AKTUALITY
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO
PRAHA – BRNO – OLOMOUC
č. 8/2014 (5. ročník)
1. srpna 2014
Konference Církev a stát
na Masarykově univerzitě v Brně se blíží!
Jak jsme oznámili v Aktualitách č. 6/2014/2 z 25. června 2014, letošní jubilejní 20. ročník
uvedené konference, tentokrát na téma Právní postavení duchovních a autonomie církví se
koná 11. září 2014 na Masarykově univerzitě v Brně. Přihlášky se zasílají na adresu
http://cirkevastat.law.muni.cz/content/cs/.
1
Aktuality na internetu!
Všechny čísla Aktualit – Internetového zpravodaje Společnosti pro církevní právo jsou od
ledna letošního roku zveřejňovány také na webových stránkách SPCP
http://spcp.prf.cuni.cz/aktual.htm.
Nejnovější informace k majetkovému vyrovnání
Aktuální informace o průběhu provádění zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s
církvemi a náboženskými společnostmi a o službě církví veřejnosti v České republice i
v zahraničí lze nalézt na internetových stránkách České biskupské konference
http://www.cirkev.cz/aktualni-temata-rb/cirkev-a-stat/ a http://www.sluzbaverejnosti.cz/.
Informace o majetkovém vyrovnání lze nalézt rovněž na internetových stránkách Odboru církví Ministerstva kultury ČR
http://www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/default.htm.
Služba církve veřejnosti: Domov pro seniory sv. Jana Pavla II. ve Stříbře.
Foto Záboj Horák
2
Vzkaz členům SPCP na Slovensku
Dovolujeme si vás upozornit, že můžete své členské příspěvky za loňský a letošní rok ve výši
12 € za rok zaplatit během zasedání XVII. sympozia kanonického práva, které se koná ve
dnech 25.–29. srpna 2014 ve Spišské Kapitule (viz Aktuality č. 7/2014) do rukou doc. JUDr.
Záboje Horáka, Ph. D. nebo doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph. D., IC. D.
Informace o dalších konferencích z našeho oboru
Córdoba – Argentina
Ve dnech 3.–5. září 2014 se koná mezinárodní kongres „Náboženská svoboda v 21. století,
stát a společnost“, kterou organizuje Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR).
Kongres se koná v argentinské Córdobě na fakultě právnické a sociálních věd Národní
univerzity Córdoba – Argentina. Web http://www.calir.org.ar/congreso2014/, Registration
form http://www.calir.org.ar/congreso2014/formulario.htm.
Washington, D. C. – USA
Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo a School of Canon Law, The
Catholic University of America pořádají XV. mezinárodní kongres kanonického práva.
Kongres se koná 17.–21. září 2014 na Fakultě kanonického práva Katolické univerzity ve
Washingtonu, D. C. Informace o konference naleznete na adrese
http://canonlaw.cua.edu/consociatio-2014/xv-international-congress-of-canon-law.cfm.
Brno
Dne 16. října 2014 se v Brně koná 3. ročník konference Nejmenší z nás na téma Právní
ochrana osob před narozením. K účasti na letošní ročník konference přijal pozvání a svůj
příspěvek přednese také předseda Papežské akademie pro život J. E. Mons. Ignacio Carrasco
de Paula, zásadní příspěvek zazní z úst předsedy Evropského centra pro právo a spravedlnost
Grégora P. Puppincka z Francie. Na konferenci dále vystoupí se svými příspěvky přednášející ze Slovenska a České republiky. Jako zástupce z České republiky můžeme jmenovat Jakuba Kříže. Letošní ročník konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph. D., MPA a děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ThLic. Prokopa Brože, Th. D. a s podporou děkana Teologické
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích doc. Tomáše Machuly, Ph. D., Th. D.
Podrobnosti včetně programu lze nalézt na adrese http://nejmensiznas.cz/.
Z nové literatury
BUGEL, Walerian (ed.), Obřady manželství v různých liturgických tradicích, Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Olomouc, 2013, 188 s., ISBN 97880-244-3822-1.
JUST, Jiří, NEŠPOR, Zdeněk R., MATĚJKA, Ondřej (eds.), Luteráni v českých zemích
v proměnách staletí, Lutherova společnost, Praha, 2009, 396 s., ISBN 978-80-903632-8-1.
3
KOPECKÝ, Miroslav, Občané tuřanské farnosti v zahraničním odboji 1914–1920, Šimon
Ryšavý, Brno, 2003, 292 s., ISBN 80-86137-99-6.
Časopisy, periodika
Agora, Magazin der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, 2014, ISSN 0177-9265,
č. 1/2014.
Biuletyn, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Lublin, 2014, ISSN 1731-1438,
Nr 27.
Bulletin advokacie, Česká advokátní komora, Praha, 2014, ISSN 1210-6348,
č. 6/2014,
z obsahu:
KOVÁŘOVÁ, Daniela, Lenka Bezoušková: Islámské rodinné právo se zaměřením na
právo manželské, recenze, s. 60–61.
Law Briefs, Recent Church-State Developments, Office of the General Counsel of the US
Conference of Catholic Bishops, Washington DC, 2014.
May/June 2014,
z obsahu:
Supreme Court Upholds Prayer at Town Board Meetings, s. 2–4,
July 2014,
z obsahu:
Family-Owned For-Profit Companies Prevail in Challenge to HHS Contraceptive Mandate, s. 2–6,
Massachussetts Law Banning Sidewalk Counseling Within 35 Feet of Abortion Clinic
Violates Free Speech Clause, s. 6–8.
Revue de Droit Canonique, Université de Strasbourg, Strasbourg, 2014, ISSN 0556–7378,
Tome 62/2, In memoriam Jean Werckmeister – La Vérité,
Tome 63/1–2, Relations de travail et religions.
Jménem pracovního výboru SPCP
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, OP, předseda a
doc. JUDr. Záboj Horák, Ph. D., místopředseda.
Periodikum Aktuality – Internetový zpravodaj SPCP Praha – Brno – Olomouc vydává a elektronickou poštou
rozesílá Společnost pro církevní právo, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3, e-mail: [email protected], web:
http://spcp.prf.cuni.cz. Řádná čísla Aktualit vycházejí jednou až dvakrát měsíčně (nejméně 12 krát do roka),
mimořádná čísla a doplňující materiály příležitostně. Starší čísla online na http://spcp.prf.cuni.cz/aktual.htm.
4
Download

Aktuality č. 8/2014 - Společnost pro církevní právo