Download

OZUBENÁ KOLA Vypočtěte základní rozměry čelního ozubeného