František Pluháček
Katedra optiky PřF UP v Olomouci
www.optometry.cz
F. Pluháček, OPTA 25.2.2012
1
Užití
• Jednoduché zhodnocení stavu
binokulárních funkcí
• Přesné stanovení korekce heteroforií
• Možnost detailní analýzy binokulárního
systému
F. Pluháček, OPTA 25.2.2012
2
Přehled okohybných
odchylek
okulomotorická
obvyklá velikost
odchylka
bino
vidění
vyšetřovací
podmínky
fixační
disparita
< 5’ (< 0,15 pD)
ano
binokulární fúze
(přirozené podmínky)
heteroforie
< 10 pD
ano
disociace
heterotropie
až 30 pD i více
ne
monokulární fixace
F. Pluháček, OPTA 25.2.2012
3
Fixační disparita
exo FD (pravé oko)
eso FD (obě oči)
hyper FD vpravo
hypo FD vpravo
F. Pluháček, OPTA 25.2.2012
4
Fixační disparita
Původ FD
•drobná chyba
•příznak dekompenzované
(problémové) heteroforie
5
Vyšetření FD
P
P+L
P+L
L
• vjemy obou očí odděleny polarizací
• optimální je kvalitní centrální i periferní fúzní podnět
F. Pluháček, OPTA 25.2.2012
6
Vyšetření FD
exo vpravo
eso (obě oči)
P
P
L
L
hypo vpravo
hyper vpravo
P
L
L
P
7
Vyšetření FD
Testy do dálky
projektor
LCD
i.Polatest
originální Mallettův test do dálky
8
Vyšetření FD
Testy do blízka
Mallettův test
originální Mallettův test do blízka
9
Zhodnocení stavu vergenčního
systému pomocí FD
FD = 0
FD ≠ 0
pacienti pod (nad) 40 let
pacienti pod (nad) 40 let
prizma < 1 (2) pD
prizma > 1 (2) pD
Platí pro horizontální
odchylky
10
• periferní fúzní podnět
• centrální fúzní podnět
• detekuje motoricky
• detekuje fixační disparitu
kompenzované odchylky
11
prizma pro zarovnání < 1 pD (2 pD)
Platí pro
horizontální
odchylky
prizma pro zarovnání > 1 pD (2 pD)
F. Pluháček, OPTA 25.2.2012
12
Prizmatická korekce
• kdy: když není prizmatická adaptace
• jak silné: právě potřebné k zarování testu na FD
tzv. asociační forie
13
Prizmatická korekce
Zásady
Představení testu bez polarizačních předsádek
Vložíme polarizační předsádky
Ověříme vjem pravého a levého oka.
Následně dotazy na:
• úplnost (kontrast)
• současnost
• pozici
• pohyb (stabilita)
14
Prizmatická korekce
• prizma vkládáme bází proti odchylce
exo: nazálně (BI)
hyper: dolů (BD)
eso: temporálně (BO)
hypo: nahoru (BU)
• horizontální krok ~ 1 pD
• vertikální krok ~ 0,5 pD
15
Prizmatická korekce
MKH
• základní testy
křížový (K)
ručičkový (Z)
periferní
fúzní podněty
centrální
fúzní podnět
hákový (H)
stereotest (St)
stereovalenční (V)
16
Alternativy prizmatické korekce
•Zrakový trénink
• zejména u exoforie
•Adice
• esoforie do blízka
•Antikorekce = záporná „adice“
• exoforie, dálka i blízko
• dočasné řešení
17
Alternativy prizmatické korekce
Adice
+
+
18
www.optometry.cz
F. Pluháček, OPTA 25.2.2012
19
Download

OPTA 2012 fixační disparita tisk