MAXIMA
Zkušenostmi prověřená Technologie s využitím
řemenových převodů pro chlazení návěsů.
MAXIMA
SPECIFIKACE VÝROBKU
Návěsové chladicí jednotky řady MAXIMA
staví na 20 letech zkušeností.

Podpora chladícího řetězce
Maximální ochrany nákladu je dosaženo díky
homogenní distribuci proudícího vzduchu v
jedno i více teplotních aplikacích. Unikátní
vodou chlazený elektromotor umožňuje
dosáhnout bezkonkurenčního výkonu i v
elektrorežimu.
Komplexnost výbavy a příslušenství plně
podporuje monitorování a kontrolu teploty.
Jednotky MAXIMA v sobě kombinují
spolehlivost a jednoduchost díky technologii
pohonu řemenem.

Jednoduchost
Snadná obsluha jednotek MAXIMA je možná
díky instalaci mikroprocesoru EasyCOLD. Díky
nízké hmotnosti zařízení je dosaženo maximální
hodnoty užitečného zatížení návěsu.
Jednoduchý a rychlý servis díky vylepšené
přístupnosti k jednotlivým komponentům.
Standardní vlastnosti
Verze pouze pro silniční provoz (model R)
Model R
Vznětový motor CT4.91 TV
DataCOLD:
- Zapisovač teploty
- Rozšířené možnosti dálkového sledování
Palivová nádrž 200 l
Dodatečné elektrické topení (2100 wattů)
Dodatečný nabíjecí alternátor 24 V pro zvedání
zadní plošiny
Senzor vzduchu na výfuku (SAS)
Redukční panel (pro jednotku Maxima 1000)
Hmotnost (kg)
Elektro
0°C/+30°C
-20°C/+30°C
 Průtok
vzduchu
(m3/h)
Palivové čerpadlo
Integrovaný akumulátor 12 V DC
Vysoušecí vzduchový filtr
Kompletní řada ovládacích panelů
 Chladicí výkon (watty)*
Kompresor O5K4
Automatické a ruční odmrazování
Kontrolní světelný panel
0°C/+30°C -20°C/+30°C
Spolehlivost
Díky neustálému zlepšování v průběhu mnoha
let na celém světě, nabízí jednotky MAXIMA
robustní a osvědčenou konstrukci.
Příslušenství
Verze s nízkou hlučností
Silniční

Silniční a
elektro
Silniční
MAXIMA 1000
10 200
6 100
10 000
6 100
4 200
765
795
MAXIMA 1300
13 200
7 015
11 200
6 380
4 950
790
815
MAXIMA 1300MT
13 160
7 100
11 670
6 500
4 950
NA
815
Obtokový olejový filtr
Mikroprocesorový řídicí systém EasyCOLD:
- Automatické spuštění/zastavení
- Automatická diagnostika před jízdou
- Digitální displej
Model S: Další vlastnosti
Elektromotor
Automatický detektor fáze
Modely T a MT: Další vlastnosti
Elektromotor
Automatický volič fáze 400/3/50 Hz
Senzor vzduchu na výfuku(SAS), zabraňuje
zmražení zboží
* Okolní teplota +30 °C (podle postupu A.T.P.)

Více teplotní konfigurace
K dispozici jsou 4 standardní konfigurace pro dvoukomorový návěs. Další konfigurace jsou k dispozici na vyžádání.
Příklady konfigurací
4930 m3/h
4930 m3/h
4930 m3/h
700
2300 m3/h
2300 m3/h
2200
2300 m3/h
700
4930 m3/h
Až do 11 m*
1100
Až do 7 m*
1200 m3/h
* při -20 °C
Technické údaje se mohou měnit bez
předchozího upozornění.
550 servisních center společnosti
Carrier v Evropě, Rusku, na
Středním východě a v Africe
Carrier Transicold Europe S.C.S.
L’Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu
© Carrier Corporation – Carrier Transicold Europe S.C.S. au capital de 16 090 700 euros – R.C.S. Nanterre 410 041 776
Code APE 4669B – VAT: FR52410041776 – Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou smluvně závazné a nemohou být reprodukovány bez předchozího upozornění.
Vytištěno ve Francii (09-12/CZE) 62-61804-120
Download

MAXIMA