OZUBENÁ KOLA
Vypočtěte základní rozměry čelního ozubeného kola se šikmými zuby a kuželového pastorku
s přímými zuby podle zadání v tab. 1.
Nakreslete výrobní výkresy obou kol.
Tab. 1. Zadané parametry ozubených kol.
Čelní kolo
Zadání
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Modul
normálný
Počet
zubů kola
Úhel sklonu zubů /
smysl stoupání
(L-levý, P-pravý)
Poměrná
šířka
ozubení
mn (mm)
z
β (°)
ψ (= b/mn)
2
2,25
2,5
2,75
3
3,5
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
5
5,5
6
5,5
5
4,5
4,5
4
4
3,5
3,5
3,5
3
3
35
32
28
32
30
18
20
23
24
25
26
25
24
23
22
21
20
19
18
25
24
23
22
21
28
26
6/L
8/P
10 / L
12 / P
15 / L
20 / P
25 / L
30 / P
35 / L
6/P
8/L
10 / P
12 / L
15 / P
20 / L
25 / P
30 / L
35 / P
6/L
8/P
10 / L
12 / P
15 / L
20 / P
25 / L
30 / P
10
11
12
13
14
15
16
15
14
13
20
19
18
17
16
15
16
17
18
19
20
21
22
21
20
20
Kuželový pastorek
Počty zubů soukolí
Modul
(úhel os 90°)
vnější
čelní
pastorek
kolo
mte
(mm)
3
3
3,5
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
5
5
6
5,5
5
4,5
4,5
4
4
3,5
3,5
3,5
3
2,5
2,5
2,25
2
z1
z2
22
19
18
17
16
22
21
20
19
18
17
16
22
21
20
19
18
17
16
22
21
20
19
18
17
16
44
48
26
44
22
24
52
30
48
26
44
22
54
32
30
48
26
44
32
34
32
40
35
36
34
33
Tab. 2. Základní rozměrový výpočet čelního soukolí se šikmými zuby se standardním profilem dle ČSN 01 4607
(α = 20°, ha = 1.mn; hf = 1,25.mn).Platí i pro kola s přímým ozubením (β = 0°).
Název veličiny
Výpočtový vztah
Modul (normálný)
Zadáno
Dáno normou
normálný základní
profil dle
ČSN 01 4607
mn
Počet zubů
z
Úhel sklonu zubů
β
Smysl úhlu sklonu zubů
pravý (P)
nebo
Poměrná šířka ozubení
ψ (= b / mn)
Úhel záběru (normálný)
α = αn = 20°
Výška hlavy zubu
ha = 1 . mn
Výška paty zubu
hf = 1,25 . mn
Šířka ozubení
Modul čelní
levý (L)
b = ψ . mn
mt = mn / cos β
Průměr roztečné kružnice
d = z . mt
Průměr hlavové kružnice
da = d + 2.ha
Průměr patní kružnice
df = d – 2.hf
Výpočet
Čelní úhel záběru
Průměr základní kružnice
Rozteč v čelní rovině
αt = arctg ( tg αn / cos β )
db = d . cos αt
pt = π . mt
Tab. 3. Základní rozměrový výpočet kuželového soukolí s přímými zuby se standardním profilem dle
ČSN 01 4707 pro úhel os 90°.
Výpočtový vztah
Název veličiny
Pastorek
Zadáno
Dáno normou
Kolo
Modul (čelní vnější)
Počet zubů
mte
z1
z2
Úhel záběru
α = 20°
čelní základní profil Výška hlavy zubu
dle ČSN 01 4707 Výška paty zubu
Výška zubu
hae = 1 . mte
hfe = 1,2 . mte
he = hae + hfe = 2,2 . mte
Převodové číslo
Délka površky roztečného
kužele
Šířka ozubení
Re =
1
⋅ m te ⋅ z12 + z 22
2
b = ψR . Re = (0,25 ÷ 0,30) . Re
δ1 = arctg (z1 / z2)
δ2 = 90° - δ1
Průměr roztečné kružnice
de1 = z1 . mte
de2 = z2 . mte
Průměr hlavové kružnice
dae1 =de1 + 2.hae. cos δ1
dae2 =de2 + 2.hae. cos δ2
dfe1 =de1 - 2.hfe. cos δ1
dfe2 =de2 - 2.hfe. cos δ2
Úhel hlavy
ϑa1 = arctg (hae / Re)
ϑa2 = ϑf1
Úhel paty
ϑf1 = arctg (hfe / Re)
ϑf2 = ϑa1
γ1 = 90°- δ1
γ2 = 90°- δ2
Úhel roztečného kužele
Výpočet
u = z2 / z1
Průměr patní kružnice
Úhel doplňkového kužele
ϑ = ϑa + ϑf
Úhel zubu
Úhel hlavového kužele
Úhel patního kužele
δa1 = δ1 + ϑa1
δa2 = δ2 + ϑa2
δf1 = δ1 - ϑf1
δf2 = δ2 - ϑf2
Pozn.: Index „e“ u některých veličin je z anglického „exterior“ = vnější.
Download

OZUBENÁ KOLA Vypočtěte základní rozměry čelního ozubeného