Sp. z o.o.
Ul. Nowe osiedle 13
47-240 Bierawa
tel. 77 4871 202
tel./fax. 77 4871 225
www.britop.pl
[email protected]
KATALOGOVÝ LIST SÉRIE CRISTAL
Název výrobku:
CRISTAL
Typ výrobku:
Svítidlo LED pro vestavbu, anebo nalepení.
Obchodní označení:
CRISTAL
Katalogové číslo:
3000121 – barva provedení svítidla : aluminium
– barva světla: bílá studená
– způsob montáže do krabice ϕ 60mm
3001221 – barva provedení svítidla : aluminium
– barva světla: bílá studená
– způsob montáže nalepením
3000122 – barva provedení svítidla : nykl
– barva světla: bílá studená
– způsob montáže do krabice ϕ 60mm
3001222 – barva provedení svítidla : nykl
– barva světla: bílá studená
– způsob montáže nalepením
3000223 – barva provedení svítidla : nykl
– barva světla: bílá studená
– způsob montáže do krabice ϕ 60mm
3001223 – barva provedení svítidla : nykl
– barva světla: bílá studená
– způsob montáže nalepením
3000224 – barva provedení svítidla : nykl
– barva světla: bílá studená
– způsob montáže do krabice ϕ 60mm
3001224 – barva provedení svítidla : nykl
– barva světla: bílá studená
– způsob montáže nalepením
Váha výrobku: 0,15 kg, v obalu: 0,17 kg verze do krabic
1
0,11 kg, v obalu: 0,13 kg verze pro nalepení
Počet Lumenů:
15 lm ´- 3x LED, 30 lm ´- 6x LED
Určení:
Osvětlovací těleso se ydroji světla v podobě polovodičových svítících diod LED, určeno
pro podsvícení komunikačních traktu, expozic a také všech ploch, kde je žádoucí
dekorační osvětlení. Je charakteristické nízkou spotřebou energie a nízkou teplotou
tělesa.
Technická data:
Zdroj světla
Odběr
Napájecí napětí
Třída ochrany
Stupeň ochrany
Pro použití vně budov
Pro použití zevnitř
Namontáž na běžně hořlavé povrchy
Instalace na povrchy nábytku
- diody LED.
- 0,6W.
- 12V DC (stejmosměrný proud).
- III.
- IP20 (nedostatečná odolnost proti vodě).
- ANO.
- NE.
- ANO.
- ANO.
Použité elektrické příslušenství pro stavení osvětlovacího tělesa :
•
•
•
•
těleso ( šasi kov, clonidla a odsazení plexi, uchycení)
modul LED;
napájecí vodič;
rozpojovatelný konektor
Seznam norem:
- PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe - Część1: Wymagania ogólne i badania.
- PN-EN 60598-2-2:2000 Część2: Wymagania szczegółowe. Arkusz 2: Oprawy oświetleniowe
wbudowywane.
- PN-EN 61547:2009 Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania dotyczące
kompatybilności elektromagnetycznej.
- PN-EN 55015:2007 Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych
wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne.
Země původu:
Polsko
Záruka:
2 roky
Výrobce:
BRITOP Lighting Sp. z o.o. , ul. Nowe Osiedle 13D , 47-240 Bierawa
Podrobný seznam prvků použitých pro stavbu svítidla
Pč.
1.
2.
3.
4.
Aprobační
symboly
Poznámky
1ks
-
-
1ks
1ks
1ks
-
2*0,15mm
Druh elementu, základní parametry
Kovová ploška – základ 75x75mm,
tloušťka. 1mm
Mřížka trojůhelníková 47x22mm
Kovový kryci prvek
Rozpojovatelný konektor (HU02; NS25)
2
-
2
3A/250V
5.
Modul LED (33x8mm, 3diody)
6.
7.
8.
9.
10.
Napájecí vodič 2 x 0,35mm2, 1m
Kovový rozpěrný plech *)
Modul odsayení, plexi *)
Šroub torzní
Matice
2ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
CE
CE
-
12V DC;
0,6W/modul
-
*) – verze pro montaż do krabic Ø60
Upozornění! Tento symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nesmí být likvidován s běžným
odpadem. Je vaší povinností předat použité zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadů z elektrických a
elektronických zařízení. Separátní sběr a recyklace odpadů pomohou v zachování přírodních zdrojů a zajistit zpětné
navrácení do oběhu takovým způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací o tom, kde je
možno předat použité zařízení pro recyklaci, si tyto vyžádejte od místního úřadu, firmy pověřené k nakládání s odpady
buď obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Nákresy a schémata
Způsob instalace
Způsob instalace
3
Úhly rozptylu světla a hodnota lux
Podmínky použití:
Vzdálenost 1m od měřicího přístroje;
- Snížení intenzity světla o 3 dB stanovené vzdálenosti, pro které byl stanoven úhel rozptylu
4
3000223, 3001223, 3000224, 3001224
3000222, 3001222
300221, 3001221
5
Pozor:
Pro dlouhodobou funkčnost svítidel doporučujeme používání zdroju firmy Britop.
Další informace:
- baleno v sdruženém balení po 10ks
-EAN
6
ART. NR
Kod EAN
3000221
5 901289 710282
3000222
5 901289 710299
3000223
5 901289 710329
3000224
5 901289 710428
3001221
5 901289 710725
3001222
5 901289 710930
3001223
5 901289 710336
3001224
5 901289 710435
7
Download

KATALOGOVÝ LIST SÉRIE CRISTAL