vzduchové clony
ofukování a vyfukování
čištění
chlazení
sušení
zahřívání
dopravování
a mnohem více ...
vé
try Vzd
sk u c
y ho
Vzduchové trysky
Vzduchové trysky
V zásadě můžete každou trysku s plochým nebo s tenkým
ostrým paprskem použít jak
pro kapalinu, tak pro stlačený
vzduch.
Nejlepšího efektu ale docílíte s
tryskami, které jsou speciálně
vyvinuty pro stlačený vzduch
nebo sytou páru, a které jsou
blíže popsány na dalších
stranách. Vedle použití na
stlačený vzduch, mohou být
tyto speciální trysky použity
také pro sytou páru. Oblasti
použití pro vzduchové trysky
Lechler jsou např. účelové ofukování a vyfukování, chlazení,
zahřívání, sušení nebo čištění.
Vícekanálkové trysky pro
stlačený vzduch
6.2
Výhody v porovnání
s tryskami s pouze jedním
výtokovým otvorem
n snížení hladiny hluku až
o 12 dB
n nízký pracovní tlak při
stejné ofukovací síle
n nízká spotř. vzduchu
n lepší ofukovací účinek
n nízké náklady
Hladina hluku [dB(A)]
Geräuschpegel
[dB(A)]
100
30
25
20
15
10
0
Porovnání měření trysek s jedním výtokovým otvorem s vícekanálkovou tryskou firmy Lechler s kruhovým uspořádáním
typ 600.326
110
35
3/h]
3/h]
Objemový průtok
[Nm
Volumenstrom
[Nm
Stlačený vzduch je v mnoha
průmyslových a řemeslnických
oborech nezbytným
pomocníkem.
Stlačeným vzduchem lze čistit,
chladit, čerpat - možností
nasazení je opravdu mnoho.
Tam, kde je pracováno se
stlačeným vzduchem často
vzniká vysokofrekvenční pískavý zvuk, který může poškodit
sluch.
Vzniká při turbulencích na
výstupu vzduchu. Intenzita tohoto zvuku závisí na tvaru ústí
trysky a stlačeném vzduchu.
To znamená:
čím je vzduchový paprsek
kvalitnější a silnější, tím je
vyšší hladina hluku, která je
zdraví škodlivá, a tím jsou
vyšší náklady na výrobu
stlačeného vzduchu.
Řešení: vícekanálkové trysky
pro stlačený vzduch firmy
Lechler výrazně snižují hladinu
zvuku při větší ofukovací síle
paprsku a menší spotřebě
vzduchu.
Funkce vícekanálkových
vzduchových trysek spočívá
v rozdělení vstupujícího proudu
vzduchu na jednotlivé
vzduchové
paprsky. Šestnáct souběžných
vzduchových kanálků, zaručuje
rovnoměrný, směrovaný a silný
vzduchový svazek paprsků.
1
2
3
4
5
tlak vzduchu [bar]
Luftdruck [bar]
6
Lechler vícekanálková
tryska s kruhovým
uspořádáním
90
80
70
60
0
1
2
3
4
5
tlak
vzduchu [bar]
Luftdruck
[bar]
6
původní tryska s jedním
výtokovým otvorem
Vzduchové trysky
Trysky s plochým
paprskem pro vzduch
<)
Spotř. vzduchu [m3/h]
při p = 2 bar
Napojení
Použití/
Konstrukce
Strana
8.00 - 18.00
1/4 BSPP
1/4 BSPP
NPT 1/4
M 12 x 1.25
rychlouzavírací
spojka NW5
Ofukování a vyfukování,
čištění, sušení, chlazení,
dopravování vzduchem.
Vícekanálkové trysky s
plošným paprskem.
Plastová verze.
6.5
600.283
600.493
600.562
7.50 – 30.00
1/8 BSPP
1/4 BSPP
1/4 NPT
Ofukování a vyfukování,
čištění, sušení, chlazení,
dopravování vzduchem.
Vícekanálkové trysky s
plošným paprskem.
Kovová verze.
6.6
679
2.60 – 32.80
montáž pomocí
převlečné matice
3/8”
Vyfukování kapaliny,
chlazení, zahřívání,
sušení.
Bezproblémová
výměna trysek.
Jednoduché
nasměrování paprsku.
6.7
686
1.00 – 16.00
1/8 BSPT
Vyfukování kapaliny,
chlazení, zahřívání, sušení.
Jazýčkové trysky.
6.8
Série
600. 130
600. 484
Š Ť
V L Á
Á
O B z LUČN
H
NE
Pro
podrobnější
informace si
vyžádejte
náš katalog
„Vzduchové
trysky a příslušenství“.
6.3
Vzduchové trysky
Trysky s plochým
paprskem pro vzduch
Série
<)
Spotř. vzduchu [m3/h]
při p = 2 bar
Napojení
Použití/
Konstrukce
Strana
15.00
1/4 BSPP
M 12 x 1.25
Účelové ofukování a
vyfukování, např. při použití
pistolí na stlačený vzduch.
Vícekanálková tryska s kruhovým paprskem se silným,
bodovým dopadem
rozstřiku vzduchu.
6.9
600.388
8.60
1/8 BSPP
M 12 x 1.25
Účelové ofukování a
vyfukování, např. při použití
pistolí na stlačený vzduch.
Více kanálová tryska s kruhovým paprskem. Kompaktní tvar. Vhodná hlavně
k vyfukování slepých
otvorů.
6.9
544
1.00 – 16.00
1/8 BSPT
1/4 BSPT
Účelové ofukování a vyfukování.
Silný bodový paprsek vzduchu.
6.10
39.30 – 325.00
G
2
ISO 228
1/21/BSPP
Vhánění páry do kapaliny,
vhánění stlačeného vzduchu
do sypkých materiálů,
vhánění plynů. Vícenásobná
tryska s tenkými ostrými
paprsky.
6.11
600.326
Š Ť
V L Á
Á
O B z LUČN
H
NE
540
541
6.4
240°
Pro
podrobnější
informace si
vyžádejte
náš katalog "Vzduchové
trysky a příslušenství".
Vícekanálkové vzduchové trysky s plochým paprskem
Whisperblast®, Plast
ášť
Obzvl né !
Série 600. 130 / 600. 484
č
nehlu
Silný paprsek s maximální
silou dopadu. Nízká hladina
hluku. Nízká spotřeba vzduchu.
Použití:
ofukování a vyfukování,
čištění, sušení, chlazení,
dopravování vzduchem.
:ro
A
K
p
i
IkéNv PP vienrázřský
V
O
a
t
Nispozici a potrav
K d anovny l
galv průmys tifikace)
cer
(FDA
Geräuschpegelmessung 1
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
600. 130 (POM nebo PP)
600. 484. 56 (POM)
2
3
4
5
25
Blaskraftmessung 125
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
12
13,5 10
13,5
8
90
6
6
61
61
4
4
2
2
25
4
0
5
Technické
Blaskraftmessung 1údaje
hladina hluku [db(A)]
12
8
6
4
2
600. 130. 01.* 03
600. 130. 17.* 03
2
3
4
484 130
5
600. 130. 56.
02
600. 130. 56. 01 s příslušenstvím
*01 = 1.0711 / 17 = 316 SS / 30 = Mosaz
12
10
70
60
S2
40
6 40
30
4 30
20
2
10
0
1 0 2
1
20
10
5
56
0
2
3
3
4
1
AC
BC
5
484 130
20
10
2
Typ
+ Č.1mater.
600. 130. + 56.
0
3
484 130
4
+
+
5
0
1
50
40
30
20
10
23
3 4
4 5
5
2
0
1
2
3
4
5
M 12 x 1,25
562 493 283
Redukce
Objednací číslo
095.016.30.14.23.0
Materiál: Mosaz
3
4
5
Pro napojení trysek série
600.130 na vzduchovou
pistoli.
562 493 283
-
Volumenstrommessung
2
01
60
5
Kód
AC
5
70
02
AC
4
1/4 BSPP
6
4
3
Volumenstrommessung 2
Kód
2
2
562 493 283
8
484 130
562 493 283
600. 130
l
l
600. 130
Volumenstrommessung
1
l
s uzavírací lištou
600. 130
70
s uzavírací lištou,
60
hadičníkem (D = 8 mm)
l
50
a
40
stahovací objímkou (L = 85 mm)
30
600. 484
l
Příklad
objednání:
5
60
4
PP
Pro podrobnější informace si
vyžádejte náš katalog
"Vzduchové trysky a
příslušenství".
3
Blaskraftmessung 2
Č. materiálu
8 50
4
5
10
50
3
4 5
70 95
60 90
85
50
80
40 75
30 70
20 65
60
10
55
0 50
1 12
Objednací číslo
12
70
2
34
Volumenstrommessung
2
Blaskraftmessung
1
60
0
1
23
2
Volumenstrommessung 1
Geräuschpegelmessung 2
Blaskraftmessung 2 1
Geräuschpegelmessung
95 12
90
10
85
80 8
75
6
70
65 4
60 2
55
50 0
1 1 2
1
5
Tlak vzduchu [bar]
Tlak vzduchu [bar]
484
130
562 493 283
562 493Typ283
Typ 600. 130
600. 484484 130
Volumenstrommessung 1
Typ
4
rychlouzavírací
spojka NW5
Tlak vzduchu [bar]
1
3
M12 x 1.25
600. 130. 30.* 04. 00. 1
0
2
1/4 NPT
síla ofuku [N]
10
1
Spotř. vzduchu [Nm3/h]
4
1/4 BSPP
3
POM
2
5
10
5
8
25
4
12
10
5
90
3
Blaskraftmessung 2
ø9
Geräuschpegelmessung 2 G
2
562 493 283
Hmotnost: 23 g · Tmax POM: 50 °C
484 15
130
283
Hmotnost:
g · Tmax PP: 60 °C 562 493Hmotnost:
16484
g · T130
max: 50 °C
1
1
484 130
Geräuschpegelmessung 1
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
1
Geräuschpegelmessung 2
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
70
-
-
-
-
-
BC
HG
00
50
40
30
20
10
1
2
3číslo
4
5
= Objedn.
= 600. 130. 56. AC
0
Kulové klouby viz strana 9.7
562 493 283
6.5
Vícekanálkové vzduchové trysky s plochým paprskem
Whisperblast®, kov
ášť
Série 600. 283 / 600. 493 / 600. 562
Obzvl né !
č
nehlu
Geräuschpegelmessung 1
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
600. 283. 42 (Hliník)
5
484 130
Redukce
Objedn. číslo
Blaskraftmessung 1
095.016.30.14.23.0
Materiál: Mosaz 10
4
8
5
2 3
3 4
4 5
484 130
Typ10
12
70
60
4
4
2
2
70 95
60 90
85
50
80
40 75
30 70
65
20
60
10 55
0 50
1 12
70
5
70
6 40
6
4 30
4
20
2
0
3 4
4 5
3
4
4
5
5
1
484 130
562 493 283
600. 283
600.
493
Volumenstrommessung 1
600. 562. 1Y. 10
5
Příklad
50
40
objednání:
2
3
4
l
l
l
-
70
Typ
+ Č.
50 materiálu +
40
600. 283. + 42.
+
30
20
Kód
AC
20
10
10
0
1
2
3
484 130
4
5
Hmotnost: 17 g · Tmax: 180 °C
70
50
40
30
20
10
0
1
Tlak vzduchu [bar]
2
3
4
5
Typ 562
600. 562
493 283
5
562 493 283
60
30
4
60
5
0
1
2
3
Kód
1Y
Volumenstrommessung 2
70
60
3
Volumenstrommessung 2
42
0
2
3
2
Hmotnost: 126562
g · T493
max: 550
283°C
2
10
1 0 2
1
14,7
1
mater.
Č.Č.Materiálu
10
60
40
6.6
4
90°
53,7
Blaskraftmessung 2
30
5
23
12
8
Pro podrobnější informace
0
1
2
3
4
si vyžádejte náš katalog
"Vzduchové trysky
a příslušenství". 484 130
3
Volumenstrommessung 1
Geräuschpegelmessung 2
8 50
10
8
0
2
50
20
25
1/8 BSPP
19,5
Objedn. číslo
Objednací
číslo
Blaskraftmessung
1
Volumenstrommessung
2
Volumenstrommessung 1
16,5
6
Tlak vzduchu [bar]
Tlak vzduchu [bar]
484
130
562
493 283
562 493Typ283
600. 283484 Typ
130600. 493
5
600. 562. 1Y. 10 (Nerezová ocel 316 L)
8
79,7
562 493
Hmotnost:
60 g ·283
Tmax: 200 484
°C 130
95 12
90
10
85
80 8
75
6
70
65 4
60
2
55
50 0
1 1 2
5
Blaskraftmessung 2
6
1
5
síla ofuku [N]
6
Pro napojení trysek
následu4
jících sérií na vzduchovou
2
pistoli:
0
- 600. 283
1
2
3
4
- 600. 493
3
4
12
0
2
3
10
8
Technické
Blaskraftmessung 2údaje
Geräuschpegelmessung
1
12
12
12
10
1
2
4
562 493 283
5
l
1/4 NPT
4
30
G
Nerezová ocel
3
1
562 493 283
Hliník
2
5
hladina hluku [dB(A)]
M 12 x 1,25
1
4
Blaskraftmessung 1
Geräuschpegelmessung 2
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
600. 493. 1Y (Nerezová ocel 316 L)
3
1/8 BSPP
Geräuschpegelmessung 1
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
2
484 130
Spotř. vzduchu [Nm3/h]
1/4 BSPP
1
Geräuschpegelmessung 2
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
1/4 BSPP
Verze trysky z kovu pro
vysoké teploty.
Vysoce účinný paprsek s
maximální silou dopadu. Nízká hladina hluku. Nízká
spotřeba vzduchu.
Použití:
ofukování a vyfukování,
čištění, sušení, chlazení,
dopravování vzduchem.
AC
AC
-
BC
BC
-
= Objedn. číslo
= 600. 283. 42. AC
Kulové klouby viz strana 9.7
Trysky s tenkým ostrým paprskem na vzduch popř. sytou páru
Série 679
Obzvlášť široký, silný proud
vzduchu. Montáž pomocí
převlečné matice.
Bezproblémová výměna
trysek. Jednoduché
nasměrování paprsku.
Použití:
vyfukování kapaliny,
chlazení, zahřívání, sušení.
Objedn. číslo
Typ
Č.mater.
30
.
M S = Sytá pára [kg/h]
p [bar]
Mosaz
316 SS
Úhel rozstřiku
17
.
Vn L = Vzduch [m3/h]
A
Ø
[mm]
cca.
70°
–
l
l
l
l
l
l
l
679. 037
679. 085
679. 117
679. 165
679. 255
679. 365
679. 415
679. 495
A = ekvivalent otvoru - Ø
Příklad
objednání:
Typ
679. 037
+
+
Č. materiálu
30
679. 085
118
110
110
114
98
94
94
90
Tryska
90
86
86
82
82
78
78
5 b a r
74
5 b a r
74
3 b a r
70
0
1
2
3
4
Vzdálenost–x (m)
5
1
2
3
4
Vzdálenost–y (m)
5
S
8.30
11.10
11.70
14.30
20.20
35.30
56.70
87.60
11.00
14.70
15.40
18.80
26.60
46.50
74.60
114.00
Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí přehled
různých montážních možností. Rozsáhlé příslušenství
k montáži naleznete v kapitole "příslušenství".
679. 495
679. 495
118
118
114
114
110
106
102
3 b a r
98
94
94
90
90
86
86
82
82
78
54
5 b a r
102
3 b a r
98
Vzdálenost x
106
5 b a r
78
74
70
66
62
58
0
10.0
L
4,60
6.10
6.50
8.00
11.20
19.60
31.40
48.50
6.00
8.00
8.40
10.30
14.50
25.40
40.70
62.20
2.30
3.10
3.30
4.10
5.70
10.00
16.00
24.80
62
58
54
S
66
62
58
5.0
L
70
66
62
S
74
3 b a r
70
66
Objedn. číslo
679. 037. 30
Vzdálenost y
102
98
3.00
4.00
4.20
5.10
7.30
12.70
20.30
31.10
2.0
110
106
102
L
Hladina hluku
114
106
54
=
=
679. 085
118
S
1.20
1.60
1.70
2.00
2.80
5.00
8.00
12.40
1.50
2.00
2.10
2.60
3.60
6.30
10.20
15.60
1.2
1.3
1.5
1.8
2.1
2.8
3.6
4.3
l
l
l
l
l
l
l
l
0.5
L
Hladina hluku [dB(A)]
<)
hladina hluku [dB(A)]
Montážní možnosti
viz vazbová stránka
Hmotnost mosaz: 8 g
58
0
1
2
3
4
Vzdálenost–x (m)
5
54
0
1
2
3
4
Vzdálenost–y (m)
6.7
5
Jazýčkové trysky na vzduch popř. sytou páru
Série 686
Široký, silný paprsek
vzduchu.
Použití:
vyfukování kapaliny,
chlazení, zahřívání,
sušení.
Č. mater. Kód
16
686. 408
686. 488
686. 528
686. 568
686. 608
686. 688
686. 728
686. 808
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
B = průměr otvoru
Příklad
objednání:
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
1.0
1.3
1.5
1.7
1.9
2.4
2.7
3.4
Typ
+ Č. materiálu +
684. 408 + 16
+
Kulové klouby viz strana 9.7
6.8
.
Vn Vzduch [m3/h]
.
M Sytá pára [kg/h]
p [bar]
p [bar]
30
1/8 BSPT
Typ
B
[mm]
Mosaz
ca.
70°
Objednací. číslo
303 SS
Úhel rozstřiku
<)
Hmotnost Ms: 18 g
75°
75°
75°
75°
75°
75°
75°
75°
Kód
CA
1.0
0.70
1.20
1.60
2.00
2.50
4.00
7.10
11.20
= Objedn. číslo
= 684. 408. 16. CA
2.0
1.00
1.70
2.30
3.00
3.70
5.90
10.00
16.00
5.0
2.10
3.60
4.80
6.30
7.80
12.40
21.20
33.70
10.0
3.70
6.20
8.40
11.00
13.50
21.50
38.20
60.60
1.0
0.90
1.40
1.90
2.50
3.10
4.90
5.70
9.00
2.0
1.30
2.10
2.80
3.70
4.60
7.30
9.20
14.60
5.0
2.40
3.90
5.20
6.90
8.60
13.60
16.40
26.00
10.0
4.00
6.50
8.70
11.50
14.30
22.70
29.20
46.30
Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí přehled
různých montážních možností. Rozsáhlé příslušenství
k montáži naleznete v kapitole "příslušenství".
Vícekanálkové vzduchové trysky s uspořádáním paprsků do kruhu
ášť
Obzvl né !
č
nehlu
Série 600. 326 / 600.388
Silný bodový dopad proudu
vzduchu. Nízká hladina hluku. Nízká spotřeba vzduchu.
Použití:
účelné ofukování a
vyfukování, např. ve spojení
s pistolí na stlačený vzduch.
ø 23
G
8
55
600. 326. 5K/3W
ve spojení s běžnou pistolí na
stlačený vzduch
Mini trysky s kruhovým
rozstřikem.
Kompaktní tvar.
Použití:
zvláště vhodné k vyfukování
špatně přístupných míst a
slepých otvorů.
ø19
600. 326. 5K (ABS)
Tmax: 50 °C
600. 326. 3W (zinek)
Tmax: 90 °C
Hex
12
G
8
Materiál:
Mosaz
43,5
Materiál: POM
600. 326. 5K
(Materiál: ABS)
600. 326. 3W
(Materiál: zinek)
600. 388. 30
(Materiál: Mosaz/POM)
Příklad:
objednání
Napojení G
Kód
AC
HG
AC
HG
1/4 BSPP
M 12 x 1.25
1/4 BSPP
M 12 x 1.25
AA
HG
Typ
600. 326. 5K
1/8 BSPP
M 12 x 1.25
+
+
Kód
AC
=
=
Hmotnost
9g
47 g
12 g
Objedn. číslo
600. 326. 5K. AC
Technické údaje
hladina hluku [dB(A)]
Geräuschpegel
[dB(A)]
Typ
síla
ofuku [N] [N]
Blaskraft
Objedn. číslo
Kulové klouby viz strana 9.7
Ø8
Tmax: 50 °C
600. 388. 30 (Mosaz, POM)
5
100
4
3
2
1
0
Spotř.
vzduchu [Nm3[Nm
/h] 3/h]
Luftverbrauch
Až o 12 dB (A) tišší než srovnatelné trysky s jedním výtokovým otvorem.
1 2 3 4 5
[bar]
TlakLuftdruck
vzduchu [bar]
Typ 600. 388
50
90
40
80
30
70
20
60
0
10
1 2 3 4 5
Luftdruck
[bar]
Tlak
vzduchu [bar]
0
Typ 600. 326
6.9
1 2 3 4
5
Luftdruck
[bar]
Tlak
vzduchu [bar]
Trysky s tenkým ostrým paprskem pro vzduch popř. sytou páru
Série 544
Silný, bodový dopad proudu
vzduchu.
Použití:
účelné ofukování a vyfukování.
Série 544.360 až 544.400
Série 544.480 až 544.800
1/8 BSPT
6.5
22
Hex 14
Ø 13
Hmotnost: 14 g
Objednací číslo
Typ
Č.
mat.
Kód
1/4 BSPT
303 SS
544. 360
544. 400
544. 480
544. 560
544. 640
544. 720
544. 800
l
l
l
l
l
l
l
B = průměr otvoru Ø
Příklad
objednání:
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
.
Vn Vzduch [m3/h]
.
M Sytá pára [kg/h]
p [bar]
1/8 BSPT
16
B
Ø
[mm]
Hmotnost: 16 g
1
0.80
1.00
1.50
2.50
4.00
7.00
11.00
0.84
1.03
1.33
1.69
2.09
2.66
3.30
Typ
+ Č. materiálu +
544. 360 + 16
+
Kód
CC
2
1.00
2.00
2.50
4.00
6.00
10.00
16.00
p [bar]
3
1.30
2.40
3.00
5.00
8.00
14.00
21.00
5
2.00
3.00
4.60
7.50
12.00
21.00
32.00
1
0.80
1.30
1.90
2.80
5.00
7.40
11.00
2
1.20
1.90
2.80
4.10
7.20
10.00
16.50
3
1.50
2.50
3.70
5.40
9.50
13.00
22.00
5
2.20
3.70
5.50
8.20
14.00
20.00
33.00
= Objedn. číslo
= 544. 360. 16. CC
Kulové klouby viz strana 9.7
6.10
Vícenásobná tryska s tenkými ostrými paprsky
Série 540 / 541
Silný rozptyl vzduchu nebo
plynu do všech stran přes 40
jednotlivých otvorů.
Použití:
vstřikování páry do kapaliny,
vhánění stlačeného vzduchu
do sypkých hmot, vhánění
plynů (kyselé a neutralizační
lázně).
Objednací číslo
Typ
540. 909
540. 989
541. 109
541. 189
541. 239
l
l
l
l
l
B = průměr otvoru Ø
Příklad
objednání:
Typ
540. 909
+
+
.
M Sytá pára [kg/h]
p [bar]
303 SS
cca.
240°
Č.
mat.
.
Vn Vzduch [m3/h]
B
Ø
[mm]
16
Úhel rozstřiku
<)
Hmotnost Ms: 100 g
0.8
1.0
1.5
2.0
2.3
Č. materiálu
16
1.0
22.80
35.50
83.30
129.70
167.20
=
=
2.0
34.20
53.30
124.90
194.50
250.80
p [bar]
3.0
45.50
71.00
166.50
259.30
334.30
5.0
68.30
106.50
249.80
389.00
501.50
1.0
18.10
28.20
66.00
103.00
133.20
2.0
26.90
41.70
97.70
152.60
197.30
3.0
35.50
55.10
129.20
201.70
260.80
Objedn. číslo
540. 909. 16
6.11
5.0
52.70
81.70
191.60
299.10
386.60
Download

d_6_Luftduesen_260405_ca.qxd