ABB Česká republika
Organizace
© ABB Group
June 13, 2011 | Slide 1
ABB s.r.o. – Country
y Top
p Management
g
Hannu Kasi
Generální ředitel
Alena Ciprová
Lucie Jandová
Alex Rickli
Tomáš Čejchan
Bedřich Koukal
Pavel Hrubý
Personální
ředitelka
Ředitelka pro PR &
marketingovou
komunikaci
Finanční ředitel
Ředitel pro právní
záležitosti a etiku
podnikání
Ředitel pro
Business
Development
Ředitel pro
informační
systémy
Pavel Nosek
Jiří Potěšil
Vladimír Kysela
Hannu Kasi
Jan Menšík
Josef Havel
Anders Kornblad
Front End Sales
Výrobky
ý
yp
pro
energetiku
Systémy
y
y pro
p
energetiku
Automatizace
výroby a pohony
ý
ya
Výrobky
systémy nízkého
napětí
Domovní
elektroinstalační
materiál
Procesní
automatizace
Výrobky a
systémy pro
energetiku
PPMV/PPHV
Výrobky nízkého napětí
PPMV= Výrobky vysokého napětí
© ABB Group
June 13, 2011 | Slide 2
PPHV = Výrobky velmi vysokého napětí
Country Management Team
Generální ředitel
Hannu Kasi
Ředitel pro Front End Sales (PP, PS)
Pavel Nosek
Ředitel pro Výrobky pro energetiku (PPMV/PPHV)*/
Jiří Potěšil
Ředitel pro Systémy pro energetiku
Vladimír Kysela
Ředitel pro Automatizace výroby a pohony
Hannu Kasi
Ř dit l pro P
Ředitel
Produkty
d kt a systémy
té
nízkého
í kéh napětí
ětí
J M
Jan
Menšík
šík
Ředitel pro Domovní elektroinstalační materiál
Josef Havel
Ředitel pro Procesní automatizaci
Anders Kornblad
Personální ředitelka
Alena Ciprová
Ředitelka pro PR & marketingovou komunikaci
Lucie Jandová
Finanční ředitel
Alex Rickli
Ředitel pro právní záležitosti a etiku podnikání
Tomáš Čejchan
Ředitel pro Business Development
Bedřich Koukal
Ředitel pro informační systémy
Pavel Hrubý
PPMV= Výrobky vysokého napětí
© ABB Group
June 13, 2011 | Slide 3
PPHV = Výrobky velmi vysokého napětí
© ABB Group
June 13, 2011 | Slide 4
Download

ABB Česká republika Organizace