Využití přípravku GUNA MD při
terapii bolesti u pacientky s
koxartrózou při onemocnění MS
MUDr. Josef Zoul
rehabilitační lékař
Ústí nad Labem
ČR
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ
1
Základní údaje
•
•
•
•
•
•
•
•
Iniciály: H. Sch.
Pohlaví: F
Věk: 56 let
Zaměstnání: ID, úřednice
Kouření: nekuřačka
Váha: 56 kg
Výška: 168 cm
Alergie: žádné alergie nebyly u pacientky zjištěny
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ
2
Osobní anamnéza
• 10/2012 viróza, následně ataka vertiga, zhoršení
polohocitu, porucha polykání a artikulace, po infúzní
terapii vysokodávkovanými kortikoidy (Solu-Medrol)
téměř kompletní remise, návrat k chůzi o 1 FB vpravo
• Během 2 – 3 týdnů po návratu do domácího
prostředí postupně se rozvíjející bolest v třísle a boku
vpravo při delší chůzi, při vzpřímení ze sedu
• Během 2 měsíců změna klidového postavení v kyčli,
noční bolesti, nemůže sedět, nemůže ležet naznak
• Zobrazovací vyšetření beze změn
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ
3
Klinický obraz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Levostranná spastická hemiparéza
Těžká porucha propriocepce
Dekompenzovaná kyfoskoliosa Th – L páteře
Insuficience extenzorů LS páteře
Flekční – vnitřně rotační postavení v kyčli vpravo
Dekompenzace zevních rotátorů kyčle vpravo
Insuficience laterálních stabilizátorů pánve vpravo
Paradoxní extenze ThL při flexi trupu
Vegetativní dysregulace
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ
4
Výsledky zobrazovacích vyšetření
•
•
•
•
•
•
•
Degenerativní změny na ThL skeletu
Vícečetné komprese Th obratlů
Skluzné osteofyty ThL
Osteochondróza L4-S bez známek foraminostenózy
Pseudolistéza L5S I. – II. stupně
Coxartróza vlevo I. stupně, vpravo III. stupně
DXA v pásmu osteopenie (kyčel) – osteoporózy
(bederní páteř)
• USG bez známek bursitidy
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ
5
Léková anamnéza
• Přehled používaných léčiv:
Metylprednisolon 5 mg denně
Omeprazol 10 mg denně
Ibuprofen 600 mg 2 – 3x denně
Tramadol 100 mg denně
Zolpidem 10 mg nepravidelně
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ
6
Léčba pomocí FRM
• Přehled používaných léčiv FRM:
GUNA MD HIP
1 amp. á 2 ml á 2 týdny intraartikulárně supratrochanterickým
přístupem do pravostranného kyčelního kloubu, celkem 4x
GUNA MD TISSUE
1 amp. á 2 ml při 3. a 4. aplikaci intraligamentózně do oblasti
pravostranného iliolumbálního vazu (reflexní změny), celkem 2x
Žádná další terapie
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ
7
Efekty lokálního podávání kolagenu
• Mikroúroveň
• Inhibice kolagenáz
• Inhibice matrixových metaloproteináz
• Makroúroveň
•
•
•
•
Monocyto – makrofágový systém
Fibroprodukce a jizvení („hojení“)
Mechanické vlastnosti měkkých tkání (včetně hydromechaniky)
Metabolismus měkkých tkání (včetně reflexních změn)
• Regulace
• Uvolnění regulačních blokád
• Obnova / optimalizace reaktivity tkání
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ
8
Aplikační technika
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ
9
Topografické poznámky
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE,
CZ
10
Výsledek léčby
týden
MD Hip
MD Tissue
extenze
vnitřní rotace
klidová
bolest
0
+
0
-10
10
+++
2
+
0
0
10
+
4
+
+
0
30
0
6
+
+
20
30
+
8
0
0
20
30
0
- do 2. dne po 1. aplikaci náhlá a výrazná úleva od noční bolesti
- od prvního týdne terapie už pacientka neužila vůbec žádná (!) analgetika
- po 2. aplikaci změna charakteru bolesti (IL vaz)
- po 1. aplikaci MD Tissue podkožní hematom 5x5 cm, jinak bez komplikací
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE,
CZ
11
Podněty k diskuzi
• chronické onemocnění představuje především nový rovnovážný stav,
účinná snaha o změnu ho primárně dekompenzuje – při terapii se často
objevují tzv. reakce
• příznaky často daleko více souvisejí s projevy adaptace organismu na
zátěže resp. příčiny než se samotnými příčinami
• bez podpory autoreparace není šance na léčení, řada symptomaticky
zaměřených terapeutických postupů ale autoreparaci brání (kortikoidy)
• akutně účinné terapie mohou mít pozdní, vzdálené či trvalé následky
• každé onemocnění má funkční - regulační („softwarovou“) stránku
• v terapii bolesti pohybového systému není žádný (tj. ani žádný školní
medicínský) postup založený na dostatečných důkazech (Cochran DB)
• v naprosté většině hrají při vzniku onemocnění roli zevní faktory, jejich vliv
se často kumuluje v čase a místě
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ
12
Závěr
• Požadavky na ideální terapii:
–
–
–
–
–
Bezpečnost
Účinnost
Dostupnost
Atraktivita
Kauzalita
• Benchmarking:
– Lokální aplikace depotních kortikoidů
– Lokální aplikace lokálních anestetik
– Celková aplikace NSAIDs
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ
13
„NORMAL IS THE PLACE WHERE
INNOVATION GOES TO DIE“
Richie Norton
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE,
CZ
14
Literatura
• Platzer W: Atlas topografické anatomie, GRADA 2010
• Milani L: Nová injekční léčba bolestivých stavů
pohybového aparátu s využitím bio-scaffold
kolagenu. In: FRM v léčbě bolesti, EDUKAFARM 2010
• Fellmann N: Diagnostická a terapeutická kloubní
punkce, Schering-Plough CE AG, nedatováno
• Koolman J, Röhm KH: Barevný atlas biochemie,
GRADA 2012
• Travell JG, Simons DG: Myofascial Pain and
Dysfunction, WILLIAMS & WILKINS, 1983
9.11.2013
INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ
15
Download

Využití přípravku GUNA MD při terapii bolesti u pacientky s