<Insert Picture Here>
Průřez modelovacími a vývojovými nástroji Oracle
Radek Žert
Agenda
• Úvod
• Modelovací a vývojové nástroje Oracle
• Oracle BPA Suite
• Ukázka
• Závěr
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
1
Modelovací a vývojové nástroje Oracle
(pouze výběr)
• Oracle Designer
• Nástroj pro modelování podnikových procesů, systémovou
analýzu, návrh SW a generování programového kódu (návrh
datových skladů, vývoj aplikací)
• Oracle JDeveloper
• Produktivní prostředí pro vývoj aplikací v Javě a návrh
webových služeb
• Oracle BPA Suite
• Sada nástrojů pro analýzu, návrh a optimalizaci podnikových
procesů
• Oracle BPM
• Sada nástrojů pro návrh, implementaci a optimalizaci
podnikových procesů
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Oracle Designer
• Více informací
http://www.oracle.com/technology/products/designer/index.html
• Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle Designer
Statement of Direction
http://www.oracle.com/technology/products/forms/pdf/10g/ToolsSOD.pdf
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
2
Oracle JDeveloper
• Více informací
http://www.oracle.com/technology/products/jdev/index.html
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Oracle BPA Suite
• Více informací
http://www.oracle.com/technologies/soa/bpa-suite.html
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
3
Oracle BPM Suite
• Více informací
http://www.oracle.com/technologies/bpm/bpm.html
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Spolupráce mezi businessem a IT
Business
• Vysoce dynamické prostředí
IT
Business Analyst
LOB Process
Owner
Process Architect/
Business Engineer
Process
Administrator
• Měřítko: ziskovost
• Stabilní a otestované systémy
• Měřítko: úroveň služby
Developer
Business
End User
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
4
Průběh projektu?
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Spolupráce mezi businessem a IT
1. Zachycení
business
požadavku
2. Definice
podnikového
procesu
• Požadavek na rychlost
implementace změn
• Potřeba sdílet procesní informace s
IT
• Možnost návrhu zlepšení procesů ze
strany IT
5. Synchonizace
provedených změn při
implementaci
!
3. Mapování
jednotlivých
aktivit
4. Sdílení procesních
informací pro jejich IT
implementaci
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
5
Typický životní cyklus BPM
Jednotlivé role
Jednotlivé fáze
Business Process
Analysis (BPA)
Business
Process
Monitoring
(BAM)
Business Analyst
Model
Simulate
Optimize
BPM
Lifecycle
Process Architect/
Business Engineer
LOB Process
Owner
BPM
Monitor
Implement
Business
End User
Deploy
Execute
Developer
Business Process
Execution (BPE)
Process Administrator
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Podnikový BPM versus technický BPM
Podnikový BPM
Návrh strategie
podniku
Návrh
procesů
Implementace
procesů
Procesní
controlling
Definice
Vytvoření
Spuštění
Monitoring
Technologický BPM
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
6
Oracle Business Process Management
Strategy
Oracle
BPA Suite
Oracle
SOA Suite
Execution
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Oracle Business Process Management
• Architektura BPM s uzavřenou smyčkou
BPA Suite
Actual
process
metrics
Conceptual
and
analytical
process
models
SOA Suite
Workflow, rules,
KPIs, events, and
services
Logical
and
physical
process
models
JDeveloper
Process Designer
Process
monitoring
and
management
(BAM)
BPEL
Process
Engine
Process
Instance Data
ESB/
Integration
Framework
Human
Workflow/
Rules
Framework
Process Manager/Server
Enterprise
Software
Worklist
fx
Rules Engine
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
7
Oracle BPM metodologie
2
Discover
3
Model
Simulate
1
4
Implement
and deploy
5
Manage
and
monitor
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Koncept ARIS House
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
8
ARIS Platform
Příklad klíčových vlastností
• Třídy objektů
• Generické, rozšiřitelné, bohatá sada tříd k dispozici
• Instance objektů
• Definiční kopie, výskytová kopie
• Vazby mezi objekty
• Dokáží zachytit vícedimenzionální vztahy
• Modely
• Metodika ARIS house
• Vazby mezi modely
• Modelují hierarchii
• Reporting
• Bohaté možnosti reportování a výstupů
• Skriptování
• Na bázi JavaScriptu
• Simulace Procesů
• Dynamická analýza procesů
• ...
Více informací o ARIS řešení: www.ids-scheer.cz nebo www.ids-scheer.com
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Oracle BPA Suite vs. ARIS Platform
ARIS Process Performance Manager
ARIS Audit Manager
E
ARIS BSC Solution
ARIS Business Optimizer
E
OEM Produkty
Upraveno
pro Oracle
ARIS for Middleware Platforms
ARIS UML Designer
E
ARIS
ARIS
ARIS
ARIS
E
Business Architect
Business Publisher
Simulation
Business Server
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
9
Oracle BPA Suite
Business Process Architect
Business Process Simulator
Integrace se SOA, BPEL PM
Business Process Publisher
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Inovativní „round-trip engineering“
1. Zachycení
business
požadavku
2. Definice
podnikového
procesu
5. Synchonizace
provedených změn při
implementaci
3. Mapování
jednotlivých
aktivit
4. Sdílení procesních
informací pro jejich IT
implementaci
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
10
Modelování Implementace
Business Analytik
Process Developer
Business Process
Repository
Sdílený Metadata
Model
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Business Process Blueprint
Oracle BPA Suite (EPC, BPMN)
Conceptual Model
Logical
Model
Business
Modeling
Shared
Metadata
Technical
Modeling
Executable
Model
Oracle Process Designer (BPEL)
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
11
Metodika Oracle Active Process Modeling
Oracle JDev
Oracle BPA Suite
Business Analytik
Process Architekt
IT Analyst/Developer
Možnost
získat a sloučit
změny
Označení k
implementaci
Modeluj a analyzuj
podnikové
procesy
Doplň Oracle
SOA specifickými
detaily
Sdílej Business
Process
Blueprint
Urči odpovídající
WS a data, když
jsou k dispozici
Mix modelovacích
metod obsahující
BPMN
Nové specifické
Oracle uživatelské
rozhraní
Retrieve
Získej
Business
Retrieve
Business
Process
Business
Process
Blueprint
Process
Blueprint
Blueprint
Přidej
Implementační
detaily
Přenes
zprovozněné
procesy do BPA
Repository
Otestuj a
zprovozni proces
Zprovozněný BPEL
model pro přenesení
implementovaného
modelu
Business služby a
Business objekty
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Sdílení modelu podnikového procesu s
IT – generování BPEL modelu
IT
Business
Validace
Transformace
Chyby
Model podnikového procesu
(Business Process Architect)
Oprava chyb
Process blueprint
Business Process
Repository
Spustitelný BPEL process (JDeveloper)
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
12
Business pohled a IT pohled na proces
v BPEL
Blueprint pohled
BPEL pohled
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Model generovaného obsahu v BPEL
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
13
BPEL transformace pro „Automated
activity“
• Příklad
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Změna procesního modelu po
implementaci
Původní model procesu
(BPA Suite)
Implementovaný model
(JDeveloper)
Implementace
Upravený model procesu
(BPA Suite)
Blueprint view
BPEL view
Merging
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
14
Změna procesního modelu v BPA Suite
• Příklad
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Porovnání rozdílů v modelech procesů
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
15
Analýza rozdílů mezi procesy pomocí
vizuálního módu
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Akceptace procesních změn a sloučení
procesů (merge)
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
16
Ukázka
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Závěr
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
17
Sdílení metadat v rámci organizace
Publikace procesního
modelu na intranet
Procesy
BPA Architect, Simulation
BPA Publisher
Připomínky
k procesnímu modelu
Modelování business procesů
Návrh & optimalizace
Architektura
BPA Architect
BPA Repository
Připomínky z
implementace
BPA Architect
Oracle JDeveloper
Implementovaný proces
Transformace business procesů
do technologického popisu
Implementace
Tvorba programového kódu
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
Účel Oracle BPA Suite
Business
Process
Monitoring
(BAM)
Optimize
Business Process
Analysis (BPA)
Model
Simulate
BPM
Lifecycle
Monitor
Implement
Deploy
Execute
Business Process
Execution (BPE)
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
18
Děkuji vám za vaší pozornost
Oracle Proprietary. Copyright 2009, Oracle Corporation
19
Download

Oracle BPA Suite