Innovation and Quality
Světelné zdroje
katalog produktů 2014
INQ Trade Sp. z o.o.
ul. Bolecha 38
01-419 Warszawa
[email protected]
www.inq-lighting.pl
O firmě INQ...............................................4
Orientační seřazení..................................6
Parametry led............................................8
Orientace v katalogu...............................9
LED žárovky...............................................10
Halogeny....................................................66
Speciální žárovky......................................74
Zářivky lineární T8....................................82
O firmě INQ
Firma INQ se zaměřuje na poskytování moderního
a ekologického osvětlení zákazníkům. Nabízíme
největší výběr specializovaných zdrojů světla
od klasické žárovky, halogeny po nejnovější
technologie založené na LED. Díky tomu jsme
schopni splnit potřeby většiny zákazníků.
Kvalita
INQ firma věnuje zvláštní pozornost kvalitě výrobků. Jako jeden z prvních výrobců světelných
zdrojů jsme zavedli výrobky v souladu s novou směrnicí ErP - nově definovaná s přísnějšími
parametry, které musí být splněny u výrobků prodávaných v Evropské unii. Zákazníci dostávají
vysoce kvalitní řešení, které je v souladu s životním prostředím a bude jim sloužit po mnoho let.
Náš úspěch je založen na vysoce kvalifikovaném týmu, který má široké znalosti technologií a
potřeb zákazníka. Jsme schopni zaručit kvalitu na mezinárodní úrovni potřebnou pro vývoz do
zemí Evropské unie.
Ekologie
Dnešní technologie osvětlení nabízí možnost těšit se světlem s nízkou spotřebou elektřiny.
Jako jeden z prvních v Polsku jsme zavedli naše produkty s novou směrnici ErP Evropské unie.
Tato směrnice zavádí nové ekologické zpřísnění, které musí být splněny u každého světelného
zdroje. Zavádí nové standarty pro kvalitu světla a dlouhou životnost světelných zdrojů.
INQ splněním těchto norem je součástí trendu podporovat ekologii ve všech aspektech
každodenního života. Jako polský výrobce světelných zdrojů nabízí dostupné ceny českým
spotřebitelům a díky tomu je ekologické řešení mnohem dostupnější.
Technologie a inovace
INQ Společnost využívá nejnovější technologie ve svých produktech. Jdeme s dobou a
postupně zavádíme nové řešení do našich žárovek. LED technologie se neustále vyvíjí. Jsou
již k dispozici LED žárovky se svítivostí 100lmn/ 1W s velmi vysokým parametrem kvality světla.
Každá taková novinka se pečlivě zkoumá a zavádí do výroby.
Jsme přesvědčeni, že nejnovější technologie jsou klíčem k úspěchu. Každý rok nabízíme
výrobky lepší, ekologičtější a hlavně s levnějším provozem. Novinky jsou pro nás součastnost.
Ne budoucnost.
LED žárovky
klasického tvaru E27 A (GLS)
MR16 reflektorová
Deco
Deco Edison
Standard
Eco
Pro
Pro
Pro
Standard
A60 / E27
A60 / E27
A55-A65 / E27
A60 / E27
T40 / E27
T70 / E27
A60-A70 / E27
A50-A90 / E27
strana 12
strana 13
strana 14
strana 15
strana 16
strana 17
strana 18
strana 19
Pro
MR16 / GU10
Standard
MR16 / GU5,3
MR16 / GU10
strana 22
strana 23
AR111
kulovitá
MR16 / GU5,3
Eco
Eco
Standard
Deco Edison
Deco
Eco
Standard
Standard
Eco
Eco
MR16 / GU10
MR16 / GU10
B35 / E14
BX35 / E14
BX35 / E14
B35 / E14
P20 / E14
P20 / E14
P45 / E14, E27
P45 / E14, E27
strana 24
strana 25
strana 28
strana 29
strana 30
strana 31
strana 34
strana 35
strana 36
strana 37
digestoř/lednice
R50
ve tvaru kuliček
ve tvaru svíčky
kapsle
lineární T8
Standard
Pro
Alu
Standard
Eco
Eco
Standard
Eco
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Pro
G70, G95, G120 / E27
AR111 / G53
AR111/ GU10, G53
AR111 / GU10, G53
AR111 / GU10
R50 / E14
R50 / E14
T25 / E14
T18 / E14
CAPS / G4
CAPS / G9
CAPS / G9
CAPS / G9
L / G13
strana 45
strana 46
strana 47
strana 50
strana 51
strana 54
strana 55
strana 58
strana 59
strana 60
strana 61
strana 64
strana 40
strana 44
Halogeny
Zářivky
lineární T8
trojpásmové T8
MR16 bodové
MR16 bodové
lineární R7s
kapsle G4 12V
kapsle G9 230V
MR16 / GU10 JDR
MR16 / GU5,3
L / R7s
CAPS / G4
CAPS / G9
T8 / G13
strana 68
strana 69
strana 70
strana 71
strana 72
strana 84
Speciální žárovky
Reflektorové
R39, R50, R63
GLS - tvar klasický
nízkonapěťové 24V
ve tvaru svíčky B35
ve tvaru koule P45
digestoř, stroj,
trouba, lednička
A55, A70 / E27
A55 / E27
B35 / E14, E27
P45 / E14, E27
R39, R50, R63 / E14, E27
T22, T25 / B15, E14
strana 76
strana 77
strana 78
strana 79
strana 80
strana 81
Parametry LED
WEEE. Zboží označené přeškrtnutou popelnicí by nemělo být vyhozeno po použití do běžného
odpadu. V závislosti na jejich typu musí být shromažďovány a likvidovány odděleně na speciálně
připravených sběrných dvorech k tomu určených. V případě tzv. elektroodpadu je to obvykle místo, ve
kterém jste zakoupili zboží.
základní informace
Moderní světelné zdroje jako jsou LED diody se stávají stále více populární a to nejen díky jejich
energetické účinnosti, ale také díky širokému výběru parametrů jako je barva, úhel svícení, provozní
napětí atd. Dostupné parametry světelných zdrojů umožňují uživateli lepší výběr pro aktuální potřeby.
Základní charakteristiky světelných zdrojů jsou uvedeny v tomto katalogu v podobě ikon nebo tabulky
dat. Jejich značení vysvětluje slovník. Zveme vás, abyste se seznámili se základními pojmy v oblasti
světelných zdrojů.
Recyklace. Zboží a obaly, které jsou vhodné pro opakované použití, jsou označeny recyklačním
symbolem. Musí být shromažďovány odděleně na speciálně vyhrazených místech, nebo je vhazovat
do příslušných kontejnerů k tomu určených.
60%
<0.1s
100%
INQ tým
<0.1s
+ 24°C
*tabulka
kompletní informace jsou v tabulkách
Úhel svícení. Každý zdroj světla svítí směrově nebo všemi směry. Technická definice úhlu světelného
zdroje uvádí, že se jedná o úhel vyznačený na ploché části kolmo ke zdroji mezi liniemi maximálního
270°
dopadu. V praxi pokud budete potřebovat zdroj svítící všemi směry např. hlavní lustr, hledáme žárovky
s úhlem svícení nad 180 °. Úhel svícení 120 ° je také vhodný pro celkové osvětlení např. v tzv. halogenových
okách. Nicméně pokud potřebujeme žárovky pro zvýrazňující nebo směrové osvětlení, hledáme pod úhlem
menším než 40 °.
Faktor poklesu světelného toku na konci jmenovité životnosti žárovky. LED žárovky a zářivky snižují
svou účinnost s používáním. Populárně se říká, že se „vypalují”. Tento poměr ukazuje, jak hodně z
původního světelného toku (počáteční jas) zůstane po dobu záměru výrobce na životaschopnosti
tohoto zdroje.
70%
30000h
Životnost žárovky. Je naplánovaná výrobcem zdroje světla v hodinách svícení. Statisticky po uvedené
životnosti více než 80% světelných zdrojů bude i nadále pracovat správně. V případě LED tato doba
může být až 40000 hodin, což znamená alespoň deset let provozu.
Stmívatelné. Ne všechny LED žárovky a zářivky jsou vhodné pro použití se stmívači. Tento
piktogram znamená, které žárovky jsou určeny pro tento účel a můžou snížit intenzitu
světla a které ne.
120000x
3000K
4000K
6000K
Čas startu. Je to doba po kterou daná žárovka začne svítit na 60% svého jmenovitého světelného
toku. Populárně se nazývá zpoždění startu žárovky.
Čas nahřívání. To je doba, která uplyne od okamžiku, kdy zapnete žárovku do získání 100% světelného
výkonu. V případě že to LED, je hodnota shodná s dobou spuštění. V případě zářivek tato hodnota může
být až několik minut.
Teplotní rozsah. Optimální provozní teplota. To je teplota okolního prostředí, ve kterém světlo pracuje
optimálně. Většina domovních žárovek pracuje dobře při teplotě 24° C. Pokud je žárovka navržena pro
práci v jiných podmínkách, například ledničky, je to uvedeno na jejím obalu.
Teplota barvy. Technicky je to teplota ve stupních Kelvina při kterém získá žárovka danou barvu bílého
světla. Pro každodenní použití je třeba připomenout, že barvy tzv. teplé jsou 2700K (žárovka ), 3000K
(halogen). Barvy neutrální jsou 4000K (zatažené nebe). Studená barva je 6500K (modré nebe).
Ra, CRI. Index barevného podání. Bílé sluneční světlo osvětlující předměty přináší dokonalé barvy. Totéž platí i v
případě žárovky a halogenu. V případě LED a zářivek již tak není. Tento faktor je stejně jako na stupnici od 0 do
100%. Ra> 80 znamená, že je velmi dobrá reprodukce barev.
Světelný tok. Jinak množství světla v jednotkách Lm (lumenů), které vytváří zdroje. Tato hodnota nám určuje
jas světelného zdroje. Pro srovnání evropské normy uvádějí, že kdysi populární 60W žárovka může být nyní
porovnána s žárovkou LED se světelným tokem 806Lm.
Náhrada standartní žárovky. Je přepočítaná podle norem evropské unie ( hodnota ) nahrazující standardní
žárovku podle daného světelného toku. Jde o to, aby si uživatel udělal představu, jakou žárovku vlastně
zaměňuje. Například při světelném toku 806Lm standartní říká, že je to žárovka o příkonu 60W. Ve skutečnosti
tyto žárovky zářily kolem hodnoty. 710Lm. Zvýšená hodnota zůstala přidána vzhledem ke snížení proudu světla
LED postupem času.
Náhrada otřesuvzdorné žárovky. Na trhu specialní žárovky otřesuvzdorné mají jiný světelný tok díky své
konstrukci a účelu. Tato hodnota je dána protože otřesuvzdorná žárovka je náhradou.
Cykly zapnutí – vypnutí. To je údaj o tom, kolikrát je možné světelný zdroj vypnout a zapnout bez
jeho zničení. Tento parametr je zvláště důležitý, pokud máte v plánu připojit žárovku např. na snímač
pohybu, který bude často zapínat a vypínat.
Energetická třída. To je známkou toho, jak účinně přístroj využívá elektřinu. Třídy jsou definovány z E na A ++.
Zařízení třídy A ++ je nejekonomičtější, nejefektivnější a proto i nejekologičtější s nejnižší spotřebou el. Energie.
CE. Označení CE mají výrobky, které splňují evropské požadavky na kvalitní produkty. Je to tzv. potvrzení
o shodě s normami. Každý výrobce, který přináší zboží na trh EU má povinnost splnění těchto norem a
označit jejich splnění v podobě označení CE na výrobku.
Měřená roční spotřeba energie. Tento parametr umožňuje zjistit, kolik za rok spotřebuje zařízení elektrické
energie v kWh. V případě světelných zdrojů se předpokládá, že v průměru každý rok se v domácnosti svítí 1000
hodin.
Orientace v katalogu
1
Serie zdroje
2
Druh zdroje
3
Dostupné teploty barvy světla
4
Dostupné výkony
LED žárovka E27
5
Charakteristika zdroje
Úhel svícení 320°
6
Ikony
12
13
klasického tvaru E27 A (GLS)
1
LED
DECO Edison
2
7
Obrázek zdroje
8
Nákres zdroje s rozměry
9
Možnosti patice,závitu
10
Technická data
11
Možné použití,příklad
12
Kategorie zdroje
13
Název typu zdroje
3
4W / 360lm
2700K
7
4
• Nová technologie LED diod proužek připomínající klasické vlákno
•5Tvar a vzhled shodný s klasickou Edison žárovkou
• Extra široký úhel svícení 320° - možnost použití ve stropních
svítidlech i na sloupech
• Vysoká energetická třída A ++
• Vysoká energetická účinnost přes - 90lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je světlo
bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 20 000 hodin
6
270°
70%
9
120000x
<0.1s
8
B
A
11
Název
10
LED 4W A60 E27 827 Deco Edison
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
4W
230V
360lm
E27
A60
60 mm
112 mm
2700K
Úhel svícení
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce
dle norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
320°
45
33
A+
4W
LA15WW
9
LED
LED žárovky
LED žárovky jsou moderní, ekonomické i ekologické
osvětlení, které jsou široce používány jak v domácnosti tak
v průmyslu. Tím, že kombinuje vysoce účinné luminiscenční
diody s tradičními tvary žárovek a halogenů, stává se
vynikající náhradou za stávající světelné zdroje.
DECO
LED žárovka E27
úhel svícení 320°
LED žárovka E27
úhel svícení 320°
strana 12
strana 13
STANDARD
ECO
LED žárovka E27
úhel svícení 270°
LED žárovka E27
úhel svícení 180°
strana 14
strana 15
PRO
PRO
LED žárovka E27
T40 trubková
LED žárovka E27
T70
strana 16
strana 17
PRO
LED žárovky
DECO Edison
STANDARD
LED žárovka E27
stmívatelná
LED žárovka E27
úhel svícení 180°
strana 18
strana 19
klasického tvaru E27 A (GLS)
11
LED
klasického tvaru E27 A (GLS)
DECO
LED žárovka E27
úhel svícení 320°
2700K
3W / 300lm
• Extra široký úhel svícení 320° - možnost použití ve stropních
svítidlech i na sloupech
• Tvar a vzhled shodný s klasickou Edison žárovkou
• Vysoká energetická třída A ++
• Vysoká energetická účinnost přes - 90lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je světlo
bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
320°
70%
+ 24°C
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
B
A
120000x
12
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 3W A60 E27 827 FR Deco
3W
230V
300lm
E27
A60
60 mm
110 mm
LED 3W A60 E27 827 CL Deco
3W
230V
300lm
E27
A60
60 mm
110 mm
2700K
40W
28W
A++
3W
LA14WW
05903240051366
2700K
40W
28W
A++
3W
LA13WW
05903240051359
klasického tvaru E27 A (GLS)
LED
DECO Edison
LED žárovka E27
úhel svícení 320°
2700K
4W / 360lm
• Nová technologie LED diod proužek připomínající klasické
vlákno
• Tvar a vzhled shodný s klasickou Edison žárovkou
• Extra široký úhel svícení 320° - možnost použití ve stropních
svítidlech i na sloupech
• Vysoká energetická třída A ++
• Vysoká energetická účinnost přes - 90lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je světlo
bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 20 000 hodin
B
70%
80000x
+ 24°C
A
320°
20000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
LED 4W A60 E27 827 Deco Edison
4W
230V
360lm
E27
A60
60 mm
112 mm
2700K
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
45W
33W
A+
4W
LA15WW
05903240051809
13
LED
klasického tvaru E27 A (GLS)
STANDARD
LED žárovka E27
úhel svícení 270°
4000K
2700K
6W-12W / 540lm-1090lm
• Široký úhel svícení 270 ° - možnost použití ve stropních svítidlech
i na sloupech
• Vysoká energetická třída A +, A ++
• Vysoká energetická účinnost přes 90lm / W
• Vysoká kvalita světla s indexem Ra> 83 díky kterému je světlo
bezpečné pro oči
• Široká škála dostupných barev a světelných toků - snadnost při
výběru správné žárovky pro různé aplikace do dekorativních
světel
• Vysoká životnost více než 40 000 hodin
B
14
70%
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
LED 6W A55 E27 827 Omni
6W
230V
540lm
E27
A55
55 mm
108 mm
LED 6W A55 E27 840 Omni
6W
230V
540lm
E27
A55
55 mm
108 mm
160000x
40000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
Barva světla
+ 24°C
A
270°
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
2700K
60W
44W
A+
6W
LA25WW
05901891712346
4000K
60W
44W
A+
6W
LA25NW
05901891712353
LED 9W A60 E27 827 Omni
9W
230V
810lm
E27
A60
60 mm
110 mm
2700K
80W
62W
A+
9W
LA26WW
05901891712360
LED 9W A60 E27 840 Omni
9W
230V
810lm
E27
A60
60 mm
110 mm
4000K
80W
62W
A+
9W
LA26NW
05901891712377
LED 12W A65 E27 827 Omni
12W
230V
1090lm
E27
A65
65 mm
123 mm
2700K
100W
77W
A+
12W
LA27WW
05901891712384
LED 12W A65 E27 840 Omni
12W
230V
1090lm
E27
A65
65 mm
123 mm
4000K
100W
77W
A+
12W
LA27NW
05901891712391
klasického tvaru E27 A (GLS)
LED
ECO
LED žárovka E27
úhel svícení 180°
2700K
5W-12W / 380lm-1010lm
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoká energetická účinnost přes 70lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Široká škála dostupných barev a světelných toků
• Snadnost při výběru správné žárovky pro různé aplikace
do dekorativních světel
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
180°
70%
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
A
120000x
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 5W A60 E27 827 Eco
5W
230V
380lm
E27
A60
60 mm
111 mm
2700K
45W
34W
A+
5W
LA20WW
05901891712209
LED 7W A60 E27 827 Eco
7W
230V
470lm
E27
A60
60 mm
111 mm
2700K
55W
40W
A+
7W
LA21WW
05901891712216
LED 9W A60 E27 827 Eco
9W
230V
638lm
E27
A60
60 mm
111 mm
2700K
65W
50W
A+
9W
LA22WW
05901891712223
LED 10W A60 E27 827 Eco
10W
230V
806lm
E27
A60
60 mm
111 mm
2700K
80W
60W
A+
10W
LA23WW
05901891712230
LED 12W A60 E27 827 Eco
12W
230V
1010lm
E27
A60
60 mm
111 mm
2700K
93W
72W
A+
12W
LA24WW
05901891712247
15
LED
klasického tvaru E27 A (GLS)
PRO
LED žárovka E27
T40 trubková
2700K
10W / 800lm
• Speciální protáhlý tvar poskytuje široký svítící úhel, který
nezpůsobuje stín na stínítku
• Vysoká energetická třída A +
• Malý průměr 40mm trubky pro montáž do plochých poklopů např.
ve stropních svítidlech
• Vysoká energetická účinnost přes 80lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je světlo
bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 40 000 hodin
B
320°
70%
40000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
A
160000x
+ 24°C
16
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
LED 10W T40 E27 827
10W
230V
800lm
E27
T40
42 mm
172 mm
2700K
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
80W
60W
A+
10W
LT20WW
05901891712315
klasického tvaru E27 A (GLS)
LED
PRO
LED žárovka E27
T70
2700K
4000K
25W / 380lm-2000lm
• Široký svítící úhel umožňuje rovnoměrné rozložení světla
• Vysoká energetická třída A +
• Malá velikost žárovky umožňuje umístění ve většině
svítidel na parkovištích nebo garážích
• Žárovka pracuje na síťovém napětí 230V, proto
nevyžaduje další zdroje nebo předřadníky osvětlení,
jako je sodíková nebo halogenidová
• Vysoká energetická účinnost přes 80lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému
je světlo bezpečné pro oči a může být použito také v
interiéru
B
• Vysoká životnost více než 40 000 hodin
A
320°
70%
Název
+ 24°C
160000x
40000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 25W T70 E27 827
25W
230V
2000lm
E27
T70
70 mm
155 mm
2700K
150W
127W
A+
25W
LT21WW
05901891712322
LED 25W T70 E27 840
25W
230V
2000lm
E27
T70
70 mm
155 mm
4000K
150W
127W
A+
25W
LT21NW
05901891712339
17
LED
klasického tvaru E27 A (GLS)
PRO
LED žárovka E27
stmívatelná
2700K
7W-13W / 545lm-1010lm
• Stmívatelná
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoká energetická účinnost přes 80lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je světlo
bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
180°
70%
120000x
+ 24°C
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
B
A
18
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 7W A60 E27 827 Dimm
7W
230V
545lm
E27
A60
59 mm
111 mm
LED 10W A60 E27 827 Dimm
10W
230V
780lm
E27
A60
59 mm
111 mm
2700K
60W
44W
A+
7W
LA08WW
05903111305420
2700K
80W
58W
A+
10W
LA09WW
LED 13W A70 E27 827 Dimm
13W
230V
1010lm
E27
A70
69 mm
125 mm
05903111305468
2700K
95W
73W
A+
13W
LA10WW
05903111305505
klasického tvaru E27 A (GLS)
LED
STANDARD
LED žárovka E27
úhel svícení 180°
2700K
4000K
3,5W-20W / 240lm-1760lm
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoká energetická účinnost přes 80lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Široká škála dostupných barev a světelných toků snadnost při výběru správné žárovky pro různé aplikace
do dekorativních světel
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
180°
70%
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
A
120000x
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 3,5W A50 E27 827
3,5W
230V
240lm
E27
A50
50 mm
98 mm
2700K
30W
24W
A+
3,5W
LA01WW
05903111305000
LED 3,5W A50 E27 840
3,5W
230V
260lm
E27
A50
50 mm
98 mm
4000K
35W
26W
A+
3,5W
LA01NW
05903111305048
LED 5W A60 E27 827
5W
230V
410lm
E27
A60
60 mm
111 mm
2700K
50W
36W
A+
5W
LA02WW
05903111305062
LED 5W A60 E27 840
5W
230V
440lm
E27
A60
60 mm
111 mm
4000K
50W
38W
A+
5W
LA02NW
05903111305109
LED 7W A60 E27 840
7W
230V
615lm
E27
A60
59 mm
111 mm
4000K
65W
48W
A+
7W
LA03NW
05903111305161
LED 10W A60 E27 827
10W
230V
820lm
E27
A60
59 mm
111 mm
2700K
80W
62W
A+
10W
LA04WW
05903111305185
LED 10W A60 E27 840
10W
230V
880lm
E27
A60
59 mm
111 mm
4000K
85W
66W
A+
10W
LA04NW
05903111305222
LED 13W A70 E27 827
13W
230V
1065lm
E27
A70
69 mm
125 mm
2700K
95W
76W
A+
13W
LA05WW
05903111305246
LED 13W A70 E27 840
13W
230V
1145lm
E27
A70
69 mm
125 mm
4000K
100W
80W
A+
13W
LA05NW
05903111305284
LED 16W A80 E27 827
16W
230V
1310lm
E27
A80
80 mm
142 mm
2700K
115W
89W
A+
16W
LA06WW
05903111305307
LED 16W A80 E27 840
16W
230V
1410lm
E27
A80
80 mm
142 mm
4000K
125W
94W
A+
16W
LA06NW
05903111305345
LED 20W A90 E27 827
20W
230V
1640lm
E27
A90
90 mm
160 mm
2700K
125W
109W
A+
20W
LA07WW
05903111305369
LED 20W A90 E27 840
20W
230V
1760lm
E27
A90
90 mm
160 mm
4000K
135W
115W
A+
20W
LA07NW
05903111305406
19
PRO
LED žárovka MR16
úhel svícení 30°
strana 22
STANDARD
LED žárovka MR16
úhel svícení 120°
strana 23
ECO
LED žárovka MR16
úhel svícení 120°
strana 24
ECO skleněná
LED žárovka MR16
úhel svícení 120°
LED žárovky
strana 25
ve tvaru MR16 (reflektorová)
21
LED
ve tvaru MR16 reflektorová
PRO
LED žárovka MR16
úhel svícení 30°
2700K
4000K
5W / 360lm
• Velikost shodná s reflektorovou halogenovou MR16
o průměru 51 mm
• Úhel svícení 30° umožňuje vytvářet světelné akcenty
• Možnost volby 12V - GU5,3 nebo 230V - GU10
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80
• Barva světla 2700K teplá nebo 4000K neutrální
30°
70%
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
GU5,3
GU10
B
B
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
LED 5W MR16 GU10 SP 827
5W
230V
360lm
GU10
MR16
50 mm
55 mm
LED 5W MR16 GU10 SP 840
5W
230V
360lm
GU10
MR16
50 mm
55 mm
LED 5W MR16 GU5,3 SP 827
5W
12V
360lm
GU5,3
MR16
50 mm
51 mm
LED 5W MR16 GU5,3 SP 840
5W
12V
360lm
GU5,3
MR16
50 mm
51 mm
Barva světla
A
A
22
Název
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
2700K
45W
33W
A+
5W
LR04WW
05903111305086
4000K
45W
33W
A+
5W
LR04NW
05903240051069
2700K
45W
33W
A+
5,5W
LR13WW
05903240051076
4000K
45W
33W
A+
5,5W
LR13NW
05903240051083
ve tvaru MR16 reflektorová
LED
STANDARD
LED žárovka MR16
úhel svícení 120°
2700K
4000K
3W-6W / 210lm-445lm
• Velikost shodná s reflektorovou halogenovou MR16
o průměru 51 mm
• Úhel svícení 120°
• Možnost volby 12V - GU5,3 nebo 230V - GU10
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80
• Barva světla 2700K teplá nebo 4000K neutrální
120°
70%
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
GU10
GU5,3
B
B
A
Upozornění: zdroj není vhodný na specialní noční osvětlení
A
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
LED 3W MR16 GU10 827 FL
3W
230V
210lm
GU10
MR16
50 mm
55 mm
2700K
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
30W
22W
A+
3W
LR23WW
05901891712483
LED 3W MR16 GU10 840 FL
3W
230V
220lm
GU10
MR16
50 mm
55 mm
4000K
30W
23W
A+
3W
LR23NW
05901891712490
LED 5W MR16 GU10 FL 827
5W
230V
340lm
GU10
MR16
50 mm
55 mm
2700K
40W
31W
A+
5W
LR03WW
05903111305024
LED 5W MR16 GU10 FL 840
5W
230V
340lm
GU10
MR16
50 mm
55 mm
4000K
40W
31W
A+
5W
LR03NW
05903240051007
LED 6W MR16 GU10 827 FL
6W
230V
420lm
GU10
MR16
50 mm
55 mm
2700K
50W
37W
A+
6W
LR24WW
05901891712506
LED 6W MR16 GU10 840 FL
6W
230V
445lm
GU10
MR16
50 mm
55 mm
4000K
50W
38W
A+
6W
LR24NW
05901891712513
LED 5W MR16 GU5,3 FL 827
5W
12V
340lm
GU5,3
MR16
50 mm
51 mm
2700K
40W
31W
A+
5,5W
LR14WW
05903240051014
LED 5W MR16 GU5,3 FL 840
5W
12V
340lm
GU5,3
MR16
50 mm
51 mm
4000K
40W
31W
A+
5,5W
LR14NW
05903240051021
23
LED
ve tvaru MR16 reflektorová
ECO
LED žárovka MR16
úhel svícení 120°
3000K
3W / 200lm
• Velikost shodná s reflektorovou halogenovou MR16
o průměru 51 mm
• Úhel svícení 120°
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80
• Barva světla 3000K teplá
120°
70%
60000x
15000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
24
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
LED 3W MR16 GU10 830 Fl Eco
3W
230V
200lm
GU10
MR16
50 mm
50 mm
3000K
A
Upozornění: zdroj není vhodný na specialní noční osvětlení
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
30W
22W
A+
3W
LR20WW
05901891711448
ve tvaru MR16 reflektorová
LED
ECO skleněná
LED žárovka MR16
úhel svícení 120°
3000K
4000K
6000K
4,5W / 300lm-315lm
• Skleněné pouzdro, totožné s halogenovou žárovkou
• Velikost shodná s reflektorovou halogenovou MR16 o
průměru 51 mm
• Úhel svícení 120°
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80
• Barva světla 3000K teplá, 4000K neutrální a 6000K
studená
120°
70%
+ 24°C
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
B
A
Upozornění: zdroj není vhodný na specialní noční osvětlení
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 24 SMD 5050 GU10 830 Eco
4,5W
230V
300lm
GU10
MR16
50 mm
55 mm
LED 24 SMD 5050 GU10 840 Eco
4,5W
230V
300lm
GU10
MR16
50 mm
55 mm
3000K
40W
28W
A+
4,5W
LR05WW
05903111305321
4000K
40W
28W
A+
4,5W
LR05NW
LED 24 SMD 5050 GU10 860 Eco
4,5W
230V
315lm
GU10
MR16
50 mm
55 mm
6000K
05903111305895
40W
29W
A+
4,5W
LR05CW
05903111305444
25
STANDARD
LED žárovka svíčka
strana 28
ECO
LED žárovka svíčka
strana 31
DECO Edison
LED žárovka svíčka
úhel svícení 320°
strana 29
DECO
LED žárovky
LED žárovka svíčka
úhel svícení 320°
strana 30
ve tvaru svíčky
27
LED
ve tvaru svíčky
STANDARD
LED žárovka svíčka
2700K
5W / 320lm
• Tvar svíčky, díky kterému je možno použít žárovky v
dekorativních svítidlech
• Široký úhel svícení 260°
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80
• Barva světla teplá 2700K identická se světlem ze
standardní žárovky
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
260°
70%
120000x
30000h
+ 24°C
B
60%
100%
<0.1s
<0.1s
A
28
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
LED 5W B35 E14 827
5W
230V
320lm
E14
B35
37,3 mm
123,5 mm
Barva světla
2700K
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
40W
30W
A+
4,5W
LB01WW
05903111305567
ve tvaru svíčky
LED
ECO
LED žárovka svíčka
2700K
3W-7W / 200lm-470lm
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoká energetická účinnost přes 70lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Široká škála dostupných barev a světelných toků snadnost při výběru správné žárovky pro různé aplikace
do dekorativních světel
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
70%
*tabela
100000x
+ 24°C
25000h
B
<0.1s
<0.1s
B
A
100%
A
60%
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Úhel svícení
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 3W B35 E14 827 candle Eco
3W
230V
200lm
E14
B35
37 mm
98 mm
2700K
2700K
180 °
30W
22W
A+
3W
LB08WW
05901891712254
LED 3,5W BX35 E14 827 candle Eco
3,5W
230V
249lm
E14
BX35
37 mm
131 mm
2700K
2700K
270 °
33W
25W
A+
3,5W
LB11WW
05901891712551
LED 5W B35 E14 827 candle Eco
5W
230V
323lm
E14
B35
37 mm
98 mm
2700K
2700K
180 °
40W
30W
A+
5W
LB09WW
05901891712261
LED 7W B35 E14 827 candle Eco
7W
230V
470lm
E14
B35
37 mm
98 mm
2700K
2700K
180 °
55W
40W
A+
6W
LB10WW
05901891712278
29
LED
ve tvaru svíčky
DECO
LED žárovka svíčka
úhel svícení 320°
2700K
2,5W / 230lm
• Extra široký úhel svícení 320°
• Tvar a vzhled shodný s klasickými svíčkovými žárovkami
• Vysoká energetická třída A ++
• Vysoká energetická účinnost přes 90lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
320°
70%
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
B
30
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
A
A
Název
Kód EAN
LED 2,5W BX35 E14 827 CL Deco
2,5W
230V
230lm
E14
BX35
59 mm
111 mm
2700K
30W
24W
A++
2,5W
LB04WW
05903240051342
LED 2,5W B35 E14 827 CL Deco
2,5W
230V
230lm
E14
B35
37 mm
101 mm
2700K
30W
24W
A++
2,5W
LB03WW
05903240051335
ve tvaru svíčky
LED
DECO Edison
LED žárovka svíčka
úhel svícení 320°
2700K
2W / 180lm
• Extra široký úhel svícení 320°
• Tvar a vzhled shodný s klasickými svíčkovými žárovkami
• Vysoká energetická třída A ++
• Vysoká energetická účinnost přes 90lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 20 000 hodin
320°
70%
80000x
20000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
B
A
A
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 2W BX35 E14 827 Deco Edison
2W
230V
180lm
E14
BX35
35 mm
141 mm
LED 2W B35 E14 827 Deco Edison
2W
230V
180lm
E14
B35
35 mm
108 mm
2700K
25W
20W
A++
2W
LB07WW
05903240051793
2700K
25W
20W
A++
2W
LB06WW
05903240051786
31
STANDARD
LED žárovka kulička P20
strana 34
STANDARD
LED žárovka kulička P20
strana 35
ECO
LED žárovka kulička P45
strana 36
ECO
LED žárovka kulička P45
strana 37
LED žárovky
ve tvaru kuliček
33
LED
ve tvaru kuliček
STANDARD
LED žárovka kulička
P20
2700K
5W / 340lm
• Vysoký světelný výkon při malých rozměrech
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoká energetická účinnost přes 80lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
180°
70%
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
A
34
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
LED 5W P20 E14 827
5W
230V
340lm
E14
P20
36,7 mm
77,4 mm
Barva světla
2700K
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
40W
31W
A+
5W
LP01WW
05903111305543
ve tvaru kuliček
LED
STANDARD
LED žárovka kulička
P20
2700K
7W / 480lm
• Vysoký světelný výkon při malých rozměrech
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoká energetická účinnost přes 80lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
70%
270°
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
A
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
LED 7W P20 E14 827
7W
230V
480lm
E14
P20
35 mm
76 mm
2700K
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
55W
40W
A+
7W
LP09WW
05901891712520
35
LED
ve tvaru kuliček
ECO
LED žárovka kulička
P45
2700K
3W-5W / 200lm-323lm
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoká energetická účinnost přes 70lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Flexibilita při výběru správného osvětlení pro různé
aplikace do dekorativních světel
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
180°
70%
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
E14
+ 24°C
E27
B
B
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
LED 3W P45 E27 827 mini globe Eco
3W
230V
200lm
E27
P45
45 mm
74 mm
LED 3W P45 E14 827 mini globe Eco
3W
230V
200lm
E14
P45
45 mm
74 mm
LED 5W P45 E14 827 mini globe Eco
5W
230V
323lm
E14
P45
45 mm
80 mm
A
A
36
Název
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
2700K
30W
22W
A+
3W
LP07WW
05901891712292
2700K
30W
22W
A+
3W
LP06WW
05901891712285
2700K
40W
30W
A+
5W
LP08WW
05901891712308
ve tvaru kuliček
LED
ECO
LED žárovka kulička
P45
2700K
3W-5W / 200lm-280lm
• Vysoký světelný výkon při malých rozměrech
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoká energetická účinnost přes 80lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
180°
70%
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
E14
E27
B
B
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
A
A
Název
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 3W P45 E14 830 mini globe Eco
3W
230V
200lm
E14
P45
45 mm
80 mm
2700K
30W
22W
A+
3W
LP02WW
5903240051199
LED 3W P45 E27 830 mini globe Eco
3W
230V
200lm
E14
P45
45 mm
80 mm
2700K
30W
22W
A+
3W
LP03WW
5903240051205
LED 5W P45 E14 830 mini globe Eco
5W
230V
280lm
E14
P45
45 mm
80 mm
2700K
35W
27W
A
5W
LP04WW
5903240051762
LED 5W P45 E27 830 mini globe Eco
5W
230V
280lm
E27
P45
45 mm
80 mm
2700K
35W
27W
A
5W
LP05WW
5903240051779
37
STANDARD
LED žárovka kulovitá
úhel svícení 270°
strana 40
LED žárovky
kulovitá
39
LED
kulovitá
STANDARD
LED žárovka kulovitá
úhel svícení 270°
2700K
8W-15W / 650lm-1200lm
• Kulovitý tvar
• Vysoká energetická třída A+
• Vysoká energetická účinnost přes 80lm / W
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoký proud světla, díky kterému je možno využívat
žárovek pro okolní osvětlení
• Vysoká životnost více jak 40 000 hodin
270°
70%
40000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
A
160000x
40
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 8W G70 E27 827 Omni
8W
230V
650lm
E27
G70
70 mm
99 mm
LED 12W G95 E27 827 Omni
12W
230V
1000lm
E27
G95
95 mm
127 mm
2700K
68W
50W
A+
8W
LG03WW
05901891713671
2700K
92W
72W
A+
12W
LG02WW
LED 15W G120 E27 827 Omni
15W
230V
1200lm
E27
G120
120 mm
152 mm
05901891713664
2700K
105W
83W
A+
15W
LG01WW
05901891711981
LED žárovky
AR111
PRO
LED žárovka AR111
strana 44
ALU
LED žárovka AR111
strana 45
STANDARD
LED žárovka AR111
strana 46
ECO
LED žárovka AR111
strana 47
LED žárovky
AR111
43
LED
AR111
PRO
LED žárovka AR111
3000K
20W / 1500lm
• Největší proud světla na trhu v tomto tvaru 1500lm
• Možnost použít na profesionální osvětlení např. ve
výlohách, obchodech
• Vysoká energetická třída A
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 40 000 hodin
30°
70%
160000x
40000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
A
B
44
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 20W AR111 G53 FL 830 Pro
20W
12V
1500lm
G53
AR111
110 mm
69 mm
LED 20W AR111 G53 FL 840 Pro
20W
12V
1500lm
G53
AR111
110 mm
69 mm
3000K
130W
99W
A
22W
LR09WW
05903111305918
3000K
130W
99W
A
22W
LR09NW
05903111305925
AR111
LED
ALU
LED žárovka AR111
2700K
10W / 500lm
• Tvar a provedení totožný s halogenovým AR111
• Vyzařovací úhel 35°
• Volba patice G53 12V a 230V GU10
• Vysoká energetická třída A
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky
kterému je světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 40 000 hodin
35°
70%
160000x
40000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
G53
+ 24°C
GU10
B
B
A
A
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 10W AR111 G53 Alu
10W
240V
500lm
GU10
AR111
93 mm
50 mm
2700K
55W
42W
A
10W
LR27WW
05901891713688
LED 10W AR111 GU10 Alu
10W
12V
500lm
G53
AR111
65 mm
50 mm
2700K
55W
42W
A
10W
LR28WW
05901891713695
45
LED
AR111
STANDARD
LED žárovka AR111
3000K
4000K
8W-13W / 600lm-940lm
• Reflektorový tvar napodobuje halogen
• Volba patice G53 12V a 230V GU10
• Volba světelného toku 600lm a 900lm
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 40 000 hodin
GU10
40°
70%
160000x
40000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
G53
+ 24°C
A
A
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
LED 8W AR111 GU10 FL 830 silver-grey
8W
230V
600
GU10
AR111
111 mm
70 mm
LED 8W AR111 GU10 FL 840 silver-grey
8W
230V
600
GU10
AR111
111 mm
70 mm
LED 13W AR111 GU10 FL 830 black
13W
230V
920
GU10
AR111
111 mm
70 mm
LED 13W AR111 GU10 FL 840 black
13W
230V
940
GU10
AR111
111 mm
LED 8W AR111 G53 FL 830 silver-grey
8W
12V
600
G53
AR111
111 mm
LED 8W AR111 G53 FL 840 silver-grey
8W
12V
600
G53
AR111
LED 12W AR111 G53 FL 830 black
12W
12V
920
G53
LED 12W AR111 G53 FL 840 black
12W
12V
940
G53
Barva světla
B
B
46
Název
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
3000K
65W
48W
A+
8W
LR22WW
05901891712476
4000K
65W
48W
A+
8W
LR22NW
05901891712469
3000K
90W
68W
A
13W
LR12WW
05903240051151
70 mm
4000K
90W
69W
A
13W
LR12NW
05903240051144
65 mm
3000K
65W
48W
A+
8W
LR21WW
05901891712452
111 mm
65 mm
4000K
65W
48W
A+
8W
LR21NW
05901891712445
AR111
111 mm
65 mm
3000K
90W
68W
A
13W
LR11WW
05903240051137
AR111
111 mm
65 mm
4000K
90W
69W
A
13W
LR11NW
05903240051120
AR111
LED
ECO
LED žárovka AR111
2900K
6W / 500lm
• Tvar a patice ES111 (GU10 230V)
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
120°
70%
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
A
B
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
LED 6W AR111 GU10 120° 829 Eco
6W
230V
500lm
GU10
AR111
109 mm
72 mm
2900K
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
60W
42W
A+
6W
LR18WW
05903240051892
47
ECO
LED žárovka R50
strana 50
STANDARD
LED žárovka R50
strana 51
LED žárovky
R50
49
LED
R50
ECO
LED žárovka R50
3000K
3W / 220lm
• Tvar a velikost totožné s žárovkami R50 E14
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
160°
70%
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
A
50
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
LED 3W R50 E14 830 Eco
3W
230V
220lm
E14
R50
50 mm
84 mm
3000K
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
30W
23W
A+
3W
LR16WW
05903240051489
R50
LED
STANDARD
LED žárovka R50
2700K
6000K
5W / 350lm-380lm
• Tvar a velikost totožné s žárovkami R50 E14
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
140°
70%
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
A
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 5W R50 E14 827
5W
230V
350lm
E14
R50
50 mm
86 mm
2700K
45W
32W
A+
5W
LR15WW
05903240051373
LED 5W R50 E14 860
5W
230V
380lm
E14
R50
50 mm
86 mm
6000K
45W
34W
A+
5W
LR15CW
05901891712056
51
ECO
LED žárovka T25
strana 54
STANDARD
LED žárovka T18
strana 55
LED žárovky
digestoř/lednice
53
LED
digestoř/lednice
ECO
LED žárovka T25
3000K
2W / 105lm-120lm
• Malá velikost a průměr
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
270°
70%
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
A
54
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 2W T25 E14 830 CL Eco przezr.
2W
230V
120lm
E14
T25
25 mm
69 mm
LED 2W T25 E14 830 FR Eco matowa
2W
230V
105lm
E14
T25
25 mm
69 mm
3000K
20W
14W
A+
2W
LT07WW
05903111305888
3000K
20W
12W
A+
2W
LT08WW
05903111305932
digestoř/lednice
LED
STANDARD
LED žárovka T18
2700K
1W-2,5W / 80lm-160lm
• Malá velikost a průměr
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
320°
70%
+ 24°C
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
B
A
B
A
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 1W T18 E14 827
1W
230V
80lm
E14
T18
15 mm
48 mm
2700K
15W
10W
A+
1W
LT11WW
05903240051939
LED 2,5W T18 E14 827
2,5W
230V
160lm
E14
T18
18 mm
95 mm
2700K
25W
19W
A+
2,5W
LT12WW
05903240051946
55
STANDARD
LED žárovka G4
strana 58
STANDARD
LED žárovka G9
strana 59
STANDARD
LED žárovka G9
strana 60
STANDARD
LED žárovka G9
strana 61
LED žárovky
kapsle
57
LED
kapsle
STANDARD
LED žárovka G4
2700K
1,5W-2W / 125lm-160lm
• Malá velikost a průměr
• Patice G4 napájená napětím12V
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
*tabela
70%
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
A
58
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
LED 1,5W caps G4 827 blister 2x
1,5W
12V
125lm
G4
T15
25mm
69mm
LED 2W caps G4 827
2W
12V
160lm
G4
T18
25mm
69mm
Barva světla
Úhel svícení
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
2700K
240 °
20W
14W
A++
1,65W
LT01WW
05903111305383
2700K
270 °
25W
19W
A+
2,2W
LT18WW
05901891712025
kapsle
LED
STANDARD
LED žárovka G9
2700K
2W / 100lm
• Malá velikost a průměr
• Patice G9 napájená napětím 230V
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
120°
70%
+ 24°C
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
B
A
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
LED 2W caps G9 827 blister 1x
2W
230V
100lm
G9
T25
16 mm
50,5 mm
Barva světla
2700K
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
25W
18W
A+
2W
LT10WW
05903111305994
59
LED
kapsle
STANDARD
LED žárovka G9
2700K
6500K
2,5W / 200lm
• Malá velikost a průměr
• Patice G9 napájená napětím 230V
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
270°
70%
+ 24°C
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
B
A
Název
60
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 2,5W T20 G9 860
2,5W
230V
200lm
G9
T20
20 mm
57 mm
6500K
30W
22W
A+
2,5W
LT22CW
05901891713053
LED 2,5W T20 G9 827
2,5W
230V
200lm
G9
T20
20 mm
57 mm
2700K
30W
22W
A+
2,5W
LT22WW
05901891713046
kapsle
LED
STANDARD
LED žárovka G9
2700K
6000K
2W-3W / 230lm
• Malá velikost a průměr
• Patice G9 napájená napětím 230V
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 30 000 hodin
270°
70%
120000x
30000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
A
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 2W caps G9 827
2W
230V
150lm
G9
T25
16 mm
50,5 mm
2700K
25W
18W
A
2W
LT19WW
05901891712001
LED 3W caps G9 827
3W
230V
230lm
G9
T25
16 mm
50,5 mm
2700K
30W
24W
A+
3W
LT04WW
05903111305147
LED 3W caps G9 860
3W
230V
230lm
G9
T25
16 mm
50,5 mm
6000K
30W
24W
A+
3W
LT04CW
05901891712049
61
PRO
LED žárovka T8
strana 64
LED žárovky
lineární T8
63
LED
lineární T8
PRO
LED žárovka T8
otáčecí závit
sklo číré/mléčné
90°
3000K
4000K
90°
9W-18W / 590lm-1200lm
• Délka a průměr je upravená pro použití ve standardních
světlech určených pro T8
• Otočná patice umožňuje přesné a přímé světlo
• Napájecí napětí 230V
• Vysoká energetická třída A +
• Vysoce kvalitní světlo s indexem Ra> 80 díky kterému je
světlo bezpečné pro oči
• Vysoká životnost více než 40 000 hodin
180°
70%
160000x
40000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
+ 24°C
B
A
Pozor. V tomto bodě je třeba dodat schéma
L
N
Název
64
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
LED INQ T8
230V AC
Šířka B
Barva světla
Odpovídá žárovce
otřesuvzdorné
Odpovídá žárovce dle
norem
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
LED 9W L G13 830 Fr
9W
230V
740lm
G13
T8
31 mm
590 mm
3000K
75W
56W
A+
9W
LT14WW
05901891711189
LED 9W L G13 840 Fr
9W
230V
800lm
G13
T8
31 mm
590 mm
4000K
80W
60W
A+
9W
LT14NW
05901891711219
LED 9W L G13 840 Cl
9W
230V
950lm
G13
T8
31 mm
590 mm
4000K
90W
69W
A+
9W
LT05NW
05903111305208
LED 18W L G13 840 Cl
18W
230V
1900lm
G13
T8
31 mm
1200 mm
4000K
150W
122W
A+
18W
LT06NW
05903111305260
LED 18W L G13 840 Fr
18W
230V
1600lm
G13
T8
31 mm
1200 mm
4000K
125W
107W
A+
18W
LT15NW
05901891711226
Halogeny
HALOGENY
Halogeny
Halogenové žárovky jsou v současné době jedním z nejoblíbenějších světelných zdrojů.
Charakterizuje se bílým světlem dokonale mapující barvy.
Tvary a velikosti jsou vhodné pro použití ve většině
používáných domácích osvětleních. Díky halogenovému plynu v baňce
jejich životnost a energetická účinnost je výrazně vyšší než
u standardní žárovky.
Halogen GU10
JDR
Halogen GU5,3
strana 69
strana 68
Halogen R7s
Halogen G4 12V
strana 70
strana 71
Halogen G9 230V
strana 72
Halogeny
67
HALOGENY
MR16 bodové
Halogen GU10
JDR
2800K
20W-50W / 240lm-600lm
• Napájecí adaptér 230V
• Bílá ostrá barva
• Vynikající osvětlení předmětů
• Průměr 51mm populárního halogenového oka
• Široký rozsah výkonu
60°
2000h
8000x
100%
0s
B
A
68
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Energetická
třída
Měřená spotřeba energie
Kód INQ
Kód EAN
INQ 20W MR16 GU10 JDR 230V
20W
230V
240lm
GU10
MR16
50 mm
53 mm
INQ 35W MR16 GU10 JDR 230V
35W
230V
420lm
GU10
MR16
50 mm
53 mm
2800K
C
20W
HR01
05901891711462
2800K
D
35W
HR02
INQ 50W MR16 GU10 JDR 230V
50W
230V
600lm
GU10
MR16
50 mm
53 mm
05901891711479
2800K
D
50W
HR03
05901891711486
MR16 bodové
HALOGENY
Halogen GU5,3
2800K
20W-50W / 240lm-600lm
• Napájecí adaptér 230 V nebo 12 V (vyžaduje přídavný
zdroj napájení)
• Bílá ostrá barva
• Vynikající osvětlení předmětů
• Průměr 51mm populárního halogenového oka
• Široký rozsah výkonu
60°
2000h
8000x
100%
B
0s
A
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
INQ 20W MR16 GU5,3 12V
20W
12V
240lm
GU5,3
MR16
50 mm
48 mm
INQ 35W MR16 GU5,3 12V
35W
12V
420lm
GU5,3
MR16
50 mm
48 mm
2800K
D
20W
HR07
05901891711523
2800K
D
35W
HR08
INQ 50W MR16 GU5,3 12V
50W
12V
600lm
GU5,3
MR16
50 mm
05901891711530
48 mm
2800K
E
50W
HR09
INQ 20W MR16 GU5,3 JCDR 230V
20W
230V
240lm
GU5,3
MR16
05901891711547
50 mm
48 mm
2800K
C
20W
HR04
INQ 35W MR16 GU5,3 JCDR 230V
35W
230V
420lm
GU5,3
05901891711493
MR16
50 mm
48 mm
2800K
D
35W
HR05
INQ 50W MR16 GU5,3 JCDR 230V
50W
230V
600lm
GU5,3
05901891711509
MR16
50 mm
48 mm
2800K
D
50W
HR06
05901891711516
69
HALOGENY
lineární R7s
Halogen R7s
2800K
60W-500W / 600lm-8500lm
• Napájecí adaptér 230V
• Bílá ostrá barva
• Vynikající osvětlení předmětů
• Hlavice R7s se hodí do reflektorů a některých
dekorativních lamp
• Široký rozsah výkonu až 500W
360°
8000x
2000h
100%
0s
B
A
70
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
INQ 60W L78 R7s 230V
60W
230V
600lm
R7s
L
11 mm
78 mm
2800K
INQ 100W L78 R7s 230V
100W
230V
1200lm
R7s
L
11 mm
E
60W
HL01
05901891711622
78 mm
2800K
E
100W
HL02
INQ 150W L78 R7s 230V
150W
230V
1800lm
R7s
L
05901891711639
11 mm
78 mm
2800K
E
150W
HL03
INQ 150W L118 R7s 230V
150W
230V
1000lm
R7s
05901891711646
L
11 mm
118 mm
2800K
E
150W
HL04
INQ 200W L118 R7s 230V
200W
230V
2800lm
05901891711653
R7s
L
11 mm
118 mm
2800K
D
200W
HL05
INQ 300W L118 R7s 230V
300W
230V
05901891711660
4500lm
R7s
L
11 mm
118 mm
2800K
D
300W
HL06
INQ 500W L118 R7s 230V
500W
230V
05901891711677
8500lm
R7s
L
11 mm
118 mm
2800K
D
500W
HL07
05901891711684
kapsle
HALOGENY
Halogen G4 12V
2800K
10W-35W / 120lm-600lm
• Napájecí adaptér 12V (vyžaduje přídavný napájecí zdroj)
• Bílá ostrá barva
• Vynikající osvětlení předmětů
• Velmi malé rozměry
• Široký rozsah výkonu
• Stmívatelné
360°
2000h
8000x
100%
B
0s
A
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
INQ 10W caps G4 12V
10W
12V
120lm
G4
T
8 mm
30 mm
INQ 20W caps G4 12V
20W
12V
330lm
G4
T
8 mm
30 mm
2800K
C
10W
HT05
05901891711592
2800K
C
20W
HT06
05901891711608
INQ 35W caps GU5,3 12V
35W
12V
600lm
GU5,3
T
8 mm
30 mm
2800K
D
35W
HT07
05901891711615
71
HALOGENY
kapsle
Halogen G9 230V
2800K
20W-50W / 200lm-500lm
• Napájecí napětí 230 V
• Bílá ostrá barva
• Vynikající osvětlení předmětů
• Velmi malé rozměry
• Široký rozsah výkonu
• Stmívatelné
360°
2000h
8000x
100%
B
0s
A
72
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Energetická
třída
Měřená spotřeba energie
Kód INQ
Kód EAN
INQ 20W caps G9 230V
20W
230V
200lm
G9
T
13 mm
46 mm
INQ 35W caps G9 230V
35W
230V
350lm
G9
T
13 mm
46 mm
2800K
D
20W
HT01
05901891711554
2800K
E
35W
HT02
INQ 40W caps G9 230V
40W
230V
450lm
G9
T
13 mm
05901891711561
46 mm
2800K
D
40W
HT03
INQ 50W caps G9 230V
50W
230V
500lm
G9
T
13 mm
05901891711578
46 mm
2800K
E
50W
HT04
05901891711585
Speciální žárovky
SPECIÁLNÍ
Speciální žárovky
Speciální žárovky otřesuvzdorné jsou navrženy pro profesionální použití.
Díky speciální konstrukci vlákna a uchycení má zvýšenou odolnost proti
vibracím působených na žárovku např. u pracovních strojů a zařízení.
Není vhodné pro domácí použití, v souladu se směrnicí 2005/32 / ES
2009/125 / ES. Žárovka pro speciální účely.
Podle nařízení o nr244 Evropské komise / 09 a směrnice 2005/32 / ES.
Žárovka GLS
tvar klasický
Žárovka 24V
nízkonapěťové
strana 76
strana 77
Žárovka B35
ve tvaru svíčky
Žárovka P45
ve tvaru koule
strana 78
strana 79
Žárovka R39, R50, R63
Reflektorové
Speciální žárovky
digestoř, stroj, trouba,
lednička
strana 80
strana 81
Speciální žárovky
75
SPECIÁLNÍ
GLS 230V
Žárovka GLS
tvar klasický
2700K
15W-200W / 170lm-2400lm
• Tvar klasické E27 A
• Odolnost proti vibracím
• Napájecí napětí 230 V
• Bílá teplá barva
• Vynikající osvětlení předmětů
• Široký rozsah výkonu
• Stmívatelné
320°
1200h
4800x
B
100%
0s
A
Název
76
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
INQ 15W GLS E27 Spec
15W
230V
100lm
E27
A55
54 mm
97 mm
2700K
E
15W
ZA18
05901891713749
INQ 25W GLS E27 Spec
25W
230V
170lm
E27
A55
54 mm
97 mm
2700K
E
25W
ZA07
05903111305666
INQ 40W GLS E27 Spec
40W
230V
320lm
E27
A55
54 mm
97 mm
2700K
E
40W
ZA08
05903111305673
INQ 60W GLS E27 Spec
60W
230V
540lm
E27
A55
54 mm
97 mm
2700K
E
60W
ZA09
05903111305680
INQ 75W GLS E27 Spec
75W
230V
740lm
E27
A55
54 mm
97 mm
2700K
E
75W
ZA10
05903111305697
INQ 100W GLS E27 Spec
100W
230V
1120lm
E27
A55
54 mm
97 mm
2700K
E
100W
ZA11
05903111305703
INQ 150W GLS E27 Spec
150W
230V
1750lm
E27
A70
70 mm
125 mm
2700K
E
150W
ZA12
05903240051465
INQ 200W GLS E27 Spec
200W
230V
2400lm
E27
A70
70 mm
125 mm
2700K
E
200W
ZA13
05903240051472
Žárovky nízkonapěťové 24V
SPECIÁLNÍ
Žárovka 24V
nízkonapěťové
2700K
25W-100W / 175lm-700lm
• Tvar klasické E27 A
• Odolnost proti vibracím
• Napájení bezpečným síťovým adaptérem SELV 24V
• Bílá teplá barva
• Vynikající osvětlení předmětů
• Široký rozsah výkonu
• Stmívatelné
320°
1200h
4800x
B
100%
0s
A
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
INQ 25W A55 E27 24V Spec
25W
24V
175lm
E27
A55
54 mm
97 mm
INQ 40W A55 E27 24V Spec
40W
24V
280lm
E27
A55
54 mm
97 mm
2700K
E
25W
ZA14
05901891712155
2700K
E
40W
ZA15
INQ 60W A55 E27 24V Spec
60W
24V
420lm
E27
A55
54 mm
05901891712162
97 mm
2700K
E
60W
ZA16
INQ 100W A55 E27 24V Spec
100W
24V
700lm
E27
A55
54 mm
05901891712179
97 mm
2700K
E
100W
ZA17
05901891712186
77
SPECIÁLNÍ
ve tvaru svíčky B35
Žárovka B35
ve tvaru svíčky
2700K
25W-60W / 170lm-540lm
• Tvar klasická žárovka svíčky B35
• Odolná proti vibracím
• Napájecí napětí 230 V
• Bílá teplá barva
• Vynikající osvětlení předmětů
• Široký rozsah výkonu
• Stmívatelné
E14
320°
1200h
4800x
100%
B
B
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
INQ 25W B35 E14 Spec
25W
230V
170lm
E14
B35
34 mm
97 mm
INQ 40W B35 E14 Spec
40W
230V
320lm
E14
B35
34 mm
97 mm
INQ 60W B35 E14 Spec
60W
230V
540lm
E14
B35
34 mm
INQ 25W B35 E27 Spec
25W
230V
170lm
E27
B35
INQ 40W B35 E27 Spec
40W
230V
320lm
E27
INQ 60W B35 E27 Spec
60W
230V
540lm
E27
A
A
0s
78
E27
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
2700K
E
25W
ZB07
05903111305710
2700K
E
40W
ZB08
05903111305727
97 mm
2700K
E
60W
ZB09
05903111305734
34 mm
97 mm
2700K
E
25W
ZB10
05903240051434
B35
34 mm
97 mm
2700K
E
40W
ZB11
05903240051441
B35
34 mm
97 mm
2700K
E
60W
ZB12
05903240051458
ve tvaru koule P45
SPECIÁLNÍ
Žárovka P45
ve tvaru koule
2700K
25W-60W / 170lm-540lm
• Tvar klasické žárovky koule P45
• Odolná proti vibracím
• Napájecí napětí 230 V
• Bílá teplá barva
• Vynikající osvětlení předmětů
• Široký rozsah výkonu
• Stmívatelné
E14
320°
1200h
E27
4800x
B
100%
B
0s
A
A
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
INQ 25W P45 E14 Spec
25W
230V
170lm
E14
P45
39 mm
59 mm
INQ 40W P45 E14 Spec
40W
230V
320lm
E14
P45
39 mm
59 mm
2700K
E
25W
ZP07
05903111305741
2700K
E
40W
ZP08
INQ 60W P45 E14 Spec
60W
230V
540lm
E14
P45
39 mm
05903111305758
59 mm
2700K
E
60W
ZP09
INQ 25W P45 E27 Spec
25W
230V
170lm
E27
P45
05903111305765
39 mm
59 mm
2700K
E
25W
ZP10
INQ 40W P45 E27 Spec
40W
230V
320lm
E27
05903111305772
P45
39 mm
59 mm
2700K
E
40W
ZP11
INQ 60W P45 E27 Spec
60W
230V
540lm
E27
05903111305789
P45
39 mm
59 mm
2700K
E
60W
ZP12
05903111305796
79
SPECIÁLNÍ
R39, R50, R63
Žárovka R39, R50, R63
reflektorové
2700K
25W-60W / 140lm-450lm
• Tvar klasické žárovky reflektorové
• Odolná proti vibracím
• Napájecí napětí 230 V
• Bílá teplá barva
• Vynikající osvětlení předmětů
• Široký rozsah výkonu
• Stmívatelné
140°
1200h
4800x
B
100%
0s
A
80
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
INQ 30W R39 E14 CL Spec
30W
230V
210lm
E14
R39
39 mm
64 mm
INQ 25W R50 E14 Fr Spec
25W
230V
140lm
E14
R50
50 mm
85 mm
2700K
E
30W
ZR19
05901891712148
2700K
E
25W
ZR14
INQ 40W R50 E14 Fr Spec
40W
230V
280lm
E14
R50
50 mm
05903240051694
85 mm
2700K
E
40W
ZR15
INQ 60W R50 E14 Fr Spec
60W
230V
450lm
E14
R50
05903240051700
50 mm
85 mm
2700K
E
60W
ZR16
INQ 40W R63 E27 Fr Spec
40W
230V
280lm
E27
05903240051717
R63
63 mm
102 mm
2700K
E
40W
ZR17
INQ 60W R63 E27 Fr Spec
60W
230V
450lm
E27
05901891710052
R63
63 mm
102 mm
2700K
E
60W
ZR18
05901891710069
digestoř, stroj, trouba, lednička
SPECIÁLNÍ
Speciální žárovky
digestoř, stroj, trouba, lednička
2700K
15W-40W / 65lm-320lm
• Speciální zařazení pro šicí stroje, ledničky, digestoře a trouby
• Napájení síťovým napětím 230V
• Bílá teplá barva
• Vynikající osvětlení předmětů
320°
1200h
4800x
100%
0s
B
B
A
A
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Barva světla
Energetická
třída
Měřená spotřeba
energie
Kód INQ
Kód EAN
INQ 15W T22 E14 CL Fridge Spec
15W
230V
65lm
E14
T22
22 mm
55 mm
INQ 15W T22 B15 CL Spec
15W
230V
65lm
B15
T22
22 mm
55 mm
2700K
E
15W
ZT06
05901891713763
2700K
E
15W
ZT05
INQ 15W T22 E14 CL Oven Spec
15W
230V
65lm
E14
T22
22 mm
05901891712193
55 mm
2700K
E
15W
ZT02
INQ 25W T22 E14 CL Oven Spec
25W
230V
110lm
E14
T22
05901891712117
22 mm
55 mm
2700K
E
25W
ZT03
INQ 25W T25 E14 CL Fridge Spec
25W
230V
110lm
E14
05901891712124
T25
25 mm
55 mm
2700K
E
25W
ZT01
INQ 40W T25 E14 CL Long Spec
40W
230V
320lm
E14
05901891712100
T25
25 mm
85 mm
2700K
F
40W
ZT04
05901891712131
81
ZÁŘIVKY LINEÁRNÍ T8
Zářivky lineární T8
Zářivka T8 je populární a ekonomická
Řešení pro průmyslové osvětlení. Má široké použití osvětlení v
kancelářích, budov, průmyslových hal, skladů atd.
Zářivky lineární trojpásmové T8
strana 84
Zářivky lineární T8
trojpásmové
83
ZÁŘIVKY LINEÁRNÍ T8
trojpásmové
Zářivka T8
lineární trojpásmové
4000K
6500K
18W-58W / 1300lm-4600lm
• Vysoká energetická třída A
• Výběr síly 18W, 36W, 58W
• Vynikající barvy osvětlovaných předmětů Ra> 80
• Vysoká životnost přes 8000 hodin
360°
70%
36000x
8000h
60%
100%
<0.1s
<0.1s
B
A
84
Název
Výkon
Napětí
Svítivost
Patice
Tvar
Šířka A
Šířka B
Energetická třída
Měřená spotřeba energie
Kód INQ
Kód EAN
LuxPro 18W T8 G13 840
18W
230V
1300lm
G13
T8
25 mm
600 mm
Barva světla
4000K
A
20W
ST04NW
05901891713138
LuxPro 18W T8 G13 865
18W
230V
1300lm
G13
T8
25 mm
600 mm
6500K
A
20W
ST04CW
05903240051977
LuxPro 36W T8 G13 840
36W
230V
3200lm
G13
T8
25 mm
1200 mm
4000K
A
40W
ST05NW
05901891713145
LuxPro 36W T8 G13 865
36W
230V
3200lm
G13
T8
25 mm
1200 mm
6500K
A
40W
ST05CW
05903240051984
LuxPro 58W T8 G13 840
58W
230V
4600lm
G13
T8
25 mm
1500 mm
4000K
A
64W
ST06NW
05901891713152
LuxPro 58W T8 G13 865
58W
230V
4600lm
G13
T8
25 mm
1500 mm
6500K
A
64W
ST06CW
05903240051991
Poznámky
INQ Trade Sp. z o.o.
ul. Bolecha 38
01-419 Warszawa
[email protected]
www.inq-lighting.pl
Download

Světelné zdroje