Začínáme s iUSBportem
Designed by Sanho Corporation in Silicon Valley, California
Děkujeme že jste si pořídili iUSBport (CloudFTP).
Pokud chcete z Vašeho iPadu, iPhone nebo jakéhokoliv jiného zařízení s WiFi připojeným
webovým prohlížečem bezdrátově přistupovat na USB úložiště, učinili jste správně.
Hlavní vlastnosti:
iUSBport = CloudFTP
Za tuto funkcionalitu iUSBport získal řadu ocenění:
Poznámka:
iUSBport je zařízení s původním
názvem CloudFTP. Pro snazší
porozumění jeho hlavního využití
se výrobce později rozhodl změnit
název na iUSBport. Jedná se o
zcela totožný produkt.
... a prestižní cenu Macworld jako absolutní vítěz: iOS PŘÍSLUŠENSTVÍ ROKU 2012
Význam slov iUSBport a
CloudFTP je tedy v tomto
manuálu i jinde naprosto
rovnocenný.
Obsah balení...................................................... 4
Nabíjení..............................................................5
Obsluha baterie.................................................. 6
Připojení k iUSBportu.......................................... 7
Přístup na USB datové úložiště přes prohlížeč......... 8
Aplikace iUSBport........................................9,10,11
Odpojení USB zařízení.........................................12
Běžný způsob vypnutí iUSBportu......................... 13
Vynucené vypnutí iUSBportu .............................. 14
Přípojení iUSBportu k Wifi síti......................... 15, 16
Přístup k iUSBportu na Mac OS............................ 17
Přístup k iUSBportu na Windows......................... 18
Síťové protokoly................................................ 19
Nabíjení iPhone................................................. 20
Funkce WiFi routeru............................................21
Aktualizace SW...................................................22
FTP klient......................................................... 23
IP adresa...........................................................23
Videopřehrávač ................................................. 24
Podporované čtení a zápis................................... 24
Další možnosti................................................... 25
Záruka..............................................................25
Technická specifikace..........................................26
strana 3
Obsah manuálu
Obsah balení
1. iUSBport (černý nebo bílý)
2. Manuál - Začínáme s
iUSBportem
3. USB nabíjecí kabel
strana 4
Nabíjení
•
•
•
strana 5
Součástí balení není USB
nabíječka. Doporučujeme
nejlépe použít nabíječku od
Vašeho tabletu (např. iPad)
s výstupem 5V/2A.
Během nabíjení bude indikátor
nabíjení svítit oranžově. Jakmile
se baterie plně nabije, indikátor
změní barvu na zelenou.
Obvyklá dobíjecí doba
z prázdného stavu baterie na
plný trvá cca 4 hodiny.
Obsluha baterie
1. V případě slabé baterie
se zobrazí varovná zpráva
a zařízení se po 3 minutách
automaticky vypne
2. Z důvodu uchování
energie se iUSBport v
případě neaktivity sám
vypne. Tato funkce lze
nastavit v rozmezí 30 až
120 minut.
Poznámka: Během
připojení pomocí Samba, je
funkce nečinná.
strana 6
Připojení k iUSBportu
1. Stiskněte tlačítko I/O
2. WiFi indikátor bliká
3. Připojte USB zařízení do USB
portu
4. Spusťte “Settings” Vašeho WiFi
zařízení (iPad, iPhone, apod.)
5. Vyberte “CloudFTP” se seznamu
dostupných WiFi sítí
strana 7
Přístup na USB datové
úložiště přes prohlížeč
1. Spusťte “Safari” nebo jakýkoliv
webový prohlížeč Vašeho WiFi
zařízení
2. Zadejte “cloudftp” do adresního
řádku webového prohlížeče.
Webový prohlížeč zobrazí obsah
USB zařízení.
strana 8
Aplikace iUSBport
- Pro snadnější a přehlednější
zacházení s iUSBport na Vašem
iPadu, doporučujeme zdarma
stáhnout oficiální aplikaci
- Aplikaci je možné stáhnout
pomocí Vašeho iOS zařízení na
AppStore, pod názvem iUSBport
strana 9
Vlastnosti aplikace
iUSBport
- Podpora velkého množství
formátů
- Kopírování souborů z iOS zařízení
na úložiště a naopak
- Pokročilé nastavení iUSBportu
(heslo, atd.)
Kopírování fotek
- a další...
Přehrávání muziky
strana 10
Vlastnosti aplikace
iUSBport
Přehledně rozdělené adresáře
Úprava fotografií
strana 11
Odpojení USB zařízení
1. Stiskněte tlačítko I/O
2. Na LCD se zobrazí “Shutdown?”
3. Potvrďte opětovným stiskem I/O
4. USB zařízení odpojte po vypnutí
iUSBportu
Alternativní metoda - vzdálené
vypnutí
1. Na Vašem WiFi zařízení (iPhone,
iPad, apod.) na stránce webového
prohlížeče připojení k iUSBportu
klikněte na tlačítko “Nastavení”
2. Zvolte volbu “Stop Server
Safely”
strana 12
Běžný způsob vypnutí
iUSBportu
1. Stiskněte tlačítko I/O
2. Na LCD se zobrazí “Shutdown?”
3. Potvrďte opětovným stiskem
tlačítka I/O
strana 13
Vynucené vypnutí
iUSBportu
1. Stiskněte tlačítko I/O
2. Držte ho stisklé 5 vteřin
3. Po vypnutí displeje můžete
tlačítko I/O uvolnit
strana 14
Připojení iUSBport k Wifi síti
•
V případě potřeby připojení vašeho zařízení (iPhone, iPad, etc.)
k iUSBportu a internetu zároveň, iUSBport přepněte do režimu
komunikace “Infrastructure Mode”.
Tovární nastaveni iUSB portu je režim přístupu Ad-Hoc
(“Access Point”).
Přepnout na režim komunikace můžete následovně:
1) Wifi router musí být zapnutý a připojený k síti
2) Poté zapněte váš iUSBport
Upozornění: Pro úspěšné přepnutí režimu musí být dodrženo
toto pořadí!
strana 15
Připojení iUSBport k Wifi síti
1. Otevřete nastavení.
2. Aktivujte připojení ke známým sítím a
vyberte tu bezdrátovou sít, ke které se
chcete připojit
3. Zadejte přístupové heslo a poté jej
potvrďte. Pokud připojení proběhlo
úspěšně, po restartování iUSBportu se na
displeji zobrazí jméno sítě a IP adresa,
která bylo zařízení přidělena.
strana 16
Přístup k iUSBport na
Mac OS
1. V horní liště aplikace Finder
vyberte “Připojit k serveru” z
nabídky “Otevřít”
2. Zadejte IP adresu iUSBportu ve
formátu “<smb://IPadresa>” a
potvrďte stisknutím “připojit”
3. Vyberte “host” a opět potvrďte
strana 17
! Nazapomeňte vložit dvě obrácená lomítka !
Přístup k iUSBport na
Windows
1. Otevřete “Můj počítač”
2. Vložte IP adresu iUSBportu do
adresáře a potvrďte stisknutím
tlačítka enter.
3. Otevřením složky iUSBportu
získáte přístup k vašemu zařízení.
strana 18
iUSBport podporuje tyto síťové protokoly - FTP, DLNA a Samba. S přístupem pomocí
FTP a Samba klientu lze číst a zapisovat pouze v případě, že je úložiště
formátováno dle ‘FAT32’ nebo ‘NTFS’
FTP Nastavení
IP adresa FTP serveru:
TCP/IP číslo portu:
Uživatelské jméno:
Heslo:
192.168.0.1 (přístupový režim)
21
anonymous
<žádné>
Samba Nastavení
IP adresa:
TCP/IP číslo portu:
Uživatelské jméno:
Heslo:
192.168.0.1 (přístupový režim)
139
guest
<žádné>
strana 19
Síťové protokoly
Připojte váš iPhone k iUSBportu.
Na displeji se ukáže nápis “iPhone”
Poté zobrazí “Režim nabíjení?”
Nabíjení iPhone
iUSBport slouží také jako záložní
nabíječka pro váš iPhone.
V případě nabíjení iPhonu se
všechny ostatní funkce vypnou a
zařízení se soustředí pouze na
nabíjení.
Stisknutím tlačítka I/O nabíjení potvrdíte
Při nabíjení ikonka bliká
Po odpojení iPhonu se zařízení vypne
Funkce WiFi routeru
1. Ujistěte se, že se
zařízení nachází Ad-hoc
režimu.
Apple USB Ethernet adaptér
2. Připojte ethernet
adaptér do USB portu.
3. V případě úspěšného
rozpoznání adaptéru, se
na displeji zobrazí nápis
“Ethernet”.
4. Jakmile se objeví
ikonka s šipkou,
iUSBport zastává funkci
routeru.
strana 21
Stáhněte aktualizaci například pojmenovanou: WD7START.SEF
Zkopírujte WD7START.SEF do základní složky vašeho úložiště
Připojte úložiště k iUSBportu a začne aktualizace
Stiskněte I/O tlačítko pro potvrzení aktualizace
Vymazávání flash paměti
Nahrávání flash paměti
Ověřování
Aktualizace proběhla úspěšně
Systém se automaticky vypne
Aktualizace SW
Software iUSBportu může být
aktualizován. Nový software
odstraňuje tovární chyby,
urychluje samotný přístroj a
přidává řadu nových vlastností.
K přístupu k souborům na USB datových úložištích připojených k iUSBportu lze
využít některého z FTP klientů dostupných na zařízení, které používáte.
FTP klient
Pro iPhone nebo iPad doporučujeme například FTP Sprite.
Pro připojení FTP klienta doplňte při nastavování FTP Host “iusbport”.
V FTP Sprite pak můžete procházet disky datových úložišť připojených k iUSBportu
a stahovat jednotlivé soubory do zařízení. Pro spuštění souborů bude nabízen
seznam aplikací instalovaných na zařízení, ze kterých zvolíte Vámi požadované.
iUSBport má v režimu Ad-hoc trvale nastavenu IP adresu na hodnotu 192.168.0.1
Pokud je iUSBport připojen k Vaší WiFi síti, bude na jeho displeji zobrazena
přidělená IP adresa 192.168.x.x.
strana 23
IP adresa
Stejně jako u jiných typů aplikací, které mají v sobě integrovaný svůj vlastní FTP
klient, také některé video přehrávače jej využívají. Takové potom mohou
přistupovat k souborům na USB datových úložištích připojených k iUSBportu
napřímo.
Video přehrávač
BUZZ player - příklad poulárního video přehrávače, kterým můžete k souborům na
USB datových úložištích připojených k iUSBportu přistupovat napřímo. Je pak na
Vás, jestli budete filmy sledovat streamované, nebo si je nejprve necháte stáhnout
do vlastního zařízení. BUZZ player disponuje jednou z největších kompatibilit s
nejrůznějšími video a zvukovými formáty mezi aplikacemi pro OS.
U souborových standardů FAT16/32, NTFS, EXT2/3/4 a HFS+ podporuje čtení a
zápis. U souborového standardu ExFAT pouze. S přístupem pomocí FTP a Samba
klientu lze číst a zapisovat pouze v případě, že je úložiště formátováno dle FAT32
nebo NTFS.
strana 24
Podporované
čtení/zápis
Pokud Vás zajímají další možnosti iUSBportu, doporučujeme navštívit tyto webové
stránky:
Další možnosti
http://manual.cloudftp.com
http://hypershop.dozuki.com/Answers
Záruka na tento výrobek pro nefiremní koncové uživatele je 2 roky. Pro
podnikatelské subjekty 1 rok.
Za účelem záručních oprav kontaktujte svého dodavatele nebo dovozce:
EasyCo s.r.o.
Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Česká republika
www.easyco.cz
strana 25
Záruka
Procesor
Texas Instrument ARM926EJ-S RISC Core
Paměť
150MHz 64MB DDR2 SDRAM, 30MHz 16MB SPI NOR Flash
LCD
Mono 132 x 32 pixelů
Baterie
2600mAh Rechargeable 18650 Li-Ion Battery
Výdrž baterie
Až 5 hodin (v závislosti na síle WiFi signálu a připojeném USB zařízení)
USB port
High Speed 480Mbps, Powered 5V/1A USB 2.0 Host
Bezdrátové připojení
Podporováno WiFi 802.11b/g/n "Ad-Hoc" a "Infrastructure" mód
Software
HTML5 Web browser based, iOS and Android app
Podporovaný systém zápisu souborů
FAT32, NTFS, HFS, HFS+, exFAT, EXT 2/3/4
Preferované webové prohlížeče
Safari, Chrom; u ostatních nemusí být přístupny všechny funkce
Rozměry
75 x 58 x 22mm
Hmotnost
109g
Obsah balení
iUSBport (CloudFTP), USB nabíjecí kabel, uživatelský manuál Začínáme s iUSBportem (CloudFTP)
strana 26
Technická specifikace
EasyCo s.r.o.
Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 10
Česká republika
tel.: (+420) 261 211 521, 261 224 555
www.easyapple.cz
www.easyco.cz
© 2012 - 2013 Sanho Corporation a EasyCo s.r.o.
strana 24
Download

iUSBport = CloudFTP