Zrnové hybridy
®
kukuřice DEKALB 2013
www.dekalb.cz
DKC 3203
…nejranější koňský zub sortimentu
DKC 3711
…výnosová elita raného segmentu
NOVINKA
Ranost
FAO 230 zrno
Ranost
FAO 260 zrno
Ranost
FAO 270 zrno
Typ zrna
koňský zub
Typ zrna
koňský zub
Typ zrna
koňský zub
Typ rostliny z pohledu dozrávání
rychle dozrávající
Typ rostliny z pohledu dozrávání
rovnoměrně dozrávající
Typ rostliny z pohledu dozrávání
rychle dozrávající
Výška rostliny
středně vysoká/vysoká
Výška rostliny
nízká
Výška rostliny
nízká
Využití
zrno (suché i vlhké)
bioetanol
Využití
zrno (suché i vhlké)
Využití
zrno
bioetanol
Naše doporučení
Naše doporučení
Naše doporučení
Pro pěstitele hledající kombinaci
vysokého výnosu a nejnižší sklizňové vlhkosti ve velmi raném
segmentu.
Pro ty, kteří hledají kukuřici
do tvrdších klimatických podmínek
se špičkovou chladuvzdorností.
Ideální volba pro milovníky DKC
3511 v řepařské výrobní oblasti.
Kombinace stabily, vysokého výkonu a nízké sklizňové vlhkosti.
PŘEDNOSTI
PŘEDNOSTI
PŘEDNOSTI
• Typ zrna ryzí koňský zub
• Rychlé uvolňování vody ze zrna při
dozrávání šetří náklady na sušení
(ø26%)
• Ve vyšších polohách na vlhké zrno,
v nižších na suché zrno
• Odolnost vůči jarnímu chladu
• Výnosová špička raného zrnového
segmentu
• Geneticky daná vysoká HTZ jako
jeden z výnosotvorných prvků
• Excelentní adaptabilita – různé
ročníky, agronomické podmínky
• Vynikající chladuvzdornost
• Vysoce nadprůměrný výnos. potenciál
• Nejlepší dry down efekt při procesu
dozrávání v raném segmentu a rychlý
proces dosušování
• Velmi vysoký obsah škrobu v zrně
(až 75 %)
• Výborná adaptabilita na lokalitu
včetně zvýšené odolnosti vůči suchu
ODOLNOST
ODOLNOST
Přísušky:
Chlad:
Listové choroby:
2
DKC 3795
…sibiřský kůň zrnového segmentu
6,5
8,0
8,0
středně odolný
středně odolný
odolný
Přísušky:
Chlad:
Listové choroby:
8,0
8,5
8,0
odolný
odolný
odolný
ODOLNOST
Přísušky:
Chlad:
Listové choroby:
8,0
8,0
8,0
odolný
odolný
odolný
RAJONIZACE
RAJONIZACE
BVO, OVO, (ŘVO)
ŘVO, OVO, (BVO)
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
RAJONIZACE
ŘVO, OVO
DKC 4082
…do chladu i do sucha
DKC 4014
…nová zrnová hvězda
DKC 3511
…nejspolehlivější zrnový partner
Ranost
FAO 290 zrno
Ranost
FAO 300 zrno
Ranost
FAO 310 zrno
Typ zrna
koňský zub
Typ zrna
koňský zub
Typ zrna
koňský zub
Typ rostliny z pohledu dozrávání
rychle dozrávající
Typ rostliny z pohledu dozrávání
rychle dozrávající
Typ rostliny z pohledu dozrávání
rychle dozrávající
Výška rostliny
střední
Výška rostliny
střední
Výška rostliny
střední
Využití
zrno
bioetanol
Využití
zrno
bioetanol
Využití
zrno
bioetanol
Naše doporučení
Naše doporučení
Naše doporučení
Vhodný pro všechny pěstitele kukuřice na suché zrno, kteří ocení
vysoký stupeň adaptability na klimatické a půdní podmínky. Poradí
si jak s chladem při vzcházení, tak
z pozdějším suchem.
Doporučujeme
velkopěstitelům
kukuřice na suché zrno, kteří
potřebují rozložit rizika do více
hybridů a očekávají vysoké výnosy při nízké sklizňové vlhkosti.
Přednostně vhodný na teplá a sušší stanoviště.
Pro ty, kteří chtějí prověřenou jistotu a vsadí na nejpěstovanější zrnový
hybrid v praxi. Potvrzené stabilně
vysoké výnosy s nízkou sklizňovou
vlhkostí i v oblastech trpících suchem. Možná kombinace s technologií YieldGard® – DKC 3512YG.
PŘEDNOSTI
PŘEDNOSTI
• Nová generace šlechtění se
špičkovými možnostmi
• Výnos umocněný nízkou sklizňovou
vlhkostí
• Výborná adaptabilita a schopnost
překlenutí nepříznivých podmínek
v průběhu vegetace
• Synchronizopvané kvetení je zárukou
kvalitního opylení
• Mnoha lety prověřený stabilní výnos
i v méně příznivých podmínkách
a ročnících
• Ekonomicky nejefektivnější hybrid
s prům. sklizňovou vlhkostí 20–24 %
• Nadstandardní obsah škrobu v zrně
(min. 72 %)
• Umocněný zdravotní stav porostu
před sklizní lze získat díky technologii
YieldGard®
PŘEDNOSTI
• Vysoký výnos suchého zrna
na různých stanovištích i při standardní
agrotechnice
• Rekordně nízká sklizňová vlhkost
• Odolnost vůči suchu
• Odolný vůči chladu při jarním
vzcházení
ODOLNOST
Přísušky:
Chlad:
Listové choroby:
9,0
8,0
7,0
odolný
odolný
středně odolný
RAJONIZACE
ŘVO, KVO
ODOLNOST
Přísušky:
Chlad:
Listové choroby:
9,0
7,0
7,0
odolný
středně odolný
středně odolný
RAJONIZACE
........................................................
KVO, ŘVO
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
ODOLNOST
Přísušky:
Chlad:
Listové choroby:
9,0
5,0
6,0
odolný
méně odolný
méně odolný
RAJONIZACE
KVO, ŘVO
........................................................
3
DKC 4590
…výnos zcela nad Vaše očekávání
…špičkový výkon bez problémů
DKC 5007
…nejvyšší výnos má jméno DEKALB®
NOVINKA
NOVINKA
Ranost
FAO 340 zrno
Ranost
FAO 360 zrno
Ranost
FAO 390 zrno
Typ zrna
koňský zub
Typ zrna
koňský zub
Typ zrna
koňský zub
Typ rostliny z pohledu dozrávání
rychle dozrávající
Typ rostliny z pohledu dozrávání
rovnoměrně dozrávající
Typ rostliny z pohledu dozrávání
rychle dozrávající
Výška rostliny
střední
Výška rostliny
střední
Výška rostliny
středně vysoká/vysoká
Využití
zrno
bioetanol
Využití
zrno
Využití
zrno
bioetanol
Naše doporučení
Naše doporučení
Naše doporučení
Pro pěstitele, kteří chtějí ten nejvyšší výnos. Hybrid podávající výkony na úrovni pozdnějších kukuřic, ale s nižší sklizňovou vlhkostí,
která je zárukou včasné sklizně
a dobré ekonomiky.
Pro pěstitele zrnové kukuřice na jižní Moravě, kteří chtějí maximalizovat výnos a zároveň hledají stabilitu i ve stresových podmínkách.
Doporučujeme vyzkoušet všem
pěstitelům na jižní Moravě, kteří
se nebojí extrémně vysokých výnosů zrna.
PŘEDNOSTI
PŘEDNOSTI
• Velmi vysoký výnosový potenciál
• Schopnost podávat přesvědčivé
výnosy i ve stresových a průměrných
půdních podmínkách
• Špičková suchovzdornost prověřená
trhy jako je Maďarsko nebo Rumunsko
• Velmi rychlé uvolňování vody při
procesu dozrávání
• Intenzivní zrnový hybrid vyšlechtěn pro
nejvyšší výnosové výkony (16 t a více)
• Výnos tvořen robustními
palicemi s vysokým počtem řad
a plnohodnotných zrn v řadě
• Velmi dobře dokáže překonat stresové
podmínky – sucho, chladno i větší
množství srážek
• Špičkový zdravotní stav jen doplňuje
kvalitativní parametry tohoto hybridu
PŘEDNOSTI
• Hybrid evropského formátu vyšlechtěný
pro mimořádné výnosy zrna
• Stabilní, nepodléhá ročníkovým vlivům
• Časné synchronizované kvetení
zabezpečuje nejlepší podmínky pro
dokonalé opylení
• Intenzivní výnosová reakce na zvýšené
vstupy
ODOLNOST
Přísušky:
Chlad:
Listové choroby:
9,0
6,0
8,0
odolný
středně odolný
odolný
RAJONIZACE
KVO, (teplá ŘVO)
4
DKC 4795
ODOLNOST
Přísušky:
Chlad:
Listové choroby:
9,0
5,0
8,0
odolný
méně odolný
odolný
RAJONIZACE
KVO
ODOLNOST
Přísušky:
Chlad:
Listové choroby:
9,0
6,0
8,0
odolný
středně odolný
odolný
RAJONIZACE
........................................................
KVO
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
Download

Zrnové hybridy kukuřice DEKALB® 2013