PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
VÝBĚR PRODUKCE 2014
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
TYPY PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ
SILENT®
•
•
•
•
zvukově pohltivé obklady
zdící zvukově pohltivé tvárnice
protihlukové stěny jednostranné a oboustranné
mobilní protihlukové stěny
BRENS BARRIER®
•
nízké protihlukové clony
3
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
ZVUKOVĚ POHLTIVÉ OBKLADY SILENT®
Protihlukové obkladové desky SILENT® ze speciálního mezerovitého betonu v tvarovém provedení malé nebo velké vlny.
Obkladové desky jsou vyráběny na zakázku v rozměrových variacích podle stavebně-technických dispozic nebo podle
architektonického návrhu stavby. Standardně jsou obkladové desky navrhovány pro hodnotu zvukové pohltivosti A3
dle ČSN EN 1793–1.
Dílce lze při montáži opatřit barevnými nátěry
4
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
ZVUKOVĚ POHLTIVÉ OBKLADOVÉ TVÁRNICE SILENT® - Li
Protihlukové obkladové tvárnice SILENT® - Li. Speciální vibrolisovaný mezerovitý beton s hodnotou zvukové pohltivosti A3
dle ČSN EN 1793–1.
Tvárnice jsou určeny jak pro zvukově pohltivé přizdívky nebo obklady nosných i nenosných konstrukcí, tak pro
zmonolitnění a výrobu standardních protihlukových panelů.
Tvárnice jsou vyráběny
v odstínu přírodní šedi
nebo plně probarvené
v základních odstínech.
5
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
ZVUKOVĚ POHLTIVÉ ZDÍCÍ A BEDNÍCÍ TVÁRNICE SILENT® - Li
Speciální vibrolisovaný mezerovitý beton s hodnotou zvukové pohltivosti A3 dle ČSN EN 1793–1.
Tvárnice jsou určeny pro nosné nebo výplňové stěny s protihlukovým opatřením. Umožňují snadnou montáž,
prostorovou variabilitu protihlukových zdí, terénních palisád a opěrných zdí. Vyztužením výplňového betonu
lze dosáhnout vysoké únosnosti konstrukce.
Tvárnice jsou vyráběny
v odstínu přírodní šedi
nebo plně probarvené
v základních odstínech.
6
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
PROTIHLUKOVÉ STĚNY SILENT® / SILENT® - Li
Klasické jednostranné nebo oboustranné hlukově pohltivé stěny SILENT® a SILENT® - Li.
Zvuk pohlcující vrstva ze speciálního mezerovitého betonu je vyráběna v odstínu přírodní šedi nebo plně probarvená
v základních odstínech.
7
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
PROTIHLUKOVÉ STĚNY SILENT® / SILENT® - Li
Nouzové prostupy HOPKIRK pro zásah záchranných složek a hasičů do kolejiště
pomocí běžně používaného ručního nářadí.
Zvuk pohlcující vrstva nouzového
prostupu HOPKIRK je vyráběna
v odstínu přírodní šedi nebo plně
probarvená.
8
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
NÍZKÁ PROTIHLUKOVÁ CLONA BRENS© BARRIER
Účelné využití recyklovaných syntetických a pryžových materiálů zvukové pohltivosti A3 dle ČSN EN 1793–1.
Výška clony 730 mm nad temenem kolejnice.
9
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
NÍZKÁ PROTIHLUKOVÁ CLONA BRENS© BARRIER
06/2013
DOSAŽENÁ EFEKTIVITA PROTIHLUKOVÉHO OPATŘENÍ
ÚTLUM HLUKOVÉ EMISE O 8dB (A)
Trať SŽDC
Praha – Rudná
km 3,524 – 3,738
Výchozí stav - směr Praha
Konečný stav - směr Praha
Rozdíl hlukové emise
Výchozí stav - směr Rudná
Konečný stav - směr Rudná
Rozdíl hlukové emise
10
Hodnoty útlumu hlukových emisí
Laeq [dB(A)] - normováno na 60 km/h
Na straně s nízkou protihlukovou clonou
Na straně bez opatření
BRENS BARRIER (vně oblouku)
(uvnitř oblouku)
Ve vzdálenosti 7,50 m
Ve vzdálenosti 7,50 m
Ve vzdálenosti 7,50 m
od osy koleje a ve výšce od osy koleje a ve výšce od osy koleje a ve výšce
1,2 m nad TK
0,3 m nad TK
1,2 m nad TK
85.86
86.16
88.82
77.56
76.72
89.43
-8.30
-9.44
+0.61
85.57
85.98
88.55
77.33
76.46
88.73
-8.24
-9.52
+0.18
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
MOBILNÍ
PROTIHLUKOVÁ
STĚNA
NÁSTUPIŠTNÍ HRANA H 130
S HLUKOVĚ POHLTIVÝMI
TVÁRNICEMI
11
www.zpsv.cz
ŽPSV a.s.
Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Vypracoval autorský kolektiv ŽPSV, a.s. – Oddělení techniky a technologie - Ing. Jiří Horehleď, Ing. Radek Špalek, Jan Eisenreich
© ŽPSV, Uherský Ostroh; 06/2014
Download

Výběr z produkce ŽPSV a.s.