www.podkrokevne.cz
Podkrokevní
polyurethanový systém
... jednoduše dokonalé řešení zateplení střech
Podkrokevní
druh materiálu - tloušťka
polyurethanový systém
100mm
polyuretan (PIR)
160mm
extrudovaný polystyren (EPS)
240mm
minerální vata (MW)
PODKROKEVNÍ
POLYURETANOVÝ
IZOLAČNÍ SYSTÉM
Podkrokevní tepelně izolační systémy jsou v
současnosti vysoce efektivním a ekonomickým
způsobem dodatečného zateplení šikmých střech.
Princip spočívá v pokládce izolačních panelů v
kombinaci s min. vatou ze spodní strany krovu.
Použitím PUR/PIR panelů docílíme přerušení tzv.
tepelných mostů použitím min. tloušťky izolantu
pod krovem. Tepelné mosty způsobují výrazný
únik tepla přes konstrukci krovu. Přerušení
tepelných mostů klasickým způsobem izolování
pomocí minerální vaty je buď nedostatečné nebo
příliš zasahuje do obytného prostoru podkroví.
Bezkonkurenční vlastností tepelných PUR/PIR
izolací je dlouhodobá stálost a neměnnost
vynikajících tepelně izolačních vlastností, která
je dána speciální uzavřenou strukturou buněk
a uzavřeností celého tepelně izolačního panelu
v hliníkové mikrofolii, což pozitivně působí
proti elektromagnetickému smogu. Maximální
izolační vlastnosti při minimálních tloušťkách a
snadné instalaci PUR/PIR izolantů je již
dlouhodobě využívano např. při stavbách
velkých výrobních a skladovacích hal.
Izolační efekt lze zjednodušeně vyjádřit
porovnáním současně dostupných izolačních
koeficientů PUR/PIR izolací, polystyrénových EPS izolací a izolací minerální vatou - MW.
Pouze podkrokevní systém Vám může
garantovat:
Provedení podkrokevního zateplení pomocí
PUR/PIR panelů je podstatně snazší a rychlejší
proti klasickému způsobu. Dobrým přerušením
tepelných mostů dosáhneme podstatného snížení
nákladů na vytápění.
- dokonalé přerušení tepelných mostů při
použití malé tloušťky izolantu
- montáž izolace a parozábrany jednou
operací
- snadnou, bezproblémovou a rychlou
instalaci
Izolační jádro Polyiso s uzavřenou buněčnou
strukturou. Xtratherm UniPIR je vždy dodáván
v provedení zámků pero/drážka - funkce zvýšené
vzduchotěsnosti a přesnosti při pokládce.
Systémová
páska pro
přelepení
vzduchotěsných
zámků. Kvalitní PE
páska plní funkci
parozábrany a má
výrazné dilatační
schopnosti.
Standardní způsob kotvení
nosné sádrokartonové
konstrukce. Systém je
dodáván vč. pomocného
systémového kotvení,
které výrazně urychluje
aplikaci parotěsné pásky.
www.podkrokevne.cz
Xtratherm UniPIR®Al
CHARAKTERISTIKA
Popis produktu: pir tepelná izolace střech, podkroví, podlah. Oboustranně
kašírována v kraft hliníkové folii, difuzně uzavřená.
Materiál: tuhý polyurethan-isocyanát s uzavřenou buněčnou strukturou
Provedení: systém pero drážka po obvodu
Formát: 600 x 1200mm
Balení: baleno v PE folii
VLASTNOSTI PRODUKTU
maximální izolační schopnost díky tuhé
polyuretanové pěně
systém drážka-pero zaručuje izolaci bez
tepelných mostů
systém umožňuje celoplošnou tepelnou izolaci
střechy (nedochází k přerušení hranoly nebo
krokvemi)
možnost malého formátu 1200 x 600 umožňuje
jednodušší manipulaci
neobsahuje žádné neúplně halogenované
chlorofluorouhlovodíky a hydrofluorouhlovodíky
podle Rámcové dohody OSN o změně klimatu
vynikající zatížitelnost a stabilita díky velmi
vysoké pevnosti v tlaku
FORMÁT DESEK 600 x 1200mm (1200 x 2400mm)
TECHNICKÉ ÚDAJE
CHARAKTERISTIKA
HODNOTY "U " A "R"
VLASTNOSTI
JEDNOTKY
objemová hmotnost
>30 Kg/m 3
odolnost tlaku
>150 kP a at 10%
XT/UniPIR
TLOUŠŤKA
(mm)
Ud
(W/m2K)
RD
(m2K/W)
součinitel tepelné vodivosti
0.023 W/mK
50
0.46
2.17
tepelná odolnost
-50 oC tot +110 oC
60
0.38
2.61
třída reakce na oheň
Euroclass E
80*
0.28
3.48
100*
0.23
4.35
120*
0.20
5.21
140*
0.17
6.08
XTRATHERM XT/UniPIR VELIKOSTI
ROZMĚRY
VELIKOST (mm)
délka
2400
1200
šířka
1200
600
tloušťka*
40, 50, 60, 80, 100,
120, 140, 165, 180
* jiná tloušťka na objednání
* malý formát na objednání
Rovné střechy
Šikmé střechy - nadkrokevně
Šikmé střechy - podkrokevně
Fasády
Stropy, stěny
Podlahy, půdy
Centrální sklad:
PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273
594 45 Ostrov nad Oslavou
tel./fax: +420 566 503 233
[email protected]
www. pamaas.cz
Praha
Ostrov nad Oslavou
Pobočka:
PAMA, a.s.
K Šancím 50
163 00 Praha - Řepy
tel./fax: +420 235 311 486
[email protected]
www. pamaas.cz
www.podkrokevne.cz
Download

polyurethanový systém