Katalog bioosiv
Jaro 2013
Kvalitní osiva - úspěšná sklizeň
Česká republika
s.r.o.
JEČMEN JARNÍ
WILMA
FAO 250
Nová odrůda krmného jarního
ječmene. Odrůda Wilma vykazuje velmi vysoký výnosový
potenciál. Má vysokou HTS a
vysokou objemovou hmotnost.
Wilma je středně vysoká odrůda
s výbornou odolností vůči poléhání a s dobrým výnosem slámy. Tato odrůda má vynikající
odolnost k listových chorobám.
Ke všem chorobám ječmene má
výbornou odolnost.
•
•
•
•
velmi vysoký výnos
středně vysoké nepoléhavé
rostliny
vysoká krmná hodnota a
kvalita zrna
výborný zdravotní stav
JEČMEN JARNÍ
PŠENICE SETÁ
OVES SETÝ
•
•
•
•
•
•
•
MODENA
2
•
vysoká krmná hodnota
vysoký výnos
velmi dobrá odolnost vůči
poléhání i přes vysoký vzrůst
velmi dobrá konkurenční
schopnost vůči plevelům
FAVORIT
•
•
Doporučení k setí:
350 – 450 zrn/m2 (160 – 200 kg/ha) středně raná odrůda
velmi dobrá odolnost vůči
porůstání
velmi dobrá pekařská kvalita
odolnost vůči chorobám
Doporučení k setí:
400 – 500 zrn/m2 (180 – 200 kg/ha) OVES SETÝ
TYPHON
Typhon vyniká kombinací časné ranosti a vysokého výnosu s kvalitou zrna. V Rakousku má již několik let vynikající výnos. Odrůda
Typhon je vysokého vzrůstu, přesto má velmi dobrou odolnost vůči
poléhání. Vysoká HTS a nadprůměrná objemová hmotnost doplňují
pozitivní hodnocení této odrůdy ovsa.
•
•
•
•
raná odrůda
velmi vysoký výnos (vysoká
HTS)
odolnost vůči poléhání
dobrá kvalita zrna
(nadprůměrná objemová
hmotnost)
Doporučení k setí:
350 – 450 zrn/m2 (160 – 200 kg/ha) MONARCH
•
raná odrůda
velmi dobrá kvalita zrna –
výborná krmná hodnota
vysoký výnos slámy
Doporučení k setí:
350 – 450 zrn/m2 (160 – 200 kg/ha) SÓJA LUŠTINATÁ
MERLIN
Nejranější odrůda ze sortimentu sóji. Merlin bezproblémově
dozrává a dosahuje vysokého
výnosu.
•
•
•
•
skupina ranosti „000+“
bezproblémové a rychlé
dozrávání
nižší vzrůst
barva květu fialová
Doporučený výsevek:
4 – 5 VJ/ha (60 – 70 semen/m2)
(1 VJ = 150 000 semen)
Všechny odrůdy sóji jsou inokulovány metodou FIX FERTIG, tímto
speciálním výrobním způsobem
je zaručeno 100 % pokrytí bobu
NPPL HiStickem a 3 měsíční
životaschopnost bakterií. Dosáhnete úspory času a lidí, intenzivní
vývoj hlízek obzvláště na hlavním kořenu, nejlepší zásobení
dusíkem od začátku růstu.
HRÁCH SETÝ
SÓJA LUŠTINATÁ
LISSABON
•
•
•
•
ranost „000“
střední HTS, velmi vysoký
výnosový potenciál
střední výška, barva květu
fialová
barva pupku světlá, vhodnost
pro potravinářský průmysl
Složení jetelotravních a travních směsí v %
BIO-Futterprofi KR
•
•
•
vytrvalost 3 roky, až 4 seče za rok
setí od dubna do srpna, výsevek 25 kg/ha
vhodná do vyšších poloh (nad 500 m n.m.) na senážování
BIO-Futterprofi KM
•
•
vytrvalost 2 – 3 roky, až 5 sečí za rok
setí od dubna do srpna, výsevek 25 kg/ha
3
KENZZO
BIO-Futterprofi LR
Kenzzo je nová odrůda hrachu,
která se vyznačuje vysokým
výnosem zrna s velmi vysokým obsahem bílkovin. Velká
konkurenční schopnost vůči
plevelům. Vyznačuje se velmi
rychlým počátečním růstem,
brzkým kvetením a stabilitou
výnosu.
Travní směs pro trvalé travní porosty – 100 % bio
složení:
•
•
•
•
•
•
žlutosemenná středně raná
odrůda
vysoká HTS, vysoký obsah
proteinů
výborná odolnost vůči poléhání
vysoká konkurenceschopnost
vůči plevelům
snadná sklizeň z důvodu
vyššího vzrůstu v době zrání
vysoký výnosový potenciál
Doporučení k setí:
110 – 120 zrn/m2 (250 – 300 kg/ha) v závislosti
na půdních podmínkách •
•
•
vytrvalost 3 – 4 roky, až 4 seče za rok
setí od dubna do srpna, výsevek 30 kg/ha
využití na senáž, seno, zelenou píci
BIO-GRÜNLANDPROFI NA
•
•
•
jetelotravní směs pro všechny lokality
vhodná pro zelené krmení, pastvu, senáž i seno
setí od dubna do srpna, výsevek 20 – 25 kg/ha
Jetel luční Jetel plazivý
Jílek vytrvalý
Bojínek luční
Kostřava luční
Srha laločnatá
Jílek mnohokvětý
Vojtěška setá
Kostřava červená
Lipnice luční
Složení jetelotravních v %
BIO-KR
BIO-KM
BIO-LR
BIO-NA
30
5
15
15
25
10
-
-
-
-
30
5
25
10
10
10
10
-
-
-
10
5
-
20
15
10
-
40
-
-
5
6
14
15
17
15
5
23
BOB OBECNÝ
KUKUŘICE
BIORO
•
•
•
•
ISANTO
barevně kvetoucí bob
vysoký výnos a velmi dobrá
mrazuvzdornost
rychlý počáteční vývoj, vhodný na časné setí (od února do
dubna)
nízký obsah taninu – dobrá
krmná hodnota
Doporučení k setí:
7 – 8 VJ/ha (34 – 40 semen/m2)
(1 VJ = 50 000 semen) FAO 230 (siláž)
OKATO
FAO 240 (zrno)
ANGELO
FAO 310/290
(siláž/zrno)
JETEL LUČNÍ
REICHERSBERGER NEU
JETEL
ALEXANDRIJSKÝ
LAURA
VOJTĚŠKA SETÁ
DIMITRA
POHANKA SETÁ
BILLY
Kontakty
Libor Kozlovský
obchodní zástupce pro severní Čechy
e-mail: [email protected]
Miroslav Vencl
obchodní zástupce pro východní Čechy
e-mail: [email protected]
Zdeněk Šnejdar
obchodní zástupce pro západní Čechy
e-mail: [email protected]
Ladislav Hrbáček
obchodní zástupce pro Moravu
Jan Šrámek
obchodní zástupce pro jižní Čechy
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Firma Saatbau Linz Česká republika s. r. o. je registrována podle zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství
jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství a je kontrolována kontrolní organizací Biokont CZ, s.r.o.
Osiva si můžete objednat na adrese:
Wolkerova 3071, 438 01 Žatec
tel.: +420 415 211 849, +420 415 211 853, fax: +420 415 211 812
e-mail: [email protected], [email protected]
www.saatbaulinz.cz
Kvalitní osiva - úspěšná sklizeň
Česká republika
s. r.o.
Download

katalog bioosiv jaro 2013 - Saatbau Linz Česká republika spol s ro