ecologie
water
air
chemické produkty
technologická zařízení
vzduchové filtry
ochrana lakoven
ecologie.water.air.colours
colours
OBSAH
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Vzduchové filtry . . . . . . . . . . . .
3
Papírové filtry ANDREAE .
Papírové filtry COLUMBUS
Podlahový filtr PSW 2“, 3“
Nástřih G2, G3, G4 . . .
Stropní filtry . . . . . .
Kapsové filtry . . . . . .
Filtrační vložky . . . . .
Filtrační patrony . . . .
Aktivní uhlí . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chemické produkty . . . . . . . . . .
Přehled chemických produktů . .
PANSAN Chemische Produkte GmbH
EFA Chemie GmbH . . . . . . . .
BIOMONTAN GmbH. . . . . . . .
Technologická zařízení
Flotační zařízení EWAFLOT
Sedimentační zařízení AC .
Odvodňovací kontejnery EB
Pásový filtr EWAFIL . . . .
Technologická zařízení RCA.
Dávkovací čerpadla . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
.
.
.
.
. . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
6
8
8
9
10
12
23
24
25
26
27
29
30
.
.
.
.
.
.
Ochrana lakoven . . . . . . . . . . . .
Kompletní přehled produktů . . . . . . . . . . .
31
32
33
34
34
35
36
36
ÚVOD
Firma EWAC spol. s r.o. byla založena v r. 1998 v Českých
Budějovicích. Hlavní náplní firmy je návrh, vývoj, výroba
a servis technologických zařízení určených k čištění procesních, oběhových a průmyslových odpadních vod.
Součástí dodavatelského programu společnosti jsou dodávky a servis vzduchových filtrů pro klimatizační a vzduchotechnická zařízení, dodávky a servis chemických produktů určených ke koagulaci barev a laků.
Ve výrobním a dodavatelském programu je i výroba filtračních pytlů a vaků pro odvodňovací zařízení.
Cílem firmy není jenom nabídnout široký sortiment kvalitních technologií, produktů a materiálů, ale i osobní poradenství a odborné konzultace v oblasti čištění odpadních
vod z provozů lakoven a filtrace vzduchu.
EWAC spol. s r.o. zavedla a používá systém managementu
jakosti dle ČSN ISO 9001:2009 a zavedla a používá systém
environmentálního managementu dle ČSN ISO 14001:2005.
Dodavatelský program:
• chemické produkty ke koagulaci barev a laků
• chemické produkty na čištění průmyslových
odpadních vod
• chemické produkty k úpravě chladících a kotelních
vod
• vzduchové filtry pro lakovny
• vzduchové filtry pro průmyslové a administrativní
budovy
• vzduchové filtry pro nemocnice
• aktivní uhlí
• patrony s aktivním uhlím
• snímací laky
• lepivé rohože
• průmyslové utěrky
• návleky na roboty
• pístová dávkovací čerpadla TIMMER
• membránová dávkovací čerpadla
• pracovní ochranné kombinézy a pláště
• ostatní produkty určené k ochraně lakoven
Výrobní program:
• flotační zařízení EWAFLOT
• sedimentační zařízení AC
• technologická zařízení na čištění průmyslových
odpadních vod RCA
• odvodňovací kontejnery EB
• filtrační pytle a vaky
Cílem firmy je, co možná nejkvalitněji, uspokojit zákazníka a svým dodavatelským a výrobním programem přispět
ke kvalitnějším provozům z hlediska ekologie. Nejdůležitější služba pro zákazníka je rychlá, kvalifikovaná a kvalitní dodávka nabízených produktů.
VZDUCHOVÉ FILTRY
Pro lakovny, průmyslové objekty, nemocnice, potravinářství
a další oblasti zajišťujeme optimální řešení filtrace vzduchu
od různorodých výparů, kapalných částic či částic pevných. V oblasti filtrace vzduchu máme dlouholetou zkušenost, spolupracujeme se špičkami v oboru a stále hledáme nová řešení vedoucí
k zefektivnění filtrace a vyšší hospodárnosti.
Stále zvyšující se nároky na kvalitu povrchových úprav zejména
v automobilovém průmyslu, zvyšují také nároky na kvalitu přiváděného a cirkulujícího vzduchu. Pro výběr vhodných vzduchových
filtrů je nutné znát několik vstupních parametrů: složení filtrovaných částic (prach, aerosol, plyn), jejich velikost či koncentraci.
Důležitým faktorem je požadovaná odlučivost, která je určena
třídou filtrace dle normy ČSN EN 779. Každé třídě filtrace odpovídá určitá hodnota odlučivosti A na syntetický prach, resp. E
na atmosférický prach, viz. tabulka: Třídy filtrace. Prvním filtrem
na přívodu vzduchu na lakovnách, v průmyslových objektech je
předfiltr určený pro hrubou filtraci vzduchu, filtrační třídy G1 – G4.
Pro jemnější filtraci přívodního nebo cirkulujícího vzduchu poskytujeme filtry s filtrační třídou F5 – F9. Pro velmi jemnou filtraci
třídy H10 – H14 a U15 – U17, užívané v medicíně, mikrobiologie,
potravinářství a dalších oblastech, dodáváme vysoce účinné filtrační vložky HEPA a ULPA.
K zachycení toxických plynů a rozpouštědel doporučujeme filtry
s aktivním uhlím. Aktivní uhlí lze po nasycení regenerovat.
Třídy filtrace:
Filtrační třída
Odlučivost A
G1
< 65
G2
65 – 80
G3
80 – 90
G4
> 90
Odlučivost E
M5
< 60
M6
60 – 80
F7
80 – 90
F8
90 – 95
F9
> 95
E10
HEPA filtry Odlučivost > 99.9 %
E11
HEPA filtry Odlučivost > 99.9 %
E12
HEPA filtry Odlučivost > 99.9 %
H13
HEPA filtry Odlučivost > 99.9 %
H14
HEPA filtry Odlučivost > 99.9 %
U15
ULPA filtry Odlučivost > 99.9 %
U16
ULPA filtry Odlučivost > 99.9 %
U17
ULPA filtry Odlučivost > 99.9 %
vyšší třídy filtrace: H10 - U17
Základní kritéria vzduchových filtrů:
Odlučivost
• daná normou ČSN EN 779
• na syntetický prach - odlučivost A
• na atmosférický prach - odlučivost E
• měrná jednotka: [%]
Běžně uváděné technické údaje:
MJ
Tlaková ztráta
• odpor proti proudu vzduchu procházejícího filtrem
• počáteční tlaková ztráta – čistý filtr
• koncová tlaková ztráta – zanesený filtr -> vhodná výměna filtru
• měrná jednotka: [Pa]
Množství vzduchu
• množství vzduchu pro efektivní provoz filtru
• měrná jednotka: [m3/hm2]
Filtrační třída
[mm]
Množství vzduchu
[m3/hm2]
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
Koncová tlaková ztráta
[Pa]
Odlučivost A
[%]
Odlučivost E
[%]
Množství zachyceného prachu
Množství zachyceného prachu
• množství prachu, které je filtr schopný zachytit
• měrná jednotka: [g/m2]
[ČSN EN 779]
Tloušťka materiálu
[g/m2]
Materiál
Provozní teplota
3
˚C
vzduchové filtry
chemické produkty
Papírové filtry Andreae
technologická zařízení
ochrana lakoven
Andreae filtry jsou sestaveny ze dvou skládaných, pevných kartonů, které jsou k sobě v ohybech slepeny. Otvory v přední stěně jsou umístěny asymetricky oproti otvorům ve stěně
zadní. Při průchodu vzduchu filtrem tak dochází ke změně jeho proudění ve všech osách.
V zadní stěně tvořené hlubšími záhyby tvaru „V“ vznikají kapsy, ve kterých se zachycují
oddělené kapalné částice.
Princip:
Vzdušný proud, nasycený kapalnými částicemi, např. barvy, je při průchodu filtrem
urychlován a vícenásobně mění svůj směr. Částice, těžší než vzduch, se vlivem
setrvačné síly oddělují z tohoto proudu. Vzduch pak uniká výstupními otvory filtru,
zatímco částice barvy se hromadí v záchytných komorách.
Použití:
Působením setrvačné síly zachytávají filtry Andreae velmi efektivně aerosolový
mrak, který vzniká při stříkání všech typů kapalných barev a laků, pojiv, lepidel,
epoxidových pryskyřic, rozpouštědel, asfaltu, gelů, dehtu, teflonu, polyuretanu,
vinylu, olejů, tuků, glazury, atd. Všeobecně je možné filtry použít všude tam, kde
je potřeba oddělit z proudící mlhoviny tekuté částice. Filtry Andreae lze použít
samostatně nebo jako předfiltr u vícestupňových filtračních systémů.
Výhody:
• Shromažďování barvy mimo proud vzduchu zpomaluje nárůst rozdílu tlaků
a rychlosti vzduchu. Životnost filtrů Andreae je 3 až 5-ti násobně vyšší než u filtrů
plochých, rounových.
• Filtry vykazují velkou stabilitu proudění vzduchu. Přední stěna s tvarem „V“
zabraňuje odrážení prostřiku. Pracovník tak zůstává v čistém prostředí a proud
vzduchu kolem stříkaných předmětů je rovnoměrný.
• Harmoniková struktura filtrů je velmi pevná, odolává sání vzduchotechniky
a nehroutí se ani při větším zaplnění.
• Filtry s jednoduchou a rychlou výměnou. Snižují provozní náklady na údržbu
stříkacích kabin.
Technické údaje:
STD
HC
HE
HP
Rychlost proudění vzduchu
[m/s]
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
Počáteční rozdíl tlaků při 0,50 m/s
[Pa]
13
14
13
14
Počáteční rozdíl tlaků při 0,75 m/s
[Pa]
30
32
30
32
Počáteční rozdíl tlaků při 1,00 m/s
[Pa]
56
59
56
59
Doporučený konečný rozdíl tlaků
[Pa]
130-250
130-250
130-250
130-250
Jímací kapacita při 0,75m/s a 130Pa
[kg/m ]
až 18
až 28
až 20
až 29
Filtrační účinnost při 0,75m/s
[%]
91-98
91,7-98,3
97,8-99,2
97,9-99,3
Výška filtrů
[cm]
75;90;100 75;90;100 75;90;100 75;90;100
Filtrační plocha v 1 kartonu
[m2 ]
10
8
8
8
Doporučený počet skladů na 1m
[1m]
26
26
26
26
2
Přehled produktů Andreae:
Filtr Andreae STD
– základní filtr, využívaný též jako předfiltr ve vícestupňových filtračních systémech, kde
zachytí největší podíl kapalných částic barvy a chrání tak další stupeň filtrace (většinou
drahý syntetický filtr) před jeho předčasným zanesením. V usazovacích komorách filtru
Andreae STD se zachytí až 5 krát více barvy než v běžných rounových filtrech. Filtr je
vybaven omezovačem, který zabraňuje nadměrnému roztažení.
Způsob dodání:
Karton 10 m2 (šíře 50, 75, 90 a 100 cm)
4
vzduchové filtry
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Přehled produktů Andreae:
Filtr Andreae HC
- u typu Andreae HC je nalepen na přední straně papírový pásek, který částečně překrývá
vstupní otvory. Účinek je několikanásobný: rovnoměrné ukládání barvy v komorách filtru,
snížení tlakových ztrát při zaplňování filtru, zachycování barvy na povrchu pásku, vyšší
jímací schopnost o 10 – 40 %.
Způsob dodání:
Karton 8 m2 (šíře 50, 75, 90 a 100 cm)
Filtr Andreae HE
– spojuje výhody filtru Andreae a filtru ze syntetických vláken, je tedy považován za dva
filtry v jednom. Typ HE má na výstupní straně nalepenou vrstvu syntetického filtračního
materiálu. Místo dvou filtrů zařazených za sebou, dvou rámů, dvojího pracovního zatížení
při vyměňování i větších skladových zásob, je možné vyřešit filtrem Andreae HE.
Způsob dodání:
Karton 8 m2 (šíře 75, 90 a 100 cm)
Filtr Andreae HP
– kombinuje výhody typu HC (vysoká jímací kapacita) a typu HE (vysoká filtrační účinnost).
Filtr má na přední straně nalepené papírové pásky a na straně zadní syntetický filtrační
materiál. Filtr Andreae HP dosahuje velmi dobrých výsledků v separování prostřiku barev
při nízkých nákladech na údržbu stříkacího boxu.
Způsob dodání:
Karton 8 m2 (šíře 75, 90 a 100 cm)
5
vzduchové filtry
chemické produkty
Papírové filtry Columbus
technologická zařízení
ochrana lakoven
Filtr Columbus se skládá z několik vrstev speciálně perforovaného papíru, položených
přes sebe, které poskytují velkou záchytnou plochu. Otvory jedné vrstvy jsou
v poměru k předcházející uspořádány opačně. U proudícího vzduchu tak dochází
k turbulenci, která má za následek usazování pevných částic barvy na jednotlivých
vrstvách filtru. Navíc, každá vrstva filtračního papíru má odlišnou strukturu. Tím, jak
se postupně otvory zmenšují, přední vrstvy se zanášejí pomaleji než spodní. Dosahuje
se tak stejnoměrného zatížení všech papírových vrstev a filtr se zanáší barvou
rovnoměrně v celé hloubce. To vše přispívá k vysoké jímavosti a dlouhé životnosti
filtru. Tam, kde je požadována vysoká účinnost filtrace, je možné použít filtry
Eurosupra. Několik vrstev filtračního papíru je na výstupní straně doplněno o vrstvu
syntetického filtračního materiálu různé struktury.
Oblast použití:
Jsou určeny pro odlučování prostřiků barev a laků v suchých stříkacích kabinách
a lakovnách. Vzhledem k tomu, že filtry mají vysokou jímavost i velmi dobrou
účinnost, je možné je použít prakticky na většinu kapalných laků, např. základových,
vodouředitelných, vrchních, vytvrzovacích, polyuretanových, primerů, mořidel,
epoxidů, klihů, aj.
Přehled produktů Columbus:
CI – STANDART
Filtr CI-Standard (CI-S) je složen ze šesti perforovaných papírových vrstev. Každá
vrstva má odlišnou velikost otvorů, od největších k nejmenším.
Filtr je zejména vhodný při používání:
• primer laků
• laků schnoucích na vzduchu
• mořidel
• nitrocelulosových laků
• základových barev
• vodouředitelných barev
Způsob dodání:
Role 1,06 x 12 m
Technické údaje:
CI – EUROSUPRA I a II
Materiál
Účinnost (%)
Jímací kapacita (kg/m2)
Na vzduchu schnoucí laky
96,0 – 98,0
4,17 – 4,89
Nitrocelulosové laky
87,0 – 90,0
2,18 – 2,72
Primer laky
93,0 – 95,0
12,70 – 13,60
Vodouředit. laky
96,0 – 98,0
6,35 – 6,89
Oba typy mají pět papírových vrstev. Filtr CI-Eurosupra I (CI-ES I) má šestou vrstvu
na výstupní straně tvořenou jemnou syntetickou filtrační tkaninou. Filtr CI-Eurosupra
II (CI-ES II) má tuto vrstvu z hrubšího materiálu.
Filtr je zejména vhodný při používání:
• epoxidových laků
• vodouředitelných barev
• PU laků
• vrchních laků
• primer laků
• mořidel
• laků schnoucích na vzduchu
• základových barev
Způsob dodání:
Role 1,06 x 10 m
Technické údaje:
Materiál
Účinnost (%)
Jímací kapacita (kg/m2)
Vytvrzovací laky
98,5 – 99,5
10,52 při 50 Pa
Vodouředit. Laky
97,5 – 99,0
8,16 při 125 Pa
6
vzduchové filtry
CI – HIGH CAPACITY
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Filtr CI-High Capacity (CI-HC) je složen z osmi vrstev perforovaného papíru s odlišnou
strukturou. Tři vstupní vrstvy mají obzvlášť velké otvory.
Filtr má vysokou jímací schopnost barev.
Filtr je zejména vhodný při používání:
• klih
• polyuretanových laků
• základových barev
• laků schnoucích na vzduchu
• epoxidů
• mořidel
Způsob dodání:
Role 1,06 x 10 m
Technické údaje:
CI – HC EUROSUPRA
Materiál
Účinnost (%)
Jímací kapacita (kg/m2)
Na vzduchu schnoucí laky
97,0
8,71 – 9,43
Nitrocelulosové laky
97,0 – 99,0
14,15 – 15,24
Primer laky
93,5 – 95,0
18,14 – 13,06
Vodouředit. laky
96,0 – 98,0
12,34 – 13,06
Filtr CI-High Capacity Eurosupra (CI-HCS) kombinuje výhody filtru CI-HC a Eurosupra
II. Skládá se ze sedmi papírových vrstev s odlišnou velikostí otvorů a z jedné vrstvy
syntetického materiálu, který je na výstupní straně filtru.
Filtr je zejména vhodný při používání:
• epoxidových laků
• vodouředitelných barev
• PU laků
• vrchních laků
• primer laků
• klihů a lepidel
• laků schnoucích na vzduchu
• základových barev
Způsob dodání:
Role 1,06 x 10 m
Technické údaje:
Materiál
Účinnost (%)
Jímací kapacita (kg/m2)
Vytvrzovací laky
98,5 – 99,5
17,06 při 50 Pa
Vodouředit. Laky
97,5 – 99,0
14,15 při 125 Pa
7
vzduchové filtry
chemické produkty
Podlahový filtr PSW 2“, PSW 3“
technologická zařízení
ochrana lakoven
Filtrační média jsou vyrobena z nepravidelně poskládaných, tepelně spojovaných,
skelných vláken. Pružná vlákna se v médiu postupně zahušťují směrem ke straně
čistého vzduchu.
Ta je zahlazená nebo zpevněná speciální vrstvou. Progresivní struktura médií
zaručuje dobrou odlučivost, vysokou kapacitu pro hromadění hrubých částic, zejména
přestřiků barev, a pomalý nárůst tlakových ztrát.
Oblast použití:
Filtry ze skleněných vláken se používají jako podlahový filtrační materiál k odlučování
jemných kapiček barev, použitelný do 120°C.
Příklady použití:
• Stříkací boxy
Způsob dodání:
Role: 0,5x20 m; 0,6x20 m; 0,7x20 m; 0,75x20 m; 0,8x20 m; 0,9x20 m; 1x20 m; 1,3x20 m;
1,5x20 m; 2x20 m
Technické údaje:
Filtrační třída
[ČSN EN 779]
Tloušťka materiálu
[mm]
Množství vzduchu
[m³/hm²]
PSW 3“
G2 (EU2)
G3 (EU4)
50
75
2500-6300
2500-6300
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
6 - 30
8 - 35
Koncová tlaková ztráta
[Pa]
80
100
Odlučivost A
[%]
92-96
93-97
Jímavost
[kg/m2]
3,5-4,6
3,5-4,6
Max. provozní teplota
[°C]
do 120
do 120
Max. r.v. vzduchu
[%]
100
100
Materiál
Nástřih G2
Nástřih G3
Nástřih G4
PSW 2“
skelné vlákno
Filtrační rouno je složeno z polyesterových vláken, se zvýrazněnou labyrintovou
strukturou, která jsou progresivně zhuštěna k výstupní straně. Jedná se o elastický
nesíťovaný materiál.
Oblast použití:
Nástřihy G2 – G4 se používají jako předfiltr pro vzduchotechnická zařízení při vysoké
koncentraci hrubého prachu.
Příklady použití:
• Všeobecná klimatizace a ventilace
• Klimatizační skříně
• Tepelné výměníky
• Teplovzdušné ohřívače
• Předfiltry pro stříkací boxy
Způsob dodání:
Nástřih 0 až 40 m², max. šíře 2 m
Role 2 x 20 m, 1 x 20 m
Technické údaje:
Filtrační třída
[ČSN EN 779]
Tloušťka materiálu
[mm]
Množství vzduchu
[m³/hm²]
G2
G3
G4
G2
G3
G4
5
10
20
5.400
5.400
5.400
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
11
18
50
Koncová tlaková ztráta
[Pa]
250
250
250
Odlučivost A
[%]
72
81,4
91,7
[g/m²]
425
590
518
Max. provozní teplota
[°C]
80
80
80
Max. r.v. vzduchu
[%]
100
100
100
Množství zachyceného prachu
Materiál
Polyester. vlákna
8
vzduchové filtry
chemické produkty
Stropní filtry
PERFEKT 300, PERFEKT 600,
WB600G, W600F
technologická zařízení
ochrana lakoven
Stropní filtry PERFEKT, WB600G a W600G se skládají z polyesterových vláken termicky
spojených, progresivně zhuštěných. Filtry jsou, kromě Perfektu 300, na výstupní
straně zpevněny síťovanou laminovanou tkaninou.
Oblast použití:
Filtrační rouno se používá jako stropní filtrační materiál, zajišťující jemnou filtraci
vzduchu ve stříkacích kabinách, použitelný do 80°C.
Příklady použití:
• Odvod vzduchu z kuchyní
• Všeobecná klimatizace a ventilace
• Stříkací a lakovací boxy
Způsob dodání:
Nástřih 0 až 40 m², max. šíře 2 m
Role 2 x 20 m, 1 x 20 m
Technické údaje:
Perfekt Perfekt WB600G W600F
300
600
Filtrační třída
[ČSN EN 779]
F5
F5
F5
F5
Tloušťka materiálu
[mm]
15
20
22
22
Množství vzduchu
[m³/hm²]
900
900
900
900
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
20
27
28
25-65
Koncová tlaková ztráta
[Pa]
450
450
450
400
Odlučivost A
[%]
96,4
97,9
98
99
Odlučivost E
[%]
53,5
56,6
55,1
50
Množství zachyceného prachu
[g/m²]
342
387
448
510
Max. provozní teplota
[°C]
80
80
80
80
Max. r.v. vzduchu
[%]
100
100
100
100
Materiál
Polyester. vlákna
9
vzduchové filtry
chemické produkty
Kapsové filtrační vložky
– SYNTETICKÉ
MULTISACK K
technologická zařízení
ochrana lakoven
Syntetické filtrační rouno je zpracováváno do klínovitých filtračních kapes, které jsou
upevněny do rámu z „U“ profilu. Distanční splinty v jednotlivých kapsách zajišťují využití celé hloubky kapes a tím i vysoký záchyt prachu. Všechny kapsové filtrační vložky
mohou být dodány s kovovým nebo plastovým rámem.
Oblast použití:
Kapsové filtry se používají k hrubé i jemné filtraci s vysokým stupněm odlučivosti.
Přiklad použití:
• První filtrační stupeň u vícestupňové filtrace
• Větrací a klimatizační systémy průmyslových podniků, veřejných budov, škol,
sportovních hal
• Větrací a klimatizační zařízení pro laboratoře, nemocnice, provozy chemické
a farmaceutické výroby
• Přívod vzduchu do stříkacích boxů a větrání letištních hal
Výhody použití:
• Kapsový filtr s plastovým rámem je po výměně plně spalitelný
• Plnohodnotné využití hloubky kapsy zajišťuje vysokou jímavost prachu
• Široký sortiment standardního provedení kapsového filtru s deseti velikostmi čelních
rámů
• Krátké dodací lhůty
Jiné varianty provedení:
• Antistatické – provedení do výbušného prostředí, označení EX
• SepTex – antibakteriální a protipožární provedení
Technické údaje:
Filtrační třída
[ČSN EN 779]
K 35
K 55
K 65
K 85
K 95
G4
F5
F6
F7
F8
Množství vzduchu
[m³/h]
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
Délka kapsy (Standard)
[mm]
360
600
600
600
600
Počet kapes (Standard)
[ks]
4
6
8
8
8
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
25
50
88
100
150
Koncová tlaková ztráta
[Pa]
250
450
450
450
450
Odlučivost A
[%]
90
98
98,2
99,7
99,9
Odlučivost E
[%]
-
52,5
63
82,3
93,7
Max. provozní teplota
[°C]
80 (100) 80
80
80
80
Max. r.v. vzduchu
[%]
100
100
100
100
Materiál
100
syntetika
Technická data se vztahují ke standardní velikosti filtru 592x592 mm a standardnímu
počtu kapes.
10
vzduchové filtry
chemické produkty
Kapsové filtrační vložky
– MIKROSKELNÉ VLÁKNO
MULTISACK G
technologická zařízení
ochrana lakoven
Kapsový filtr je sestaven z čelního upínacího rámu a několika filtračních kapes. Jednotlivé kapsy klínovitého provedení jsou zhotoveny ze mikroskelných roun. Distanční nitě
zajišťují plnohodnotné využití hloubky kapsy a tím i celkové filtrační plochy. Filtrační
kapsy jsou upevněny do stabilního rámu z „U“ profilu (o výšce 25mm) pomocí lepidla
a upínacích elementů. Rámy jsou zhotoveny z pozinkovaného plechu nebo z plastového
profilu.
Oblast použití:
Kapsové filtry se používají k jemné filtraci s vysokým stupněm odlučivosti.
Přiklad použití:
• Větrací a klimatizační systémy průmyslových podniků, veřejných budov, škol,
sportovních hal
• Větrací a klimatizační zařízení pro laboratoře, nemocnice, provozy chemické
a farmaceutické výroby
• Přívod vzduchu do stříkacích boxů a větrání letištních hal
Výhody použití:
• Kapsový filtr s plastovým rámem je po výměně plně spalitelný
• Plnohodnotné využití hloubky kapsy zajišťuje vysokou jímavost prachu
• Široký sortiment standardního provedení kapsového filtru s
deseti velikostmi čelních rámů
Jiné varianty provedení:
• Antistatické – provedení do výbušného prostředí, označení EX
• SepTex – antibakteriální a protipožární provedení
Technické údaje:
Filtrační třída
[ČSN EN 779]
G55
G65
G85
G95
F5
F6
F7
F9
Množství vzduchu
[m³/h]
3.400
3.400
3.400
3.400
Délka kapsy (Standard)
[mm]
600
600
600
600
Počet kapes (Standard)
[ks]
6
8
8
8
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
50
50
100
155
Koncová tlaková ztráta
[Pa]
450
450
450
450
Odlučivost A
[%]
97,1
98,9
99,8
99,8
Odlučivost E
[%]
48,6
65,6
85,1
95,4
Max. provozní teplota
[°C]
80
80
80
80
Max. r.v. vzduchu
[%]
100
100
100
100
Materiál
mikroskelné vlákno
Technická data se vztahují ke standardní velikosti filtru 592x592 mm a standardnímu
počtu kapes.
11
vzduchové filtry
chemické produkty
Filtrační vložky MULTIFORM
technologická zařízení
ochrana lakoven
Jako filtračního media se používá speciálních filtračních papírů, skládajících se z celulózových nebo ze skleněných submikronových vláken, které mají požadovanou třídu filtrace.
Tento filtrační papír je naskládán do stabilního složence, který má optimální počet a výšku
skladů ve vztahu k pracovnímu bodu filtru. Průběžné housenky tavného lepidla zajišťují nejen stabilitu složence, ale i pravidelné a rovnoběžné sklady filtračního media a tím plnohodnotné využití filtrační plochy. Filtrační složence sestavené do tvaru „V“ jsou vzduchotěsně
zality tmelem do stabilního plastového rámu filtru z ABS. Obvodová upínací příruba umožňuje kvalitní utěsnění filtrační vložky v upínacím rámu. Filtrační vložky MULTIFORM mohou
být upevňovány do běžných stěnových upínacích rámů, ve kterých je nalepeno těsnění.
Oblast použití:
Filtrační vložky MULTIFORM se používají především tam, kde je požadována
maximální provozní jistota a čistota vzduchu. Využívají se pro filtraci přiváděného
vzduchu od jemných prachů, bakterií a pylů ve všech klimatizačních a ventilačních
zařízeních nebo jako předfiltr pro vysoce účinné filtrační vložky.
Přiklad použití:
• Všeobecná oblast klimatizace a ventilace
• Komfortní klimatizační zařízení
• Fotografický, elektrotechnický a potravinářský průmysl
• Farmacie, nemocnice
• Předfiltry v zařízení čistých prostorů
• Nasávací filtry v elektrárnách
Výhody použití:
• Samonosné tvarově stabilní plastové provedení s vysokou mechanickou stabilitou
• Vysoká jímavost
• Vysoké množství protékajícího vzduchu při krátké zástavbové hloubce
• Velká filtrační plocha a dlouhá životnost
• Filtrační vložka je po zanesení plně spalitelná
Rozměry:
Velikost -3 (B x H)
Velikost -5 (B x H)
Velikost -6 (B x H)
[mm]
[mm]
[mm]
592 x 287
592 x 490
592 x 592
Technické údaje:
MF-65
MF-85
MF-90
MF-95
F6
F7
F8
F9
Filtrační třída
[ČSN EN 779]
Šířka x Výška
[mm]
592x592 592x592 592x592
592x592
Zástavbová hloubka
[mm]
298
298
298
298
Jmenovité množství vzduchu
[m³/h]
4.250
4.250
4.250
4.250
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
100
110
125
150
Koncová tlaková ztráta
[Pa]
450
450
450
450
Odlučivost A
[%]
>98,0
>98,0
>98,0
>98,0
Odlučivost E
[%]
72,6
85,9
93,5
96,2
Filtrační plocha
[m²]
16
18
18
18
Max. provozní teplota
[°C]
70
70
70
70
Max. r.v. vzduchu
[%]
100
100
100
100
plast
plast
plast
plast
Provedení rámu
Filtrační médium
skelné mikrovlákno
MF-98
MF-99
MF-100
H 10
H 11
H 12
[mm]
592 x 592
592 x 592
592 x 592
Zástavbová hloubka
[mm]
298
298
298
Jmenovité množství vzduchu
[m³/h]
4.250
3.400
3.400
Filtrační třída
[ČSN EN 1822]
Šířka x Výška
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
185
185
290
Koncová tlaková ztráta
[Pa]
650
650
650
Odlučivost A
[%]
>85,0
>95,0
>99,5
Filtrační plocha
[m²]
18
18
26
Max. provozní teplota
[°C]
70
70
70
Max. r.v. vzduchu
[%]
100
100
100
plast
plast
plast
Provedení rámu
Filtrační médium
12
skelné mikrovlákno
vzduchové filtry
chemické produkty
Filtrační vložky Z-line
technologická zařízení
ochrana lakoven
Filtrační vložky Z-line jsou sestaveny z naskládaného syntetického filtračního rouna,
které je vloženo do stabilního proti vlhkosti impregnovaného rámu z kartonové
lepenky. Do „Z“ naskládané filtrační medium dovoluje vysoké průtoky vzdušniny při
nízké tlakové ztrátě a malé zástavbové hloubce. Standardní stavební hloubky jsou
48mm, 96mm a 147mm.
Na přání zákazníka lze dodat zástavbovou hloubku od 25 do 150mm.
Oblast použití:
Filtrační vložky Z-line se používají k hrubé filtraci ve větracích a klimatizačních
zařízeních.
Výhody konstrukce:
• Vysoká hospodárnost díky nízké počáteční tlakové ztrátě i při vysokém průtočném
množství vzduchu
• Filtry jsou po zanesení plně spalitelné
• Velká aktivní filtrační plocha zajišťuje vysokou jímavost prachu
Příklady použití:
• Zařízení přívodu vzduchu
• Všeobecné větrání a klimatizace
• Předfiltry přívodu vzduchu do čistých prostorů
• Automobilový průmysl
• Lakovny
Technické údaje:
Třída filtrace
Zástavbová hloubka
Množství vzduchu
Filtrační vložky KOFIL, PREFIL
[ČSN EN 779]
G4
G4
F5
F5
[mm]
48
96
48
96
9700
11600
9700
11600
[m³/hm²]
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
60
65
80
90
Konečná tlaková ztráta
[Pa]
300
300
300
300
Odlučivost A
[%]
>90
>90
-
-
Odlučivost E
[%]
-
-
40 -60
40 -60
Max. pracovní teplota
[°C]
70
70
70
70
Max. r. v. vzduchu
[%]
100
100
100
100
Rám filtrační vložky KOFIL je zhotoven z ocelového pozinkovaného plechu. Funkční
část tvoří několik vrstev hliníkového tahokovu. Po zanesení se filtrační vložka vyklepe
a omyje vhodným ekologickým prostředkem.
Rám filtrační vložky PREFIL je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu, ve kterém
je vložena pozinkovaná svařovaná síť. Na tuto síť je pak položeno výstupní stranou
samozhášlivé rouno a zajištěno upínací pryží o průřezu 6 x 15 mm z PE pěny
s uzavřenými póry. Filtrační vložku PREFIL lze regenerovat pouze výměnou filtračního
rouna, které lze u výrobce doobjednat.
Oblast použití:
Filtrační vložka KOFIL je určena pro zachycování jisker od svařování, které jsou nasávány
odsavačem spolu se vzduchem. Lze ji rovněž použít jako velmi hrubého předfiltru pro
vícestupňovou filtraci, eventuelně pro záchyt tukových par.
Filtrační vložka PREFIL je určena pro filtraci atmosférického vzduchu jako předfiltr při
řešení vícestupňové filtrace popř. pro filtraci při minimálních nárocích na čistotu vzduchu.
Technické údaje:
KOFIL
PREFIL
G1
G2-3
Zástavbová hloubka
[mm]
20 / 25
20 / 25
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
20
30
Konečná tlaková ztráta
[Pa]
300
300
Filtrační třída
[ČSN EN 779]
[%]
<65
>80
Pracovní teplota
[max. °C]
100
100
Relativní vlhkost
[max. %]
100
100
Regenerace
ano
ano
Těsnění
ne
ano
Odlučivost
13
vzduchové filtry
chemické produkty
Filtrační vložky MULTIPLAN
technologická zařízení
ochrana lakoven
Jako filtračního media se využívá speciálních filtračních papírů, skládajících se
z celulózových nebo ze skleněných submikronových vláken, které mají požadovanou
třídu filtrace. Tento filtrační papír je naskládán do stabilního složence, který má
optimální počet a výšku skladů ve vztahu k pracovnímu bodu filtru. Průběžné
housenky tavného lepidla zajišťují nejen stabilitu složence, ale i pravidelné
a rovnoběžné sklady filtračního media a tím plnohodnotné využití filtrační plochy.
Filtrační složenec je vzduchotěsně zalit tmelem do rámu filtru z MDF desky (lisovaná
dřevitá vlákna), které jsou opatřeny základní ochrannou vrstvou. Při požadavku
na vlhkostní stabilitu rámu filtru lze alternativně použít vodovzdornou překližku.
Na vyžádání lze rám filtru zhotovit z následujících materiálů: pozinkovaného
ocelového plechu, nerezového plechu nebo hliníkového plechu. Ploché pryžové
těsnění je standardně vlepeno na vstupní stranu filtrační vložky.
Oblast použití:
Filtrační vložky MULTIPLAN, ve třídách filtrace F6, F7 a F9, se používají především
jako předfiltry k vysoce účinným filtračním vložkám, kterým zajišťují správné
podmínky pro jejich funkci a tím i jejich prodlouženou životnost. Úsporné rozměry
filtračních vložek umožňují jejich společnou instalaci do filtračních skříní.
Výhody konstrukce:
• Osvědčená konstrukce zajišťující vysokou mechanickou stabilitu
• Veliká flexibilita při použití
• Vysoké množství protékajícího vzduchu při malém zástavbovém rozměru
• Separace filtračního papíru bez použití kovů
• Filtrační plocha je optimalizována podle způsobu použití
Příklady použití:
• Jako předfiltry v odvětvích:
◦ Medicína
◦ Mikrobiologie
◦ Chemie
◦ Farmacie
◦ Potravinářství
◦ Elektrotechnika
Způsob dodání:
Filtrační vložky, různé velikosti
Technické údaje:
-65
-85
-95
F6
F7
F9
[mm]
610 x 610
610 x 610
610 x 610
[mm]
78
78
78
[m³/h]
Filtrační třída
[ČSN EN 779]
Šířka x výška
Zástavbová hloubka
Jmenovité množství vzduchu
3.000
3.000
3.000
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
150
170
190
Konečná tlaková ztráta
[Pa]
450
450
450
Odlučivost A
[%]
98
>98,0
>99,0
Odlučivost E
[%]
>60,0
>80,0
>95,0
Filtrační plocha
[m²]
10,8
10,8
10,8
Max. provozní teplota
[°C]
80
80
80
Max. r.v. vzduchu
[%]
100
100
100
MDF
MDF
MDF
Provedení rámu
Filtrační medium
14
skelné mikrovlákno
vzduchové filtry
ULTRANGLAS-H
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Filtrační medium vhodné do vysokých teplot je uzavřeno mezi deskami hliníkového
tahokovu, které zároveň tvoří rám filtrační vložky.
Oblast použití:
Filtrační vložky ULTRANGLAS-H zajišťují filtraci cirkulujícího vzduchu v sušících
zónách s teplotou až do 300°C.
Výhody konstrukce:
ULTRANGLAS-H s maximální provozní teplotou do 300°C splňuje třídu hořlavosti F1 / K1.
Příklady použití:
• Filtrace vzduchu v sušících zónách
Způsob dodání:
Filtrační vložka 480 x 480 x 14 mm
Technické údaje:
Filtrační třída
[ČSN EN 779]
Šířka x výška
[mm]
G4
480 x 480
Zástavbová hloubka
[mm]
14
Množství vzduchu
[m³/h]
1.500
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
170
Konečná tlaková ztráta
[Pa]
500
Odlučivost A
[%]
93
Třída hořlavosti
[DIN 53 438]
F1 / K1
Max. provozní teplota
[°C]
300
Max. relativní vlhkost
[%]
100
Filtrační medium
15
skelné vlákno
vzduchové filtry
chemické produkty
Filtrační vložky MULTITHERM
technologická zařízení
ochrana lakoven
K filtraci vzduchu od prachových částic jsou využívány speciální filtrační papíry ze
skleněných submikronových vláken, které mají požadovanou třídu filtrace. Tento
papír je vyskládán do stabilního složence, který má optimální počet a výšku skladů
ve vztahu k pracovnímu bodu filtru. Rozestup jednotlivých skladů papíru je dán
separátory, z hliníkové folie nebo papírových pásků. Filtrační složenec je vložen
do kovového rámu bez použití lepidel a tmelů a chráněn z obou stran ochrannou sítí.
Rám filtru je vyroben z ocelového pozinkovaného nebo nerezového plechu (na zvláštní
poptávku). Všechny materiály použité při výrobě filtru jsou stabilní do teploty 250°C
a neobsahují silikon, který je na překážku v oblasti povrchových ochran. Standardní
stavební hloubky vložek jsou 40, 55, 78, 90, 150 a 292 mm bez započítání hloubky
těsnění, na které je standardně použita kruhová šňůra o průměru 7 mm ze skelných
grafitovaných vláken.
Oblast použití:
Hlavní oblasti pro použití filtračních vložek MULTITHERM jsou v zařízeních pro přívod
nebo cirkulaci vzduchu na odlučování jemného prachu (třídy filtrace F6/F8 dle ČSN EN
779) při vysokých teplotách.
Výhody konstrukce:
• Vysoká odlučivost při dlouhé životnosti
• Vysoké množství protékajícího vzduchu při krátké zástavbové hloubce a vysoká
zatížitelnost vložky, daná její obzvláště stabilní konstrukcí odolávající teplotám
do 250°C, jsou ideálními parametry pro její nasazení v sušících procesech jak
v průmyslu, tak v laboratořích.
• Odolné těsnění z grafitovaných skelných vláken ve tvaru kruhové šňůry umožňuje
kvalitní utěsnění vložky
Příklady použití:
• Zušlechťování povrchů
• Povrchová ochrana
• Automobilový průmysl
• Všeobecné sušárenství
Způsob dodání:
Filtrační vložka, různé velikosti
Technické údaje:
MT-60
MT-90
[ČSN EN 779]
FF6
F8
Konečná tlaková ztráta
[Pa]
450
450
Odlučivost A
[%]
>98,0
>98,0
Odlučivost E
[%]
>60,0
>90,0
Max. provozní teplota
[°C]
250
250
Max. r. v. vzduchu
[%]
100
100
Filtrační třída
Provedení rámu
pozink / nerez
Filtrační medium
skelné mikrovlákno
Zástavbová hloubka: 40, 55, 78, 90, 150, 292 mm
16
vzduchové filtry
chemické produkty
Vysoce účinné filtrační vložky
(HEPA, ULPA)
technologická zařízení
ochrana lakoven
Základem filtrační vložky je filtrační medium ve formě speciálních filtračních
papírů ze skleněných submikronových vláken. Tento filtrační papír je naskládán
do stabilního složence, jehož optimální počet a výška skladů ve vztahu k pracovnímu
bodu filtru zajišťuje požadovanou třídu filtrace a dlouhou životnost filtrační vložky.
Vysoce účinné filtrační vložky se mj. používají v následujících oblastech: medicína,
mikrobiologie, chemie, farmacie, elektrotechnika, potravinářství, jemná mechanika.
V nabídce je široká řada rozměrů a provedení rámu. Filtry lze tak dokonale
přizpůsobit požadavkům zákazníka.
Vysoce účinné filtrační vložky lze dodat v rámci filtračních tříd v různých
provedeních, mj. v těchto konstrukcích:
Separace tavným lepidlem (hot-melt)
Separace pomocí zvlněné hliníkové folie
FV-konstrukce
Provedení pro tzv. „čisté prostory“
17
vzduchové filtry
MICROPUR-F
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Základem filtrační vložky je filtrační medium ve formě speciálních filtračních papírů
ze skleněných submikronových vláken. Tento filtrační papír je naskládán do stabilního
složence, jehož optimální počet a výška skladů ve vztahu k pracovnímu bodu filtru
zajišťuje požadovanou třídu filtrace a dlouhou životnost filtrační vložky. Separace
papíru je provedena housenkami tavného lepidla (hot-melt). Filtrační složenec je
vzduchotěsně upevněn do stabilního, kroucení odolného rámu filtru, který spolu
s nekonečným těsněním z pěnového PUR garantuje kvalitní utěsnění filtrační
vložky v upínacích skříních. Tato konstrukce filtru tvoří základ pro plnění vysokých
požadavků na čistotu vzduchu. Základní provedení rámu je MDF. Na přání lze rám
filtru zhotovit také z pozinkovaného ocelového, nerezového nebo hliníkového plechu.
Oblast použití:
• Medicína
• Mikrobiologie
• Chemie
• Farmacie
• Potravinářství
• Elektrotechnika
• Jaderná technika
Příklady použití:
Vysoce účinná filtrační vložka s vysokou odlučivostí všech druhů aerosolů se používá
jako koncový filtr vícestupňové filtrace klimatizačních nebo větracích zařízení,
k čištění přiváděného a odváděného vzduchu v technologicky náročných procesech
a k čištění vzduchu od zdraví škodlivého prachu, virů, bakterií v nemocničních
zařízeních.
Výhody konstrukce:
• Vysoká mechanická stabilita
• Optimální konstrukce složence
• Stejnoměrná výstupní rychlost proudu vzduchu
• Různé druhy materiálu rámu a těsnění
Způsob dodání:
Standardní zástavbová hloubka: 46, 54, 69, 78, 150, 292 mm
Materiál rámu: hliník, nerez, MDF, překližka
Druh těsnění: vypěněný PUR, ploché pryžové, U-profil
Poloha těsnění: na vstupu, na výstupu
Technické údaje:
Filtrační třída
[ČSN EN 1822]
H 11
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
125
Konečná tlaková ztráta
[Pa]
750
Odlučivost
[%]
>95,0
Max. provozní teplota
[°C]
80
Max. r.v. vzduchu
[%]
100
Filtrační materiál
18
mikroskelné vlákno
vzduchové filtry
MACROPUR-F
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Základem filtrační vložky je filtrační medium ve formě speciálních filtračních papírů
ze skleněných submikronových vláken. Tento filtrační papír je naskládán do stabilního
složence, jehož optimální počet a výška skladů ve vztahu k pracovnímu bodu filtru
zajišťuje požadovanou třídu filtrace a dlouhou životnost filtrační vložky. Separace
papíru je provedena housenkami tavného lepidla (MACROPUR-F) nebo separátory
z vlněné hliníkové folie (MACROPUR). Filtrační složenec je vzduchotěsně upevněn
do stabilního, kroucení odolného rámu filtru, který spolu s nekonečným těsněním
z pěnového PUR garantuje kvalitní utěsnění filtrační vložky v upínacích skříních. Tato
konstrukce filtru tvoří základ pro plnění vysokých požadavků na čistotu vzduchu.
Základní provedení rámu je MDF. Na přání lze rám filtru zhotovit také z pozinkovaného
ocelového, nerezového nebo hliníkového plechu.
Oblast použití:
• Medicína
• Mikrobiologie
• Chemie
• Farmacie
• Potravinářství
• Elektrotechnika
• Jaderná technika
Příklady použití:
Vysoce účinná filtrační vložka s vysokou odlučivostí všech druhů aerosolů se používá
jako koncový filtr vícestupňové filtrace klimatizačních nebo větracích zařízení,
k čištění přiváděného a odváděného vzduchu v technologicky náročných procesech
a k čištění vzduchu od zdraví škodlivého prachu, virů, bakterií v nemocničních
zařízeních.
Výhody konstrukce:
• Vysoká mechanická stabilita
• Optimální konstrukce složence
• Stejnoměrná výstupní rychlost proudu vzduchu
• Různé druhy materiálu rámu a těsnění
Způsob dodání:
Filtrační vložky, různé velikosti.
Separace papíru: housenky tavného lepidla (hot-melt), hliníková fólie
Technické údaje:
Filtrační třída
[ČSN EN 1822]
HH 13
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
250
Konečná tlaková ztráta
[Pa]
750
Odlučivost
[%]
>99,95
Max. provozní teplota
[°C]
80
Max. r.v. vzduchu
[%]
100
Filtrační materiál
19
mikroskelné vlákno
vzduchové filtry
ABSOFIL
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Filtrační vložky mají rám vyrobený dle požadavku: z Al profilu , překližky nebo desky
MDF. Do rámu je zatmelen blok, který je tvořen vyskládaným filtračním papírem ze
skleněných submikronových vláken a separovaný housenkami z tavného lepidla.
Filtrační složenec je vzduchotěsně upevněn do stabilního, kroucení odolného rámu
filtru, který spolu s nekonečným těsněním z pěnového PUR garantuje kvalitní utěsnění
filtrační vložky v upínacích skříních. Každá filtrační vložka je opatřena výkonovým
štítkem.
Oblast použití:
• Medicína
• Mikrobiologie
• Chemie
• Farmacie
• Potravinářství
• Elektrotechnika
• Jaderná technika
Příklady použití:
Vysoce účinná filtrační vložka s vysokou odlučivostí všech druhů aerosolů se používá
jako koncový filtr vícestupňové filtrace klimatizačních nebo větracích zařízení,
k čištění přiváděného a odváděného vzduchu v technologicky náročných procesech
a k čištění vzduchu od zdraví škodlivého prachu, virů, bakterií v nemocničních
zařízeních.
Výhody konstrukce:
• Vysoká mechanická stabilita
• Optimální konstrukce složence
• Stejnoměrná výstupní rychlost proudu vzduchu
• Různé druhy materiálu rámu a těsnění
Způsob dodání:
Filtrační vložky, různé velikosti.
Zástavbová hloubka: 78 mm
Materiál rámu: Al profil, překližka, MDF
Druh těsnění: na vstupu, na výstupu, U-profil na vstupu
Technické údaje:
Filtrační třída
[ČSN EN 1822]
H 13
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
150
Konečná tlaková ztráta
[Pa]
600
Odlučivost
[%]
>99,95
Max. provozní teplota
[°C]
80
Max. r.v. vzduchu
[%]
100
Materiál rámu
MDF, Al, překližka
Filtrační materiál
mikroskelné vlákno
20
vzduchové filtry
ULTRAPUR-F
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Základem filtrační vložky je filtrační medium ve formě speciálních filtračních papírů
ze skleněných submikronových vláken. Tento filtrační papír je naskládán do stabilního
složence, jehož optimální počet a výška skladů ve vztahu k pracovnímu bodu filtru
zajišťuje požadovanou třídu filtrace a dlouhou životnost filtrační vložky. Separace
papíru je provedena housenkami tavného lepidla. Filtrační složenec je vzduchotěsně
upevněn do rámu z eloxovaného hliníkového profilu, který spolu s nekonečným
těsněním z pěnového PUR garantuje kvalitní utěsnění filtrační vložky v upínacích
skříních. Tato konstrukce filtru tvoří základ pro plnění vysokých požadavků na čistotu
vzduchu. Filtrační vložky U 15 jsou standardně dodávány s ochrannou mřížkou
na výstupní straně.
Oblast použití:
• Medicína
• Mikrobiologie
• Chemie
• Farmacie
• Potravinářství
• Elektrotechnika
Příklady použití:
Vysoce účinná filtrační vložka s vysokou odlučivostí všech druhů aerosolů se používá
jako koncový filtr vícestupňové filtrace klimatizačních nebo větracích zařízení,
k čištění přiváděného a odváděného vzduchu v technologicky náročných procesech
a k čištění vzduchu od zdraví škodlivého prachu, virů, bakterií v nemocničních
zařízeních.
Výhody konstrukce:
• Vysoká mechanická stabilita
• Optimální konstrukce složence
• Stejnoměrná výstupní rychlost proudu vzduchu
• Ochranná mříž na výstupní straně
Způsob dodání:
Filtrační vložky, různé velikosti
Zástavbová hloubka: 69, 78, 90, 117 mm
Materiál rámu: hliník
Druh těsnění: vypěněný PUR, ploché pryžové, U-profil
Poloha těsnění: na vstupu, na výstupu
Technické údaje:
Filtrační třída
[ČSN EN 1822]
U 15
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
250
Konečná tlaková ztráta
[Pa]
600
Odlučivost
[%]
>99,9995
Max. provozní teplota
[°C]
80
Max. r.v. vzduchu
[%]
100
Materiál rámu
hliník
Filtrační materiál
skleněné mikrovlákno
21
vzduchové filtry
ABSOPUR-F
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Základem filtrační vložky je filtrační medium ve formě speciálních filtračních papírů
ze skleněných submikronových vláken. Tento filtrační papír je naskládán do stabilního
složence, jehož optimální počet a výška skladů ve vztahu k pracovnímu bodu filtru
zajišťuje požadovanou třídu filtrace a dlouhou životnost filtrační vložky. Separace
papíru je provedena housenkami tavného lepidla. Filtrační složenec je vzduchotěsně
upevněn do rámu z eloxovaného hliníkového profilu, který spolu s nekonečným
těsněním z pěnového PUR garantuje kvalitní utěsnění filtrační vložky v upínacích
skříních. Tato konstrukce filtru tvoří základ pro plnění vysokých požadavků na čistotu
vzduchu. Filtrační vložky H14 jsou standardně dodávány s ochrannou mřížkou
na výstupní straně.
Oblast použití:
• Medicína
• Mikrobiologie
• Chemie
• Farmacie
• Potravinářství
• Elektrotechnika
Příklady použití:
Vysoce účinná filtrační vložka s vysokou odlučivostí všech druhů aerosolů se používá
jako koncový filtr vícestupňové filtrace klimatizačních nebo větracích zařízení,
k čištění přiváděného a odváděného vzduchu v technologicky náročných procesech
a k čištění vzduchu od zdraví škodlivého prachu, virů, bakterií v nemocničních
zařízeních.
Výhody konstrukce:
• Vysoká mechanická stabilita
• Optimální konstrukce složence
• Stejnoměrná výstupní rychlost proudu vzduchu
• Ochranná mřížka na výstupní straně
Způsob dodání:
Filtrační vložky, různé velikosti.
Zástavbová hloubka: 69, 78, 90, 117
Matriál rámu: hliník
Druh těsnění: hliník, vypěněný PUR, ploché pryžové, U-profil
Poloha těsnění: na vstupu, na výstupu
Technické údaje:
Filtrační třída
[ČSN EN 1822]
H 14
Počáteční tlaková ztráta
[Pa]
250
Konečná tlaková ztráta
[Pa]
600
Odlučivost
[%]
>99,995
Max. provozní teplota
[°C]
80
Max. r.v. vzduchu
[%]
100
Materiál rámu
hliník
Filtrační materiál
skleněné mikrovlákno
22
vzduchové filtry
Filtrační patrona typ 1
Filtrační patrona typ 4
Filtrační patrona typ 5
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Prachové filtrační vložky mají jednotnou strukturu povrchu, která zaručuje perfektní
povrchovou filtraci a vysoký filtrační výkon při nízké tlakové ztrátě. Tyto filtry mají
optimální poměr mezi počtem skladů, sekcemi a povrchem filtru. Tento filtr je vhodný
pro práškové lakování, odlučování prachu, svařovací výpary, zpracování dřeva a spalovací
zařízení.
Dno
Plné (s uzávěrem), otevřené
Možnosti
Antistatický, žáruvzdorný
Výbava
Perforovaný plech, výztuhy vnitřní, vnější
Medium
Celulóza/polyester, polyester, PE s teflonovou úpravou, aj.
Průměr
150, 205, 225, 305, 325, 351, 445, 570 mm
Standardní výška
600, 660, 1000, 1200 mm
Jiná výška
Od 150 do 2000 mm
Tato prachová filtrační vložka má stejné charakteristiky jako typ 1, avšak příruba má
bajonetový uzávěr. Filtr je vhodný pro práškové lakování, odlučování prachu, svařovací
výpary, zpracování dřeva a spalovací zařízení.
Uchycení
Bajonetové
Dno
Plné
Možnosti
Antistatický, žáruvzdorný
Výbava
Výztuhy vnitřní, vnější
Medium
Celulóza/polyester, polyester, PE s teflonovou úpravou, aj.
Průměr
145, 150, 225 a 325 mm
Vnější prům. příruby
180, 206, 263, a 394 mm
Standardní výška
600, 660, 1000, 1200 mm
Jiná výška
Od 150 do 2000 mm
Tato prachová filtrační vložka má stejné charakteristiky jako typ 1, avšak příruba má
bajonetový uzávěr. Filtr je vhodný pro práškové lakování, odlučování prachu, svařovací
výpary, zpracování dřeva a spalovací zařízení.
Uchycení
Bajonetové
Dno
Plné
Možnosti
Antistatický, žáruvzdorný
Výbava
Výztuhy vnitřní, vnější
Medium
Celulóza/polyester, polyester, PE s teflonovou úpravou, aj.
Průměr
325 mm
Vnější prům. příruby
366 mm
Standardní výška
600, 660, 1000, 1200 mm
Jiná výška
Od 150 do 2000 mm
23
vzduchové filtry
chemické produkty
Aktivní uhlí – typ SC 40“
technologická zařízení
ochrana lakoven
Tvarované aktivní uhlí SC 40 je vysoce kvalitní produkt ve formě peletek (válečků)
vyrobený z vybraných druhů antracitu vysokotepelnou aktivací vodní parou přesně
řízeným technologickým procesem. SC 40 vyniká pevností a porezní strukturou, která
mu uděluje vynikající sorpční schopnost pro široké spektrum organických sloučenin.
SC 40 je určeno především k zachycování rozpouštědel z plynné nebo kapalné fáze.
Zvláště se osvědčuje jako regenerovatelná náplň absorbérů org. rozpouštědel (benzín,
benzen, toulen, chlorovaná rozpouštědla, cyklohexan, kumen aj.). Je vhodné i pro
odolejování kondenzátů a k čištění vody, kde se zvláště uplatňuje jeho vynikající
mechanická pevnost a nízká tlaková ztráta.
Způsob dodání:
Uhlí je dodávané ve vícevrstvých pytlích po 25 kg.
Typické vlastnosti granulovaného uhlí:
Patrona s aktivním uhlím
W2600, W600, W1000
Vzhled
černé válečky o průměru 4 mm
Obsah vody při balení
5 % hmot. max.
Sypná hmotnost
430-480 g/l
Aktivita na CCl4
80 % hmot. min.
Jodové číslo
1100 mg / g min.
Tvrdost
95 % min
Sorpce benzenu
50 % hmot.
Specifický povrch N2BET
1150 m2/g
Patrony jsou vyrobeny z ocelového nebo nerezového plechu. Meziprostory jsou
naplněny aktivním uhlím. Patrony mají 3-bodové bajonetové upevnění do stěnových
rámů. Možno dodat také v provedení s centrální maticí a šroubem pro podepření
volného konce patrony. Náplň aktivního uhlí je vyměnitelná.
Oblast použití:
Aktivní uhlíkový filtr je určený k filtraci pachu a pročištění vzduchu od znečištění
těkavými látkami. Zásobník je doplnitelný a má lepší absorpční schopnost díky jeho
velké ploše, která má za následek jeho vyšší životnost.
Technická data:
Upínací rám
Patrona
W2600
W600
W1000
Typ aktivního uhlí
CKV-3
CKV-3
CKV-3
Délka
453 mm
600 mm
1000 mm
Průměr
145 mm
145 mm
395 mm
Upevnění
3-bodové bajonetové
ploché těsnění
Váha aktivního uhlí
2,1 kg
3,0 kg
32 kg
Max. provozní teplota
80 °C
80 °C
80 °C
Tloušťka vrstvy
26 mm
26 mm
65 mm
Upínací rám je vhodný k jednoduché instalaci filtračních patron (kromě W1000). Díky
bajonetovému uchycení je instalace filtrů ke koncové desce velmi jednoduchá.
24
CHEMICKÉ PRODUKTY
EWAC spol. s r.o. zajišťuje dodávky chemických produktů
ke koagulaci barev a laků od firmy PANSAN Chemische Produkte,
práškových reakčních produktů k čištění průmyslových odpadních
vod od firmy EFA Chemie GmbH a chemických produktů k čištění
odpadních vod, např. z textilního, potravinářského a kožařského
průmyslu, od firmy BIOMONTAN GmbH.
V této oblasti EWAC spol. s r.o. intenzivně spolupracuje
s výzkumnými a odbornými pracovišti v ČR a v zemích EU.
Naši pracovníci ve spolupráci s těmito pracovišti řeší danou
problematiku komplexně. Při řešení konkrétních zadání EWAC
spol. s r.o. využívá i vlastní laboratoře. Na základě laboratorních
analýz je vždy vypracován protokol s návrhem technického řešení
a s kalkulací provozních nákladů pro příslušný typ odpadní vody.
25
vzduchové filtry
chemické produkty
PANSAN
Chemische Produkte GmbH
technologická zařízení
ochrana lakoven
PANSAN Chemische Produkte GmbH je firma zabývající se od roku 1983 vývojem, výrobou
a prodejem speciálních koagulačních produktů. Stálá péče věnovaná rozvoji tohoto oboru
vedla k tomu, že firma PANSAN patří mezi přední výrobce v oboru. Politika inovace a vysoká
kvalita produktů ve spojení se servisem individuálně zaměřeným na jednotlivé zákazníky
mají i nadále vliv na stále rostoucí okruh klientů. Výrobky firmy PANSAN se prostřednictvím
zahraničních zastoupení distribuují do celého světa.
EWAC spol. s r.o. ve spolupráci s firmou PANSAN navrhuje koagulační produkty pro
nejrůznější provozy lakoven. V první fázi se provádí návrhy v laboratorních podmínkách
a následně na základě provozních zkoušek se konkretizuje návrh s kalkulací provozních
nákladů. Současně s navrženým koagulačním procesem se navrhuje separační zařízení
a dávkování chemických produktů.
EWAC spol. s r.o. prostřednictvím obchodních zástupců a servisních techniků provádí
bezplatné servisní návštěvy v pravidelných intervalech. Součástí servisních návštěv je
i konzultační a poradenská činnost.
ADSORB 200 / 300
produkt určen pro koagulaci vodouředitelných barev
a laků a lepivých disperzí
AQUAFLOC
flokulační produkt pro úpravu odpadních vod
COLORFLOC A – skupina
vícekomponentní produkty určené ke koagulaci
a flokulaci vodouředitelných barev a laků - flotační
způsob separace
COLORFLOC KN
vysoce účinný flokulační produkt
COLORFLOC W30 / W 45
koncentrovaný flokulační produkt
POLYSORB 14x xx
produkty určené pro koagulaci 1K - a 2K vodouředitelných a rozpouštědlových barev a laků –
flotační způsob separace
POLYSORB 158 A
produkty pro koagulaci 1K - a 2K - rozpouštědlových
barev a laků – sedimentační způsob separace
DECOPAN
snímací lak na stěny stříkacích kabin – vodouředitelný
HEROCID W, W8, W12
vysoce účinné biocidy k odstranění zápachu, bakterií
a plísní
KW – ODPĚŇOVAČ
odpěňovač pro procesní a oběhové vody ve stříkacích
kabinách
POLYGRUND
produkt na stabilizaci tvrdosti oběhové vody
PANACID
produkty určené pro odstraňování vodního kamene
PANPHOS
produkt určený pro zabránění koroze
PANSAN – čisticí prostředek
produkt určený např. pro strojní vysokotlaké čištění
26
vzduchové filtry
EFA Chemie GmbH
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
EWAC spol. s r.o. od roku 2008 rozšířila svoji činnost o dodávky chemických produktů
od firmy EFA Chemie GmbH. Tyto produkty jsou určeny k úpravě kotelních vod, chladících
vod, průmyslových odpadních vod, procesních a oběhových vod v nejrůznějších
průmyslových odvětví.
Přehled produktů – průmyslové odpadní vody
EFAPUR 1400 – 1499
štěpící produkt pro procesní a oběhové vody
EFAPUR 1500 – 1599
práškový reakční prostředek – pro vodouředitelné barvy,
oplachové vody, odpadní vody s obsahem emulzí
EFAPUR 1600 – 1699
práškový reakční prostředek – pro odpadní vody
s obsahem emulzí a procesní vody
EFAFLOC 1700 – 1799
pomocný flokulační produkt – pro flotační systémy
(granulát)
EFA 1800 – 1899
odpěňovače, biocidy, pomocné produkty
EFADETECT 1900 – 1999
produkty ke zkoušce materiálů bez poškození
Produktová skupina 2000 – 2999 produkty pro úpravu chladících vod a produkty pro
úpravu kotelních vod
Produktová skupina 3000 – 3999 produkty – povrchová úprava kovů / čištění
EFAFLOC 4000 – 4999
polymerní flokulanty pro komunální a průmyslové
čistírny odpadních vod
Přehled produktů – kotelní a parní systémy
Kombinované produkty kyslíkových pojiv a stabilizace tvrdosti
EFASTABIL 2014 A
Parní kotle, potravinářský průmysl (stabilizátor tvrdosti,
kyslíková pojiva, alkalizující Tannin / Lignin / NaOH)
EFASTABIL 2014 K
Parní a kondenzační systémy (kyslíková pojiva,
stabilizátor tvrdosti, ochrana kondenzátů)
EFASTABIL 2014 P
Parní systémy (kyslíková pojiva, stabilizátor tvrdosti,
povrchové rozpouštědlo Tannin / POC)
EFASTABIL 2016
Tepelné, horkovodní a systémy dálkového topení
(kyslíková pojiva, stabilizátor tvrdosti Tannin / Lignin)
EFASTABIL 2018 P
Tepelné, horkovodní a systémy dálkového topení
(kyslíková pojiva, stabilizátor tvrdosti Tannin / POC)
Přehled produktů – kotelní a parní systémy
Speciální produkty
EFACLEAN 2007
Zařízení na osmózu (alkalické čistidlo na bázi louhu
sodného)
EFACLEAN 2008
Zařízení na osmózu (kyselin. čistidlo na bázi kyseliny
solné)
EFASTABIL 2028
Zařízení na osmózu (inhibitor usazenin)
EFACOREX 2030
Pitná voda (inhibitor koroze, stabilizátor tvrdosti,
obsahuje Trinatriumphosphat / fosforečnan sodný)
EFACOREX 2031
Pitná voda (inhibitor koroze, stabilizátor tvrdosti,
obsahuje Silikat – Phosphat)
Přehled produktů – kotelní a parní systémy
Ochrana proti korozi
EFACOREX 2002
27
Parní systémy, potravinářský průmysl (kyslíková pojiva)
vzduchové filtry
EFA Chemie GmbH
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Přehled produktů – kotelní a parní systémy
Stabilizace tvrdosti a produkty proti korozi
EFACOREX 2003
Parní systémy, potravinářský průmysl (stabilizátor
tvrdosti POC, tekutý)
EFACOREX 2020
Parní a topné systémy, potravinářský průmysl
(stabilizátor tvrdosti fosfát, tekutý)
EFACOREX 2050
Parní a topné systémy (stabilizátor tvrdosti fosfát,
práškovitý)
EFASTABIL 2105
Parní a topné systémy (rozpouštědlo povlaků)
EFA-SAF-ACID 2006
Parní kotle a výměníky tepla (rozpouštěcí produkt
na kotelní kámen)
Přehled produktů – kotelní a parní systémy
Kombinované produkty kyslíkových pojiv a stabilizace tvrdosti
EFACOREX 2010
Parní kotle, potravinářský průmysl (kyslíková pojiva,
stabilizátor tvrdosti sulfit / POC)
EFACOREX 2010 A
Parní kotle, potravinářský průmysl (kyslíková pojiva,
stabilizátor tvrdosti, alkalizující sulfit / POC / NaOH)
EFACOREX 2010 K
Parní a kondenzační systémy (kyslíková pojiva,
stabilizátor tvrdosti, ochrana kondenzátu)
EFACOREX 2010 RO
Parní a kondenzační systémy (kyslíková pojiva,
stabilizátor tvrdosti, ochrana kondenzátu)
EFASTABIL 2014
Parní kotel, potravinářský průmysl (kyslíková pojiva,
stabilizátor tvrdosti Tannin, Lignin)
Přehled produktů – chladící a klimatizační zařízení
Inhibitory koroze
EFAPROTECT 2308
Systémy chladící vody (inhibitor koroze, stabilizátor
tvrdosti)
EFAPROTECT 2315
Systémy chladící vody (inhibitor koroze, stabilizátor
tvrdosti, čištění systému)
EFAPROTECT 2316
Systémy chladící vody (inhibitor koroze, stabilizátor
tvrdosti, čištění systému – koncentrát)
EFAPROTECT 2886
Systémy chladící vody (inhibitor koroze)
Přehled produktů – chladící a klimatizační zařízení
Kontrola usazenin / sedimentu
EFASTABIL 2105
Systémy chladící vody (povrchové rozpouštědlo
k čištění systému)
EFA-SAF-ACID 2006
Systémy chladící vody (prostředek na rozpouštění
vodního kamene a povrchové rozpouštědlo
na sedimenty v chladícím okruhu)
Přehled produktů – chladící a klimatizační zařízení
Biocidní produkty
MIKROBIOZID 1850
Systémy chladící vody (širokopásmové biocidy,
bakterie, houby a řasy)
MIKROBIOZID 1851
Systémy chladící vody (širokopásmové biocidy, slizy
a bakterie snižující sulfáty)
MIKROBIOZID 1854
Systémy chladící vody (produkty zabraňující tvorbě
slizu)
MIKROBIOZID 1855
Systémy chladící vody, pitná voda (oxidující biocidy
ke sterilizaci / dezinfekci chladících, spotřebních
a odpadových systémů)
28
vzduchové filtry
chemické produkty
BIOMONTAN GmbH
technologická zařízení
ochrana lakoven
BIOMONTAN se specializuje na čtyři oblasti průmyslu:
•
papírenský průmysl
•
ropný průmysl
•
technika prostředí
•
ostatní průmysl
V papírenském průmyslu se firma zabývá vývojem a výrobou biocidů, odvodňováním
kalů apod. Pro ropný průmysl firma vyrábí biocidy a inhibitory koroze. Pro ostatní
průmyslová odvětví vyvíjí a vyrábí produkty pro textilní, potravinářský, kožařský průmysl,
galvanotechniku, zpracování odpadů apod.
BIOMONTAN prezentuje koncept "vše v jednom" - společný výzkum, vývoj a výroba pod
jednou střechou umožňuje spolehlivé a flexibilní provedení všech zakázek ve prospěch
zákazníka.
BIOMONTAN vyrábí a dodává tekuté a práškové koagulanty a flokulanty k čištění oběhových,
procesních a průmyslových odpadních vod.
Nejčastější případy použití:
• keramický průmysl
• strojírenský průmysl
• vody z výroby barev a laků
• vody s obsahem řezných, chladících emulsí
• komunální odpadní vody
BIOMONTAN dodává rovněž aktivní uhlí SORBOPOR, ANTHRAFILTER a MULTISORB.
Použití: Čištění a úprava:
• pitné vody
• procesní a průmyslové vody
• komunální a průmyslové odpadní vody
• čištění odváděného vzduchu z lakoven
SORBOPOR
Práškové aktivní uhlí s velkou účinnou plochou
ANTHRAFILTER
Granulované aktivní uhlí
MULTISORB
Granulované a extrudované aktivní uhlí
29
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Výrobní program firmy EWAC spol. s r.o. je především zaměřen
na vývoj a výrobu technologických zařízeních určených k čištění
oběhových, oplachových, odpadních a procesních vod.
Technologická zařízení jsou rozdělena na:
•
•
•
•
•
•
•
Flotační zařízení
Sedimentační zařízení
Pásové filtry
Odvodňovací kontejnery
Dávkovací čerpadla
Dávkovače sypkých produktů
Kompletní technologické celky ČOV
Součástí dodávek technologických zařízeních je i kompletní
technická a projektová dokumentace. Projektová a výkresová
dokumentace je zpracovávána v CAD systémech.
Na technologická zařízení vyráběná firmou EWAC spol. s r.o.
poskytujeme záruční i pozáruční servis.
30
vzduchové filtry
chemické produkty
FLOTAČNÍ TECHNOLOGICKÁ
ZAŘÍZENÍ
technologická zařízení
ochrana lakoven
Výrobní program firmy EWAC spol. s r.o. je především zaměřen na vývoj a výrobu flotačních
zařízení EWAFLOT, přispívajících k tvorbě a ochraně životního prostředí.
Zařízení jsou vyráběna ve třech výkonových řadách EWAFLOT 0.5, EWAFLOT 1.5 a EWAFLOT
2.5.
Zařízení jsou vyvíjena a vyráběna firmou EWAC již od roku 1998. Zařízení jsou dodávána
tuzemským i zahraničním výrobcům průmyslových lakoven. Na technologická zařízení
EWAFLOT je kompletně zajištěn záruční i pozáruční servis.
Výhody technologických zařízení EWAFLOT:
• nedochází k zanášení potrubí, čerpadel a vzduchotechniky zbytky barev
• prodloužení intervalu vypouštění oběhové vody
• snížení spotřeby chemických produktů určených ke koagulaci barev a laků
• snížení provozních nákladů na čištění stříkacích kabin
• snížení zmetkovitosti v procesu povrchových úprav
• prodloužení životnosti celé stříkací linky
EWAFLOT 0.5
Zařízení určené ke kontinuální separaci barev, laků a nerozpuštěných látek
z oběhových a procesních vod v průmyslových lakovnách.
Zařízení EWAFLOT 0.5 je určeno pro malé stříkací kabiny se spotřebou do cca 200 kg
nátěrových hmot za den.
Zařízení je dodáváno s odvodňovacím zařízením :
• EB 70 odvodňovací vozík obsahující jednu plastovou bednu o objemu 70 litrů
• EB 140 odvodňovací vozík obsahující dvě plastové bedny o objemu 2 x 70 litrů
EWAFLOT 1.5
Zařízení určené ke kontinuální separaci barev, laků a nerozpuštěných látek
z oběhových a procesních vod v průmyslových lakovnách.
Zařízení EWAFLOT 1.5 je určeno pro stříkací kabiny se spotřebou barev do cca 450 kg
nátěrových hmot za den.
Zařízení je dodáváno s odvodňovacím zařízení:
• EB 140 odvodňovací vozík obsahující dvě plastové bedny o objemu 2 x 70 litrů
• EB 200 odvodňovací výklopný kontejner o objemu 200 litrů
EWAFLOT 2.5
Zařízení určené ke kontinuální separaci barev, laků a nerozpuštěných látek
z oběhových a procesních vod v průmyslových lakovnách.
Zařízení EWAFLOT 2.5 je určeno pro stříkací kabiny se spotřebou nad 500 kg barev
za den.
Zařízení je dodáváno s odvodňovacím zařízením:
• EB 200 odvodňovací výklopný kontejner o objemu 200 litrů
31
vzduchové filtry
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
SEDIMENTAČNÍ TECHNOLOGICKÁ
ZAŘÍZENÍ
EWAC spol. s r.o. zahájila v roce 2012 výrobu sedimentačních zařízeních AC 100 a AC
200, určených k čištění oplachových a odpadních vod s obsahem mořidel, lepidel,
vodouředitelných barev, emulzí a disperzí. Technologciká zařízení jsou vyráběna
v materiálovém provedení PP a PVC.
AC 100
Kompaktní zařízení určené k čištění oplachových a odpadních vod s obsahem
vodouředitelných barev, emulzí a lepidel. Určeno pro provozy s produkcí odpadních
vod do cca 100 – 200 litrů / 1 den.
AC 100 je dodáván v kompletu, který obsahuje:
• 1 ks plastová reakční nádrž se zásobníkem na 100 litrů
• 1 ks filtrační nádrž s užitným objemem cca 60 litrů
• 1 ks mechanické míchadlo
• 5 ks filtračních pytlů
• 1 ks ponorné čerpadlo WILO
• 2 m hadice 1/2“
• 5 kg koagulačního produktu
• 1 ks plastová odměrka
AC 200
Kompaktní zařízení určené k čištění oplachových a odpadních vod s obsahem
vodouředitelných barev, emulzí a lepidel. Určeno pro provozy s produkcí odpadních
vod do cca 200 – 400 litrů / 1 den.
AC 200 je dodáván v kompletu, který obsahuje:
• 1 ks plastová reakční nádrž se zásobníkem na 200 litrů
• 2 ks filtrační nádrž s užitným objemem cca 60 litrů
• 2 ks mechanické míchadlo
• 5 ks filtračních pytlů
• 1 ks ponorné čerpadlo WILO
• 2 m hadice 1/2“
• 5 kg koagulačního produktu
• 1 ks plastová odměrka
32
vzduchové filtry
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
ODVODŇOVACÍ KONTEJNERY
Firma EWAC spol. s r.o. vyrábí odvodňovací kontejnery EB určené k odvodnění kalové
hmoty. Kontejnery jsou vyráběny ve třech výkonových řadách EB 70, EB 140 a EB 200.
Součástí dodávek kontejnerů jsou i filtrační pytle a velkoobjemové vaky BIG - BAG určené
k odvodňování kalu.
EB 70 a EB 140
Odvodňovací kontejnery jsou určeny k flotačním jednotkám EWAFLOT. Kontejnery lze
použít i samostatně k odvodnění kalové hmoty.
Kontejner se složen z plastových beden o objemu 70 litrů a pojezdového vozíku
na kolečkách s brzdou. Pojezdový vozík je vyroben z nerezové oceli. Pojezdová
kolečka jsou z chemicky odolného materiálu.
K filtraci kalu jsou určeny filtrační pytle řady STANDART z netkané polypropylenové
textilie o plošné hmotnosti 20 gr a 30 gr / 1 m2.
EB 200
Odvodňovací výklopné kontejnery jsou určeny k flotačním jednotkám EWAFLOT.
Kontejnery lze použít i samostatně k odvodnění kalové hmoty.
Nerezový kontejner se složen z pojezdové části a výklopné části.
Užitný objem odvodňovací části kontejneru je 200 litrů.
Manipulaci s kontejnerem lze provádět pomocí vysokozdvižného vozíku. Pojezdová
kolečka jsou z chemicky odolného materiálu.
K filtraci kalu jsou určeny filtrační vaky řady BIG - BAG z netkané polypropylenové
textilie o plošné hmotnosti 20 gr a 30 gr / 1 m2 nebo velkoobjemové vaky ze 100%
recyklované a UV stabilizované tkané polypropylenové textilie.
Filtrační pytle a vaky
EWAC spol.r.o. vyrábí filtrační pytle a velkoobjemové vaky k záchytu a odvodňování
kalové hmoty.
Filtrační pytle jsou vyráběny z polypropylenové netkané textilie o plošné hmotnosti
20 gr a 30 gr / 1 m2.
Velkoobjemové vaky jsou vyráběny z polypropylenové netkané textilie
o plošné hmotnosti 20 gr a 30 gr / 1 m2 nebo ze 100% recyklované a UV stabilizované
tkané polypropylenové textilie.
Filtrační pytle a vaky jsou vyráběny a dodávány ve velikostech a provedeních dle
požadavků zákazníků.
33
vzduchové filtry
chemické produkty
Pásový filtr EWAFIL 500
technologická zařízení
Poloautomatické filtrační zařízení pro nepřetržité odstraňování mechanických nečistot
z kapalin o vodním základu. Výhodou zařízení je dvoustupňový systém filtrace
kapaliny. Tímto systémem filtrace jsou zaručeny limitní hodnoty vyčištěné vody.
Výkon zařízení:
Materiálové provedení:
Požadavky :
Technologické zařízení
RCA 2000
ochrana lakoven
2.000 litrů / 1 hodinu
PP / nerez
maximální teplota 85°C
rozsah pH 4-11
230 V, 1400 ot/min., 0,12 kW
filtrační textilie EWATECH 25 šířka 490 mm
Diskontinuální technologické zařízení určené k čištění průmyslových odpadních vod
s obsahem minerálních i rostlinných olejů, vodouředitelných barev, lepidel a disperzí.
Technologické zařízení se skládá z reakční nádrže o objemu 2.000 litrů, pásového
filtru EWAFIL 500 a ovládacího panelu s PC sestavou. Součástí reakční nádrže je
mechanické míchadlo, hlídání minimální, provozní a maximální hladiny, měření
a regulace pH.
Zařízení je dodáváno se strojním i gravitačním odvodňovacím zařízením.
Výkon zařízení:
Materiálové provedení:
Potrubní rozvody:
Dávkovač sypkých produktů
DSM 25
2.000 litrů / 1 hodinu
PP
PVC-U
Dávkovač sypkých produktů určený k instalaci na technologická zařízení RCA určená
k čištění průmyslových odpadních vod. Zařízení je vyvinuto a vyrobeno pro použití
s chemickými produkty od firmy EFA Chemie.
Zařízení zajišťuje kontinuální a přesné dávkování práškového produktu v závislosti
na momentálním průtoku odpadní vody technologickým zařízením.
Zařízení je dodáváno jako součást technologického celku ČOV nebo jako samostatné
technologické zařízení.
Konstrukční a technologické zpracování DSM 25 zaručuje vysokou variabilitu provozní
dávky práškového produktu.
34
vzduchové filtry
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Dávkovací čerpadlo
koagulantu a flokulantu
Čerpadlo TIMMER je určeno pro čerpání vysoceviskózních koagulačních a flokulačních
chemických produktů. Napájení proudem se provádí baterií 3,6 V, která se ukládá
do externího krytu. Čerpadlo smí být použito výhradně k čerpání koagulačních nebo
flokulačních prostředků. Použití jiného média může být provedeno pouze se svolením
výrobce.
Teplota média je max. 70°C.
Pracovní tlak se pohybuje mezi 4 - 6 bar.
Jmenovitý průměr přívodního vedení stlačeného vzduchu činí podle délky max. 8 mm.
Dávkovací čerpadla
odpěňovače
Čerpadlo je určeno pro čerpání tekutých produktů jako jsou např. odpěňovače.
Čerpadlo je vybavena speciálním těsněním z VITONu, které je chemicky odolné těmto
chemikáliím. Čerpadlo je dodáváno vč. sacího a výtlačného ventilu.
Pneumatická čerpadla
na klihová lepidla
Čerpadlo dávkuje lepidlo k tekutém stavu v potravinářských provozech (pivovary,
konzervárny, výrobci minerálních vod, limonád apod.). Čerpadla se často používají
i v nábytkářském průmyslu na dávkování lepidel a klihu. Vývoj čerpadel byl prováděn
ve spolupráci s předními světovými výrobci etiketovacích strojů.
Čerpadlo je konstruováno s vnitřním vyhříváním čerpaného media. Čerpací část
čerpadla je vyrobena kompletně z nerez oceli. Výhodou tohoto čerpadla je
jednoduchá instalace, provozní podmínky a ovládání.
Optimalizace koagulačního
procesu
Společnost EWAC spol. s r.o. vyvinula systém optimalizace dávkování chemických
produktů v průmyslových lakovnách. Software, který byl navržen výhradně pro
EWAC spol.s r.o. nabízí velmi jednoduché ovládání celého procesu koagulace barev.
Ke každému lakovacímu programu jsou nastaveny dávky čerpadel pro koagulant,
flokulant i odpěňovač. Touch Screen panel s dávkovacími čerpadly lze softwarově
propojit i ovládacím PC celé lakovny.
35
OCHRANA LAKOVEN
Při výrobě, montáži, lakování a dalších činnostech vzniká
znečištění a výří se prach. Zvláště v lakovnách mají přestřiky a prach velký podíl na zmetkovitosti. To má za následek zvyšování výrobních nákladů. Navíc odstraňování
tohoto znečištění stojí mnoho času a často znamená vysoké náklady na čisticí prostředky a pracovní sílu.
EWAC Vám proto nabízí kompletní sortiment ochranných
nátěrů k ochraně lakovacích kabin a boxů. K dispozici jsou
snímací ochranné laky na ochranu stěn, podlahy, oken
a světel, lepivé nátěry pro autolakovny i lakovny s větším znečištěním, ochranné pomůcky, lepivé rohože, utěrky a mnoho dalšího. V této oblasti spolupracujeme s více
výrobci a dodavateli, a tak jsme Vám schopni poskytnout
širokou škálu výrobků za velmi příznivou cenu.
V sekci Ochrana lakoven naleznete tyto
položky:
•
•
•
•
•
•
•
•
Snímací a ochranné nátěry
Čisticí přípravky
Folie, ochranné obaly
Lepivé rohože
Průmyslové utěrky
Ochranné obleky
Maskovací pásky
Brusivo
36
vzduchové filtry
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Pracovní pláště a kombinézy
pro čisté provozy
OVERALL
s kapucí, přední lem se skrytým dvoucestným zipem z umělé hmoty, větrací otvory
na zádech, 2 náprsní kapsy s klopami a skrytým suchým zipem, 1 zadní kapsa se
skrytým suchým zipem, rukáv se skrytým suchým zipem, zapínání po straně pomocí
gumového pásku, na konci nohavice s rozparkem a suchým zipem
Kvalita:
Hmotnost:
Velikost:
BARVA:
č. výrobku:
OVERALL
stojáček, přední lem se skrytým dvoucestným zipem z umělé hmoty, větrací otvory
na zádech, 2 vyztužené náprsní kapsy s klopami a skrytým suchým zipem, 1 vnitřní
levá kapsa, 2 postranní kapsy všité do švu, 1 vyztužená zadní kapsa vpravo s klopou
a skrytým suchým zipem, 1 vyztužená kapsa na skládací metr, 1 vyztužená postranní
kapsa vlevo na bočním švu s klopou a skrytým suchým zipem, rukáv se skrytým
suchým zipem, konec nohavic je možné upravit pomocí patentů z umělé hmoty,
větrací síťky v podpaží, guma v pase se stahovací šňůrkou a zdrhovadly
Kvalita:
Hmotnost:
Velikost:
Barva:
č. výrobku:
OVERALL
HABETEX - Micronplus
150 g
42/44 - 66/68
královská modř/modrá bugatti
671 35001 41
stojáček, přední lem se skrytým dvoucestným zipem z umělé hmoty, větrací otvory
s límcem, přední lem se skrytým dvoucestným zipem z umělé hmoty, 2 náprsní
kapsy s klopami a skrytým suchým zipem, 2 postranní kapsy, 1 zadní kapsa s klopou
a skrytým suchým zipem, 1 kapsa na skládací metr vpravo, 1 vnitřní náprsní kapsa
vlevo, 1 postranní kapsa vlevo na bočním švu s klopou a skrytým suchým zipem, rukáv
se skrytým suchým zipem, guma v pase se stahovací šňůrkou a zdrhovadly, větrací klín
v podpaží s podšívkou ze síťoviny, nohavice se suchým zipem
Kvalita:
Hmotnost:
Velikost:
BARVA:
Č. výrobku:
PLÁŠŤ
HABETEX - Micronselect
115 g
42/44 - 66/68
královská modř
666 36015 41
HABETEX - Micronplus
150 g
42/44 - 66/68
šedá
671 355081 53
stojáček, přední lem se skrytým zipem z umělé hmoty, 1 náprsní kapsa vlevo, 1
vnitřní náprsní kapsa vpravo, 2 postranní kapsy, raglánový rukáv s patenty z umělé
hmoty pro nastavení
Kvalita:
Hmotnost:
Velikost:
Barva:
Č. výrobku :
37
HABETEX - Micronselect
115 g
42/44 - 66/68
bílá
666 46407 10
vzduchové filtry
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Snímací lak bílý
•
•
•
•
•
•
•
vytváří bílý povlak, nátěr založen na vodní bázi
slouží k ochraně stěn a dveří lakovací kabiny proti přestřikům
bílý, reflexní povrch pro maximální světlost místnosti
jednoduché použití při airless stříkání
při znečištění snímatelného nátěru možnost překrytí novou vrstvou
jednoduše snímatelný
balení 10 l nebo 20 l
Snímací lak transparentní
•
•
•
•
•
•
vytváří čirý povlak, nátěr založen na vodní bázi
slouží k ochraně oken a světel lakovací kabiny proti přestřikům
čirý světlo-propustný
jednoduché použití při airless stříkání
jednoduše snímatelný
balení 5 l nebo 10 l
Podlahový snímací lak
•
•
•
•
•
•
•
vytváří bílý povlak, nátěr založen na vodní bázi
slouží k ochraně podlahy lakovací kabiny proti přestřikům
odolává mechanickému a chemickému zatížení
jednoduché použití při airless stříkání
možnost odstranit a opět aplikovat na nejzatíženější části
jednoduše snímatelný
balení 20 l
Tacky coating
• průhledný, lepivý nátěr na vodní bázi
• slouží k ochraně zdí a dveří stříkací kabiny proti přestřikům, nečistotám
a prachu
• jednoduché použití se stříkací pistolí nebo při airless stříkání
• jednoduše omyvatelný pomocí (teplé) vody
• balení 10 l nebo 25 l
Barrier Gel
•
•
•
•
průhledný, lepivý nátěr na vodní bázi
jemná gelová forma
vhodný pro lakovací kabiny se silným znečišťováním
slouží k ochraně zdí a dveří stříkací kabiny proti přestřikům, nečistotám
a prachu
• jednoduchá aplikace
• jednoduše omyvatelný pomocí (teplé) vody
• balení 30 kg
38
vzduchové filtry
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Čisticí přípravky
Cabin Clean
•
•
•
•
Čisticí přípravek na vodní bázi
Vhodný na odstraňování barev v lakovacích kabinách
Odstraňování barev na vodní bázi z různých povrchů
Vhodné také pro čištění PVC a pryžových materiálů
Crash Cleaner
•
•
•
•
•
Účinný čisticí přípravek na vodní bázi
Vhodný na odstraňování olejů, tuků a různých nečistot
Biologicky rozložitelný
Doporučujeme k čištění kovů, kamene, plastů, keramiky a skla
Neředěný přípravek se nechá cca 5 minut působit, následně se spláchne vodou
Metal stripper
•
•
•
•
Účinný odlakovač určený k rychlému a snadnému odstranění barev a laků
Použitelný na různé povrchy včetně dřeva
Nevhodný na hliníkové a plastové povrchy
Přípravek se odstraňuje vodou nebo rozpouštědlem
39
vzduchové filtry
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Krycí fólie na automobil
•
•
•
•
•
•
statická polyetylénová ochranná fólie
vrchní strana obsahuje adhezní složku a je označena „touto stranou nahoru“
odolná vůči vysokým teplotám jaké jsou v pecích a při infračerveném sušení
barva: bílá / průhledná
tloušťka fólie: 9 μ
rozměry: 4 x 300 m
Topmask
krycí fólie na automobil
•
•
•
•
•
•
statická polyetylénová ochranná fólie
vrchní strana obsahuje adhezní složku a je označena „touto stranou nahoru“
odolná vůči vysokým teplotám jaké jsou v pecích a při infračerveném sušení
barva: bílá / průhledná
tloušťka fólie: 14 μ
rozměry: 4 x 150 m
HDPE krycí fólie
•
•
•
•
•
vysoce kvalitní HDPE fólie
antistatická
tloušťka fólie: 8 μ
barva: zelená
rozměry: 4 x 200 m
Rolovací stojan
• rolovací stojan na automobilové krycí fólie
• automobil jednoduše zakryje jedna osoba
• přenosný a tudíž použitelný na mnoha místech
Podlahový papír
• dočasná ochrana podlah stříkacích kabin proti nečistotám, barevným přestřikům
a prachu
• flexibilní kartón s bílou vrchní stranou
• tloušťka: 0,45 mm
• na obou stranách vybavena PE fólií
• může být připevněna pomocí univerzální pásky nebo Duct Extra pásky
• šířka role 130 cm
• plocha 1 role 75 m2
Zvlněný kartón
•
•
•
•
flexibilní, tenký, zvlněný kartón
lehce absorpční schopnost
velmi vhodný pro balení / ochranný materiál
rozměry: 0,70 x 100 m
40
vzduchové filtry
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Maskovací papír
•
•
•
•
•
•
Stojan na role
• přenosný stojan na tři role (maskovacího papíru)
• maskovací páska a papír mohou být rolovány společně a tím je aplikace velmi
jednoduchá
• maximální šířka papíru: 21, 60 a 90 cm
Průhledná lepivá fólie
•
•
•
•
•
•
Zelená lepivá fólie
• jednostranná lepivá fólie s akrylovým lepidlem
• k ochraně hodnotných povrchů při stavebních pracích (dveře, okna), čištění fasády,
apod.
• snímatelná bez zbytků lepidla do 4 týdnů
• odolná vůči vodě, mechanickému poškození, chemickým vlivům a teplotě do 60° C
• rozměry: 0,25; 0,50 a 1,00 x 100 m
Krycí fólie
• silná, bílá LDPE fólie s akrylovým lepidlem
• vhodná pro dlouhodobou ochranu nově nalakovaných částí a ochranu hodnotných
částí během pracovních aktivit nebo transportu
• snímatelná bez zbytků lepidla do 6 měsíců
• odolná vůči všem vlivům počasí (i UV záření), vodě, mechanickému poškození
a většině chemických vlivů
• rozměry: 0,65 a 1,00 x 250 m
vysoce kvalitní maskovací papír
nulový průnik barvy díky uzavřené struktuře
vhodný pro lakýrnické a malířské práce
50 g/m2
neuvolňuje prach
rozměry: 21, 28, 37.5, 60, 90 a 120 cm x 300 m
jednostranná lepivá fólie s akrylovým lepidlem
k ochraně stěn, oken a svítidel proti barevným přestřikům
také k ochraně pracovních stolů v místnostech pro míchání barev
snímatelná bez zbytků lepidla do 4 týdnů
odolná vůči vodě, mechanickému poškození, chemickým vlivům a teplotě do 60° C
rozměry: 0,25; 0,50; a 1,00 x 100 m
41
vzduchové filtry
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Lepivé rohože
•
•
•
•
•
•
•
lepící antiprachová podložka
přechodem přes podložku se zadrží prach a špína z bot
lehce přilne k podlaze
obsahuje 30 lepivých vrstev
barva: modrá
rozměry: 60 x 115 cm / 90 x 115 cm
balení: 1 podložka
Lepivá utěrka GSI zvlněná
•
•
•
•
•
excelentní absorbční kapacita díky zvlněné struktuře
vhodné pro nejvíce kritické povrchy
impregnace na alkydové bázi
rozměry: 90 cm x 90 cm
50 ks v krabici
Lepivá utěrka Auto-lack ultra
•
•
•
•
nevysychající impregnace na alkydové bázi
lehce se přizpůsobí každé struktuře povrchu
rozměry: 80 cm x 45 cm
25 ks v sáčku, 4 x 25 ks v krabici
Lepivá utěrka Dustfix měkká
• ideální pro všechny čistící práce v průmyslovém prostředí, na pracovišti,
v domácnostech a interiérů vozidel
• antistatické
• speciální impregnace na vodové bázi
• po čištění nezanechává žádné zbytky
• rozměry: 20 x 45 cm
• 10 ks v sáčku, 10 x 10 ks v krabici
Lepivá utěrka BASIC
•
•
•
•
kompletně odstraňuje znečištění všech povrchů (včetně úprav po barvení)
impregnace na alkydové bázi
rozměry: 50 x 80 cm
50 ks v dávkovači
42
vzduchové filtry
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Delta maskovací páska Gold
•
•
•
•
•
Delta maskovací páska 80
• Maskovací papírová páska odolná do 80°C
• Vybavena dvojitou latexovou impregnací, která zaručuje následující výhody:
□ Extra voděodolná
□ Extra silná
□ Plocha je velmi hladká
□ Pro ostré lakované hrany
• Doporučujeme pro autolakovny a jiné profesionální průmyslové využití
• Použitelná také na hrubé povrchy
• Nezanechává zbytky lepidla
• Rozměry: 19 – 50 mm x 50 m
Delta maskovací páska 60
• Maskovací papírová páska odolná do 60°C
• Vybavena dvojitou latexovou impregnací, která zaručuje následující výhody:
□ Extra voděodolná
□ Extra silná
□ Plocha je velmi hladká
□ Pro ostré lakované hrany
• Doporučujeme pro malíře a jiné profesionální průmyslové využití
• Použitelná také na hrubé povrchy
• Nezanechává zbytky lepidla
• Rozměry: 19 – 50 mm x 50 m
Univerzální páska Delta
Duct Tape 100
• univerzální izolační páska s výborným poměrem cena/kvalita
• pro průmyslové a stavební užití, jako maskování, svazování, těsnění
a voděodolné svazování
• vysoká lepivost
• nezanechává zbytky lepidla
• lehce se trhá rukou
• barva: šedá
• rozměry: 50 mm x 50 m
Speciální maskovací páska z krepového papíru, odolná do 100°C
Vhodná pro ostré lakované hrany
Odstranitelná bez zbytků lepidla po dobu až 6ti měsíců
Odolná vůči UV-záření, vhodná jak na vnitřní tak na venkovní použití
Rozměry: 19 – 50 mm x 50 m
43
vzduchové filtry
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Ochranné podložky měkké
bílé
Ochranné podložky jsou lehce lepivé na jedné straně, což umožnuje jejich
vertikální i horizontální použití. Vhodné pro veškerý průmysl, kde se lakované
produkty pokládají na sebe nebo proti sobě. Tyto podložky jsou vyrobeny
z umělohmotné pěny, která velmi dobře pohltí otřesy a nárazy. Díky jejich
unikátnímu složení, jsou tyto podložky použitelné i venku ve špatném počasí.
Ochranné podložky tvrdé
bílé
Ochranné podložky jsou lehce lepivé na jedné straně, což umožnuje jejich
vertikální i horizontální použití. Vhodné pro veškerý průmysl, kde se lakované
produkty pokládají na sebe nebo proti sobě. Tyto podložky jsou vyrobeny z tvrdé
pěny, která umožňuje jejich použití při přenosech těžkého materiálu. Díky jejich
unikátnímu složení, jsou tyto podložky použitelné i venku ve špatném počasí.
Ostatní ochranné podložky
Vedle produktů zmíněných výše, má Ewac další širokou škálu ochranných
podložek. Tyto podložky jsou k dostání v mnoha různých rozměrech, tloušťkách
a materiálech, zahrnující korek, kombinaci korek/pěna a další.
44
vzduchové filtry
chemické produkty
Brusivo
technologická zařízení
ochrana lakoven
Výběr správného brusiva závisí na mnoha různých faktorech. Podklad, konečná
úprava, rychlost výroby a výdaje jsou aspekty, které mohou ovlivnit výběr brusky.
Náklady nejsou nejdůležitějším faktorem při výběru brusiva. Užití vysoce kvalitního
brusiva může podstatně ušetřit výdaje.
Ewac má kompletní škálu vysoce kvalitního brusiva. Vyšší výrobní rychlost, nižší
vznik prachu a optimální konečná realizace redukce na každém stupni. Brusné disky,
smirkový papír, archy a role každého typu a velikosti zaručí, že správné brusivo je
k dispozici pro každou žádost.
Brusné disky
Brusné disky Norton Multi Air
p A275
5
Norgrip
Vysoce kvalitní brusné disky s velmi vysokou životností a maximální prachovou
extrakcí.
Brusné disky Norton Multi Air
Plus A975
Norton Multi Air brusné disky s keramickým brusným zrnem pro větší požadavky
smirkování
Brusné disky Norton Norgrip
A275
5
Brusné disky nejvyšší kvality s vysokou tepelnou úpravou kvalitního brusného zrna
z oxidu hliníku pro rychlé smirkování a dlouhou životnost. Vhodný pro užití na dřevo,
kov a syntetické materiály.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
průměr: 125 a 150 mm
počet prachových otvorů: 181 (pro maximální prachovou extrakci)
speciální vrstva proti ucpání
spoj: suchý zip
balení po 100 ks
brusné zrno: P80 – P800
průměr: 125 a 150 mm
počet prachových otvorů: 181 (pro maximální prachovou extrakci)
speciální vrstva proti ucpání
spoj: suchý zip
balení po 100 ks
brusné zrno: P80 – P400
silný nosič z latexového papíru zesílený vlákny
průměr: 76, 150 a 203 mm
počet prachových otvorů: 0, 6+1 a 8+1
vlákna vybavena speciální vrstvou proti ucpání, velmi ekonomické užití
spoj: suchý zip
balení po 100 ks
brusné zrno: P80 – P800
45
vzduchové filtry
chemické produkty
Brusné disky Norton A975
průměr: 150 mm
počet prachových otvorů: 0, 6+1 a 8+1
speciální vrstva proti ucpání
spoj: suchý zip
balení po 100 ks
brusné zrno: P80 – P400
Brusné disky dobré kvality s brusným zrnem z oxidu hliníku. K univerzálnímu užití
na dřevo, kov a syntetický materiál.
•
•
•
•
•
•
Norton podpůrná podložka
ochrana lakoven
Vysoce kvalitní brusné disky s keramickým posypem pro ty největší požadavky
smirkování. Vhodný pro použití na dřevo, kov a syntetický materiál.
•
•
•
•
•
•
Brusné disky Qspecials Gold
technologická zařízení
průměr: 125, 150 a 203 mm
počet prachových otvorů: 0, 6, 6+1 a 8+1
speciální vrstva proti ucpání
spoj: suchý zip
balení po 100 ks
brusné zrno: P40 – P500
• může být použita s ostatními Norton A275, A975, H835, H231 a Qspecials brusnými
disky
• pro všechny typy disků na suchý zip
• průměr: 150 mm
• počet prachových otvorů: 0, 6+1, 8+1 a 14+1
• dostupná tvrdá, střední a měkká
• balení po 1 ks
46
vzduchové filtry
chemické produkty
technologická zařízení
ochrana lakoven
Brusné papíry, archy a role
Norton Norgrip A275 brusný
papír
p
p
Smirkový papír nejvyšší kvality s vysokou tepelnou úpravou kvalitního brusného zrna
z oxidu hliníku. Pro rychlé broušení a dlouhou životnost. Vhodný pro všechny typy
materiálu (dřevo, kov a syntetický materiál).
•
•
•
•
•
•
Norton Norgrip Rotolo pěnové
brusné archy A275
dostupný ve všech velikostech
počet prachových otvorů: 0, 8, 10 a 14
speciální vrstva proti ucpání, velmi ekonomické užití
spoj: suchý zip
balení po 100 ks
brusné zrno: P80 - P800
Norton A275 kvalitní smirkový papír na roli, vybaven extra vrstvou molitanové pěny.
Vhodný pro broušení kontur a formování povrchu.
•
•
•
•
•
rozměry: 115 mm x 25 m
speciální vrstva proti ucpání, velmi ekonomické užití
každé brusné zrno má jedinečný barevný kód
baleno v ručním podavači s +/- 180 předstříhanými útržky na roli
brusné zrno: P12 – P800
Norton Norgip A275 brusné
archy
Brusné archy nejvyšší kvality s vysokou tepelnou úpravou brusného zrna z oxidu
hliníku. Pro rychlé broušení a dlouhou životnost.
Norton Norgip Delta A275
brusný papír
Delta brusný papír nejvyšší kvality s vysokou tepelnou úpravou brusného zrna z oxidu
hliníku. Pro rychlé broušení a dlouhou životnost.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozměry: 230 x 280 mm
speciální vrstva proti ucpání, velmi ekonomické užití
balení po 100 ks
brusné zrno: P80 – P800
vybaveno speciální vrstvou proti ucpání, velmi ekonomické užití
silný nosič vyrobený z latexového papíru, doplněný vlákny
rozměry: 100 x 147 x 147 mm
počet prachových otvorů: 7
spojení: suchý zip
balení po 100 ks
brusné zrno: P80 – P800
47
vzduchové filtry
chemické produkty
Norton Bear – tex
technologická zařízení
ochrana lakoven
Vysoce kvalitní brusná membrána z nylonu. K čištění, přípravě a lehkému leštění.
K dostání na rolích, ručních polštářcích a plátech. Vhodné k užití na kov, plast
a natřené povrchy.
• velmi vysoká životnost s jednotným koncem
• silné, flexibilní a nedělá hrudky
• dostupné v barvách / brusných zrnách
□ červené = velmi jemné (+/- P230)
□ šedé = ultra jemné (+/- P800)
□ zlaté = micro jemné (+/- P1200)
Na přání zákazníka jsme schopni
poskytnout i jiná brusiva.
48
Nenašli jste v katalogu, co
jste hledali?
Zavolejte nebo napište nám!
Email: [email protected]
Telefon: +420 385 344 740
Zajímají Vás ceny jednotlivých
výrobků?
Rádi Vám je sdělíme. Zavolejte nám nebo
napište email, které výrobky Vás zajímají, a my
Vám obratem odpovíme.
Společnost EWAC spolupracuje s mnoha výrobci
a dodavateli. Díky tomu jsme Vám schopni nabídnout široké spektrum vysoce kvalitních výrobků.
Nabídku produktů navíc stále rozšiřujeme, zasazujeme se o vývoj nových výrobků a poskytujeme
odborné poradenství.
49
ecologie.water.air.colours
EWAC spol. s r.o.
Planá 80, 370 01 České Budějovice, Czech Republic
Tel. +420 385 344 740 , Fax +420 385 310 229
Email: [email protected]
Download

chemické produkty technologická zařízení vzduchové filtry