Řídicí systém CRASSUS
Řídicí systém CRASSUS patří k nejvyspělejší a nejvýkonnější řadě systémů nabízející variabilitu využití k ovládání
technologických tepelných procesů sloužících k regulaci veličin a ovládání prvků. Řídicí jednotka vlastní ve svém základním
provedení podsvětlený grafický displej, ovládací klávesnici s kurzorovým ovládáním, svorkovnici s přímými vstupy, výstupy,
datové sběrnice pro snímače teploty, sběrnice pro rozšiřující periférie, programovací USB konektor, konektor RJ45 pro
připojení do sítě LAN (Internet).
Celá koncepce systému je postavena v jednoduchosti ovládání, rozšiřitelnosti pomocí vstupních, výstupních
a komunikačních modulů, které jsou připraveny pro umístění na DIN lištu do rozváděče. Tyto rozšiřující komponenty
komunikují s řídicím systémem sběrnicově po lince RS-485 protokolem MODBUS RTU.
Propojení s těmito moduly je pouze dvouvodičové a spočívá v jednoduchosti zapojení a rychlé vzájemné komunikaci.
V případě vzdáleného ovládání, nebo měření mohou být tyto ovládací prvky umístěny na různých místech v objektu.
Měření pomocí digitálních snímačů teploty DALLAS je realizováno z hlediska přesnosti a hlavně ve
veliké přednosti v úspoře kabelového vedení. Rozvody jsou rovněž sběrnicového zapojení a řídicí systém nabízí
připojení až 100 snímačů teploty pro jednu řídicí jednotku.
Řídicí systém je způsobilý pro komunikaci s ostatními regulačními prvky, řídicími systémy, měřiči tepla, měřiči spotřeby
plynu, průtokoměry a dalšími prvky prostřednictvím komunikačních průmyslových standardů.
Vzdálené ovládání aplikace řídicího systému umožňuje vlastní webový server, který přehledně zobrazuje veškeré údaje
použité v dané aplikaci. Rovněž je možné provádět změny v nastavení, zobrazovat a ukládat hodnoty, archivovat data,
poruchy. V rámci vyšší nástavby webového serveru řídicí systém při výskytu poruchy může zaslat informaci na předem
definované emailové adresy, případně využít bránu SMS serveru a odeslat poruchy na mobilní telefony.
Použití řídicího systému:
KOTELNY, PŘEDÁVACÍ STANICE
ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚST A OBCÍ
VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE
ENERGETICKÁ KONCEPCE HOTELŮ, PENZIONŮ A UBYTOVEN
IRC REGULACE (REGULACE JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ)
REGULACE SPECIÁLNÍCH VÝROBEN, ZÁVODŮ A ZDROJŮ TEPLA
REGULACE SOLÁRNÍCH KOLEKTORU A TEPEL. ČERPADEL
LIKVIDACE LEGIONELLY VE VODNÍCH SYSTÉMECH
§ NBS Invest, a.s., U Skleníků 1a/1395 735 64 Havířov - Suchá
Tel. +420 603 495 983, 603 229 638, Fax +420 596 819 503, e-mail [email protected], www.nbsinvest.cz
Připojení modulů a komponentů k řídicímu systému:
DAS-12A-MOD
DO (16)
DO/RO(8)
AM8-CR
DI (8)
DI8-CR
DO(8)
16x binární výstup
1 výstup = 1A spínací
proud. Celkem 12A.
DO8-CR
DI8-MOD
DI (8)
8x binární výstup
PŘÍMÉ SPÍNÁNÍ
(PLOCHÝ VODIČ)
PŘÍMÉ SPÍNÁNÍ
(PLOCHÝ VODIČ)
AI8-AO8-MOD
AI (8), AO (8)
8x analog. vstup 4-20mA
8x analog. vstup 0-10V
8x analog. výstup 0-10V
Jednotlivé vstupy jsou
konfigurovatelné
SBĚRNICE RS 485
PROTOKOL MODBUS RTU
ETHERNET
CPU 1.1 DS/MOD
TERMINAL-MOD
Dotykový ovládací
LCD terminál
AM8-MOD
DO/RO(8)
Modul pro rozšíření snímačů
telot DALLAS 2x sběrnice po
20-ti (celkem 40 snímačů)
8x Reléový výstup,
spínací i rozpínací
kontakt 6A s LED
diodou
OPTH-MOD
AM4-MOD
Modul pro komunikaci s kotly
prostřednictvím protokolu
OpenTherm/Lite, OpenTherm/Plus
DO/RO(4)
4x Reléový výstup,
spínací i rozpínací
kontakt 6A s LED
diodou
ENOCEAN-MOD
OVL-VZT-MOD
Přijímač pro bezdrátová čidla
teploty ENOCEAN
Ovládač k VZT jednotce,
varianta pro jednootáčkovou
VZT a víceotáčkovou VZT
§ NBS Invest, a.s., U Skleníků 1a/1395 735 64 Havířov - Suchá
Tel. +420 603 495 983, 603 229 638, Fax +420 596 819 503, e-mail [email protected], www.nbsinvest.cz
Webový server:
K dalšímu nezbytnému prvku patří integrovaný webový server, který je graficky a přehledně zpracovaný s
důrazem na celkový uživatelský požitek.
Vzhledem zobrazení technologií, půdorysů, nastavovacích panelů, archivaci poruch, teplot a dalších potřebných
hodnot může plně nahrazovat vizualizační aplikace. Ve webovém serveru pro rychlou orientaci mohou být využity
animace technologických prvků jako jsou např. chody čerpadel, plameny v kotlech, krbech, animace otáček
ventilátorů apod.
Přehled vstupů, výstupů a komunikačních sběrnic:
3x bus DALLAS (3x20 teplot = celkem 60)
Prostřednictvím modulu CPU 1.1 DS/MOD je možno rozšířit až na 100 měřených teplot
1x konektor XK (pro jednoduché rozšíření 8x binární vstup, 8x binární výstup pro el. hlavice, 8x relé výstup
Připojení všech prvků a modulů s označením xx-CR.
4x binární vstup
2x analogový vstup (4-20mA)
1x volba volitelného modulu:
AO-2: 2x analogový výstup 0-10V, 4-20mA
AI-UI: 2x analogový vstup 0-10V, 4-20mA
3x komunikační linka RS 485:
XC1: komunikace řídicích systémů a PC (komunikace RS 485)
XC2: komunikace s komponenty řídicího systému ukončeny xx-MOD
(komunikace RS 485 MODBUS RTU)
XC3: rezerva pro komunikace s cizími prvky, řídicími systémy, měřiči....
1x Ethernet: připojení řídicího systému do sítě Ethernet
1x USB konektor pro programování řídicího systému z PC
12x binární výstup 1 výstup = spínací proud 0,5A např. pro přímé termohlavic, relé, signálů. Celkem je
možné všechny výstupy zatížit 6A pro řídicí systém
2x samostatné napájení 24V pro binární výstupy
§ NBS Invest, a.s., U Skleníků 1a/1395 735 64 Havířov - Suchá
Tel. +420 603 495 983, 603 229 638, Fax +420 596 819 503, e-mail [email protected], www.nbsinvest.cz
-
-
XT2
XK
XT3
DI DI
2 3
DIGITAL
DI AI
AI
4 1
2
ANALOG.
IN
IN (I)
B A
RS 485
XS
B A
-
RS 485
XC1
REZERVA RS 485
PRIPOJENÍ K PC
-
MODBUS RTU PRIPOJENÍ KOMPONENTU: AM4-MOD, AM8-MOD
DAS-12A-MOD, CPU 1.1 DS/MOD, DI8-MOD, AI8-AO8-MOD,
OVL-VZT-MOD)
AO-2: 2x ANALOGOVÝ VÝSTUP 0-10V, 4-20mA
AI-UI: 2x ANALOGOVÝ VSTUP 0-10V, 4-20mA
VOLITELNÝ MODUL:
2x ANALOGOVÝ VSTUP (4-20mA)
4x BINÁRNÍ VSTUP
LINKA TEPLOT DALLAS 20x
1x AM8 CR (8x RELÉ S RUČN?M A AUTOMAT. OVL.)
8x DI8-CR (KARTA PRO ROZŠÍRENÍ 8x BINÁRNÍ VSTUP)
LINKA TEPLOT DALLAS 20x
-
XT1
DI
1
-
+
TEMP 3
-
D
8XDIG. IN/OUT
B A
-
+
-
D
TEMP 2
-
+
D
TEMP 1
-
LINKA TEPLOT DALLAS 20x
Popis vstupů, výstupů, komunikačních sběrnic:
-
RS 485
XC2
XC3
CRASSUS
2
3
+
DO DO
4
5
DIGITAL OUT
PWR - OUT
+
DO
6
24V
+
DO
-
7
+
DO DO
8
9
+
DO DO
10 11
PWR - CPU
+
6x BINÁRNÍ VÝSTUP
1 VÝSTUP = 0,5 A
6A MAX. PRO JEDNOTKU
+
DO DO
NAPÁJENÍ PRO VŠECHNY
BINÁRNÍ VÝSTUPY MAX. 6A
PROGRAMOVÁNÍ
-
RS 232 pro ladení
a testy aplikací
ETHERNET
ON
DO
1
-
A B
USB
6x BINÁRNÍ VÝSTUP
1 VÝSTUP = 0,5 A
6A MAX. PRO JEDNOTKU
RS232
1 2 3 4
FUNKCE DIP
PŘEPÍNAČE:
ON
1
REŽIM
PROGRAMOVÁNÍ
0
DO
12
24V
+
-
NAPÁJENÍ PRO ŘÍDICÍ SYSTÉM
DIGITAL OUT
XC4
LAN
TYPY A POPISY JEDNOTLIVÝCH SVOREK PRO
VOLITELNÉ MODULY:
1 2 3 4
ON
1
0
SERVIS
ADRESACE
SNÍMAČŮ
1 2 3 4 TEPLOT DALLAS
ON
1
SIMULACE
TEPLOT
0
AI-UI: 2x ANALOGOVÝ VSTUP 0-10V
AI
3
-
AI
4
ANALOG.
IN (U)
AO-2: 2x ANALOGOVÝ VÝSTUP 0-10V
AO
1
-
AO
2
ANALOG.
OUT (U)
1 2 3 4
AI-UI: 2x ANALOGOVÝ VSTUP 4-20mA
AI
3
-
AI
4
ANALOG.
IN (I)
§ NBS Invest, a.s., U Skleníků 1a/1395 735 64 Havířov - Suchá
Tel. +420 603 495 983, 603 229 638, Fax +420 596 819 503, e-mail [email protected], www.nbsinvest.cz
Download

Řídící systém CRASSUS