+
R in g
EUcess
o
pr
„Nová funkcionalita pro aukční portály,
zprostředkovatelské portály, microworking ...“
gopay.cz gopay.com
GoPay řetězené platby
Adaptivní platby mezi kupujícím a příjemci
Platby pro každý den.
Používejte GoPay řetězené platby
na aukčních a zprostředkovatelských
portálech. Získáte mnohem víc!
GoPay platební brána
Mobil
Největší koncentrace
platebních metod
Banky
Integrace
výběr zboží (služby)
Příklad
platby
Elektronické
peněženky
Platební brána
Obchodník
Platební karty
kupující
prodejce
zprostředkovatel/é
80 Kč
100 Kč
20 Kč
platební brána
Kupóny
adaptivně rozdělená platba
Řetězené platby umožňují adaptivně rozdělit platbu mezi prodejce a zprostředkovatele. Jedná
se o rozšíření varianty přímých plateb, kdy část platby připsané na účet prodejce je přeposlána
dalším příjemcům (zprostředkovatelům).
Platební řešení
pro váš business
Ověřené řešení využívá přes 2000 českých obchodních subjektů, přináší ekonomické
výhody a je vhodné pro veškeré obchodníky v internetovém prostředí bez omezení.
Uvedený příklad nezahrnuje poplatky za služby společnosti GOPAY s.r.o.
Kupující si vybere zboží nebo
službu u prodejce, jehož nabídka
je zveřejněna na webových
stránkách zprostředkovatele.
Jak to
funguje
Přes GoPay platební bránu zvolí
platební metodu a provede platbu.
Prodejci je na základě registrace
u zprostředkovatele založen
GoPay účet, na který přijímá
platby. Část platby je poté z účtu
prodejce přeposlána a připsána
na účet zprostředkovatele.
GoPay platební brána integruje veškeré populární platební metody na českém a slovenském trhu.
Vše pohodlně na jednom místě s centralizovanou správou finančních prostředků.
Platební brána pokrývá celé spektrum platících zákazníků nabídkou veškerých druhů platebních
metod na trhu. Výběr je individuální s možností libovolně měnit a doplňovat platební metody.
Zprostředkovatel na základě
smluvního ujednání s GOPAY s.r.o.
má zřízen obchodní účet,
na který jsou připisovány
provize za realizované
obchody.
Česká rep.
Slovenská rep.
Výhody
1.
Platby jsou v automatickém režimu adaptivně rozděleny mezi prodejce a zprostředkovatele.
2.
Zprostředkovatel může aktivně řídit výši adaptivně rozdělené platby (vlastní provize)
podle kategorií nabízených služeb nebo zboží.
3.
Zprostředkovatel může řídit uvolnění prostředků na účtu prodejce,
dokud není obchod mezi kupujícím a prodejcem úspěšně dokončen.
4.
Platby mohou být řetězeny mezi více zprostředkovateli.
5.
Vše plně v automatizovaném režimu za výhodných finančních podmínek.
Platby pro každý den.
Vyzkoušejte, jak funguje
GoPay platební brána
www.goshop.cz
Vaše logo
Vaše
logo
Fakta
Růstový graf
v počtu transakcí
platebních karet
v prostředí
českého
internetu
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
Zdroj: SBK
Využití jednotlivých
platebních kanalů
v systému GoPay
1% kuponové platby
elektronické peněženky 5%
mobilní platby 7%
53% platební karty
banky 34%
Základní informace
Platební systém GoPay provozuje společnost GOPAY s. r. o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ 260 46 768, která je vydavatelem
elektronických peněz malého rozsahu podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030.
Orgán dohledu nad vydáváním elektronických peněz
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Orgán dohledu nad opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Změna informací bez předchozího oznámení vyhrazena.
Zdroj: GoPay
Obchodní podpora: [email protected]
Technická podpora: [email protected]
Platby pro každý den.
Copyright © 2012, GOPAY s. r. o.
Kontakt
GOPAY s. r. o., Planá 67, 370 01 České Budějovice
Tel.:/Fax: 387 685 111 / 387 203 191
Download

GoPay řetězené platby