M
TRU
CE N
NAŠE PRAHA
titul je součástí sítě
3/2015
• www.naseprahacentrum.cz
H rad čany  M alá Strana  Nové Město  N u s l e  Sta ré M ěs to  Vi n o h ra dy  Vyšehrad
Buskeři: problém,
nebo umění?
Herečka Iva Pazderková:
Buďte blond a sebevědomí!
Na popud radnice Prahy 1 vypracoval pražský magistrát
novelu vyhlášky upravující
působení pouličních umělců
v metropoli.
Více na straně 3
Zlepší se stav
WC v metropoli?
Jaký je současný
stav veřejných
toalet v Praze?
Kdo se o jejich
chod stará?
Proč někde toalety zanikají?
A vzniknou naopak nové?
Více na stranách 6 a 7
Vedení divadla dostalo loni
v létě výpověď z nájmu. Jak
se situace vyřešila?
Více na straně 12
Rozhovor na stranách 8 a 9
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Divadlu Na zábradlí
hrozil zánik
INZERCE
Dacia Logan MCV
Maxi prostor Mini cena
Široká nabídka vozů Dacia za bezkonkurenční ceny.
* AKCE uložení pneumatik zdarma.
/dacia.cze
Cena platí od 1.2 do 31. 3. 2015. Záruka 3 roky nebo do 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív). Dacia Logan MCV: spotřeba 3,5–9,8 (l/100 km), emise CO2 99–136 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných
právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. * Platí při koupi nového vozu Dacia.
AUTOCENTRUM DOJÁČEK spol. s r.o., PŘÍPOTOČNÍ 10A, PRAHA 10 - VRŠOVICE, TEL.: +420 267 216 501, www.dacia.dojacek.cz
SC-350242/01
· Velký zavazadlový prostor: 573 l se snadným přístupem.
· Nízké provozní náklady.
inzerce
[email protected]
Turné
k příležitosti 70. výročí
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA, 15:00 A 20:00
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
5
1
0
#Ć
2
Ć
.
W
9
ĉZ
12. '!,ãĆ)0
'
ĉ
ß
,
Æ
! ,$
www.landa2015.cz
2
SC-341912/52
hlavní partner
Denní zpravodajství na www.naseprahacentrum.cz
U NÁS V CENTRU
redaktorka:
Petra Ďurčíková
tel.: 606 792 479
petra.durcikova@
ceskydomov.cz
Musíme tam všichni. Ano,
mám na mysli záchod,
toaletu, dámy a pány, WC,
onu místnost či 00. Ať už je
nazveme jakkoli, jsou místa,
kde jich naleznete hned
několik vcelku blízko u sebe,
a naopak najdete v Praze lokality, kde byste za veřejnou
toaletu v kritický okamžik
dali cokoli. Že není vždy
snadné veřejné toalety najít,
že vždy nejsou zdravotně
nezávadné a že ty umístěné
ve vestibulech metra mají
stejnou provozní dobu jako
metro samotné, se dočtete
na stranách 6 a 7. Vážení čtenáři, přeji vám, abyste vždy,
když bude třeba, kýženou
místnost našli včas, a věřím,
že i náš časopis může být
pomocníkem, jak se vyhnout
nepříjemné situaci.
VÝZNAMNÉ DNY
2. 3. Mezinárodní den boje
spisovatelů za mír
8. 3. Mezinárodní den žen
11. 3. Evropský den mozku
praha centrum
Další omezení pro buskery: „Hrát budete
jen hodinu!“ chce nařídit magistrát
 Už v květnu roku 2013 začala pro buskery neboli pouliční umělce platit v metropoli přísnější pravidla. Rada města tehdy vydala seznam míst, převážně v centru města, která jsou
pro pouliční umělce zcela zapovězena. Těch je asi 20. Další omezení je „na cestě“.
Petra Ďurčíková
Centrum – Podle nového
návrhu pražského magistrátu
by mohli pouliční umělci hrát
v kuse pouze jednu hodinu,
navíc jen lichou nebo sudou
podle toho, na kterém břehu
Vltavy jsou. Pouliční umělci
podle staré vyhlášky mohou
hrát od 10 do 21:30 hodin,
nově by mohli vystupovat
od 9 do 21 hodin. Vyhláška také určuje místa, kde je
busking zakázaný úplně a kde
není povolená hudební produkce. To kvituje především
Praha 1, která je iniciátorem
změny stávající vyhlášky
a zároveň na základě 44 stížností občanů z loňského roku
požaduje rozšíření těchto
míst.
nemohou tuto situaci vystát
a o tom pouliční umění přeci
není,“ uvedl radní Ivan Solil,
mezi jehož kompetence patří
mimo jiné i veřejný pořádek.
Za pravdu radnímu dávají
především lidé, kteří na Praze 1 pracují. „Mám kancelář
přímo na náměstí Republiky,
občas tady vystupují se svou
hudební produkcí tři Indiáni.
Hrají ale tak strašně nahlas, že
skoro nemůžu pracovat. Navíc
opakují písně stále dokola,
což je poměrně otravné,“ řekl
nám Petr, kterého jsme zastavili přímo na náměstí.
Málo pozornosti?
Město se problematice pouličního umění dlouhodobě
věnuje, podle některých radní
je to ale málo. „Jako vůbec
největší problém vidím, že se
Radnice řeší stížnosti
této problematice na magis„Proti pouličnímu umění,
trátu nikdo řádně nevěnuje.
které pobaví a neobtěžuje, ne- To vede k tomu, že si dnes
máme vůbec nic. Jako příklad buskeři dělají, co chtějí, a je
mohu uvést slepého harmoni- logické, že si obyvatelé Prakáře se psem na Národní třídě. hy 1 stěžují. K buskingu jsem
Nikomu nevadí, stal se součás- pořádala pravidelné porady
tí místního koloritu a za 20 let se zástupci městských částí,
na něj nepřišla žádná stížnost. policie, obyvateli a zástupci
Na druhou stranu, když vám
pouličních umělců a vždy
téměř denně pod okny hrají
jsme našli kompromis a cestu
falešnými tóny čtyři písničky
jak dál. To se teď dlouhodobě
osoby, které absenci hudební- neděje a bude docházet k reho sluchu nahrazují hlasitostí
strikci. Praha se posouvá opět
projevu, i ti nejklidnější z nás
zpět,“ uvedla pro časopis Naše
Praha Centrum radní Alexandra Udženija.
Buskeři mají svá pravidla
Buskeři vytvořili „Etický
kodex buskera“, kterým se
většina z nich řídí. Kodex by
měl být součástí vyhlášky. Zástupci buskerů souhlasí i s tím,
že by policie měla při nedodržování těchto zásad vyžadovat pokuty. Vadí jim ale,
že s nimi o problému nikdo
nediskutuje. „Myslíme si, že
busking v Praze 1 by určitě měl
mít jasná pravidla, a ta by se
měla dodržovat jak ze strany
umělců, tak ze strany radních.
Pravidla by měla být tvořena
na základě dialogu s buskery, ne za jejich zády. Ti mají
jasnou představu o způsobech,
jak by mohl busking v Praze 1 fungovat a hraní by bylo
tolerantní k rezidentům. Mají
často zkušenosti s buskingem
po Evropě i po celém světě,
kde umělci na ulicích fungují
dobře a lidé je považují za součást městské kultury,“ řekla
nám Hana Koppová z portálu
BuskerJam.cz.
Návrh na omezení pouličního umění vznikl ještě
před loňskými komunálními
volbami, po nichž se změnilo
vedení Prahy. Proto může
ještě dojít k jeho úpravám či
úplnému zamítnutí.
INZERCE
SKVĚLÁ
DOVOLENÁ
ZA
SUPER
CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!
od 2.599 Kč
Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •
Všechny služby v ceně pobytu!!!
Podrobné informace najdete na:
SC-350045/07
www.happydovolena.cz
tel.: 737 389 808, 603 513 723, 546 410 267
3
praha centrum
Denní zpravodajství na www.naseprahacentrum.cz
„Zavíračka“ barů: omezení provozní
doby může být na hranici zákona
 Už v září se rozpoutala bouřlivá diskuse ohledně nařízené zavírací doby podniků sídlících
v Praze 1. Zhruba 40 barů a klubů sídlících přímo v centru města by v případě schválení
vyhlášky muselo zavřít ve dvě ráno, v pátek a v sobotu ve tři.
Petra Ďurčíková
provozní doba pouze
u vybraných podCentrum - Obyvatelé dotčeniků, došlo by tím
ných ulic ale z tohoto řešení
ze strany městské
příliš nadšeni nejsou. „Radnice
části k diskriminaci
by se spíš měla zabývat hlunežádoucích podkem na ulici, než omezováním
niků a k omezování
provozu jednotlivých podniků.
svobody podnikáTo nic nevyřeší. Co nás trápí,
ní,“ vysvětlil našim
jsou hluční opilci, kteří z barů
zpravodajům Jiří
vycházejí, ne ti v nich,“ shodují
Hartmann z adse obyvatelé Dlouhé ulice.
vokátní kanceláře
Podle radního pro bezBARY VERSUS ULICE. „Problémem není hluk v ba- Hartmann, Jelínek,
pečnost Prahy 1 Ivana Solila
rech, ale na ulicích před nimi,“ shodují se obyvatelé Fráňa a partneři.
nemusejí majitelé podniků
Praze 1 nyní
nejrušnějších ulic v Praze. foto: Jan Třeštík
zatím panikařit. „Vždy jsme
nezbývá než čekat.
říkali, že je to krajní řešení,
republiky. Ten připustil, že
Vyhlášku totiž může vydat
pokud nedojde k nápravě
za situace, kdy podniky naru- pouze vedení hlavního města
stavu navýšením počtu stráž- šují veřejný pořádek, může jim po projednání ve své radě
níků a policistů, případně
obec stanovit provozní dobu
a zastupitelstvu. Ta tedy nena základě jiných technicv nočních hodinách. Radnice
musí být vůbec schválena.
kých prostředků,“ uvedl pro
ale už v návrhu vyčlenila lojakých ulic se to týká
časopis Naše Praha.
kality, kterých by se omezení
Problematikou omezovátýkalo. Podle odborníků tím
Dlouhá, Dušní, Jakubská, Kozí, Malá
ní provozní doby v nočních
zřejmě porušuje zákon. „V příŠtupartská, Masná, Michalská,
hodinách se již v minulosti
padě, že by obecně závaznou
Rybná, V Kolkovně
zabýval Ústavní soud České
vyhláškou byla omezena
ČÍSLO VYDÁNÍ
6,12
milionu turistů
navštívilo
v loňském
roce hlavní
město. Oproti roku 2013 stoupl zájem turistů o návštěvu
Prahy o 3,7 procenta. Vloni
se snížil počet turistů z Ruska
a Ukrajiny, naopak přibývá
návštěvníků z Asie. (pet)
STRUČNĚ Z CENTRA
Pražští strážníci loni
odhalili přestupky
za 52 milionů
Praha – Celkem 902 147
přestupků řešili v loňském
roce pražští strážníci. Meziročně jejich počet vzrostl
o 66 143. Nejčastěji strážníci
řešili dopravní přestupky,
znečišťování veřejných prostranství a rušení nočního
klidu. Dohromady rozdali
blokové pokuty v hodnotě
52 milionů korun. (pet)
Věž opět otevře
Nové Město – Věž Novoměstské radnice se po
zimní pauze opět otevře
návštěvníkům 21. března.
Vyhlídková věž je vysoká
téměř 70 metrů. Po 221
schodech vystoupíte na
její ochoz, kde se můžete
pokochat překrásným výhledem na Prahu. Ve věžní
galerii probíhají zajímavé
krátkodobé výstavy. Otevřena je od úterý do neděle
od 10 do 18 hodin. Základní
vstupné činí 50 korun. (pet)
Jak budou probíhat opravy Bělehradské
víte, že ...
Nové Město/Nusle – Začátkem května začne rozsáhlá rekonstrukce Bělehradské ulice. Tu čeká kompletní výměna povrchů
vozovky, vybudování parkovacích stání, chodníků a bezbariérových tramvajových zastávek v úseku Rumunská – Otakarova. Na co se připravit? Dělníky poprvé potkáte v ulici 4. května,
kdy začne oprava silnice a tramvajové trati v úseku Rumunská – Bruselská. Zároveň dojde k zahájení prací na mostě přes
Botič, zřízení provizorních lávek a demolice mostu. „Obnovení
provozu na komunikaci se předpokládá spolu se zprovozněním
tramvajové trati a mostu v listopadu tohoto roku. Kompletní
dokončení povrchů chodníků by mělo být hotové do konce
roku 2015 v závislosti na klimatických podmínkách,“ upřesnila pro čtenáře Naší Prahy Centrum Barbora Lišková, tisková
mluvčí Technické správy komunikací. (pet)
…nejstarší pražský pivovar je
U Fleků v Křemencově ulici? Založen byl v roce 1499. (pet)
CHCETE PSA?
Sylva
Mariánský sloup vznikne možná už letos
Staré Město - Pod základy
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí se chystají
archeologové hned, jak to
počasí dovolí, tedy v březnu
či dubnu. Rozhodnutí o obnově sloupu přijali zastupitelé v roce 2011. „Zahájení
obnovy schází archeologický
průzkum a stavební povolení. Snad se neobjeví žádná
překážka a sloup by se mohl
začít budovat už letos,“ řekl
městský radní pro kulturu Jan
Wolf.
Obnovení sloupu vyvolalo emoce, část protestantů
4
tvrdí, že sloup je symbolem
ponížení Čechů po Bílé hoře,
obecně ale panuje názor, že
sloup byl postaven v roce 1652
jako díkuvzdání Panně Marii,
před jejímž gotickým obrazem se Pražané za švédského
vpádu v roce 1648 modlili.
Traduje se, že tehdejší purkmistr ji měl v boji na prsou,
podobně jako sv. Václav
nosil Palladium. „Odmítám
spojení s rokem 1621. Není
přeci problém, aby vedle
sebe stály symbol katolický
i protestantský, tedy Jan Hus.
Současný ekumenismus by
měl symbolizovat jednotu už
třeba jen s ohledem na to, co
se děje na Blízkém východě,“
řekl Wolf. (tík)
Sylva je šestiletý kříženec
středního vzrůstu. Je hodná,
mazlivá fenka, naprosto bezproblémová, s ostatními psy se
bez potíží snáší. Vhodná jak do
bytu, tak i na zahradu. Sylva byla
odchycena s velmi zdredovanou srstí, nyní je z ní po zásahu
kadeřníka pohledná psí dáma.
Kontakt:
pan Dvořák, tel.: 605 189 844.
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
praha centrum
Pili, jedli, ale platit nechtěli Farmáři, Valentýn a petice
Praha 1 - V polovině února upozornil strážníky z Prahy 1 telefonát
na dva hosty restaurace v Platnéřské ulici, kteří chtějí odejít bez zaplacení. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka strážníků. Personál
restaurace jim dva muže, kteří odmítají zaplatit útratu bezmála
za 1500 korun, ukázal. Strážníci oba neplatící hosty vyzvali k prokázání totožnosti a k vysvětlení svého jednání, což muži odmítli.
Jeden z mužů dokonce přiznal, že už předem šli do restaurace s vědomím, že nemají peníze, a nebudou mít tedy na zaplacení. (pet)
co vás pálí?
STÍŽNOST ČTENÁŘE
Bydlím nedaleko Karlova náměstí
a jeho současný stav mě skutečně
rozčiluje. Slíbené opravy náměstí
se táhnou a co víc, komplikují život
cestujícím a chodcům. Na nově
postavených schodech u tramvajové
zastávky Odborů stojí bagr, v něm
buď nikdo není, nebo v něm sedí
dělník a pozoruje okolní „cvrkot“.
Kvůli tomu musejí stovky lidí denně
procházet bahnitou cestičkou opodál.
Navíc nechápu, proč ještě nejsou
hotové betonové zídky dělící chodník
od travnaté plochy? Že by na nich
někdo usilovně pracoval, se rozhodně říct nedá. Přes Karlovo náměstí
chodím denně a o dělníka prakticky
nezavadím.
REAKCE TECHNICKÉ
SPRÁVY KOMUNIKACÍ
Momentálně probíhá zimní technologická přestávka. Dle zákona je zimní
období stanoveno od 30. 10. do 1. 4.
roku následujícího. Provádíme tedy jen
ty práce, které s ohledem na klimatické
období provádět můžeme. Příkladně
betonáže a kamenné obklady zídek
neprovádíme právě z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
U oplocení a stojícího bagru se jedná
o hornický způsob úpravy a napojování
kanalizace hornickým způsobem. Bagr
tedy nic netěží, ale slouží k obsluze
pracovníků v šachtě, proto je lidé nevidí. Tyto práce v zimním období provádět můžeme,pracovníci jsou cca v šesti
metrech, pod tramvajovou tratí.
POPRVÉ, KDY NAPOSLED? Do šesté sezony vstoupily 14. února - ve svátek
zamilovaných - farmářské trhy na Rašínově nábřeží. K břehu Vltavy dorazily
stovky lidí. Ti kromě nákupu farmářských produktů přišli podepsat petici
proti přesunu stánků blíž k Vyšehradskému tunelu. Osud tržiště je stále
nejasný, prozatím farmáři prodávají na starém místě, k přesunu by mohlo
dojít od dubna. (pet) foto: Jan Třeštík
Vyhlášený bufet pokračuje
Nové Město – Jak jsme vás informovali v minulém čísle, prvorepublikové vývařovně U Rozvařilů hrozil kvůli takřka sedmimilionovému dluhu jejího provozovatele zánik. Před takřka
jistým koncem ale restauraci zachránil nový majitel. Ten navíc
plochu restaurace rozšířil na celé páté patro obchodního domu
Bílá labuť, a vytlačil tak tři vietnamské stánky. (pet)
Své postřehy a stížnosti můžete posílat na e-mailovou adresu
[email protected] (pet)
INZERCE
DIVADLO HYBERNIA
MUSICAL PRODUCTION UVÁDÍ
PŮVODNÍ ČESKÝ MUZIKÁL
MONIKA ABSOLONOVÁ, IVA MAREŠOVÁ
Antoinetta_92x130_9_2014_3.indd 1
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková Āerná
SC-350120_06
VLADIMÍR MAREK, BOHUŠ MATUŠ, MICHAL NOVOTNÝ,
PAVEL SOUKUP, PETER STRENÁČIK, DAVID ULIČNÍK,
DUŠAN VITÁZEK, ROMAN VOJTEK a další
HUDBA
JIŘÍ ŠKORPÍK
LIBRETO
JIŘÍ HUBAČ
TEXTY PÍSNÍ
PAVEL VRBA
CHOREOGRAFIE
CARLI JEFFERSON
REŽIE
SC-350120_07
www.musical-production.cz
www.ticket-production.cz
SC-340146_56
RADEK BALAŠ
5
25.09.14 8:23
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Veřejná WC v Praze nikoho nezajímají. Je to ostuda?
„ Pražská veřejná WC jsou poloviční sirotci. Nikdo
se totiž nestará o jejich rozvoj. Neexistuje ucelený
koncept rozvoje těchto zařízení, a to ani v Praze
jako celku, ani v jednotlivých čtvrtích. Smutné.
Oskar Kuptik
Díky iniciativě Pražské informační služby vznikla interaktivní mapa, kterou najdete
na www.geoportalpraha.cz.
S chytrým mobilem užitečná
informace. Bezbariérová WC
najdete na www.vozejkmap.
cz, k dispozici jsou i aplikace
pro Android a IPhone
a také na stránkách Pražské
organizace vozíčkářů:
www.presbariery.cz/objekty/
sluzby/wc.html
Základem pražských veřejných WC jsou ta, která provozuje Dopravní podnik Praha
a firma JC Decaux. Dopravní
podnik jich má v metru 58
(zčásti bezbariérové) a JC
Decaux jich v rámci městského mobiliáře provozuje 20 (tři
bezbariérové).
Bude jich více?
Dobře to nevypadá. „Rozvoj
a výstavbu veřejných toalet
určuje smlouva s městem.
Vše, co si město v tomto
směru přálo, jsme realizovali. V současné době žádný
požadavek ze strany města
neregistrujeme,“ uvedla pro
Naši Prahu Šárka Sokolová
z firmy JC Decaux. Aktivitu
vyvinula Praha 2, která má
v plánu postavit záchodky
na Tylově náměstí. Ty tam už
kdysi byly, ale vznikla z nich
pizzerie. Některé radnice
instalují v době sezony přenosná WC. Například Praha 4
provozuje WC v parku Družba a v sezoně osazuje mobilní
toalety na 20 dětských hřišť
a sportovišť.
Kvalita už za „bůra“
Pokud jste v centru, není
situace s veřejnými WC nijak
zoufalá. Metro, obchodní centra, KFC, McDonalds a některé vstřícné restaurace umožní
člověku v úzkých vyřešit
problém. Bezpochyby vysokou kvalitu zajišťují sloupy či
stánky provozované JC Decaux. Pětikoruna za návštěvu WC v zelených sloupcích
je skutečně jen symbolická
vzhledem k naprosté kvalitě
poskytnutých služeb. V metru
po vás chtějí 10 korun a občas
se najdou bezostyšní majitelé
restaurací za 15 a za 20. Lze
pochopit jejich tvrzení, že
tato částka spolehlivě odradí
vandaly a narkomany.
Na WC se najdou i mrtvoly
Lidé občas žehrají na to, že
i fastfoody chtějí peníze za
návštěvu WC. Bohužel po
zkušenostech s mrtvolami
narkomanů, které se tu a tam
hlavně v centru města nacházely ve volně přístupných
WC, se fastfoody rozhodly
návštěvu zpoplatnit a vstupenku je pak možné využít
jako bonus při nákupu. Navíc
si ve většině veřejných WC
určitě všimnete divného
osvětlení. „Zavedli jsme ultrafialové zářivky do prostor
WC, ty by měly zabránit
viditelnosti žil pod kůží,“
vysvětluje toto opatření Šárka
Sokolová z firmy JC Decaux.
Ultrafialové světlo najdete
i v nových provozech v metru
a obchodních centrech.
Milion za opravy
SLOUP S WC. Vysoký standard zajišťují
WC ve sloupech městského mobiliáře.
Foto: JCDecaux
6
„Každý den jsou minimálně
dvě WC ucpaná hadry nebo
kopcem novin, nacházíme
rozbitá zrcadla a poničené
bezbariérové doplňky. Dochází i opakovaným pokusům
o založení ohně. Ročně platí-
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ. Dvacet metrů od těchto cedulí jsou hned dvě veřejná WC,
jedno v Městské knihovně druhé přímo na radnici. Třetí je nedaleko v metru. Stačilo
by málo. Třeba přidat samolepku na ceduli směr metro. Foto: Ivan Kuptík
me milion korun na obnovu,“
říká Šárka Sokolová. „WC na
Žofíně jakýsi vandal vypálil
a tak jsme někdy v roce 2012
přistoupili k tomu, že se za
naše WC platí poplatek. Bývá
to 10 Kč, cenu si ale může
určit provozovatel WC,“ uvedl
pro Naší Prahu Daniel Hodek,
místostarosta Prahy 1. Případů je daleko víc.
Kroky ke kvalitě
Takových veřejných WC, kde
by byla radost spočinout,
příliš v Praze není. Ale přeci
jen se něco děje. Na hlavním nádraží je už delší dobu
v provozu renovované WC
a radost dělá Pražanům i Dopravní podnik Praha, který
loni otevřel dvě nově zrekonstruované veřejné toalety ve
vestibulu stanice Můstek. Jde
o součást projektu modernizace a bezbariérového
zpřístupnění 20 až 25 toalet ve
vybraných stanicích pražského metra. „Letos budeme
rekonstruovat ve vestibulech nejvytíženějších stanic
metra v širším centru, tedy ve
stanicích Jiřího z Poděbrad,
Anděl, Karlovo náměstí a Náměstí Republiky. Chystáme
i rekonstrukci starších toalet
ve stanicích mimo centrum,
které tolik vytížené nejsou,“
řekl Jaroslav Ďuriš, generální
ředitel DPP.
A bariéry? Škoda mluvit
„S bezbariérovými WC v Praze jsou potíže, není jich moc
a navíc, ne vždy slouží svému
účelu,“ upozornil Naši Prahu
Erik Čipera ze Sdružení Asis-
tence. „Škoda, že se nepodařilo integrovat bezbariérové
WC do nově budovaných bezbariérových vstupů do metra,
doufám, že v těch dalších již
budou,“ řekl Erik Čipera.
Značení snad bude lepší
Loni schválila Rada hl.
m. Prahy usnesení, podle
něhož se má vytvořit nový
systém značení, které by na
WC upozorňoval v dostatečném předstihu. „S dostatečným předstihem“? Kdy
to je? Zástupci Prahy si ale
uvědomují, že značení WC
je málo výrazné. Usnesení
vzniklo před volbami a nová
rada má asi jiné starosti než
zřetelné značení veřejných
toalet.
Očuraná zákoutí jsou drahá
Nejvíce člověka štvou místa,
kde vzniká WC spontánně,
v temných zákoutích. Loni
město vytipovalo taková
místa a zahájilo pravidelný
každodenní úklid. Ta „bezvýznamná“ záležitost stojí tři
miliony korun. Ač strážníci
močení na veřejnosti pokutují, nemohou každého opilce,
doprovázet až domů. Je to boj
s větrnými mlýny.
napište nám
Své zkušenosti s pražskými veřejnými WC. Myslíte si, že by hlavní
město Praha mělo vytvořit koncept
rozvoje veřejných WC? Je jejich
počet dostatečný? Kde vám chybějí? Můžete někoho pochválit za
provoz veřejného WC?
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
Roční kupon levnější, Změny MHD už jsou, ale jiné
děti a psi zdarma
LEVNĚJI. Roční kupon bude levnější, ale
bude vypadat takto. Foto: Ivan Kuptík
Od července zlevní roční
kupon MHD. Bude stát
3650 korun místo nynější 4750 Kč. Další výhodou
je nulové jízdné pro osobu
doprovázející dítě do tří let.
Zdarma se sveze i pes. Ostatní
ujednání a ceny tarifu PID zůstávají v platnosti. Ustanovení
pro děti a psy se nevztahuje
na vlaky PID. Opatření inspirované Vídní má posílit zájem
o MHD v Praze.
Doprovod dítěte do tří let
jen s průkazem
Podmínku pro jízdu zdarma
pro jednoho rodiče (či do-
provázející osobu) je průkazka dítěte, kterou dostanou rodiče po zaplacení
20 Kč, dodání věrné fotografie a předložení dokladu
o věku dítěte, (rodný list,
občanský průkaz). Průkaz se
vydává na nejvýš jeden rok,
končí den předcházející dni
třetích narozenin.
Pes s košíkem a krátké
vodítko
Bezplatná přeprava psa
platí na všechny jízdní
doklady PID mimo vlaky
zapojené do systému PID.
Pes musí mít při vstupu
a přepravě v nasazený košík
a musí být držen na krátkém vodítku.
Co to bude stát?
Odhady finanční náročnosti
změn a slevy se odhadují na
400 milionů. Petr Dolínek je
ale optimista a domnívá se,
že zlevnění nakonec povede
k většímu nákupu ročních
kuponů. (tik)
Změny, které čekají MHD
při zprovoznění metra
7. dubna přeci jen přijdou,
ale v jiné podobě. Budou se
týkat jen oblastí dotčených
prodloužením metra. Tedy
Prahy 6.
Kromě zrušené tramvaje linky 2 se ostatní linky
tramvají nezmění, autobusové změny budou znamenat například zkrácení linek
jedoucích po Evropské ulici
k novým stanicím metra.
V Patočkově ulici zůstane
rozsah autobusové dopravy zachován. Od prvního
dne nového provozu bude
sledována a vyhodnocována
aktuální poptávka. „Ostatní
změny navrhované ROPIDem budou v následujícím
období podrobeny širší
diskuzi a doplněny o dosud
nezapracované připomínky městských částí,“ dodal
radní pro dopravu Petr
Dolínek.
Praha 13 je spokojena
Původní změny v některých
případech vycházely vstříc
lidem a ty se zřejmě budou
zavádět později. „Jsem rád,
že se nám podařilo prosadit
všechny hlavní požadavky na
zachování dopravní obslužnosti pro občany Prahy 13.
Obhájili jsme zachování
trasy autobusu 174 z Velké
Ohrady přes Luka, zachování linky 168 a dostatečného
počtu spojů na sídliště Velká
Ohrada,“ řekl David Vodrážka, starosta městské části
Praha 13.
Pětka čeká na splnění slibu
„Vítáme zachování linky
167 spojující Anděl s nemocnicí v Motole a podporujeme zkrácení intervalů
na lince 191 v celé její trase.
Budeme dále pokračovat v jednání o vyřešení
dopravní obsluhy oblasti
Cibulek. Uvítali bychom
zřízení zastávky Klamovka
na lince 123 už od 7. dubna,“ řekl Petr Hnyk, radní
pro dopravu Prahy 5.
Kompletní návrh změn
Pražské integrované dopravy
souvisejících s prodloužením metra A najdete zde:
www.ropid.cz/duben2015.
INZERCE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/07
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.naseprahacentrum.cz
Buďte blond a sebevědomí!
 Letos pětatřicetiletá herečka Iva Pazderková
působí v Praze řadu let, vystupuje v divadlech na
Fidlovačce, v Komedii i v Hudebním v Karlíně, kde
jsme také dělali rozhovor. Vydala své první autorské
CD. Nejznámější je autorskou postavou Blbé blondýny. Při rozhovoru pro Naši Prahu připustila, že
v hlavním městě je podle ní větší nabídka divadel,
než odpovídá poptávce. Za záchranu Fidlovačky,
která je před zavřením, ale chce bojovat.
Jan Bělohubý, titulní foto: Jan Třeštík
S absolventkou brněnské JAMU
se veřejnost poprvé seznámila
v roce 2004 v pořadu Na stojáka
tehdy v produkci HBO. Od té
doby postava Blbé blondýny
s Ivou Pazderkovou doslova
„srostla“. Zaťukání na mikrofon,
na začátek vždy stejná věta, jež
má zvýšit sebevědomí, „90 –
60 – 90“ i táž na konec „Buďte
blond!“ a mezi tím obvykle
jen rámcově
připravený,
většinou na
improvizaci stojící
komediální výstup. Jistě jste na
otázky o postavě Blbé blondýny
odpovídala už více než tisíckrát,
ale…
Blbá blondýna už není
v televizi, ale stále s ní živě
v rámci pořadu Na stojáka
a Komici s.r.o. vystupuji
v klubech po celé ČR. Nápad
na Blbou blondýnu přišel
před lety úplnou náhodou při
konkurzu na televizní pořad
Na stojáka. Nevěděla jsem
tehdy, co mám na pódiu říkat.
Rozhodla jsem se, že divákům
předivadlováno. Vzpomínám
si dokonce na nějakou statistiku, že v rámci kontinentu je
v Praze dokonce nejvíc divadel na počet obyvatel.
akutní „potřebě“ nové
kabelky aneb „viuttonek není nikdy dost“.
Nebo při vytloukání
klínu klínem dalšími
a dalšími půjčkami. „A ještě mi
desina zbyla!“
Výroky Blbé blondýny se zkrátka stávají
stále známější.
Byla Blbá
blondýna
i důvodem,
že jste
se ocitla
v Praze?
Ne, bylo to
celkem prosté:
bývalý umělecký
šéf Fidlovačky si
mě na JAMU vyhlédl a po absolvování
jsem dostala nabídku
tam jít hrát. Ještě hostuji v Divadle Komedie a zde
v Hudebním divadle v Karlíně v muzikálu Addams
Family.
del, musí lidé přijet odjinud. Tím
logicky tak plně
nevyužívají nebo
poetičněji řečeno
„nezalévají divadelní zahrádku ve
svém okresním
městě“.
Myslím, že pražský divák je přesycený.
Přijde do divadla s postojem „tak mne
bavte, když jsem přišel“.
povím, jak jsem měla těžký
den. A protože jsem blonďatá,
tak mě napadlo, že to řeknu jako blondýna. Ať to má
nějakou formu. Blbá blondýna vystupuje v klubech a na
fi remních akcích už víc než
deset let. Taky se účastnila
osvětové kampaně, která má
za úkol zabránit lidem brát si
nesmyslné půjčky a pomoci
jim, pokud se již do „půjčkového kolotoče“ dostali.
A vysvětluje to po svém: třeba
půjčovat si od lichvářů při
8
Asi logická otázka od
Naší Prahy: Jak byste popsala pestrost
a nabídku pražských
divadel?
Myslím, že je přepestrá.
Hodně se vyprofi lovalo menších souborů
a divadel, které se třeba
věnují specifickým divadelním žánrům. Je dobré,
že je z čeho vybírat.
Je toho až moc?
Myslím, že v Praze je
Jak to myslíte – že to je přes
míru umělecky a kvalitativně, nebo ekonomicky?
Spíš ekonomicky.
V umělecké kvalitě
myslím je poměr pořád
stejný. Buď někdo dělá
něco jen pro výdělek a jen tak levou
zadní, nebo tvoří
s hlubším přesvědčením a potřebou někam
směřovat.
Jestliže
je tady
v Praze
nadbytek
nabídky
diva-
90 – 60 – 90, aneb Blbá blondýna. foto Marek Musil
Vím o lidech,
kteří jezdí hodinu i víc do Prahy
do divadla. Mají
pražská divadla
příliš velkou
spádovost?
Ta spádovost
nás myslím
tady zachraňuje
– tedy alespoň
ta velká divadla.
Ale přitom je zajímavé, že možná
do Prahy lidé jezdí
za něčím jiným, než
s jakým programem
my jezdíme k nim.
Další rozhovory máme i na Facebooku
V dnešní době se už dojíždění
tak dramaticky nebere. Když
žijete na menším městě, kde
kulturní vyžití moc není, tak
dojet do velkého spádového
města – i za kulturou, je přirozená věc.
Jestliže je v Praze „předivadlováno“, musí být tedy „konzument“ přesycený.
Podle mého názoru je pražský
divák opravdu přesycený.
Často mám pocit, že když
přijde do divadla, tak je
v něm televizní energie. Je
pasivní. Jako by vyjadřoval
spíše „tak mne bavte, když
jsem si vás zaplatil. Dneska
jsem si vybral vás!“ Nikomu
to nezazlívám - protože halt
se toho nabízí zde moc.
Na Fidlovačce hrajete řadu
let. Toto divadlo podporované magistrátem v lednu ústy
své ředitelky Elišky Balzerové
ohlásilo v souvislosti
s tím, že
jej kulturní
komise rady
magistrátu nadále
nepodpořila grantem, na příští
rok pravděpodobný konec.
Má to co dělat s šíří kulturní
nabídky divadel v Praze?
Jestli se ptáte, zda měla Fid-
lovačka problémy s poptávkou a návštěvností, tak ne.
Naopak, poslední dva roky
se Fidlovačka začala opravdu profilovat jako instituce,
která hraje nejen české klasiky, a to moderní formou.
Ale vždy tak, že se nesnaží
být lepší než tito klasici.
Myslím, že dramaturgie na
Fidlovačce je nyní celkem
jedinečná.
připravit ještě dvě premiéry.
Je samozřejmě velmi zvláštní
pocit připravovat premiéru
tam, kde víte, že koncem
kalendářního roku pravděpodobně divadlo zavře. Chystáme Dohazovačku Thorntona
Wildera (The Matchmaker),
která byla předlohou slavné
Hello Dolly. A samozřejmě
bych si přála dostat geniální
nápad, aby byla Fidlovačka
zachráněna.
Je těžké rozhodovat o finanční
podpoře pro kulturní instituce?
Samozřejmě se jako herečka
z Fidlovačky cítím ublíženě, že jsme grant nedostali,
osobně nepovažuji za správný
tah, že nedostane grant ani
divadlo, jako je Viola, nebo
Divadlo Komedie, které dělá
často české premiéry polských současných dramatiků,
což je ojedinělá dramaturgie.
Ale rozhodování o penězích
na kulturu je složité a nikdy
podle mne nebude takzvaně „spravedlivé“. Takový je
život a nelze nikoho vinit za
odlišný názor na uměleckou
hodnotu.
Jaké projekty chystáte vy osobně? Před půl rokem jste vydala
debutové CD Ukulala, kde jste
autorkou hudby a všech textů
kromě jednoho, a dokonce
muzikanty sama doprovázíte
na ukulele. Na něj hrajete asi
dva roky, byť sama říkáte, že
ne moc dobře.
Sice už chystám písničky na
své druhé autorské album,
které chci letos vydat, ale
k tomu prvnímu albu ještě
dokončuji některé klipy
– jeden sama animuji. No
a ukulelí mám asi pět. Různých velikostí, a tedy i barev zvuků. Mám tenorové
ukulele, barytonové banjo
Co bude čekat Fidlovačku nyní? ukulele, sopránové a konAbychom nemuseli vracet
certní a potom resofonické,
grant z minulých let, tak
které hraje nesmírně krásně
do konce roku 2015 musíme
a nahlas – jsem prostě ta-
rozhovor
profil
Iva Pazderková (*1980)
Narodila se v Uherském Hradišti,
ale od narození žila v Brně. Během
studia na gymnáziu odjela na rok
do USA, po dokončení vystudovala
JAMU. Filmové role jí byly svěřeny
ve snímcích Restart, Maharal,
Pouta a ve snímku Tady hlídám já.
Účinkovala také v seriálech Dokonalý svět, Cukrárna, 4 teens, Neviditelní, Nevinné lži, Život a doba
soudce A. K. a Vraždy v kruhu.
Iva se věnuje i charitativním projektům na podporu seniorů, HIV
pozitivních a postižených následky
rakoviny prsu.
ková sběratelka. U mne je
ukulele prostě trošku postižení! Jsou opravdu krásná.
Jen velká škoda, že na ně
neumím hrát…
INZERCE
ZBAVTE SE HEMOROIDŮ
A TRHLIN BEZ OPERACE!
Sleva 25 % ze vstupního vyšetření
Platí do 16. 3. 2015.
V ProctoClinic vás ošetříme šetrnými ambulantními metodami,
které vás neomezí v běžném ani pracovním životě.
Svěřte se se svým trápením do rukou specialistů.
Již více jak 17 let pomáháme od hemoroidů
a fissur (trhlin). Pečujte o své zdraví!
VČAS ZNAMENÁ
BEZ OPERACE!
BEZPLATNÁ LINKA:
800 103 300 nebo 224 422 486
Právě
v prodeji!
[email protected]
www.proktoklinik.cz
stran plných luštění
a zajímavostí o vašich oblíbených seriálech
SC-350183/02
68
SC-350233/01
Rodinní příslušníci, důchodci
a ženy na mateřské dovolené
mají slevu.
KRÁTKÉ DOBY OBJEDNÁNÍ
9
developeři
Více témat najdete na www.naseprahacentrum.cz
V zeleni, elegantní, nebo na metru.
„ Mladé páry, studenti, lidé dojíždějící za
prací do hlavního města, rozrůstající se
rodiny, rozpadající se rodiny... Situace zahrnují
ty, kteří si chtějí pořídit bydlení. Kde? Za
kolik? Vlastní? Do pronájmu? Na to pomůže
odpovědět speciál časopisu Naše Praha.
následovaly Praha 10, Praha
5 a Praha 4. Vyplývá to ze
O jaké bydlení je v hlavním
společných dat společností
městě největší zájem? Přece
Ekospol, Trigema a Skanska
o to, které splňuje co nejvíce
Reality. Podle některých
kritérií. Dopravní dostupnost odborníků bodují tyto lokanejlépe metrem nebo páteřní- lity třeba cenou. Poptávka
mi tramvajemi případně aukupujících se pak stahuje
tobusy. Ale stejně tak autem,
do lokalit, v nichž nabízejí
bezpečně a bez dopravních
developeři velké projekty se
zácp, přičemž stejné nároky
stovkami poměrně levných
obvykle klademe na parkobytů. Ceny těchto bytů
vání, v případě nových bytů
jsou výrazně nižší, než činí
nejlépe podzemní a hlídané.
celopražský průměr. Podle
Mezi důležité podmínky patří aktuálně dostupných údajů
zeleň a vůbec okolní relaxační trh s novými byty v Praze
prostory. Přičemž se vůbec
v loňském roce překonal
nemusí nutně dávat rovpředkrizovou úroveň. Devenítko mezi slovo „zeleň“ za
lopeři prodali celkem 5950
„za městem“. Též je důležitá
nových bytů, což bylo
blízkost sportu, nejen jedné
o 18,6 procenta více než
cyklostezky či pro lokalitu
v roce 2013. V samotném
charakteristické příležitosti
čtvrtém čtvrtletí developeři
pro pohyb, ale třeba obecně
prodali 1700 nových bytů,
bazénu, sportovních hal, odoproti stejnému období roku
dílů pro školní děti. Mezi další 2013 tak prodeje vzrostly
kritéria počítáme obslužnost
o 9,6 procenta. Dalších 6750
(dle věku více třeba školky
bytů mají developeři v soua školky, či vzdálenost k léčasné době připravených
kaři) bezpečnost, plánovaná
k prodeji.
výstavba v okolí, ale i třeba
Je
bydlení po roku 1989
poschodí. A pak ještě taková
dostupnější?
drobnost, jako vlastní byt
Společnost Finep ve spolua jeho cena.
Víte, o jaké byty je při koupi práci s agenturou Stem Mark
bytů v hlavním městě největší provedla průzkum, jak po
dvaceti pěti letech od Samezájem? Zcela dle očekávání
tové revoluce Češi vnímají
vítězí „dvoupokoják“. Zjevně
situaci s bydlením. „Bezedíky nejoptimálnější komsporu dobrou zprávou je, že
binaci velikosti („bydlet se
v něm může i nevelká rodina“) celých 52 % respondentů
a ceny. Podle zdrojů se v Praze uvedlo, že jsou spokojenější
se svým bydlením v souse za loňský rok 2014 prodalo
časné době. Na období před
nejvíce nových bytů právě
rokem 1989 v tomto ohledu
o dispozici 2+kk. Zájemci si
nevzpomínají rádi,“ říká
jich koupili celkem 2249,
o 10,6 procenta více než v roce Tomáš Pardubický, generál2013 Jak si vedou „dvoupoko- ní ředitel společnosti Finep.
je“ ve srovnání s konkurencí? Jen 16 procent dotázaných
je přesvědčeno, že byli
Na celkových prodejních číss bydlením spokojenější
lech se byty 2+kk podílely
37,8 procenty. Další hojně po- před 1989, ale i v přístupu
k bydlení, a to od pořízení,
ptávanou dispozicí byly byty
přes standardy, až po vyba3+kk (27,6 %) a 1+kk (21,7 %).
Se současnou situací
Nejvíce nových bytů v Praze 9, vení.
jsou spokojenější muži (57
následuje 10, 5 a 4
%), než ženy (47,5 %). „Je
Zdá se, že se nejvíce noto dáno také pohledem na
vých bytů se loni prodalo
bydlení – zatímco pro muže
na území Prahy 9, za níž
bývají často podstatnější
Jan Bělohubý
10
NOVÉ CHABRY. Budoucím majitelům novostaveb už nezáleží jen na vzhledu samotného bytu.
kvalita a standard stavby,
případně velikost bytu,
pro ženy hrají důležitou
roli také například vnitřní
vybavení bytu,“ vysvětluje
rozdíly Pardubický. Jiným
hlediskem je dostupnost.
Téměř 31 procent obyvatel
ČR je přesvědčeno o tom,
že bydlení bylo dostupnější
před rokem 1989.
Radnice mohou žádat i nové
školky a cyklotrasy
Výsledek podobné spolupráce je zatím v rámci hlavního
města ojedinělý. Satelity stavěné na „zelené louce“ netáhnou. Zmíněné výhody naopak
přináší výstavba v „brownfields“ uvnitř městské
zástavby a úzká spolupráce
Novinky u pražských developerů:
- Nové Butovice - Koncem ledna byl
spuštěn prodej Trigema Smart byty
- dvou bytových domů u metra
Nové Butovice. Nabízí chytré ovládání mobilem. Je jednoduchý na
ovládání a nabízí možnosti rozšíření
jako regulace teploty a osvětlení,
nebo ovládání spotřebičů.
- Kobylisy - CTR group zahájila v listopadu prodej bytů v Atrium Kobylisy u metra C – Kobylisy. Lokalita
se nachází v klidné části Kobylis,
na rozhraní starší vilové zástavby
a činžovních domů. Několik minut je
Ďáblický háj, místo pro volný čas.
- Hostivař – Bytový projekt Hostivař Nad Přehradou společnosti
Finep je na rozhraní Horních
Měcholup a Hostivaře. Projekt
je vhodný pro rodiny s dětmi,
milovníky sportu i ty, kdo vyhledávají klid a pohodu. Atraktivitu
podporuje občanská vybavenost
a množnosti relaxace.
- Karlín - Na jaře bude zahájen
prodej bytů v Karlíně od společnosti Daramis. Tři bytové domy, 7
minut od centra, jedna minuta na
metro. K většině bytů náleží balkon
s výměrou okolo 7 m2. Parkování
zajistí podzemním parkoviště
v objektu s kamerovým systémem.
- Letňany - V rámci bytového domu
Letňany bylo kolaudováno 79
bytových jednotek. Užitná plocha je
v rozmezí 26–102 m2, většina bytů
má balkon nebo terasu, byty ve 2.
podlaží do vnitrobloku pak předzahrádky. K bytovým jednotkám je
možno dokoupit garážové stání.
Zajímavá témata najdete i na našem Facebooku
developeři
Jaké je optimální bydlení v Praze?
Víc se zajímají i o okolí
developera s radnicí. „V rámci
projektu Nové Chabry v Praze
8 jsme postavili zcela novou
cyklostezku, kterou následně městská část převezme
do své péče. Stejně tak jsme
dohodnuti na převzetí nové
mateřské školy, zbudované
v malém komerčním centru uvnitř projektu. Školku
rozhodně neplánujeme jako
soukromou, tři třídy pro
celkem 80 dětí budou dostupné všem obyvatelům,“ uvedl
Tal Grozner, ředitel společnosti Star Group, která stojí
za touto rostoucí čtvrtí. Před
výstavbou místo sloužilo jako
skladový areál plný hal. Nyní
se stane ideálním prostředím
pro volnočasové aktivity více
než dvou tisíc nových obyvatel. Projekt čítající 800 bytů
zahrne kromě cyklostezky
také dětská hřiště, takzvaná
cvičební hnízda pro všechny
generace, restauraci, obchody
i relaxační zónu s vodními
prvky ve vnitrobloku menšího komerčního centra. Od
počátku plánování se zastupiteli obce byla prioritou výstavba mateřské školy. Zbudovanou cyklostezku o délce
přes půl kilometru včetně
chodníku pro pěší lemuje
večerní osvětlení a sportoviště pro dospělé i teenagery.
V plánu je liniový park, který
propojí projekt s historickým
centrem obce. Cílem je celou
rozvojovou lokalitu pojmout
koncepčně, aby i po vstupu
ostatních developerů v budoucnosti dávala urbanisticky
smysl. Spolupráce developera
se zastupiteli obce na potřebných realizacích je pro úspěch
podobných projektů zásadní.
Studenti – nájem nebo podnájem?
Češi chtějí stále víc bydlet ve vlastním, přesto si stále čtvrtina z nich
najímá byt nebo dům. V pronájmu
lidé bydlí hlavně ve větších městech.
Podnájem hledají převážně studenti.
Koleje jsou pro ně drahé. Během
srpna a září se pravidelně zvyšuje až
o pětinu zájem o podnájem. Takový
typ bydlení hledají převážně studenti.
„Pronájem a podnájem bytu jsou v
praxi často zaměňovány. Rozdíl je ale
podstatný. Nový občanský zákoník
Právě místní radnice budou
koordinátorem dalších staveb
v lokalitě.
Město chce více zapojit
veřejnost
V polovině února rozhodne
městská rada o vytvoření
Manuálu participace. Jeho
vytvořením pověřila Institut
plánování a rozvoje Praha
a připraven by měl být v listopadu 2015. Důvodem je názor
vedení města, že jak Praha, tak
i jednotlivé radnice městských
částí projevují stále větší snahu
umožnit občanům spolurozhodovat o budoucím rozvoji
metropole. V tom by jim měl
nově připravovaný Manuál
participace pomoci. Zaměstnanci pražského magistrátu,
úřady městských částí a příspěvkové organizace tak získají
návod, jak zahrnout obyvatele
metropole do současných procesů územního a strategického
plánování, tvorby veřejného
poskytuje nájemcům řadu jistot a
výhod, které však v podnájemním
vztahu neplatí. V podnájemní smlouvě je například možné zakázat podnikání v bytě nebo přítomnost zvířat,
což v nájemní smlouvě možné není,“
upozornil Jiří Hartmann z advokátní
kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a
partneři. Právě nemožnost zakázat
vlastnictví domácích zvířat se po
lednu 2014 stala trnem v oku mnoha
pronajímatelů.
prostoru a infrastruktury města. Manuál participace provede
své uživatele participačním
procesem krok za krokem.
S jeho pomocí bude možné posoudit přínos začlenění veřejnosti do jednotlivých projektů,
definovat účel participace
a vyhodnotit kontext projektu
tak, aby vždy došlo ke zvolení
vhodné participační metody.
Rovněž napoví, jak jednotlivé
participační nástroje připravit
a jak výstupy z participačních procesů zpracovat a dále
používat.
Užitečné odkazy
Cenová mapa stavebních pozemků
v Praze
mpp.praha.eu/app/map/cenova-mapa
Portál územního plánování
www.uppraha.cz
Bytová problematika (magistrát)
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/
zivot_v_praze/bydleni/index.html
Sc-350280/01
INZERCE
SATPO-Peckova_NasePrahaCentrum_2015-03_188x86.indd 1
20.2.2015 14:07:27
11
kultura/volný čas Pozvánky a tipy na www.naseprahacentrum.cz
Puzzlemánie
v Letňanech
Už osmý ročník populární
Puzzlemánie proběhne 21.
března v Obchodním centru
Letňany. Klání o nejrychleji
složené puzzle je určeno
pro děti i dospělé. Soutěžit
se bude v pěti kategoriích
jednotlivců a ve tříčlenných
týmech. Puzzlemánie nabídne zábavu na celé odpoledne.
Vedle soutěžení se mohou
návštěvníci bavit skládáním puzzle různých tvarů
a provedení, vyzkouší si čtení
hmatových knih, ve výtvarné
dílně se bude tvořit a na malé
účastníky čeká oblíbené
malování na obličej. Tvorbu
obrázků do dětských knížek
nebo časopisů přijde ukázat
ilustrátorka Vendula Hegerová. Vstupné je zdarma. (pet)
Divadlo Na zábradlí rozhodně nezanikne
 Ještě loni v létě to vypadalo, že Divadlo Na zábradlí (DNZ) zanikne. Společnost Pachtův
palác (hotel Mamaison) dala divadlu výpověď ze svých prostor, tedy ze zadního foyer a zákulisí. Jednání mezi městem a společností uvízla na mrtvém bodě. Přitom foyer je jediným
vstupem do hlediště.
Oskar Kuptík
„Vše se vyřešilo díky postupu
nového pražského radního
pro kulturu Jana Wolfa, takže
se můžeme opět věnovat
divadlu a divákům,“ uvedl
pro Naší Prahu ředitel DNZ
Petr Štědroň. Radní navrhl
zastřešit dvorek divadla a vytvořit nový vstup do hlediště.
Zároveň se dohodl s majitelem
paláce Jean Francois Ottem,
že pronájem se prodlouží
do dokončení nových úprav.
„Nebyli jsme s panem Ottem
ve sporu, navíc nájem je hluboko pod obvyklou komerční
a i nekomerční výší, činí jen
pět tisíc korun. Kromě toho je
pan Ott i mecenášem divadla,“ uvedl radní Jan Wolf.
Zastřešení dvorku by
podle Wolfa nemělo stát více
než deset milionů korun.
VÝHLED. Ze zadního foyer divadla diváci vidí na Pachtův palác.
„Zadal jsem památkářům,
aby navrhli možná řešení,“
dodal Wolf s tím, že budova je
v chráněné památkové zóně.
Podle ředitele Petra Štědroně podstatným požadavkem
památkářů je nutné zastřešení postavit tak, aby ho bylo
možné kdykoliv rozebrat.
Na samotné řešení i na zhoto-
Jak se vaří v cizině?
KDE VÁS VSTUPNÉ NEZRUINUJE
Už v listopadu loňského roku
odstartovala v Novoměstské
radnici série kurzů etnického
vaření pro děti od pěti do 11 let
a jejich dospělý doprovod. Kurzy
pokračují i v letošním roce. Účastníci zjistí, co se vaří na podzim, v zimě, na jaře i v létě v různých zemích. Během kurzu si
navíc vytvoří vlastní kuchařku a následně společně poobědvají
v Žulovém baru Novoměstské radnice. Cena jednoho kurzu je
390 korun (1 dítě a jeho dospělý doprovod). Přihlášky na kurz je
potřeba zaslat předem na adresu [email protected] (pet)
Vydat se s celou rodinou do muzea, galerie nebo zoologické
zahrady je poměrně nákladná záležitost. Pravidelně vám proto
budeme představovat místa, kde se vstupné neplatí.
Nikon Photo Gallery
Nikon Photo Gallery najdete
na Újezdě v blízkosti dolní stanice lanovky na Petřín. Galerie
pravidelně pořádá zajímavé
žete například navštívit výstavu
výstavy fotografií, na které je
velkoformátových fotografií
vstup zdarma. Do 12. dubna mů- krajiny Jana Šmída. (pet)
řádková inzerce
12
Bunkr se otvírá i v tomto roce
Vloni vůbec poprvé zpřístup- na jeho stěnách visí fotografie
nila Praha 2 bunkr Folimanka ostatních velkých bunkrů
veřejnosti. A zájem je obrovna území Prahy. (pet)
ský. Bunkr se prozatím otevíkdy se bunkr otevře
ral jednou v měsíci a tak tomu
bude i letos. Návštěvním dnem
14. března; 18. dubna; 16. května;
je vždy jedna sobota v měsíci,
13. června; 18. července; 15. srpna;
kdy se bunkr otevře od 9 do 15
19. září; 17. října; 14. listopadu;
hodin. Část krytu nyní fungu19. prosince
je i jako výstavní prostor, kdy
INZERCE
Zubní ordinace STYLEDent:
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
do nově otevřené další ordinace
SC-350273/01
• Prod.nebytový prostor – sauna v
zultace zdarma.www.interierservisosobním vl. 48 m2. Cena k jednání
group.cz.T: 603 715 285
1,4 mil. Kč Tel.: 774 204 549
• Spojení půjček bez registru. Úvěr
• Odvoz starého nábytku na skládku.
na exekuci. Oddlužení. 800 210 310,
Vyklízení sklepů,bytů,pozůstalostí
www.oddluzime-vas.cz
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu. Vše za
rozumnou cenu! Volejte :773 484
056
• Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo kk
v Praze blízko MHD. Přímo od majitele. Tel: 604 617 788
• Koupím Jawa,Čz jakýkoli stav i ND.
Škoda 1000-Rapid zachov. stav i
nepouž. ND. T:604 565 190
• Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342
• ELEKTROINSTALACE-OPRAVY i v
panelových bytech. Revize. Stavební
dokončení. Tel:608 278 778
+420 728 999 992
• Sídlo pro s.r.o./OSVČ Praha 5, 10, 9
od 149Kč/měs. T:728991247, www.
sidloprofirmupraha.cz
• Žaluzie. Akční ceny,zaměření a kon-
vitele stavby musí být vypsáno výběrové řízení. „Doufám,
že se účastníci řízení (naprosto transparentního) nebudou
stále odvolávat a neoddálí
nové řešení,“ vyjádřil naději
Jan Wolf. Se stavbou by se
mohlo začít už v tomto roce
a dokončení lze čekat někdy
v roce 2016.
Smlouvy se zdravotními pojištovnami: VZP (111), VOZP (201), OZP (207), RBP (213)
MUDr. Jaroslav Knap • Tel: 734 313 939, 222 969 471 • U Strže 382/3, Praha 4 • www.styledent.cz
SC-350304/01
TIP NA VÍKEND
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
Přijďte na přednášky do Království železnic
Městská hromadná doprava
v Praze slaví v tomto roce
140. výročí od svého založení.
Za počátek provozu pražské MHD je bráno zahájení
provozu koněspřežné tramvaje 23. září 1875. Při této
příležitosti můžete navštívit
sérii přednášek seznamující
s různými aspekty dopravy
v Praze, na první pohled skrytými před zraky cestujících.
Přednášky jsou naplánovány
jednou měsíčně v Království
železnic v Praze 5 u Anděla.
V jeden den budou vždy dvě
přednášky, jedna v 10:30
a druhá ve 14:00. Jejich délka
je přibližně 45 minut. Po přednášce jsou možné dotazy
účastníků. Vstupné je 260
korun. Na www.naseprahacentrum.cz naleznete kupón,
se kterým získáte vstupenku už za 50 korun. Termíny
přednášek najdete na www.
naseprahacentrum.cz. (pet)
RECEPT: SHEPHERDS PIE
400 g mletého hovězího masa, 50 g + 30 g másla,
50 g sýru parmezánového typu/parmezán,
150 g cibule, 150 g mrkve, 100 g drcených rajčat,
100 ml červeného vína, 100 ml hovězího nebo
zeleninového vývaru, 100 ml plnotučného mléka,
5 g česneku, 3 g tymiánu, 3 lístky bobkového
listu, 5 kuliček nového koření, sůl a pepř
Rozpalte pánev, ve které rozehřejte máslo. Na něj dejte cibuli. Tu nechte zesklovatět
a vhoďte maso. Vložte tymián, česnek, bobkový
list, nové koření, osolte a opepřete a chvilku
poduste. Přidejte nastrouhanou mrkev, drcená
rajčata a červené víno. Směs poduste cca 15min.
Mezitím dejte vařit v osolené vodě brambory.
Do uvařených brambor přidejte máslo. Rozmi-
xujte a postupně přilévejte teplé mléko do hustoty kaše. Na závěr do kaše přidejte sýr parmezánového typu. Předehřejte si troubu na 180 °C.
Do zapékací mísy (cca poloviny výšky) vložte
masovou směs. Tu přikryjte bramborovou směsí
a ještě lehce zasypte sýrem. Takto seskládanou
směs vložte do trouby a pečte cca 30 min.
Autorem receptu je Tomáš Vobořil,
majitel restaurace Podolka
volný čas
DEJTE DĚTI DO…
výtvarné dílny
Další ze seriálu výtvarných
dílen s českými svatými
proběhne 29. března od 15
hodin na Vyšehradě. Tentokrát se děti seznámí se
svatým Františkem z Assisi.
Ten byl oblíbeným světcem
pro svou lásku nejen k lidem,
ale ke všemu živému. Byl
mnichem, zakladatelem františkánského řádu, který prosazoval život v chudobě.
Dílna je
vhodná
pro děti
od čtyř let.
Kapacita dílny je
omezená, proto
je nutná rezervace vstupenek
na pokladna@
praha-vysehrad.
cz. Vstupné je 40
korun. (pet)
KŘÍŽOVKA – ... JE NEJDELŠÍ BAROKNÍ PALÁCOVOU STAVBOU V PRAZE.
13
servis
Užitečné informace na www.naseprahacentrum.cz
PORADNA
Má pacient právo prohlédnout
si záznamy ve své zdravotnické dokumentaci uložené
u lékaře nebo v nemocnici?
Samozřejmě, že má. Toto základní právo vychází z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně. Nahlédnout do své
zdravotnické dokumentace
může každý za přítomnosti
pověřeného zaměstnance
zdarma. Můžete dokonce
požádat i o kopie, výpisy či
opisy. Za ty může zdravotnické zařízení požadovat
podle zákona o zdravotních
službách úhradu, která nesmí
přesáhnout náklady spojené
s pořízením výpisu či opisu
nebo náklady vynaložené na
pořízení kopie zdravotnické
dokumentace. Cena by měla
odpovídat přibližně té, která
je běžně účtována za stejné
úkony mimo zdravotnické
zařízení.
Kovy za „hotové“ už neprodáte
Co koupíte
na tržišti Náplavka
Nová vyhláška, která by měla
začít platit koncem března,
znesnadní život zejména nepoctivcům. Sběrny by podle
ní mohly platit lidem za kovošrot už jen převodem na účet
nebo poštovní poukázkou.
Cílem novely je zejména omezit krádeže drahých kovů.
Přísnější opatření mají pomoci identifi kovat především
osoby, které nosí do sběren
kradené kovy. Budou se totiž
muset prokázat občanským
průkazem nebo bankovním
účtem. (pet)
Na Rašínově nábřeží se každou sobotu od 8 do 14 hodin
konají farmářské trhy. Každý
týden zde najdete na 90 prodejců. Podívejte se, co můžete
koupit. (pet)
Maso: Živí pstruzi, čerstvé mořské ryby, chobotnice i mušle,
uzená kachní prsa s česnekem,
rozmarýnem nebo tymiánem, kachní játra s bylinkami
naložená v portském víně, krůtí
maso, farmářská kuřata
Ze zahrady: Sezónní zelenina,
byliny a saláty
Mléčné výrobky: Kravské
sýry, mléko, máslo, kefíry,
jogurty, výrobky z kozího,
ovčího a kravského mléka
v biokvalitě, Crottin, Bastion
Pečivo: ovesné sušenky, žitný
chléb, severočeský chléb, koblihy, koláče, bagety, croissanty, buchty z kynutého těsta
Novinky: lesní bio káva, sýrové občerstvení
Kam si zajít v centru na dort?
Rádi si občas dopřejete něco sladkého, ale nechce se vám dělat
s pracným těstem a stát hodiny u trouby? Zajděte si do cukrárny, kde můžete ochutnat řadu profesionálně připravených
zákusků a sladkostí. V Praze 1 jich je víc než dost. V příštím
čísle najdete seznam cukráren z Prahy 2. (pet)
vybrané cukrárny
Cukrárna Saint Tropez
Vodičkova 699/28
Cukrárna Myšák
Vodičkova 710/31
Cukrárna Revoluční
Revoluční 1634/12
Cukrárna
MUDr. Martin Jan Stránský
z www.ombudsmanprozdravi.cz
Dotazy posílejte na: petra.
[email protected]
Jungmannova 7
CakeShop Prague
Štupartská 598/6
Cukrárna U knoflíčků
Újezd 412/17
Hájek a Boušová
Vodičkova 791/39
Cukrárna Grand café
Praha
Staroměstské nám. 22
Ovocný Světozor
Havlíčkova 1682/15
Cukrárna Jana
Železná 548/1
Poradna loni pomohla desítkám lidí. Letos funguje dál
Téměř 370 klientů využilo v loňském
roce služeb sociálně-právní poradny,
kterou pro občany Prahy 1 zdarma
provozuje místní radnice.
Největší zájem byl o poradenství v bytové a finanční
problematice. Poradnu můžete navštívit každé pondělí
od 13 do 17:30 přímo na Úřadě Prahy 1 ve Vodičkově ulici
(3. patro, dveře číslo 311). Řada
otázek, které loni přicházeli klienti
do poradny konzultovat, souvisela se změnami, jež přinesl nový občanský zákoník. Nejčastěji se občané zajímají o problematiku bydlení. „Tato poradna si za léta své
existence vydobyla mezi občany
naší městské části vysoké renomé,
a to i díky tomu, že nejedna z věcí
projednávaných v poradně vyústila
z její iniciativy v soudní spor nebo
přešla do rozhodovací pravomoci
příslušného správního orgánu,“ řekl
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. (pet)
umístění kontejnerů
Praha 1
13. 3. Horní Malostranské náměstí
14:00–18:00
Praha 2
9. 3. Slezská/Blanická 15:00-19:00
10. 3. Na Kozačce 12 15:00-19:00
11. 3. Jaromírova/Svatoplukova
15:00-19:00
12. 3. Trojanova 7
15:00-19:00
14. 3. Na Zderaze 7 10:00-14:00
14. 3. Na Bojišti
10:00-14:00
DŮLEŽITÉ ČÍSLO
Pražské kontaktní centrum
124 44
INZERCE
VOJENSKÉ A POLICEJNÍ
výsadkáři a generalita
Tel.: 777 601 120
14
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
Zavolejte nám a my to zařídíme!
tel.: 773 161 747
SC-350062/03
SC-350169/02
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
Nedostali jste
časopis
NAŠE PRAHA
CENTRUM?
příští číslo vychází 13. 3. 2015
SC-341500/47
KOUPÍM
Í
SC-350212/01
UNIFORMY, ODZNAKY, MEDAILE,
Praktický servis na www.naseprahacentrum.cz
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
3. 3.
Dva kovbojové Ennis a Jack se
poznají v létě roku 1963 při hlídání ovcí ve Wyomingu. Oba mladíci toho příliš nenamluví a jednoho dne – k překvapení obou – se
vášnivě pomilují. Po návratu z hor
se rozejdou do svých domovů.
Když se znovu setkají, mají už rodiny s dětmi, ale jejich vzájemný
vztah se nezměnil... V hlavních rolích amerického filmu Heath Ledger a Jake Gyllenhaal.
DETEKTIVNÍ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Smrt v sedle
Policie Modrava
Plán útěku
Kráska v nesnázích
Nový cyklus detektivních příběhů
se odehrává v malebném prostředí Šumavy a jeho hlavní hrdinkou
je kapitánka Jana Vinická v podání půvabné slovenské
herečky Soni Norisové.
75%
Ray Breslin je spolumajitelem
bezpečnostní agentury, která
pracuje pro Federální úřad pro
vězeňství. Jeho úkolem je dostat
se do vězení, zjistit, jaké má
zařízení slabiny, a dostat se ven.
Jednou se však nechá chytit do
pasti ve vězení, kde sám navrhoval
bezpečnostní zařízení. V hlavních
rolích Arnold Schwarzenegger
a Silvester Stallone.
Anna Geislerová, Josef Abrhám
a Roman Luknár v hlavních
rolích milostného trojúhelníku.
I když se ženě a jejím dětem
nabízí lákavá budoucnost plná
blahobytu v italském sídle
milionáře, její sexuální závislost
na jiném muži jí znemožní
změnit svůj život.
80%
NE 1. 3. / Nova / 20:20
Pro pár dolarů navíc
NE 1. 3. / ČT2 / 22:00
Lovec lidí Mortimer (Clint Eastwood) se vydává po stopách obávaného zločince El India, který
uprchl z vězení. Jelikož největší
banka na Západě je v městečku
El Paso, je více než jasné, že jeho
kroky budou směřovat právě
tam... Jeden ze slavných spaghetti
westernů, které točil italský
režisér Sergio Leone.
teční zločinci k provedení loupežného přepadení, v němž
jde i Tomášovi o život. Tomáše
si zahrál Rudolf Jelínek.
80%
ČT 5. 3. / Nova / 22:15
DRAMA
potřebují získat prestiž pro
nacistický stát, jsou nuceni
nastoupit znovu v Praze.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pěsti ve tmě
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Mefisto
mohl kolem sebe vytvořit klidný ostrov umění. V hlavní roli
exceluje rakouský herec Klaus
Maria Brandauer.
Bývalý agent CIA Hunter
(Steven Seagal), který vyrostl
v Japonsku, se při objasňování
vraždy tokijského guvernéra
dostane do křížku s příslušníky
yakuzy.
85%
Boxer Vilda Jakub (Marek
Vašut) v roce 1936 kvůli
zásahu trenéra prohraje
v Berlíně s německým boxerem
Kurtem Schallerem. Světový
tisk zpochybní výsledek
souboje a Němci, kteří
PONDĚLÍ
11. 3.
Henrik Hofgen je talentovaný
herec s bezmeznou ctižádostí,
které obětuje vše – své morální
zásady, politické přesvědčení,
umělecké ambice i osobní život.
Marně se klame iluzí, že ve
zvráceném totalitním světě by
THRILLER
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Proč?
90%
kontrole a dosádlo míry vandalství a brutality. Pod filmem
Karla Smyczka je podepsán
jako scenárista Radek John.
ST 11. 3. / ČT2 / 22:25
STŘEDA
ČTVRTEK
6. 3.
Životopisné drama o jednom
z velikánů francouzské
literatury. Spisovatele, který se
dožil pouhých třiačtyřiceti let
(1850–93) a přitom zanechal
velkolepé dílo, ztvárnil Claude
Brasseur.
13. 3.
Země krvavého
slunce
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
70%
V roce 1985 se skupina fandů
a vlajkonošů pražské Sparty
vydala vlakem na ligový zápas
do Banské Bystrice. Jejich chování ovlivněné zřejmě nedávným řáděním fanoušků na
stadionu v Bruselu, se vymklo
KOMEDIE
KRIMIKOMEDIE
Perfect Days
Kamarád do deště
Erika je pohledná žena, je jí
čtyřiačtyřicet let a má všechno
– je hvězdou televizního pořadu
a majitelkou úspěšného kadeřnictví. Přesto jí něco podstatného chybí – a to je dítě. V hlavní
roli Ivana Chylková.
Číšník Michal a taxikář Tomáš
jako nerozluční kamarádi čelí
podrazům ze všech stran…
Zmíněné role vynesly Lukáši
Vaculíkovi a Sagvanu Tofi
obrovkou popularitu u nejmladší
generace diváků.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 13. 3. / Nova / 20:20
PÁTEK
ÚTERÝ
5. 3.
Guy de Maupassant
PÁ 6. 3. / ČT2 / 21:45
PÁTEK
75%
AKČNÍ
ČT 5. 3. / ČT art / 20:20
NE 8. 3. / Nova / 22:40
PO 9. 3. / ČT2 / 21:50
ŽIVOTOPISNÝ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sedm
Americký krimithriller, ve kterém
policisté v podání Morgana
Freemana a Brada Pitta pátrají po
masovém vrahovi, který své oběti
zabíjí podle sedmi biblických smrtelných hříchů. V roli bestiálního
vraha se objevil oscarový Kevin
Spacey.
ÚT 3. 3. / ČT2 / 22:15
Hlavní postavou dobrodružného příběhu je romantický mladík Tomáš Bouček, jezdčík
v hřebčíně, který je vášnivým
čtenářem kovbojek. Jeho slabost pro tuto četbu dosahuje
takové míry, že ji využijí sku-
NE 8. 3. / ČT1 / 22:05
SO 7. 3. / ČT1 / 20:00
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 13. 3. / ČT2 / 21:45
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, odpovědná redaktorka Petra Ďurčíková, e-mail: [email protected] • Manažeři inzerce: Jaroslav Harviš, tel.:
734 505 923, e-mail: [email protected] • Pavel Novotný, tel: 605 297 087, e-mail:[email protected] • Tomáš Rittenauer tel.: 603 434 519, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel: 605 292 899; e-mail: [email protected] • náklad
40 800 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21852 • Vychází 27. 2. 2015
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Do každého domova patří
15
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
SO 28. 2. / ČT2 / 21:35
7.– 8. 3.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
9. 3.
Zkrocená hora
28. 2.– 1. 3.
tv tipy
HITY SKUPINY LUCIE -
MUZIKÁL
Hlavní mediální partner
HUDBA/LIBRETO
VEÂTSÂÍ
NEZÂ MALÉ
MNOZÂSTVÍ LÁSKY
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: [email protected] a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
SC-350285_07
KOLLER KODYM DVORÂÁK P. B. CH. / BELKO
www.hdk.cz
me
Download

NPC - Naše Praha Centrum