DISCOVERY
Globální perspektivy LVD
VYDÁNÍ Č. 13
Diamantové
výročí
60 LET INOVACÍ
ToolCell: Vylepšená automatizace ohraňovacího lisu
Kompletní řada laserových systémů
L, V a D hovoří za LVD
Závod zakázkové výroby zvyšuje výkon díky automatizaci
Vysoce výkonný laser zajišťuje konkurenceschopnost závodu v Jižní Koreji
www.lvdgroup.com
Naším posláním je dodávat řešení pro zpracování plechů
OBSAH
strana 5
tohoto vydání
3 Dopis redaktora
4 ToolCell: LVD představuje ohrańovací lis
s automatickou výměnou nástrojů
6 Electra FL - Nový vláknový řezací systém
8 LVD je 60: Pohled do minulosti, současnosti
a budoucnosti
12 Automatizace snižuje náklady na výrobu
palivových a hydraulických nádrží
16 Poslední instalace
18 Jižní Korea: Udržování konkurenční výhody
díky laserovému řezání velkých plechů
21 Poslední zprávy
22 Vysoce výkonný ohraňovací lis dláždí cestu
Ammannu
page 7
strana 7
strana 9
strana 15
Redakční poznámky:
Buďte informováni o nejnovějších výrobcích
a výsledcích vývoje, které vám pomohou dosáhnout
vyšších výkonů a efektivnosti a snížit seřizovací
časy a zvýšit využití materiálu. Objednejte si měsíční
elektronický bulletin (e-newsletter) na lvdgroup.com.
Dejte nám vědět, co si myslíte o tomto vydání
časopisu Discovery. Podělte se o vaše myšlenky
na [email protected] nebo se s námi spojte
na Facebooku, Twitteru, LinkedInu nebo You Tube.
strana 17
strana 22
NEWTECH s.r.o.
EVROPSKÁ 423/178
160 00 PRAHA 6
T: +420 233 090 451
T: +420 381 214 834
M: +420 605 279 952
[email protected]
www.newtech.cz
LVD Discovery | 2
Dopis
REDAKTORA
Zdokonalování procesu
Tento rok oslaví LVD šedesátku. Pro rodinný podnik se jedná
o významný milník, ale ještě důležitější je skutečnost, že
dokládá naše nadšení pro zpracování plechů.
Naše cesta byla od skromných začátků v belgických západních
Flandrách až po globální firmu se zastoupením ve více než
45 zemích vždy cestou růstu na základě inovací, jak vysvětlí
v našem dalším článku předseda představenstva Jean-Pierre
Lefebvre, představující druhou generaci vedení LVD.
Neustále zdokonalujeme proces zpracování kovů pomocí
strojů a systémů, které jsou určeny k plnění vašich výrobních
požadavků. V tomto vydání popisujeme jeden z našich
nejinovativnějších produktů. Po provedení samostatného
celosvětového průzkumu potřeb uživatelů ohraňovacích lisů
jsme vyvinuli řešení problému zkracování seřizovacích časů
ohraňovacího lisu. Výsledkem je náš ohraňovací lis ToolCell
s automatickou výměnou nástrojů, který byl představen
na veletrhu EuroBLECH v německém Hannoveru. ToolCell
optimalizuje neproduktivní proces zakládání a vyjímání
nástrojů s cílem dosažení maximální možné produktivity
ohýbání.
Rovněž náš nový vláknový laserový řezací systém Electra
zdokonaluje proces, neboť oproti jiným laserovým systémům
se umí lépe přizpůsobit vašim podmínkám. Electra je rychlý
a kompaktní systém, který nevyžaduje zrcátka ani plyny a je
ideální pro zpracování tenkých materiálů, zejména vysoce
reflexních a neželezných kovů.
V tomto vydání vás rovněž seznámíme se třemi zákazníky –
závodem v Koreji, německým výrobcem silničních stavebních
strojů a závodem pro zakázkovou výrobu z USA – kteří
zdokonalili své výrobní procesy použitím laserových řezacích
a ohraňovacích strojů LVD. Všechny tři společnosti výrazně
zvýšily svou produktivitu a rentabilitu vyhodnocením svých
potřeb a pořízením vhodné technologie.
Při úvahách o našem diamantovém výročí v podnikání
opětovně potvrzujeme naši angažovanost v tomto oboru
a snahu o zdokonalování výrobních procesů.
Připojte se k našim oslavám.
„Neustále zdokonalujeme
proces zpracování kovů
pomocí strojů a systémů,
které jsou určeny
k plnění vašich výrobních
požadavků.“
Matthew Fowles
vedoucí marketingu skupiny LVD
LVD Discovery | 3
New Product
FOCUS
TOOLCELL
Lvd představuje ohraňovací
lis s automatickou výměnou
nástrojů
LVD představuje ohraňovací lis ToolCell s integrovaným výměníkem nástrojů. Systém
automatické výměny nástrojů ToolCell snižuje seřizovací časy, maximalizuje výkon
a efektivnost malosériové a středně sériové výroby.
ToolCell reaguje na trend zmenšování velikostí dávek, zkracování průběžných časů
a zvyšování výkonu pro umožnění nižších zásob a výroby přesného počtu kusů s dodáním
pro výrobní linky v požadovanou dobu (just in time). ToolCell rovněž snižuje mzdové
náklady eliminováním potřeby kvalifikovaných pracovníků znalých postupů seřizování
nástrojů.
Všechny nástrojové stanice jsou přesně polohovány upínacím mechanismem. Seřizování
nástrojových stanic, které je typické při ručním seřizování nástrojů, tímto odpadá, čímž je
optimalizován celkový výkon stroje.
LVD Discovery | 4
Řešení ToolCell
•ToolCell je ohraňovací lis s integrovaným
zásobníkem horních a spodních nástrojů
umístěným za zadním dorazem stroje.
Novátorská konstrukce upínače,
zabudovaného do ramena zadního dorazu
stroje umožňuje, aby zadní doraz sloužil jako
mechanismus výměny nástrojů.
•Zatímco se obsluha připravuje na další
práci, ohraňovací lis automaticky vyměňuje
horní a spodní nástroje potřebné pro danou
operaci. Nástroje zůstávají ve stroji, což
podstatně snižuje časy jejich výměny.
Představujeme ToolCell…
…Nový krok v automatizaci ohraňovacích lisů
podstatně redukující seřizovací časy
•Měníte nástroje a opakovaně seřizujete lis nejméně 6x
za den?
•Vyžadují Vámi vyráběné součásti komplexní ohýbání ve více
následných krocích?
•Když Vaši operátoři opakovaně seřizují stroj, dělají často chyby
při ustavení nástrojů?
•Hledáte stále nástroje, které jsou používány i na dalších
strojích?
•Chodí Vaši operátoři stále do skladu pro sestavy nástrojů
na následnou výrobu?
Má to negativní dopad na vaši produktivitu?
•ToolCell obsahuje patentovaný systém
LVD Easy-Form® Laser pro sledování úhlů
a technologické korekce zajišťující shodu
rozměrů od prvního kusu. Easy-Form Laser
přenáší data měření úhlu v reálném čase
do řídicí jednotky CNC pro získání správného
úhlu.
•ToolCell je vybaven poslední generací
řídicího systému Touch™-B s 19“ dotykovou
obrazovkou. Touch-B využívá intuitivní
grafické ikony k rychlému a efektivnímu
ovládání všech parametrů stroje.
•ToolCell je k dispozici v provedení s ohybovou
silou 135, 170 nebo 220 tun pro délky
do 3060 nebo 4080 mm.
LVD má řešení… ToolCell
• Automatická výměna nástrojů zatímco Váš operátor připravuje
materiál pro následující práci
•Všechny nástroje jsou prostřednictvím ToolCellu automaticky
přesně nastaveny a zkontrolovány
• Není potřeba ani žádné další doladění nástrojů po jejich
výměně
• Velká knihovna nástrojů v řídicím systému ToolCellu zajišťuje
maximální flexibilitu
Výsledek = větší produktivita a průchodnost výroby.
LVD Discovery | 5
New Product
FOCUS
ELECTRA FL
LVD představuje
vláknový laserový řezací
systém
LVD rozšiřuje svou řadu laserových řezacích systémů zavedením vysoce rychlostního
vláknového laserového řezacího systému Electra FL.
Systém Electra FL využívající vysoce výkonný pevnolátkový laserový zdroj s dopovanými
optickými vlákny je určen k rychlému a přesnému zpracování tradičních tenkých plechů
z měkké oceli, nerezové oceli a hliníku, ale díky své univerzálnosti může efektivně
zpracovávat i plechy z mědi nebo mosazi. Vyšší absorpce laserový paprsků o vlnové
délce 1μm materiálem zajišťuje až o 50 procent větší rychlost zpracování, než jakou
u tenkých plechů dosahují laserové zdroje na bázi CO2.
Systém Electra FL byl společností LVD vyvinut od základu a poskytuje plné výhody
technologie vláknového laserového řezání. Obsahuje lehký a velmi tuhý systém přívodu
laserových paprsků pro vysoce dynamické zpracování.
Kompaktní provedení systému Electra FL maximalizuje využitelný čas stroje díky integrovanému systému střídavě posuvných stolů, který umožňuje nakládání jednoho stolu,
zatímco stroj provádí řezání na druhém stole. Výměna stolů trvá pouhých 30 sekund.
LVD Discovery | 6
Který zdroj je
nejlepší?
Produktový manažer laserových systémů LVD
Kurt Van Collie odpovídá na otázky ohledně
perspektivy vláknových versus CO2 systémů.
Proč jsou nabízeny vláknové laserové
systémy?
Mnoho našich zákazníků zpracovává tenké
plechy, nejen z měkké nebo nerezové oceli, ale
Díky nejnovějšímu uživatelskému rozhraní s dotykovou obrazovkou Touch-L
je používání a ovládání systému Electra FL velmi snadné. Touch-L využívá
19” dotykovou obrazovku a grafické uživatelské rozhraní, které efektivně
a snadno vede uživatele všemi potřebnými dialogy se strojem.
Touch-L rovněž obsahuje funkce programování součástí a vytváření
vyřezávacích sestav umožňující uživateli importovat součásti přímo
do řídicího systému a používat technologické postupy řezání a pracovní listy
vyřezávacích sestav přímo u stroje.
Produktivitu a výkonnost systému Electra FL dále zvyšují volitelné
také z hliníku, mědi a mosazi. Vzhledem k výhodě
lepší absorpce vlnové délky 1µm, zejména
u těchto tenkých plechů, je nabídka vláknového
laseru logickým doplňkem portfolia laserových
systémů LVD.
Je vláknový zdroj lepší než tradičnější
laser na bázi CO2 pro většinu aplikací
řezání rovných plechů?
automatizační moduly. Laserový řezací systém je možné vybavit volitelným
V oboru se hodně diskutovalo o tom, že
kompaktním paletovým systémem CT-L, který kromě vlastního zakládání
vláknové lasery jsou schopny zpracovávat
a odebírání materiálu obsahuje i regálovou jednotku pro ukládání výchozího
prakticky všechno. Faktem však zůstává, že pro
materiálu a hotových součástí.
subdodavatele nebo výrobce původních zařízení,
který hledá flexibilní stroj pro řezání tenkých
i silných materiálů s dobrou jakostí povrchu,
zůstává CO2 stále nejlepší možností. Pokud
řeže pro zákazníka převážně tenké plechy, pak
vláknový laser umožňuje podstatně větší rychlosti
řezání než řezání dusíkem.
Jaká jsou hlavní hlediska pro volbu
vláknového systému?
Při zvažování, zda je lepší vláknový laser nebo
laser na bázi CO2, si musíte nejprve položit
otázku, jaký materiál zpracováváte a jaká je
jeho tloušťka. Jestliže odpovíte, že zpracováváte
hlavně tenké plechy, pak je vláknový laser dobrou
potenciální volbou díky vyšší rychlosti řezání.
Dvě další důležité výhody vláknového laseru jsou
menší spotřeba energie v porovnání s lasery
na bázi CO2 a minimální náklady na údržbu.
Je však důležité poznamenat, že efektivnost
poslední generace laserů na bázi CO2 se
zlepšila díky zavedení prvků pro úsporu energie
a podstatnému prodloužení intervalů údržby.
LVD Discovery | 7
JE CO OSLAVOVAT
Protože LVD slaví 60. výročí svého podnikání, ptá se Discovery současné generace rodin zakladatelů, co činí z LVD
právě takovou společnost, jakou je, a co ji čeká v příštích
60 letech.
LVD Discovery | 8
„Neustále zkoumáme,
jaké by mohly být naše
další kroky, a soustavně
hledáme cesty, které nás
posunou dopředu ...“
Předseda představenstva
LVD Jean-Pierre Lefebvre
Podnikatelský duch Jacquese
Lefebvra, Marca Vannesteho
a Roberta Dewulfa, zakladatelů
firmy, která vznikla v roce 1952,
zůstává v LVD přítomen i dnes.
Současné vedení LVD se řídí
mnoha základními principy
a filozofií podnikání, kultivovanou zakladateli a klíčovou pro
úspěch společnosti.
FPro předsedu představenstva LVD JeanPierra Lefebvra je toto výročí zdrojem
hrdosti: „Nejde nám o naše ego, ale když se
podíváme na jiné rodinné podniky v oboru
a v celém průmyslu, je velkým úspěchem
nejen přežít, ale po tak dlouhou dobu
i neustále růst.“
„Když se ohlédnu za naší historií,
uvědomuji si, kolik ekonomických krizí jsme
zažili – ropnou krizi v sedmdesátých letech,
vysokou inflaci v osmdesátých, hlubokou
recesi v devadesátých letech a v poslední
dekádě. Cítím, že když jsme to všechno
dokázali přežít, můžeme přežít i mnoho
dalších problémů, pokud se budeme držet
našich hodnot a firemní kultury.“
Prezident a výkonný ředitel Carl Dewulf
s jeho slovy souhlasí: „Šedesát let
podnikání je dlouhá doba pro jakoukoli
společnost a v oboru, jako je ten náš,
kde dochází k rychlému slučování firem
a který je velmi cyklický, je velmi důležité,
aby měla společnost silné kořeny, dobrou
podnikatelskou strategii a dobré vztahy se
svými lidmi.”
Za tímto úspěchem leží schopnost
společnosti, kterou stále vlastní a řídí její
zakládající rodiny, dívat se daleko dopředu.
Francis Vanneste, výkonný ředitel LVD
Benelux, říká: „Jednou z nejdůležitějších
věcí, která činí z LVD jedinečnou
společnost, je to, že jsme rodinný podnik.
Právě rodiny rozhodují společně o tom,
co je pro podnik dobré z dlouhodobého
hlediska.“
„Myslím, že rodinné hodnoty zůstávají
ve společnosti i dnes jednou
z nejdůležitějších věcí – a myslím si, že
to tak i zůstane. Carl Dewulf, Jean-Pierre
Lefebvre a já jsme se dohodli, že ji nadále
budeme udržovat jako rodinný podnik.“
Tato stabilita pomohla zachovat firemní
kulturu, o kterou se celá společnost opírá.
„Ve společnosti je dostatečný kolektivní
duch,“ říká pan Dewulf. „Snažíme se co
nejvíce pracovat jako tým. Máme rádi lidi,
kteří dosahují úspěchu společně, a ne jako
jednotlivci.“
„Myslím, že vytváříme atmosféru
a prostředí, kde se lidé mohou chovat
podnikatelsky, mohou přijímat určitá
rizika a případně se i dopouštět některých
chyb. Pochopitelně pravidelně sledujeme
i na čísla, protože jinak bychom nepřežili,
ale je důležité mít správný mix.“
„Podporujeme platformy, jako například
porady EML (Engineering, Marketing and
Logistics), kde spolu hovoří lidé z různých
útvarů společnosti s rozdílnými názory
na to, co pokládají za příští možnou prioritu
nebo příležitost pro LVD.“
„Myslím, že snad nejunikátnější věcí, kterou
v LVD máme, je tvůrčí duch a otevřenost
vůči světu. Domnívám se, že jsme skutečně
organizací, která se neustále učí něčemu
novému. Jsme ochotni si připustit, že
neznáme všechno, jsme ochotni rozšiřovat
spolupráci a jsme ochotni naslouchat.“
Pan Lefebvre dodává: „Mnoho lidí, kteří
přišli do LVD a účastní se porad EML,
říká, že to v jejich minulých působištích
nebylo možné ani myslitelné. Tyto porady
nejsou vždy jednoduché, avšak schopnost
spolupracovat napříč útvary je klíčovou
přísadou toho, v čem je LVD jedinečná.“
„Hodně se spoléháme na kreativitu
a iniciativu vedení společnosti a dáváme
mu velkou volnost. Někde se vždycky objeví
nějaký nový nápad.“
„Neustále zkoumáme, jaké by mohly být
naše další kroky, a soustavně hledáme
cesty, které nás posunou dopředu
prostřednictvím akvizic, partnerství,
otevíráním nových trhů, zaváděním nových
výrobků a zvětšováním tržního podílu
na stávajících trzích.“
Milníky podnikání
Dva faktory, které pomohly podnik
formovat, bylo uvědomění si skutečnosti, že
LVD potřebuje soutěžit na mezinárodních
trzích, a rozhodnutí přijmout strategii
zaměřenou na výrobek.
„Jednou z největších výzev pro LVD
bylo to, že společnost byla pro belgický
trh příliš velká. Proto se naše zraky
prakticky od samého začátku upínaly
k mezinárodním trhům,“ říká Carl Dewulf.
LVD Discovery | 9
„Jednou z nejdůležitějších
věcí, která činí z LVD
jedinečnou společnost, je to,
že jsme rodinný podnik. Právě
rodiny rozhodují společně
o tom, co je pro podnik dobré
z dlouhodobého hlediska.“
Francis Vanneste,
výkonný ředitel LVD Benelux
„Je to skoro tak, jako kdyby byly milníky
vymezovány jednotlivými dekádami“
konstatuje Jean-Pierre Lefebvre.
že to byla správná volba, že budeme
mít velmi koherentní skupinu výrobků
zaměřených na zpracování plechů.“
„Myslím, že prvním milníkem bylo
rozhodnutí založit naše nové prodejní
a servisní pobočky ve Francii a v Německu
v šedesátých letech. Bylo to velmi brzy
po vzniku společnosti, ale mělo to vliv
na všechno, co jsme od té doby dělali.
Dodalo nám to extrémně silnou motivaci
k tomu, abychom řídili svůj osud vždy
sami.“
„Portfolio našich výrobků pokrývá všechny
kroky výrobního procesu – stříhání,
prostřihování nebo řezání laserem
a ohýbání, včetně příslušného softwaru –
takže jsme schopni plně vybavit výrobní
základnu zákazníka.“
Pan Dewulf senior si vysloužil velký kredit
za to, že to udělal a měl na to nervy
a odvahu.
V sedmdesátých letech společnost
rozprostřela svá křídla ještě dál založením
LVD Corporation v USA (Connecticut)
a LVD Far East v Singapuru.
„Zatímco většina firem naší velikosti
hledala nějakého dovozce, my jsme opět
od počátku pracovali se svými vlastními
prodejními a servisními organizacemi,“
říká pan Lefebvre.
V devadesátých letech se pak stal třetím
milníkem průkopnický návrh podniknout
další krok v Číně na základě licenční
smlouvy se společností HD.
„Smlouva byla podepsána před více
než 30 lety, v době, kdy nikdo nemohl
ani předpokládat, jak dobře se to vrátí
o mnoho let později,“ říká pan Lefebvre.
„Vytvořilo to základ pro všechno, co jsme
byli v Číně schopni dělat.“
Pro Carla Dewulfa byl klíčovým
strategickým rozhodnutím, které
učinila už druhá generace, přechod
na specializované portfolio výrobků.
„Do té doby jsme uplatňovali filozofii
diverzifikace, takže když v jednom
odvětví došlo k útlumu, mohly být
ztráty nahrazeny růstem jiného odvětví.
Počátkem devadesátých let jsme se však
rozhodli oddělit výrobu hlubokotažných
lisů a přejít k užší specializaci. To je
v historii naší společnosti pravděpodobně
jedna z největších fundamentálních změn,
které jsme provedli.“
„Pro středně velký podnik jako LVD bylo
prostě nemožné být aktivní na každém
trhu, a proto jsme se rozhodli, a věříme,
LVD Discovery | 10
Na prostřihovací lisy se LVD zaměřila
v osmdesátých letech, kdy začala
spolupracovat s britskou firmou Shape,
kterou později koupila. V devadesátých
letech vyvinula vlastní laserové řezací
stroje s řídicím systémem Fanuc
a v poslední dekádě rozšířila své portfolio
prostřihovacích lisů akvizicí firmy Strippit.
V poslední době dále zvětšila počet svých
prostřihovacích strojů díky partnerství
s firmou Pullmax.
Milníky technické inovace
FZ technického hlediska vidí Jean-Pierre
Lefebvre dvě mimořádně důležité inovace.
První z nich představuje vývoj a zavedení
řídicího systému MNC 8000 v raných
osmdesátých letech.
„Byli jsme první společností s takovou
úrovní CNC technologie u ohraňovacích
lisů. To nám opravdu vydláždilo cestu
dalšího vývoje, například zadních dorazů
řízených ve více osách a systémů
vypouklého obrábění. Jednalo se
o rozhodující krok, který byl výsledkem
30 let snahy o osvojení a lepší pochopení
procesu ohýbání.“
Fakt, že se stal systém MNC výsledkem
vlastního vývoje, byl „velmi důležitým
a vážným krokem a opět osudovým
rozhodnutím Dewulfa seniora,“ říká
Jean-Pierre Lefebvre. „Podobně jako
při zakládání LVD Německo a LVD
Francie to udělal hlavně kvůli frustraci
z jednání s tehdejšími dodavateli řídicích
systémů CNC. Ti jednali s jinými výrobci
ohraňovacích lisů lépe než s námi.
Myslím, že u nich viděli lepší budoucnost
než u nás. To ho vedlo k přesvědčení, že
musíme jít svou cestou a vyvinout náš
vlastní řídicí systém.“
„LVD se při vývoji svých ohraňovacích
lisů nikdy nemusela spoléhat na řídicí
techniku někoho jiného, zatímco všichni
ostatní výrobci byli zcela v rukách externího
dodavatele. Takto pracovat jsme si nemohli
dovolit, protože jsme chtěli jít dopředu
rychleji.“
Mnoho zlepšení, kterých LVD dosáhla při
zdokonalování své technologie ohýbání
a svého know-how, bylo možných právě díky
včasnému rozhodnutí vyvinout vlastní řídicí
systémy.
„Jakmile navrhujete svůj vlastní řídicí
systém a vlastní software, pochopíte
mnohem víc do hloubky operace, které má
stroj provádět,“ říká Jean-Pierre Lefebvre.
„Jestliže pouze zabudováváte řídicí systémy
někoho jiného, omezuje to vaše možnosti
pochopení.“
Jak říká Francis Vanneste, jedná se
i o přímý komerční přínos: „Vlastní řídicí
systém je naší konkurenční výhodou.
V našem softwaru jsou integrovány všechny
naše znalosti a zkušenosti za posledních
60 let. Rovněž nám to poskytuje značnou
výhodu při poprodejním servisu – všechny
znalosti máme uvnitř podniku.“
Právě tyto odborné schopnosti umožnily
LVD její druhý technologický průlom –
vyvinout patentovaný adaptivní tvářecí
systém Easy-Form®.
„Bez zkušeností s navrhováním a řídicími
systémy bychom nikdy nemohli vyvinout
adaptivní ohraňovací systém,“ říká JeanPierre Lefebvre. „Právě tyto inovace nás
udržují na vrcholu technologie ohraňovacích
lisů po tak dlouhou dobu.“
Francis Vanneste podtrhuje důležitost
hlubokého pochopení procesu ohýbání:
„Když mluvím se zákazníky, kteří technologii
rozumí, chápou, že jim LVD nabízí lepší
systém. Vědí, proč potřebují právě naše
stroje.“
„Inovace byly pro LVD vždycky důležité.
Myslím, že máme dobrý, a nyní i mladý tým,
který vytváří inovační stroje, řídicí systémy
a software. Je velmi důležité, že jsme si
svou techniku vyvinuli sami a že v tomto
trendu i nadále pokračujeme.“
Při pohledu do budoucna vidí JeanPierre Lefebvre vývoj v tom, jak pomoci
zákazníkům, aby vytěžili víc ze stávajících
strojů.
“... a proto jsme se rozhodli,
a věříme, že to byla správná
volba, že budeme mít velmi
koherentní skupinu výrobků
zaměřených na zpracování
plechů.”
Prezident a výkonný ředitel Carl Dewulf
„Budou se ptát: ‚Jak můžeme zvýšit
produktivitu? Jak můžeme snížit jednotkové
náklady? Jak můžeme více vyrábět, aniž
bychom více investovali? Jak můžeme dělat
věci jinak?‘ To je oblast, kde bude velmi
důležitý nový software CADMAN. Budou
moci použít například CADMAN-OEE pro
analyzování a optimalizaci produktivity
jejich strojů, nebo produkty jako CADMANJob, které jim umožní dělat věci jinak.“
Vždyť právě zákazníci stáli a budou stát
za úspěchem LVD.
Jean-Pierre Lefebvre říká: „Když se
podívám na to, čeho firma za minulých
60 let dosáhla, pociťuji velkou vděčnost
vůči tisícům a tisícům zákazníků, kteří
nás udrželi při životě a umožnili náš růst
nakupováním našich výrobků. Některé
z těchto vztahů jsou prakticky stejně staré
jako naše společnost.“
Francis Vanneste uzavírá: „Neprodáváme
pouhé stroje, prodáváme řešení.
Neodcházíme pryč, když prodáme stroj –
budujeme vztahy se zákazníky a pomáháme
jim i po prodeji. Pokud mají problém, mohou
se na nás obrátit.“
LVD Discovery | 11
Bezobslužný
PROVOZ
Bezobslužná výroba s automatickým laserovým systémem
pomohla zvýšit produktivitu ve společnosti Anel.
LVD Discovery | 12
V roce 2011 dosáhla společnost Anel
který, jak říká Colle, na výšku dobře sedí nad
48procentního růstu při 98% pravidelnosti
systémem střídavě posuvného stolu Sirius,
dodávek svým zákazníkům, což je výkon
přičemž jeho délka není větší než 10,67 m
dosažený zčásti zavedením bezobslužné
a šířka 7,62 m.
výroby v jejím závodě ve Winoně ve státě
Mississippi.
Tento regálový systém je k dispozici
v provedení se šesti nebo 10 policemi.
Závod zakázkové výroby vyrábí součásti
Systém může manipulovat s plechy
pro řadu zákazníků – výrobců původních
o maximálních rozměrech 3050 x 1525 m
zařízení, ale v poslední době vykazuje značný
a max. tloušťce 20 mm při maximální
růst v segmentu hydraulických a palivových
nosnosti palet s materiálem 3000 kg.
nádrží. Tomuto růstu napomohlo pořízení
laserového řezacího stroje Sirius 3015 Plus
s automatickým 10policovým systémem
Compact Tower pro manipulaci s materiálem
od LVD Strippit Inc., říká Randy Watkins,
generální ředitel společnosti Anel. Anel
pořídila první laserový řezací stroj o výkonu
3 kW se střídavě posuvným stolem od LVD
v roce 1997. Nový stroj je laserový řezací stroj
o výkonu 4 kW, využívající CO2.
„Na trhu nádrží je velmi silná konkurence,“
říká Watkins. „Cítili jsme, že je třeba, abychom
dělili materiál při co možná nejnižších
nákladech. Bezobslužný provoz nám umožnil
„Bezobslužný provoz
nám umožnil snížit
náklady na součásti
řezané laserem“.
snížit náklady na součásti řezané laserem,“
Randy Watkins,
generální ředitel
říká.
Anel zpracovává řadu tlouštěk materiálů, což
je důvod, proč si k laserovému stroji Sirius
vybrala desetipolicový regálový systém, říká
výrobní ředitel Anelu Ardy Reed. „Všech
10 polic není možné použít pro zakládání.
Některé musí být použity pro vyjímání
materiálu ze stroje. Kdyby byl regálový systém
menší, například šesti nebo čtyřpolicový,
omezovalo by to počet různých tlouštěk
materiálu, který můžete řezat“.
Jedním z největších výrobních problémů
Anelu bylo dostávat materiál do stroje a ze
stroje, říká Watkins. „Po přidání kompletního
regálového systému jsme se přesvědčili, že je
možné přisunout materiál ke stroji jen jednou
nebo dvakrát denně a pak jen stisknout
To, čeho chtěla společnost Anel dosáhnout
program, a tak by se to mělo dělat,“ říká.
se svým druhým laserovým strojem od LVD,
„Můžete mít spoustu hodin nepřerušovaného
byl bezobslužný provoz, říká Stefan Colle,
času,“ dodává a poznamenává, že viděl stroj
manažer prodeje laserových strojů v Akronu,
běžet nepřetržitě 20 hodin.
pobočky LVD Strippit ve státě New York.
S laserovým strojem společnost koupila
systém LVD Compact Tower s integrovaným
systémem zakládání a odebírání materiálu,
Stále více výrobců se snaží koupit laserové
stroje vybavené manipulačním zařízením,
které jim umožňuje ponechat stroj bez
LVD Discovery | 13
obsluhy přes víkend, konstatuje Colle.
„V podstatě jsme schopni přijímat větší
„Pro mnoho lidí má smysl řezat navíc 100
objednávky a zpracovávat větší dávky
dní v roce,“ říká. „Všichni se snaží o lepší
součástí se stejným počtem pracovníků,“
efektivnost. Tady mají odpověď.“
říká Colle.
Zavedení bezobslužného provozu vedlo
„Systém odebírá materiál z regálu,
společnost k dodatečným změnám, říká
zpracovává ho a nařezané součásti jdou
Watkins. „Když jsme měli desetipolicový
zpátky do regálu,“ pokračuje Colle. „Jestliže
regálový systém, který mohl tímto způsobem
například začnete v pátek s plným regálem
pracovat, podívali jsme se, jak vytváříme
materiálu, v pondělí můžete vejít do provozu
vyřezávací sestavy dílců, jak běží naše
a váš regál bude plný hotových dílců,“
výroba jako celek,“ říká. „Ve výsledku jsme
dodává. „Čím více sestav zadá operátor
zvýšili počet hodin řezání a také celkovou
do pracovního příkazu, tím více práce může
produktivitu v provozu dělení materiálu.“
laser provádět bez přerušení.“
Starý laserový řezací stroj má provedení se
„Laser je srozumitelný a snadno se ovládá,“
dvěma stoly. Většina plechů, které může
poznamenává Reed. „Pracovník vytváří
obsluha najednou bez pomoci zpracovávat,
program a přináší ho ke stroji během denní
jsou dva, což vede k malým velikostem
směny, zavádí ho do řídicí jednotky a spouští
zakázek, říká Reed. „Můžeme mít dvě nebo
laser. Systém poté pokračuje v práci
tři vyřezávací sestavy, které tam můžeme
i během druhé směny, kde ho operátor
poslat, takže je obsluha může zpracovat,
jednou nebo dvakrát za noc kontroluje. Stroj
dokončit práci, vytřídit součásti a poté je
běží 14 nebo 16 hodin a poté pracovník třídí
poslat do výroby,“ říká.
součásti ze stroje a distribuuje je v závodě
Možnost pracovat bez obsluhy změnila
přístup Anelu k velikosti výrobních dávek.
„Když je čas vyndat hotové součásti
„Jakmile jsme dostali paletový systém
z regálu, použije obsluha dotykovou
a mohli pracovat bez obsluhy, mělo pro
obrazovku řídicí jednotky, která se dodává
nás smyslu zvýšit počet zakázek, které
se systémem Compact Tower, aby s ním bylo
jsme umístili na tento konkrétní stroj,“ říká
možné komunikovat,“ říká Colle. „Přitom
Reed. Stávající laserový stroj může pracovat
pracovník ani nemusí přerušovat laser,
po dobu osmihodinové směny a dostat
stačí, když přikáže Compact Tower vydat
ke zpracování osm malých zakázek, protože
hotové součásti a případně přijmout nový
je závislý na dělnících, kteří zakládají
materiál,“ doplňuje.
a odebírají materiál. Nový laserový stroj
může dostat jen jednu nebo dvě velké
zakázky a může běžet podstatně déle.
LVD Discovery | 14
k dalšímu zpracování,“ říká.
Při porovnání prvního laseru
společnosti s novým strojem od LVD
Reed poznamenává, že společnost
“Ve výsledku jsme zvýšili počet hodin řezání
a také celkovou produktivitu v provozu dělení
materiálu.“
Randy Watkins,
generální ředitel
„automatizovala spoustu věcí, které dříve
závisely na obsluze. Největší změnou bylo
uživatelské rozhraní.“
„Laserový stroj je vybaven novým řídicím
systémem LVD Strippit Touch-L s 15“
dotykovou obrazovkou a zdokonaleným
grafickým rozhraním,“ říká Colle. „Nyní
existuje spousta věcí, které můžeme se
strojem dělat ve smyslu programování.
Samotný stroj je vybaven funkcemi, díky
kterým nejsou nutné zásahy ani kontroly
obsluhy,“ pokračuje. „V minulosti musela
obsluha laseru čistit trysky, kalibrovat čočky.
Teď jsou všechny tyto věci automatizovány.“
„Zaškolení na tento stroj trvá méně než dva
dny díky zkušenostem pracovníků Anelu,
které mají se stávajícím laserovým strojem
od LVD,“ konstatuje Reed. „Náš výcvik byl
podstatně kratší. Jediné, co jsme museli
skutečně pochopit, bylo, kde jsou tlačítka
teď,“ doplňuje.
I když už uplynulo více než deset let, oba
laserové stroje pracují v Anelu stále dobře.
„Jsme s nimi a také se servisem velice,
velice spokojeni,“ říká Watkins. „První z nich
je v provozu od roku 1997, a stále běží
naplno, což mělo velkou váhu při rozhodnutí
obrátit se na LVD také kvůli druhému
laseru,“ podotýká.
„Za ta léta jsme vybudovali velmi dobrý
pracovní vztah,“ říká Reed. „S těmi hochy si
tykáme. Považujeme je za součást rodiny.“
Přetisknuto se souhlasem FF Journal, březen
2012.
POSLEDNÍ
instalace
Zařízení LVD jsou instalována
ve výrobních závodech na celém
světě, včetně závodů některých
světově známých výrobců.
Maďarsko
Holandsko
Společnost SBS Kft sídlící v Erdoteleku
Společnost Van Wamel B.V.
doplnila svůj výrobní závod ohraňovacím
z Beneden-Leeuwenu vybavila svůj
lisem Easy-Form 640/45 se speciálním
provoz ohraňovacím lisem Easy-Form®
nástrojovým vybavením. Společnost vyrábí
220/4000 s opěrami os profilu T pro zho-
díly jeřábových ramen do délky 8000 mm
tovování dílů používaných při výrobě jejích
a vagóny pro železniční dopravu.
rotačních sekaček, cepových sklízečů
Indie
a roztřiďovacích strojů. Zemědělské stroje
Společnost Solidus Hi-Tech Products
profesionální použití u pěstitelů ovoce
Pvt. Ltd., South Bangalore, nainstalovala
a zeleniny.
®
prostřihovací lis s revolverovou hlavou
Společnost Wittur Elevator Components používá
přesné ohraňovací lisy k tváření součástí pro výtahy.
Strippit M-1225 a laserový řezací stroj
Polsko
Sirius 3015 o výkonu 4 kW pro přesné
Společnost Zakład Wykonastwa Urzadzen
zpracování plechů. 47polohová revolv-
Precyzyjnych NARZEDZIOWNIA Sp. z o.o.,
erová hlava lisu řady Strippit M a vysoce
se sídlem v Lodži, doplnila své stávající
rychlé zpracování umožněné Siriusem
laserové řezací, děrovací a ohýbací stroje
dále zvýší výrobní možnosti společnosti.
od firmy LVD laserovým řezacím systémem
Itálie
Sirius 3015 o výkonu 4 kW. Společnost,
Společnost SMI ze San Giovanni Bianco
ABB, má kapacity k provádění veškerých
nainstalovala v jednom ze svých výrobních
závodů stroj Axel L 3015 s laserovým
zdrojem o výkonu 4 kW a prostřihovací lis
Strippit VX-1525 se systémem odebírání
Autojeřáby jsou jedním z výrobků, které firma Altec
dodává energetikům.
operací řezání, ohýbání, děrování, válcování, svařování, laserového vypalování
plechů do tloušťky 20 mm.
Španělsko
SMI je jedním z největších světových
Společnost Wittur Elevator Components
výrobců balicích strojů. Společnost
S.A., se sídlem v Zaragoze, nainstalovala
navrhuje a vyrábí nejmodernější stáčecí
celkem tři přesné ohraňovací lisy LVD,
a balicí systémy o výkonu do 36000
a to jeden lis Easy-Form® a dva PPEC-5,
lahví za hodinu, které dodává velkým
ve svém výrobním závodě o ploše 42000
světovým potravinářským a nápojovým
m². Společnost je součástí skupiny Wittur,
společnostem.
předního světového nezávislého doda-
Korea
vatele komponentů výtahů. Hlavní výrobky
Společnost DAE HWA Laser z Chung Joo
prvky a bezpřevodové pohony, kabiny,
Form® 400/40 pro výrobu velkých ramen
pro autojeřáby. Dva silné ohraňovací
skupiny zahrnují dveře, bezpečnostní
vázací prostředky, rámy protizávaží a hydraulické pohony.
lisy v tandemovém uspořádání mohou
USA
být používány i nezávisle, což zvětšuje
Společnost Altec, Roanoke, Virginia
flexibilitu.
vybavila svůj závod laserovým řezacím
Malajsie
systémem s velkým stolem Impuls 12530
Společnost Leon Fuat Hardware Sdn.
vatelem výrobků a služeb pro energetiku,
Bhd., Klang Valley, nainstalovala vysoce
výkonný laserový řezací systém Impuls
6020 o výkonu 6 kW pro doplnění stávajícího stroje Axel S 3015 Linear o výkonu
4 kW. Leon Fuat provádí řezání, stříhání
a distribuci ocelových konstrukcí, profilů,
plechů, výchozího a sekundárního maLVD Discovery | 16
která patří k hlavním subdodavatelům
a třídění materiálu Pick-Sort. Skupina
pořídila tandemový ohraňovací lis Easy-
Firma Leon Fuat Hardware Sdn. Bhd. dodává výrobky
z oceli a provádí řezání oceli.
společnosti Van Wamel jsou určeny pro
teriálu, zejména z nerezové oceli.
o výkonu 4 kW. Altec je předním dodatelekomunikace a stavebnictví. Laserový
řezací systém je určen pro zpracování
silných plechů. Může pojmout až šestnáct
plechů o rozměrech 3 x1,5 m. Schopnost zakládání více kusů zvětšuje dobu,
po kterou může stroj řezat, a snižuje
manipulaci s materiálem.
Skupina SMI je jedním z největších
světových výrobců balicích strojů.
Společnost navrhuje a vyrábí
nejmodernější stáčecí a balicí
systém, zahrnující stroje na balení
do smršťovacích fólií, stroje pro
skupinové balení do otevřeného
kartónu a ovinovaci stroje pro velké
potravinářské a nápojové společnosti.
LVD Discovery | 17
SOUTĚŽ
VE VELKÉM
LVD Discovery | 18
Na pobřeží Jižní Koreje,
v krajině poseté subdodavateli přesného strojírenství, představuje
zpracování plechů podnikatelskou činnost v silně
konkurenčním prostředí.
Jeong Woo Lee, majitel společnosti Jeong
rozhodnutí změnit kurz a transformovat
Woo Tech se sídlem v Ulsanu, to dobře ví.
společnost na servisní centrum provádějící
Když chtěl zvednout laťku a odlišit svoji
řezání laserem.
provozovnu od mnoha jiných, nainstaloval
vysoce výkonný laserový řezací systém LVD
na bázi CO2 Impuls 8030 o výkonu 6 kW,
který umožňuje zpracovávat největší plechy
řezáním, se pan Lee ohlížel po větších
v oboru.
příležitostech a odhalil poptávku
„Hlavní výhodou tohoto stroje je řezná plocha
o šířce 3 metry,“ říká pan Lee. „To nás staví
na špičku při zpracování velkých a silných
plechů. Můžeme pro naše zákazníky
provádět řezání laserem na jeden záběr.“
součástí v silně industrializované oblasti
Ulsanu. Přidání třetího laserového řezacího
stroje pomohlo panu Lee firmu stabilizovat
a dále vymezit své místo na trhu. Pan Lee
však chtěl stroj, který by společnost Jeong
Woo Tech posunul ještě víc dopředu.
Laserový stroj se širokým stolem poskytuje
Při hledání dalšího laserového stroje se
firmě Jeong Woo Tech velkou kapacitu
obrátil na LVD Korea, korejskou pobočku
pro zpracování silných plechů pro lodní
se sídlem v Soulu. Po jednání s generálním
stavitelství, ropné rafinérie a chemický
ředitelem panem DH Lee a návštěvě
průmysl. Jedná se o velké zakázky, které
výrobního závodu LVD v Belgii našel pan Lee
nemohly být zpracovány s požadovanou
řešení v podobě Impulsu.
efektivností a přesností stávajícími
Systém Impuls poskytuje společnosti Jeong
společnost Jeong Woo Tech vlastní, i když
tyto stroje mohly řezat plechy o rozměrech 3
Woo Tech řadu výhod.
„Unikátní konstrukce laseru nám dává
x 1,5 a 4 x 2 metry.
technickou výhodu stolu o šířce 3 metrů
Dnes pracuje v tomto provozu na ploše 1900
zajišťuje vyšší produktivitu,“ vysvětluje pan
metrů čtverečních 26 zaměstnanců. Stroj
může zpracovávat plechy o rozměrech do 8
x 3,1 metru a na stůl stroje je možné založit
Jeong Woo Lee, majitel
po zpracování dlouhých, širokých, tlustých
Velká výhoda
laserovými řezacími systémy, které
“Hlavní výhodou je
řezná plocha o šířce
3 metry...“
Tak, jak narůstaly zkušenosti s laserovým
a technologie přemísťování stolu nám
Lee.
Rovné plechy je možné zpracovávat při
najednou až šestnáct plechů o rozměrech
současném zakládání materiálu na stůl.
3 x 1,5 metru. Možnost zakládání více
Pružnost laseru je kombinována s funkcemi
plechů zvětšuje poměr času řezání k času
přesného řezání. Jeong Woo Tech může
manipulace s materiálem a umožňuje
zpracovávat měkkou ocel do tloušťky 25 mm,
bezobslužný provoz v případě součástí
hliník do tloušťky 15 mm a nerezovou
běžných rozměrů. Použití větších velikostí
ocel do tloušťky 20 mm. Šedesát procent
materiálu rovněž zlepšuje využitelnost
zakázek představuje měkká ocel o tloušťce
plechů a efektivnost vyřezávání.
od 12 do 20 mm. Zbývajících 40 procent
Změna kurzu
představují plechy z nerezové oceli, většinou
Společnost Jeong Woo Tech byla založena
silnější.
v roce 1989 jako výrobce ventilů pro
Vynikající kvalita řezu
chemický průmysl a později se zaměřila
“„Kvalita řezu, zejména v nerezové oceli
na výrobu chladicích kontejnerů. Po více než
do tloušťky 20 mm, je o mnoho lepší, než
20 letech neustále sílícího konkurenčního
jsme dosáhli u našich dalších laserů,“
boje a neustálého poklesu výroby chlazených
konstatuje pan Lee.
kontejnerů učinil pan Lee odvážné
LVD Discovery | 19
U většiny laserových systémů je divergence
laserových paprsků obvykle kompenzována
použitím teleskopu nebo adaptivní optiky. U těchto
provedení může docházet ke kolísání kvality řezu
v řezné ploše kvůli změně polohy ohniska nebo
velikosti ohniskového bodu.
Laserový řezací stroj Impuls, používaný
ve společnosti Jeong Woo Tech, pracuje
s jedinečným systémem konstantní délky paprsků,
který odstraňuje divergenci laserových paprsků,
a tím zajišťuje shodné výsledky v celé řezné ploše,
při optimální rychlosti a s vynikající kvalitou řezné
hrany. Funkce řezné hrany usnadňuje řezání
ostrých rohů, zejména u silných plechů, což pro
závod představuje další výhodu.
Díky integrovanému řídicímu systému, laserovému
zdroj a motorovému pohonu mohou zaměstnanci
společnosti stroj snadno obsluhovat a udržovat.
Laťka se zvedla
První stroj Impuls o šířce stolu 3 metry dává
malému závodu společnosti Jeong Woo Tech
značnou výhodu. Pan Lee se zaměřuje na klíčové
vertikální trhy, které poptávají součásti ze silných
plechů, a proto zřídil své provozovny i pro nové trhy,
jako jsou větrné turbíny.
Pan Lee uzavírá: „Korejský trh je velmi zahuštěný.
Vždy se nabízí otázka, jak mohu být obratnější než
můj konkurent?“
„Máme typickou dílenskou kulturu,“ říká pan
Lee. „Všichni však soutěžíme ve stejném oboru.
Chci dominovat v zakázkách na řezání laserem
a nechci, aby moji zákazníci přecházeli jinam.
A o to jde.“
Společnost Jeong Woo Tech zcela jistě zvedla laťku
v oblasti přesného řezání rovných plechů.
LVD Discovery | 20
Nejnovější
ZPRÁVY
z LVD z celého světa
Otevřeno předváděcí
centrum v Číně
Výroba energie
z obnovitelných zdrojů
LVD získala objednávku
na více strojů od Xizi Otis
Společnost Hubei Tri-Ring Metalforming
Společnost LVD zahájila druhou fázi
instalace solárních panelů ve svých
výrobních závodech v rámci neustálých
snah o snižování nákladů na energie
a kompenzování její uhlíkové stopy.
LVD Shanghai získala objednávku na více
Equipment Co., Ltd. (HD) ve spolupráci
s LVD Company nv nedávno otevřela nové
technologické centrum ve svém novém
závodě rozkládajícím se na ploše 200 000
metrů čtverečných ve městě Huangshi
čínské provincie Hubei.
Toto technologické a předváděcí centrum
na ploše 720 metrů čtverečních v novém
výrobním komplexu HD má plně vybavenou
předváděcí plochu, školicí místnost
a konferenční prostory.
Technologické centrum poskytne
návštěvníkům snadný přístup
k nejmodernějším strojům LVD
na zpracování plechů, včetně laserových
řezacích strojů na bázi CO2 řady Orion
a Sirius, přesných ohraňovacích lisů
od základního modelu PPS, modelu
střední úrovně PPEC až po sofistikovanou
řadu Easy-Form s adaptivní laserovou
technologií Easy-Form. Rovněž je zahrnut
CNC děrovací lis Strippit P a úplný balík
offline programovacího softwaru LVD
CADMAN.
Solární elektrické články byly nainstalovány
na jejích výrobních a montážních halách
a také na pěti dalších souvisejících
objektech. Spolu s fází jedna byla
slunečními bateriemi, které zachycují
energii ze slunečního záření, osazena
celková plocha 32500 metrů čtverečních.
Po dokončení umožní solární panely LVD
pokrýt více než 30 % její spotřeby elektřiny
z obnovitelného zdroje.
Kromě snížení spotřeby energie LVD budou
solární baterie o víkendech a státních
svátcích dodávat elektřinu do belgické
národní sítě. „Považujeme za prioritu
snižovat závislost na energii z uhlí,
snižovat naše náklady na energii a chovat
se ekologicky odpovědným způsobem
minimalizováním environmentálních
dopadů našich výrobních zařízení,“ říká Carl
Dewulf, prezident a výkonný ředitel skupiny
LVD.
LVD na dokončení projektu spolupracuje
s nizozemským poskytovatelem řešení
problémů energie Linea-Trovata
a s investiční firmou Sun Invest III.
strojů od šanghajské společnosti Xizi
Otis, která je společným podnikem čínské
společnosti Xizi a amerického výrobce
výtahů Otis.
Extenzivní proces posuzování
a zdůvodňování vyústil v objednání 10
strojů LVD, které zahrnují laserový řezací
stroj na bázi CO2 Sirius, dva děrovací lisy
Strippit VX, pět CNC ohraňovacích lisů řady
PPEB a dvoje nůžky řady MVS. Tyto stroje
budou nainstalovány v novém závodě,
který Xizi Otis staví na jihozápadě ve městě
Chongqin.
„Naše projektová skupina spolupracuje
úzce a extenzivně s pracovníky společnosti
Xizi Otis na důkladné identifikaci jejich
potřeby strojů na zpracování plechů,
z technického i obchodního hlediska,“
vysvětlil John Zhao, generální ředitel LVD
Shanghai. „Tuto objednávku jsme získali,
protože jsme byli schopni předvést naše
odborné schopnosti a moderní techniku
a rovněž naše opatření na úsporu energie
v oboru děrování, ohýbání a řezání
laserem.“
LVD Discovery | 21
Aplikační
AKTUALITA
Ammann snižuje výrobní náklady díky LVD
Mezinárodní výrobce stavebních strojů
a tvarovaných z plechu. Nové investice
Ammann nainstaloval ve svém výrobním
do výroby prefabrikátů v Alfeldu, včetně
závodě v německém Alfeldu ohraňovací
ohraňovacího lisu LVD, pomohou podstatně
lis LVD PPEB H 800t 8,1m Easy-Form.
snížit počet součástí, které je třeba vyrábět.
Tento nový stroj, dodaný prostřednictvím
místního zástupce LVD Rainera Steinwedela
z firmy Friedrich-Karl Hoffman KG, pomůže
společnosti dosáhnout podstatného snížení
výrobních nákladů zajištěním přesnosti
od prvního kusu, zlepšením úpravy pro
automatizované svařování a umožněním
zhotovení větších součástí z jednoho kusu.
kapacitu ohýbání ze šířky 3 m do šířky více
než 7 m, takže větší díly je nyní možné
vyrábět z jednoho kusu namísto dělení
na dvě součásti a následného svařování.
To znamená, že dochází nejen ke snižování
počtu kusů, které je třeba řezat a tvarovat,
ale snižuje se i objem požadovaného
Závod v Alfeldu vyrábí kompletní obalovny
svařování, snižují se náklady a zkracují
asfaltové směsi, které jsou dodávány
průběžné časy.
do celého světa. Tato zařízení představují
samostatné jednotky, které mohou vyrábět
stovky tun asfaltu za hodinu, od vážení
a sušení kameniva a různých přísad
až po smíchávání jednotlivých složek
s asfaltem a dodávání horkého asfaltu
do čekajících nákladních automobilů
nebo zásobníků. Dodávají se počínaje
stacionárními obalovnami, které mohou
uspokojit potřebu celé oblasti, až po mobilní
Ralf Knopf, výrobní ředitel závodu
v Alfeldu, říká: „Nedívali jsme se na to
jako na případ pouhého investování
do náhrady ohraňovacího lisu, chtěli jsme
optimalizovat celý náš úsek prefabrikátů.
Kromě ohraňovacího lisu to zahrnovalo
i automatickou dělicí a vrtací linku,
vysokokapacitní zásobník a robotizované
svařovací pracoviště.“
obalovací soupravy, které mohou pomáhat
„Je to o minimalizaci výrobních nákladů.
budovat novou infrastrukturu v rozvojových
Ohraňovací lis je sám o sobě dobrý,
oblastech.
ale skutečné přínosy přicházejí, když
Každé takové zařízení se může skládat z cca
200 prefabrikovaných modulů, které zase
vyžadují až 1500 součástí, vyřezávaných
LVD Discovery | 22
Ohraňovací lis LVD zvyšuje maximální
ho začleníme do našich procesů
a zoptimalizujeme naše projekty.“
Říká, že základním požadavkem na nový
„V prvních šesti měsících od uvedení
ohraňovací lis bylo, aby to byl velký
do provozu vyrábí ohraňovací lis LVD
a robustní stroj, který by mohl ohýbat
podstatně kvalitněji a má větší výkon. Úhly
velkorozměrné plechy ze silnějšího materiálu,
ohybu a rozměry součástí jsou správné, aniž
a dodává: „V porovnání s konkurencí nabídla
by bylo nutné cokoli předělávat, a jednotlivé
LVD inovační řešení, výrobní efektivnost
díly k sobě mnohem lépe a přesněji při
a zákaznický servis spolu s dobrým
sestavování pasují, takže vidíme přínos,“ říká
poměrem ceny a výkonu.“
pan Knopf.
U lisu, který nahradil lis od LVD, zabraly
Říká, že společnost Ammann nyní nastoupila
mnoho času opravy úhlu, takže adaptivní
proces optimalizace konstrukce součástí,
ohýbací systém Easy-Form byl dalším
aby bylo možné plně využít nové možnosti.
důležitým plusovým bodem.
Například na jedné součásti, čtyřkomorové
Většina součástí se tvaruje z oceli SC37
výsypce, byly dříve zhotovovány boční
a SC52 válcované za tepla, přičemž budoucí
trapézové desky ze dvou tvářených desek,
součásti jsou na stůl umísťovány tak, aby
které se spolu svařovaly, zatímco nyní
se materiál maximálně využil. To znamená,
budou zhotovovány z jednoho kusu. Pro
že se orientace polotovarů vůči směru
každou výsypku to uspoří 4 m přípravy svaru
válcování může součást od součásti lišit, což
a svarového švu a 8 m řezání laserem.
zase vede ke kolísání vlastností materiálů,
Výrobní čas se zkrátí o 2,5 hodiny na jednu
které mohou ovlivňovat úhel ohybu. Systém
násypku a výrobní náklady o 150 EUR
Easy-Form měří úhel ohybu a kompenzuje
na násypku, což v součtu znamená 9750
odchylky během procesu ohýbání, takže
EUR/rok jen na jednu vyráběnou sestavu.
každý ohyb je prováděn ve správném úhlu,
aniž by bylo třeba kusy předělávat nebo
provádět více zkušebních ohybů.
Další výrobek, výtahová šachta o délce 8 m,
2 m a pěti přírub. Nyní se může vyrábět ze
čtyřmetrových dílů a pouze dvou přírub.
přesnost ohýbání,“ říká pan Knopf. „Přínos
Spojení ohýbání s Easy-Form, automatického
se skutečně dosahuje v následných
svařování a optimalizované konstrukce nám
operacích, například při automatickém
při třech velikostech šachet uspoří 486 EUR
svařování, kde se to projevuje lepší stabilitou
na směnu, což je 85000 EUR za rok.
Pan Knopf říká: „Zatím jsme na začátku, ale
Stroj nyní pracuje na dvě směny, což
postupně naši práci vylaďujeme. Používáme
společnosti Amman umožnilo, aby dělala
plechy většího formátu, děláme větší díly
sama práci, kterou předtím zadávala
z jednoho plechu namísto toho, abychom
externím dodavatelům. Pan Knopf říká, že
je svařovali ze dvou kusů, snižujeme
to umožňuje přidat větší hodnotu vlastním
manipulaci, snižujeme potřebu úprav pro
operacím a zlepšit a zjednodušit výrobní tok.
svařování, snižujeme objem svařování
Velikosti dávek jsou v rozsahu od jednoho
Ralf Knopf, výrobní ředitel
se zhotovoval z tvarových součástí o délce
„To urychluje výrobní proces a zvyšuje
procesu.“
„V porovnání s konkurencí
nabídla LVD inovační
řešení, výrobní efektivnost
a zákaznický servis spolu
s dobrým poměrem mezi
cenou a výkonem.“
a zvětšujeme délky ohybů.“
po 200 kusů při tloušťkách plechu od 3
„Je velmi uspokojivé, když začnete
do 15 mm. Nejmenšími součástmi,
s koncepcí ve vaší hlavě a všechno do sebe
vyráběnými na ohraňovacím lisu LVD, mohou
zapadá takovým způsobem, že to dokazuje,
být například konzolové držáky a výztužné
že její realizace byla správným rozhodnutím.“
desky, které mohou mít rozměry kolem 150
x 200 mm, zatímco na největší součásti je
možné použít celou kapacitu ohýbání.
Společnost Ammann zatím používá nový
ohraňovací lis LVD tak, že součásti vyrábí
stejně a používá stejné sestavy jako
u starého stroje.
LVD Discovery | 23
OF INNOVATION
AND SOLUTIONS
This changes
everything...
Over the years manufacturers have looked to
continually optimise the operation of press brakes.
Smoother and faster hydraulics or electric drives,
faster back gauges, easier to use and more
powerful CNC controls, offline programming,
robot automation part manipulation and the
list goes on.
LVD Discovery | 24
The fact of the matter remains that one of the biggest
factors that affects the productivity and throughput
of all press brakes or bending departments is the
number of set ups carried out during each shift.
What’s the answer?
Look inside this issue of Discovery
Download

Discovery - Newtech s.r.o.