Odsávání z prostoru D Výfuk vzduchu do
venkovního prostředí
str. 76
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 82
A
D
Výkon RECU 3000-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
EN779:2011 M5/F7*
Kapsové filtry
592x592x300 mm
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Třída filtru
Typ
Rozměry ŠxVxD
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
990 W
2580 otm
IP 55
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
SFP 0,5
Elektrický ohřívač
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
18 kW
17,8°C
* Na přání
LWA/dB(A) 55
60
65
70
75
80
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
Přívod
-5
8,9
-10
6,6
Odvod
20
0
10,9
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro HW je přibližně 20 Pa v
3000 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Výměník tepla voda vzduch, HW
90/70
25,4
1117
4
80/60
21,76
953
3
1
0/21,5
0/25,1
Tep. účinnost (%)
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
Tepelná účinnost
70/50
18,2
792
2
0/18
75
Venkovní
70
65
60
-23oC
-10oC
55
0oC
+5oC
50
Akustická data
45
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
RECU 3000 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-10
-12
-10
-26
-10
-5
-10
-5
-22
-10
-5
-10
-5
-24
-10
-4
-10
-4
-32
-14
-7
-14
-7
-36
-20
-15
-20
-14
-43
-25
-19
-25
-18
-50
-31
-24
-31
-23
-55
-9,2
-2,9
-9,2
-2,9
-28,5
RECU 3000 HW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-8
-26
-8
-2
-8
-2
-22
-6
0
-6
0
-24
-6
0
-6
0
-32
-12
-5
-12
-5
-36
-18
-13
-18
-12
-43
-24
-17
-24
-17
-50
-29
-22
-29
-21
-55
-6,2
-0,1
-6,2
0,0
-28,5
9001200150018002100 240027003000330036003900
Vzduchový výkon, m3/h
Použití: 21°C, relativní vlhkost 45% uvnitř
61
KOMPAKT REcu 4000
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí
Maximální provozní proud (E)
Maximální provozní proud (W) Odstín
Systém ovládání
45 mm
620 (440/180) kg
4000 m3/h
3~ 400 V
38,4 A
4,1 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REcu 4000HE
7
1
2 4
5 10
100
10
395
130
350
3
500
A
1365
С
9
6
500
D
350
B
8
REcu 4000HW
1770
885
1800
915
7
1
2 4
5 10
100
10
395
130
350
3
600
790
500
A
1365
С
9
6
500
D
350
B
8
Příslušenství
str. 73
62
1770
885
1800
915
str. 78
str. 80
11
600
790
Konstrukce
1. Deskový rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Klapka obtoku vzduchu (by-pass)
8. Odvod kondenzátu (musí být instalována vana
pro zachycení kondenzátu h=28 mm)
9. Odlučovač kapek
10.Připojení hlavního kabelu
11.Připojení trubek média pro jednotky W
str. 75
11
Zobrazena jako pravá
Zobrazena jako levá
A
C
D
B
C
B
A Sání venkovního vzduchu B Dodávaný vzduch
C Odsávání z prostoru D Výfuk vzduchu do
venkovního prostředí
str. 76
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 82
A
D
Výkon RECU 4000-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
EN779:2011 M5/F7*
Kapsové filtry
592x592x300 mm
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Třída filtru
Typ
Rozměry ŠxVxD
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
1000 W
2140 otm
IP 55
80
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
SFP 0,5
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
24 kW
17,8°C
* Na přání
LWA/dB(A) 55
60
65
70
75
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
Přívod
-5
7,5
-10
5,9
Odvod
20
0
10
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro HW je přibližně 30 Pa v
4000 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Tepelná účinnost
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
90/70
48
2114
23
80/60
41,8
1833
18
1
-5/26,1
-5/30,6
Tep. účinnost (%)
Výměník tepla voda vzduch, HW
70/50
35,7
1555
13
-5/21,5
75
Venkovní
70
65
60
-23oC
55
-10oC
0oC
50
Akustická data
45
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
RECU 4000 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-10
-5
-10
-5
-22
-10
-5
-10
-5
-24
-10
-4
-10
-4
-32
-14
-7
-14
-7
-36
-20
-25
-31
-9,2
-10
-12
-10
-26
-15
-20
-14
-43
-19
-25
-18
-50
-24
-31
-23
-55
-2,9
-9,2
-2,9
-28,5
RECU 4000 HW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-8
-26
-8
-2
-8
-2
-22
-6
0
-6
0
-24
-6
0
-6
0
-32
-12
-5
-12
-5
-36
-18
-13
-18
-12
-43
-24
-17
-24
-17
-50
-29
-22
-29
-21
-55
-6,2
-0,1
-6,2
0,0
-28,5
+5oC
8001200 160020002400 280032003600 4000
Vzduchový výkon, m3/h
Použití: 21°C, relativní vlhkost 45% uvnitř
-12
63
KOMPAKT REcu 4500
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Přívodní napětí
Maximální provozní proud (E)
Maximální provozní proud (W) Odstín
Systém ovládání
45 mm
625 (440/185) kg
4500 m3/h
3~ 400 V
40,2 A
5,9 A
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
REcu 4500HE
7
1
2 4
5 10
100
10
395
130
350
3
500
A
1365
С
9
6
500
D
350
B
8
REcu 4500HW
1770
885
1800
915
7
1
2 4
5 10
100
10
395
130
350
3
600
790
500
A
1365
С
9
6
500
D
350
B
8
Příslušenství
str. 73
64
1770
885
1800
915
str. 78
str. 80
11
600
790
Konstrukce
1. Deskový rekuperační výměník
2. Elektrický nebo teplovodní ohřívač
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Klapka obtoku vzduchu (by-pass)
8. Odvod kondenzátu (musí být instalována vana
pro zachycení kondenzátu h=28 mm)
9. Odlučovač kapek
10.Připojení hlavního kabelu
11.Připojení trubek média pro jednotky W
str. 75
11
Zobrazena jako pravá
Zobrazena jako levá
A
C
D
B
C
B
A Sání venkovního vzduchu B Dodávaný vzduch
C Odsávání z prostoru D Výfuk vzduchu do
venkovního prostředí
str. 76
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 82
A
D
Výkon RECU 4500-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
EN779:2011 M5/F7*
Kapsové filtry
592x592x300 mm
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Třída filtru
Typ
Rozměry ŠxVxD
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
1700 W
2600 otm
IP 54
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
Elektrický ohřívač
SFP 0,5
Výkon
Teplota vzduchu, Δt
24 kW
15,8°C
* Na přání
LWA/dB(A)55 60
65
70
75
80
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
Přívod
-5
7,5
-10
5,7
Odvod
20
0
10
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro HW je přibližně 40 Pa v
4500 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Tepelná účinnost
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
90/70
46
2021
26
80/60
40
1751
21
1
-5/21
-5/25
Tep. účinnost (%)
Výměník tepla voda vzduch, HW
70/50
34
1484
15
70
Venkovní
65
60
-23oC
55
-5/17
-10oC
50
0oC
+5oC
Akustická data
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
RECU 4500 HE
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-12
-10
-12
-10
-26
-10
-5
-10
-5
-22
-10
-5
-10
-5
-24
-10
-4
-10
-4
-32
-14
-7
-14
-7
-36
-20
-15
-20
-14
-43
-25
-19
-25
-18
-50
-31
-24
-31
-23
-55
-9,2
-2,9
-9,2
-2,9
-28,5
RECU 4500 HW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
-11
-8
-11
-8
-26
-8
-2
-8
-2
-22
-6
0
-6
0
-24
-6
0
-6
0
-32
-12
-5
-12
-5
-36
-18
-13
-18
-12
-43
-24
-17
-24
-17
-50
-29
-22
-29
-21
-55
-6,2
-0,1
-6,2
0,0
-28,5
45
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Vzduchový výkon, m3/h
Použití: 21°C, relativní vlhkost 45% uvnitř
65
KOMPAKT REcu 7000
Tloušťka panelu
45 mm
Váha jednotky
800 (260/260/280) kg
Nominální vzduchové množství
7000 m3/h
Přívodní napětí
3~ 400 V
Maximální provozní proud
9,6 A
Odstín
RAL 7035
Systém ovládání
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
6 3
REcu 7000HW
7
1
5
4
2
8
600
A
1520
С
600
D
125
B
1140
750
750
1200
1500
Konstrukce
1. Deskový rekuperační výměník
2. Vodní ohřívač vzduhu
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Filtr odváděného vzduchu
5. Přívodní ventilátor
6. Odvodní ventilátor
7. Odvod kondenzátu
8. Připojení trubek média
Zobrazena jako pravá
Zobrazena jako levá
A
C
B
D
A Sání venkovního vzduchu
C Odsávání z prostoru C
A
D
B
B Dodávaný vzduch
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Příslušenství
str. 73
66
str. 75
str. 78
str. 80
str. 76
str. 79
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
str. 82
Výkon RECU 7000-EC
Vzduchové filtry: Přívodní / Odvodní
EN779:2011 M5/F7*
Kapsové filtry
592x592-12x635 mm
2 ks.
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Třída filtru
Typ
Rozměry ŠxVxD
Množství
EC motory ventilátorů
Příkon
Rychlost otáčení
Stupeň ochrany, IEC 34-5
2730 W
2040 otm
IP 54
SFP 1,25
SFP 1
SFP 0,75
* Na přání
SFP 0,5
LWA/dB(A)60 65
70
-15
7,7
Přívod
-10
-5
9,2
10,4
Odvod
20
0
11,9
Výměník tepla voda vzduch, HW
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro HW je přibližně 30 Pa v
7000 m3/h. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
Tepelná účinnost
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
80/60
35,4
1560
7,6
3/4
6/21
Tep. účinnost (%)
Teplota sání, °C
Teplota přívodu, °C
80
Venkovní
75
70
65
-23oC
-10oC
60
0oC
+5oC
55
RECU 7000 HW
Přívod vstup
Přívod výstup
Odvod vstup
Odvod výstup
Okolí (3 m)
80
Vzduchový výkon, m3/h
Tepelná účinnost
Akustická data
75
50
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
2000
300040005000 6000700080009000
10 000
Vzduchový výkon, m3/h
Použití: 21°C, relativní vlhkost 45% uvnitř
-11
-8
-11
-8
-26
-8
-2
-8
-2
-22
-6
0
-6
0
-24
-6
0
-6
0
-32
-12
-5
-12
-5
-36
-18
-13
-18
-12
-43
-24
-17
-24
-17
-50
-29
-22
-29
-21
-55
-6,2
-0,1
-6,2
0,0
-28,5
67
Jednotky KOMFOVENT KOMPAKT OTK
KOMFOVENT KOMPAKT OTK – ploché ventilační jednotky.
Rozsah výkonu od 170 do 4 200 m3/h.
Výhody jednotek KOMFOVENT KOMPAKT OTK
systémem ovládání typu C3, který umožňuje snadné uvedení do
provozu: plug and play.
• Ovládací panel může být instalován na nejvhodnějším místě pro
uživatele.
• Ovládací panel umožňuje nastavit pracovní parametry jednotky
a monitorovat je.
• Lze ovládat i doplňkovou chladící sekci.
• Výška jednotky je jen 350 mm – vysoká variabilita míst instalace
• Jednotky jsou doplněny o upevňovací profily a držáky se silentbloky
• Bezpečná a chytrá konstrukce odnímatelného panelu umožňuje
jeho snadnou aretaci v různých stupních otevření, a tím
zjednodušuje opravy i údržbu.
• Ventilační jednotky KOMPAKT OTK jsou vybaveny integrovaným
Kompakt OTK 700
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Odstín
Systém ovládání
45 mm
32,5 kg
700 m3/h
RAL 7035
KOMFOVENT C3
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
Dodávaný vzduch
Potrubní
připojení
mm
Tepelná a
zvuková
izolace
mm
OTK 700P-E3
440x350x850
45
ø 200
230/1f
OTK 700P-E6
OTK 700P-E9
440x350x850
440x350x850
45
45
ø 200
ø 200
400/3f
400/3f
Rozměry
ŠxVxD
Typ
mm
Příkon
Napájecí
napětí / fáze ventilátoru
AC
V
W
Výkon
ohřívače
vzduchu
kW
Maximální
provozní
proud
A
165
3,0
13,8
13
345x287x46
165
165
6,0
9,0
9,4
13,8
25
38
345x287x46
345x287x46
ΔT
Filtr M5
°C
S elektrickým ohřívačem
1k
2k
4k
8k dB(A)
-9
-8
-26
-8
-5
-34
-15
-12
-41
-20
-16
-47
-24
-20
-51
-3
-2
-22
-3
-1
-23
-3
-1
-30
-2,8
0,0
-27,4
Výkon OTK 700-AC
Vzduchový výkon, m3/s
71
3
BxH
2
1
L
LWA/dB(A) 59
63
67
Vzduchový výkon, m3/h
1, 2, 3 – rychlost; * – výkon ventilátoru je uveden pro jeden motor.
Výkonová data: filtr M5.
68
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
Výkon ventilátoru* (W)
OTK 700 PE
Přívod vstup
Přívod výstup
Okolí (3 m)
63 125 250 500
Statický tlak (Pa)
Akustická data
Kompakt OTK 1200
45 mm
46 kg
1200 m3/h
RAL 7035
KOMFOVENT C3
BxH
BxH
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Odstín
Systém ovládání
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
L
L
Dodávaný vzduch
Potrubní
připojení
mm
Tepelná a
zvuková
izolace
mm
690x350x850
690x350x850
S teplovodním ohřívačem
OTK 1200PW
690x350x850
S elektrickým ohřívačem
OTK 1200P-E9
OTK 1200P-E15
mm
Příkon
ventilátoru
AC
W
Výkon
ohřívače
vzduchu
kW
Maximální
provozní
proud
A
45
45
ø 250
ø 250
400/3f
400/3f
290
290
9,0
15,0
14,3
23,0
45
ø 250
230/1f
290
–
1,8
ΔP
vody
°C
kPA
22
37
Filtr M5
558x287x46
558x287x46
10,1
558x287x46
Výkon OTK 1200-AC
Výměník tepla voda vzduch, HW
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
ΔT
70/50
16,2
707
2,9
-30/9,32
80/60
18,5
812
3,6
1/2
-30/15
90/70
20,55
907
4,28
Vzduchový výkon, m3/s
Výkon ventilátoru* (W)
Typ
Napájecí
napětí /
fáze
V
Statický tlak (Pa)
Rozměry
ŠxVxD
3
-30/20
2
Akustická data
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
OTK 1200 PE
Přívod vstup
Přívod výstup
Okolí (3 m)
-9
-8
-26
-3
-2
-22
-2
0
-24
-3
0
-32
-8
-5
-36
-16
-12
-43
-21
-17
-50
-25
-21
-55
-3,0
0,0
-28,5
OTK 1200 PW
Přívod vstup
Přívod výstup
Okolí (3 m)
-9
-8
-26
-3
-2
-22
-2
0
-24
-3
0
-32
-8
-5
-36
-16
-12
-43
-21
-17
-50
-25
-21
-55
-3,0
0,0
-28,5
1
LWA/dB(A) 63
65
67
69
71
Vzduchový výkon, m3/h
1, 2, 3 – rychlost; * – výkon ventilátoru je uveden pro jeden motor.
Výkonová data: filtr M5. Korekční faktor pro PW je přibližně 30 Pa v
1200 m3/h.
69
Kompakt OTK 2000
45 mm
73 kg
2000 m3/h
RAL 7035
KOMFOVENT C3
BxH
BxH
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Odstín
Systém ovládání
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
L
L
Dodávaný vzduch
Tepelná a
zvuková
izolace
mm
Potrubní
připojení
S elektrickým ohřívačem
OTK 2000P-E15
1000x350x865
OTK 2000P-E22.5
1000x350x865
S teplovodním ohřívačem
OTK 2000PW
1000x350x865
mm
mm
Příkon
ventilátoru
AC
W
Výkon
ohřívače
vzduchu
kW
Maximální
provozní
proud
A
45
45
700x250
700x250
400/3f
400/3f
2x290
2x290
15,0
22,5
24,2
35,1
45
700x250
230/1f
2x290
–
12,5
Výměník tepla voda vzduch, HW
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
ΔT
ΔP
vody
°C
kPA
22
33
Filtr M5
858x287x46
858x287x46
12,5
858x287x46
Výkon OTK 2000-AC
70/50
28,6
1253
9,82
-30/12
80/60
32,4
1423
12,03
1/2
-30/17
90/70
34,2
1511
13,07
-30/20
Vzduchový výkon, m3/s
3
78
Výkon ventilátoru* (W)
Typ
Napájecí
napětí /
fáze
V
Statický tlak (Pa)
Rozměry
ŠxVxD
2
Akustická data
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
OTK 2000 PE
Přívod vstup
Přívod výstup
Okolí (3 m)
-9
-8
-26
-3
-2
-22
-2
0
-24
-3
0
-32
-8
-5
-36
-16
-12
-43
-21
-17
-50
-25
-21
-55
-3,0
0,0
-28,5
OTK 2000 PW
Přívod vstup
Přívod výstup
Okolí (3 m)
-10
-8
-26
-4
-2
-22
-4
0
-24
-5
0
-32
-10
-5
-36
-17
-12
-43
-23
-17
-50
-28
-21
-55
-4,3
0,0
-28,5
70
1
LWA/dB(A) 66
69
72
75
Vzduchový výkon, m3/h
1, 2, 3 – rychlost; * – výkon ventilátoru je uveden pro jeden motor. Výkonová
data: filtr M5. Korekční faktor pro PW je přibližně 30 Pa v 2000 m3/h.
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
Kompakt OTK 3000
45 mm
120 kg
3000 m3/h
RAL 7035
KOMFOVENT C3
BxH
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Odstín
Systém ovládání
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
L
Dodávaný vzduch
Typ
mm
S teplovodním ohřívačem
OTK 3000PW
1005x545x1217
Tepelná a
zvuková
izolace
mm
Potrubní
připojení
Napájecí
napětí / fáze
Maximální
provozní
proud
A
ΔP
vody
V
Příkon
ventilátoru
EC
W
mm
45
600 x 400
400/3f
990
2,2
5,1
Výměník tepla voda vzduch, HW
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
Výkonová rezerva
60/40
51,4
2239
4,8
450 x 480 x 96(x2)
Výkon OTK 3000-EC
70/50
51,4
2248
5,4
80/60
51,4
2257
4,5
90/70
51,4
2267
4,5
1
-30/20
13
Filtr M5
kPA
-30/20
26
-30/20
36
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Rozměry
ŠxVxD
SFP 1,25
SFP 1
-30/20
45
SFP 0,75
SFP 0,5
Akustická data
OTK 3000 PW
Přívod vstup
Přívod výstup
Okolí (3 m)
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
-9
-8
-26
-9
-5
-34
-16
-12
-41
-21
-16
-47
-26
-20
-51
LWA/dB(A) 50 55
-4
-2
-22
-4
-1
-23
-5
-1
-30
-4,1
0,0
-27,4
60
65
70
75
Vzduchový výkon, m3/h
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
3
3
71
Kompakt OTK 4000
45 mm
125 kg
4000 m3/h
RAL 7035
KOMFOVENT C3
BxH
Tloušťka panelu
Váha jednotky
Nominální vzduchové množství
Odstín
Systém ovládání
Fotka je pouze orientační, detaily se mohou lišit.
L
Dodávaný vzduch
Tepelná a
zvuková
izolace
mm
Typ
mm
S teplovodním ohřívačem
OTK 4000PW
1005x545x1217
45
V
Příkon
ventilátoru
EC
W
Maximální
provozní
proud
A
400/3f
1000
2,3
Potrubní
připojení
Napájecí
napětí / fáze
mm
600 x 400
Výměník tepla voda vzduch, HW
Teplota vody dovnitř/ven, °C
Výkon, kW
Průtok, dm3/h
Tlaková ztráta, kPa
Připojení, ”
Teplota dovnitř/ven, °C
Výkonová rezerva
ΔP
vody
Filtr M5
kPA
5,1
450 x 480 x 96(x2)
Výkon OTK 4000-EC
60/40
68,5
2985
8,0
70/50
68,5
2997
7,9
-30/20
5
-30/20
18
80/60
68,5
3009
7,7
1
-30/20
30
90/70
68,5
3023
7,5
Vzduchový výkon, m3/s
Statický tlak (Pa)
Rozměry
ŠxVxD
SFP 1,25
SFP 1
-30/20
40
SFP 0,75
SFP 0,5
Akustická data
OTK 4000 PW
Přívod vstup
Přívod výstup
Okolí (3 m)
72
63 125 250 500
1k
2k
4k
8k dB(A)
-9
-8
-26
-9
-5
-34
-16
-12
-41
-21
-16
-47
-26
-20
-51
LWA/dB(A)55
-4
-2
-22
-4
-1
-23
-5
-1
-30
-4,1
0,0
-27,4
60
65
70
75
Vzduchový výkon, m3/h
P[kW]= SFP[kW/(m /s)] · V[m /s]; SFP je uvedeno pro jeden ventilátor.
Výkonové údaje: filtr M5. Korekční faktor pro filtr F7 je přibližně – 70 Pa.
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
3
3
Příslušenství
Filtry na přívodu i na výfuku
99,9% (ze sumy) částic obsažených ve venkovním vzduchu jsou
menší než 1 mm. Hmotností tyto částice představují jen 30% veškerého polétavého prachu. Pokud je tedy vzduch přiváděn do veřejných a obytných prostor, je použití filtrů třídy EU5-EU7 dostatečné. Filtry třídy EU4 a EU5 se ve ventilačních jednotkách používají
pro filtrování odváděného vzduchu. Filtrace vzduchu je nezbytná
pro ochranu jednotky před znečištěním a pro prodloužení její životnosti. Proto by filtry měly být měněny v pravidelných intervalech k zajištění optimálních podmínek ve vnitřních prostorách a k
ochraně jednotky před poruchami. Ovladací panel je vybaven kontrolkou indikující ucpání filtru. Obvykle by filtry měly být měněny
alespoň dvakrát ročně: na konci topné sezóny a na podzim.
Třídy filtrace a standardy
Filtry používané ve ventilačních jednotkách jsou klasifikovány podle systému EUROVENT 4/9
(CEN EN 779 a CEN EN 1882).
H
B
L
REGO 400
REGO 500
REGO 700
REGO 900V
REGO 900H
REGO 1200V
REGO 1200H
REGO 1200P
REGO 1600
REGO 2000
REGO 2500
REGO 3000
REGO 4000
REGO 4500
REGO 7000
Filtr M5, F7
rozměry ŠxVxD, mm
410x200x46
540x260x46
540x260x46
592x287-6x360
700x325x96
592x287-6x360
700x325x96
410x420x46
800x450x46
800x450x46
800x450x46
892x490-9x300
892x490-9x300
892x490-9x300
592x592-12x635 (x2)
RECU 400
RECU 700
RECU 700CF
RECU 900
RECU 1200
RECU 1600V
RECU 1600H
RECU 2000
RECU 3000
RECU 4000
RECU 4500
RECU 7000
300x195x46
400x235x46
390x300x46
400x235x46
592x287-6x360
592x287-6x360
610x350x96
610x350x96
592x592-6x300
592x592-6x300
592x592-6x300
592x592-12x635 (x2)
Velikost jednotky
Rozměry filtru
ŠxVxD, mm
345x287x46
558x287x46
858x287x46
450x480x96 (x2)
450x480x96 (x2)
Velikost jednotky
Typy filtrů
1. Vzduchové filtry třídy M5 (standardní filtr) nebo F7 (na přání).
Velmi kompaktní rozměry přesto se vyznačují extra velkou filtrační plochou. Velká filtrační plocha zajišťuje velkou životnost
a nízké tlakové ztráty (nízké tlakové ztráty vedou k nižší spotřebě energie). Filtry jsou vyrobeny ze skelné tkaniny s papírovým
opláštěním. Ekologicky nezávadné materiály umožňují spalování zanesených filtrů.
2. Kapsové filtry používané v jednotkách: třídy M5 (nebo F7) pro
dodávaný vzduch a třídy EU5 (nebo EU7) pro odváděný vzduch.
OTK 700
OTK 1200
OTK 2000
OTK 3000
OTK 4000
M5
F7
+
+
+
+
+
+
+
73
Příslušenství
B
Teplovodní ohřívače vzduchu
L
Teplovodní ohřívače vzduchu jsou nabízeny k jednotkám
KOMPAKT RECU 400, 700, 900. Ohřívače jsou instalovány vně jednotky, na jakémkoli příhodném místě. Automatika jednotky umožňuje ovládání ohřívače.
H
D
Konstrukce:
• Opláštění z pozinkovaného plechu.
• Měděné trubky topného média (vody).
• Rozteč mezi hliníkovými lamelami 3 mm (standardní). Na přání
možnost závitovaného připojení pro havarijní čidlo protimrazové ochrany (musí být zadáno v objednávce).
Teplovodní
ohřívač
k instalaci
do potrubí
DH-160
DH-200
DH-250
DH-315
Kapacitní omezení
• Maximální provozní tlak – 10 bar.
• Maximální teplota vody +100°C.
• Maximální rychlost vzduchu na ohřívači 3 m/s.
Velikost
ventilační
jednotky
REGO 400H
REGO 500V
REGO 500H
REGO 700
REGO 900V
REGO 1200V
RECU 400V
RECU 400H
RECU 700V
RECU 700H
RECU 900V
RECU 900H
Potrubní
ohřívač
DH-160
DH-250
DH-200
DH-250
DH-250
DH-315
DH-160
DH-200
DH-200
DH-250
DH-200
DH-250
Teplota vody dovnitř/ven 80/60°C*
Teplota
Tlaková
Výkon,
vzduchu
ztráta
Průtok,
kW
vstup/
vzduchu,
dm3/h
výstup°C
Pa
2.7
8 / 27
11
117
3.0
8 / 25
9
132
3.0
8 / 25
15
144
4.5
8 / 26
14
196
4.9
11 / 26
21
214
7.0
9 / 26
20
308
2.7
8 / 27
11
117
2.7
8 / 27
11
117
3.1
7 / 20
25
144
3.1
7 / 20
14
144
4.0
7 / 20
40
180
4.0
7 / 20
21
180
Tlaková
ztráta
vody, kPa
2.2
3.4
2.8
7.0
8.2
19.3
2.2
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
Rozměry, mm
D
B
H
L
Připojení
trubek, “
160
200
250
315
315
315
365
415
315
315
365
415
220
220
220
220
3/8
3/8
3/8
3/8
Teplota vzduchu
na sání, °C
-25
-20
-15
-10
-5
0
+5
+10
+15
+20
Teplota vody dovnitř/ven ºC
60/40
70/50
80/60
90/70
1.19
1.42
1.61
1.82
1.15
1.34
1.52
1.50
1.06
1.24
1.44
1.63
0.98
1.16
1.35
1.53
0.89
1.08
1.27
1.45
0.81
0.98
1.18
1.37
0.71
0.90
1.10
1.29
0.63
0.82
1.00
1.19
0.53
0.73
0.92
1.11
0.44
0.63
0.82
1.02
Poznámka: takovýto výpočet je přibližný
* V případě, že je zapotřebí potrubní ohřívač s rozdílnými parametry vody, je nutné vybrat v tabulce
koeficient pro požadovanou teplotu a vynásobit jím výkon ohřívače (viz vpravo).
Elektrické ohřívače vzduchu
Elektrické ohřívače vzduchu vynikají dlouhou životností díky
použitým nerezovým komponentům. Výkon ohřívače je regulován
pomocí PWM (Pulsně šířkovou modulací) s použitím triaku.
Konstrukce:
• Opláštění z pozinkovaného plechu
• Topné elementy
• Elektrobox
• Ruční reset pro případ přehřátí
74
Vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny
ochranou proti přehřátí
Limitující ochrana proti přehřátí vypíná topné těleso při teplotě
+90°C. Tato ochrana je doplněna o automatický reset, takže
jakmile teplota klesne na přípustnou hodnotu, topné těleso se
znovu aktivuje.
Havarijní ochrana proti přehřátí vypíná topné těleso, pokud
teplota dosáhne +110°C. V tomto případě je nutné resetovat
ochranu pomocí ručního resetovacího tlačítka, které je standardní
součástí ohřívače.
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
8
Instalační balíček
Směšovací uzel PPU je používán pro přizpůsobení tepelného
výkonu teplovodních ohřívačů, např. pro přizpůsobení dodávky
teplé vody do ohřívače s ohledem na požadovanou teplotu vzduchu. Směšovací uzel je k dispozici ke každé jednotce, která je vybavena teplovodním ohřívačem.
9
7
6
8
5
1
4
7
2
3
1
Průtok
vzduchu
Velikost ventilační
jednotky
REGO 400
REGO 500V
REGO 500H
REGO 700
REGO 900V
REGO 900H
REGO 1200V and P
REGO 1200H
REGO 1600
REGO 2000
REGO 2500
REGO 3000
REGO 4000
REGO 4500
REGO 7000
RECU 400V
RECU 400H
RECU 700V
RECU 700H
RECU 900V
RECU 900H
RECU 1200
RECU 1600
RECU 2000
RECU 3000
RECU 4000
RECU 4500
RECU 7000
OTK 1200
OTK 2000
OTK 3000
OTK 4000
Typ ohřívače
Potrubní ohřívač DH-160
Potrubní ohřívač DH-250
Potrubní ohřívač DH-200
Potrubní ohřívač DH-250
Potrubní ohřívač DH-250
Integrovaný ohřívač
Potrubní ohřívač DH-315
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Potrubní ohřívač DH-160
Potrubní ohřívač DH-200
Potrubní ohřívač DH-200
Potrubní ohřívač DH-250
Potrubní ohřívač DH-200
Potrubní ohřívač DH-250
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
Integrovaný ohřívač
60/40 °C
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-1.0-25_20
PPU-1.6-25_40
PPU-1.6-25_40
PPU-1.0-25_20
PPU-2.5-25_40
PPU-4.0-25_60
PPU-4.0-25_60
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
–
PPU-0.63-25_20
–
PPU-0.63-25_20
PPU-1.0-25_20
PPU-2.5-25_40
PPU-1.6-25_40
PPU-1.6-25_40
PPU-4.0-25_60
–
PPU-4.0-25_60
PPU-1.6-25_40
PPU-2.5-25_40
PPU-4.0-25_60
PPU-6.3-25_60
Konstrukce:
1. Uzavírací ventil
2. Zpětný ventil
3. Škrtící ventil
4. Filtr
5. Regulační ventil
Teplota vody dovnitř/ven ºC
70/50 °C
80/60 °C
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-1.0-25_20
PPU-1.0-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-1.0-25_20
PPU-1.0-25_20
PPU-1.6-25_40
PPU-1.6-25_40
PPU-1.6-25_40
PPU-1.6-25_40
PPU-1.6-25_40
PPU-1.6-25_40
PPU-2.5-25_40
PPU-4.0-25_60
PPU-4.0-25_60
PPU-4.0-25_60
PPU-4.0-25_60
PPU-4.0-25_60
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-1.0-25_20
PPU-1.0-25_20
PPU-2.5-25_40
PPU-4.0-25_60
PPU-2.5-25_40
PPU-4.0-25_60
PPU-2.5-25_40
PPU-2.5-25_40
PPU-6.3-25_60
PPU-6.3-25_60
PPU-6.3-25_60
PPU-6.3-25_60
PPU-4.0-25_60
PPU-4.0-25_60
PPU-2.5-25_40
PPU-2.5-25_40
PPU-4.0-25_60
PPU-4.0-25_60
PPU-6.3-25_60
PPU-6.3-25_60
PPU-10-25_80
PPU-10-25_80
6. Oběhové čerpadlo
7. Manometr
8. Teploměr
9. Regulátor
90/70 °C
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-1.0-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-1.0-25_40
PPU-1.6-25_40
PPU-1.6-25_40
PPU-2.5-25_40
PPU-4.0-25_60
PPU-6.3-25_60
PPU-4.0-25_60
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-0.63-25_20
PPU-1.0-25_20
PPU-1.0-25_20
PPU-1.0-25_20
PPU-1.6-25_40
PPU-4.0-25_60
PPU-4.0-25_60
PPU-4.0-25_60
PPU-6.3-25_60
PPU-6.3-25_60
PPU-4.0-25_60
PPU-2.5-25_40
PPU-6.3-25_60
PPU-10-25_80
PPU-10-25_80
Poznámka: Návrhový software pro konfiguraci instalačního balíčku lze stáhnout na stránkách www.komfovent.com
75
Příslušenství
Tlumiče
K zajištění nízké hlučnosti v celém systému i v místnostech jsou použity tlumiče. Tlumiče jsou kruhové nebo čtvercové se standardními
rozměry. Výběr vhodného tlumiče lze usnadnit pomocí online výběrového programu, který je dostupný na internetových stránkách
www.komfovent.com.
STS-C-B-H-L
AGS-d-h-L
C– kód tlumiče
B– šířka tlumiče
H– výška tlumiče
L– délka tlumiče
d– průměr připojení
h– tloušťka izolace
L– délka tlumiče
Tlumiče hluku pro VZT jednotky REGO
Velikost jednotky
REGO 400
REGO 500V
REGO 500H
REGO 700
REGO 900
REGO 1200V
REGO 1200H
REGO 1200P
REGO 1600V
REGO 1600H
REGO 2000V
Typ tlumiče
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
Velikost jednotky
AGS-160-50-600-M
AGS-160-50-900-M
AGS-160-50-900-M
AGS-160-50-600-M
AGS-250-50-600-M
AGS-250-50-900-M
AGS-250-50-900-M
AGS-250-50-600-M
AGS-200-50-600-M
AGS-200-50-900-M
AGS-200-50-900-M
AGS-200-50-600-M
AGS-250-50-600-M
AGS-250-50-900-M
AGS-250-50-900-M
AGS-250-50-600-M
AGS-250-50-900-M
AGS-250-50-1200-M
AGS-250-50-1200-M
AGS-250-50-900-M
AGS-250-50-900-M
AGS-250-50-1200-M
AGS-250-50-1200-M
AGS-250-50-900-M
AGS-315-100-900-M
AGS-315-100-1200-M
AGS-315-100-1200-M
AGS-315-100-900-M
STS-IVR3BA-600-300-700-S
STS-IVR3BA-600-300-1250-S
STS-IVR3BA-600-300-1250-S
STS-IVR3BA-600-300-700-S
STS-IVR3BA-400-400-700-S
STS-IVR3BA-400-400-1250-S
STS-IVR3BA-400-400-1250-S
STS-IVR3BA-400-400-700-S
STS-IVR3BA-600-300-700-S
STS-IVR3BA-600-300-1250-S
STS-IVR3BA-600-300-1250-S
STS-IVR3BA-600-300-700-S
REGO 2000H
REGO 2500V
REGO 2500H
REGO 3000V
REGO 3000H
REGO 4000V
REGO 4000H
REGO 4500V
REGO 4500H
REGO 7000
Typ tlumiče
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
STS-IVR3BA-400-400-700-S
STS-IVR3BA-400-400-1250-S
STS-IVR3BA-400-400-1250-S
STS-IVR3BA-400-400-700-S
STS-IVR3BA-800-300-700-S
STS-IVR3BA-800-300-1250-S
STS-IVR3BA-800-300-1250-S
STS-IVR3BA-800-300-700-S
STS-IVR3BA-600-400-700-S
STS-IVR3BA-600-400-1250-S
STS-IVR3BA-600-400-1250-S
STS-IVR3BA-600-400-700-S
STS-IVR3BA-600-400-700-S
STS-IVR3BA-600-400-1250-S
STS-IVR3BA-600-400-1250-S
STS-IVR3BA-600-400-700-S
STS-IVR3BA-600-500-700-S
STS-IVR3BA-600-500-1250-S
STS-IVR3BA-600-500-1250-S
STS-IVR3BA-600-500-700-S
STS-IVR3BA-800-400-700-S
STS-IVR3BA-800-400-1250-S
STS-IVR3BA-800-400-1250-S
STS-IVR3BA-800-400-700-S
STS-IVR3BA-800-500-700-S
STS-IVR3BA-800-500-1250-S
STS-IVR3BA-800-500-1250-S
STS-IVR3BA-800-500-700-S
STS-IVR3BA-1000-400-700-S
STS-IVR3BA-1000-400-1250-S
STS-IVR3BA-1000-400-1250-S
STS-IVR3BA-1000-400-700-S
STS-IVR3BA-800-500-700-S
STS-IVR3BA-800-500-1250-S
STS-IVR3BA-800-500-1250-S
STS-IVR3BA-800-500-700-S
STS-IVR3BA-1200-600-700-S
STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
STS-IVR3BA-1200-600-700-S
Poznámka: Výpočtová akustická data: 50 dB (A) pro ústí odváděného vzduchu a 40 dB(A) pro ústí přiváděného vzduchu. Pro výpočet jiných parametrů využijte výpočetní program
dostupný na stránkách výrobce (www.komfovent.com) nebo kontaktujte distributora (www.rekuvent.cz).
A Sání venkovního vzduchu
76
B Dodávaný vzduch
C Odsávání z prostoru
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
Tlumiče hluku pro VZT jednotky RECU
Velikost jednotky
RECU 400V
RECU 400H
RECU 700V
RECU 700H
RECU 900V
RECU 900H
RECU 1200V
RECU 1200H
RECU 1600V
RECU 1600H
Typ tlumiče
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
Velikost jednotky
AGS-160-50-600-M
AGS-160-50-900-M
AGS-160-50-900-M
AGS-160-50-600-M
AGS-200-50-600-M
AGS-200-50-900-M
AGS-200-50-900-M
AGS-200-50-600-M
AGS-200-50-600-M
AGS-200-50-900-M
AGS-200-50-900-M
AGS-200-50-600-M
AGS-250-50-600-M
AGS-250-50-900-M
AGS-250-50-900-M
AGS-250-50-600-M
AGS-200-50-600-M
AGS-200-50-900-M
AGS-200-50-900-M
AGS-200-50-600-M
AGS-250-50-900-M
AGS-250-50-1200-M
AGS-250-50-1200-M
AGS-250-50-900-M
AGS-250-50-900-M
AGS-250-50-1200-M
AGS-250-50-1200-M
AGS-250-50-900-M
AGS-315-100-900-M
AGS-315-100-1200-M
AGS-315-100-1200-M
AGS-315-100-900-M
AGS-315-100-900-M
AGS-315-100-1200-M
AGS-315-100-1200-M
AGS-315-100-900-M
AGS-355-100-900-M
AGS-355-100-1200-M
AGS-355-100-1200-M
AGS-355-100-900-M
RECU 2000
RECU 3000
RECU 4000
RECU 4500
RECU 7000
Typ tlumiče
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
AGS-355-100-900-M
AGS-355-100-1200-M
AGS-355-100-1200-M
AGS-355-100-900-M
STS-IVR3BA-600-500-700-S
STS-IVR3BA-600-500-1250-S
STS-IVR3BA-600-500-1250-S
STS-IVR3BA-600-500-700-S
STS-IVR3BA-800-500-700-S
STS-IVR3BA-800-500-1250-S
STS-IVR3BA-800-500-1250-S
STS-IVR3BA-800-500-700-S
STS-IVR3BA-800-500-700-S
STS-IVR3BA-800-500-1250-S
STS-IVR3BA-800-500-1250-S
STS-IVR3BA-800-500-700-S
STS-IVR3BA-1200-600-700-S
STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
STS-IVR3BA-1200-600-700-S
Tlumiče hluku pro VZT jednotky OTK
Velikost jednotky
OTK 700P
OTK 1200P
OTK 2000P
OTK 3000P
OTK 4000P
Typ tlumiče
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
AGS-200-50-600-M
AGS-200-50-900-M
AGS-250-50-900-M
AGS-250-50-1200-M
STS-IVR3BA-800-250-700-S
STS-IVR3BA-800-250-1250-S
STS-IVR3BA-600-400-700-S
STS-IVR3BA-600-400-1250-S
STS-IVR3BA-800-400-700-S
STS-IVR3BA-800-400-1250-S
Poznámka: Výpočtová akustická data: 50dB (A) pro ústí odváděného vzduchu a 40dB(A) pro ústí přiváděného vzduchu. Pro výpočet jiných parametrů využijte výpočetní program
dostupný na stránkách výrobce (www.komfovent.com) nebo kontaktujte distributora (www.rekuvent.cz).
A Sání venkovního vzduchu
B Dodávaný vzduch
C Odsávání z prostoru
D Výfuk vzduchu do venkovního prostředí
77
Příslušenství
Uzavírací klapky se servopohonem
Pro ochranu jednotek proti zamrznutí nebo jiným externím vlivům je
nutné použít uzavírací klapky, které jsou nainstalovány na sacích a výfukových otvorech. Automatika jednotky umožňuje ovládání klapek.
Velikost jednotky
REGO-400
REGO-500 V
REGO-500 H
REGO-700
REGO-900
REGO-1200 V
REGO-1200 H
REGO-1200 P
REGO-1600
REGO-2000
REGO-2500
REGO-3000 V
REGO-3000 H
REGO-4000 V
REGO-4000 H
REGO-4500 V
REGO-4500 H
REGO-7000
Klapka
AGUJ-M-160
AGUJ-M-250
AGUJ-M-200
AGUJ-M-250
AGUJ-M-250
AGUJ-M-250
AGUJ-M-315
AGUJ-M-315
SRU-M-400x300
SRU-M-400x300
SRU-M-400x300
SRU-M-400x400
SRU-M-600x500
SRU-M-400x400
SRU-M-600x500
SRU-M-400x400
SRU-M-600x500
SRU-M-1200x600
Velikost jednotky
RECU-400 V
RECU-400 H
RECU-700 V
RECU-700 H
RECU-900 V
RECU-900 H
RECU-1200 V
RECU-1200 H
RECU-1600 V
RECU-1600 H
RECU-2000
RECU-3000
RECU-4000
RECU-4500
RECU-7000
OTK-700 P
OTK-1200 P
OTK-2000 P
OTK-3000 P
OTK-4000 P
Klapka
AGUJ-M-160
AGUJ-M-200
AGUJ-M-200
AGUJ-M-250
AGUJ-M-200
AGUJ-M-250
AGUJ-M-250
AGUJ-M-315
AGUJ-M-315
AGUJ-M-355
AGUJ-M-355
SRU-M-600x500
SRU-M-600x500
SRU-M-600x500
SRU-M-1200x600
AGUJ-M-200
AGUJ-M-250
SRU-M-700x250
SRU-M-600x400
SRU-M-600x400
Systém ovládání
KOMFOVENT C3
Pohon
LM24A
+
Poznámka: LF – pohon klapky s havarijní funkcí
LM - pohon bez havarijní funkce.
Letní kazeta pro křížový výměník
Kazeta se používá v létě, pokud vzduch není upravován jiným
zařízením. Je určena do jednotek bez integrovanho by-passu:
KOMPAKT RECU 400, 700, 900, 1200.
78
LF24
+
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
Venkovní příslušenství jednotek
Jednotky KOMFOVENT KOMPAKT jsou vhodné k venkovní instalaci
díky silnému opláštění a izolaci.
Pro venkovní instalaci by mělo být použito adekvátní příslušenství:
střecha, manipulační rám, nohy, mřížky, kryt sání a výfuku.
Velikost ventilační jednotky
REGO (500-700) H
REGO (900-1200) H
REGO (1600-2000-2500) H
REGO (3000-4000-4500) H
REGO 7000 H
RECU 400 H
RECU (700-900) H
RECU 700 HCF
RECU 1200 H
RECU (1600-2000) H
RECU (3000-4000-4500) H
RECU 7000 H
Kód zákrytu
712200023
712232872
712232873
712238424
712200252
712232869
712237971
712200247
712232870
712232868
712232875
712200253
Rozměry ŠxD
910x1210
1000x1600
1165x1700
1345x2005
1700x2550
505x1300
605x1470
590x1700
855x1870
1000x2110
1075x2945
1700x3250
krytu pro
Velikost ventilační jednotky Typ
přívodní vzduch
REGO 500 H
G-350x350
REGO 700 H
G-350x350
REGO 900 H
G-600x430
REGO 1200 H
G-600x430
REGO (1600-2000-2500) H
G-600x430
REGO (3000-4000-4500) H
G-700X600
REGO 7000 H
V-40-34-00.000.2
RECU 400 H
G-270x270
RECU (700-900) H
G-350x350
RECU 700 HCF
G-350x350
RECU 1200 H
G-600x430
RECU (1600-2000) H
G-600x430
RECU (3000-4000-4500) H
G-700x600
RECU 7000 H
V-40-34-00.000.2
Typ krytu pro
odváděný vzduch
AHIA-200
AHIA-250
AHIA-250
AHIA-315
G-600x430
G-700x600
V-40-34-00.000
AHIA-200
AHIA-250
AHIA-250
AHIA-315
AHIA-400
G-700x600
V-40-34-00.000
Standardní základový rám jednotky
Velikost ventilační jednotky
REGO 400 H
REGO (500-700) V
REGO (500-700) H
REGO (900-1200) V
REGO (900-1200) H
REGO (1600-2000-2500)
REGO (3000-4000-4500)
RECU 400 H
RECU (700-900) H
RECU 700 HCF
RECU 1200 H
RECU (1600-2000) H
RECU (3000-4000-4500) H
Typ rámu
SSK-07.001A
SSK-08.001A
SSK-09.001A
SSK-10.001A
SSK-11.001A
SSK-12.001A
SSK-13.001A
SSK-00.001A
SSK-01.001A
SSK-14.001A
SSK-02.001A
SSK-03.001A
SSK-04.001A
Rozměry ŠxVxD
460x100x640
585x100x1060
585x100x930
745x100x1250
745x100x1400
850x100x1500
1100x100x1800
340x100x1000
440x100x1170
390x100x1500
650x100x1670
650x100x1900
740x100x2655
H
B
L
Poznámka: Standardní rám je 100mm vysoký, bez nohou, lakovaný v RAL 7035.
79
Příslušenství
B1xH1
Chladič vzduchu je instalován vně jednotky.
Opláštění sekce chladiče je shodné s opláštěním hlavní jednotky:
pozinkovaná ocel s vnitřní izolační vrstvou o tloušťce 45 mm. Chladící sekce je propojena s drenáží a kondenzační vanou. Ovládání
chladící sekce je standardní součástí systému automatického ovládání, kterým jsou jednotky standardně vybaveny.
BxH
Vodní chladiče a přímé výparníky
L
Velikost ventilační Typ
jednotky
chladiče
REGO/RECU400
REGO 500
REGO/RECU 700
REGO/RECU 900
REGO/RECU 1200
REGO/RECU 1600
REGO/RECU 2000
REGO 2500
REGO/RECU 3000
REGO/RECU 4000
REGO/RECU 4500
REGO/RECU 7000
OTK 700P
OTK 1200P
OTK 2000P
OTK 3000P
OTK 4000P
80
DCF-0,4-3
DCW-0,4-2
DCF-0,5-4
DCW-0,5-3
DCF-0,7-5
DCW-0,7-4
DCF-0,9-6
DCW-0,9-5
DCF-1,2-8
DCW-1,2-6
DCF-1,6-11
DCW-1,6-10
DCF-2,0-14
DCW-2,0-13
DCF-2,5-18
DCW-2,5-18
DCF-3,0-22
DCW-3,0-19
DCF-4,0-29
DCW-4,0-26
DCF-4,5-32
DCW-4,5-31
DCF-7,0-35
DCW-7,0-47
DCF-0,7-5
DCW-0,7-4
DCF-1,2-8
DCW-1,2-6
DCF-2,0-14
DCW-2,0-13
DCF-3,0-22
DCW-3,0-19
DCF-4,0-29
DCW-4,0-26
Množství
dodávaného
vzduchu,
m³/h
400
400
500
500
700
700
900
900
1200
1200
1600
1600
2000
2000
2500
2500
3000
3000
4000
4000
4500
4500
7000
7000
700
700
1200
1200
2000
2000
3000
3000
4000
4000
Teplota
vzduchu
vstup/
výstup,
ºC
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/21
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
30/18
Vnitřní
medium
Výkon,
kW
Tlaková
ztráta
vzduchu,
Pa
ŠxVxD,
mm
B1xH1,
mm
Připojení
trubek
Váha,
kg
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
R410A
voda 6/12
2,82
2,01
3,47
2,69
4,92
3,77
6,21
4,67
8,11
5,96
11,38
10,14
14,36
13,34
18,14
17,63
21,45
19,37
28,72
26,25
32,07
31,30
2x17,6
46,5
4,92
3,77
8,11
5,96
14,36
13,34
21,45
19,37
28,72
26,25
38
34
33
28
43
33
54
32
83
58
108
104
96
86
82
82
102
92
91
93
105
108
126
140
43
33
83
58
96
86
102
92
91
93
605x540x390
505x540x390
600x540x390
600x540x390
705x600x390
705x600x390
705x600x390
705x600x390
705x600x390
705x600x420
755x600x420
755x600x420
920x600x420
920x600x420
1080x660x420
1080x660x420
1080x660x420
1080x660x420
1220x720x420
1220x720x420
1220x780x420
1220x780x420
1500x780x480
1500x780x420
705x600x390
705x600x390
705x600x390
705x600x420
920x600x420
920x600x420
1080x660x420
1080x660x420
1220x720x420
1220x720x420
300x400
300x400
400x300
400x300
500x400
500x400
500x400
500x400
500x400
500x400
500x400
500x400
700x400
700x400
800x400
800x400
800x400
800x400
900x500
900x500
900x600
900x600
1200x600
1200x600
500x400
500x400
500x400
500x400
700x400
700x400
800x400
800x400
900x500
900x500
12/22
1/2’’
12/22
1/2’’
16/22
1/2’’
16/22
1/2’’
16/22
3/4’’
16/28
3/4’’
16/28
3/4’’
22/28
3/4’’
22/28
1’’
28/35
1’’
35/35
1’’
2x22/2x28
1 ½’’
16/22
1/2’’
16/22
3/4’’
16/28
3/4’’
22/28
1’’
28/35
1’’
53
45
52
51
63
62
63
62
63
66
71
70
83
81
101
87
101
97
119
115
126
123
156
147
63
62
63
66
83
81
101
97
119
115
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
Venkovní jednotky
U venkovních chladících sekcí jsou k dispozici různé výkony.
Používají se chladiče s přímým výparníkem.
Venkovní chladící sekce vynikají snadnou montáží a instalací;
automatika ventilační jednotky umožňuje ovládání chladící sekce.
Typ
MOU-18HN1
MOU-24HN1
MOU-36HN1
MOU-48HN1
MOU-60HN1
Výkon,
kW
5,28
7,03
10,55
14,1
17,6
Maximální
provozní proud, A
15
18
10
10,5
12,8
Napájecí
napětí, V
230
230
400
400
400
Typ chladiva
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
Hladina hluku,
dB(a)
54
55
57
59
59
Průměř připojovacích
trubek média, mm
6.35/12.7 (¼”, ½”)
9.53/16.0 (₃∕₈”, ⁵∕₈”)
12.7/19.0 (½”, ¾”)
12.7/19.0 (½”, ¾”)
12.7/19.0 (₃⁄₈”, ¾”)
Maximální délka
trubek, m
25
25
30
50
30
81
Příslušenství systému ovládání
Funkce AQ
Funkce OVR
Čidlo kvality vzduchu
Talkový spínač
Napájení 24V AC/DC. Výstupní
signal 0-10V DC. Detekované
plyny: CO, H2S, výpary
chemikálií, alkoholové výpary,
cigaretový kouř, výfukové plyny,
vydechovaný vzduch.
Rozsah 0-500 Pa. Třída ochrany
IP54. 1 přepínací kontakt NO/NC
(otevřeno/zavřeno).
Čidlo vlhkosti
Napětí 24V AC/DC. Výstupní
signál 0-10V DC. Rozsah měřené
vlhkosti 0-100%.
Čidlo CO2
Napětí 24V AC/DC. Výstupní
signál 0-10V DC. Rozsah měření
CO2 je 0-2000 ppm.
Čidlo pohybu (PIR)
Čidlo pohybu (PIR) pro funkci
OVR. Rozsah snímání 180°.
Maximální vzdálenost 12 m.
Třída ochrany IP44.
Vlhkoměr
Rozsah vlhosti 35-95%. Jeden
přepínací kontakt (NO/NC).
Třída ochrany IP30.
CO2 spínač
Relé výstup. Měřený rozsah
600-2000 ppm.
Funkce ovládání přes PC
Funkce VAV
Síťový modul “Ping”
Čidlo tlaku
Síťový modul “Ping” je určen pro
propojení ventilačních jednotek
KOMFOVENT s počítačovou sítí
(Ethernetem) anebo s jinou sítí
(RS-485).
Čidlo tlaku k funkcni VAV.
Napájení 24V AC, výstupní signál
0-10V DC. 8 vybraných pásem:
0-100/150/300/500/1000/1600/
2500 Pa.
Servopohon uzavíracích
klapek
Servopohon je určen k ovládání
dodatečně instalovaných
potrubních uzavíracích klapek.
Napájení 24V AC/DC. Ovládání:
otevřít-zavřít nebo mezipozice.
Výběr směru otáčení.
82
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
Systém ovládání
Integrovaný systém ovládání zajišťuje bezpečný provoz jednotky, kontrolu přednastavených parametrů ventilace a optimalizaci provozních nákladů. V jednotkách KOMFOVENT
KOMPAKT jsou použity systémy ovládání typu C3.
KOMFOVENT C3
Výhody:
•
•
•
•
•
•
Intuitivní ovládání.
Ovládání všech dostupných funkcí jednotky.
Možnost výběru jazyka.
Monitorování probíhajících procesů na integrovaném LCD displeji.
Nastavení a monitorování vzduchového množství.
Možnost ovládání přes PC.
Provozní podmínky:
• Přípustná provozní teplota základní desky – od -20 do +45°C, vlhkost – do 90%.
• Přípustná provozní teplota pro ovladač – od 0 do +40°C, vlhkost – do 80%.
Základní data ovladače:
Napájení – 230 V/50 Hz.
• Příkon – 12 W.
• Vstup: analog – 8, digital – 8, tlak – 2.
• Výstup: analog – 5, triak – 3, digital – 8.
• Rozměry ovladače – 156x79x26 mm.
• Standardní délka propojovacího kabelu – 10 m.
Součásti systému ovládání typu KOMFOVENT C3:
• Ovládací panel
Ovládací panel může být nainstalován na jakémkoli vhodném místě. Integrovaný LCD
displej umožňuje monitorování různých parametrů přes citlivá dotyková tlačítka. Délka
propojovacího kabelu až 150 m.
• Čidla
Pro monitorování ventilačního procesu: čidlo teploty dodávaného vzduchu, čidlo teploty
vyfukovaného vzduchu, čidlo venkovní teploty, čidlo otáčení rotačního výměníku, čidlo
křížového výměníku, čidlo teploty vratné vody.
83
Systém ovládání
Provozní funkce
Ovládání jednotky pomocí ovládacího
panelu
Dálkové zapnutí nebo vypnutí
Udržování teploty dodávaného vzduchu
Udržování teploty místnosti
Posun zadaných hodnot
Nastavení druhu udržované teploty
Automatický výběr režimu udržování
teploty
Kontrola intenzity ventilace
Dálkové ovládání intenzity
1, 2
Kontrola stálého množství vzduchu
(CAV)1
Kontrola proměnného množství vzduchu
(VAV)1, 3
Funkce kvality vzduchu1, 3
Zimní korekce ventilace
Týdenní programování jednotky
Volba funkčního režimu jednotky
Sezónní nastavení
Automatická změna ročního období
Ovládání čerpadla
Rekuperace chladící energie
Režim ochlazování letní noci2
Korekce výfukovaného množtví vzduchu1
Možnosti ovládacího panelu: změna funkčních režimů a parametrů, vypnutí nebo zapnutí jednotky
Možnost zapnout nebo vypnout jednotku pomocí dodatečného zařízení
Jednotka automaticky dodává vzduch na základě přednastavené teploty
Jednotka automaticky dodává vzduch o takové teplotě, aby udržovala přednastavenou teplotu v místnosti
(15...30°C)
Možnost posunu zadaných hodnot přiváděné nebo pokojové teploty na stanovenou dobu
Uživatel může na ovládacím panelu zvolit, jaký druh teploty si přeje udržovat: teplotu přiváděného vzduchu
nebo pokojovou teplotu
V závislosti na úrovni venkovní teploty může být režim udržování teploty automatický
Uživatel může nastavit nejekonomičtější a nejefektivnější intenzitu ventilace
Dálkové ovládání intenzity ventilace je regulováno pomocí kontaktů. Čtvrtý stupeň ventilace může být těmito
kontakty aktivován
Jednotka udržuje uživatelem nastavené množství přívodního a odváděného vzduchu
Jednotka odvádí a dodává vzduch v souladu s různými požadavky na ventilaci v jednotlivých místnostech.
V případě, že se tyto požadavky často mění, pomáhá režim kontroly proměnného množství vzduchu k výrazné
redukci provozních nákladů jednotky
Množství dodávaného vzduchu je regulováno na základě zvyšujícího se obsahu CO2, úrovně vlhkosti atd.
Pokud v zimním období nemá jednotka dostatek topného výkonu, požadované teploty je dosahováno
snižováním intenzity ventilace.
Týdenní programování jednotky se třemi denními režimy. Pro každý denní režim může uživatel zvolit intenzitu
ventilace
V automatickém režimu jednotka funguje podle týdenního programu. V ručním režimu jenotka funguje podle
nastavené intenzity
K zajištění co nejekonomičtějšího provozu jednotky lze nastavit režimy léto a zima
Na základě venkovní teploty se sezónní nastavení může měnit automaticky
Výkon vodního čerpadla je regulován na základě venkovní teploty a potřeby
Během letního období jednotka umožňuje zpětný odzisk chladící energie.
V období letních nocí, které vyžadují chlazení, se intenzita ventilace automaticky přepne na třetí stupeň.
Vzduch v místnostech je chlazen pouze venkovním vzduchem, bez jakéhokoli odzisku energie i bez jakéhokoli
přídavného topení nebo chlazení.
Po určitou časovou periodu může uživatel přizpůsobit rychlost výfukového ventilátoru
Ochranné funkce
Protimrazová ochrana teplovodního
ohřívače
Maximální ochrana před zamrznutím
Tepelná ochrana elektrického ohřívače
V případě hrozícího přehřátí se ohřívač automaticky vypne. Jednotky jsou vybaveny chlazením ohřívače. Když
se tedy ohřívač při hrozbě přehřátí vypne, ventilátor pokračuje ve funkci po stanovenou dobu. Tím dochází k
rychlejšímu ochlazení topného tělesa
Protimrazová ochrana křížového
výměníku
Tepelná ochrana ventilátoru
Kontrola otáčení rotačního výměníku
Při poklesu venkovní teploty je křížový rekuperační výměník chráněn před namrzáním
Nouzové vypnutí v případě požáru
Motor ventilátoru je chráněn proti přehřátí
Pokud dojde k poruše a zastavení rotačního výměníku, jednotka přestane fungovat
Pokud je jednotka napojena na protipožární systém budovy, v případě požárního poplachu se jednotka
automaticky vypne
Nouzové vypnutí v případě překročení
povolených teplotních limitů
Pokud teplota dodávaného vzduchu dosáhne limitních hodnot, jednotka se vypne
Ostatní funkce
Vzdálené hlášení chyb
Udržování hodnoty vratné teploty
Indikace ucpání filtru
Indikace režimu, teploty a času
Výběr jazyka
Indikace průtoku vzduchu1
Možnost vzdáleného hlášení chyb z jednotky
Když je jednotka v zimním období vypnutá, teplota vratné vody v ohřívači je udržována na 25°C.
V případě ucpání nejméně jednoho filtru se na displeji zobrazí indikace ucpání (rozsvícením čevené LED)
Na displeji ovladače je vždy k dispozici aktuální režim, teplota přiváděného vzduchu i čas
V případě závady jakékoli části jednotky, se jednotka zastaví. Toto je oznámeno pomocí textové zprávy na
displeji
Ovladač poskytuje ve svém menu možnost volby jazyka
Možnost sledování hladiny dodávaného i odváděného vzduchu (m3/h, m3/s, l/s)
Ovládání jednotky pomocí PC2
Možnost nastavení a ovládání jednotky pomocí počítače, v případě připojení k počítačové síti nebo internetu
Hlášení poruchy
1 – pro jednotky s 3-stupňovým ventilátorem se tato funkce neposkytuje,
2 – funkce dodatečně k objednání,
3 – příslušenství na přání.
84
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
Elektrické zapojení ventilační jednotky
Po instalaci jednotky by měl uživatel jednotku pouze připojit k hlavnímu přívodu elektřiny
a nainstalovat jedno teplotní čidlo v přívodním potrubí a v případě potřeby prodloužit
délku propojovacího kabelu ovladače. Jednotky s teplovodními ohřívači jsou vybaveny
dodatečným propojovacím kabelem pro uzavírací klapky a čerpadlo. Typy přívodních
kabelů pro jednotky jsou specifikovány v tabulkách:
Typ ventilační jenotky
REGO 400HE-EC
Přívodní kabel
elektrického
přívodu, mm
3 x 1,5
REGO 500H(V)E
REGO 700H(V)E
REGO 900H(V)E
REGO 900HW
REGO 1200H(V)E-EC
REGO 1200HW-EC
REGO 1200PE-EC
REGO 1600H(V)E-EC
REGO 1600H(V)W-EC
REGO 2000H(V)E-EC
REGO 2000H(V)W-EC
REGO 2500H(V)E-EC
REGO 2500H(V)W-EC
REGO 3000H(V)E-EC
REGO 3000H(V)W-EC
REGO 4000H(V)E-EC
REGO 4000H(V)W-EC
REGO 4500H(V)E-EC
REGO 4500H(V)W-EC
3 x 1,5
3 x 1,5
5 x 1,5
3 x 1,5
5 x 1,5
3 x 1,5
5 x 1,5
5 x 1,5
3 x 1,5
5 x 2,5
3 x 1,5
5 x 2,5
3 x 1,5
5 x 2,5
5 x 1,5
5 x 6,0
5 x 1,5
5 x 6,0
5 x 1,5
REGO 7000HW-EC
5 x 1,5
Typ ventilační jenotky
RECU 400H(V)E
RECU 700H(V)E
RECU 700H(V)ECF-EC
RECU 900H(V)E
RECU 1200H(V)E-EC
RECU 1200H(V)W-EC
RECU 1600H(V)E-EC
RECU 1600H(V)W-EC
RECU 2000HE-EC
RECU 2000HW-EC
RECU 3000HE-EC
RECU 3000HW-EC
RECU 4000HE-EC
RECU 4000HW-EC
RECU 4500HE-EC
RECU 4500HW-EC
RECU 7000HW-EC
Přívodní kabel
elektrického
přívodu, mm
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
5 x 1,5
5 x 2,5
3 x 1,5
5 x 4,0
3 x 1,5
5 x 10,0
3 x 1,5
5 x 6,0
5 x 1,5
5 x 10,0
5 x 1,5
5 x 10,0
5 x 1,5
5 x 1,5
Typ ventilační jenotky
OTK 700P-E3
OTK 700P-E6
OTK 700P-E9
OTK 1200P-E9
OTK 1200P-E15
OTK 1200PW
OTK 2000P-E15
OTK 2000P-E22,5
OTK 2000P-E30
OTK 2000PW
OTK 3000PW-EC
OTK 4000PW-EC
Přívodní kabel
elektrického
přívodu, mm
3 x 2,5
5 x 1,5
5 x 2,5
5 x 2,5
5 x 4,0
3 x 1,5
5 x 4,0
5 x 10,0
5 x 10,0
3 x 1,5
5 x 1,5
5 x 1,5
Poznámka: Pro jednotky s ovladačem KOMFOVENT
C3, připojovací kabel ovladacího panelu – 4x0,22 mm.
85
Funkční schémata
REGO 400-700
REGO 900-7000
RT
dP2
FG1*
B3
T
RT
PF
V2
PF
HE
ΔP
TK
ΔP
B2
T
D1
B7*
ΔP
B8*
Q
HW*
V1
B1
dP1
T
B5
T
dP2
CW*/DX*
FG1*
B1 B6*
T ΔP
dP1
T
dP2
ΔP
HE
V2
ΔP
V2
B4
T
TK
B7*
ΔP
B2
T
B8*
Q
FG1*
B3
dP1
B5
T
B2
dP2
ΔP
HE/HW
V2
ΔP
B4
B1 B6*
T ΔP
T
B7*
ΔP
T
B1 B6*
T ΔP
TK/B5
OTK 700–2000
PF
B2
dP2
ΔP
HE/HW
V2
T
ΔP
T
V2
B7*
ΔP
B8*
Q
FG1*
M
B3
T
V1
HE/HW
CW*/DX*
B1
dP1
TK/B5
ΔP
T
T
CW*/DX*
B1 B6*
T ΔP
TK/B5
T
OTK 3000–4000
B8*
PF
Popis
V1
V2
HE
HW
PR
RT
PF
B1
B2
B3
B4
B5
B6*, B7*
B8*
dP1, dP2
D1
FG1*
FG2
CW*
DX*
TK
Ventilátor přívodu
Ventilátor odvodu
Elektrický ohřívač
Teplovodní ohřívač
Křížový rekuperační výměník
Rotační rekuperační výměník
Filtr vzduchu
Čidlo teploty přívodního vzduchu
Čidlo teploty vyfukovaného vzduchu
Čidlo venkovní teploty
Čidlo teploty křížového výměníku
Čidlo teploty vratné vody
Čidlo externího tlaku
Čidlo kvality vzduchu
Čidlo rozdílu tlaku
Čidlo otáčení rotačního výměníku
Pohon vzduchové regulační klapky
Vzduchová regulační klapka odbočky by-pass
Vodní chladič
Ovládání chlazení
Ochrana proti přehřátí elektrického ohřívače
* k objednání na přání
86
B8*
Q
CW*/DX*
T
PF
B4
PF
T
PR
dP1
B1 B6*
T ΔP
T
T
V2
FG2
T
TK/B5
D1
PR
T
HW* CW*/DX*
PF
B3
V1
PF
RECU 1600–7000
FG1*
ΔP
B7*
B8*
Q
ΔP
CW*/DX*
B1
dP1
T
PF
PR
T
B3
B2
T
ΔP
RECU 900, 1200
PF
B3
HE/HW
PF
RECU 400, 700
FG1*
PF
V2
FG1*
M
B3
T
V1
HE/HW
CW*/DX*
B1
dP1
ΔP
TK/B5
T
Q
B6*
ΔP
T
Schématické opláštění jednotky
Poznámka: Podrobné umístění jednotlivých prvků v jednotce
je k dispozici na výkrese.
Výrobce (UAB AMALVA) si vyhrazuje právo na změnu parametrů nebo rozměrů během procesu zlepšování a vývoje jednotek.
Objednávací klíč
Objednávací klíč
XXXX X X X-X-X-X-X
Typ jednotky:
REGO – jednotky s rotačním výměníkem
RECU – jednotky s křížovým výměníkem
OTK – ploché přívodní jednotky
Velikost jednotky
Verze: H–horizontální, V–vertikální, P- plochá
Ohřívač vzduchu: W – vodní, E – elektrický
CF – protiproudý rekuperační deskový výměník
Revizní strana: R – pravá, L – levá
Typ motoru: EC, AC
Typ ovladače: C3
Třída filtru
Objednací příklad Č.1
REGO3000 H W -R -EC-C3-M5
Typ jednotky: REGO – jednotky s rotačním výměníkem
Velikost jednotky 3000
Horizontální verze
Vodní ohřívač vzduhu
Pravá revizní strana
Typ motoru EC
Ovladání C3
Třída filtru M5
Objednací příklad Č.2
OTK 700 P E9 C3
Přívodní jednotka OTK
Velikost jednotky 700
Plochý model
Elektrický ohřívač vzduchu 9 kW
Ovladání C3
Určení revizní strany:
Pravá strana - při pohledu na revizní panel jednotky je přívodní ventilátor na pravé straně.
Levá strana - při pohledu na revizní panel jednotky je přívodní ventilátor na levé straně.
87
REKUVENT s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
37004 České Budějovice
tel.: (+420) 603 299 196, (+420) 603 299 197, (+420) 380 427 810
[email protected]
www.rekuvent.cz
Výrobce: UAB Amalva, Vilnius, Lithuania, [email protected] / www.amalva.com / www.komfovent.com
2012
Download

stáhnout - REKUVENT