Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Maturitní témata pro zpracování školních zkušebních úloh
ANGLICKÝ JAZYK
Obor (kód a název): 39-41-L/01 Autotronik
Školní rok: 2014/2015
1. Personal Identification
2. Family
3. Housing and Living
4. Everyday Life
5. Education
6. Free Time
7. The United Kingdom
8. Travelling
9. Health
10. Food and drink
11. Shopping
12. Work and Profession
13. Society
14. Geography and Nature
15. The Czech Republic
16. The Czech Republic - Cities
17. The United States of America
18. London
19. Australia
20. Canada
21. Holidays and Celebrations
22. Sports
23. Mass Media and Means of Communication
24. Interpersonal Relationships
25. Computers
Témata byla projednána a schválena předmětovou komisí všeobecně vzdělávacích předmětů
humanitních dne 31. 10. 2014.
………………………..
Ing. Bronislav Fuksa
ředitel SŠ-COPT
………………………
Mgr. Petr Šiška
předseda PK VVPH
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž
Maturitní témata pro zpracování školních zkušebních úloh
ANGLICKÝ JAZYK
Obor (kód a název): 26-43-M/01 Elektrotechnika
23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Školní rok: 2014/2015
1. Osobní charakteristika
2. Rodina
3. Domov a bydlení
4. Každodenní život
5. Vzdělávání
6. Volný čas a zábava
7. Mezilidské vztahy
8. Cestování a doprava
9. Zdraví a hygiena
10. Stravování
11. Nakupování
12. Práce a povolání
13. Služby
14. Společnost
15. Zeměpis a příroda
16. Kroměříž
17. Česká republika
18. Velká Británie
19. Elektronika – základní pojmy
20. Elektronické součástky
21. Analogové a číslicové obvody
22. Elektrická měření
23. ICT - hardware a software
24. Internet
Témata byla projednána a schválena předmětovou komisí všeobecně vzdělávacích předmětů
humanitních dne 31.10.2014.
………………………….
Ing. Bronislav Fuksa
ředitel SŠ-COPT
………………………….
Mgr. Petr Šiška
předseda PK VVPH
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Maturitní témata pro zpracování školních zkušebních úloh
ANGLICKÝ JAZYK
Obor (kód a název): 23-43-L/51 Provozní technika
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Školní rok: 2014/2015
1. Housing (where do people live, types of houses, GB, USA, CR.).
2. Daily Routine (weekends, schooldays, holidays)
3. Past Time Activities (young and old people, sports, after school activities)
4. Cultural Life (books, movies, cinemas theatres, art, etc.)
5. Shopping (stores, shopping under one roof, small shops)
6. Clothes and Fashion (what do men, women wear, clotes and seasons)
7. The Main Problems of the World (religion, wars)
8. The Young Generations and Their Problems (drugs, family, bullying)
9. Health and Diseases (common, serious diseases)
10. Travelling (where, seasons, means of transport)
11. Food and Drink (what, how do we eat, eating habits)
12. Sports and Games (outdoor, indoor sports, national sports, dangerous s.)
13. Nature and Environment (global problems, pollution)
14. Education (CR, GB, USA, state, private schools, exams)
15. Our school (type, subjects, teachers, problems)
16. Jobs and Career (well paid jobs, applying for a job)
17. My Hometown (where do I live, coutryside, people)
18. The Czech Republic
19. English Speaking Countries (general describtion, Canada, Australia etc.)
20. The United Kingdom (present state, politics, industry)
21. History of Great Britain (Pax Britanica, British empire)
22. The United states of America (Present state, politics, industry).
23. History of the USA (slaves, wars, colonization)
24. Science and Technology (inventions, people)
25. Media (TV, radio, newspapers, magazines)
Témata byla projednána a schválena předmětovou komisí všeobecně vzdělávacích předmětů
humanitních dne 31. 10. 2014.
………………………..
Ing. Bronislav Fuksa
ředitel SŠ-COPT
………………………
Mgr. Petr Šiška
předseda PK VVPH
Download

Maturitní témata - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž